Инфоурок / Начальные классы / Научные работы / Исследовательская работа "Торээн суурумнун черлер аттары"

Исследовательская работа "Торээн суурумнун черлер аттары"Московские документы для аттестации!

124 курса профессиональной переподготовки от 4 795 руб.
274 курса повышения квалификации от 1 225 руб.

Для выбора курса воспользуйтесь поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВА).

ДИПЛОМ от Столичного учебного центра: KURSY.ORG


библиотека
материалов

Муниципалдыг бюджеттиг өөредилге албан чери

Y-Шынаа ниити билиг ортумак школазыЭртем-практиктиг конференция

«Эртем-билигже эге базым»Эртем-шинчилел ажыл

«Төрээн суурумнуӊ черлер аттары»Кылган өөреникчи: Күнзекпен Назын,

Y-Шынаа ниити билиг ортумак

школазыныӊ 4-кү клазыныӊ

өөреникичизи.

Удуртукчу башкызы: Борбай-оол Р.О.

Y-Шынаа ниити билиг ортумак

школазыныӊ эге класс башкызы.Y-Шынаа - 2013

Допчузу

Киирилде ……………………………………………………………………………….3

1.Демдек аттары-биле холбашкан черлер аттары……………………………………4

2.Кылыг состери-биле холбашкан черлер аттары …………………………………..5

3.Сан аттары-биле холбашкан черлер аттары……………………………………….6

Туннел………………………………………………………………………………….7

Ажыглаан литература ………………………………………………………………...8

Информантылар данзызы…………………………………………………………….8

Карсырылга……………………………………………………………………………9

Киирилде

Черлер аттары бистиӊ амыдыралывыста база бир кол черни ээлеп турар. Оларны шинчилеп, ужур-утказын тайылбырлап, тодарадыры – келир үениӊ салгалынга улуг өөредиг болгаш идиг болур. Оларга дыл эртеминге сонуургалды оттуруп, төрээн чер-чуртунга ынак, аӊаа хумагалыг болурун кижизидер.

Y-Шынаа каас-чараш, кайгамчык черлерниӊ бирээзи: ону долгандыр кат-чимистиг арга-арыглар, тайга-сыннар, хову-шыктар, хөй балык-байлаӊныг хем-суглар бүргеп шыпкан. Тывавыстыӊ чоргааралы – Y-Шынаа.

Ынчангаш ук дэвискээрде черлер аттарын шинчилеп, бичии чаштарга төрээн черин билип алырынга , улуг дуза болзун дээш теманы шилип алган бис

Ажылдыӊ сорулгазы: Y-Шынаада черлер аттарыныӊ даӊзызын тургузар.

Ук сорулганы чедип алырда шиитпирлээр айтырыглар:

 1. Чыгдынган черлер аттарын утказын тайылбырлаары;

 2. Черлер аттарын бөлуктээри;

Ажылдыӊ тургузуу: киирилде, үш эге, түӊнел, ажыглаан литература, информантылар даӊзызы база капсырылгадан тургустунган. 1. Демдек аттары-биле холбашкан черлер аттары

Демдек аттары-биле холбашкан черлер аттары өскелерден аажок

ылгалдыг, онзагай. Олар боттарыныӊ турар туружунуӊ аайы-биле, өӊ-чүзүнүн барымдалааны-биле азы чок болза боттарыныӊ тускай шынарларыныӊ аайы-биле адаттынган. Ону дараазында чижектер бадыткап турар.

Чараш-Алаак – Y-Шынаа чанында алаак ады. Арга иштинде өлеӊ оъттуг чер боорга, ук черни ынчаар адаан.

Шык-Арыг – хемниӊ солагай талазында арыг ады. Хем кыдыы черде турар болгаш чери шык болганын барымдаалап адаан.

Шыргай-Арыг – арга ады. Арга-ыяштыӊ сырый унгенин барымдаалап адаан.

Кара-Хөл – Y-Шынаада эӊ онзагай чараш черниӊ бирээзи, хөл ады. Аӊаа малчыннар чайын мал-маганын кадарып чайлаар. Хөлдү сүзерге, кара малгажы көдүрлүп, ооӊ өӊү кара апаар. Ынчангаш ону Кара-Хөл деп адаан.

Ак-Хая – даг ады. Ук дагнын даштары ак өӊнүг боорга ынчаар адаан.

Кара-Бедик – ырактан көөрге, дагныӊ хөрээ карарып көстүр, кара-хүреӊ улуг хаяларлыг боорга, ук дагныӊ адын ынчаар адаан.

Улуг-Арт – Кара-Хөлче ажып бар чыдарга, бедик арт кырында оваа бар. Аӊаа бир дугаар барган азы үш чыл иштинде барбаан кижи ооӊ ногаан чараш шивижиин үш катап долгандыр үӊгээр чурумнуг.Түӊнел: Y-Шынаа суурда чеди демдек аттары-биле холбашкан черлер аттары бар. Олар боттарыныӊ ылгавыр демдектериниӊ аайы-биле онзагай чараш аттарлыг. 1. Кылыг состери-биле холбашкан черлер аттары

Кылыг состери-биле холбашкан черлер аттары база бир онзагай, шаандан тура бистин тыва чонувус мал ажыл-агыйы-биле сырый холбаалыг чораанындан, кошкун амыдыралдыг турганындан, улустун кылып чораан кылдыныглары-биле, ажылы-биле черлер аттарын адап турганы билдингир. Ону дараазында чижектер долузу-биле бадыткап турар деп эскердивис.

Хараар-Даш – аӊчылар оран Таӊдыныӊ аӊ-меӊин ук даштан хараар боорга ынчаар адаан.

Унер-Тей – У-Шынаанын сонгу чук талазында тей. Орук-узак чораан улус албан ук тейже унер турган, ынчангаш ону ынчаар адаан. Амгы уеде ол тейни чон дагып, тейлеп чоруур.

Орустаар-Чайлаг – чайлаг ады. Шаанда Танды кожуундан бир орус ог-буле улус кылаштажып чорааш, Кара-Холдун эзим кыдыы черге турумчуп чурттай берген турган. Ынчангаш ук черни ынчаар адаан.

Хой-Кадарар – У-Шынаанын кедээр талада мал-маган кадарар шол ады.

Кодурер-Даш – Кара-Холче ажар орук кыдыында тей ады. Ол тейде улуг даш бар. Эрткен-душкен кижилер албан ол даштарны шимчеткеш чоруур.

Сан-Салыр – Кара-Бедиктин хун унер чугунде даг ады. Шаанда ол чоокка чурттап турган аалдар санын салырда ук дагнын кырынга салып чораанннар. Ынчангаш ук дагнын адын ынчаар адаан.Туннел: У-Шынаа суурда алды кылыг состери-биле холбашкан черлер аттары бар.

 1. Сан аттары-биле холбашкан черлер аттары.

Сан аттары-биле холбашкан хой эвес черлер аттарын тодараткан бис. Оларга дараазында черлер аттары хамааржыр:

Уш-Орук-Белдири – орук ады. Кара-Холче ажып бар чыдарга, уш ангы чарылган оруктарнын белдирин ынчаар адаан.

Уш-Терек – У-Шынаанын сонгу чук талазында хемден агып баткан дамырак сугнун чанында уш терек бар. Ынчангаш ук черни ынчаар адаан.

Чангыс-Тал – суур бажында шык чер ады. Ук черде чангыс тал унгенин барымдаалап адаан.

Уш-Холчук – Кара-Холде тей бар. Ында уш каът холчуктер бар. Ынчангаш ону ынчаар адаан.Туннел: Саннар аттары-биле холбап адаан черлер аттары чангыс, уш деп сан аттарынын дузазы-биле тургустунган. Уш деп санны чон шаандан бээр ыдыктыг дижип чорааннар. Бис бодаарывыска, ол чанчыл черлер аттарынын тыптырынга салдарлыг болуп турар. Туннеп чугаалаарга, саннар аттары-биле холбап адаан дорт чер ады тодарадып тыпкан бис.Туннел

Ниитизи-биле, У-Шынаанын девискээринден он чеди черлер аттарын чыып, оларнын утказын тайылбырлап тодараткан бис.

Оларнын утказынын аайы-биле уш ангы болукке хуваап кордувус. Тодараттынган черлернин аразынлдан демдек аттары-биле болгаш кылыг состери-биле холбашакан черлер аттары хой, а сан аттары-биле холбашкан черлер аттары хой эвес таваржып чоруурун тодараттывыс.Ажыглаан литература

 1. Арапчор А. Чер ады ыдыктыг // Шын, 1991.декабрь 11-23.

 2. Доржу Ч.М. Тыва улустун хуу аттарынын тоогузу. – Кызыл, 2004. – 160 с.

 3. Ондар Б.К. Топонимия Тувы // Башкы. – 2001. №4. – С.72-74

 4. Ондар Б.К. Топонимический словарь Тувы. – Кызыл, 2007. 550 с.

 5. Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. – Новосибирск: Наука, 2004. Т. III: К, Л. – 387 с.

Информантылар данзызы:

 1. Араваа Виктор Андреевич, 1956, Хол-Оожу суурнун чурттакчызы, малчын.

 2. Багай-оол Виктор Ужар-оолович, 1958, , Хол-Оожу суурнун чурттакчызы, малчын.

 3. Деликей Орус-оол Ойдуп-оолович, 1956, Хол-Оожу суурнун чурттакчызы, малчын.

 4. Кунзекпен Сурун-оол Мижит-оолович, 1952, Хол-Оожу суурнун чурттакчызы, малчын.

 5. Самдар-оол Сезеней Ойдупович, 1943, Хол-Оожу суурнун чурттакчызы, пенсионер.

 6. Чурукпан Хая-Маадыр Маадыр-оолович, 1964, Хол-Оожу суурнун чурттакчызы, хуу сайгарлыкчы.

Капсырылга №1

Чурук 1

E:\DCIM\103___05\IMG_0119.JPG

Чараш-Алаак

Чурук 2

E:\DCIM\103___05\IMG_0123.JPG

Шык-Арыг

Чурук 3

E:\DCIM\103___05\IMG_0121.JPG

Шыргай-Арыг

Чурук 4

Изображение 200

Кара-ХолЧурук 5E:\DCIM\103___05\IMG_0129.JPG

Ак-Хая

Чурук 6

E:\DCIM\103___05\IMG_0131.JPG

Кара-Бедик

Чурук 7

D:\чуруктар\кара-хол\PIC_0008.JPG

Улуг-Арт

Чурук 8

E:\DCIM\103___05\IMG_0106.JPG

Хараар-Даш

Чурук 9

E:\DCIM\103___05\IMG_0128.JPG

Унер-Тей

Чурук 10D:\чуруктар\семейный\Фото0102.jpg

Орустаар-Чайлаг

Чурук 11

D:\семейное фото\114___06\IMG_2600.JPG

Сан-Салыр

Чурук 12

D:\чуруктар\семейный\Фото0106.jpg

Уш-Орук-Белдири

Чурук 13

E:\DCIM\103___05\IMG_0125.JPG

Уш-Терек

Чурук 14

E:\DCIM\103___05\IMG_0120.JPGЧангыс-Тал

Чурук 15

D:\чуруктар\семейный\Фото0035.jpg

Тейниӊ кырында хөлчүк

D:\чуруктар\семейный\Фото0042.jpg

Тейниӊ ортузунда хөлчүк

D:\чуруктар\семейный\Фото0039.jpgТейниӊ адаанда хөлчүк

Yш-Хөлчүк19


Очень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 65% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-511044

Похожие материалы