Инфоурок Химия Другие методич. материалыХимиядан жылдық бақылау жұмыстары 8-11 сыныптар

Химиядан жылдық бақылау жұмыстары 8-11 сыныптар

Скачать материал
библиотека
материалов

Жылдық қорытындысыға арналған бақылау жұмысы.

8-сынып

І нұсқа

1. №12, № 4, № 14 элементтердің атомының құрылысын анықтап, электрондық сызбанұсқасын сыз.

2. Ғ
2; О2; HСl: NaCl; H2S молекулаларындағы байланыстың типін анықта. Молекуланың түзілуін сызбанұсқа түрінде сызып көрсет. 

3. Cu + O
2 → ; Al +S → әрекеттесу теңдеуін электронды баланс әдісімен теңестіріп, тотығу-тотықсыздану реакциясының теңдеуін құрастыр. 

4. 135.6 г суда 64,4 г глаубер тұзын ерітті, алынған ерітіндідегі сусыз тұздың массалық үлесін анықта.
 

5. Мына өзгерісті жүзеге асыр:
 

Zn→ ZnO →Zn(OH)
2→Na2ZnO2 

6. Массасы 280г азот молекуласының зат мөлшері мен молекула санын есепте.
 

Жылдық қорытындыға арналған бақылау жұмысы.

8-сынып

ІІ нұсқа

1. №8, № 5, № 26 элементтердің атомының құрылысын анықтап, электрондық сызбанұсқасын сыз.

2. Cl
2; N2; HBr: KF; H2S молекулаларындағы байланыстың типін анықта. Молекуланың түзілуін сызбанұсқа түрінде сызып көрсет. 

3. Na + O
2 → ; Fe +S → әрекеттесу теңдеуін электронды баланс әдісімен теңестіріп, тотығу-тотықсыздану реакциясының теңдеуін құрастыр. 

4. 50 г мыс купоросын суда ерітіп 200 г 4% -ті мыстың (ІІ) сульфатының ерітіндісі алынды. Алынған ерітіндідегі сусыз тұз, мыс сульфатының массалық үлесін анықта.
 

5. Мына өзгерісті жүзеге асыр:
 

Ве→ ВеO →Ве(OH)
2→Na2ВеO2 

6. Массасы 680 г NH
3 молекуласының зат мөлшері мен молекула санын есепте. 

Жылдық қорытындыға арналған бақылау жұмысы.

9-сынып

І нұсқа

1. Мына өзгерісті жүзеге асыр:
 

көміртек → метан → хлорметан → этан → көмірқышқыл газы
 

2. Төменде берілген заттардың структуралық формуласын құрастыр:

2,2,4 – триметилпентанол-3; 2,4 диметил – 3 –этилгексанол -1;
 

2,2,3,3 – тетраметилгептанол -1;
 

3. Қалыпты жағдайда 6,72 л метан газын жаққан кезде бөлініп шыққан көмірқышқыл газы 80 г 15-процентті натрий гидроксиді ерітіндісіне толығымен калий гидроксиді ерітіндісіне сіңірілді. Реакция нәтижесінде түзілген тұздың массасын есепте. ( 6,72 л натрий гидрокарбонаты)
 

4. 312 г бензолды жарық сәулесінің әсерімен хлорланды, егер реакция нәтижесінде алынған өнімнің шығымы 75% болса, түзілген өнімнің массасын есепте. (875 г)

5. Құрамында 25% бөгде заттар қоспасы бар 89,6 л бутаннан (қ.ж.) екі сатылы синтез әдісі арқылы 79,92 г бутанол-2 алынды. Егер бірінші және екінші сатыдағы өнімнің шығымы бірдей болатын жағдайда, реакция өнімінің шығымын есепте. (60%)

6. Темір хлориді, хром сульфаты ерітінділерінің гидролиз реакциясының теңдеуін құрастыр.
 

Жылдық қорытындыға арналған бақылау жұмысы.

9-сынып

ІІ нұсқа

1. Мына өзгерісті жүзеге асыр:
 

Кальций карбонаты → кальций карбиді → ацетилен → сірке альдегиді → көмірқышқыл газы
 

2. Төменде берілген заттардың структуралық формуласын құрастыр:

2,2,5 – триметилгексин -3; 3 –метилбутин -1; 2,5 –диметилгексин-3;
 

2- метил -3- этилоктин - 4;
 

3. 42 г бутен -2 алу үшін егер реакцияның шығымы 60% болса, қалыпты жағдайда қанша көлем бутан жұмсалады. (28 л)
 

4. 16,24 г бутанды Вюрц реакциясы арқылы екі сатылы синтез әдісі арқылы теориямен салыстырғанда 70% және 80% шығыммен этаннан алды. Осы реакцияны жүргізуге қажетті этан газының көлемін есепте. (22,4 л)

5. Құрамында 25% бөгде заттар қоспасы бар бензолды 30 мл 70-процентті тығыздығы р =1.4 г/мл азот қышқылы ерітіндісімен өңдеді. Нәтижесінде 19,8 г нитробензол алынды. Реакция өнімінің шығымын есепте. (80%)
 

6. Қорғасын нитраты, никель нитраты ерітінділерінің гидролиз реакциясының теңдеуін жаз.
 

Жылдық қорытындыға арналған бақылау жұмысы.

9-сынып

І нұсқа

1. Мына өзгерісті жүзеге асыр:
 

көміртек → метан → хлорметан → этан → көмірқышқыл газы
 

2. Төменде берілген заттардың структуралық формуласын құрастыр:

2,2,4 – триметилпентанол-3; 2,4 диметил – 3 –этилгексанол -1;
 

2,2,3,3 – тетраметилгептанол -1;
 

3. Қалыпты жағдайда 6,72 л метан газын жаққан кезде бөлініп шыққан көмірқышқыл газы 80 г 15-процентті натрий гидроксиді ерітіндісіне толығымен калий гидроксиді ерітіндісіне сіңірілді. Реакция нәтижесінде түзілген тұздың массасын есепте.
 

4. 312 г бензолды жарық сәулесінің әсерімен хлорланды, егер реакция нәтижесінде алынған өнімнің шығымы 75% болса, түзілген өнімнің массасын есепте.
 

5. Құрамында 25% бөгде заттар қоспасы бар 89,6 л бутаннан (қ.ж.) екі сатылы синтез әдісі арқылы 79,92 г бутанол-2 алынды. Егер бірінші және екінші сатыдағы өнімнің шығымы бірдей болатын жағдайда, реакция өнімінің шығымын есепте.
 

6. Темір хлориді, хром сульфаты ерітінділерінің гидролиз реакциясының теңдеуін құрастыр
Жылдық қорытындыға арналған бақылау жұмысы.

9-сынып

ІІ нұсқа

1. Мына өзгерісті жүзеге асыр:
 

Кальций карбонаты → кальций карбиді → ацетилен → сірке альдегиді → көмірқышқыл газы
 

2. Төменде берілген заттардың структуралық формуласын құрастыр:

2,2,5 – триметилгексин -3; 3 –метилбутин -1; 2,5 –диметилгексин-3;
 

2- метил -3- этилоктин - 4;
 

3. 42 г бутен -2 алу үшін егер реакцияның шығымы 60% болса, қалыпты жағдайда қанша көлем бутан жұмсалады.
 

4. 16,24 г бутанды Вюрц реакциясы арқылы екі сатылы синтез әдісі арқылы теориямен салыстырғанда 70% және 80% шығыммен этаннан алды. Осы реакцияны жүргізуге қажетті этан газының (қ.ж.) көлемін есепте.
 

5. Құрамында 25% бөгде заттар қоспасы бар бензолды, 30 мл 70-процентті тығыздығы р =1.4 г/мл азот қышқылы ерітіндісімен өңдеді. Нәтижесінде 19,8 г нитробензол алынды. Реакция өнімінің шығымын есепте.
 

6. Қорғасын нитраты, никель нитраты ерітінділерінің гидролиз реакциясының теңдеуін жаз

Жылдық қорытындыға арналған бақылау жұмысы.

10-сынып

І нұсқа

1. Құрамында 90 % FeS
2 пириттен (қ.ж.) 0,7 м3 күкірттің (ІV) оксиді бөлініп шықты, реакция өнімінің шығымы 80% болса, күкірт колчеданының массасын есепте. (2,6 кг) 

2. Құрамында 2 % бөгде заттар қоспасы бар, 0,1 кг техникалық мысты тығыздығы 1080 кг/м
3 14 процентті азот қышқылында ерітті. Реакцияны жүргізуге жұмсалған мыстың массасын есепте. (1,7 л)

3. Тотығу-тотықсыздану реакцияның теңдеуін электронды баланс әдісі арқылы теңестір:
 

KMnO
4 + HCl → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O 

4. Массасы 10 г кальций карбонатын тұз қышқылымен әректтестіргенде бөлініп шығатын газды натрий сілтісі арқылы өткізгенде қанша грамм натрий гидрокарбонаты түзіледі.
 

5. Мына өзгерісті жүзеге асыр:
 

кремний → кремний (ІV) оксиді → барий силикаты
 

6 .Мына комплексті қосылыстың координациялық санын анықта, комплекс түзушінің зарядын анықта:

K[Al(OH)
4] [Cr(H2O)4 Cl2 ]Cl Zn2[Fe(CN)6] 

Жылдық қорытындыға арналған бақылау жұмысы.

10-сынып

ІІ нұсқа

1. Көлемі 60 мл тығыздығы 1,1 г\мл массалық үлесі 20% -ті тұз қышқылы ерітіндісіне мырыш ұнтағы алынды. Ерітіндіде түзілген мырыш хлоридінің массасын есепте.

2. Құрамында 2 % бөгде заттар қоспасы бар, 0,1 кг техникалық мысты тығыздығы 1080 кг/м
3 14 процентті азот қышқылында ерітті. Реакцияны жүргізуге жұмсалған мыстың массасын есепте. (1,7 л)

3. Тотығу-тотықсыздану реакцияның теңдеуін электронды баланс әдісі арқылы теңестір:
 

KMnO
4 + HCl → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O 

4. Массасы 10 г кальций карбонатын тұз қышқылымен әректтестіргенде бөлініп шығатын газды натрий сілтісі арқылы өткізгенде қанша грамм натрий гидрокарбонаты түзіледі.
 

5. Мына өзгерісті жүзеге асыр:
 

кремний → кремний (ІV) оксиді → барий силикаты
 

6. Мына комплексті қосылыстың координациялық санын анықта, комплекс түзушінің зарядын анықта:

K
3[Fe(CN6)2] [Cu(NH3)4 ](OH)2 Na[Ag(CN)2] 

Жылдық қорытындыға арналған бақылау жұмысы.

10-сынып

І нұсқа

1. Құрамында 90 % FeS
2 пириттен (қ.ж.) 0,7 м3 күкірттің (ІV) оксиді бөлініп шықты, реакция өнімінің шығымы 80% болса, күкірт колчеданының массасын есепте. 

2. Құрамында 2 % бөгде заттар қоспасы бар, 0,1 кг техникалық мысты тығыздығы 1080 кг/м
3 14 процентті азот қышқылында ерітті. Реакцияны жүргізуге жұмсалған мыстың массасын есепте. 

3. Тотығу-тотықсыздану реакцияның теңдеуін электронды баланс әдісі арқылы теңестір:
 

KMnO
4 + HCl → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O 

4. Массасы 10 г кальций карбонатын тұз қышқылымен әректтестіргенде бөлініп шығатын газды натрий сілтісі арқылы өткізгенде қанша грамм натрий гидрокарбонаты түзіледі.
 

5. Мына өзгерісті жүзеге асыр:
 

кремний → кремний (ІV) оксиді → барий силикаты
 

6 .Мына комплексті қосылыстың координациялық санын анықта, комплекс түзушінің зарядын анықта:

K[Al(OH)
4] [Cr(H2O)4 Cl2 ]Cl Zn2[Fe(CN)6] 

Жылдық қорытындыға арналған бақылау жұмысы.

10-сынып

ІІ нұсқа

1. Көлемі 60 мл тығыздығы 1,1 г\мл массалық үлесі 20% -ті тұз қышқылы ерітіндісіне мырыш ұнтағы алынды. Ерітіндіде түзілген мырыш хлоридінің массасын есепте.

2. Құрамында 2 % бөгде заттар қоспасы бар, 0,1 кг техникалық мысты тығыздығы 1080 кг/м
3 14 процентті азот қышқылында ерітті. Реакцияны жүргізуге жұмсалған мыстың массасын есепте. 

3. Тотығу-тотықсыздану реакцияның теңдеуін электронды баланс әдісі арқылы теңестір:
 

KMnO
4 + HCl → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O 

4. Массасы 10 г кальций карбонатын тұз қышқылымен әректтестіргенде бөлініп шығатын газды натрий сілтісі арқылы өткізгенде қанша грамм натрий гидрокарбонаты түзіледі.
 

5. Мына өзгерісті жүзеге асыр:
 

кремний → кремний (ІV) оксиді → барий силикаты
 

6. Мына комплексті қосылыстың координациялық санын анықта, комплекс түзушінің зарядын анықта:

K
3[Fe(CN6)2] [Cu(NH3)4 ](OH)2 Na[Ag(CN)2] 

Жылдық қорытындыға арналған бақылау жұмысы.

11-сынып

І нұсқа

1. 22,5 г глюкоза оттегінің артық мөлшерінде жанды. Түзілген судың массасы мен бөлініп шыққан газдың көлемін есепте. (16,8 л, 13,5г су)
 

2. 10,53 г метиламинбутилат алу үшін шығымдылығы 90% болса, жұмсалатын амин қышқылы мен спирттің массаларын есепте. (10,3 г, 3,2г)
 

3. Массасы 64,8 г крахмалдан алынған глюкозаның шығымы 80% болса, осы глюкозаның күміс (І) оксидінің аммиактағы ерітіндісімен тотықтырғанда тұнбаға түскен күмістің массасын есепте. (69,12г)
 

4. Өзгерістер схемасындағы ең соңғы Х заттың құрылымдық формуласын жазып, өзгерісті орындап, химиялық реакцияның теңдеуін құрастыр:
 
HCl NaOH Br2 ; H2O

анилин → X → Y → R
 

5. Егер белоктың мономері глицилаланин болып және одан гидролиздегенде 222,5 г аланин түзілсе, белоктың массасын есепте. (365г)
 

Жылдық қорытындыға арналған бақылау жұмысы.

11-сынып

ІI нұсқа

1. Глюкозаны спиртке дейін ашытып, түзілген этанолды қышқылға дейін тотықтырды. Осы алынған қышқыл натрий гидрокарбонатының артық мөлшерімен әрекеттескенде көлемі 8,96 л (қ.ж.) газ бөлінді. Ашу реакциясына түскен глюкозаның массасын есепте. (36г)
 

2. Көлемі 8 л метиламинді жағуға қажетті ауаның (оттектің ауадағы көлемдік үлесі 0,2) (қ..ж.) көлемін есепте. (90л)
 

3. Құрамында 50% целлюлозасы бар 200 кг ағаштан алынатын этанол массасын есепте. ( 56,8кг)
 

4. Өзгерістер схемасындағы ең соңғы A заттың құрылымдық формуласын жазып, өзгерісті орындап, химиялық реакцияның теңдеуін құрастыр:
 
Br2 H2O +[ O ] Ag2O

этан → X
1 → X2 → X3 → A 


  • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
    Пожаловаться на материал
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Химия окружающей среды»
Курс повышения квалификации «Подростковый возраст - важнейшая фаза становления личности»
Курс профессиональной переподготовки «Химия: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Основы местного самоуправления и муниципальной службы»
Курс повышения квалификации «Нанотехнологии и наноматериалы в биологии. Нанобиотехнологическая продукция»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС юридических направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по химии в условиях реализации ФГОС ООО»
Курс профессиональной переподготовки «Биология и химия: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Современные образовательные технологии в преподавании химии с учетом ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»
Курс профессиональной переподготовки «Эксплуатация и обслуживание общего имущества многоквартирного дома»
Курс профессиональной переподготовки «Гостиничный менеджмент: организация управления текущей деятельностью»
Курс профессиональной переподготовки «Техническое сопровождение технологических процессов переработки нефти и газа»
Курс профессиональной переподготовки «Организация системы учета и мониторинга обращения с отходами производства и потребления»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.