Инфоурок / Другое / Другие методич. материалы / Інноваційна діяльність школи у виховному процесі

Інноваційна діяльність школи у виховному процесі


библиотека
материалов

Інноваційна діяльність школи у виховному процесі


На сучасному етапі розвитку вітчизняного суспільства виховання як педагогічна проблема посідає значне місце в освітньому процесі. Новий час вимагає нових підходів до виховання. Наше сьогодення потребує особистість, яка не лише володіє системою знань, а й розуміє закономірності відносин між людьми й адекватно поводиться в суспільстві, зорієнтована на суспільні цінності. Саме школа може й повинна допомогти дитині навчитися самостійно та успішно вирішувати різноманітні життєві проблеми, ефективно взаємодіяти в соціумі, стати активним учасником розбудови української держави.


Дитина – центр, початок і кінець усього.


Школа сьогодні є головного морального підваленого суспільства. Вона повинна бути спрямована в майбутнє. У неї велика місія – навчити та виховати мислячу, творчу, моральну особистість, що вміє жити у світі плюралізму та толерантності.


Розуміти поставлені перед школою завдання, ми працюємо над проблемою:


Розвиток інтелектуальних, творчих і комунікативних здібностей учнів шляхом утворення гуманістично інноваційного середовища.


Виходячи з цього впроваджуємо в життя проекти.


Проект педагога-організатора Березуцької А.О. по Самоврядуванню.У межах програми «Обдаровані діти» ми звернули увагу на дітей, яких можна назвати соціально обдарованими, тобто – лідерами. Зрозуміли, що потрібно виявити, допомогти, розвинутися таким дітям.

Обдаровані діти, вони лідери по життю, але інколи, закінчуючи школу, губляться у великому світі дорослих. Вирішили впровадити не просто навчання лідерів класів, а підійти до цієї роботи більш творчо.


Проект «Лідер – клас «СОМ»

(СОМ – соціально обдарована молодь)

Любов до дітей – одна з головних рушійних

сил еволюції. Ім завжди дають найкраще й

найновіше. І, природно, вони до цього

звикають. І коли виростуть, прагнуть

жити так само.

Вид проекту – соціально – дослідницький

Цільова настанова

Головною метою сучасної загальної освіти в Україні є виховання свідомого громадянина, формування життєво компетентної особистості, здатної до життєдіяльності в полікультурному соціумі. Згідно з основними викликами сьогодення, школа XXI століття – це передусім відкрита виховна система, спрямована на виховання дитини як субєкта особистісного життя й успіху, оволодіння учнем життєвою компетентністю. Школа зобов’язана створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління конкурентоспроможних і мобільних, здатних навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.

Лідерство є специфічним психологічним навантаженням, яке містить у собі цілий блок вимог до особистості. Сучасний лідер – це життєстійка, життєздатна і життєтворча особистість, яка активно інтегрується в суспільство, добре орієнтується та бере активну участь в економічних, соціальних, політичних, культурних процесах, зберігаючи при цьому свою світоглядну позицію, гуманістичні ідеали та цінності. Особистість сучасного лідера характеризується високою громадською активністю, підприємливістю, здатністю знаходити оптимальні шляхи та засоби розв’язання будь-яких проблем у нестандартних ситуаціях. Така особистість має критичне мислення, потребу в досягненнях, в успіху, бачить альтернативи, здатна до самостійних рішень, постійного саморозвитку. Крім того, слід враховувати, що саме від лідера залежить екологія душі людини, психологічно комфортна атмосфера й організація життєдіяльності колективу. Отже, лідер – це соціально обдарована людина, вона наділена неабиякими талантами спілкування з оточуючими, умінням повести за собою. Коригувати дії такої особистості, розвивати ці таланти допомагає правильна робота школи, а саме робота з соціально обдарованими дітьми.


Мета проекту: формування особистості сучасного лідера, якому притаманні демократична, громадська культура, готовність до компетентної участі в житті суспільства.


Основні задачі:

 • формування гармонійно розвиненої людини, що наділена глибокою громадською відповідальністю, здатна до самовдосконалення;

 • набуття ключових життєвих компетентностей, розкриття та розвиток лідерських здібностей соціально обдарованих учнів;

 • формування психолого - толерантного, доброзичливого ставлення до інших особистостей, груп, народів, а також розуміння і прийняття кращих моральних досягнень попередніх поколінь;

 • розвиток творчого мислення, формування власної точки зору та критичного ставлення до інформації;

 • опанування навичками самоаналізу та самоусвідомлення, оцінки почуттів і мотивів поведінки оточуючих, уміння робити вибір і брати на себе відповідальність;

 • формування адекватної «Я – концепції» і життєвої орієнтації;

 • формування гуманістичного світогляду;

 • допомога адаптації особистості в суспільстві;

 • навчання соціально обдарованих учнів знаходити вихід із скрутних ситуацій, долати неприємні почуття та власну невпевненість;

 • підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті школи, міста, української держави.


Принципи реалізації проекту:

 • гуманність і демократичність;

 • науковість і системність;

 • діяльність;

 • особистісно орієнтований підхід;

 • підтримання звязку з життям.


Форми проведення:

тренінгові заняття з використанням міні – лекції, інформаційних повідомлень, вивчення літератури, бесід, дискусії, презентації, інтерактивних вправ та ігор.


Основні завдання проекту:

дати соціально обдарованому учню змогу розвивати свій інтелект у самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і нахилів, сприяти розвитку юних талантів, майбутньої інтелектуальної еліти держави, допомогти йому втілити в життя плани і надії, якомога повніше розкрити свої здібності.


Очікувані результати:

Для учнів сформовані:

 • ключові життєві компетентності;

 • уміння самостійно реалізувати свій вибір; відповідальність за свій успіх у житті, можливий лише в результаті наполегливої праці;

 • усвідомлення учнями своїх особливостей і ресурсів, що допоможе кожному визначити індивідуальну мету для вдосконалення себе і свого середовища;

 • особистості випускника, здатного до змін і нововведень у різних галузях суспільного життя.


Для вчителів:

 • поширення та підвищення якості освітніх послуг у зв’язку зі стрімкими змінами в освітньому процесі, готовність працювати в інноваційному режимі, зокрема створення умови для розвитку, самоствердження та реалізації особистості;

 • володіння мистецтвом комунікативності.

Завершення в роботі: випускники, лідер – класу «СОМ» отримують на згадку «Модель сучасного лідера» та диплом про закінчення лідер – класу «СОМ».


Етапи реалізації проекту «Виховуємо лідера»

Етапи роботи

Зміст роботи

I. Підготовчий етап

1. Створення творчої групи вчителів, психолога, учнів – членів шкільного самоврядування, яке розробляє концептуальні положення проекту.

2. Теоретичний аналіз наукових джерел необхідних для реалізації проекту.

3. Вивчення рівня готовності педагогів, учнів до процесу практичної реалізації проекту.

4. Навчання вчителів та учнів за програмою «Обдарована дитина», «Школа майбутнього».


II. Діагностико – прогностичний етап

1. План роботи.

2. Діагностичні опитування педагогів щодо вміння працювати з обдарованою дитиною, готовності до наукової праці.

3. Діагностичні опитування учнів щодо рівня соціальної компетентності. Виявлення лідера.

Дослідження соціальної активності учнів школи

Рік

Всього випускників

Із них лідерів класу, школи

Продовжили навчання у вузах

Із них стали лідерами груп, курсу

2007 – 2008р.

46 уч.

5 – 10,9%

44

2 – 4,5%

2008 – 2009р.

23 уч.

2 – 8,7%

20

-

2009 – 2010р.

43 уч.

8 – 18,6%

39

6 – 15,4%

Коли почали впроваджувати проект у життя є результати. Андрєєва Євгенія у минулому навчальному році стала президентом міської ради самоврядування. У цьому році Кондратович Анастасія – міський лідер.


III. Практичний етап

Навчально – тематичний план занять


Тема

Вид роботи

Кількість годин

1. Лідер – це ти

Міні – лекція, вправи, ігри, мозковий штурм

1 год.

2. Пізнаю себе та інших

Міні – лекція, вправи, гра

1 год.

3. Уміння вести за собою

Вправи, інформаційне повідомлення, гра

1 год.

4.Лідерство в дії

Бесіда – презентація, вправи, гра

1 год.

5.Досягнення мети.

Бесіда – обговорення, вправи, ігри.

1 год.

6.Я - лідер

Презентація

1 год.

Підсумкова колективна практична робота – створення моделі сучасного лідера (посібник)


IV. Узагальнюючий етап

Моніторинг подальшої соціальної активності випускників «Лідер – класу»


Модель випускника лідер – класу «СОМ»

( спілка обдарованої молоді)


-зорієнтований на духовно- -має чітку систему знань

моральні цінності про людину, суспільство

hello_html_6d289bf9.gifhello_html_m24af79f1.gif


-практично володіє сучасними

компютерними технологіями

hello_html_m2de41005.gif
hello_html_131fef1e.gif

-hello_html_m13d43907.gifhello_html_m64554563.gifпрагне до діалогу як основи -усвідомлює себе, свої

взаємодії; соціальні потреби,

-вміє налагоджувати дружні співвідносить їх з груповими

контакти з однолітками,

довірливі стосунки з

дhello_html_57fd0fcc.gifорослими


hello_html_m31963839.gif-має сформовану трудову й -бере активну участь

моральну життєтворчу мотивацію, у суспільно – корисній,

навички само менеджменту; продуктивній діяльності

-здатний складати життєві програми

та плани


Цікаву роботу в межах створення освітнього округу впроваджують наші вчителі спільно з працівниками міської дитячої бібліотеки ім.. Горького. Спільні позакласні заходи на різноманітні теми стали вже традиційними. А в цьому навчальному році розпочав свою роботу клуб знавців української та американської культури «Ми – лінгвісти». Керівником якого є наша молода вчителька ткаченко Ольга Вікторівна та методист бібліотеки Ганнич Л.В.

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-156097

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG