164049
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Директору, завучу Другие методич. материалыЄдиний інформаційний простір для покращення якості освіти у сільській місцевості.

Єдиний інформаційний простір для покращення якості освіти у сільській місцевості.

библиотека
материалов

УДК 371.315

О.М. Блажко

(с.Майське)

ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Блажко О.М., Єдиний інформаційний простір для покращення якості освіти у сільській місцевості

Блажко О.Н., Единое информационное пространство для повышения качества образования в сельской месности.

Blazhko О. M. Single information space in order to improve the quality of education in rural areas.

Анотація. Блажко О.М. Єдиний інформаційний простір для покращення якості освіти у сільській місцевості. Стаття розкриває значення функціонування єдиного інформаційного освітнього простору України на прикладі школи сільської місцевості. Вказано причини неповноцінного використання інформаційних ресурсів освітянами та учнями сільської школи. Висвітлено напрями інформатизації закладу та шляхи реалізації системи навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

Ключові слова: єдиний освітній простір, інформаційні технології,інформатизація, процес, навчання, розвиток.


Аннотация. Блажко О.Н. Единое информационное пространство для улучшения качества образования в сельской местности. Статья раскрывает значение функционирования единого информационного образовательного пространства Украины на примере школы сельской местности. Указаны причины неполноценного использования информационных ресурсов педагогами и учениками сельской школы. Освещены направления информатизации заведения и пути реализации системы учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

Ключевые слова: единое образовательное пространство, информационные технологии, информатизация, процесс, обучение, развитие.


Summary. Blazhko О. M. Single information space in order to improve the quality of education in rural areas. The article reveals the importance of the functioning of a single educational information space of Ukraine as an example of school in rural areas. These causes defective use of information resources teachers and students in rural schools. Suggests ways of information institutions and ways of realization of teaching of the educational process.

Key words: single educational space, information technology, information, process, training and development.
Постановка проблеми: брак інформаційних структур для розвитку предметних компетенцій учнів та безперервної освіти вчителів сільської місцевості.

Аналіз актуальних досліджень.

Актуальність дослідження зумовлена ​​сучасною стратегією оновлення освіти, що є органічною частиною суспільного розвитку. В умовах сьогодення функціонування єдиного інформаційного простору в освітній галузі є одним із важливих факторів для розвитку учня та вчителя. Інформаційні технології є важливим інструментом поліпшення якості освіти, оскільки дають змогу необмежено розширити доступ до інформації, урізноманітнюють технології. Інформатизація системи освіти забезпечує інтенсифікацію емоційно-інтелектуальної взаємодії учасників педагогічного процесу за рахунок цілеспрямованого застосування засобів інформатизації; створення сприятливих умов для вільного доступу до культурної, навчальної, довідкової та наукової інформації.

Мета статті: розкрити важливість функціонування єдиного інформаційного простору для учнів та вчителів сільської місцевості.

Виклад основного матеріалу

Ні для кого не секрет, що в XXI столітті людство вступило в нову еру - еру інформації. Від того, наскільки ефективно ми зуміємо використати інформацію як стратегічний чинник розвитку цивілізації, багато в чому будуть залежати не тільки добробут і стабільність нашого суспільства, але також і можливість подолання глобальної кризи, подальше існування людства як біологічного виду. [1]
В умовах істотного зростання соціальної ролі інформації в житті суспільства і прискорення процесу інформатизації соціального простору необхідно в системі освіти перейти на нові принципи вивчення інформатики як фундаментальної науки та загальноосвітньої дисципліни.
При цьому інформатика повинна стати не тільки ефективним засобом підтримки педагогічного процесу, а й дуже важливим і необхідним предметом як технічного, так і гуманітарної освіти. Тому використання інформаційних технологій може корінним чином змінити процес навчання і самоосвіти. Ось чому процес інформатизації відіграє таку важливу роль у системі освіти. [4]
Одним з пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація системи освіти. Інформатизація системи освіти є необхідною умовою і найважливішим етапом інформатизації України в цілому. Крім того, вона дозволить оптимально його стандартизувати, зробити процес навчання максимально індивідуальним і диференційованим; надавати нові освітні можливості для прискореного інтелектуального розвитку особистості. [2]
Інструментом інформатизації освіти є засоби інформатизації. Вони включають в себе інформаційні технології, комунікаційні засоби, технічне, програмне, психологічне та педагогічно корисне методико-дидактичне забезпечення. З розширенням технічних та педагогічних можливостей засобів інформатизації розроблялися наукові підходи їх застосування в системі освіти.
Основні напрямки інформатизації освіти пов'язані між собою не тільки єдиним об'єктом і спільною метою.
Вони багато в чому доповнюють один одного. При цьому кожна з них має власні завдання, критерії та умови, що визначають ефективність їх застосування. [8]
На сучасному етапі склалася проблемна ситуація у сфері сільського освіти між: зацікавленістю сільської родини в отриманні доступного і кваліфікованого освіти дітей, здатного забезпечити їх подальше професійне та індивідуальний розвиток в якісно нових соціально-економічних умовах, і неухильно скорочуються реальними можливостями сільських школярів в отриманні конкурентоспроможного за якістю освіти; посилюється вимушеної інформаційної замкнутістю сільських шкіл, їх учителів і школярів і зростаючою потребою цих структур в доступності каналів інформації для розвитку сільської освіти. [6]

Специфічними соціальними умовами функціонування сільської школи виступають: слаборозвиненість соціальної інфраструктури, ізольованість, віддаленість. Потреба своєчасно реагувати на постійно виникаючі соціальні проблеми дітей, а також дорослого населення зумовила необхідність виконання школою численних соціально-педагогічних та культурних функцій.
Нечисленність учнів породжує потребу сільської школи в різних освітніх програмах. Чим більше сільська школа віддалена від міста, тим меншими можливостями вона має в своєму розпорядженні для інтеграції дітей в соціальне і культурне життя суспільства, тим слабше професійні контакти працівників школи з фахівцями аналогічного профілю, тим більше утруднений доступ до новітньої інформації та об'єктам культури. [5]
Важливим завданням в умовах інформаційного суспільства є навчити дітей користуватися інформаційними технологіями. Від успішного його вирішення визначальною мірою залежатиме розвиток країни і її місце світовій спільноті. Специфічною рисою життя на селі є те, що і вчитель, і учень обмежені в ресурсах вільного часу. Наступна особливість полягає в тому що, в умовах сільської місцевості коло спілкування вузький, канали отримання інформації обмежені, що не узгоджується з потребою дітей самого різного віку до встановлення контактів міжособистісного спілкування. [1]

Доступ до мережі Інтернет відкриває шлях до глобальної всесвітньої інформаційної бази, кардинально змінює процес спілкування , що не може не вплинути на особистісні риси сучасної людини та на освітні процеси.

За таких умов якісно новим стає механізм забезпечення можливостями використання телекомунікаційних технологій в системі навчання та доступу до комп’ютерної освіти.[7]

В даний час в нашому навчальному закладі використовуються 16 комп‘ютерів. Термін придбання більше 5 років, використовуються для управлінсько-господарської діяльності -3 та для користування учнями - 13. На один комп’ютер у середньому припадає 11 учнів.

Підключення до мережі Інтернет дає можливість забезпечити рівний доступ до якісної освіти та змогу поширювати інформованість учасників навчально-виховного процесу з подіями , які відбуваються в країні, світі, а також спілкуватися з різних питань змісту освіти, брати інтерактивну участь у різноманітних заходах, підвищувати професійний рівень, поглиблювати знання тощо.

Кількість вчителів-предметників , які використовують у своїй роботі інформаційні технології, сучасні навчальні посібники залишається знаходитися на високому рівні. .Оскільки в школі проводять курси "Intel" і вчителів впевнено працюють з персональним комп’ютером. Також для покращення надання освітніх послуг користуються персональними ноутбуками.

Впровадження інноваційних форм і моделей навчального процесу, які передбачають активну інтелектуально–практичну діяльність учнів, потребує уміння вчителів-предметників користуватися засобами новітніх інформаційних технологій.

Основними каналами надання Інтернет –послуг в сільській місцевості залишаються зовнішні переносні модеми з низькою швидкістю передачі даних. За такого з’єднання неможливим є проведення практичних та лабораторних робіт при вивченні хімії,фізики, інформатики тощо. Використання супутникового та мобільного зв’язку за своїми фінансовими витратами на даний час не є вирішенням даної проблеми.

Однак , забезпечення школи сучасною комп’ютерною технікою є на досить низькому рівні, і як наслідок високий показник кількості учнів на один комп’ютер. Існує негальна потреба в терміновому оновленні комп’ютерної техніки, бо вона переважно застаріла та нездатна підтримувати сучасні програми. У сільських школах немає технічної можливості підключення до мережі Інтернет; - виникає негальна потреба в розвитку дистанційного навчання; - необхідність перепідключення закладу освіти до мережі Інтернет за новітніми технологіями.

Не дивлячись на всі труднощі, адміністрація школи разом з педагогічним колективом максимально організовує роботу інформатизації закладу. В даний час в школі в системі освіти широко використовуються такі засоби інформатизації: мультимедіа-технологія, електронна пошта, Web-сервери мережі Інтернет, відеоконференція, гіпертекстова технологія, телеконференція. Засоби інформатизації за своїм дидактичним властивостям активно впливають на всі компоненти системи навчання (цілі, зміст освіти, організаційні форми тощо) і дозволяють ставити і вирішувати більш складні та актуальні завдання дидактики.
Інформатизація сільської школи як самостійний процес, а також як частина процесу інформатизації всієї системи освіти, пов'язана з модернізацією освіти в Україні.

У процесі інформатизації сільської школи можна виділити наступні напрямки:

1. Створення системи технічного та програмного забезпечення сільської школи, основною метою якої є вирішення проблеми оснащення школи технічними засобами інформатизації і телекомунікаціями.
2. Створення системи навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, основною метою якої є вирішення загальнокультурних, психолого-педагогічних, дидактичних, організаційно - управлінських проблем інформатизації освітнього процесу. [5]
Розглядаючи навчально-методичні проблеми процесу інформатизації сільської школи, слід мати на увазі як загальні закономірності інформатизації освіти, так і специфічні, характерні для сільської школи.
Для цього необхідно виділити деякі особливості освітньої ситуації сільської школи: сільська школа сьогодні є соціально-культурним центром села;
процес навчання в сільській школі здійснюється в умовах закритої навчальної архітектури, що створювалася з метою забезпечення масової освіти при обмеженому доступі до інформації; контингент учнів в сільській школі, особливо в умовах малокомплектної школи, характеризується різнорідним складом учнів у рамках одного класу (вік, рівень навченості, здатність до навчання, наявність проблем у розвитку, обдарованість тощо); сільська школа пред'являє вчителю інші вимоги професійного характеру, які полягають у готовності здійснювати навчальний процес з кількох шкільних дисциплін, часто не належить до однієї і тієї ж освітньої галузі. [3]
Орієнтуючись на загальні педагогічні закономірності інформатизації, а також на названі особливості сільської школи, реалізація системи навчально-методичного забезпечення освітнього процесу має забезпечувати досягнення наступних цілей:
- збереження і розвиток єдиного освітнього простору України поза залежності від ступеня віддаленості регіону від центру;
- вирівнювання можливостей доступу представників різних груп населення до якісної освіти всіх рівнів, включаючи можливості вибору освітніх установ;
- розробка, реалізація та розвиток інформаційних освітніх технологій і методів навчання, в тому числі дистанційних;
- підвищення кваліфікації вчителів та адміністративних працівників сільської школи, як в області професійної діяльності, так і в сфері нових інформаційних та освітніх технологій;
- збереження і розвиток регіонального аспекту професійної орієнтації та допрофесійної підготовки у сільській школі. [4]
Успіх інформатизації сільської школи багато в чому визначається кадрової перепідготовкою педагогічного складу.
Сучасний вчитель сьогодні повинен не тільки володіти сучасними комп'ютерними технологіями, а й вміти творчо використовувати ці технології, перш за все, Інтернет-технології у своїй педагогічній практиці. [8]

Висновки.

Єдиний інформаційний освітній простір:

- це засіб, щоб підняти навчально-виховний процес на новий якісний рівень;

- забезпечує підвищення кваліфікації і педагогічної майстерності педагогічних кадрів

- підвищує якість, доступність та конкурентоспроможність закладів освіти району на освітньому ринку послуг;

- забезпечує реалізацію права людини на вільний пошук , одержання, передачу, виробництво і поширення інформації;

- організує дистанційний супровід школярів у вивченні загальноосвітніх дисциплін та профільному навчанні і здійснення їхньої підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;

- виховує конкурентоспроможну особистість.Література

1. Актуальні проблеми розвитку інноваційного потенціалу сільської школи Росії [Текст]: Зб. статей дослідників вищої школи і наукових установ / / Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції "Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: можливості та перспективи. Комплексні сільські освітні системи як перспективні моделі для відродження і розвитку сільського соціуму в Росії". - М.: Дослідницький центр проблем якості підготовки фахівців, 2008. - 302 с.

2. Амонашвілі Ш.А. Особистісно-гуманна основа педагогічного процесу [Текст] / Ш.А. Амонашвілі. - Мінськ: Університетське, 2000. - 154 с.

3. Бабанський Ю.К. Педагогічна наука і творчість вчителя / / Радянська педагогіка. - 1987. - № 2.

4. Бім-Бад Б.М. Педагогічні течії ХХ ст. [Текст]: Учбов.-метод. посібник / Б.М. Бім-Бад. - М., 2004. - 167 с.
5. .Григоренко В.А. Інформаційні в освітній діяльності сільської школи. - М., 2008. - С.268

6. Занков Л.В. Вибрані педагогічні праці [Текст] / Л.В. Занков. - М., 2001. - 377 с.
7. Поташник М.М. Інноваційні школи [Текст] / М.М. Поташник. - М., 2003. - 302 с.

8. Філіппов Ф.Р. Школа і соціальний розвиток суспільства [Текст] / Ф.Р. Філіппов. - М., 2004. - 160 с.

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Блажко О.М. Єдиний інформаційний простір для покращення якості освіти у сільській місцевості. Стаття розкриває значення функціонування єдиного інформаційного освітнього простору України на прикладі школи сільської місцевості. Вказано причини неповноцінного використання інформаційних ресурсів освітянами та учнями сільської школи. Висвітлено напрями інформатизації закладу та шляхи реалізації системи навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

 Ключові слова: єдиний освітній простір, інформаційні технології,інформатизація, процес, навчання, розвиток.

 

Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.