Инфоурок / Директору, завучу / Другие методич. материалы / Аналітична довідка про стан реалізації робочого навчального плану та навчальних програм у І семестрі 2014-2015 навчального року

Аналітична довідка про стан реалізації робочого навчального плану та навчальних програм у І семестрі 2014-2015 навчального року


библиотека
материалов

Додаток 1

до наказу ЗЗОШ № 12

___ від________2014р.


Аналітична довідка

про стан реалізації робочого навчального плану

та навчальних програм у І семестрі 2014-2015 навчального року


У відповідності з планом роботи школи та планом внутрішкільного контролю на 2014-2015 навчальній рік в період з 17.12 по 22.12.2014 року було здійснено контроль за станом реалізації робочого навчального плану та навчальних програм у І семестрі 2014-2015 навчальному році.

В І семестрі 2014-2015 навчальному році було 14 навчальних тижнів з 01.09.2014 по 13.12.2014 та 2 тижня з 15.12.2014 по 27.12.2014, які було відпрацьовано протягом І семестру. Тому в цілому було проведено 72 дня.

Робочий навчальний план школи на 2014-2015 навчальний рік складено у відповідності з законодавчою базою, нормативними документами МОНМС України, Статутом школи, Програмою розвитку школи, з урахуванням основних вимог Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. Зміст і логіка побудови робочого навчального плану були обумовлені задоволенням потреб громадян, суспільства і держави щодо одержання загальної середньої освіти учнівською молоддю, надання обсягу знань, передбачених Державним стандартом, збереження і зміцнення здоров’я учнів та було здійснено шляхом реалізації інваріантної частини та раціонального використання варіативної частини в межах ліміту фінансування закладу.

Робочий навчальний план розроблено за Типовими робочими навчальними планами:

 • Типового навчального плану початкової школи, затвердженого наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2012 р. № 572 (для 1-3-х класів).

 • Типового навчального плану початкової школи, затвердженого наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682 (для 4-х класів).

 • Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 № 551, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 (для 5, 6 класів)

 • Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (для 7-9-х класів).

 • Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів затвердженого наказом МОН України від 23.05.2012 р. № 616 (для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів).

 • Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженого наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834, зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (для 10-11-х класів).

Робочий навчальний план реалізовується відповідно до:

 • Наказу МОН України від 16.10.2006 р. № 702 “Про режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів”.

 • Наказу МОН України від 08.04.2009 р. № 312 “Про затвердження примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”.

 • Наказу облУОН від 12.05.2009 р. № 250 “Про продовження впровадження регіональних курсів “Історія рідного краю”, “Екологія рідного краю”, “Основи християнської культури”.

 • Листа МОН МС України від 11.06.2014 р. № 1/9-303 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014-2015 навчального року”.

 • Листа облУОН від 06.09.2006 р. № 02/2471 “Про викладання історії в 6 класі”.

Мова навчання в школі – російська.

Відповідно до профілів навчання (математичний, української філології), поглиблено вивчалися з 8-го класу українська мова (8-А, 9-А), алгебра, геометрія (8-В, 9-В).

Навчальний план десятого та одинадцятого класів реалізував зміст освіти:

 • на академічному рівні: профіль української філології – англійська мова, література (російська та світова) інтегрований курс; математичний профіль – фізика, інформатика;

 • на профільному рівні: профіль української філології – українська мова, українська література; математичний профіль – алгебра, геометрія.

У початковій школі варіативна складова була спрямована на індивідуальну роботу з учнями, проведення групових консультацій, додаткових занять з окремих предметів.

У 2–му класі українська мова вивчалася через інтеграцію усного мовлення, читання та письма. Оскільки розходжень у мовному матеріалі російської та української мов небагато, навчальний матеріал з української мови вивчався на основі знань, отриманих учнями на уроках російської мови, засвоєння цих предметів велося паралельно по 3 години і додаткового часу не потребувало. Тому 0,5 додаткових годин у 2 класі відводили на індивідуальні і групові заняття.

У 1-3 класах передбачено вивчення окремих курсів “Музичне мистецтво” та “Образотворче мистецтво” (по 0,5 години). З метою системного формування моторно - діяльнісної складової загального розвитку молодших школярів 0,5 додаткових годин відведено на вивчення “Образотворчого мистецтва” для підсилення інваріантної складової.

З метою створення належних умов для забезпечення ефективності процесу вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин введено години на вивчення в 3 класах – української мови (0,5 годин на тиждень); 4 класах – української літератури (0,5 годин на тиждень).

Вивчення предмету “Я і Україна” в 4 класі реалізується шляхом автономного викладання окремими предметами: “Природознавство” і “Громадянська освіта” (по 1 годині).

У зв’язку з необхідністю якісної підготовки до ДПА у 4 класах 0,5 додаткових годин відведено на індивідуальні та групові заняття.

У 6 класі історія України і всесвітня історія вивчається як єдиний інтегрований курс.

Викладання історії України в 5, 6, 7, 8 класах, географії в 5, 6, 7, 8 класах здійснюватиметься українською мовою.

У зв’язку з російською мовою навчання в школі, в 10-11-х класах вивчався предмет “Література (російська та світова). Інтегрований курс”.

Вивчення регіональних курсів буде забезпечене введенням курсів “Історія рідного краю” в 5, 6, 7, 8-А, 8-Б, 9-Б класах та “Екологія рідного краю” в 3, 4 класах за рахунок годин варіативної частини плану. В 5-7, 8-А, 8-Б, 9-Б-х класах у зв’язку з відсутністю годин варіативної складової вивчення регіонального курсу “Екологія рідного краю” буде забезпечене шляхом засвоєння учнями змісту навчального матеріалу у ході викладання предметів “Географія” та “Біологія” при вивченні тем про рідну місцевість. В класах з поглибленим вивченням окремих предметів (8-В, 9-А, 9-В, 10-А, 10-Б, 11-А класи) у зв’язку з відсутністю годин варіативної складової вивчення регіональних курсів буде забезпечене шляхом засвоєння учнями змісту навчального матеріалу регіональних курсів у ході викладання предметів інваріантної складової (“Історія рідного краю” – в курсі “Історія України”; “Екологія рідного краю” – в курсах “Географія” та “Біологія”) під час вивчення на уроках місцевого матеріалу. Відповідно до наказу управління освіти № 299 від 26.05.08 вивчення курсів “Історія рідного краю” в 3, 4-х, класах та “Екологія рідного краю” в 1, 2, 3-х класах здійснюватиметься на уроках Природознавство при вивченні тем про рідну місцевість.

З метою формування у школярів свідомого вибору профілю навчання, визначення сфери майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своїх переваг з позиції майбутньої діяльності до шкільного компоненту 8-В класу з поглибленим вивчення математики ввести години факультативів з математики: “Модуль числа”, “Розв’язування задач з параметрами”, “Логіка”. У 9-В класі з поглибленим вивчення математики продовжити викладання факультативів з математики: Модуль числа, Розв’язування задач з параметрами”. У 8-А класі з поглибленим вивчення української мови, для посилення даного предмету ввести години курсів за вибором з української мови: Синтаксис простого та простого ускладненого речення, Практикум з правопису української мови. У 9-А класі з поглибленим вивченням української мови ввести курс за вибором Синтаксис складного речення та факультатив Цікава орфографія”.

У навчальний план 10-А класу для посилення вивчення української мови ввести факультативні курси: “Орфографічний практикум”, “Практикум із синтаксису української мови”, курс за вибором Мова як генетичний код народа, 10-Б класу для посилення вивчення математики ввести курс за вибором: Готуємося до ЗНО, та факультативи: Модуль числа”, “Розв’язування задач з параметрами. У 11-А класі (математичний профіль) продовжити викладання курсу за вибором: Готуємося до ЗНО та факультативів: Розв’язування задач з параметрами”.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювався відповідно до нормативів, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. № 128 “Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”.

Індивідуальне навчання хворих дітей було організовано згідно з Положенням про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти (наказ МОН України від 20.12.2002р. № 732) та наказом МОН України від 19.05.2008р. № 432 “Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”.

Незначний перерозподіл годин інваріантної складової пов’язаний з необхідністю збільшити час на вивчення математики на поглибленому рівні в 9-В класі та профільному рівні в 11-А класі, здійснений в межах 15% часу інваріантної частини відповідно до Примірного положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 08.04.2009 № 312 та додатку 22 наказу МОН України від 05.02.2009 №66:

 • 11-А клас – на викладання економіки відведено 0,5 години (зменшено на 0,5 годин);

 • 9-В клас – на викладання художньої культури відведено 0,5 годин (зменшено на 0,5 годин).

Вивчення курсів “Захист Вітчизни” та “Основи медико-санітарної підготовки” в 10-11-х класах здійснювався на базі ЗНВК “Освіта”.

Порядок планування змісту загальної середньої освіти на 2014-2015 навчальних рік передбачав:

 • обговорення питання змісту освіти в школі на нарадах при директорі (протокол № 15 від 24.03.2014р.);

 • вивчення запитів учнів та їх батьків щодо введення профілів навчання в 10 класі, поглибленого вивчення предметів в 8 класі (анкети учнів 7, 9 класів 2013-2014 н. р., та їх батьків);

 • затвердження профілів навчання в 10 класі, поглибленого вивчення предметів в 8 класі на педагогічній раді (протокол № 9 від 20.05.2014р.);

 • обговорення питання змісту освіти та проекту робочого навчального плану на засіданні педагогічної ради (протокол № 13 від 05.06.2014р.);

 • розгляд та погодження проекту робочого навчального плану на засіданні Ради закладу (протокол № 7 від 18.06.2014р.);

 • ознайомлення батьків зі змістом робочого навчального плану за засіданні загальношкільного батьківського комітету (протокол № 4 від 20.03.2014р.).

З метою забезпечення належного стану реалізації навчального плану в І семестрі 2014-2015 н.р. адміністрацією школи на контроль були поставлені такі питання, як:

 • забезпечення школи педагогами-фахівцями;

 • підготовка бібліотеки до початку нового навчального року;

 • якість календарно-тематичного планування на І семестр;

 • раціональність та своєчасність корекції планів;

 • стан викладання предметів: природознавства у 3-х класах, екології в 11 класах, математики у 8 класах, фізичної культури у 8 класах, хімії в 7 класах, інформатики у 11-х класах, російської мови у 8-х класах, природознавства у 5-х класах;

 • рівень досягнень учнів;

 • стан викладання курсів за вибором, факультативних курсів та гурткової роботи;

 • стан організації навчання хворих учнів.

Перевірці наприкінці І семестру підлягали такі питання:

 1. Кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними програмами.

 2. Фактична кількість використаних годин:

 • використання годин інваріантної та варіативної складових навчального плану;

 • відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню;

 • послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему.

 1. Виконання вчителями вимог навчальних програм:

 • кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з графіком, робіт з розвитку зв’язного мовлення, уроків позакласного читання;

 • розподіл навчального матеріалу;

 • оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

 • проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з графіком тематичного оцінювання.

 1. Стан реалізації програм факультативних курсів.

 2. Стан реалізації програм гурткової роботи.

У 2014-2015 н.р. робочий навчальний план було профінансовано на 100 %. Але за браком коштів у бюджеті не було зроблено розподіл класів на групи в класах із поглибленим вивченням української мови (8-А, 9-А класи).

На початок року школа була забезпечена педагогами-фахівцями на 100 %, на кінець І семестру ця цифра не змінилась. А саме в закладі працюють педагогічні працівники, які мають наступні кваліфікаційні категорії:


 • тарифний розряд - 4 чол.;

 • Кваліфікаційну категорія Спеціаліст - 9 чол.;

 • Кваліфікаційну категорія “Спеціаліст ІІ категорії” - 4 чол.;

 • Кваліфікаційну категорія Спеціаліст І категорії - 10 чол.;

 • Кваліфікаційну категорія “Спеціаліст вищої категорії” - 27 чол.;

Педагогічне звання старший вчитель має 18 вчителів, звання вчитель-методист – 7 вчителів.

Слід відзначити, що забезпечення учнів підручниками, матеріально-технічне оснащення кабінетів створили необхідні умови для виконання державних програм інваріантної та варіативної частин навчального плану. Актуальним питанням залишається відсутність підручників для 6 класів, з української мови у профільному 10 класі (української філології) та у 8 класах з поглибленим вивченням української мови. Але цей факт не вплинув на рівень навченості учнів. Всі вчителі компенсували нестачу підручників за рахунок використання додаткової літератури та мережі Інтернет.

У відповідності з наказами по школі № 262 від 28.08.14 “Про затвердження режиму роботи в школі” та № 263 від 28.08.14 “Про організацію навчально-виховного процесу у 2014-2015 навчальному році” учні 1-11 класів працювали в 5-денному режимі. Навчальний рік було розпочато своєчасно. Протягом І семестру було проведено передбачені канікули.

Виконання робочих навчальних планів регламентується наказом по школі № 280р від 29.08.2014 “Про розподіл годин навчального плану за семестрами в 2014-2015 н.р.”, розкладом уроків на І семестр, затверджений наказом по школі № 279 від 29.08.2014 “Про затвердження розкладу уроків ЗЗОШ № 12 на І семестр 2014-2015 н.р.”, який пройшов експертизу на рівні ТВО, наказом по школі № 284 від 29.08.2014 “Про організацію роботи факультативів, курсів за вибором у 2014-2015 н.р.”, № 299 від 01.09.2014 “Про організацію гурткової роботи у ЗЗОШ № 12”.

Усі програми, якими користуються вчителі, є у переліку програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою у 2014-2015 навчальному році.

В ході перевірки виконання навчальних програм, практичної частини програм, перевірці підлягали: календарно-тематичні плани, журнали, робочі зошити учнів, зошити для контрольних, практичних робіт. На підставі результатів контролю складені довідки, видано накази по школі, вони були розглянуті на педагогічних радах, нарадах при директорі, оперативно-виробничих нарадах.

Усі заплановані контрольно-аналітичні заходи здійснено, про що свідчать підсумкові матеріали. З метою контролю за станом реалізації навчальних планів та програм здійснювалися перевірки календарно-тематичного планування та стан ведення класних журналів 1-11 класів (довідки “Стан календарно-тематичного планування навчального матеріалу” від 16.09.14р.; “Стан ведення класних журналів” від 31.10.14р., 26.12.14р., накази: “Стан календарно-тематичного планування навчального матеріалу” (№ 335 від 16.09.14р., № 337 від 16.09.14), “Стан ведення класних журналів” (№ 421 від 31.10.2014р., № 419 від 31.10.2014, № 516 від 26.12.14, № 514 від 26.12.2014).

Протягом навчального року здійснювалася заміна уроків вчителів, які перебували на курсах підвищення кваліфікації та лікарняному листі, що сприяло виконанню програм у відповідності з календарно-тематичним плануванням. Але досить стоїть гостра проблема питання заміни уроків учителів, які є єдиним спеціалістом із предмету в школі, а саме: вчителі фізики, біології, географії, хімії, музичного мистецтва, основ здоров’я, етики, інформатики, математики.

З метою контролю за станом виконання навчальних програм було перевірено відповідність записів у класних журналах, журналах факультативних та додаткових індивідуальних занять календарному плануванню. Для зручності аналізу кількість передбачених годин з предметів та курсів за планом та кількість фактично проведених годин зафіксовано в таблицях (таблиця 1.1 – 1.20, 1.21-1.45 ), що дає змогу наочно відобразити стан реалізації навчальних програм, їх практичної частини. Аналіз отриманих даних свідчить, що змістовна частини навчальних програм повністю реалізована. Практична частина навчальних програм відповідає вимогам програми, системи контролю та оцінювання навчальних досягнень школярів та календарному плануванню.

Перевіркою встановлено, що значних відхилень від вимог щодо планування та ведення шкільної документації немає.

Контроль за календарно-тематичним плануванням дав можливість своєчасно виявити та ліквідувати недоліки.

У ході перевірки журналів адміністрацією школи було встановлено:

 • послідовність вивчення навчального матеріалу;

 • відповідність вивчення матеріалу календарному плануванню;

 • обов’язковий мінімум контрольних робіт з алгебри та геометрії, хімії та фізики, біології, творів з російської мови та літератури, української мови та літератури, лабораторних та практичних робіт з фізики та хімії, географії та біології, уроків РЗМ з російської та української мов, запланований за програмою виконаний фактично;

 • запланована кількість видів контролю англійської, російської, української мови відповідає фактично проведеним;

 • години, які визначені, як факультативні курси, курси за вибором, додаткові індивідуальні заняття ведуться за окремими програмами та календарно-тематичними планами, записуються в окремих журналах і закріплюються в розкладі додаткових занять та факультативів.

Аналіз додаткових годин свідчить про доцільність їх введення, що підтверджується підвищенням результативності роботи педагогів з учнями, що мають прогалини в знаннях, зі здібними й обдарованими учнями. В випускних класах дає змогу вчителям підготувати учнів до ДПА та ЗНО.

З усіх предметів проводиться поточне оцінювання, своєчасно здійснюється тематичне оцінювання. Зошити, у яких виконуються письмові роботи, ведуться та перевіряються відповідно до «Орієнтовних вимог до виконання письмових робіт і перевірки зошитів». Контрольні роботи поводяться в окремих зошитах, з деяких предметів – у зошитах із друкованою основою, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Протягом року проводилися моніторинги навчальних досягнень учнів. Якісному аналізу в моніторингу навчальних досягнень учнів по предметах та кожному вчителю і класу здійснено шляхом введення комп’ютерної обробки цифрового матеріалу за звітами вчителів, що графічно та в динаміці дозволило побачити роботу кожного вчителя. Підсумки знайшли відображення в аналітичних таблицях і обговорювалися на засіданнях шкільних МО вчителів.

Аналіз виконання практичної частини програм учнями подано у таблиці 2.


Таблиця 2

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів

за І семестр 2014-2015 навчальний рік


Клас


В

Д


С


Н


Не атестовані

%

Учнів

%

Учнів

%

Учнів

%

Учнів

%

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

2

6,5

15

48,4

14

45,2

0

0

0

0

30

3

10

22

73,3

5

16,7

0

0

0

0

32

3

9,4

20

62,5

9

28,1

0

0

0

0

30

2

6,7

15

50

13

43,3

0

0

0

0

28

3

10,7

12

42,9

13

46,4

0

0

0

0

30

1

3,3

13

43,3

14

46,7

2

6,7

0

0

32

0

0

20

62,5

12

37,5

0

0

0

0

29

0

0

9

31

19

65,5

1

3,4

0

0

31

1

3,2

7

22,6

21

67,7

2

6,5

0

0

27

1

3,7

14

51,9

10

37

2

7,4

0

0

26

0

0

5

19,2

19

73

2

7,7

0

0

30

0

0

3

10

26

86,8

1

3,3

0

0

31

1

3,2

12

38,7

17

54,8

1

3,2

0

0

29

0

0

9

31

17

58,6

3

10,3

1 (Біленька М.)

3

25

0

0

4

16

16

64

5

20

0

0

26

0

0

4

15,4

18

69,2

3

11,5

0

0

28

0

0

1

3,6

21

75

6

21,4

0

0

32

0

0

9

28,1

21

65,6

2

6,3

0

0

28

0

0

8

28,6

18

64,3

2

7,1

0

0

25

0

0

0

0

19

76

6

24

0

0

26

2

7,7

9

34,6

14

53,9

1

3,9

0

0

10А

23

0

0

4

17,4

19

82,6

0

0

0

0

10Б

16

0

0

9

56,3

7

43,8

0

0

0

0

11А

27

3

11,1

8

29,6

12

44,4

4

14,8

0

0

Всього учнів

805

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всього оцінено

672

22

3,27

232

34,52

374

55,65

43

6,39

1

0

Перевірка показала, що робочий навчальний план, затверджений ТВО, завдяки повному фінансуванню та наявності необхідного кадрового забезпечення в основному виконано:

 • практична частина програм предметів інваріантної складової навчального плану виконана на 100%;

 • змістовна частина програм виконана за рахунок ущільнення та індивідуалізації.

Контролю за якістю викладання предметів та рівня навчальних досягнень учнів у І семестрах підлягали:

 • Аналіз стану викладання екології в 11 класах (наказ № 424 від 04.11.14р.).

 • Аналіз стану викладання природознавства у 3-х класах (наказ № 455 від 21.11.14р.).

 • Аналіз стану викладання математики в 8-х класах (наказ № 483 від 01.12.14р.).

 • Аналіз стану викладання фізичної культури в 8-х класах (наказ № 480 від 01.12.14р.).

 • Аналіз стану викладання хімії в 7 класах (наказ № 481 від 01.12.14р.).

 • Аналіз стану викладання інформатики у 11-х класах (наказ № 496 від 15.12.14р.).

 • Аналіз стану викладання російської мови у 8-х класах (наказ № 494 від 12.12.14р.).

 • Аналіз стану викладання природознавства у 5-х класах (наказ № 498 від 15.12.14р.).

За підсумками контролю за станом викладання предметів інваріантної складової навчального плану можна зробити такі висновки: викладання предметів находиться на достатньому рівні.

З метою контролю за станом виконання навчальних програм на нарадах при директорі розглядались наступні питання:

 • Контроль за кадровим забезпеченням навчального процесу, обсягом навантаження педагогів (протокол № 1 від 25.08.14р.).

 • Підготовка школи до організованого початку навчального року (аналіз розкладу уроків, факультативів гуртків) (протокол № 1 від 25.08.14р.).

 • Аналіз забезпечення навчального плану програмами (протокол № 1 від 25.08.14р.).

 • Про організацію індивідуального навчання (протокол № 2 від 08.09.14р.).

 • Про результати контролю роботи вчителів щодо планування навчально-виховного процесу на І семестр (протокол № 3 від 22.09.14р.).

 • Про підсумки заповнення всіх видів документації (протокол № 5 від 27.10.14р.).

 • Про результати проведення внутришкільного контролю (протокол № 7 від 24.11.14р.).

 • Результати перевірки класних журналів (протокол № 9 від 29.12.14р.).

 • Підсумки виконання навчальних планів і програм за І семестр (протокол № 9 від 29.12.14р.).


Згідно річного плану роботи школи, з метою реалізації положень Законів України “Про загальну освіту”, “Про освіту” проаналізовано стан організації індивідуального навчання учнів (ведення документації). У 2014-2015 навчальному році протягом року індивідуально навчалося 4 учня.

Перевіркою встановлено, що індивідуальне навчання організовано відповідно до “Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти” (Наказ МОН України № 732 від 20.12. 2002 року), наказу МОН України № 432 від 19.05.2008р. Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”.

Підставою для організації індивідуального навчання учнів є пакет документів (заява батьків або осіб, які їх замінюють, наказ директора, погодження місцевого органу управління освітою, довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативною комісією та печаткою лікувального закладу, наказами по школі). Навчальні плани та змістовна частина програм виконані, проведено семестровий контроль за результатами навчальних досягнень даних учнів.

Виконанню практичної частини навчальних програм сприяло проведення навчальних екскурсій та навчальної практики, які за рішенням педагогічної ради (протокол № 15 від 29.08.2014р.), затвердженого наказом по ЗЗОШ № 12 від 28.08.2014 № 275 “Про затвердження рішення серпневої педагогічної ради”, проводилась протягом навчального року відповідно до графіка, затвердженого наказами по ЗЗОШ № 12 від 02.09.2014 № 327 Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 1-8, 10-х класів у 2014-2015 навчальному році”.

Штатним розписом визначено 18 годин для гурткової роботи, а саме:

 • гурток “Хорові співи” для 3, 4, 5-8 класів (6 груп, по 1 годині на тиждень), керівник Сидоренко М.В.;

 • гурток “Інформатика” для 7-Б класу (2 групи, по 1 годині на тиждень), керівник Краснокутська Л.А.;

 • гурток “Сімейні цінності” для 8, 9-х класів (6 груп, по 1 годині на тиждень), керівник Назаренко І.О.;

 • гурток “Основи критичного мислення” для 10-А, 10-Б класів (2 групи, по 2 години на тиждень), керівник Остапенко Л.Є.;

Гурткова робота здійснювалася на основі Типових програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. На основі програм, керівниками гуртків розробили плани роботи гуртка. Розподіл годин та розклад роботи гуртків щорічно затверджуються наказами по школі. Плани гурткової роботи погоджуються директором школи. Облік занять гурткової роботи ведеться згідно розкладу, у окремих журналах.

Перевірка ведення журналів гурткової роботи показала, що кількість годин відведених для гурткової роботи, співпала з кількістю фактично проведених занять.

Висновки:

1. Вважати виконання річного навчального прану та змістовної, практичної частин навчальних програм у І семестрі 2014-2015 н.р. забезпеченим.

2. За результатами перевірки:

2.1 Інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів станом на 17.12.2014 реалізовані повністю.

2.2 Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему (враховуючи ущільнення навчального матеріалу).

2.3 Графік контрольних робіт тематичного оцінювання з предметів у І семестрі 2014-2015 н.р. виконано.

2.4 Кількість годин, відведених для вивчення програмового матеріалу, які заплановані, співпадала з кількістю фактично проведених уроків. Обов’язковий мінімум практичних, лабораторних, контрольних робіт, уроків позакласного читання, робіт із зв’язного мовлення в І семестрі 2014-2015 н.р. виконано в усіх 1-11-х класах.

2.5 Кількість годин, відведених для проходження навчальної практики та навчальних екскурсій у І семестрі 2014-2015 н.р. повністю співпадає з фактично проведеними.

2.6 Кількість годин, відведених для гурткової роботи в І семестрі 2014-2015 н.р., співпадала з кількістю фактично проведених занять.

На підставі вищезазначеного, рекомендовано:

1. Заступнику директора з НВР Цемериновій Т.Ю.

1.1 Заслухати на засіданні педагогічної ради Аналітичну довідку про стан реалізації робочого навчального плану та навчальних програм у І семестрі 2014-2015 навчального року

Грудень, 2014р.

1.2 Провести консультації з питань планування на ІІ семестр 2014- 2015 н.р.

До 12.01.2015 р.

1.3 Здійснити повторний контроль з виконання навчальних планів та програм у кінці навчального року.

Травень, 2015р.

2. Керівникам шкільних методичних об’єднань:

2.1 Розглянути на засіданнях методичних об’єднань стан виконання навчального плану та програм, результативність навчання учнів за І семестр 2014-2015 навчальний рік.

Січень, 2015 р.
Довідку склала

заступник директора з НВР Цемеринова Т.Ю.

25.12.2014р.

65-01-14

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Проаналізовано:

1. Виконання інваріантної та варіативної складових частини навчального плану станом.

2. Відповідність навчального матеріалуя  до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему (враховуючи ущільнення навчального матеріалу).

3. Графік контрольних робіт тематичного оцінювання з предметів у І семестрі 2014-2015 н.р.

4. Співвідношення кількості годин, відведених для вивчення програмового матеріалу, які заплановані, кількості фактично проведених уроків. Виконання обов’язкового мінімум практичних, лабораторних, контрольних робіт, уроків позакласного читання, робіт із зв’язного мовлення в І семестрі 2014-2015 н.р. виконано в усіх 1-11-х класах.

5. Співвідношення кількості годин, відведених для проходження навчальної практики та навчальних екскурсій у І семестрі 2014-2015 н.р. з фактично проведеними.

Общая информация

Номер материала: 485711

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG