Инфоурок / Информатика / Тесты / Информатика пәнінен 10 сыныпқа арналған тест сұрақтары (жауаптарымен)

Информатика пәнінен 10 сыныпқа арналған тест сұрақтары (жауаптарымен)


библиотека
материалов

10 сынып

I - нұсқа

  1. Проектілермен жұмыс істеуде қолданылатын мәзір

  1. Edit

  2. Format

  3. &Project

  4. File

  5. View

  1. Формада бір жолды мәтін енгізу үшін қолданылатын басқару элементі қайсы?

  1. Label

  2. &Textbox

  3. Listbox

  4. Richtextbox

  5. Combobox

  1. Animation басқару элементі не үшін арналған?

  1. Сурет салу үшін

  2. Мәтін шығару үшін

  3. &Анимацияны бейнелеу үшін

  4. Контейнер ретінде пайдаланылады

  5. Графикалық бейнені көрсету үшін

  1. Textbox басқару элементі көрсететін мәтінге қай қасиет сәйкес?

  1. Caption

  2. &Text

  3. Hint

  4. Enabled

  5. Name

  1. VScroolBar басқару элементі не үшін арналған?

  1. Сурет салу үшін

  2. Мәтін шығару үшін

  3. Анимацияны бейнелеу үшін

  4. Контейнер ретінде пайдаланылады

  5. &Тік айналдырма алабын көрсету үшін

  1. PrintForm әдісі – бұл

  1. Форманы экранда бейнелейді

  2. Форманы жабады

  3. &Форманың бейнесін қағазға шығарады

  4. Форманы жадқа жүктейді

  5. Форманың көлемін өзгертеді

  1. Click оқиғасының қызметі қандай?

  1. Объектіні екі рет шерткенде пайда болады

  2. &Объектіні шерткенде пайда болады

  3. Енгізу өрісінде немесе аралас өрісте өзгеріс болғанда пайда болады

  4. Объектімен фокус алғанда пайда болады

  5. Объектіні тасымалдағанда пайда болады

  1. Image басқару элменті не үшін қолданылады?

  1. Сурет салу үшін

  2. &Графикалық бейнені көрсету үшін

  3. Мәтінді өңдеу үшін

  4. Контейнер ретінде пайдаланылады

  5. Анимация құру үшін

  1. Формада көп жолды мәтін енгізу үшін қолданылатын басқару элементі қайсы?

  1. Label

  2. Textbox

  3. Listbox

  4. &Richtextbox

  5. Combobox

  1. Toolbox саймандар панелін нелер құрайды?

  1. Командалар

  2. &Басқару элементтер жиыны

  3. Басқару элементтер қасиеттері

  4. Басқару элементтер қасиеттері

  5. Басқару элементтер оқиғалары

  1. Label басқару элементі көрсететін мәтінге қай қасиет сәйкес?

  1. &Caption

  2. Text

  3. Hint

  4. Enabled

  5. Width

  1. Hide әдісі -

  1. Форманы экранда бейнелейді

  2. &Форманы жабады

  3. Форманың бейнесін қағазба басады

  4. Форманы жадқа жүктейді

  5. Форманың көлемін өзгертеді

  1. Private Sub Form_Load()

S=InputBox(“Сан енгізіңіз”, ”Енгізу”)

End Sub

Мұндағы S айнымалысының типі ..... болуы керек

  1. Integer

  2. Logical

  3. &String

  4. Double

  5. Барлық жауап қате

  1. Edit/Paste (Правка/Вставить) командасы қандай әрекет жасайды?

  1. &Буферден мәтінді кірістіреді

  2. Ерекшеленген үзіндіні жояды да, оны буферге салады

  3. Соңғы әрекетті болдырмайды

  4. Буфердегі мәтінді жояды

  5. Буферге мәтіннің көшірмесін алады

  1. CommandButton батырмасы үшін OnClick оқиғасы қай кезде генерацияланады?

  1. Екі рет шерткенде

  2. &шерткенде

  3. қосымшаны іске қосқанда

  4. қосымшаны жапқанда

  5. Enter пернесін басқанда  1. Shape бсқару элементінің қай қасиеті бейнелетін фигураның түрін анықтайды?

  1. Figure

  2. &Shape

  3. Object

  4. Style

  5. BorderStyle

  1. Қосымшаның коды төмендегідей болса, проектіні орындалуға жібергенде қандай нәтиже шығады?

Private Sub Form_Load()

S=InputBox(“Сан енгізіңіз”, ”Енгізу”)

End Sub

  1. InputBox терезесі ашылады

  2. Енгізу” хабары жазылған “Сан енгізіңіз” сұхбат терезесі ашылады

  3. &“Сан енгізіңіз” хабары жазылған “Енгізу” сұхбат терезесі ашылады

  4. Енгізу” хабары жазылған “Project1” сұхбат терезесі ашылады

  5. Екі батырмасы бар InputBox сұхбат терезесі ашылады

  1. Visual Basic-тегі бүтін типті айнымалы қандай?

  1. &Integer

  2. Boolean

  3. Variant

  4. Double

  5. string

  1. Visual Basic-тегі Integer типті айнымалының ұзындығы қандай?

  1. 0.. 255-ке дейінгі бүтін сандық типтер

  2. &32768 ... 32767-ге дейінгі интервалдағы бүтін сандар

  3. 2 147483648 ... -2 т147483647-ге дейінгі сандардан тұрады

  4. 0...250-ге дейінгі бүтін сандық типтер

  5. 178...179-ға дейінгі бүтін снадар

  1. ProgressBar басқару элементі

  1. Сырғытпа

  2. &Прогресс индикаторы

  3. Қалып-күй жолы

  4. Саймандар панелі

  5. Тізім терезесі

  1. CoolBar басқару элементі

  1. Сырғытпа

  2. Прогресс индикаторы

  3. Қалып-күй жолы

  4. Қарапайым саймандар панелі

  5. &Жетілдірілген саймандар панелі10 сынып

II- нұсқа

  1. HScroolBar басқару элменті не үшін қолданылады?

  1. Тік айналдырма алабын көрсету үшін

  2. Көлденең айналдырма алабын көрсету үшін

  3. Мәтінді шығару үшін

  4. Контейнер ретінде пайдаланылады

  5. Сырғытпа ретінде пайдаланылады

  1. Timer басқару элементі не үшін арналған?

  1. Экранға уақытты шығару үшін

  2. Уақытты сақтау үшін

  3. Белгілі уақыт аралығынан кейін әрекеттерді орындау үшін

  4. Экранға уақытты белгілі форматта шығару үшін

  5. Экранға мерзімді шығару үшін

  1. Басқару элементтері қайда орналасқан?

  1. Негізгі терезеде

  2. &ToolBox саймандар панелінде

  3. Properties терезесінде

  4. Форма конструкторы терезесінде

  5. Стандартты саймандар панелінде

  1. Properties терезесінде қанша бетпарақ бар?

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. 4

  5. 5

  1. Project терезесі не үшін арналған?

  1. Форманың және басқару элементтерінің қасиеттерін орнату үшін

  2. &Проект құрылымын ағаш тәрізді бейнелеу үшін

  3. Қосымшаны орындағанда форманың экрандағы орнын анықтау үшін

  4. Басқару элементтерінің жиынын көрсету үшін

  5. Қосымша кодын өңдеу үшін

  1. Form Layout терезесі не үшін арналған?

  1. Форманың және басқару элементтерінің қасиеттерін орнату үшін

  2. &қосымшаны орындағанда форманың экрандағы орнын анықтау үшін

  3. Проект құрылымын ағаш тәрізді бейнелеу үшін

  4. Басқару элементтерінің жиынын көрсету үшін

  5. Қосымша кодын өңдеу үшін

  1. OptionButton басқару элементі – бұл?

  1. Тәуелді ауыстырғыш

  2. Батырма

  3. Тәуелсіз ауыстырғыш

  4. Тізім терезелері

  5. Енгізу өрістері

  1. Show әдісі -

  1. Форманы экранда бейнелейді

  2. Форманы жабады

  3. Форманың бейнесін қағазба басады

  4. Форманы жадқа жүктейді

  5. Форманың көлемін өзгертеді

  1. Қосымшаның коды төмендегідей болса, проектіні орындалуға жібергенде қандай нәтиже шығады?

Private Sub Form_Load()

S=InputBox(“Енгізу”)

End Sub

  1. InputBox терезесі ашылады

  2. Енгізу” хабары жазылған “Сан енгізіңіз” сұхбат терезесі ашылады

  3. Сан енгізіңіз” хабары жазылған “Енгізу” сұхбат терезесі ашылады

  4. &“Енгізу” хабары жазылған “Project1” сұхбат терезесі ашылады

  5. Екі батырмасы бар InputBox сұхбат терезесі ашылады

  1. Қосымшаның коды төмендегідей болса, проектіні орындалуға жібергенде қандай нәтиже шығады?

Private Sub Form_Load()

S=InputBox(“Енгізу”, ”Сан енгізіңіз”)

End Sub

  1. InputBox терезесі ашылады

  2. &“Енгізу” хабары жазылған “Сан енгізіңіз” сұхбат терезесі ашылады

  3. Сан енгізіңіз” хабары жазылған “Енгізу” сұхбат терезесі ашылады

  4. Енгізу” хабары жазылған “Project1” сұхбат терезесі ашылады

  5. Екі батырмасы бар InputBox сұхбат терезесі ашылады

  1. Shape бсқару элементінің қай қасиеті бейнелетін фигураның түрін анықтайды?

  1. Figure

  2. &Shape

  3. Object

  4. Style

  5. BorderStyle

  1. Форма дегеніміз не?

  1. &Әр түрлі басқару элементтері орналасатын қолданбаның терезесі

  2. Енгізу өрісі

  3. Жазба өрісі

  4. Ауыстырып қосқыш

  5. батырма

  1. TextBox басқару элементінің Visible қасиеті

  1. Қолданушы ауыстырғышты таңдай алатынын анықтайтын қасиет

  2. &Бағдарлама орындалу кезінде енгізу өрісі көрінетінін немесе көрінбейтінін анықтайды

  3. Ауыстырғыштағы растрлік бейнені анықтайды

  4. Бағдарлама орындалу кезінде жазба өрісі көрінетінін не көрінбейтінін анықтайды

  5. Бағдарлама орындалу кезінде жазу көрінетінін не көрінбейтінін анықтайды

  1. Келіс код нені білдіреді:

Label1.Caption=”Менің проектім

  1. &Жазбада Менің проектім сөзі шығады

  2. Енгізу өрісінде Менің проектім сөзі шығады

  3. Формада Менің проектім сөзі шығады

  4. Батырмада Менің проектім сөзі шығады

  5. Ауыстырғышта Менің проектім сөзі шығады

  1. Visual Basic-тегі нақты типті айнымалы қандай?

  1. Integer

  2. Boolean

  3. Variant

  4. &Double

  5. string

  1. ToolBar басқару элементі

  1. Сырғытпа

  2. Прогресс индикаторы

  3. Қалып-күй жолы

  4. &Қарапайым саймандар панелі

  5. Тізім терезесі

  1. Visual Basic-тегі бүтін типті айнымалы қандай?

  1. Integer

  2. Boolean

  3. Variant

  4. Double

  5. string

  1. Hide әдісі -

  1. Форманы экранда бейнелейді

  2. &Форманы жабады

  3. Форманың бейнесін қағазба басады

  4. Форманы жадқа жүктейді

  5. Форманың көлемін өзгертеді

  1. ListBox басқару элементінің Selected қасиеті

  1. Қолданушы тізімдегі элементтерді таңдауға болатынын немесе болмайтынын анықтайтын қасиет

  2. Тізімнің көрсетілген элементі таңдалғанын не таңдалмағанын анықтау үшін қолданылады

  3. Тізімге қосылатын жолдар алфавит ретімен енгізілгенін анықтайды

  4. Тізімнің барлық элементтерін жояды

  5. Тізімге элемент қосады

  1. Properties терезесінде неше бетпарақ бар?

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. 4

  5. 5Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

     Информатика пәні бойынша 10 сыныпқа арналған тест сұрақтары.

       Бұл тест жұмысында  10 сыныпқа арналған бағдарлама бойынша тест сұрақтары беріледі.

       Тест жұмыстарында    10-шы  сыныпта  өткен  негізгі материалдарды  қайталау  сұрақтары    беріледі.

       Тест  жұмысы  20   сұрақтан тұрады.

        Тест жұмысында  2 нұсқа берілген.

       Тест сұрақтары жауаптарымен беріледі.

      

Общая информация

Номер материала: 142163

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG

Комментарии:

4 месяца назад
жауаптары кайда?
4 месяца назад
Өте жақсы