Инфоурок / Украинский язык / Тесты / Дидактичний матеріал Літературні диктанти

Дидактичний матеріал Літературні диктанти


библиотека
материалов

Усна народна творчість. Родинно-побутові пісні

 1. Термін «фольклор» у перекладі з англійської означає … (народна мудрість).

 2. Фольклорний твір від власне літературного відрізняється такими рисами… (усність, анонімність, варіантність).

 3. До епічних фольклорних жанрів належать…(думи, легенди, казки, історичні пісні), до ліричних - … (ліричні пісні), до драматичних - … (обряди, обрядові ігри).

 4. Ліричні пісні поділяються на такі групи: … (календарно-обрядові, родинно-побутові, родинно-обрядові та соціально-побутові).

 5. Родинно-побутові пісні поділяються на дві тематичні групи: … (про кохання, про родинне життя).

 6. Центральним образом твору «Місяць на небі, зіроньки сяють» є …(«очі дівочі»).

 7. Провідним мотивом пісні «Цвіте терен, цвіте терен» є мотив … (розлуки, зневаженого кохання).

 8. Пісня «Сонце низенько, вечір близенько» створена у формі (діалогу).

 9. У пісні «За городом качки пливуть» звучить мотив… (соціальної нерівності).

 10. Образ води в народних піснях часто символізує …(чистоту почуттів, плин часу).

 11. Пісні про кохання можуть бути побудовані у формі … (діалогу, монологу, звертання).

 12. Поясніть роль фольклору в розвитку літератури та в життя народу.
Українське весілля

 1. Весільний обряд належить до … фольклорних жанрів. (драматичних)

 2. Українське весілля поділяється на три цикли: … (перед весільний, власне весільний, після весільний).

 3. Продовжте українську прикмету: як пройшло весілля, таким буде …(родинне життя).

 4. Розмова про куницю, яку переслідує молодий мисливець, відбувається на обряді… (сватання).

 5. Гарбуз символізує … (відмову нареченої).

 6. Довгу і щасливу життєву дорогу символізує … (рушник).

 7. Обряд розплітання коси символізував … (перехід молодої до заміжнього стану).

 8. Обряд дівич-вечір символізував …(прощання з безтурботним життям).

 9. У пісні «Летять галочки у три рядочки» молоду зображено в образі … (зозулі).

 10. Яке значення для сучасної людини має дотримання старовинних народних традицій та обрядів.

Українські народні балади

 1. Характерними рисами балади є … (напруженість, трагічність сюжету, емоційність, зображення однієї події з життя героя, стислість).

 2. Балади поділяються на такі тематичні групи: … (міфологічні, легендарно-історичні, родинно-побутові, любовні).

 3. Про яке перевтілення йдеться в баладі Т.Г.Шевченка «Тополя»? (дівчини на тополю)

 4. Який образ у баладі «Ой летіла стріла» має тріаду варіацій? (образ зозулі: мати, сестра, кохана)

 5. Назвіть ознаки спорідненості балади з голосінням. (речитативне виконання, тужливий настрій, спільні художні засоби).

 6. Ідея балади «Бондарівна» : … (захоплення гордою дівчиною, що не захотіла із нелюбом жити, та осуд жорстокого пана-вбивці).

 7. Балада «Ой на горі вогонь горить» уславлює … (мужність і відданість козаків-захисників).

 8. Метафора «одружився із сирою землею» означає … (загибель козака).

 9. Для поетики балад характерні … (діалоги, паралелізм, метафоричність, гіперболізація, символіка, повтори, емоційно-забарвлена лексика).

 10. На сюжет балади «Бондарівна» створено драму. Яку і ким? («Бондарівна», Іван Карпенко-Карий)


Марко Вовчок. «Народні оповідання»

 1. Справжнє прізвище Марка Вовчка … (Марія Вілінська).

 2. Псевдонім письменниця взяла від … (прізвища чоловіка).

 3. Збірка «Народні оповідання» вийшла у … році. (1857)

 4. Т.Шевченко назвав Марка Вовчка своєю … (літературною дочкою).

 5. Міністерство освіти Франції рекомендувало для шкільних бібліотек повість-казку …(«Маруся»).

 6. Найвідоміша повість Марка Вовчка, присвячена Т.Шевченку, називається … («Інститутка»).

 7. Збірка «Народні оповідання» відкривається оповіданням … («Сестра»).

 8. Мистецька функція пейзажів у «Народних оповіданнях» полягає у … (підсиленні драматизму життєвих ситуацій, трагічність долі героїв-селян).

 9. Тема 1-ї групи оповідань зі збірки «Народні оповідання» … (правдиві картини життя за умов кріпацтва).

 10. Тема 2-ї групи оповідань … (змалювання родинного побуту селянства: кохання, розлуки, взаємини батьків з дітьми).

 11. Сюжет твору «Максим Гримач» схожий із сюжетом … («Наталки Полтавки»).

 12. В чому відчувається вплив фольклору на творчість Марка Вовчка.


Життя і творчість Григорія Квітки-Основяненка

 1. Г. Квітка-Основ’яненко увійшов в літературу як … (батько художньої прози).

 2. Г. Квітка узяв собі псевдонім … (Основяненко).

 3. Народився Г. Квітка-Основ’яненко в … родині. (козацькій)

 4. Г.Квітка-Основ’яненко відступив від монастирського життя , тому що … (там не міг розвиватися творчо).

 5. Г.Квітка-Основ’яненко брав активну участь у створенні … (бібліотеки в Харкові, Інституту шляхетних дівчат, журналу «Украинский вест ник»).

 6. Г.Квітка-Основ’яненко писав твори в таких жанрах: … (фейлетони, оповідання, повісті,романи, нариси).

 7. Г.Квітка-Основяненко писав української мовою, щоб … (доказати, що українська мова не мужицька і придатна для високої літератури).

 8. Головним принципом творчості Г.Квітки-Основ’яненка є … (писання з натури).

 9. Г. Квітка-Основяненко вважав, що основною причиною соціальних проблем є … (неуцтво).

 10. Яка подія підштовхнула Г.Квітку-Основ’яненка до глибокої релігійності? (відступ сліпоти перед іконою Озерянської Богоматері)

 11. В творчості письменника переплелися елементи таких літературних напрямів і течій: … (просвітительського реалізму, сентименталізму, бурлеску).

 12. Першим прозовим твором Г.Квітки-Основяненка була … (повість «Маруся»).Життя Григорія Сковороди

 1. Батько Григорія Сковороди був … (козаком).

 2. Г.Сковорода спочатку навчався … (у Києво-Могилянській академії).

 3. Г.Сковороду за вокальні і музичні здібності запросила в Петербург … (Єлизавета).

 4. Г.Сковорода був домашнім учителем у … (Степана Томари).

 5. Григорій Сковорода двічі відмовлявся стати … (ченцем).

 6. Останні 25 років свого життя Григорій Сковорода провів у … (мандрах).

 7. Збірка прозових байок-притч Григорія Сковороди називається … («Байки Харківські»).

 8. Символічним світом для Григорія Сковороди була … (Біблія).

 9. У вислові «Щастя твоє в тобі самому» приховане вчення про … (самопізнання).

 10. Перетворення праці із засобу до життя в найпершу життєву потребу і найвищу насолоду покладено в основу ідеї … («сродної праці»).

 11. Хто передбачив день смерті Григорія Сковороди?

 12. На підмогильному камені Григорія сковороди викарбувано : … («Світ ловив мене, та не спіймав».Творчість Григорія Сковороди

 1. Найвідоміший філософський трактат Григорія Сковороди називається … («Вступні двері до християнської добронравності).

 2. Байки Григорія Сковороди мають дві частини: … (фабулу і силу).

 3. Бджола в байці Григорія Сковороди «Бджола і Шершень» є символом … (працелюбності).

 4. За жанром байки Григорія Сковороди визначають як … (байки-притчі).

 5. У байці «Собака і Вовк» порушено тему … (дружби).

 6. Як поет Григорій Сковорода прославився збіркою … («Сад божественних пісень»).

 7. До кожного вірша Григорій Сковорода добирав епіграфи із … (Біблії).

 8. Який твір Григорія Сковороди став народною піснею? («Всякому місту звичай і права»)

 9. У поезії «Всякому місту звичай і права» Григорій Сковорода розкритикував … (панство, чиновництво, шахрайство).

 10. Григорій Сковорода вважає «батьком вольності» … (Богдана Хмельницького).

 11. У якому творі Тарас Шевченко створив образ Сковороди-педагога? («Близнецы»)

 12. Запишіть кілька афоризмів Григорія сковороди.Григорій Квітка-Основяненко. «Маруся»

 1. За жанром твір «Маруся» … (повість).

 2. В якому літературному напрямку написана «Маруся» Г.Квітки-Основяненка? (сентименталізм)

 3. Що спонукало Г.Квітку-Основяненка до написання «Марусі»? (довести, що малоросійською мовою можна писати ніжне і зворушливе)

 4. Батька Марусі звали … (Наум Дрот).

 5. Чому Василь поїхав від Марусі? (заробити грошей)

 6. Чому батько був проти одруження Марусі і Василя? (бо Василю загрожує рекрутчина)

 7. Хто в творі постає ідеалом людини-селянина? (батько Марусі)

 8. Назвіть головні риси характеру Марусі. (розумна, тиха, смирна, працелюбна)

 9. Назвіть головні риси характеру Василя. (щирий, відданий, чесний, роботящий)

 10. Якими подіями закінчується твір? (головні герої помирають)

 11. Тема «Марусі»: …

 12. Ідея «Марусі»: …

Творчість Пантелеймона Куліша

 1. П. Куліш був першим українським професійним …(критиком).

 2. П.Куліш та І.Пулюй разом працювали над … (перекладом Біблії).

 3. Перша збірка поезій П.Куліша називається … («Досвітки. Думи і поеми»).

 4. Збірки, в яких П.Куліш негативно ставиться до козаччини та селянських повстань, називаються … («Хуторна поезія», «До рідного народу»).

 5. За жанром «Чорна рада» … (історичний роман).

 6. Твір «Чорна рада» був виданий у … році. (1857)

 7. Які історичний період та історичні події покладені в основу твору? (доба Руїни, чорна рада)

 8. У «Чорній раді» простежуються такі дві сюжетні лінії… (історична і любовна).

 9. Підступом і хитрістю у творі влади досяг … (Брюховецький).

 10. Прихильниками створення автономної української держави у творі є … (Сомко, Шрам).

 11. Хутір у «Чорні раді» - це символ … (ідеалу держави).

 12. Твором «Чорна рада» українська література заявила про … (здатність української мови виражати героїчні почуття свого народу).


Драматургія

 1. Найвищого розквіту давня українська драми сягнула у … VІІІ столітті).

 2. Найвагоміше розроблення теорії драми здійснив … (Феофан Прокопович).

 3. Шкільні драми поділяються на … (історичні драми, містерії, міраклі, мораліте).

 4. Сценки під час антракту називаються … (інтермедії).

 5. Великодні та різдвяні спектаклі – це … (містерії).

 6. Драма «Володимир» Феофана Прокоповича за жанром … (трагікомедія).

 7. Драму «Володимир» присвячено … (Івану Мазепі).

 8. Тема драми «Володимир» - це … (запровадження християнства на Русі, боротьба з язичниками).

 9. Феофан Прокопович вважав наступником князя Володимира … (Мазепу).

 10. Автор зображує у зневажливо-сатиричному тоні … (язичницьких жерців).

 11. Чиї реформи схвалює автор у драмі «Володимир»? (Петра І)

 12. Про кого ці рядки із драми Феофана Прокоповича «Володимир» «Ти, ревністю святої віри надихнувшись, Вступити в бій дерзаєш, жаху не відчувши…»? (Богдана Хмельницького)Нова українська література

 1. Доба нової української літератури тривала з … до… століття. (з кінця ХVІІІ - до кінця ХХ )

 2. Вкажіть основні суспільно-історичні обставини, що обумовили розвиток нової української літератури. (денаціоналізація, Україна стала частиною Російської імперії, зруйнування Запорозької Січі, закріпачення селян)

 3. Наступ Царського уряду на українську інтелігенцію призвів до … (розвитку національної духовності та самосвідомості).

 4. Першу граматику української мови видав … (Олексій Павловський).

 5. Основоположником нової української літератури вважають … (Т.Шевченка).

 6. Гурток української інтелігенції в Галичині називався … («Руська трійця»).

 7. Класицизм – це …

 8. Романтизм – це …

 9. Бурлеск – це …Іван Котляревський. «Енеїда»

 1. Символом народження нової української літератури став вихід … («Енеїди») Івана Котляревського у … (1798) році.

 2. І. Котляревський у своїй «Енеїді» наслідував сюжет … (Вергілія).

 3. За жанром «Енеїда» - … (бурлескно-травестійна поема).

 4. Еней мав завдання … (заснувати Рим).

 5. Хто весь час перешкоджав Енею? (Юнона)

 6. Хто допомагав Енеєві, захищав його? (мати Венера).

 7. Хто закохався в Енея і загинув через це? (Дідона)

 8. Еней хотів потрапити у підземне царство, щоб … (зустрітися з батьком Анхізом і дізнатися свою долю).

 9. Дочку царя Латина, з якою мав одружитися Еней, звали… (Лавінія).

 10. В образі Енея і троянців Іван Котляревський показав… (українських козаків-запорожців).

 11. В образі богів І.Котляревський зобразив … (тогочасне чиновництво, з його користолюбством, кривосуддям, бездіяльністю, пихатістю).

 12. Тема «Енеїди» Івана Котляревського… (змалювання життя українського народу, який, долаючи безліч перешкод, прагне створити свою державу).Іван Котляревський. «Наталка Полтавка»

 1. Іван Котляревський написав «Наталку Полтавку» для … (постановки в Полтавському театрі).

 2. Іван Карпенко-Карий назвав «Наталку Полтавку» … (праматір’ю українського театру).

 3. За жанром «Наталка Полтавка» є … (соціально-побутовою драмою).

 4. Івана Котляревський у драмі «Наталка Полтавка» правдиво відтворив … (життя і побут українців).

 5. Образ Наталки втілює в собі кращі риси української дівчини-селянки, а саме: … (розум, чесність, працелюбство, вірність, красу, повагу до інших).

 6. Причина «відмови» Петра від Наталки полягає у … (повазі до Терпелихи, яка замінила йому матір; не йде проти її волі).

 7. Микола у творі є носієм … (розумного начала в житті).

 8. Терпелиха просить доньку вийти заміж за возного, бо … (хоче доньці щасливої долі).

 9. Спільним у зображені возного і виборного є …(мова, якою вони розмовляють).

 10. Який твір Григорія Сковороди використав Іван Котляревський у «Наталці Полтавці»? («Всякому городу нрав і права»)

 11. Якою піснею розпочинається драма «Наталка Полтавка»? («Віють вітри, віють буйні»)

 12. Хто в творі виконує пісню «Гомін, гомін по діброві»? (Микола)


Ренесанс. Бароко. Полемічна література. Іван Вишенський

 1. Друга назва Ренесансу … (Відродження).

 2. Центральною постаттю епохи Ренесансу був … (митець).

 3. Ідеалом літератури епохи Ренесансу була … особистість. (всебічно розвинена)

 4. Для творів епохи бароко характерні настрої … (песимізму, розчарування).

 5. Потужні громадські організації, що сприяли розвитку науки і культури, називаються … (братствами).

 6. Першим книгодрукарем був … (Іван Федоров).

 7. Поштовхом до розвитку полемічної літератури було підписання … (Люблінської (1569) та Брестської (1596) унії).

 8. Найвідомішим українським полемістом є … (Іван Вишенський).

 9. Головна ідея творчості Івана Вишенського : … (усі люди рівні перед Богом).

 10. Івана Вишенський обрав життя аскета-печерника, тому що … (хотів втекти від гріховного світу).

 11. У «Посланні до єпископів» І.Вишенський піддає критиці духовенство, бо воно прагне … (вигідних посад, влади, прибутків, почесті).

 12. Івана Вишенський відійшов у вічність на горі … (Афон).


Козацькі літописи. Поезія давньої української літератури

 1. Найповнішою історією України від часів виникнення козацтва до 1709 року є літопис … (Григорія Граб’янки)

 2. Автори козацьких літописів з осудом ставились до …(міжусобних війн).

 3. Історичний памфлет «Історія русів» написано … (російською) мовою.

 4. П.Куліш написав історичний роман «Чорна рада» на основі літопису … (Самовидця).

 5. Найвидатніші збірки Івана Величковського … («Зегар з полузегарком», «Млеко»).

 6. Основні теми творчості Івана Величковського: … (швидкоплинність, неминучість, всевладність смерті).

 7. Яку мету ставив перед собою Іван Величковський? (вписати українську літературу в європейський мистецький простір)

 8. Поєднання зорових і слухових елементів є характерним для … (курйозних віршів).

 9. Збірка «Зегар з полузегарком» має дві стрілки: годинна, яка говорить про … (Бога і людину), і «мінутна», що представляє … (людський світ).

 10. В якій країні пісня Семена Климовського «Їхав козак за Дунай»стала народною, крім України? (в Шотландії)


Життя Тараса Шевченка

 1. Вкажіть роки життя Тараса Шевченка. (09.03.1814 – 10.03.1861)

 2. Ще в дитинстві у поета проявився талант до … (малювання).

 3. Поет навчався живопису у (Ширяєва, Академії мистецтв).

 4. Тарас Шевченко переїхав до Петербурга з … (паном Енгельгардтом).

 5. Тарас Шевченко одержав «відпускну» від пана … (22 квітня 1838 року).

 6. Поета викупив з кріпацтва художник … (К.Брюллов, намалювавши портрет В.Жуковського).

 7. Перша подорож Тараса Шевченка на Україну відбулося у … (1843) році.

 8. На рідній землі поета вразили … (вбогість, безправність людей).

 9. Тараса Шевченка заарештовано за участь у … (Кирило-Мефодіївському братстві).

 10. В роки заслання Тарас Шевченко зарахований художником у …(Аральську експедицію).

 11. Тарас Шевченко перебував на засланні … (10) років.

 12. Все життя Тарас Шевченко боровся проти … (кріпацтва).
Оригінальна література Київської Русі

 1. З прийняттям християнства найбільшим культурним центром Київської Русі стала … (Києво-Печерська лавра).

 2. Засновниками Києво-Печерської лаври є … (Антоній і Феодосій).

 3. Твори, які писалися українськими митцями, а не перекладалися з інших мов, називаються … (оригінальними).

 4. Літопис – це … (найдавніший вид історико-мемуарної прози, що являв собою розташовані в хронологічному порядку оповідання про історичні події).

 5. Першу редакцію «Повісті минулих літ» уклав … (Нестор Літописець).

 6. Назвіть ознаки, за якими літописи можна віднести до художніх творів. (наявність легенд, вигадки, пісень, казок, використання художніх засобів)

 7. Ідея «Повісті минулих літ» - … (уславити Русь, закликати до об’єднання руських земель, засудити братовбивчі війни).

 8. На основі листування двох ченців, Симона і Полікарпа, укладено … (Києво-Печерський патерик).

 9. Ідейний задум Києво-Печерського патерика - … (довести особливу святість Києво-Печерського монастиря).

 10. Про виникнення Києво-Печерського монастиря розповідається у … («Повісті минулих літ).

 11. Оповідання про Прохора-чорноризця вміщено у … (Києво-Печерському патерику).

 12. В оповіданні про Прохора-чорноризця розповідається про перетворення … (лободи на хліб, попелу на сіль).Микола Гоголь. «Вечір проти Івана Купала»

 1. Тарас Шевченко вважав провідною рисою творчості М.Гоголя … (сміх).

 2. Оповідання «Вечір проти Івана Купала» входить до збірки … (Вечори на хуторі біля Диканьки».

 3. Микола Гоголь писав … мовою. (російською)

 4. Микола Гоголь – представник …. літератури. (української та російської)

 5. Розповідь в оповіданні «Вечір проти Івана Купала» ведеться від імені … (оповідача, дячка церкви).

 6. Кульмінацією оповідання є … (вбивство Івася).

 7. Рисами романтизму в оповіданні є : … (містичні характери, незвичайна ситуація, трагічний фінал, фольклорна основа).

 8. Трагедія Петра полягає у … (власній жадібності, засліпленості багатством, занедбанні чистоти душі).

 9. Пидорка змальована М.Гоголем у … дусі. (народнопоетичному)

 10. Які прикмети тодішнього життя відтворює письменник? (Господарство, бідність козаків, церква, шинок, батьки обирали для дочок женихів)

 11. Зв'язок з «нечистою силою» є для релігійних українців символом … (гріхопадіння).

 12. Оповідання «Вечір проти Івана Купала» і трагедію «Фауст» об’єднує спільний мотив … (запроданця душі дияволові).

Григорій Квітка-Основяненко. «Конотопська відьма»

 1. Який період української історії відтворено автором у творі? (Доба Великої Руїни)

 2. До якого літературного напряму належить «Конотопська відьма»? (реалізму)

 3. За жанром «Конотопська відьма» … (повість).

 4. Як Микита Забрьоха одержав чин сотника? (дістався у спадок)

 5. Народну фантастику, перекази, легенди автор використав для створення образу … (Явдохи Зубихи).

 6. Чому писар не міг порахувати козаків за допомогою зарубок на хворостині? (бо переламав хворостину на зарубці)

 7. Пістряк повідомив сотнику, що є важливіші справи, ніж похід до Чернігова за наказом гетьмана, а саме: …(полювання на відьом).

 8. Кульмінацією повісті є … (виявлення відьми Явдохи Зубихи).

 9. Олена відмовила сотнику за допомогою … (гарбуза).

 10. Зубиха, щоб помститися сотнику, … (одружила його із Солохою).

 11. Слова «я б , пожалуй, соблаговолив, так ліків більше тридцяти не знаю» належать … (сотнику).

 12. Чим писар схожий на возного з «Наталки Полтавки» Івана Котляревського? (засміченою канцелярською мовою)Іван Багряний. «Тигролови»

 1. Членом якого літературно-мистецького угрупування за межами України був Івана Багряний? (МУР – мистецький український рух)

 2. Головою МУРу було обрано … (Уласа Самчука).

 3. Справжнє прізвище Івана Багряного – (Лозов’ягін)

 4. Відомий памфлет Івана Багряного, у якому письменник засуджує тоталітаризм, називається … («Чому я не хочу вертатися до СССР»).

 5. За жанром «Тигролови» … (авантюрно-пригодницький роман).

 6. Перша назва роману «Тигролови» - … («Звіролови»)

 7. Тигром, на якого полюють, в творі виступає …(Григорій Многогрішний).

 8. На головного героя полюють, бо він … (став ворогом тоталітарної системи).

 9. Григорій Многогрішний тікав, бо хотів довести собі й іншим, що … («ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи»).

 10. Яку фразу часто повторював Григорій многогрішний? («Сміливі завжди мають щастя»)

 11. Тематика роману «Тигролови»: … (трагедія України в тоталітарному режимі, показ жорстокості прихильників режиму, змалювання побуту, традицій українських переселенців, кохання Наталки і Григорія).

 12. Твори Івана Багряного повернулися до українського читача … (після проголошення незалежності України).


З літератури ХХ століття

 1. Пригадайте найважливіші події в життя українського народу. (війни, революція, голодомор, сталінський режим, перебудова, незалежність)

 2. 20-30-ті роки ХХ століття в українській літературі через розстріл багатьох майстрів слова були названі … (Розстріляним Відродженням).

 3. Щоб уникнути розстрілу, письменники змушені були … (ставати прибічниками існуючого режиму або емігрувати).

 4. Твори яких письменників ХХ століття ви вивчала в попередніх класах. (І.Голобородько,І.Малкович, І.Калинець,Ліна Костенко, В.Підпалий, О.Довженко, В.Сосюра, В.Симоненко)

 5. шістдесятники відстоювали … (свободу особистості, творчості, правду замість вигадок тоталітарного режиму).

 6. Назвіть літературні угрупування та об’єднання, що виникли у 90-х роках ХХ століття. (Бу-Ба-Бу, «Лугосад», «Нова дегенерація», «Західний вітер»).

 7. Збірка казок-поем І.Липи називається … («Тринадцять притч»).

 8. Зорова поезія – це … (синтетичний різновид мистецтва, де текстовий символ є елементом зорового образу завдяки певному розміщенню у зображенні).

 9. В.Герасим’юк належить до покоління … (вісімдесятників).

 10. Образ ватри у вірші-символі «Жива ватра» символізує … (вогонь, що очищає, через який повинен пройти народ до землі обітованої).

 11. Назвіть творців візуальної поезії. (М.Сарма-Соколовський, А.Мойсієнко, В.Женченко)

 12. Твори І.Липи «Мати», «У невідому путь» за жанрами … (притчі).


Тарас Шевченко. Рання творчість

 1. Перша збірка творів Тараса Шевченка … вийшла у … році. («Кобзар», 1840)

 2. Творчість Т.Шевченка поділяється на такі періоди: … ( 1 – рання творчість, 2- трьох літ, 3 – арешту та заслання, 4 – післязасланчий).

 3. В ранній творчості поет звертався до таких письменників: … (Г.Квітка-Основяненко, І.Котляревський).

 4. В ранній творчості Т.Шевченко писав у такому літературному напрямі … (романтизм).

 5. Основний прийом, використаний автором у баладі «Лілея» - … (метаморфоза).

 6. «Реве та стогне Дніпр широкий» - це вступ до … (балади «Причинна»).

 7. Який твір Т.Шевченко створив у формі діалогу білої квітки з королевим цвітом? («Лілея»)

 8. У баладі «Причинна» наявні такі ознаки романтизму: … (протиставлення буденності, звернення до фольклору та історії, почуттєвість).

 9. Основна думка балади «Причинна»: … (жаль за загубленим життям та коханням, тривога за жіночу долю, оспівування сили кохання).

 10. Елегія – це … (ліричний вірш, перейнятий настроєм суму).

 11. Балада – це …(ліро-епічний твір, з драматичним напруженим сюжетом, часто на фольклорній основі).

 12. Словами «Будеш, батьку, панувати, Поки живуть люди, Поки сонце з неба сяє, Тебе не забудуть!» Т.Шевченко звертається до … (І.Котляревського).Харківська школа романтиків. «Руська трійця»

 1. Основні риси романтизму як літературного напряму такі: … (непересічна особистість, протиставлення буденності, почуттєвість, звернення до фольклору та історії).

 2. Доба романтичного письменства в Україні розпочалася з творчості …(П.Гулака-Артемовського).

 3. Трагічне звільнення від пут буденщини юнака, зачаровано русалкою, - це тема твору … (П.Гулака-Артемовського «Рибалка»).

 4. Хто з поетів-романтиків є автором «Книги буття українського народу»? (М.Костомаров)

 5. Тема твору «Українська мелодія» Е.Гребінки - … (зображення гіркої долі дівчини, яку мати прагне віддати заміж за нелюба).

 6. Хто автор цих рядків, і з якої вони поезії: «Чому я не сокіл, чому не літаю»? (М.Петренко «Небо»)

 7. У поезії «Соловей» В.Забіли образ солов’я протиставляється образу … (пугача).

 8. Творчість поетів «Руської трійці» друкувалась в альманасі … («Русалка Дністровая»).

 9. Елегія – це… (ліричний вірш, перейнятий настроєм суму).

 10. Засновниками «Руської трійці» стали … (М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький).

 11. Основний мотив поезії «Небо»М.Петренка - … (мотив втечі від буденності).

 12. Назвіть поезії українських романтиків, що стали народними піснями. («Небо» М.Петренко, «Українська мелодія» Є.Гребінки)

Тарас Шевченко. «Гайдамаки»

 1. «Гайдамаки» за жанром … (поема).

 2. У творі є колективний герой. Це … (повсталий народ).

 3. У !Гайдамаках» такі дві сюжетні лінії: … (історична, особистісна).

 4. Кульмінацією у поемі є подія, коли … (Гонта страчує синів).

 5. Які історичні поді покладено в основу твору? (Коліївщина)

 6. Головна думка поеми: … (звеличення подвигу гайдамаків у боротьбі з ворогами України, заклик до єднання, згадати славу козаків).

 7. Позасюжетні елементи в поемі - … (ліричні відступи, пісні, описи).

 8. Слова «…сини мої, горе мені з вами! Поцілуйте мене, діти, бо не я вбиваю» належать … (Гонті).

 9. Ярема Галайда – це представник … (повстанців).

 10. Ярема Галайда повінчався з Оксаною в … (Лебедині).

 11. Для Яреми головним обов’язком було … (здобути волю для всього народу).

 12. Гонта стратив синів, бо … (вони католики).Національна проблематика у творчості Т.Шевченка періоду «Трьох літ»

 1. Період «Трьох літ» творчості Т.Шевченка пов'язаний з …(поїздками в Україну).

 2. Т.Шевченко протягом 1843-1945 років бачив на Україні … (страшне життя покріпаченого люду).

 3. Образ Прометея в поемі «Кавказ» символізує … (прагнення народів до волі).

 4. Основна думка поеми «Кавказ» - … («Борітеся – поборете»).

 5. За жанром «Великий льох» … (політична поема-містерія).

 6. Про які історичні події йдеться у «Великому льосі»? (Переяславська угода)

 7. У великому льосі заховано… (життєдайні сили нації, волелюбний дух).

 8. Т.Шевченко звинувачує Богдана Хмельницького в … (поневоленні Україні Російською імперією).

 9. Назвіть ознаки драми в творі «Великий лох». (Три дії, про три дійові особи, діалоги, монологи, конфлікти)

 10. Твір «Великий льох» раніше не друкувався, бо … (має яскраве політичне спрямування, закликає до незалежності).

 11. Багаторазове повторення займенника «наша» в поемі «Кавказ» символізує … (спільність долі горців з долею українців).

 12. Т.Шевченко поемою «Кавказ» відгукнувся на звістку про … (загибель у війні проти горців товариша Якова де Бальмена).

Тарас Шевченко. «Сон»

 1. Головне завдання поеми «Сон» … (показати істину, відкрити очі на правду, несправедливість, яка існує в суспільстві).

 2. За аналогією до «Божественної комедії» Данте твір Т.Шевченка названо … («комедією»).

 3. Які засоби комічного використовує автор найчастіше? (сатира, сарказм, гротеск)

 4. Пишучи поему «Сон», Т.Шевченко скористався композиційним прийомом … (сну).

 5. В поемі автор описує фантастичну подорож з … до … . (Києва, Петербурга).

 6. Яке спрямування має вступ до поеми «Сон»? (сатиричне, гнівно-викривальне)

 7. Картина «генерального мордобитія» є сатиричними символом … (устрою усієї імперії).

 8. Поема «Сон» - це відкритий протест проти … (національного і соціального поневолення).

 9. Зображуючи важке життя українців серед розкішної природи, автор використовує прийом … (контрасту).

 10. Засіб спадаючої градації застосовано при зображенні … (царя: ведмідь – ведмедик – кошеня).


Тарас Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненародженим…»

 1. За жанром «І мертвим, і живим, і ненародженим…» … (послання).

 2. До кого звертається автор у творі? (конфірмованої частини української еліти)

 3. Продовжте вислів: «Якби ви вчились так, як треба, … (то й мудрість би була своя).

 4. За що автор засуджує землячків у посланні? (що задоволені політикою самодержавства, байдужі до громадських справ свого краю і думають про особисте збагачення).

 5. В посланні «І мертвим, і живим, і ненародженим…» Т.Шевченко висловлює протест проти … (соціального і національного гноблення).

 6. До визволення України з-під ярма російського самодержавства призведе лише … (згуртування всіх сил нації).

 7. До пасивних рис своїх співвітчизників Т.Шевченко відносить … (громадянську пасивність, схильність до міжусобиць, розбрату).

 8. Спільним у посланні і поемі «Сон» є … (тема «землячків»).

 9. Автор критично переглядає національну історію, щоб … (забезпечити краще майбутнє).

 10. Продовжте рядки: «Схаменіться, будьте люди, бо…». (лихо вам буде)Перекладна література. Біблія

 1. Яка подія вплинула на розвиток давньої української літератури? (прийняття християнства, 988)

 2. Зоологія в поєднанні з церковним твором, у якій в алегорично-символічній формі викладено важливі положення християнської науки – це … («Фізіолог»).

 3. Художній твір навколо біблійного змісту, але не канонізований – це … (апокриф).

 4. Український переклад Біблії здійснили … (П.Куліш, І.Пулюй, І.Нечуй-Левицький, І. Огієнко).

 5. Найдавнішими рукописними книгами Київської Русі є … (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).

 6. Біблійні притчі складаються з двох частин: … (фабула і мораль).

 7. У Старому Заповіті вміщено легенди про … (створення світу, перших людей, потоп, Мойсея).

 8. У Новому Заповіті розповідається про … (життя і діяння Ісуса Христа).

 9. У біблійних легендах засуджується … (гординя, пияцтво,блуд, ідолопоклонництво, непослух).

 10. Книга Буття наголошує: ми всі – нащадки … (Адама і Єви).

 11. Легенда про потоп повчає, що … (врятуватися від Божого гніву може лише праведна людина).

 12. Десять заповідей Бог заповів людям через … (Мойсея).
Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-497938

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG