Добавьте свой материал на сайт и получите бесплатное свидетельство о публикации уже через
3 минуты!

Добавить материал

Форум находится в стадии разработки

Тести з української мови для 7 класу

НазваниеТести з української мови для 7 класу
Номер материала1882111917
Дата добавления19.11.2012
РазделУкраинский язык
ПодразделТесты
АвторСидоренко Любов Олексіївна
Свидетельство
Запровадження новітніх технологій у системі освіти зумовлює нові підходи в оцінюванні навчальних досягнень із будь-якої дисципліни, зокрема з української мови. Серед основних форм контролю знань школярів (попередній, тематичний, підсумковий) особливе місце займає поточний контроль, мета якого – відстежувати перебіг процесу навчання, отримувати інформацію про відповідність навчальних досягнень учнів вимогам чинної програми. Таке поточне оцінювання здійснюється майже на кожному уроці у формі усного опитування, різноманітних диктантів, творчих завдань тощо. Але якщо зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється у формі тестування, то доцільно поряд із традиційними методами і формами перевірки знань використовувати тестові форми контролю. Пропоную Вашій увазі тести з української мови для 7 класу. До тестових завдань входять такі теми: "Дієслово", "Дієприкметник", "Дієприслівник", "Прислівник", "Прийменник", "Сполучник", "Частка", "Вигук", а також різні форми творчих та самостійних робіт. Дані тестові завдання можна використовувати під час вивчення, узагальнення матеріалу чи контрольного опитування.

Данный материал просмотрел(и) 1402 человек(а).


Добавить свой материал

Добавьте свой материал на сайт и получите свидетельство о публикации бесплатно!

Добавить материал

Уже опубликовано материалов: 48253 (сегодня + 33)

Cвидетельство о публикации будет выдано автоматически СРАЗУ ЖЕ после добавления материала!