Добавьте свой материал на сайт и получите бесплатное свидетельство о публикации уже через
3 минуты!

Добавить материал

Форум находится в стадии разработки

Тести з української мови для 7 класу

НазваниеТести з української мови для 7 класу
Номер материала1882111917
Дата добавления19.11.2012
РазделУкраинский язык
ПодразделТесты
АвторСидоренко Любов Олексіївна
Свидетельство
Запровадження новітніх технологій у системі освіти зумовлює нові підходи в оцінюванні навчальних досягнень із будь-якої дисципліни, зокрема з української мови. Серед основних форм контролю знань школярів (попередній, тематичний, підсумковий) особливе місце займає поточний контроль, мета якого – відстежувати перебіг процесу навчання, отримувати інформацію про відповідність навчальних досягнень учнів вимогам чинної програми. Таке поточне оцінювання здійснюється майже на кожному уроці у формі усного опитування, різноманітних диктантів, творчих завдань тощо. Але якщо зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється у формі тестування, то доцільно поряд із традиційними методами і формами перевірки знань використовувати тестові форми контролю. Пропоную Вашій увазі тести з української мови для 7 класу. До тестових завдань входять такі теми: "Дієслово", "Дієприкметник", "Дієприслівник", "Прислівник", "Прийменник", "Сполучник", "Частка", "Вигук", а також різні форми творчих та самостійних робіт. Дані тестові завдання можна використовувати під час вивчення, узагальнення матеріалу чи контрольного опитування.

Добавить свой материал

Добавьте свой материал на сайт и получите свидетельство о публикации бесплатно!

Добавить материал

Уже опубликовано материалов: 50269 (сегодня + 406)

Cвидетельство о публикации будет выдано автоматически СРАЗУ ЖЕ после добавления материала!