Инфоурок Другое КонспектыАғашты көркемдеп юдың түрлері.

Ағашты көркемдеп юдың түрлері.

Скачать материал

Тақырыбы: Ағаштыкөркемдепоюдыңтүрлері.

 

hello_html_44695a41.jpg

 

 

Сабақтыңтақырыбы: Ағаштыкөркемдепоюдыңтүрлері

Сабақтыңмақсаты: Оқушыларғаағаштыкөркемдепоюәдістерінмеңгерту.

Дамытушылық: Оқушылардыңқоликемділігін, іскерлігін, шеберлігінқалыптастыру, ұқыптылыққа, эстетикалықталғамғасайбұйымдыжасаудыүйрету.

Тәрбиелік: Оқушылардыүнемділікке, тиянақтылыққа, көркемдепоябілугетәрбиелеу.

Сабақтыңәдісі: түсіндіру, көрсету, практикалықжұмыс .

Сабақтыңкөрнекілігі: оқулық, дайынбұйымдар,пышақтүрлері, дайынтақтайшалар, нұсқалар, плакаттар, қауіпсіздікережелері.

Қажеттіқұрал-жабдықтар:қарындаш, сызғыш, ағашматериалдары, оюпышағы, балға, ара, қашау, зімпарақағазы, қиылғаноюүлгісі, лак т.б.

Сабақтыңбарысы:

Ұйымдастырукезеңі

а) Оқушыларменсәлемдесу

ә) Сабаққадайындығынқадағалап, қажеттіқұрал - жабдықтарынтексеру.

б) Қауіпсіздікережелерінтексеру.

Жаңасабақтытүсіндіру

Оқушылар, жержүзіндегібарлықхалықтардаою-өрнекөнерікөнезамандардақалыптасып, дамып, бүгінгікүндергедейінөзқасиетінжоғалтпай,ірімәдениетүлгісіретіндежақсысақталған.Халықарасындағышеберлероюарқылысәулеттіғимараттар мен қару-жарақты, т.б. толыпжатқантұрмыстатұтынатын, бұйымдардымәнерлеп, әшекейлепотырған.Оюсөзілатынның ornamentum(орнамент) дегенмағынаныбілдіреді. Балалар, бүгінгісабағымыздаағаштыоюдыңжәнеағаштарданжасалғанбұйымдардыкөркемдепөңдеудіңалуантүрліжасалужолдарынісжүзіндежасаудыүйренеміз.Ағашшеберлеріағаштыңерекшеліктерін, әрағашқатәнқасиеттерінжақсыбілуішарт.Ағаштың:қаттылығы,салмағы,тығыздығы,иілгіштігі,түсіт.б. Ою дегеніміз - бұйымғатүсірілгенөрнектіпышақпенкесуарқылыөңдеунемесебұйымдышабукезіндегіойыпөңдеужұмыстары.

hello_html_m231718e8.jpg

Бедерлеп ою деп тегіс тақтаның бетіне өрнек салуды, шығыңқы етіп жасауды айтады.

Жұмырлап оюда ағаштан тұтас шабылатын келі, келсап, аяқ табақ, ожау сияқты бұйымдарды жасауды айтады. Өрнекті оюдың бірнеше тәсілі бар. Соның бірі -геометриялық бейнедегі өрнекМұндай өрнек ағаш бетінде геометриялық сурет салу арқылы жасалады.

Геометриялық оюлар – ағаш оюдың кең тараған және ежелден келе жатқан түрі . Үшбұрыш, шаршы, дөңгелекпішіндігеометриялықфигуралардантұратынөрнектерекі, үшжәнетөртқырлыойықтартүріндеорындалады .

hello_html_2c8853c5.jpghello_html_2c8853c5.jpghello_html_2c8853c5.jpghello_html_2c8853c5.jpg

1-сурет. Геометриялықрезьбалардыңбазалықэлементтері: а-екіқырлы; б-үшқырлы; в-төртқырлы; г-қисықсызықтытүрінде.

Геометриялықоюлардыңэлементтері.

Геометриялықоюларпышақ, қиғашжүздіжәнежартылайдөңгелекқашауларменорындалатынбірнешенегізгіэлементтерденқұралғанәртүрлікомбинациядантұрады. Геометриялықоюлардағыеңқарапайымэлементтертереңдігі мен еніәртүрлі, түзужәнеқисықсызықтыекіқырлыойықтар. Геометриялықоюдапішіні, өлшеміжәнеорындалутехникасыәртүрліүшқырлыойықтар ( үшбұрыш ) көбіректаралған .

hello_html_m47e9ad18.jpghello_html_m47e9ad18.jpghello_html_m47e9ad18.jpghello_html_m47e9ad18.jpg

hello_html_m47e9ad18.jpghello_html_m47e9ad18.jpghello_html_m47e9ad18.jpg

hello_html_m47e9ad18.jpghello_html_m47e9ad18.jpghello_html_m47e9ad18.jpg

22-сурет.Геометриялық оюлардыңтехникалықорындалуы.2Екінші тәсіл – өрнектісалғанда, оныңізінпышақпентіліп, өрнектіңжиектерінкөлбеулейжұқалапжоныпалады.

hello_html_36eef42.jpghello_html_36eef42.jpg

Өрнектітақтайбетінекөшірудіңәдістері:

 • Өрнектітақтайбетініңбіршетіненбастап салу әдісі ;
 • Өрнектітақтайбетінеортасынанбастап салу әдісі ;
 • Тақтайдыңбетінеөрнектітізбектей салу әдісі .Геометриялықүшқырлыойықөрнектіорындаутехнологиясы :

 • а)Теңбүйірліүшбұрыштарданқұралғанөрнектіңтөбесінойықтыңтүбінеқаратаою ;
 • б)Шаршыішіндегітеңқабырғалыүшбұрыштардыңтөбелерінойықтыңортасынақарайтереңдетеою ;
 • в)Теңқабырғалыүшбұрыштардыңтабандарын батыра ою .

hello_html_62f53e19.jpghello_html_62f53e19.jpg

Ағаштыоюарқылыбұйымжасауүшін :

 1. Еңалдыменоюүлгісінқағазғасалыпалыпқияды ;
 2. Үлгініағаштақтаныңбетінекөшіреді ;
 3. Тақтағақарындаштыңізінқуалап ,пышақтыңжүзіменөрнектітүсіруүшінқашаудыжұдырыққатікетіпсығымдапұстап, ішкеқарайнығырлаптартыпоюды ;
 4. Екіншікөмекшіқолыңпышақжүзініңкерібағытындаболады ;
 5. Дайынөрнекті ,бұйымдытазалау, әрлеу , лактау.

Оқушылараққағазғагеометриялықою-өрнектердіңтүрліүлгілерінсызып, қиюәдістерінорындайды. Верстактаағаштыөңдеужұмысыжүргізіледі.

Оқушыағаштыараменкесу, түрпіментегістеу, зімпараментазалау, қарындашпенбелгітүсіріліп, ойылатынжердіңбойыменсызықтаржүргізіліп, оюпышағыменкертіпойылады, лакпенәрлеужұмыстарынжүргізіледі.Жұмысорындаукезінде қауіпсіздікережелеріқатаңсақталуықажет.

1. Ағаштықолменөңдеукезіндегіқауіпсіздікережелері

Жұмысқадейін

 1. Жұмыскиіміңдікиін (фартук, халат).
 2. Жұмысқақажеттіқұрал-саймандарыңдытүгендеп, мұқияттексер

(верстактыңқысқышқораптарын, тіреуішінт.б).

 1. Жұмысорныңды, саймандарыңдыережегесайорналастыр.
 2. Жұмысорныңдаартықешнәрсетұрмасын.

Жұмыскезінде

 1. Дайындаманыверстакқамықтапбекіт.
 2. Әрамалдыөзінетиістісайманменатқар. Саймандарыңқайралған, әрітұтқасыжарылмағанболсын.
 3. Нұсқау карта бойыншаәрамалдарды (кесу, жону, тесу, біріктіру т. б.) өзінетиістіқұралдардыпайдаланыпатқар.
 4. Жұмысорныңдыәрдайымтазалапотыр.
 5. Жұмыскезіндеалаңдама.
 6. Құрал – сайманыңбүлінсеміндеттітүрдеауыстырыпал.

Жұмыстанкейін

 1. Жасапжатқанбұйымыңды, материалдардыкезекшігенемесемұғалімгетапсыр.
 2. Жұмысорныңдыреткекелтір. Қолменсыпыруға, ауызбенүрлеугеболмайды.
 3. Өзіңдіреткекелтір.
 4. Шеберханаданмұғалімніңрұқсатыменшық.

Сабақтықорытындылау ,талдау.

Үйгетапсырма : өрнектердіоюдыаяқтау .

  

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал
Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 892 208 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 21.02.2018 464
  • DOCX 379.3 кбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Байменова Қарлыға Сейталимханқызы. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Пожаловаться на материал
 • Автор материала

  • На сайте: 7 лет и 3 месяца
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 645668
  • Всего материалов: 231

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой