Логотип Инфоурока

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Информатика Другие методич. материалыДоповідь на тему: «Здоров’язберігаючі технології на уроках інформатики в 5 класах»

Доповідь на тему: «Здоров’язберігаючі технології на уроках інформатики в 5 класах»

Відділ освіти Бердянського виконавчого комітету

Бердянської міської ради


Методичний кабінет міськво


Доповідь на тему:

«Здоровязберігаючі технології на уроках інформатики в 5 класах»

Підготувала

учитель інформатики

Харченко Олена Вікторівна

спеціаліст

Заслухано: на міському МО вчителів інформатики
Березень, 2014 рік

Здоров’я дітей – здоров’я нації


Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої.

Кінцевим результатом в політиці будь-якої держави є здоров'я нації, саме здоров'я виступає як міра якості життя. Здоров'я дітей та підлітків є одним з найважливіших показників, що визначають потенціал країни (економічний, інтелектуальний, культурний), а також однією з характеристик національної безпеки. Серед найважливіших соціальних завдань, які сьогодні стоять перед освітою - турбота про здоров'я, фізичне виховання та розвиток учнів. Школа як соціальне середовище, в якій діти перебувають значний час, нерідко створює для них психологічні труднощі. Специфіка сучасного навчального процесу обумовлена як тривалістю навчального дня і великою кількістю домашніх завдань, так і структурою діяльності, кількістю, темпом і способами подачі інформації, вихідним функціональним станом і адаптивністю учня, характером емоційного фону та іншими факторами. Учневі доводиться пристосовуватися до тиску, що здійснюється на нього вимогами навчального процесу.

Здоров'язберігаючі освітні технології (ЗОТ) - сукупність усіх використовуваних в освітньому процесі прийомів, методів, технологій, не тільки зберігають здоров'я учнів і педагогів від несприятливого впливу факторів освітнього середовища, але й сприяють вихованню в учнів культури здоров'я. Таким чином, одним з актуальних практичних завдань школи є створення комфортної, екологічної, психологічно здорової освітнього середовища для учнів шляхом впровадження науково-ефективних технологій, що сприяють адаптації та створення педагогічних умов для саморозвитку і творчої реалізації дітей і підлітків. У вирішенні цього завдання може допомогти впровадження в шкільний освітній процес корекційно-розвиваючих пауз на уроках і нової навчальної, оздоровчої ігрової технології.

За сучасними науковими підходами структурними складовими здоров’я визначено:

 • фізичне здоров’я, що розглядається як поточний стан функціональних органів і систем організму;

 • психічне здоров’я – стан психічної сфери людини, який характеризується загальним душевним комфортом, забезпечує адекватну регуляцію поведінки й обумовлений потребами біологічного і соціального характеру;

 • соціальне здоров’я – система цінностей, настанов і мотивів поведінки в соціальному середовищі.

Під здоров’язберігаючими технологіями сьогодні слід розуміти:

 • сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

 • оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

 • повноцінний та раціонально організований руховий режим.

Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих, соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.

Діяльність учителя на кожному уроці повинна бути орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров'я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров'я, поглиблення знань, умінь та навичок, пов'язаних з усіма складовими здоров'я (фізична, соціальна, психічна, духовна). Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров'я неможливе без реалізації здоров’язберігаючої складової під час проведення уроків.

Реалізація здоров’язберігаючої складової на уроках інформатики здійснюється через:

 • фізкультхвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи (оздоровчу рухливу діяльність);

 • контроль та самоконтроль за правильною поставою під час письма, читання, роботи за комп’ютером, тощо;

 • використання вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії;

 • виконання дихальних вправ;

 • виконання гімнастики для очей;

 • арт-терапія;

 • релаксація.

Впровадження здоров'язберігаючих технологій потребує від учителя, по-перше, не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів. Треба намагатися планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми.

Здоров'язберігаючі технології передбачають :

 • зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної , емоційної, рухової видів діяльності;

 • групової й парної форм роботи, які сприяють підвищенню рухової активності , вчать вмінню поважати думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування;

 • проведення ігор та ігрових ситуацій, нестандартних уроків, інтегрованих уроків.

Не секрет, що на кожному уроці інформатики необхідно проводити п'ятихвилинні перерви, відриваючись від роботи над досліджуваним матеріалом. Цього вимагають здоров’язберігаючі програми, адміністрація і т.д. Їх включають з метою попередження навчального стомлення. Тривалість фізкультурних пауз не повинна перевищувати 3-5 хвилин. Рекомендується використовувати вправи на потягування, розтяжку грудних м'язів, м'язів стегна і гомілки, дихальні вправи.

Виховання у школярів любові до природи, потреби піклуватися про неї, залучення їх до дослідницької діяльності у сфері екології і т. д. володіють і могутньою педагогічною дією, що формує особу, зміцнюючи духовно-етичне здоров’я учнів.

Модель екологічно комфортного освітнього середовища з використанням технології підвищення працездатності школярів реалізується шляхом оптимізації і гуманізації навчального процесу, які можливі через :

 • проведення занять на природі (уроки фізичної культури, уроки-екскурсії);

 • застосування різнорівневого навчання, випереджаючі завдання (для учнів різного рівня засвоєння навчального матеріалу, прояв креативності);

 • глибоку диференціацію та індивідуалізацію навчання з урахуванням психічного стану дитини (робота психологічної служби);

 • широке використання сучасних педтехнологій (інформаційно-комп’ютерні, проектні, групові, нестандартні уроки);

 • розвиваюче навчання, яке націлене на актуалізацію пізнавальної діяльності учнів;

 • формування життєвих компетентностей (пізнавальної, особистісної, самоосвітньої та саморозвитку, соціальної, комунікативної, інформаційної, продуктивної творчої діяльності);

 • забезпечення позитивної мотивації навчання шляхом створення можливості успіху для кожного учня (ситуація успіху);

 • доцільна дозованість обсягу домашніх завдань із метою запобігання перевантаження учнів.Використання елементів здоров’язберігаючих технологій на уроках інформатики


Реалізація положень з охорони життя і здоров’я на уроках інформатики

При вивченні з 5 класу нового навчального предмета "Інформатика" необхідно звернути увагу на таке:

 • при вивченні інформатики навчальний час рекомендується розподіляти таким чином:

  • 30 % навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань;

  • 7hello_html_mccb0c3.jpg0 % навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та інформаційно-комунікаційними технологіями;

 • час неперервної роботи за комп’ютером дітей 5-х класів не може перевищувати 15 хвилин;

 • зhello_html_174bb4c1.jpg метою реалізації практичної спрямованості навчальної програми з інформатики необхідно забезпечити доступ учнів до комп’ютерної техніки на кожному уроці, що передбачає поділ класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОН від 20.02.2002 № 128);

 • враховуючи зростові та вікові особливості учнів 5-х класів для приведення робочого місця учня (стіл, стілець) у відповідність до належної ростової групи можливе використання додаткових пристосувань (підкладки, підставки тощо) за погодженням з відповідними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Фізкультфвилинки на уроках інформатики

Фізкультхвилинка має стати обов’язковим елементом кожного уроку. Вона призначена для того, щоб підвищити працездатність, зняти втому, дати відпочинок організму, в першу чергу нервовій системі та мускулам. Фізкультхвилинка включає 3-4 вправи, добре знайомі дітям і легкі для виконання. Кожна вправа виконується 3-4 рази в середньому темпі. Тривалість фізхвилинки 2-3 хвилини. Вправи мають добиратися таким чином, щоб протягом дня цілеспрямовано навантажувалися і розслаблялися різні групи м’язів дітей: плечового пояса, спини, тазостегнових суглобів. Необхідно включати в комплекс вправи для відпочинку очей, дихальні вправи, вправи на координацію рухів.

Проводити фізкультхвилинки можна різними способами: вчитель говорить і показує вправи; учень проводить комплекс під керівництвом вчителя; а також найбільш цікавий для дітей – це мультимедійна презентація.

Комплекси вправ для зняття м’язового напруження

Вhello_html_m6620720.pngаріант 1.

Руки вгору, руки вниз -

На сусіда подивись,

Раз - подивимось угору,

Два - нахилимось додолу.

Не згинайте, діти, ноги,

Як торкаєтесь підлоги.

Щоб ногам роботу дати,

hello_html_m1b35dd5a.png

Будем низько присідати,

Раз-два, раз-два.

Вище руки підніміть,

Ширше в боки розведіть.

Сплесніть діти раз і раз –

За роботу! Все! Гаразд.

Вhello_html_244bc058.jpgаріант 2.

Вихідне положення – сидячи на стільці.

1. Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися на стільці, зігнувши руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростуючи плечі. Повторити 5 разів.

2hello_html_m1d98014.jpg. Зробити нахили і повороти голови. Повторити 5 разів.

3. Сидячи на стільці, піднести руки якомога вище, потім плавно опустити їх додолу, розслабити. Вправу повторити 5 разів.

4. Переплести пальці рук і покласти їх за голову. Звести лопатки, залишатися у такому положенні 5 с, а потім розслабитись. Повторити вправу 5 разів.

Варіант 3.

Вихідне положення – стоячи, ноги разом, руки вниз.

1. Прямі руки розвести вбоки долонями догори, зробити вдих.

2. Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі, повторити 5 разів.

3. Кругові рухи ліктями вперед протягом 5 с.

hello_html_2e29b49c.jpghello_html_2dda6681.jpgКомплекси вправ для очей

Вhello_html_m323f0b72.pngаріант 1.

Очі щоб відпочивали

Дивимось ми вліво – вправо.

Потім блимаєм очима.

І знову ними вправо - вліво.

Очі швидко обертаєм,

Головою не хитаєм.

Вhello_html_m2e640f4c.pngліво раз, два, три, чотири.

Вправо стільки ж повторили.

По колу очі обертаєм

І все навколо розглядаєм.

Раз коло, два і три, чотири.

Щільніше очі ми закрили.

На п’ять і шість їх потримали

Іhello_html_m57009560.png потім знову закружляли.

Варіант 2.

Вправи виконуються сидячи в зручній позі, спина пряма, очі відкриті, погляд — прямо, відвернувшись від комп'ютера.

1. Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вверх-прямо, додолу-прямо без затримки в кожному положенні. Повторити 5 разів і 5 разів у зворотному напрямі.

2. Закрити очі на рахунок «раз-два», відкрити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок «три-чотири».

3. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.

4. Швидко кліпати очима протягом 15 с.

5hello_html_m3d759dea.jpg. Заплющити очі. Не відкриваючи очей, начебто подивитися ліворуч на рахунок «раз-чотири», повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч на рахунок «п'ять-вісім» і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів.

6. Спокійно посидіти із закритими очима, розслабившись протягом 5 с.

7. Голова нерухома. Пiдняти очi вгору, опустити вниз. Повернути очi в правий бiк, потiм в лiвий. Повторити 6-8 разiв. Вправа удосконалює складнi руки очей.

8. Голова нерухома. Пiдняти очi вгору. Зробити ними рухи по колу за годинниковою стрiлкою, проти годинникової стрiлки. Повторити 3-6 разiв. Вправа сприяє розвитку складних рухiв очей i пiдвищує стiйкiсть вестибулярних реакцiй.

9. Голова нерухома. Пiдняти очi вгору, опустити вниз. Повернути очi вправо, потiм влiво. Повторити 6-8 разiв. Вправа розвиває здатнiсть очних м’язiв до статичної напруги.

1hello_html_5955419c.jpg0. Пiдняти очi догори, виконати ними рухи по колу за годинниковою стрiлкою, потiм зробити ними рухи по колу проти годинникової стрiлки. Повторити 5-6 разiв.

Варіант 3.

Вправи для профілактики короткозорості

1. Ноги на ширині плечей, руки в боки.

Кругові рухи руками вперед і назад. Весь час стежити за кінчиком великого пальця. Повторити 3-4 рази.

2. Сісти на стілець.

Замружити і відкрити очі. Повторити 3-4 рази. Виконувати в середньому темпі.

Вправи-енергізатори на уроках інформатики

Енергізатори (або рухливі групові ігри) привабливі тим, що передбачають активність різних аналізаторів і актуалізують різні здібності дітей.

В результаті використання енергізаторів відновлюється енергія класу, увага знову привертається до вчителя, діти, що не одержували задоволення, знову почувають себе включеними в роботу.

Діти, проявляючи в сюжетно-рольових іграх спритність, швидкість, силу, витривалість, розвиваються фізично. При цьому вони відчувають радість, насолоду і, відповідно, оздоровлюються.

Вhello_html_79f5e6ef.jpgправа «Потяг»

У грі беруть участь дві команди. Дві команди вишикують в колону по одному за загальною стартовою лінією. За командою вчителя розпочинають гру перші учасники – «тепловози». Вони біжать до станції, оббігають її і повертаються назад у своє «депо». «Чіпляють» перший «вагон» (одного учасника) і біжать разом, оббігають стійку, повертаються назад і чіпляють другий «вагон» і т.д. Виграє та команда («поїзд»), яка швидше закінчить гру-естафету, при цьому не «загубивши вагони».

Вhello_html_3f1b84f7.jpgправа «Руки сусіда»

Гравці стоять у колі, ведучий - у центрі кола. Ведучий вказує рухом руки на одного з гравців, що стоять у колі. Ті, хто стоять від вказаного гравця праворуч і ліворуч, повинні швидко підняти крайні руки вгору. Той, хто помилився, міняється з ведучим місцями. Ведучому дозволяється застосовувати помилкові руху.

Арт-терапія як елемент здоров’язберігаючих технологій

Іhello_html_6f1e40e4.pngснує значна кількість арт-терапевтичних технік в роботі із дітьми різного шкільного віку. Їх використання у виховному процесі сучасної школи, насамперед, сприяє збереженню здоров’я дитини, а також допоможе налагодити ефективну комунікативну взаємодію з учнем у ході художньо-творчої діяльності, більш глибоко пізнати внутрішній світ кожної дитини, відчути її неповторність, особистісну своєрідність, визначити домінуючи потреби та інтереси, діагностувати емоційний, психічний стан школяра, рівень шкільної, соціальної дезадаптації, побудувати навчально-виховний процес на основі здоров’язберігаючих технологій.

Особливості використання арт-терапії:

 • арт-терапія не вимагає особливих здібностей до образотворчої діяльності або спеціальних художніх навичок;

 • арт-терапія – це засіб невербального спілкування, що робить її особливо цінною для тих, кому складно словесно описати свої переживання;

 • образотворча діяльність є потужним засобом зближення людей, своєрідним «містком» між вчителем і учнем;

 • аhello_html_4f597003.jpgрт-терапія – засіб вільного самовираження і самопізнання;

 • арт-терапія заснована на мобілізації творчого потенціалу особистості, дає високий позитивний емоційний заряд, формує здорову активну дитину, яка має впевненість у своїх силах.

Експериментальне дослідження

Л. Лєбєдєвої засвідчило, що система арт-терапевтичних занять, як одна з інноваційних форм роботи, дозволяє розв’язати ряд наступних педагогічних задач: виховних, корекційних, психотерапевтичних, діагностичних, розвивальних, здоров’язберігаючих.

hello_html_m7ec5d06b.png
Аhello_html_11065ce8.jpgрт-терапевтичні техніки:

 1. «Трояндовий кущ»;

 2. «Намалюй хмаринку»;

 3. «Малюємо кола»;

 4. «Намалюй мене»;

 5. «Галактика класу» та ін.Роботи учнів

hello_html_4b2671ec.jpghello_html_aac93f8.jpg
hello_html_m58eadada.jpghello_html_m4b8620af.jpg

Релаксація

Рhello_html_m56cd460f.pngелаксація – це універсальний процес відновлення не лише м’язів, але й нервової системи. Вправи найкраще проводити під спокійну музику. Релаксаційні вправи дозволяють дитині опанувати навички саморегуляції та зберегти більш рівний емоційний стан.

Вправа 1. Уяви перед собою колесо велосипеда, яке обертається, та, помітивши на ньому певну точку, слідкувати за обертом цієї точки, спочатку в один бік, а потім в інший. Повторити 3 рази.

Вправа 2. Емоційна розрядка:

• насупитися, як осіння хмара, розсерджена людина, зла чарівниця;

• посміхнутися, як кіт на сонці, Буратіно, хитра лисиця, дитина, яка побачила диво;

• втомитися, як тато після роботи, людина, що підняла вантаж, мураха з важким грузом;

• відпочити як турист, який зняв важкий рюкзак, дитина, яка багато потрудилася, втомлений воїн.

Вправа 3. "Поза спокою"

Сісти ближче до краю стільця, спертися на спинку, руки вільно покладе на коліна, ноги злегка розставити. Формула загального спокою вимовляється повільно, тихим голосом, з тривалими паузами.

Всі вміють танцювати,

Стрибати, бігати, малювати,

Але поки не всі вміють

Розслаблятися, відпочивати.

Є у нас гра така -

Дуже легка, проста,

Сповільнюється рух,

Зникає напруга ...Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 480 683 материала в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 11.10.2015 2317
  • DOCX 1.4 мбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Харченко Алёна Викторовна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Пожаловаться на материал
 • Автор материала

  Харченко Алёна Викторовна
  Харченко Алёна Викторовна
  • На проекте: 6 лет и 8 месяцев
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 10319
  • Всего материалов: 5