Инфоурок Информатика ПрезентацииИнтерактивті оқыту технологиясы. Тақырып: Adobe Photoshop CS6 графикалық редакторы

Интерактивті оқыту технологиясы. Тақырып: Adobe Photoshop CS6 графикалық редакторы

Скачать материал
Скачать материал "Интерактивті оқыту технологиясы. Тақырып: Adobe Photoshop CS6 графикалық редакторы"

Получите профессию

Няня

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Системный администратор

Описание презентации по отдельным слайдам:

 • Интерактивті оқыту технологиясыЭксперементтік топ:     ТП-121
Тақырып: A...

  1 слайд

  Интерактивті оқыту технологиясы
  Эксперементтік топ: ТП-121

  Тақырып: Adobe Photoshop CS6
  Графикалық редакторы

 • Мақсатым: берілген тақырыптар бойынша іздену жұмыстарын, жүргізу және жаңа мә...

  2 слайд

  Мақсатым: берілген тақырыптар бойынша іздену жұмыстарын, жүргізу және жаңа мәліметтерге ие болу, сөйлеу мәнері мен мәдениетін дамыту, студенттердің шеберлігін арттыру.
  Жоспарым:
  КТЖ бойынша берілген тақырыптарды оқушылармен талқылап толық мәлімет жинақтау
  Студенттерді өз бетімен жұмыс істеуге үйрету.

 • Adobe – Photoshop-ты алғаш жүктегенде фотошоптың негізгі терезінде жүктелген...

  3 слайд

  Adobe – Photoshop-ты алғаш жүктегенде фотошоптың негізгі терезінде жүктелген графикалық файл көрінеді.Негізгі терезе келесі элементтен тұрады:
  1. Меню қатары: Edit, layer, image, select, filter, view, window, help.
  Image – тікелей бейнелермен жұмыс істеуге арналған.
  Layer – қабаттар мен жұмыс істеуді ұйымдастыру.
  Select – ерекшелеу және онымен жұмыс жасау.
  Filter – функцияның әр-түрлі қызмет атқаратын қосымша модельдерінің жиынтығы
  Window – палитраларды қосу және ажырату.
  2. Инструменттер палитрасы: Жұмыс істеу барысында ең жиі қолданылатын барлық негізгі
  құралдар орналасқан элемент. Көпдеген инструменттердің батырмасында қосымша элементтерді шығаратын тілшелер орналасқан
  3. Параметрлер палитрасы (Options): Инструменттерді өзгертуге болатын параметрлері көрсетіледі.
  4. Палитралар — Спецификалық қызмет атқаруды басқару элементі топтастырылған кішігірім терезе.
  5. Қыстырмалар – Үнсіз келісім бойынша экранда 3-ші пайда болады. Олар:Browser (Шолушы), Too Presets және Layer Comps.Олар жиі қолданылатын файлдарды тез шақыру қызметін атқарады.Кез келген палитраны қыстырма ретінде қаастыруға болады.

 • 4 слайд

 • Негізгі түсініктер мен терминдер.
1. Pixcel (пиксель) – Екі өлшемді граф...

  5 слайд

  Негізгі түсініктер мен терминдер.
  1. Pixcel (пиксель) – Екі өлшемді графикалық растрдағы бейненің өлшемі.Яғни сурет құралып тұрған кішкене нүктелер.
  2. Resolution (мүмкіндік) – ұзындық бірлігіне сай келетін нүктелер саны. Бейненің параметрінің бірі.Бұл мән жоғары болған сайын бейне сапалы,алайда оның көлемі үлкен болады.
  3. Түстік модельдер (RGB моделі) – Түстік модель бояудың берілу принціптерін анықтайды.RGB моделі көбінесе мониторға түске бері үшін пайдаланылады.Кеңт тараған модель.Бұл модель бойынша бұл модельдің үш түстік құраушысы бар.
  Red (қызыл)
  Blue (көк)
  Green (жасыл)
  Әр каналдың ашықтылық деңгейіне  (0…, 255) байланысты көпдеген түстер алынады.0 – минимальдық ашықтылық, 255 – максимальдық ашықтық.
  4. Layer (қабаттар) – қабаттар мен жұмыс істеуду ұйымдастыру.
  5. Selection (ерекшелеу) – ерекшеленген аймақпен жұмыс істеу фотошопта үлкен роль атқарады.
  6. Қосымша панель немесе Альфа чаннель – ерекшелеудің оригинальді формасы.Мұнда ақ түс ерекшеленген, қара түс ерекшеленбеген, сұ түс жартылай ерекшеленген иксельдерді анықтайды.
  7. Bland Model (пиксельдерді қосу режимі) – фотошоптп кез келген элементпен жұмыс істеу бұрыннан бар пиксельдердің үстіне жаңа пиксельдерді қосу болып табылады.Қарапайым режимде ескі пиксель жаңа пиксельмен алмстырылады.
  Инструменттер палитрасы
  Инструменттер палитрасы – фотошоптың жұмыс столының негізгі бөлігі болып табылады.Сол палитраның элементтерінің көмегімен барлық жұмыс жасалынады.

 • 6 слайд

 • 7 слайд

 • Ерекшелеу, орын алмастыру және кесу инструменттері
1. Restagular marquee (...

  8 слайд

  Ерекшелеу, орын алмастыру және кесу инструменттері
  1. Restagular marquee (тіктөртбұрыш) – суреттен тік төртбұрыш аймақты ерекшелеуге арналған.Бұл инструменттің параметрлер панелінің инструменттері:
  a) Tool Presets (инструменттің қасиеттері) – баптау варианттары сақталатын режим.
  b) New selection (жаңа ерекшелеу) – Инс трументтер жұмысының қарпайым режимі.Жаңа ерекшелеу жаслғанда бұған дейінгі ерекшелеулер жойылады.
  c) Add to selection (облысқа қосу) – ерекшеленген аумақ бұрыңғы ерекшеленген  аймаққа қосылады.Shift  пернесін басу керек.
  d) Subtract frpm selection (облысты алып тастау) – ерекшеленген облыстан жаңа ерекшелеуді алып тастау.
  e) Intersect With Selection (қиылысты ерекшелеу) – ескі және жаңа ерекшелеуді қиылысқан аумағын ғана ерекшелейді.
  f) Feather – ерекшелеудің жан-жағын жартылай ерекшеленген сияқты етіп көрсетеді.
  g) Anti Aliased (ерекшелеуді тегістеу)
  h) Style (стиль) – ереклеу әдісін орнатады.а) Normal (қарапайым); б) Constraned aspect Ratio (ерекшелеу белгілерінің коэфиценті) – ерекшелеу  аумағының пропорциясын беру; в) Fixed Size (белгіленген өлшем).
  2. Eliptical Marquee (елипстік ерекшелеу).
  3. Single Row (Column) Marquee – екі бір ғана пиксель болатын бір ғана қатарды (бағананы) ерекшелеу.
  4. Move (орын  алмастыру)
  а) Avtoselect Layer (қабатты автотаңдау) – бірнеше қабаттармен жұмыс істеп отырғанда,қабаттардағы объектіні шерту,қабаттарды ауыстырып қосады да,таңдалған объект орнатылған қабат нәтежиелі болады.
  б) Show Bounding box  (шектейтін рамканы көрсету) – суреттің смөлдір емес аумағын қоршайды.
  5.  Lasso (лассо) — еркін ерекшелеу. Сызылған облысты ерекшелейді.
  6.  Poligonal lasso (контурлық лассо) – ерекшелеу шектері түзу кесіндімен береді.
  7. Magnetic lasso (магниттік лассо) – түстік айырймашылық негізінде ерекшелеуді ұйымдастырады.Әдетте әр-түрлі объектінің бір-бірінен айырмашылығы болады.
  Инструменттің параметрлері:
  а)  Feather (растушевка),Anti aliased (смаживание) – қосу,алу батырмалары.
  b) Widht (ені) – ерекшелеу сызығының ені.Ерекшелеу нақты болуы үшін бұл мән аз болуы керек.
  с) edge contrast (шеттерінің контасы) – көршілес пиксельдің айырмашылығынан ажырату мәні.
  d) Frequency (жиілік) – тірек нүктесінің арақашықтығы.Кішігірім детальдарды ерекшелеу үшін бұл мәнді жоғары қылып беру керек.
  e) Pen pressure (перо ) – басу күшіне байланысты  баптаулар тек перолы манипулятор үшін  орнатылған.
  8. Magic wand (сиқырлы  таяқ) – түстік ұқсастығына қарай пиксельдер аумағын ерекшелеуді жүзеге асырады.

 • 9 слайд

 • Параметрі:
а) Tolerans (допуск) – канал аықтық мәнінің санымен мәні бірдей.Мә...

  10 слайд

  Параметрі:
  а) Tolerans (допуск) – канал аықтық мәнінің санымен мәні бірдей.Мәні: 0 – түсі сәйкес пиксельді ерекшелеу,255 – барлық пиксельдерді ерекшелеу.
  b)Contiguous (көршілес) – жалаушалар орнатылса,ерекшеленген оьлысқа көршілес пиксельдер ғана ерекшеленеді.
  d) Use All Layers (барлық қабаттарды пайдалану)  — инструменттің әрекеті    барлық қабаттарға таратылады.
    9.Grop (рамка) – көрсетілген облысқа дейін суретті кесіп тастайды.Облыс жасалғанға дейіегі параметрлері: Width,Heigth,Resolution – жаңа бейненің ені,биіктігі.Облыс жасалғаннан кейіңгі параметрі: Gropped Area (кесілген облыс) – кесілгеннен кейіңгі пайда болатын сурет облысымен не істеу керектігін анықтайды.Олардың 2 варианты бар Hide (жасырып қою) және Delete (өшіру).
  a) Shield (маска)- ерекшеленген облыс қараңғыланып көрсетіледі.Масканың түсін (color) және мөлдірлігін (opacity)-мен баптауға болады.
  b)  Perspective – кесілген облысқа трапеция формасын беруге мүмкіндік береді.
  10. Slicle – фрагмент, болашақта интернетті пайдалану үшін суреттерді бөлуге арналған.
  Style normal (қарапайым) – еркін өлшемдер.
  Stуle Constrained Aspect Ratio (анықталған кэфицент) – тіктөртбұрыштың жақтауларының қатынасын анықтайтын коэфиценті.
  с)  Fixed Size (анықталған өлшемдер) – фрагменттің өлшемдері.
  d)  Show Slice Numbers (Фрагменттерді нөмірлеуді көрсету)
  e)  Line color (түзу түсі) – фрагменттерді ерекшелеуші сызықтар түсі.

 • 11 слайд

 • Жүргізілген жұмыстардың нәтижесін талдау Топта:– 33 студент
 	  Пән бой...

  12 слайд

  Жүргізілген жұмыстардың нәтижесін талдау
  Топта:– 33 студент
  Пән бойынша көрсеткіш:
  Студенттер өз бетімен жұмыс жасауды үйренді
  Сабаққа жақсы қатыспай, үй тапсырмасын орындамай жүрген студенттерде сабаққа қатысушылығы артты.
  ОӘЖ дайындалып жинақталды
  Тақырыптарға сай бейнетаспалар жинақталды
  Әр тақырып бойынша слайд жасады

 • Кемшіліктері мен артықшылығы:

  13 слайд

  Кемшіліктері мен артықшылығы:

 • Қорытындылары мен ұсыныстар: Бұл оқыту технологиясы өте тиімді 
 Болашақта...

  14 слайд

  Қорытындылары мен ұсыныстар:
  Бұл оқыту технологиясы өте тиімді
  Болашақта жаңа жоспарлар жасап соған сәйкес жұмыс атқарылса
  Барлық пән бірлестігіне арналған интерактивті тақта берілсе


Получите профессию

Няня

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Краткое описание документа:

Мақсатым: берілген тақырыптар бойынша іздену жұмыстарын, жүргізу және жаңа мәліметтерге ие болу, сөйлеу мәнері мен мәдениетін дамыту, студенттердің шеберлігін арттыру.

Жоспарым:

КТЖ бойынша берілген тақырыптарды оқушылармен талқылап толық мәлімет жинақтау
Студенттерді өз бетімен жұмыс істеуге үйрету.

Adobe – Photoshop-ты алғаш жүктегенде фотошоптың негізгі терезінде жүктелген графикалық файл көрінеді.Негізгі терезе келесі элементтен тұрады:

  1. Меню қатары: Edit, layer, image, select, filter, view, window, help.

Imageтікелей бейнелермен жұмыс істеуге арналған.

Layerқабаттар мен жұмыс істеуді ұйымдастыру.

Select ерекшелеу және онымен жұмыс жасау.

Filterфункцияның әр-түрлі қызмет атқаратын қосымша модельдерінің жиынтығы

Windowпалитраларды қосу және ажырату.

  2. Инструменттер палитрасы: Жұмыс істеу барысында ең жиі қолданылатын барлық негізгі

құралдар орналасқан элемент. Көпдеген инструменттердің батырмасында қосымша элементтерді шығаратын тілшелер орналасқан

  3. Параметрлер палитрасы (Options): Инструменттерді өзгертуге болатын параметрлері көрсетіледі.

  4. ПалитраларСпецификалық қызмет атқаруды басқару элементі топтастырылған кішігірім терезе.

  5. ҚыстырмаларҮнсіз келісім бойынша экранда 3-ші пайда болады. Олар:Browser (Шолушы), Too Presets және Layer Comps.Олар жиі қолданылатын файлдарды тез шақыру қызметін атқарады.Кез келген палитраны қыстырма ретінде қаастыруға болады.

  Негізгі түсініктер мен терминдер.

1. Pixcel (пиксель) – Екі өлшемді графикалық растрдағы бейненің өлшемі.Яғни сурет құралып тұрған кішкене нүктелер.

2. Resolution (мүмкіндік) – ұзындық бірлігіне сай келетін нүктелер саны. Бейненің параметрінің бірі.Бұл мән жоғары болған сайын бейне сапалы,алайда оның көлемі үлкен болады.

3. Түстік модельдер (RGB моделі) – Түстік модель бояудың берілу принціптерін анықтайды.RGB моделі көбінесе мониторға түске бері үшін пайдаланылады.Кеңт тараған модель.Бұл модель бойынша бұл модельдің үш түстік құраушысы бар.

Red (қызыл)

Blue (көк)

Green (жасыл)

Әр каналдың ашықтылық деңгейіне  (0…, 255) байланысты көпдеген түстер алынады.0 – минимальдық ашықтылық, 255 – максимальдық ашықтық.

4. Layer (қабаттар) – қабаттар мен жұмыс істеуду ұйымдастыру.

5. Selection (ерекшелеу) – ерекшеленген аймақпен жұмыс істеу фотошопта үлкен роль атқарады.

6. Қосымша панель немесе Альфа чаннельерекшелеудің оригинальді формасы.Мұнда ақ түс ерекшеленген, қара түс ерекшеленбеген, сұ түс жартылай ерекшеленген иксельдерді анықтайды.

7. Bland Model (пиксельдерді қосу режимі) – фотошоптп кез келген элементпен жұмыс істеу бұрыннан бар пиксельдердің үстіне жаңа пиксельдерді қосу болып табылады.Қарапайым режимде ескі пиксель жаңа пиксельмен алмстырылады.

Инструменттер палитрасы

Инструменттер палитрасы – фотошоптың жұмыс столының негізгі бөлігі болып табылады.Сол палитраның элементтерінің көмегімен барлық жұмыс жасалынады.

Ерекшелеу, орын алмастыру және кесу инструменттері

1. Restagular marquee (тіктөртбұрыш) – суреттен тік төртбұрыш аймақты ерекшелеуге арналған.Бұл инструменттің параметрлер панелінің инструменттері:

a) Tool Presets (инструменттің қасиеттері) – баптау варианттары сақталатын режим.

b) New selection (жаңа ерекшелеу) – Инс трументтер жұмысының қарпайым режимі.Жаңа ерекшелеу жаслғанда бұған дейінгі ерекшелеулер жойылады.

c) Add to selection (облысқа қосу) – ерекшеленген аумақ бұрыңғы ерекшеленген  аймаққа қосылады.Shift  пернесін басу керек.

d) Subtract frpm selection (облысты алып тастау) – ерекшеленген облыстан жаңа ерекшелеуді алып тастау.

e) Intersect With Selection (қиылысты ерекшелеу) – ескі және жаңа ерекшелеуді қиылысқан аумағын ғана ерекшелейді.

f) Feather – ерекшелеудің жан-жағын жартылай ерекшеленген сияқты етіп көрсетеді.

g) Anti Aliased (ерекшелеуді тегістеу)

h) Style (стиль) – ереклеу әдісін орнатады.а) Normal (қарапайым); б) Constraned aspect Ratio (ерекшелеу белгілерінің коэфиценті) – ерекшелеу  аумағының пропорциясын беру; в) Fixed Size (белгіленген өлшем).

2. Eliptical Marquee (елипстік ерекшелеу).

3. Single Row (Column) Marquee – екі бір ғана пиксель болатын бір ғана қатарды (бағананы) ерекшелеу.

4. Move (орын  алмастыру)

а) Avtoselect Layer (қабатты автотаңдау) – бірнеше қабаттармен жұмыс істеп отырғанда,қабаттардағы объектіні шерту,қабаттарды ауыстырып қосады да,таңдалған объект орнатылған қабат нәтежиелі болады.

б) Show Bounding box  (шектейтін рамканы көрсету) – суреттің смөлдір емес аумағын қоршайды.

5.  Lasso (лассо)еркін ерекшелеу. Сызылған облысты ерекшелейді.

6.  Poligonal lasso (контурлық лассо) – ерекшелеу шектері түзу кесіндімен береді.

7. Magnetic lasso (магниттік лассо)түстік айырймашылық негізінде ерекшелеуді ұйымдастырады.Әдетте әр-түрлі объектінің бір-бірінен айырмашылығы болады.

Инструменттің параметрлері:

а)  Feather (растушевка),Anti aliased (смаживание) – қосу,алу батырмалары.

b) Widht (ені) – ерекшелеу сызығының ені.Ерекшелеу нақты болуы үшін бұл мән аз болуы керек.

с) edge contrast (шеттерінің контасы) – көршілес пиксельдің айырмашылығынан ажырату мәні.

d) Frequency (жиілік) – тірек нүктесінің арақашықтығы.Кішігірім детальдарды ерекшелеу үшін бұл мәнді жоғары қылып беру керек.

e) Pen pressure (перо ) – басу күшіне байланысты  баптаулар тек перолы манипулятор үшін  орнатылған.

8. Magic wand (сиқырлы  таяқ) – түстік ұқсастығына қарай пиксельдер аумағын ерекшелеуді жүзеге асырады.

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 701 543 материала в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 21.11.2014 1165
  • PPTX 310.6 кбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Мирзаметов Жасур Мехманкулович. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  • На сайте: 9 лет и 6 месяцев
  • Подписчики: 1
  • Всего просмотров: 54209
  • Всего материалов: 22

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Технолог-калькулятор общественного питания

Технолог-калькулятор общественного питания

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс профессиональной переподготовки

Теория и методика обучения информатике в начальной школе

Учитель информатики в начальной школе

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 102 человека из 33 регионов
 • Этот курс уже прошли 226 человек

Курс профессиональной переподготовки

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях (предмет "Математика и информатика")

Учитель математики и информатики

300 ч. — 1200 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 39 человек из 21 региона
 • Этот курс уже прошли 39 человек

Курс повышения квалификации

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 116 человек из 41 региона
 • Этот курс уже прошли 821 человек

Мини-курс

Технологии и анализ в медиакоммуникациях

7 ч.

1180 руб. 590 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Основы продуктового менеджмента

2 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Психология профессионального развития педагога

2 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе