Инфоурок / Информатика / Другие методич. материалы / Доклад "ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ"
Только сейчас Вы можете пройти дистанционное обучение на курсах повышения квалификации прямо на сайте "Инфоурок" со скидкой 40%. По окончании курсов Вы получите печатное удостоверение о повышении квалификации установленного образца (доставка удостоверения бесплатна).

Открыт приём заявок на новые курсы повышения квалификации:

- «Профилактическая работа в ОО по выявлению троллинга, моббинга и буллинга среди подростков» (108 часов)

- «Психодиагностика в образовательных организациях с учетом реализации ФГОС» (72 часа)

- «Укрепление здоровья детей дошкольного возраста как ценностный приоритет воспитательно-образовательной работы ДОО» (108 часов)

- «Профориентация школьников: психология и выбор профессии» (108 часов)

- «Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе» (72 часа)

- «Патриотическое воспитание дошкольников в системе работы педагога дошкольной образовательной организации» (108 часов)

- «Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)» (72 часа)

- «Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации ФГОС» (108 часов)

- «Специфика преподавания русского языка как иностранного» (108 часов)

- «Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие кругозора и опытно-исследовательская деятельность в рамках реализации ФГОС ДО» (108 часов)

- «Простые машины и механизмы: организация работы ДОУ с помощью образовательных конструкторов» (36 часов)

- «Федеральный государственный стандарт ООО и СОО по истории: требования к современному уроку» (72 часа)

- «Организация маркетинга в туризме» (72 часа)

Также представляем Вашему вниманию новый курс переподготовки «Организация тренерской деятельности по физической культуре и спорту» (300/600 часов, присваиваемая квалификация: Тренер-преподаватель).

Смотреть список всех 216 курсов со скидкой 40%

Доклад "ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ"

библиотека
материалов


Закон України “Про вищу освіту” найважливішим завданням сучасного навчального закладу визначає забезпечення і озброєння учнів продуктивними засобами здобувати та застосовувати на практиці свої знання у сфері своєї майбутньої професійної діяльності, на основі яких вони зможуть обґрунтовувати власні пізнавальні дії, узагальнювати і переносити у нові умови засоби навчально-пізнавальної і творчої діяльності.

Це завдання передбачає зміну ролі самих суб'єктів навчального процесу у засобах отримання знань, формуванні умінь та навичок і вимагає створення умов для розвитку особистості через вироблення ціннісних орієнтирів, необхідних для професійної мобільності, самопізнання через рефлексію, самовдосконалення, самоосвіту.

Виходячи з цього учень повинен уміти: самостійно здобувати необхідні знання, уміло застосовувати їх на практиці для розв’язання різноманітних соціальних і навчальних проблем, гнучко пристосовуючись до ситуацій, що постійно змінюються; бачити труднощі, що виникають в реальних освітніх процесах і знаходити шляхи їх раціонального подолання, використовуючи сучасні технології; чітко усвідомлювати, де і яким чином знання, що здобуваються ним, можуть бути використані; грамотно працювати з інформацією; творчо мислити; самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, підвищенням культурного рівня.

Аналіз ступеня розробки різних аспектів означеної проблеми засвідчив недостатнє дослідження питань, які пов’язані з розглядом особливостей та прогнозуванням наслідків використання нових технологічних та інформаційних підходів до процесу самостійного навчання.

Проведений аналіз наукової літератури засвідчив, що дослідження різних аспектів самостійної навчальної роботи учнів старшої ланки є однією з важливих проблем педагогічної теорії і практики, а її вивченням займалось широке коло дослідників. У працях вітчизняних і зарубіжних учених висвітлено різні сторони проблеми самостійної навчальної роботи, у яких: наголощується на ролі викладача в організації самостійної навчальної діяльності учнів (Л.Я.Зоріна, Л.В.Кондрашова, М.М.Скаткін, В.О.Сластьонін, Л.Ф.Спірін та ін.); самостійна робота розглядається як один з ефективних методів підвищення пізнавальної активності (А.М.Алексюк, Б.П.Єсипов, В.А.Козаков, О.Г.Мороз, П.І.Підкасистий та ін.); самостійна робота розглядається як метод навчання (Ю.К.Бабанський, М.І.Дяченко, Л.А.Кандибович, І.Я.Лернер та ін.); програмоване навчання виділяється як один з напрямів індивідуалізації самостійної пізнавальної діяльності (В.П.Беспалько, А.М.Матюшкін, Н.Ф.Тализіна, та ін.); значна увага приділяється управлінню самостійною пізнавальною діяльністю (В.І.Бондар, Т.В.Габай, Є.І.Машбиць та ін.); підкреслюється важливість навчання умінням і навичкам самоосвітньої діяльності (О.О.Абдулліна, А.К.Громцева, В.О.Якунін та ін.); розглядаються питання розвитку самостійної пізнавальної діяльності (Н.А.Половнікова, Т.І.Шамова, Є.М.Шиянов, Г.І.Щукіна та ін.).

Дослідження В.П.Беспалька, М.В.Кларіна Є.С.Полата, Г.К.Селевко та ін. показують, що в умовах інформаційного суспільства широке впровадження новітніх досягнень, акцентованих на самостійність у навчанні, неможливе без використання нових інформаційних технологій, котрі забезпечують найбільш ефективну реалізацію можливостей для самоосвітньої діяльності, закладену у них.

Ефективність формування умінь і навичок самостійної роботи в умовах використання нових інформаційних технологій залежить від ряду чинників, серед яких домінуючими є:

  • типізація нових інформаційних технологій з метою вибору і застосування найбільш раціональних;

  • наявність змісту завдань для самостійного виконання, адекватних можливостям нових інформаційних технологій, та системи спеціально організованих занять з вироблення умінь і навичок СНР в умовах:

а) використання автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем;

б) використання мережних технологій;

в) використання стандартного та спеціального програмного забезпечення;

г) впровадження інтерактивних форм і методів роботи з інформаційним забезпеченням.

Практична готовність учнів до СНР неоднакова за різними групами умінь. Найнижчим виявляється рівень інтелектуальних умінь. Це пов'язано з тим, що формування цього виду умінь вимагає набагато більше часу, оскільки включає в себе багато взаємопов’язаних розумових операцій. Хоча є всі підстави стверджувати, що створення належних умов для використання ІТ в СНР, дозволить суттєво підвищити рівень сформованості інтелектуальних умінь. Тому ефективність застосування визначених типів ІТ для формування відповідних умінь і навичок СНР є важливим показником підвищення розумової діяльності учнів.

Отже, процес підготовки учнів до впровадження інноваційних технологій навчання багатогранний і тривалий, а стабільність цього процесу – запорука його якості і результативності. Проте стабільність традиційної підготовки вже не відповідає завданням сьогодення, оскільки школа повинна готувати конкурентоспроможних професіоналів, які повинні не тільки встигати за динамікою розвитком ІТ, а й у чомусь випереджати її. У цьому сенс підготовки майбутнього професіонала у дорослому житті.Висновки.

1. Використання інформаційних технологій для формуванні навичок самостійної навчальної роботи є актуальним з кількох педагогічних причин. По-перше, динамізм соціально-економічного розвитку суспільства потребує підготовки учня як творчої активної особистості з фундаментальними знаннями, практичною готовністю розв’язувати завдання в умовах інформаційного суспільства. По-друге, реалізацію змісту цих завдань більшість вчених і практиків пов'язують зі зміною ролі самостійної роботи у процесі навчання і професійної підготовки, її змістовним, організаційним та методичним вдосконаленням. По-третє, нові інформаційні технології, підвищуючи активність пізнавальної діяльності учнів, ведуть до перебудови навчального процесу в бік самостійних форм навчання. Це вимагає створення відповідних умов та обумовлює необхідність використання нетрадиційних засобів для забезпечення можливості індивідуалізації процесу формування умінь і навичок самостійної навчальної роботи як інструментів їх подальшого особистісного і професійного розвитку в умовах інформаційного суспільства.

2. Підгрунтям успішного засвоєння навчальної інформації є інформаційна культура.

3. Використання стандартного програмного забезпечення, підвищує активність навчання, активно формуючи професійні предметно-маніпуляційні навички, розвиває здатність комбінувати придбані знання уміння і навички в різному їх сполученні, що дозволяє реалізувати процес формування умінь і навичок СНР безпосередньо під час їх використання.

4. Мережні технології дозволяють вирішувати завдання формування інформаційно-пошукових умінь безпосередньо під час роботи з інформаційними ресурсами, підвищує результативність підготовки учнів, формуючи самостійність уже на початкових етапах навчання.

5. Електронні підручники, створюючи певне навчально-інформаційне середовище, забезпечують цілісне сприйняття і розуміння процесів і явищ на основі широкого залучення інформаційних джерел, банків даних, обробці великих обсягів інформації, аналізу і пошуку закономірностей у них, що викликає посилення інтелектуальної діяльності, активізуючи формування таких специфічних навичок СНР як систематизація, класифікація, узагальнення.

6.Створюючи будь-яку задану вчителем роботу, учень засвоює матеріал у процесі творчого напруження. Розвиток творчої самостійності, гармонізація їх творчого і репродуктивного самовираження в процесі самостійного вироблення пізнавальних і творчих цілей, сприяє виробленню пошукової концепції завдяки можливості використання різних стратегій, за рахунок чого інтенсивно формуються уміння самостійної діяльності.

7. Узагальнення педагогічного досвіду та практичні результати роботи стали підтвердженням, що ефективність формування умінь і навичок СНР підвищиться в процесі використання засобів ІТ і вказують на те, що їх цілеспрямоване використання позитивно впливає на процес розвиток мислення, посилюється ефективність пізнавальних процесів, досягається підвищення готовності до самостійності у навчанні, формується інтерес до пошукової роботи.

Література
  1. Забродська Л.М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект. – X.: Основа, 2003. – 240 с.

  2. Закон України “Про Національну програму інформатизації” [Online]. Доступ HTTP: http://alpha. rada. kiev. ua/cgi-bin/putfile. cgi.

  3. Інтернет: погляд у майбутнє / Матеріали із засідання “круглого столу” / Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 1 (13). – С. 3–11.

Самые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 27 сентября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru

Общая информация

Номер материала: ДВ-309962

Похожие материалы

2017 год объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. Министерство образования и науки рекомендует в 2017/2018 учебном году включать в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные к году экологии.

Учителям 1-11 классов и воспитателям дошкольных ОУ вместе с ребятами рекомендуем принять участие в международном конкурсе «Законы экологии», приуроченном к году экологии. Участники конкурса проверят свои знания правил поведения на природе, узнают интересные факты о животных и растениях, занесённых в Красную книгу России. Все ученики будут награждены красочными наградными материалами, а учителя получат бесплатные свидетельства о подготовке участников и призёров международного конкурса.

Конкурс "Законы экологии"