Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Эге школага тыва дылда "Буян кичээли"
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах.

Педагогическая деятельность в соответствии с новым ФГОС требует от учителя наличия системы специальных знаний в области анатомии, физиологии, специальной психологии, дефектологии и социальной работы.

Только сейчас Вы можете пройти дистанционное обучение прямо на сайте "Инфоурок" со скидкой 40% по курсу повышения квалификации "Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)" (72 часа). По окончании курса Вы получите печатное удостоверение о повышении квалификации установленного образца (доставка удостоверения бесплатна).

Автор курса: Логинова Наталья Геннадьевна, кандидат педагогических наук, учитель высшей категории. Начало обучения новой группы: 27 сентября.

Подать заявку на этот курс    Смотреть список всех 216 курсов со скидкой 40%

Эге школага тыва дылда "Буян кичээли"

библиотека
материалов

Тыва дылга буян-кичээлТема: Сос иштинге ажык эвес уннернин ужуктерин бижиири.

Сорулгазы: ыыткыр болгаш дулей уннернин сос иштинге эптежир, каттыжар, аянын

бижип билиринге ооредир; ооренген чуулдерин катаптаар; состернин

шын бижилгезин сактып алырынга солун ажылдар чорудар; билбес

чуулун боттары тып эккээр чорукка ооредир, кээргээчел, дузааргак

чорукка кижизидер.

Дерилгези: ИКТ, плакаттар, карточкалар.

Кичээлдин чорудуу.

1.Организастыг кезээ. Шулук.

Тыва дылым. Деспил-оол Санчы.

Кежээлерде ыглаган чаш,

Хензиг оглун ава чайгап,

Опей ырын ырлай бээрге,

Ортемчей шуут шыпшын апаар.

Парта артын ээлеп оргаш,

Баштай дыннап ооренгеним,

Башкым-биле мендилежир

Байлак дылым - тыва дылым.

Корей, кыдат,немец,орус,

Хой-ле дылдар билир-даа бол.

Хайнакталдыр холувазым

Хайыралыг Тыва дылым.

Тыва дылым- торээн дылым

Дыннап покпес мерген дылым.

Бодал чокка сакпай эдип.

Бокталдырбас камнаар дылым.

-Тыва дыл кичээлин эгелээлинер. Бистин кичээливисте хоорайывыстын 3-ку болгаш 4-ку класстарнын башкылары аалдап келген-дир, мендилежиилинер, уруглар. (Экии!)

-Бо хун буян - кичээл эрттирер бис.

-Буян деп чул? Буян дээрге эки, чымчак сеткил-дир.Эки сеткил-биле дуза чедирери-дир.

-Бо кичээлге бис ооренип эрткен чуулдеривисти катаптап, сос иштинге ажык эвес уннернин ужуктерин шын бижиирин ооренир бис.

2. Катаптаашкын.

-Эрткен кичээлге чуну ооренген бис, уруглар?

-Ыыткыр болгаш дулей ажык эвес уннерни ооренген бис.

-Дулей ажык эвес уннерни адавыдам, Найырана. (к п с т ф х ц ч ш щ)

-Ыыткыр ажык эвес уннерни адавыдам, Олча. (б в г д ж з й л м н н р)

-Дурумну чугаалавыдам, Сыдымчы.( Ажык эвес уннерни адаарга, хейнин агымы аас иштинге шаптыкка таваржыр, ыыт, дааш катай дынналыр.)

-Эр-хейлер, эрткен кичээлди билип алганынар холчок эки-дир, ам ол ажык эвес уннерни сос иштинге канчаар бижиирин билип алыр бис.

4.Слайд №1.Слайдыга коргузер. Бо состерде каапкан ужуктерни бижиптинерем. Шыдаар силер бе? (чок)

Бут…ар Мер…ен бал…ы бы…аа Бай…ак бар…а ба…ык- Тывызыктар дузазы-биле буян кылыр чуулдеривис билип албышаан, бо состерни канчаар бижиирин билип алыр бис.

4.Слайд №2. Тывызык. Бирде сен бар, бирде мен баайн. (буттар)

-Кандыг ажык эвес уннер бар-дыр? Канчаар бижиир бис? Чуге дакпырлап бижиир бис? (хойнун санынын кожумаа немежирге, сос т-биле тонген турда, кожумак т-биле эгелеп турда, дакпырлап бижиир).

-Буттарга кандыг буян чедирип болур бис? (дыштандырар, чуур,уктарны кедирер, дыргаан кезер, идиктерни кургаткаш, кремнээш кедирер)

-Силер буттарынарга буян кылып турар силер бе?

Буттарга буяндан кылып бо оюнну ойнаар.

3. Оюн « Тывар сен бе?» Сигналдыг карточкалар-биле ажыл.

-Мен ыыткыр ун-биле эгелээн состер адаарымга кызыл талазын коргузер силер, дулей унден эгелээн состер адаарымга кок онун коргузер силер.

Даш, борбак, кожер, тенек, шак, дуъш, торга, хырба, суг, чодураа.

6.Ам кижинин чурттаар оран-савазынче баар бис. Ол чул? (ог, бажын) Слайд №3.

-Кандыг бажын-дыр? Кандыг улус чурттап турар деп бодаар силер? Чуге ынчаар бодап тур силер? (Бажын чараш, даштыкы хевири шевергин, угулзалап каастап каан…)

Ында ийи кижи-даа чугаалашкан ышкаш, оларнын аттарын баштай билип аалынарам. Слай№4.

М

е

р


е

Н

Б

а

й


а

К

-Ужуктерден адаптынарам, Канчаар бижип болур бис, самбырага даап бижээш,

шын болгу дег ужукту тывар. Сос иштинде ажык эвес ужуктерни канчаар бижиирил, кайызы шын болду, тайылбырлаар. Мерген акый, Байлак угбай чурттап турар-дыр. Оларга буяндан чедире кааптар бис бе.

а)Слайд №6. Баштай оолдар мону алгаш арга кирер.

Аргада чолдак ыт ээрип тур. (бал…ы)

-Кандыг ажык эвес уннернин ужуктери бар-дыр, ол соске кандыг ажык эвес ужук бижиирил? Дулей т деп ужукту бижизе? (Дулей унну адаарга эпчок, кандай, а ыыткыр д деп унну адаарга эптиг.

-Балды-бле чуну кылыр бис, ынчаарга оолдар чуну кылырыл? (ыяштаар)

б)Слайд №7.Уруглар, идик-хепти боже сугар.

Дижи чок кадай олура семирди. (бар…а)

в) Слайд №8.Бир кезек кижи бо чемни кылыр.

даабы (Далган ускен быдаа)

-Чуу деп чем кылыр силер, уруглар. (Быдаа). Мында сос иштинде ажык эвес ужукту канчаар бижээн-дир, хайгаараар.(ийи ажык ужук ортузунда ыыткыр ужук бижээн)

- Дулей т-ны бижип алза кандыгыл? (адаарга эпчок)

г) Слад №9 Солун оюн база ойнаар силер.

Карак чивеш аразында, каяа-даа чеде бээр (бо…ал)

-Боданыпкаш, бо оюнну ойнаар.

8.Слайд № 10. Оюн. «Чаа сос тургус» Бо состун ужуктери-биле чаа состер тургузар.

Тайбын (тай, ай, айбы, ан, та, ыт,ат, бай,)

-Тайбын деп чул, уруглар?

-Тайбын дээрге каас-чараш, дыштыг чуртталга-дыр.Тайбын турда кым-даа кортпас, ында чугле амыр - чаагай, чоргаар-шолээн,хостуг чуртталга, каткы-хог, оорушку бургээн. Ындыг чараш состун ужуктеринден чаа состер тывар силер.

- Мерген акывыска болгаш Байлак угбавыска кончуг эки буян чедирип, дузалаштывыс, уруглар.Чуну кылдывыс?

-Ам дыштанып алыр бис бе?

Байлак угбанар бистин оруувус ак болзун дээш чалбарып тур.

4.Физминутка.

Оршээ, Хайыракан!

Оран-тандым одум козум.

Алдын дээрим, ала Тандым!

Айнын чаазы, хуннун эртези

Чамбы дипке

Чалбарып тейлеп тур мен ,

Оршээ, Хайыракан!

10.Слайд №11.Ам хемче кирээлинерем.

-Хемде чуу бар-дыр.

Дээрбек карак дээр оттур корду. (Ба…ык)

-Кандыг ужук бижиир бис? (тайылбырлаар)

- Хем бо уеде канчап баарыл? (дошталы бээр)

-Балыктар тынар чер тыппайн, аай-дедир шуужуп турлар, оларга буяндан чедирээлинер. Кандыг буян чедирип болур бис? (тынар кылыр дошту ойбактап, дежип каар).

-Буян чедирип тургаш, билип алган состеривисти дурум-биле улам-на шынзыдып,сактып аалынар.

5.Самбырада коргузугден дурумну номчудар.

12.Слайд №1 катап эглип келир.

-Уруглар, кичээл эгезинде билбейн барган состеривисти ам бижип шыдаар силер бе? (ийе). Чуге?

-Чуге дээрге канчаар бижиирин билип алган бис.Баштай догааштырып турдувус, оон дурум дузазы-биле канчаар бижиирин билип алдывыс.

-Кыдырааштарга кандыг буян чедирип болур бис, чугаалаптынарам. (оожум ажыдар, октавас,арыг эдилээр, хирлиг биживес, частырыглыг биживес, багай демдек албас, даштап алыр)

- Бир эвес кыдырааштарга буян кылыр болзувусса, ол силерге улуг оорушкуну соннээр. Кыдыраашты кончуг оожум ажыткаш бижип аалынарам

6.Кыдырааш-биле ажыл.

Слайд №12 Октябрьнын он тозу.

Класска ажыл.

Буттар Мерген балды быдаа балыктар

томаанныг Байлак барба балык ыяштаан-Бо состерни шын бижиирде, кандыг дурум билип алдывыс база катап чугааланар.

-Сос иштинге ажык эвес уннернин ужуктерин шын бижиирде, дулей уннер чанынга дулей уннернин ужуктерин бижиир, ыыткыр уннер чанынга ыыткыр уннернин ужуктерин бижиир. Ийи ажык ужук ортузунга ыыткыр ужук бижиир.

- Номга кандыг буян кылып болур бис, чугаалаптынарам.(даштап алыр, аяар ажыдар, хириктирбес, сыкпас,шыйбас..)

-Номга камныг болуп, хой номчуттунар болзунарза, ол силерни кандыг-даа эртемнернин бедиинче ундуре берип болур.

7.Ном-биле ажыл.

-Номда бердинген друмну номчунар, арын 32.

15.Слайд № 13.Бот ажыл. 3 минута кылыр.

- Кайы хире дурумну сактып алган силер, бижимел ажылдан билип алыр бис. Состерде каапкан ужуктерни бижиир.Школа..ыс чанында чимистиг ыяш..ар, поштер тараан бис. Изиг…е эзим

иштинге се…иин болур.

-Бот ажылды шын чараш кылыптар болзунарза, бистин эн эргим, эн унелиг кижилеривис кырган-ава, кырган-ачаларывыска буян чедиргенивис ол болур.

16.Слайд №14.Хыналдазы.

Школавыс чанында чимистиг ыяштар, поштер тараан бис. Изигде эзим

иштинге сериин болур.

-Хыналданы кылырда сигналдыг карточкаларны ажыглаар бис.Кылган ажылынар шупту шын болза кызыл талазын коргузер силер, частырыг бар болза кок талазын кодурер.

8.Онаалга. Мергежилге 90.Бердинген онаалгазын ёзугаар кылып алыр.

9.Кичээлдин туннели.

-Кандыг кичээл эрттирдивис? (Буян - кичээл)

-Кайгамчык буянныг кичээлди эрттирдивис, чуну билип алдывыс?

-Сос иштинге ажык эвес уннернин ужуктерин бижиири.

-Бергедээшкинге таварыштынар бе? (ийе)

-Баштай канчаар бижиирин билбейн барган бис.

-Канчап билип алдынар? Догааштырып, даап бодап тургаш, шын туннелге келдивис, оон дурумну номчуп тургаш, сактып алдывыс.

-Кижилерге болгаш дириг-амытаннарга, ол ышкаш эдилээн эдилелдеривиске безин кезээде буяндан чедирип чорунар, ол силерге оорушкуну соннээр.

-Кичээлди сонуургап, идекпейлиг ажылаанынар дээш четтирдим, уруглар.

-Ам аалчыларывыс-биле байырлажып аалынарам.(Байырлыг, менди-чаагай!)

Найырал эге ниити билиг школазы

Тыва дылда буян-кичээлТемазы:

«Сос иштинге ажык эвес уннернин

ужуктерин шын бижиири»

Самые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 27 сентября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru

Общая информация

Номер материала: ДВ-484381

Похожие материалы

2017 год объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. Министерство образования и науки рекомендует в 2017/2018 учебном году включать в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные к году экологии.

Учителям 1-11 классов и воспитателям дошкольных ОУ вместе с ребятами рекомендуем принять участие в международном конкурсе «Законы экологии», приуроченном к году экологии. Участники конкурса проверят свои знания правил поведения на природе, узнают интересные факты о животных и растениях, занесённых в Красную книгу России. Все ученики будут награждены красочными наградными материалами, а учителя получат бесплатные свидетельства о подготовке участников и призёров международного конкурса.

Конкурс "Законы экологии"