Инфоурок / Украинский язык / Другие методич. материалы / Дидактичний матеріал з української мови (5-7 кл.)

Дидактичний матеріал з української мови (5-7 кл.)

библиотека
материалов

Дидактичний матеріал


Відгадати загадки. Слова-відгадки записати у два стовпчики: у 1-й слова, в яких є відповідність між звуковим та буквенним складом, у 2-й — слова, у яких такої відповідності немає. Які народні прикмети погоди вам відомі?

Не мотор, а шумить,

Не пілот, а. летить,

Не гадюка, а жалить (Бджола).

Стоїть один баранець,

Пасе тисячі овець (Місяць і зорі).

Стоїть над водою,

Хитає сивою бородою (Очерет).

Що потилицю зубами дістане(Гребінь)

Що за Мартин

Почепився за тин? (Мак)


Записати прислів'я та приказки, пояснити їх значення. Від підкреслених слів утворити такі слова, в яких відбулися б чергування приголосних звуків. Наведіть синоніми до слова хижа,

У нас вітер хату мете,

Сонечко хліб пече, .

Вода сама ллється, —

Все гаразд ведеться.

Налагодив собі дід хижу:

То лазили кішки,

Столи лазити собаки (Нар. творчість).


Записати прислів'я та приказки. Як ви їх розумієте? Знайти у наведених реченнях вивчені орфограми. Усно сформулювати відповідні правила. Як особисто ви ставитесь до праці та лінощів?

Багато снігу багато хліба. Чужим добром не забагатієш,. Весна днем красна, а на пироги лісна. У заздрісних на все очі великі. Маленька праця краща за велике безділля. Де слова масні, там пироги пісні. Не підсувай соломи до вогню. Вовк в овечій шкурі прийшов. Зима спитає, де літо було. Рання пташка сонце сповіщає. Без клинка не розколеш дубка. Хто нікому не вірить, той і сам віри не має. Ненагріте залізо не зігнеш.(Нар. творчість).

Записати прислів'я та приказки, пояснити їх зміст. Підкреслити граматичні основи речень.

Правда і в морі не потоне. Правда і з дна моря виринає, а неправда— потопає. Все минеться, одна правда зостанеться. Правда світліша за сонце. Без одного Василя обійдеться весілля. Нащо кращий скарб, коли в сім'ї лад. Не спіши язиком, — квапся ділом.


Записати та пояснити прислів'я. Усно з'ясувати відтінки лексичних значень слів діло, робота, ремесло, праця, труд.

Діло майстра величає. Діла на копійку, а балачок на карбованець. Ремесло за. плечима не висить та хліба не просить, а хліб дає. Ремесло має золоте дно. Без роботи день роком стає. Яка робота,така й плата. Ховається від роботи, як собака від мух. З праці радість, а з безділля —смуток. Праця годує, а лінь марнує. Сталь гартується в огні, а людина — в труді. На чужий труд ласий не будь (Нар. творчість).


Створити каламбури (римовані рядки) на основі омонімів: м'ята (рослина) — м'ята (нерівна).


Записати стійкі народні порівняння, розрізняючи діалектизми та професіоналізми. Навести 4-5 власних прикладів.

Язик став, як підошва. В горлі, наче хто цвяхи позабивав. У животі, наче дратвою стягнуто. У вухах, мов шилом штрихає. А самого, мов на кіл натягнуто (Нар. творчість).


Записати та прокоментувати зміст поданих нижче прислів'їв та народних прикмет погоди. Пригадати та записати ще 4-5 подібних прикмет.

Теплий квітень, мокрий май, буде добрий урожай. Як у травні дощ надворі,то восени-хліб в коморі. Буває, що літній тиждень цілий рік годує. Багато снігу — багато хлібу (Нар. творчість).


Провести конкурс на тему «Народ скаже, як зав'яже» (на кращого знавця прислів'їв та приказок).

Хліб — сіль їж, а ... (правду ріж). Дружній череді й ... (вовк не страшний). Не вчи вченого ... (їсти хліба печеного). Краще пізно, ніж ... (ніколи).


Прочитати й записати подані фразеологізми, пояснити їх значення. Які людські якості вони ілюструють? Навести 3-4 власні приклади.

Добра, як з курки молока, а з верби — петрушки. Доливати масла в огонь. Який їде, такого й на віз бере. Надибав свій свого. З нього допомоги, як з

осики груш. З цапа ані вовни, ані молока (Нар. творчість).Записати та відгадати загадки. Виписати з них іменники, виконати їх морфологічний розбір. Спробуйте створити 2-3 загадки.

Повзун повзе, на собі голки везе (їжак).

Наскакався, позвивався та під припічком сховався (Віник).

Сидить баба серед літа у сто сорочок одіта (Цибуля).


Записати прислів'я та приказки, пояснити їх зміст. Виписати з них числівники, вказати їх граматичні ознаки. Наведіть, власні приклади прислів'їв з числівниками...

Наговорити сім мішків гречаної вовни; Під сімома вітрами. Сім п'ятниць на тиждень. Працювати до сьомого поту. Знати, як свої п'ять пальців. Десятою дорогою обходити. Працювати до десятого поту. Одна нога тут, а друга — там. Стригти під одну гребінку (Нар. творчість). .


Записати й пояснити прислів'я. Підкреслити дієслова, виконати їх повний морфологічний розбір. Які норми поведінки в пошані у вашій родині?

Ремесло не коромисло, плечі не відірве. Не на брехні світ тримається. Не випхано, так виведено. Не підливай масла у вогонь. Не все перескакуй, інколи й перелазь. • Не спитавши броду , не лізь у воду. Не тоді коня сідлати, коли треба сідати.


Прочитати, записати та відгадати загадки. Виписати прислівники разом зі словами, до яких вони відносяться. Складіть усний твір-опис зимового пейзажу.

Хто малюнок на вікні

Уночі зробив мені? (Мороз)

Двічі родиться,

А один раз помирає. (Птах)

Узимку горою,

А влітку водою (Сніг).


Доповнити прислів'я та записати їх. Підкреслити усі службові частини мови, вказати їх граматичні ознаки. Яких людей називають бджолами, а яких — ведмедями? Доведіть власну думку. ;

Без діла... (слабіє сила).

Ладом усе... (можна).

Світ не без... (добрих людей).

Бджола мала, а й та... (велике діло робить).

Тяжко тому жити, хто... (не хоче робити).


Прочитайте фразеологічні звороти, розкрийте їх значення. Які з них можна вважати синонімічними? Із поданими фразеологічними зворотами письмово складіть речення.

Де козам роги утинають...

Куди Макар телят не ганяв...

Куди ноги несуть.. .(Нар. творчість)


Прочитати прислів'я та образні народні порівняння, пояснити їх значення, скласти з ними речення.

Говорить так, як три дні хліба не їв.

Набрав, як борщу на шило.

Не хоче, як кобила вівса.

Розуміється, як теля на пирогах (Нар. творчість)


Записати речення, дібравши з довідки потрібні за змістом прикметники — постійні епітети. Пояснити, як дібрані слова змінюють та прикрашають опис.

Котику братику! Несе мене лиска за. ... ліси, за ... гори, за ... води, - порятуй мене! Була собі в одного царя... донька. Унадився колись давним — давно один... змій десь у якусь слободу людей їсти. Щороку посилали цьому змієві дань: або ... парубка,або дівку ...(Нар. творчість).

Довідка: кленові, молодого, старший, красну, крути, бистрії. _


Записати рядки з народних пісень. Визначити в поданих реченнях, які з прикметників мають повні форми, а які — короткі. Чи можна у цих реченнях короткі форми замінити повними? Змалюйте цю ситуацію власними словами. Чи втратив текст виразність і яскравість?

То не сивая зозуля закувала,

Ні дрібная пташка в саду защебетала.

А, ще, молод козак, вислужайся

За два коні воронії,

За дві шаблі золотії.

Там мій милий ходить,

Ворон. — коня водить (Нар. творчість).


Записати та відгадати загадки. Підкреслити числівники разом з іменниками, з якими вони вжиті. Знайдіть описи капусти та соняшника у літературі з природознавства. Чим різняться ці описи? Які з них вам більше подобаються? Чому?

Головата, дженджулиста,

Сорочок оділа триста,

А нога — одна (Капуста).

Сімсот соколят на одній подушечці сплять (Соняшник).


Записати і відгадати загадки. Виписати числівники, виконати їх морфологічний розбір. Які загадки про природні явища ви знаєте? Наведіть приклади.

Махнула одна птиця крилом,

Закрила півсвіту рядном (Ніч).

Йде одне слідом за тобою,

Утікай — не утечеш,

Доганяй -- не доженеш, (Тінь).

На долину,на поділ

Ліг один великий віл (Туман).


Записати та відгадати загадки. Підкреслити в них займенники, виконати їх морфологічний розбір. Складіть власну загадку про сонце.

Всі його люблять, всі його чекають, а хто подивиться, кожен скривиться (Сонце). Що коло тебе біжить, а не дожене? (Тінь) Усе мороз поглушив, а мого цвіту й не зайняв. (Барвінок) Якої пряжі нема в продажу? (Павутиння}.


Записати й відгадати загадки. Підкреслити зворотні дієслова. У який спосіб зворотні дієслова заміняються на Західній Україні?

Стоїть, колихається, головою величається, А торкнешкусається (Будяк).

Що воно: в воді родиться, з хвостом водиться, А як виростає, — то хвіст відпадає? (Жаба).

У воді росте, кохається, а вкинь у воду — злякається (Сніг).


Записати та відгадати загадки. Підкреслити в них дієслова, визначити дієвідміну. Пригадайте і скажіть, які імена найчастіше зустрічаються у фольклорних текстах? .•;

Що приходить тихо, а відходить з шумом?

(Сніг) Лежить Гася, простяглася, як встане, — неба дістане (Дорога).

Несеш бряжчить, покладеш мовчить (Ланцюг).


Записати й пояснити прислів'я. Підкреслити дієслова, виконати їх морфологічний розбір. Якою темою об'єднані ці прислів'я? Створіть мінітвір «Як я розумію дружбу» із використанням фольклорних елементів і запишіть його. 3-4 прислів'я вивчіть на пам'ять.

Ремесло — не коромисло, плече не відірве.

Не на брехні світ тримається.

Не підливай масла у вогонь.

Не все перескакуй, інколи й перелазь,

Не спитавши броду, не лізь у воду (Нар. творчість).


Розіграти діалоги, використавши подані нижче прислів'я. Указати в діалогах дієслова, 5-6 з яких ( за вибором ) розібрати як частину мови.. Шануй учителя, як родителя.

За одного вченого десять невчених дають.

На те коня кують, щоб не спотикався


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-473681

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG