297813
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015

Скидка 0%

112 курсов профессиональной переподготовки от 3540 руб.

268 курсов повышения квалификации от 840 руб.

МОСКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038767 выдана 26 сентября 2017 г. Департаменотом образования города Москвы

Инфоурок Начальные классы ПрезентацииПрезентация И.И. Левитаннын "Алдын кус" деп чуруунга чогаадыг бижидери;

Презентация И.И. Левитаннын "Алдын кус" деп чуруунга чогаадыг бижидери;

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Для дошкольников и учеников 1-11 классов Рекордно низкий оргвзнос 25 Р. 16 предметов Узнать подробнее
библиотека
материалов
И.И. Левитаныё «Алдын к\с » деп чуруунга чогаадыг бижидип ==редири

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд И.И. Левитаныё «Алдын к\с » деп чуруунга чогаадыг бижидип ==редири
Описание слайда:

И.И. Левитаныё «Алдын к\с » деп чуруунга чогаадыг бижидип ==редири

2 слайд Чурукчу Исаак Ильич Левитан
Описание слайда:

Чурукчу Исаак Ильич Левитан

3 слайд Чурук-биле ажыл
Описание слайда:

Чурук-биле ажыл

4 слайд
Описание слайда:

5 слайд
Описание слайда:

6 слайд Пейзаж Бойдус чурумалы (пейзаж) дээрге бойдустуё каас-чаражын, ооё чылдыё \ез
Описание слайда:

Пейзаж Бойдус чурумалы (пейзаж) дээрге бойдустуё каас-чаражын, ооё чылдыё \езиниё аайы-биле =скерлиишкиннерин чуруп к=рг\скени. Ол чогаалда болуушкуннарныё ниити байдалы-биле тудуш болгаш чогаалдыё маадырыныё сагыш-сеткилин, амыдыралын чуруп к=рг\зеринге база дузалаар.

7 слайд Чурукта чʏвелерниң туружу Композиция
Описание слайда:

Чурукта чʏвелерниң туружу Композиция

8 слайд Композиция Дээр Ыяштар Оът-сиген Хем эрии Хем
Описание слайда:

Композиция Дээр Ыяштар Оът-сиген Хем эрии Хем

9 слайд дээр хем Ыяштар Оът-сиген хову ак-кɵк, ак, элбер-салбар булуттар, аяс, кылаң
Описание слайда:

дээр хем Ыяштар Оът-сиген хову ак-кɵк, ак, элбер-салбар булуттар, аяс, кылаң делгем эвес, оожум, ханы, оожум агымныг алдын-сарыг бʏрʏлерлиг, янзы-бʏрʏ ɵңнерлиг, каас -шиник, чараш кургаг, сарыг, хʏрең, Хоор-сарыг хевин кеткен, ээн, куу, Кичээлдиң темазынга хамаарышкан словарь-стилистиктиг ажыл

10 слайд Бердинген чурукта чылдыё кайы \езин к=рг\скенил? Чурукчу кандыг х\нн\ чуруп к
Описание слайда:

Бердинген чурукта чылдыё кайы \езин к=рг\скенил? Чурукчу кандыг х\нн\ чуруп к=рг\скенил? Дээрниё =ё\н\ё дугайында ч\н\ чугаалап болурул? Кандыг =ёнер орай куст\ё чоошкулап олурарын чугаалап турарыл?

11 слайд 4) Теректерниё =ё\ кандыгыл? 5) Сугда =ёнер канчаар чайынналып чыдарыл? 6) Чу
Описание слайда:

4) Теректерниё =ё\ кандыгыл? 5) Сугда =ёнер канчаар чайынналып чыдарыл? 6) Чурукчу к\ске бодунуё хамаарылгазын к=рг\зери-биле кандыг =ёнерни ажыглааныл?

12 слайд Уругларныё чогаадыкчы Угаан-медерелин сайзырадыр ажыл И.И. Левитаныё «Алдын к
Описание слайда:

Уругларныё чогаадыкчы Угаан-медерелин сайзырадыр ажыл И.И. Левитаныё «Алдын к\с» деп чуруунда , С.А. Сарыг-оолдуё «Алдын к\с» деп ш\л\\нде д=мей ч\\лдерни тывыёар?

13 слайд С.А. Сарыг-оол ш\л\к «Алдын к\с» Чокпак-чокпак терек, дыттыг, Чодураалыг, кыз
Описание слайда:

С.А. Сарыг-оол ш\л\к «Алдын к\с» Чокпак-чокпак терек, дыттыг, Чодураалыг, кызыл каттыг Арыгларга кире бээр сен: Алдын- сарыг б\р\ черде Чымчак тереё с\ст\п чыдар, Шылырткайнып дагжап чыдар.

14 слайд Х==лбек турум кара суглар К=з\лбестээн-б\р\ дуглаан, Ойнаксанчыг, с\з\ксенчи
Описание слайда:

Х==лбек турум кара суглар К=з\лбестээн-б\р\ дуглаан, Ойнаксанчыг, с\з\ксенчиг Оргу, сарыг хевис чыдыр. Оваарынмайн маёнаар болза, Олче д\жер-озалдыг-даа

15 слайд Тереё, чараш б\р\ с\з\п, Терек, дытта к\рт\ кедеп, Арыгларга ойнап чорда, Алд
Описание слайда:

Тереё, чараш б\р\ с\з\п, Терек, дытта к\рт\ кедеп, Арыгларга ойнап чорда, Алдын к\ст\ кандыг дээрил! Чараш болгаш х=гл\г боорга, Чанары-даа уттундурар.

16 слайд Словарьлыг ажыл: Пейзаж – К\рт\ - Сарыг хевис –
Описание слайда:

Словарьлыг ажыл: Пейзаж – К\рт\ - Сарыг хевис –

17 слайд Коллективтиг чогаадыгныё планын тургузары Ш\л\кч\ биле чурукчу к\ст\ё д\ж\п о
Описание слайда:

Коллективтиг чогаадыгныё планын тургузары Ш\л\кч\ биле чурукчу к\ст\ё д\ж\п орарын канчаар к=рг\скенил? Чуруктар =ёнер кандыг роль ойнап турарыл? Кандыг бодалды чурукчу илереткенил? Бо чурукту к==р\ёерге кандыг бодал кирер-дир?

18 слайд Чурукчунуё чуруп к=рг\скен черинде турар кылдыр боттарыёарны бодаёар. Дараазы
Описание слайда:

Чурукчунуё чуруп к=рг\скен черинде турар кылдыр боттарыёарны бодаёар. Дараазында айтырыгларга харыылаёар Силерни долгандыр ч\\ барыл? Ч\н\ чарашсынып к=р\п тур силер? Ч\\ силерге онза чараш болду?

19 слайд Чогаадыгны бижиири. (чогаадыгныё тургузуу) Чогаадыгны ч\ден эгелеп бижиирил?
Описание слайда:

Чогаадыгны бижиири. (чогаадыгныё тургузуу) Чогаадыгны ч\ден эгелеп бижиирил? Чогаадыгныё кол кезээнге ч\н\ бижиирил ? Т=нч\з\ кандыг болурул?

20 слайд Уран чечен аргаларны ==редири
Описание слайда:

Уран чечен аргаларны ==редири

21 слайд Деёнелге дээрге кандыг-бир ч\вени азы болуушкунну =ске бир ч\веге азы болуушк
Описание слайда:

Деёнелге дээрге кандыг-бир ч\вени азы болуушкунну =ске бир ч\веге азы болуушкунга домейлээри.

22 слайд Ээтпек дег
Описание слайда:

Ээтпек дег

23 слайд Эштип чоруур ышкаш
Описание слайда:

Эштип чоруур ышкаш

24 слайд дег боттуг дег баштыг
Описание слайда:

дег боттуг дег баштыг

25 слайд
Описание слайда:

26 слайд Соонда салбактыг, дег сынныг, дег маёныг, Шыдалы магалыг
Описание слайда:

Соонда салбактыг, дег сынныг, дег маёныг, Шыдалы магалыг

27 слайд аът
Описание слайда:

аът

28 слайд Деёнелгени таарымчалыг ажыглаанындан чогаалдыё с=с-домаа уран-чечен болуп, оо
Описание слайда:

Деёнелгени таарымчалыг ажыглаанындан чогаалдыё с=с-домаа уран-чечен болуп, ооё утказы улам тодараар.

29 слайд Метафора дээрге бир ч\вениё демдектерин болгаш кылдыныгларын =ске ч\велерге х
Описание слайда:

Метафора дээрге бир ч\вениё демдектерин болгаш кылдыныгларын =ске ч\велерге хамаарыштырганы болур. Метафораныё бир янзызы дирижидилге.

30 слайд Дылдыё уран чечен агалары Эпитет Деёнелге Чажыт метафора Ажык Дирижидилге ышк
Описание слайда:

Дылдыё уран чечен агалары Эпитет Деёнелге Чажыт метафора Ажык Дирижидилге ышкаш, дег

31 слайд
Описание слайда:

32 слайд  Кичээнгейиёер дээш четтирдим!
Описание слайда:

Кичээнгейиёер дээш четтирдим!

Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста»
Курс профессиональной переподготовки «Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Курс повышения квалификации «Использование мини-проектов в школьном: начальном, основном и среднем общем и среднем профессиональном естественнонаучном образовании в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Актуальные проблемы обучения детей с нарушением слуха в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования»
Курс «Сопровождение детского отдыха. Школа вожатых»
Курс повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС»
Курс повышения квалификации «Тайм-менеджмент - персональная эффективность преподавателя»
Курс повышения квалификации «Методика обучения игре детей с особенностями развития в рамках реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного образования»
Курс повышения квалификации «Мотивационное сопровождение учебного процесса младших школьников «группы риска» в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическая диагностика в современном образовательном процессе»
Курс повышения квалификации «Применение современных педагогических технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Организация рабочего времени учителя начальных классов с учетом требований ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Методы интерактивного обучения»
Курс повышения квалификации «Формирование и развитие ключевых компетенций школьников в интересах устойчивого развития региона»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.