Инфоурок Другое Презентации"Бугы ана туралы аныз"2 класс

"Бугы ана туралы аныз"2 класс

Скачать материал
Скачать материал

Описание презентации по отдельным слайдам:

 • 1 слайд

 • 2 слайд

 • Сабактын максаты: 		а) билимдилиги? Ш.Айтматов умири мен шыгармашылыгы, туыс...

  3 слайд

  Сабактын максаты: а) билимдилиги? Ш.Айтматов умири мен шыгармашылыгы, туыскандык, достык карым – катынас пен хикаянын мазмунын ашу, негизги кейипкерлерге минездеме беру; ә) дамытушылыгы: окушыларга сурактар койып, топтык жумыстар аркылы ой - урисин кенейту, сонымен катар куркем адебиеттіи окуга деген кызыгушылыгын ояту, танымдык кузыреттилигин арттыру; б) тарбиелиги :окушылардын сезимин оятып, кишипейилдиликке, адамгершиликке, катыгездиктен ойларын алыс устауга тарбиелеу;

 • Сабактын тури:	 Аралас сабак Сабақтың типі: билик пен дагдыны калыптастыру, ш...

  4 слайд

  Сабактын тури: Аралас сабак Сабақтың типі: билик пен дагдыны калыптастыру, шыгармашылыкка баулу. Сабактын адиси: сурақ – жауап, ангимелеу, тусиндиру,талдау, баяндау. Сабактын курнекилиги: компьютер, интерактивти такта, топшамалар, жазушы портрети, сюжеттик суреттер, унтаспа, слайдтар. Пан аралык байланыс: казак тили, дуниетану, улттык тагылым.

 • Кутилетин натиже. Ангименин мазмунын тусиндире отырып, окушы бойына адамгерши...

  5 слайд

  Кутилетин натиже. Ангименин мазмунын тусиндире отырып, окушы бойына адамгершилик, достық сезимдеримен бирге жеке тулга кузыреттилигин калыптастыру. Куркем шыгарманы тусинип талдай билуге жане болжау жасап, уз ойын жуйели айта билуге, уз беттеримен жумыс истеуге, сауатты окуга машыктандыру.

 • Кириспе: Кызыгушылыкты ояту: Сурет стратегиясы: І топ ІІ топ ІІІ топ Бугы Ана...

  6 слайд

  Кириспе: Кызыгушылыкты ояту: Сурет стратегиясы: І топ ІІ топ ІІІ топ Бугы Ана Аныз Топтастыру: Болган окига изимен Ертегиге уксас Аныз

 • Т о п т а с т ы р у: Муйизи дари Аша туякты Ети тамак Жылдам журеди Териси ба...

  7 слайд

  Т о п т а с т ы р у: Муйизи дари Аша туякты Ети тамак Жылдам журеди Териси багалы Кулик Жуни пайдалы Мук, кына

 • акылшы камкоршы сыпайы кайырымды сезимтал мейиримди

  8 слайд

  акылшы камкоршы сыпайы кайырымды сезимтал мейиримди

 • Ой шакыру Такырыпка кириспе. Магынаны тану Жазушы туралы мәлимет. Шыгармалары...

  9 слайд

  Ой шакыру Такырыпка кириспе. Магынаны тану Жазушы туралы мәлимет. Шыгармаларына токталу.

 • Шынгыс Айтматов: «Уз басым узге елге сапарга шыгарда, узиммен бирге ала журет...

  10 слайд

  Шынгыс Айтматов: «Уз басым узге елге сапарга шыгарда, узиммен бирге ала журетин, еки түрли улттык асылым бар: бири – «Манас», бири– М.Әуезовтин «Абай жолы».

 • Шынгыс Айтматов шыгармашылыгы: “Ашим” – тунгыш әнгимеси; (1952 ж.) “Аспалы к...

  11 слайд

  Шынгыс Айтматов шыгармашылыгы: “Ашим” – тунгыш әнгимеси; (1952 ж.) “Аспалы купир” - ангиме; “Бетпе – бет” - ангиме; “Жамила” (1958 ж.) “Кус жолы” “Алгашкы устаз” “Ерте кайткан тырналар” “Боранды бекет” (1983 ж.) “Жанпида” (1986 ж.) “Кассандра танбасы” (1995 ж.)

 • Даптермен жумыс Бугы ана туралы аныз Шынгыс Айтматов, кыргыз жазушысы. Китапп...

  12 слайд

  Даптермен жумыс Бугы ана туралы аныз Шынгыс Айтматов, кыргыз жазушысы. Китаппен жұмыс Матинди оқу Болжам жасау Унтаспадан тындау Болжам жасау Окушыларга окыту Болжам жасау

 • Картамен жұмыс Аныздын болган жери

  13 слайд

  Картамен жұмыс Аныздын болган жери

 • Кыргыз халкынын калыптаскан жери

  14 слайд

  Кыргыз халкынын калыптаскан жери

 • Туртип алу стратегиясы Тусиниксиз суздермен жумыс Оймактай-кишкентай Курдым-т...

  15 слайд

  Туртип алу стратегиясы Тусиниксиз суздермен жумыс Оймактай-кишкентай Курдым-терен,тунгиык,тупсиз Колка- тилек,утиниш Суздик жумыс Синонимдерин табу Кузди ашып-жумганша-тез,шапшан Ииси мурын жарады-ииси шыгады Силекейин шубыртады-карын аштырады Куаныштары койнына сыймай-маз майрам болды Бириккен суздерди табу Енесай,Ыстыккул

 • Топтык жумыс 1 топ.Экологтар Табигат пен адамнын байланысы. 2 топ. Адебиетшил...

  16 слайд

  Топтык жумыс 1 топ.Экологтар Табигат пен адамнын байланысы. 2 топ. Адебиетшилер Аксак кемпир сузин тауып оқу. 3 топ. Тилшилер Бугы анамен Аксак кемпир сузин ролге оқу Даптермен жумыс 1 топ.Кеменгер сузин топтастыру 2 топ.Китаптан су аттарын жаз 3 топ.Макал-мателдер (достык,татулык туралы)

 • 17 слайд

 • Булимдерге ат қою. І булим. Кыргыздардын кырылуы. Жетим калган еки бала. Ашык...

  18 слайд

  Булимдерге ат қою. І булим. Кыргыздардын кырылуы. Жетим калган еки бала. Ашыккан балалар. Ханнын үкими. ІІ булим. Аксак кемпирдин Енесага тил катуы. Бугы ананын кездесуи. Аман калган ул мен кыз.

 • Ой корыту Нени билдим?	Неге уирендим?	Асерим. Ыстык кулдин кай жерде екенин б...

  19 слайд

  Ой корыту Нени билдим?Неге уирендим?Асерим. Ыстык кулдин кай жерде екенин билдим,Кыргыз елинин жазушысы туралы билдимМатинмен суздикпен жумыс жасап уирендимТабигаттын бир булиги жануарлар алеминин адам баласын аман алып калгандыгы

 • Кейипкерлерге минездеме Унамды Унамсыз Аксак кемпир Жаулар, хан Бугы ана Ой т...

  20 слайд

  Кейипкерлерге минездеме Унамды Унамсыз Аксак кемпир Жаулар, хан Бугы ана Ой толгау. 1 топ Автор орындыгы(Бугы атынан суйлеу) Ей,адамдар!”Бир-бирине мейиримди,кайырымды болындар.Адам деген угымды кастерлеп,айуандык истерге бармаңдар!Адам боп дүниеге келген сон,адам боп умир суриндер! 2.Топ Эссе Кайырымдылык дегенди калай тусинесин?

 • 3 топ 5 жолды улен(Бугы туралы улен) ------------------------ жануар -------...

  21 слайд

  3 топ 5 жолды улен(Бугы туралы улен) ------------------------ жануар ------------------------муйизи бар ---------------------------кореги --------------------------- мекени Кубизм. Сурак-жауап.(6 кырлы кубик) 1.Кыргыздар кандай узеннин бойын жагалапты? 2.Енесай бойындагы кыргыздар неликтен кырылып калды? 3.Бир ул мен кыз калай аман калды?

 • кубизм 4.Балалар неге жауларга жакын барды? 5.Жаулар не деп шулап коя берди?...

  22 слайд

  кубизм 4.Балалар неге жауларга жакын барды? 5.Жаулар не деп шулап коя берди? 6.Хан не деп буйырды? 7.Аксак кемпирдин ойы не болды? 8.Ол Енесай узенине не деп тил катты? 9.Балаларды не аман алып калды? 10.Бугы анага балалар не ушин кажет болды? 11.Балалар не ушин куанды? 12.Олар кайда беттеди?

 • Сонгы түйин суз. Адам табигатсыз тиршилик ете алмады... табигат адамды кайыры...

  23 слайд

  Сонгы түйин суз. Адам табигатсыз тиршилик ете алмады... табигат адамды кайырымды,бир максатка умтылган,сулу жанды етип тарбиелейди. Адам рухани дуниесин, сырткы табигаткубылысын тану аркылы калыптастырады да,узин жалпы жаратылыстын бир пушпагыретинде сезине билди. (Ш.Айтматов)

 • Уйге тапсырма 1.Мәтінді оқып ,түсініктерін айту. 2.Ұнаған бөліміне сурет салу...

  24 слайд

  Уйге тапсырма 1.Мәтінді оқып ,түсініктерін айту. 2.Ұнаған бөліміне сурет салу. 3. Матиндеги жер-су аттарына малимет дайындау 4.Матинди узинше жалгастыр кур.

 • Балдык багалау жуйеси Окушылардын аты-жуни	1	2	3	4	5	Жинаган балы Каженова Д...

  25 слайд

  Балдык багалау жуйеси Окушылардын аты-жуни12345Жинаган балы Каженова Д Гарифолла Т Кокабаев А Дуйсенгалиева Д Кокабаева Н Темирхан Б Наурызбек Ә Дусмагулова Д

 • Балдык багалау жуйеси Окушылардын аты-жуни	1	2	3	4	5	Жинаган балы Бекесов А...

  26 слайд

  Балдык багалау жуйеси Окушылардын аты-жуни12345Жинаган балы Бекесов А Кайратова А Мажитов Е Сайлауова А Бибитов А Оразгалиева С Курмангалиев Е Мурзагулов С

 • Балдык багалау жуйеси Окушылардын аты-жуни	1	2	3	4	5	Жинаган балы Сайлау М...

  27 слайд

  Балдык багалау жуйеси Окушылардын аты-жуни12345Жинаган балы Сайлау М Уразгалиева А Искаков А Конысбаев Н Жанузакова А Едресов Б

 • Сабак - әр мугалимнин шыгармашылык жумысы

  28 слайд

  Сабак - әр мугалимнин шыгармашылык жумысы

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 876 981 материал в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 09.03.2016 7309
  • PPTX 3 мбайт
  • 0 скачиваний
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Шангитбаева Женискул Карабалаевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Пожаловаться на материал
 • Автор материала

  • На сайте: 6 лет и 2 месяца
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 25847
  • Всего материалов: 15

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой