Инфоурок / Биология / Рабочие программы / Биология пәнінің мазмұны мен құрылымы. 10 -11 сынып факультатив

Биология пәнінің мазмұны мен құрылымы. 10 -11 сынып факультатив

библиотека
материалов

Қызылжар селолық округінің орта мектебі ММ


Қоршаған орта экологиясы

10 сынып


Биология пәнінен

факультативтік курс жоспары
Биология пәнінің мұғалімі:

Жунусбекова Айжан Ниспековна


Қызылжар-2011 жБекітемін Қарастырылды

ОББЖ директоры МБ отырысында

Утверждаю Рассмотрено на

Директор СШ заседаний МО

Рук.МО

“ “-----2009г “ “-----2009г


Рецензент: Подолец Марина Владимировна

КОД ИПКПК


1.Алексеев С.В.Экология:Учебное пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений разных видов.-СПБ:СМИО Пресс,1997.

2.Алексеев С.В.Экология:Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений разных видов.-СПБ.:СМИО Пресс,1997 и послед.изд.

3.Бродский А.К.Краткий курс общей экологии:Учебное пособие.-СПБ.:ДЕАН+АДИА-м,1996.

4.Мамедов Н.М.,Суравегина И.Т.Экология.9-11классы:Учебное пособие.-М.:Школа-Пресс,1996.

5.Алексеев С.В.,Груздева Н.В.,др.Практикум по экологии:Учебное пособие/под ред.С.В Алексеева.-М.:Мдс,1996.

6.Муравьев А.Г.Пугал Н.А.,Лавров В.Н.Экологический практикум:Учебное пособие с комлектом карт инсрукций.-СПБ.:Крисмас+,2003

7.Ачкинадзе О.С.,Жакупова А.Н.Методика постановки спецкурса”Химическая экология” в 10-11 классах:Методическая пособие.-Павлодар:2004.


Қоршаған орта экологиясы 10 сынып

Аптасына-1сағат,барлығы-34сағат.


Тақырыптары

Сағ.

саны

Мерзімі

Ескерту

1

Кіріспе.Экология ғылымы,міндеттері

12

Әлемдік экологиялық проблемалар

13

Қазақстанның табиғат қорларын тиімді пайдалану

14

Дүниежүзіндегі және Қазақстандағы экологиялық проблемалар

15

Қала экологиясы

16

Климат және қоғам

17

Өндіріс жәнетұтыну қалдықтары

18

Топсеруен “Адам ағзасының айналадағы ортамен байланысы”

19

Табиғатты қорғау

110

Ағзалардыңнегізгі тіршілік орталары

111

Экологиялық факторлар

112

Орта факторлары,оған бейімделу және тіршілік формалары

113

Абиотикалық факторлар

114

Организмнің қоректену тізбектері

115

Табиғи және агробірлестіктерге сипаттама

116

Адам іс әрекетінің қоршаған ортаға тигізетін әсері

117

Экологиялық аппаттар

118

Қоршаған ортаның қазіргі экологиялық жағдайы

119

Қазақстанда қалыптасқан экологиялық проблемалар П.ж №1географиялық-экологиялық проблемалар бойынша әлеуметтік сауалнама жүргізу

120

Ауа алабының экологиялық жағдайлары

121

Су ресурстарын қорғау П.ж №2Таза және лас судың иісі,түсі,мөлдірлігі тұндырғаннан кейінгі тұңбасы арқылы салыстыру

122

Топырақ экологиясы

123

Өсімдіктер экологиясы

124

Жануарлар экологиясы

125

Қоршаған ортаны ластаушы заттар

126

Қызыл Кітап.П.ж №3Қызыл Кітапқа енген жануарлар туралы деректер жинақтау

127

Қазақстанның экологиялық апат аймақтары

128

Қоршаған ластаушы заттар

129

Биосфера мен экожүелерді қорғау

130

Биогеоценоз және экожүйелер туралы ұғым

131

Биотикалық қарым қатынастар

132

Табиғи биогеоценоздарды қалпына келтіру,орман экожүйелерін сақтау шарала

133

Энергияны үнемдейтін технология Күн,жел

134

Сынақ сағаты.Қорытынды

1

Биология пәнінің мазмұны мен құрылымы.

10 сынып

(Барлығы 34 сағат,аптасына 1 сағаттан)Экология негіздері(9 сағат)

Экология ғылымы міндеттері,құрылымы.Әлемдік экологиялық проблемалар.Қазақстанның табиғат қорларын тиімді пайдалану.Дүниежүзіндегі және Қазақстандағы экологиялық проблемалар.Қала экологиясы.Климат және қоғам.Өндіріс және тұтыну қалдықтары.Адам организмінің қоршаған ортамен байланысы.Табиғатты қорғау.

Организмдер және орта жағдайлары(5 сағат)

Ағзалардың негізгі тіршілік орталары.Экологиялық факторлар.Орта факторлары,оған бейімделу және тіршілік формалары.Абиотикалық факторлар.Организимдердің қоректену тізбектері

Табиғи және агробірлестіктердің экологиялық жағдайы

(4 сағат)

Табиғи және агробірлестіктерге сипаттама.Адам іс әрекетінің қоршаған ортаға тигізетін әсері.Экологиялық апаттар.Қоршаған ортаның қазіргі экологиялық жағдайлары.

Қазақстандағы қазіргі экологиялық жағдайлар(13 сағат)

Қазақстанда қалыптасқан экологиялық проблемалар.Ауа алабының экологиялық жағдайлары.Су ресурстарын қорғау.Топырақ экологиясы. Өсімдіктер және жануарлар экологиясы.Қоршаған ортаны ластаушы заттар.Қызыл Кітап және оның рөлі. Қазақстаннын экологиялық апат аймақтары.

Биосфера мен экожүйе. Биогеценоз және экожүйелер туралы түсінік.Биотикалық қарым қатынастар

Экологиялық проблемаларды шешуді тиімді жолдары(2 сағат)

Табиғи биоценоздарды қалпына келтіру,орман экожүйелерін сақтау шаралары.Энергияны үнемдейтін шығынсыз технологиялар.Күн мен жел энергиясын пайдалану тиімділігі.

Сынақ сағаты.Қорытындылау.(1 сағат)


Биология пәнәнің мазмұны мен құрылымы

11 сынып

(Барлығы 34 сағат,аптасына 1 сағаттан)


Кіріспе (1 сағат)

Биология пәні және міндеттері.Биология ғылым салалары. Биолог ғалымдар.

Цитология негіздері(4 сағат)

Организмнің қасиеттері.Жасушаның зерттелу тарихы. Жасушаның химиялық құрамы.Жасуша құрамындағы бейорганикалық заттар.Көмірсу:Липид.Нәруыз.Нуклеин қышқылдары.ДНҚ.РНҚ.

Жасуша құрылысы (2сағат)

Клетка мембранасы.цитоплазма.ЭПТ.Митохондрия.Ядро. Пластидтер.Прокариоттар.Эукариоттар.

Жасушадағы зат алмасу (2сағат)

Жасушадағы зат алмасу.Энергетикалық алмасу.Пластикалық алмасу.Фотосинтез.Нәруыз биосинтезі.

Организмдердің көбею және жеке дамуы(4 сағат)

Клетканың бейімделуі.Митоз.Организмдердің көбею жолдары. Мейоз.Ұрықтану.Қосарлы ұрықтану.Онтогенез.

Генетика және селекция негіздері(5сағат)

Генетикаға кіріспе.Генетиканың даму тарихы.Моногибридті және дигибридті будандастыру.Есептер шығару.Аллельді гендер.Фенотип және генотип.Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы.Жыныс генетикасы.Адам генетикасы. Медицина генетикасы.

Өзгергіштік заңдылықтары(2 сағат)

Модификациялық өзгергіштік.Мутациялық өзгергіштік.Гентип , қоршаған орта және адаи денсаулығы.Генетика және эволюциялық теория.

Өсімдіктер,жануарлар және микроорганизмдер селекциясы.(5сағат)

Селекция негіздері.Өсімдіктер селекциясы.Жасанды мутагенез және оның селекциядағы маңызы.Жануарлар селекциясы.Биотехнология.Гендік инженерия.

Жер бетінде тіршіліктің пайда болуы,Жер тарихы.(3сағат)

Тіршіліктің пайда болуы туралы көзқарастар.Жер бетінде тіршіліктің тарихи дамуы.Архей,протерозой.палеозой,

мезозой,кайнозой замандары.Адамның шығу тегі.Антропогенездің қозғаушы күштері.Адам нәсілдері.

Эволюциялық ілімнің негіздері(3 сағат)

Эволюцияның даму тарихы.К.Линнейдің,Ж.Ламарктің,Ч.Дарвиннің эволюциялық теориялары.Микроэволюция.Сұрыптау.Тіршілік үшін күрес.Бейімделушілік.Организмдер арасындағы қарым-қатынастар.Макроэволюция.

Экология негіздері(2 сағат) Экология құрылымы және қызметі.Биосфера тіршілік қабаты.Әлемдік экологиялық проблемалар.Қазақстанның қазіргі экологиялық жағдайы.Қызыл Кітап.Организмдердің қоректену тізбектері.Экологиялық факторлар.

Сынақ сағаты.Қорытындылау.(1сағат)Түсінік хат


Биология пәні бойынша бұл курс бағдарламасы Қазақстан Республикасының жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының негізінде құрылып,біртұтас курс ретінде ұсынылады және дамыта,тәрбиелей оқыту,жүйелілік принципі негізінде қазіргі биология негізін оқытуға бағытталған.Курстың құрылымы белгілі білім саласына тұрақты қызығушылығын қалыптастыру үшін ең алдымен қоғамның әлеуметтік сұранысына,биология ғылымының методикалық ұстанымдары мен жүйесіне оқушылардың таным мүмкіндіктеріне сай құрастырылды.Оқытуды қажетті дәрежеде дараландыру,әрбір оқушының қызығушылығымен қабілетін анықтау үшін тиімді жағдай жасау.Мақсаты:

Тірі организмдер,олардың алуан түрлігі мен таралуы,бәріне ортақ белгілері,табиғаттағы,адам өміріндегі маңызы туралы оқушыларда бұрыннан бар білімін жүелеп,соған сүйене отырып жер бетінде тіршілік ететін организмдердің құрылысын,қызметін,шығу тегін,таралуын,дамуын,бір-бірімен және өлі табиғатпен байланысын зерттей білу,зат алмасу,жасуша туралы жаңа түсінік-ұғымдарды білу,биология ғылымдары негізгі салалары туралы мағлұмат беру,биология пәні,оның маңызымен таныстыру.Оқушыларға экология негіздерін тереңдете оқыту арқылы кәсіптік бағдар беру.


Міндеттері:

-Тірі организмдердің құрылысы мен тіршілік әрекетін,қимыл қозғалысы туралы білім қалыптастыру;

-Оқушыларға өсімдіктер мен жануарлар тіршілігінің заңдылықтары туралы маңызды ұғымдардан жүйелі білім беру;

-Оқушыларды табиғатты сүйе білуге,әсемдікті сезіне білуге тәрбиелеу арқылы олардың дүниетанымын қалыптастыруға жәрдемдесу;

-Оқушылардың білімді терең игеріп,танымдық құштарлығын арттыру;

-Биологиялық ұғымдар мен заңдылықтар негізінде оқушылардың ауыл-шаруашылық өндіріспен байланысын нығайту;

-Оқушыларды қоршаған ортаны қорғай білуге,алған білімін өмірде,іс-жүзінде өздігінен қолдана білуге баулу;Барлығы 34 сағат,аптасына 1сағаттан

Тақырыптары

Сағ саны

мерзімі

Ескерту

1

Кіріспе.Биология пәні және міндеттері

12

Цитология негіздері.Организмнің негізгі қасиеттері

13

Жасушаның зерттелу тарихы.Жасушаның құрамындағы бейорганикалық заттар

14

Көмірсулар,липидтер,нәруыз.

15

Нуклеин қышқылдары

16

Жасушаның құрылысы

17

Прокариоттар.Эукариоттар

18

Жасушадағы зат алмасу.Фотосинтез

19

Нәруыз биосинтезі

110

Клетканың бөлінуі.Митоз

111

Организмнің көбею жолдары.Мейоз

112

Ұрықтану.Қосарлы Ұрықтану

113

Онтогенез.Филогенез

114

Генетика кіріспе.Генетиканың даму тарихы

115

Моногибридті,дигибридті будандастыру Есептер шығару

116

Аллельді гендер Фенотип,генотип

117

Гендердің тіркесіп тұқым қуалауы Есептер шығару

118

Адам генетикасы.Мед.генетика

119

Модификациялық өзгергіштік.Мутация.

120

Генотип,қоршаған орта және адам денсаулығы

121

Селекция негіздері

122

Өсімдіктер селекциясы

123

Жасанды мутагенез және оның селекциядағы маңызы

124

Жануарлар селекциясы

125

Биотехнология.Гендік инженерия

126

Жер бетінде тіршіліктің тарихи дамуы

127

Жер тарихы

128

Адамның шығу тегі.Антропогенез.Адам нәсілдері

129

Эволюцияның даму тарихы.Эволюциялық теория

130

Микроэволюция.Бейімделушілік

131

Организмдер арасындағы қарым-қатынас

132

Экология құрылымы және қызметі

133

Организмнің қоректену тізбектері

134

Сынақ сағаты.Қорытындылау

1
1.Смағұлова М.Қ.Оқушы анықтамасы:”Арман”баспасы,2003ж.

2.Алтынов П.И.,Алтынов П.А.,Балжи А.Б.Оқушының қысқаша анықтамасы 5-11сынып “Алматыкітап”ОАО,2004

3.ОспановаА.,Ахметжанова Г.,КульбаеваҚ.Биология:Жоғарғы оқу орындарына түсішілерге арналған оқулық Алматы:Шың—Кітап,2008

4.Ардашникова Е.И.,Тамм М.Е.,Большая энциклопедия школьника-М:ООО”Издательство АСТ”.

5.Стамбеков С.Ж.Генетика Новосибирск,2002

6.Кисилева З.С.,Мягкова А.Н.,Генетика.Учебное пособие по факультативному курсу для учащихся 9-10 классов.Москва Просвещение 1983

7.Ладыгина А.Биология.-Краткий курс:для уч-ся 6-11кл и коллеждей.-М.”Астрея”;1999Қызылжар селолық округінің орта мектебі ММ


Жалпы биология


Биология пәнінен

факультативтік курс жоспары
Биология пәнінің мұғалімі:

Жунусбекова Айжан Ниспековна


Қызылжар-2011 ж


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Биология пәні бойынша бұл курс бағдарламасы Қазақстан Республикасының жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының негізінде құрылып,біртұтас курс ретінде ұсынылады және дамыта,тәрбиелей оқыту,жүйелілік принципі негізінде қазіргі биология негізін оқытуға бағытталған.Курстың құрылымы белгілі білім саласына тұрақты қызығушылығын қалыптастыру үшін ең алдымен қоғамның әлеуметтік сұранысына,биология ғылымының методикалық ұстанымдары мен жүйесіне оқушылардың таным мүмкіндіктеріне сай құрастырылды.Оқытуды қажетті дәрежеде дараландыру,әрбір оқушының қызығушылығымен қабілетін анықтау үшін тиімді жағдай жасау.

Общая информация

Номер материала: 327098

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG