1265228
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
+Добавить материал
и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Дистанционные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогов

Дистанционные курсы для педагогов - курсы профессиональной переподготовки от 5.520 руб.;
- курсы повышения квалификации от 1.200 руб.
Престижные документы для аттестации

ВЫБРАТЬ КУРС СО СКИДКОЙ ДО 70%

ВНИМАНИЕ: Скидка действует ТОЛЬКО сейчас!

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана ООО "Инфоурок")

ИнфоурокЛогопедияСтатьиДоклад на тему "Тыва дылга уругларнын чугаа сайзырадылгазынга холдарнын шимченгир чоруун сайзырадыры"

Доклад на тему "Тыва дылга уругларнын чугаа сайзырадылгазынга холдарнын шимченгир чоруун сайзырадыры"

библиотека
материалов
Скачать материал целиком можно бесплатно по ссылке внизу страницы.

Тыва дылга уругларнын чугаа сайзырадылгазынга холдарнын шимченгир чоруун (мелкая моторика рук) сайзырадыры.

Соолгу уеде уругларнын холдарынын шимченгир чоруун сайзырадырынче улуг кичээнгейни салып турар. Эртемденнернин шинчилээни-биле уруг бурузунун озулдези чугаанын шын тургустунганы болгаш холдарнын шимчээшкин сайзыралы-биле тудуш холбаалыг. Кол рольду уругларнын психиктиг болгаш топ нерви системазынын озулдезинге чугаанын шын сайзыралы ойнап турар.

Чугаа сайзыралында четпестер дээрге-ле уругнун салааларынын болгаш холдун нарын шимчээшкиннеринин кошкаанда. Ындыг уруглар оок ооктээринде, идик шидииринде бергедээшкинниг болур. Чурулга, бижилге, аппликация, база оларга чагыртпас болгаш уруглар ол ажылдарны кылыр хонну чокталыр. Чуге дээрге:

 1. Школага ооренип кирген оореникчилернин хой кезии малчыннар уруглары, садикке хаара туттунмаан болур. Школага белеткел дески эвес. Чугаа –домаа сайзырангай эвес уруглар база кээп турар.

 2. Торумелинден сайзыралы кошкак уруглар турар (домаа багай, кадыы кошкак).

 3. Чурум-сагылгазы кошкак (чассыг), багай состер хой ажыглаар, эш-оорунге хамаарылгазы каржы хажагай.

 4. Ада-иезинин негелдези чангыс аай эвес болур.

Бо ден эвес чорук уругну школага кээрге, берге байдалга чедирер. Бижиири багай, сос домаа сайзырангай эвес чоруктан уштунуп деннежилге ажылын чорудары негеттинип келир. Бо байдалда уругларнын аас чугаазын сайзыратпышаан, холдарнын (салааларнын) шимченгир чоруунга кижизидер.

Мелкая моторика дээрге холдун (салааларнын) шимчээшкини, ону уруг школа назыны четпээнделе кижизидилге болгаш ооредигнин туннели-биле чедип алыр. Оореникчини бижип ооредири холдун шынганнарынын ажылын мээнин башкарылгазы-биле чорудары-дыр.

Уругнун холунун шынганнарынын шимчээшкинин сайзырадырда янзы-буру оюннарны (салааларга), чурулганы, боттарын ажаап билиринге (ооктенири, шидиири) мергежилгелерни кылдыртып тургаш чедип алыр. Бир эвес холдун салааларынын шимченгири эки сайзырап эгелээр болза уругнун чугаазы болгаш боданыр чоруу экижиир.

Ынчангаш холдун шимченгир чоруун сайзырадырда ажыглаар «Салааларым кежээлерим» деп, О. О. Сувакпиттин шулуунге база «Матпаадыр» деп салаалар оюнун ажыглаарга дээштиг.

Оя соглээн, шынын соглээн

Салаа шупту аттарлыг де.

Биче, улуг аайы-биле

Билдилиг-даа, ажылгыр-даа.

Дагыр эргек болганы чок

Тала тыртар дивенер

Матпаадыр деп шолалыг

Маадыр тырык моге мен.

Баян ойнай бергенде

Баскыыштарда ырак чок,

Балды сывы тутканда

Магаданчыг узун мен.

Улуг салаа - удуртуйн дээр

Башкы салаа - башкылаайн дээр

Ортаа салаа - очулдурайн дээр

Биче-салаа - бижээчилээйн дээр.

Хеймер салаа - хевирлээйн дээр

Кербес сен бе, шуптузу-ла

Хойну билир эртемденнер.

Бапаа-Маадыр - хой кадарзын

Бажы-Курлуг - сиген кессин

Ортаа-Мерген - кажаа тутсун

Уваа-Шээжек - инек сагзын

Биче-Шоомей - анай тутсун

Салааларым кандыг-дыр че

Салымныг-ла малчыннар аа?

Матпаадыр - баштактаныр

Бажы-шаны - баяннаар

Ортаа-Мерген ойнадыр

Уян-шээжек - улус чалаар

Биче-шоомей - бир ыр ырлаар

Кандыг-дыр чээ, салааларым

Кайгамчык-ла артистер аа?

Бапаа-матпа бажын тутсун

Бажы-шаны машина мунзун

Ортаа-салаа - орук кылзын

Увай-шевер - угулзалазын

Биче-бучук - бийир кылзын

Кылбазы чок, билбези чок

Кыпсынчыг-ла салаалар аа?

Маадыр-бапаа - бажын аштазын

Бажы-чапшык - манчы тутсун

Ортаа-мерген - одун салзын

Уваа шээжек – улдуртсун

Биче-шоомей – биске салзын

Аъш-чем база кылып билир

Азарганчыг салаалар аа?


Оюн “Матпаадыр”

Матпаадыр паштаныр

Бажы-курлуг бажын тудар

Ортаа мерген от салыр

Уваа-шээжек уруктаар

Биче-шоомей чээрген чыыр

Буурек чиир, арбай хоорар,

Авазынга дузалажыр, былгааш тудар

Арбай-хоор”.(2)

Матпаадыр башкылаар

Бажы-курлуг малдаар

Ортаа-мерген от салыр

Уваа-шээжек уран-шевер

Биче-шоомей бижик коор

Кылбас, тутпас чувези чок

Кызыл-Маадыр алышкылар.

Кичик-кичик”.

Улуг бурунгуларывыстын оюну. Уран- мерген, чечен состуг “Кичик-кичик”.

 • Бо чул?

 • Сап-салаа.

 • Чуп-чудурук

 • Бип-билек

 • Кып-кыры

 • 0п-ожун

 • Чап-чарын

 • Тас колдук.

Кичик-кичик хирен билин

Кичик-кичик хирин чулун

Кичик, кичик, кичик, кичик.


Физминутка.

Алышкылар бежелээн

Аажы-чаны ангы-ангы

Матпаадыр /чаяннаар/

Бажы-курлуг /бажын борбаннадыр/

Ортаа-Мерген олутпай /олурар/

Уваа-шээжек элдепсинер

Биче-шеемей чиик-чиик /маннаар/.


«Чыдыг кодан» (салаалар-биле оюн)

Бирээзи салааларны ускулештир тудуп алган оскези 5 салааларнын баштарынче айыткаш айтырып турар.

-Борта кирер бе? (Чок)

(Адыш иштинде хос черже айыткаш) Кирип болур бе?- дээр

-Кирер. чуге чор сен?

-Хой кадарган оглум кодан эъди эккелди, оон эъдин хайындырып чиир кара пажынар дилеп чор мен

-Ында чыышкын баарында ызырар ыдымга, узер инээмге устурттун халак!

-Ох!-дээш, буза устургеш, унерин оралдажыр, оскези адыжы-биле аспактап . алырын кызыдар.


Салааларым эртемдээннер.

Салааларым саны каш деп, санан тургаш билип аар мен

1 холумда 1,2,3,4,5, оскезинде-1,2,3,4,5.

Олар шупту каттышкаштын 10-деп санап кордувус-даа 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

Оя соглээн чиге соглээн Олар шупту аттарлыг-даа


Хоглуг-омак алышкылар

Maтпаадыр- кажыктаар

Бажы-Курлуг-тевек тевер

Ортаа-Мерген-тывызыктаар

Уваа-Шээжек - кожамыктаар

Бичии-Боовей - танцы-самнаар

Маргылдажып, моорейлежир

Хоглуг-омак алышкылар.

Оюн МАТПААДЫР

Матпаадыр- малдаар Матпаадыр-малдаар

Бажы-Курлуг- Балыктаар Бажы-Курлуг- бажын тудар.

Ортаа-Мерген -от салыр Ортаа-Мерген- от салыр

Уваа-Шээжек-уран-шевер Уваа-Шээжек-уруктаар [

Бичии-Мерген бижик коор Бичии-Боовей буурек-баарак чиир , Кылбас тутпас чувези чок чээрген-чаарган чыыр

Кызыл -Маадыр алышкылар. Чуп-чудурук, кып-кыры, оп-ожун,

Чап-чарын,тас колдук

кижиргенир колдуктар Матааадыр-манчы-хуужуур кылыр

Бажы-Курлуг-боова-боорзак быжырыр

Ортаа-Мерген-от-козун салыр

Уваа-Шээжек-уруг- дарыг алчыр

Бичии-Моомей-бажын-балгат арыглажыр.

Шалып-ишчи алышкылар

Шагаа-найыр будуузунде

Аъщ-чемнин дээжизин арбын кылгаш

Арыгланып. шеверленген.


Матпаадыр – хоюн экээр

Бажы-Курлуг – догерер

Ортаа-Мерген – одаг кыпсыр

Уваа-Шээжек эът дулер

Бичии-Моомей – улеп бээр

Общая информация

Номер материала: ДБ-399472

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»
Курс повышения квалификации «Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Современные методики логопедической ритмики с детьми с нарушениями речи»
Курс профессиональной переподготовки «Логопедия в дошкольных образовательных организациях и в начальной школе»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности логопеда в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Источники финансов»
Курс повышения квалификации «Логопедия: Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями»
Курс профессиональной переподготовки «Логопедия: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая логопедия»
Курс профессиональной переподготовки «Корпоративная культура как фактор эффективности современной организации»
Курс повышения квалификации «Логопедия: Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Использование методики Гленна Домана в работе с неговорящими детьми при подготовке к обучению грамоте»
Курс повышения квалификации «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей дошкольного возраста»
Курс профессиональной переподготовки «Тифлопедагогика: теория и методика преподавания в образовательных организациях»

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.