Инфоурок / Химия / Другие методич. материалы / Факультатив по химии для 11 класса с каз.яз. обучен.

Факультатив по химии для 11 класса с каз.яз. обучен.


библиотека
материалов

Бекітемін: Келісемін: Қаралды:

Утверждаю: Согласовано: Рассмотрено:

директор зам. директора по УВР на заседании МО

______________ ________________ Қаулы № ______

«___» ___________201_ г. «____» ___________ 201_г. «___» _______201_ г.

КҮНТІЗБЕЛІК - ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕПән

Предмет_____________________________________________________________________________


Сынып

Классы _____________________________________________________________________________

Мұғалім:

Учитель: ____________________________________________________________________________

Жылдық сағат саны:

Количество часов за год:

Барлығы ___________сағ.; аптасына: __________ сағ.;

Всего ___________час.; в неделю: __________ час.;

Қосымша әдебиеттер

Дополнительная литература __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Аты, автор, мекеме, шыққан жылы название, автор, издательство, год издания

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Жоспарды құрастырған:

Тематическое планирование составил (а) ____________ _________________________________

Қолы/ подпись Расшифровка

« Озерный жалпы білім беру орта мектебі» ММ


11 сыныпқа арналған химия пәнінен

«Химия және біз» атты таңдау курсы


Құрастырған: Исабеков Аманжол

Сейпилмаликович

Химия мұғалімі201_ – 201_ оқу жылы

Түсінік хат


«Қызықты химия» таңдау курсы 8-11 сыныптарының химияларының оқу бағдарламасы негізінде құрылған. Оқушылар алғашқы химиялық ұғымдар, атом құрылысы, атом – молекулалық ілім, Д.И.Менделеевтің химиялық элементтердің периодтық заңы мен жүйесі, зат құрылысы, химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары мен энергетикасы, ерітінділер, тотығу – тотықсыздану үдерістері, бейорганикалық химия, органикалық химияның пәні мен маңызы, химиядан сандық есептер шығару алгоритмдерін үйренеді.

Химия пәні мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары талаптарына сай жалпы, бейорганикалық және органикалық химия салалары бойынша оқушыларға базалық білім қалыптастыруға, табиғаттағы, адам өміріндегі, қоғамдық – экономикалық дамудың химия ғылымы мен өндірісінің рөлін түсіндіруге, қоршаған әлемге ғылыми көзқарас, экологиялық мәдениет, әлеуметтік маңызды құндылықтар қалыптастыруға міндетті.

Курстың мақсаты: 11 сынып оқуышыларының химия бойынша ғылыми – теориялық білімін тереңдету, білігі мен дағдысын одан әрі дамыту, алған білімін болашақ өз кәсіби білім алуға және практикалық қызметіне қолдануға дайындау, химия өнеркісібі мен технологиясы негіздерімен таныстыру және экологиялық мәдениетін дамыту.

Курстың міндеттері:

 1. Химия ғылымы және технологиясы саласындағы оқушылардың іргелі және қолданьалы білімі, практикалық білігін дамыту;

 2. Химияға жаратылыстану мен жалпы адамзат мәдениетінің негізгі құрамдас бөлігі ретінде көзқарасын дамыту.

 3. Адамзат алдында тұрған проблемаларды шешуде химияның қоғамдық мәні мен гуманистік бағыттылығын дамыту;

 4. Заттардың құрамы, құрылысы, қасиеттері мен қолдану арасындағы себеп – салдарлы байланыстарды анықтау;

 5. Негізгі мектеп бітірушінің ары қарай оқу бағытын таңдау дайындығы мен өз білімін жетілдіруге деген құлшынысын дамыту.

Курс соңында қалыптасатын білім мен дағдылар:


 • АМІ – нің негізгі қағидалары. Химияның стехиметриялық заңдары.

 • «Валенттілік» ұғымы. Заттардың формуласын құру.

 • Зат мөлшері бойынша есептер шығару.

 • Химиялық реакция және химиялық өзгеріс ұғымы.

 • Зат құрылысы. Элементтерді периодтық жүйедегі орны бойынша сипаттау.

 • Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарның өкілдері алу, химиялық қасиетін сипаттау.

 • Моль. Авогадро саны. Молярлық масса.

 • Химиялық реакция типтерін.

 • Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер.

 • Химиялық реакциялардағы газдардың көлемдік қатынастары.

 • Газдардың салыстырмалы тығыздығы.

 • Заттың салыстырмалы молекулалық массасы.

 • Химиялық байланыстың негізгі түрлерін.

 • Тотығу – тотықсыздану реакция теңдеулерін теңестіру.

 • Бейорганикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыстарды.

 • Қышқылдар.

 • Тұздар.

 • Негіздер.

 • Оксидтер.

 • Химиялық реакция типтерін білу керек.Курстың мазмұны

Жалпы сағат саны – 34сағат


Кіріспе ( 1 сағат )

Химия пәні және оның маңызы. Химиялық өндірістер. Негізгі түсініктер мен терминдер.


Бастапқы химиялық ұғымдар ( 2 сағат )

Химияның негізгі түсініктері. Заттың жіктелуі. Бейорганикалық қосылыстар. Негіздер. Оксидтер. Тұздар. Қышқылдар. Химияның негізгі заңдылықтары.


Атом құрылысы ( 2 сағат )

Атом құрылысы теориясынығ даму тарихы. Атом ядросы. Атомның электрондық құрылысы. Электрондардың атомда орналасу ережелері.


Д.И.Менделеевтің химиялық элементтердің периодтық заңы мен жүйесі ( 2 сағат )

Периодтық заңының ашылу тарихы. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесінің құрылымы. Элементтің және оның қосылыстарының қасиеттерінің атом құрылысына тәуелділігі. Валенттілік және тотығу дәрежесі. Элементтің және оның қосылыстарының периодты өзгеретін қасиеттері. Периодтық заңның маңызы.


Зат құрылысы ( 2 сағат )

Химиялық байланыс. Коваленттік байланыс. Кешенді қосылыстар. Молекуланың кеңістіктегі құрылысы. Иондық байланыс. Металдық байланыс. Сутектік байланыс. Кристалдық торлардың түрлері. Химиялық байланыстың типіне қарай элементтердің тотығу дәрежелерін анықтау.


Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары мен энергетикасы

( 2 сағат )

Термохимия және оның заңдары. Реакциялардың жүру заңдылықтары, термодинамика негіздері. Химиялық кинетика. Катализатордың әсері. Реакциялардың жүру механизмдері. Химиялық тепе – теңдік. Ле – Шателье принципі.


Ерітінділер ( 2 сағат )

Ерітінділер концентрациясы. Электролиттік диссоциация. Диссоциациялану дәрежесі мен диссоциацияланц константасы. Судың диссоциациясы. Сутектік көрсеткіш. Қышқылдар мен негіздердің теориясы. Протондық теория. Еірітінділердегі реакциялар. Тұздардың гидролизі.


Тотығу – тотықсыздану үдерістері ( 1 сағат )

Тотығу – тотықсыздану реакциялары. Гальвани элементі. Электролиз. Металдардың коррозиясы.

І А топша элементтері ( 1 сағат )

Сутек және оның қосылыстары. Натрий және калий. І В топша элементтері. Мыс.

ІІ А топша элементтері ( 1 сағат )

Сілтілік – жер металдары. Магний мен кальций. ІІ В топша элементтері. Мырыш.


ІІІ А топша элементтері ( 1 сағат )

Алюминий. Алюминий оксиді. Алюминий гидроксиді. Алюминий тұздары.


ІҮ топша элементтері ( 1 сағат )

Көміртек. Кремний. Коллоидты ерітінділер туралы түсінік.


Ү топша элементтері ( 1 сағат )

Азот. Аммиак. Фосфар. Минералды тыңайтқыштар.


ҮІ топша элементтері ( 1 сағат )

Оттек. Күкірт. Күкіртті сутек. Күкіртті сутек қышқылы. Күкірт қышқылдары.


ҮІІ топша элементтері ( 1сағат )

Фтор. Хлор. Хлорлы сутек және тұз қышқылы. Хлордың оксидтері. Хлордың оттекті қышқылдары.

ҮІІІ топша элементтері ( 1 сағат )

Инертті газдар. Хром. Темір.


Органикалық химияның пәні мен маңызы ( 1 сағат )

Органогендер. Органикалық химияның маңызы. А.М.Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясы. Көмірсутектер. Алкандар.


Қанықпаған көмірсутектер ( 1 сағат )

Алкендер. Алкиндер. Алкадиендер. Арендер. Бензол сақинасының бағыттау ережесі.

Оттекті органикалық қосылыстар ( 2 сағат )

Спирттер. Көпатомды спирттер. Этиленгликоль. Глицерин. Фенолдар. Альдегидтер мен кетондар. Карбон қышқылдары. Жоғары молекулалы карбон қышқылдары. Көмірсулар.


Азотты органикалық қосылыстар ( 2 сағат )

Нитроқосылыстар. Аминдер. Аминқышқылдары. Нәруыздар. Нуклеин қышқылдары. Нуклеозидтер. Нуклеотидтер. Нуклеин қышқылдарының атқаратын қызметтері. Нәруыздың қалыптық биосинтезі.


Жоғары молекулалы қосылыстар ( 1 сағат )

Полимерлер химиясы. Каучук. Химиялық талшықтар.


Химиядан сандық есептер шығару алгоритмдері ( 5 сағат)

Формула құру. Формула бойынша шығарылатын есептердің алгоритмі. Химиялық теңдеулер бойынша шығарылатын есептер. «Химиялық кинетика» тақырыбына есептер. «Ерігіштік» тақырыбына есептер. «Ерітінділер» тақырыбына есептер. «Тотығу - тотықсыздану» тақырыбына есептер шығару. Маңызды тұрақты шамалар.

Күнтізбелік – тақырыптық жоспар

Сағат

саны

Күні

Ескерту

Кіріспе ( 1 сағат )

1

Химия пәні және оның маңызы.

1Бастапқы химиялық ұғымдар ( 2 сағат )

2

Химияның негізгі түсініктері.

13

Химияның негізгі заңдары.

1Атом құрылысы ( 2 сағат )

4

Атом құрылысы теориясның дамуы.

15

Атомның электорндық құрылысы.

1Д.И.Менделеевтің химиялық элементтердің периодтық заңы мен жүйесі

( 2 сағат )

6

Периодтық заңының ашылу тарихы.

17

Валенттілік және тотығу дәрежесі.

1Зат құрылысы ( 2 сағат )

8

Химиялық байланыс.

19

Кристалдық торлардың түрлері.

1Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары мен энергетикасы

( 2 сағат)

10

Термохимия және оның заңдары.

111

Химиялық тепе – теңдік.

1Ерітінділер ( 2 сағат )

12

Электролиттік диссоциация.

113

Ерітінділердегі реакция.

1Тотығу – тотықсыздану үдерістері ( 1 сағат )

14

Тотығу – тотықсыздану реакциялары.

1І А топша элементтері ( 1 сағат )

15

Сутек. Натрий. Калий. Мыс.

1ІІ топша элементтері ( 1 сағат )

16

Сілтілік – жер металдар.

1ІІІ топша элементтері ( 1 сағат )

17

Алюминий.

1ІҮ А топша элементтері ( 1 сағат )

18

Көміртек. Кремний.

1Ү топша элементтері ( 1 сағат)

19

Азот. Аммиак. Фосфар.

1ҮІ топша элементтері ( 1 сағат )

20

Оттек. Күкірт және оның қосылыстары.

1ҮІІ топша элементтер ( 1 сағат )

21

Фтор. Хлор.

1ҮІІІ топша элементтері ( 1 сағат)

22

Инертті газдар. Хром. Темір.

1Органикалық химияның пәні мен маңызы ( 1 сағат )

23

Органикалық химияның маңызы.

1Қанықпаған көмірсутектер ( 1 сағат )

24

Алкендер. Алкиндер. Алкадиендер. Арендер.

1Оттекті органикалық қосылыстар ( 2 сағат )

25

Спирттер.

126

Карбон қышқылдары.

1Азотты органикалық қосылыстар ( 2 сағат )

27

Нитроқосылыстар.

128

Нуклеин қышқылдары.

1Жоғары молекулалы қосылыстар ( 1 сағат )

29

Полимерлер химиясы

1Химиядан сандық есептер шығару алгоритмдері ( 5 сағат)

30

Формула құру. Формула бойынша шығарылатын есептердің алгоритмі.

131

Химиялық теңдеулер бойынша шығарылатын есептер.

132

«Химиялық кинетика» тақырыбына есептер шығару

133

«Ерігіштік» тақырыбына есептер. «Ерітінділер» тақырыбына есептер.

134

«Тотығу - тотықсыздану» тақырыбына есептер шығару.

1

Қолданылған әдебиеттер:


 1. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бекіткен Жалпы білім беретін мектептің 8 - сыныбына арналған химия оқулығы. Авторлары: Н.Нұрахметов, К.Сарманова, К.Жексенбина – Алматы «Мектеп» 2012ж.

 2. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бекіткен Жалпы білім беретін мектептің 9 - сыныбына арналған химия оқулығы. Авторлары: И.Нұғыманов, Р.Жұмаділова, Ж.Кембебаева – Алматы «Мектеп» 2013ж.

 3. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бекіткен Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану – математика бағытындағы 10 - сыныбына арналған химия оқулығы. Авторлары:Н.Нұрахметов, Қ.Бекішев, Н.Заграничная – Алматы «Мектеп» 2006ж.

 4. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бекіткен Жалпы білім беретін мектептің 8 - сыныбына арналған химия есептер мен жаттығулар жинағы оқу құралы. Авторлары: Ә.Темірболатова. Алматы «Мектеп» 2012ж.

 5. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бекіткен Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану – математика бағытындағы 11 - сыныбына арналған химия тапсырмалар жинағы оқу құралы. Авторлары: Ә.Темірболатова, Н.Сағымбекова, С.Әлімжанова - Алматы «Мектеп» 2011ж.

 6. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі ұсынған Жалпы білім беретін мектептің 10 - сыныбына арналған органикалық химиядан тестік тапсырмалар жинағы. Авторлары: Б.А.Мансұров. Алматы «Атамұра» 2003ж.

 7. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі ұсынған Жалпы білім беретін мектептің 8 – 11 сыныптарына, жоғары оқу орындарына түсетін талапкерлерге арналған химия анықтамалық құралы. Авторлары: М.Б.Усманова, Қ.Н.Сақариянова. Алматы «Атамұра»,2008ж.

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДБ-186708

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG