Украинский язык:

Тести з української мови для 7 класу

Запровадження новітніх технологій у системі освіти зумовлює нові підходи в оцінюванні навчальних досягнень із будь-якої дисципліни, зокрема з української мови. Серед основних форм контролю знань школярів (попередній, тематичний, підсумковий) особливе місце займає поточний контроль, мета якого – відстежувати перебіг процесу навчання, отримувати інформацію про відповідність навчальних досягнень учнів вимогам чинної програми. Таке поточне оцінювання здійснюється майже на кожному уроці у формі усного опитування, різноманітних диктантів, творчих завдань тощо. Але якщо зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється у формі тестування, то доцільно поряд із традиційними методами і формами перевірки знань використовувати тестові форми контролю. Пропоную Вашій увазі тести з української мови для 7 класу. До тестових завдань входять такі теми: «Дієслово», «Дієприкметник», «Дієприслівник», «Прислівник», «Прийменник», «Сполучник», «Частка», «Вигук», а також різні форми творчих та самостійних робіт. Дані тестові завдання можна використовувати під час вивчення, узагальнення матеріалу чи контрольного опитування.


• • • • •


скачать материал

Автор Сидоренко Любов Олексіївна
Дата добавления 19.11.2012
Раздел Украинский язык
Подраздел Тесты
Номер материала 1882111917
Получить свидетельство о публикации материала

Как получить свидетельство?

Внимание! Свидетельство выдается в электронном виде.
Стоимость одного свидетельства: 290 руб.
* Если Вы хотите получить свидетельство в печатном виде (590 руб.), то обратитесь в службу поддержки info@infourok.org
* Если Вы хотите получить РЕЦЕНЗИЮ на свой материал, напишите в службу поддержки info@infourok.org (электронная версия - 990 руб., печатная версия - 1290 руб.)

Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС77-60625