Инфоурок / Начальные классы / Рабочие программы / Календарно - тематическое планирование уроков адыгейской литературы в 3 классе на 2014 – 2015 учебный год.

Календарно - тематическое планирование уроков адыгейской литературы в 3 классе на 2014 – 2015 учебный год.


Напоминаем, что в соответствии с профстандартом педагога (утверждён Приказом Минтруда России), если у Вас нет соответствующего преподаваемому предмету образования, то Вам необходимо пройти профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности. Сделать это Вы можете дистанционно на сайте проекта "Инфоурок" и получить диплом с присвоением квалификации уже через 2 месяца!

Только сейчас действует СКИДКА 50% для всех педагогов на все 184 курса профессиональной переподготовки! Доступна рассрочка с первым взносом всего 10%, при этом цена курса не увеличивается из-за использования рассрочки!

ВЫБРАТЬ КУРС И ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
библиотека
материалов

УЩЫЗЫГЪЭГЪУАЗ

Ящэнэрэ класс.


Еджэнымрэ жабзэм ихэгъэхъонрэ

(Тхьэмафэм сыхь. 2. ЗэкIэмкIи сыхь. 68 -рэ.

Класснэ еджэныр - сыхь. 60, унэ еджныр - сыхь.8.)
ТематикэрХымэ дышъэ унэ нахьи - тиунэжъ.

Тиреспубликэ ио изытет, икъушъхьэхэм, ипсыхъохэм, ичIыпIэ дахэхэм, ицIыф шIагъохэм, ибайныгъэ яхьылIэгъэ стаьяхэр, рассказхэр, усэхэр, орэдхэр, гущыIэжъхэр, сурэтхэр.


Гъэмэфэ тхьагъомрэ бжыхьэ дышъэмрэ.

Гъэмафэмрэ бжыхьэмрэ ом изытет, цIыфмэ IофшIэн зэфэшъхьафэу агъэцакIэхэрэм, кIэлэцIыкIухэр зэрыджэгурэ джэгукIэхэм яхьылIэгъэ произведениехэр, гущыIэжъхэр, хырыхыхьэхэр.


Ор къэтэухъумэ, псауныгъэр къэтэухъумэ.

Псэушъхьэхэм, къэкIыхэрэм зэкIэ ом цIыфхэр зэрафэгумэкIхэрэр, ащ кIэлэеджакIохэр зэрэхэлажьэхэрэр къэзгъэлъэгъорэ рассказхэр, усэхэр, гущыIэжъхэр, хырыхыхьэхэр.


КIымаф.

КIымафэм идэхагъэ, цIыфхэм Iофэу ашIэхэрэм, Родинэр зэрагъэбайрэм, псэушъхьэхэм ящыIакIэ, кIэлэцIыкIухэм яIофыгъохэм яджэгукIэхэмрэ яхьылIэгъэ усэхэр, рассказхэр, орэдхэр, пшысэхэр, гущыIэжъхэр, хырыхыхьэхэр, сурэтхэр.


Ти Родинэ тиIофхэмкIэ тэгъэбаи.

ЦIыфхэм Iофэу ашIэхэрэм, сэнэхьат зэфэшъхьафхэмкIэ Родинэр зэрагъэбайрэм, Iоф дэгъоу пшIэмэ ащ щытхъу пылъым, кIэлэеджакIохэм IофшIэнхэу агъэцакIэхэрэм яхьылIэгъэ усэхэр, рассказхэр, орэдхэр, пшысэхэр, гущыIэжъхэр, хырыхыхьэхэр, сурэтхэр.


Мамырныгъэм икъэухъумакIу.

Непэрэ тидзэкIолIмэ яхьылIэгъэ усэхэр, орэдхэр, рассказхэр, статьяхэр, сурэтхэр. Зэошхом илъэхьан лIыхъужъыгъэу зэрахьагъэр.


Гъатхэр.

Гъэтхэ IофшIэнхэр, псэушъхьэмэ ящыIакIэ, кIэлэцIыкIухэм яджэгукIэхэр, бзылъфыгъэхэм ямэфэкI къэзгъэлъэгъорэ произведениехэу писательхэмрэ поэтхэмрэ атхыгъэхэр. Темэм ехьылIэгъэ гущыIэжъхэр, хырыхыхьэхэр.


ДжэгукIэхэр зэдгъэшIэн, тишIэныгъэ хэдгъэхъон, чэфэу, дахэу тыджэгун, типсауныгъи дгъэпытэн.

ДжэгукIэу кIэлэцIыкIухэр зэрэджэгухэрэм, ахэмэ яшIэныгъэ зэрэхагъахъорэм, япсауныгъэ зэрагъэпытэрэм яхьылIэгъэ произведениехэр.


Адыгэ хабзэр адыгэ кIэныжъ.

Адыгэ хэбзэ дахэхэм (нахьыжъыр плъытэныр, зекIокIэ - шIыкIэ дахэр, Iушыгъэр, акъылыгъэр, шъхьэкIэфагъэр, шъыпкъагъэр, ныбджэгъугъэр, хьалэлыгъэр) яхьылIэгъэ усэхэр, рассказхэр, орэдхэр, пшысэхэр, хырыхыхьэхэр, сурэтхэр. Адыгэ джэгукIэхэр.


ЖэрыIо народнэ творчествэр.

ЦIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм япшысэхэр, ягущыIэжъхэр, яхырыхыхьэхэр.


Езбырэу зэрагъашIэмэ хъущт усэхэм ащыщхэр:

Жэнэ Къ. Ныр. Мамыр бзыу. Хэти иIоф гъэнэфагъэ.

Бэгъ Н. КIалэмэ яIэшIагъ.

Цуекъо Дж. Шъукъеблагъи шъусхьакIэн.

Къуекъо Н. Iоф тшIэнэу зытэгъасэ.

Кощбае П. ХъяркIэ, гъэмафэр.

Нэхэе Р. Адыгэ къуай.


ЕджэнымкIэ къулайныгъэу агъотын фаехэр:

 • тэрэзэу, зэхэугуфыкIыгъэу, IупкIэу текстым къеджэнхэр;

 • ямынэIосэ текстым зы такъикъым гущыIэ 50-60 -м къыщымыкIэу къеджэнхэр;

 • къеджэнхэ зыхъукIэ мэхьанэ шъхьаIэ зиIэ гыщыIэхэр текстым кIэлэеджакIохэм къыхагъэщынхэр;

 • къеджэхэ зыхъукIэ гущыIэухыгъэхэм ахэт ыкIи аужы ит тамыгъэхэр макъэкIэ къыхагъэщынхэр.


Текстым Iоф дашIэнымкIэ кIэлэеджакIохэм къулайныгъэу агъотын фаехэр:

 • зэджагъэхэм яхьылIэгъэ упчIэхэм яджэуапхэр текстым къыхагъэщыни къяджэнхэр;

 • план къызэрыкIор къызфагъэфедэзэ, зэджагъэхэм къыIотэрэ хъугъэ - шIагъэм изэкIэлъыкIуакIэ амыукъоу къаIотэжьыныр;

 • текстыр Iахь - Iахьэу агощыни, Iахь пэпчъ шъхьэ къыфаугушыпсыныр;

 • мэхьанэ шъхьаIэр къэзгъэлъэгъорэ гущыIэухыгъэр текстым къыхагъэщыныр;

 • гущыIэхэм ямэхьанэ къызэхафыныр, гущыIэм имэхьанэ нэмыкI гыщыIэкIэ къаIоныр, имэхьанэкIэ къыпыщыт гущыIэр къагъотыныр;

 • поэтхэмрэ писательхэмрэ гущыIэ дахэхэу усэхэм ащагъэфедэхэрэр къахагъэщынхэр;

 • зэджагъэхэм ахэт цIыфхэр зыфэдэхэр къагъэлъэгъонхэм пае ищыкIэгъэ гущыIэхэр тэрэзэу къыхахынхэр;

 • кIэлэегъаджэр кIэлэеджакIом IэпыIэгъу афэхъузэ, геройхэм язекIуакIэхэм уасэ афашIыныр;

 • зэджагъэхэм имэхьанэ кIэлэеджакIохэм жэбзэ тэрэзкIэ, жэбзэ дахэкIэ къаIотэжьыныр;

 • зэдеIэжьхэзэ агъэхьазырыгъэ планым тетэу темэ зэфэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэу рассказ мыиныщэр зэхагъэуцоныр;

 • пшысэм инэшанэхэр, ар фольклорым ижанрэу зэрэщытыр, усэм гъэпсыкIэу хэлъыр зэтырагъэушъхьафыкIыныр;

 • зэджагъэхэм имэхьанэ ехьылIагъэу сурэтхэр жэрыIокIэ къашIынхэр;

 • ящыкIэгъэщт тхылъхэр библиотекэм къыщагъотынхэр, етIанэ тхылъым зэрэпсаоу къатегущыIэнхэр;

 • тхылъым ыкIышъо зыфэдэр, ащ дэтхэр, гущыIапэр ашIэнхэр;

 • зэджэнхэ фэе тхылъхэр зэрыт спискэр тэрэзэу къызфагъэфедэныр.Грамматикэмрэ,жабзэм ихэгъэхъонрэ.

(Тхьэмафэм сыхь.2. ЗэкIэмкIи сыхь. 68 -рэ)


ГущыIэухыгъэр.

ГущыIэухыгъэм ичлен шъхьаIэхэр. макъэхэмрэ хьарыфхэмрэ: зэращэхэр, зещэхэр, мэкъэ Iужъухэр, чыйзэфэшIыгъэ макъэхэр. Алфавит. Пычыгъор. ГущыIэхэм язэпыхыкI.


Къулайныгъэу кIэлэеджакIохэм агъотын фаехэр:

 • апэрэ - ятIонэрэ классхэм кIэлэеджакIохэм ащагъотын фэе къулайныгъэу щагъэунэфыгъэхэр кIэлэегъаджэм иIофшIэн къыщыдилъытэнхэр.


ГущыIэхэр зэрэзэхэтыр.

ГущыIэр зэрэзэхэтыр: гущыIэ лъапсэр, приставкэр (лъэпсапэр), суффиксыр (Лъэпсэужыр), кIэухыр. ГущыIэ лъапсэмрэ кIэухымрэ. Зэлъэпсэгъу гущыIэхэр.


Къулайныгъэу кIэлэеджакIохэм агъотын фаехэр:

 • гущыIэ зэлъэпсэгъухэр къагъотынхэр;

 • язэхэтыкIэкIэ гущыIэхэм ахэт гущыIэ лъапсэхэр, приставкэхэр, суффиксхэр, кIэуххэр къахагъэщынхэр;

 • гущыIэхэм ащыкIэхэрэ приставкэхэр, суффиксыхэр, кIэуххэр ахагъэуцонхэр.


Бзэ лъэпсэ гущыIэхэр.

ПкъыгъуацIэхэр, плъышъуацIэхэр, глаголыр. (Практическэу нэIуасэ афэшIыгъэнхэр).


ПкъыгъуацIэр.

ПкъыгъуацIэр, ащ имэхьан, иупчIэхэр. ПкъыгъуацIэр гущыIэухыгъэм къызэрэхафэрэр. ПкъыгъоцIэ унаехэмрэ къызэрыкIохэмрэ. ЦIыфыр ыкIи пкъыгъор къызэрыкIрэ пкъыгъуацIэхэр. ПкъыгъуацIэр пчъагъэхэмкIэ зэрэзэхъокIрэр.


Къулайныгъэу кIэлэеджакIохэм агъотын фаехэр:

 • пкъыгъуацIэмэ упчIэхэр тэрэзэу афагъэуцуныр;

 • пкъыгъуацIэхэр гущыIэмэ е гущыIэухыгъэмэ къахагъэщынхэр;

 • пкъыгъоцIэ къызэрыкIохэмрэ унаехэмрэ зэтраушъхьафыкIынхэр;

 • пкъыгъуацIэхэр гущыIэухыгъэми тхэгъуми тэрэзэу агъэфедэнхэр;

 • ахэр тэрэзэу атхынхэр;

 • пкъыгъор ыкIи цIыфхэр къызэрыкIхэрэр зэтраушъхьафыкIынхэр;

 • пкъыгъуацIэхэр зэрыт пчъагъэхэр тэрэзэу къагъотынхэр.


ПлъышъуацIэр.

ПлъышъуацIэр, ащ имэхьан, иупчIэхэр. Ар гущыIэухыгъэм къызэрэхафэрэр.


Къулайныгъэу кIэлэеджакIохэм агъотын фаехэр:

 • плъышъуацIэхэм упчIэхэр тэрэзэу афагъэуцуныр;

 • нэмыкI бзэ гущыIэмэ ягъусэуи язакъоуи плъышъуацIэхэр гущыIэухыгъэм тэрэзэу ащагъэфедэнхэр;

 • жабзэм е тхыгъэм плъышъуацIэхэр къахагъэщынхэр.

Глаголы

Глаголыр, ащ имэхьан, иупчIэхэр. Ар гущыIэухыгъэм къызэрэхафэрэр. глаголыр уахътэхэмкIэ зэрэзэхъокIрэр: мы уахътэр, блэкIыгъэ уахътэр, къэкIощт уахътэр. глаголыр пчъагъэхэмкIэ зэхъокIыгъэ зэрэхъурэр: зы пчъагъэр, бэ пчъагъэр.


Къулайныгъэу кIэлэеджакIохэм агъотын фаехэр:

 • глаголым упчIэ афагъэуцуныр, глаголхэр къагъотынхэр;

 • ищыкIэгъэ уахътэм, пчъагъэм итэу глаголхэр гущыIэухыгъэхэм ащагъэфедэнхэр;

 • глаголхэр нэмыкI бзэ гущыIэхэм, анахьэу пкъыгъуацIэхэм, ягъусэхэу тэрэзэу агъэфедэнхэр.


ГущыIэухыгъэр.

КъэзIотэрэ, упчIэ, Iэтыгъэ гущыIэухыгъэхэр. ГущыIэухыгъэхэм ячлен шъхьаIэхэмрэ гуадзэхэмрэ (член лъэпкъэу зыфэдэхэр зэтемыфыгъэхэу).


Къулайныгъэу кIэлэеджакIохэм агъотын фаехэр:

 • текстым гущыIэухыгъэхэр къыхагъэщынхэр;

 • гущыIэухыгъэхэм ахэт гущыIэхэр зэрэзэпхыгъэм лъыплъэнхэр;

 • гущыIэухыгъэм ичлен шъхьаIэу е гуадзэу щыкIэрэр тэрэзэу хагъэуцожьыныр;

 • гущыIэухыгъэхэр япсалъэ тэрэзэу щагъэфедэнхэр.


Псэлъэ зэпхыгъэхэмкIэ къулайныгъэхэу кIэлэеджакIохэм агъотынхэ фаехэр:

 • кIэлэегъаджэр яIэпыIэгъоу гущыIэ 55 - 65 - рэ фэдиз зыхэт рассказым иплан къэзыIотэрэ е упчIэ гущыIэухыгъэхэмкIэ зэхагъэуцоныр;

 • а планым тетэу изложение атхыныр;

 • нахъыжъхэм хатэм, губгъом, унагъом Iофхэу ащашIэхэрэм, ахэмэ ежьхэр зэрахэлажьэхэрэм, кIэлэцIыкIу джэгукIэхэм, ом яхьылIагъэу рассказхэр зэхагъэуцонхэр, атхынхэр;

 • яIофхэм къатегущыIэхэу письмэ кIэкI атхыныр.


ЗитхыкIэ къяхьылIэкIыщт гущыIэхэр Iоф зыдашIэн фаехэр:


Апчыхалъхь, апэрапшIэу, бассейн, бзэгужъый, бжьэмат, вокзал, джыдэд, дзэкIолI, ехыгъошIу, жъогъошIу, жъонакIо, зэпэзанкI, зэе - тIуай, ирый, инженер, куу, куп - купэу, къалмыкъщай, къоджэхь - къоджэшх, къыблэмам, къулыкъушI, къобэбжъаб, къэбарыжъ, лагерь, лIыхъужъныгъ, мэшIобзый, махъушэ, нэкIушъхьаплъ, нэжъ - Iужъ, осыIашкI, ошIэ - дэмышIэу, пкъыгъуацIэ, пкIэшъэхъу, пчэндэхъу, псэемыблэжь, пассажир, псычэт, псэолъапхъ, суффикс, саугъэт, тхьаркъожъ, тыкъ - сыкъ, тыгъурыгъу, тоннель, унашъхьэ, фэкъулай, хыбзыу, хырыхыхь, уфэ - упцIэ, усакIо, чэщ - зымаф, чIыбзыу, чIыхъумбый, шы - шыш, шъхьэпхэтыку, шъэныкъо, шIуцIашъо, шъхьангъупчъашъхь, шъорыогу, шIоркъ, щыбжьый, юннат, экспресие, IурыIупчъ, IэпэIас.Къулайныгъэу кIэлэеджакIохэм агъотын фаехэр:

 • гущыIэхэр зэрэзэхэтхэр (гущыIэ лъапсэр, приставкэр, суффиксыр, кIэухыр) ашIэныр, гущыIэхэр зэхафынхэр;

 • бзэ лъэпсэ гущыIэхэр (пкъцгъуацIэр, плъышъуацIэр, глаголыр), ямэхъан, яупчI, янэшанэхэр ашIэнхэр;

 • гущыIэухыгъэм ичлен гуадзэхэмрэ зэтыраушъхьафыкIынхэр.Календарно - тематическое планирование уроков адыгейской литературы в 3 классе

на 2014 – 2015 учебный год.


п\п

Урокхэм ятемэхэр.

Сыхьат

пчъагъэу

темэм

пыIухьагъэр

Урокым ащызэшIуахыщт

Iофыгъохэм ащыщхэр.

IэпыIэгъухэу гъэфедагъэмэ хъущтхэр.

Мафэр

мазэр.

I четвертыр – 18ч

Хымэ дышъэ унэ нахьи тиунэжъ.

1

Iоныгъом и1-р –ШIэныгъэм и маф.

Пэрэнакъо М. «Сихэку».

ЛъэпцIэрышэ И. «Сикъуадж».

1

Пычыгъохэм IупкIэу, псынкIэу къяджэнхэ алъэкIэу, родинэм «иIэшIугъэ» зыфэдэр агукIи ашъхьэкIи зэхашIэу, адыгэ гущыIэжъхэм мыщ щыгъэфедагъэхэм ямэхьанэхэр къагурыIохэу кIэлэеджакIохэр гъэхьазырыгъэнхэр. Укъызщалъфыгъэм фэдэ хъун щыIэп.

Тхылъым нэIуасэ фэшIыгъэныр. Адыгэ Республикэм ехьылIэгъэ сурэтхэр, Тиреспубликэ ехьылIэгъэ сурэтхэр, тхылъхэр.


2

Къуикъо Ш. «Адыгэм иорэд».

Кощбэе П. «Тиреспублик».

Хьэдэгъэлlэ А. «О уихэгъэгу фэдэ щымыI»

1


3

ЩэшIэ К. «Лъапсэхэр».

1

Усэм IупкIэу, имэхьанэ къагурыIоу, псынкIэу къеджэнхэ алъэкIэу егъэсэгъэнхэр, къызщыхъугъэхэм шIу алъэгъоу, шъхьэкIафэ фашIынэу егъэсэгъэнхэр..

Адыгэ чIыгум исурэтхэр, усэхэу нэмыкI усакIомэ атхыгъэхэр.


4

Мэфэуд Хъ. «Сыфэягъэп IэкIыбым сыкъыщыхъуным…», «Теогъу пэпчъ», «Дэгу»

1

Пычыгъохэм IупкIэу, псынкIэу къяджэнхэ алъэкIэу, адыгэ чIыгоу къызщыхъугъэхэм шIу алъэгъоу, шъхьэкIафэ фашIынэу егъэсэгъэнхэр.

Тхылъыр, карочкэхэр


5

Внекласснэ еджэн. «Цlыфыр зэратекlуагъэр»(адыгэ пшыс)н.97-100.

1

Пшысэм IупкIэу, псынкIэу къяджэнхэ алъэкIэу, гъэсэпэ тхыдэу иIэр агурыгъэIогъэнырэ.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


6

Къуикъо Ш. «Адыгэ къуаджэхэр».

Къэзэнэ Р. «Хэгъэгум гу иIа?»

1

Пычыгъохэм IупкIэу, псынкIэу къяджэнхэ алъэкIэу, адыгэ чIыгоу къызщыхъугъэхэм шIу алъэгъоу, шъхьэкIафэ фашIынэу егъэсэгъэнхэр.

Тхылъыр, карочкэхэр


7

ЯхъулIэ С. «Родинэр».

Жэнэ Къ. «Хэгъэгум ыгу».

Темэм ехьылIэгъэ упчIэхэмрэ гъэцэкIэнхэмрэ.

1

Родинэм «иIэшIугъэ» зыфэдэр агукIи ашъхьэкIи зэхашIэу, адыгэ гущыIэжъхэм мыщ щыгъэфедагъэхэм ямэхьанэхэр къагурыIохэу кIэлэеджакIохэр гъэхьазырыгъэнхэр.

Тхылъыр, карочкэхэр


Гъэмафэмрэ бжыхьэмрэ.

8

Кощбэе П. «ХъяркIэ, гъэмафэр»,

Бэгъ Н. «Бжыхьэпэ маф».

1

Бжыхьэм инэшанэхэр зыфэдэхэр, природэм изытет усакIомэ ярассказхэм яусэхэм къызэращагъэлъагъорэм кIэлэеджакIомэ анаIэ тетэу еджэнхэм егъэсэгъэныр.

Тхылъыр, карочкэхэр


9

МэщбэшIэ И. «Бжыхьэ пчэдыжь»

Жэнэ Къ. «Яшкол нэфы зэлIъэкIужьых»

Къуекъо Н. «Iоф тшIэнэу зытэгъасэ»

1

Тхылъыр, карочкэхэр


10

Жабзэм ихэгъэхъон «Бжыхьэ мэзыр» (сурэтымкlэ рассказ)

1

Жабзэм ихэгъэхъон Iоф дэшIэгъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


11

Пэнэшъу С. «Бжыхьэ къыпцIэр»

Кlэрэщэ Т.«Бжыхьэм иуахътэ мафэхэр».

Темэм ехьылIэгъэ упчIэхэмрэ гъэцэкIэнхэмрэ.

1

Усэм IупкIэу, имэхьанэ къагурыIоу, псынкIэу къеджэнхэ алъэкIэу, бзыухэм яшIуагъэ къагурыгъэIогъэныр, къызэраухъумэн фаер кIэлэеджакIомэ къагурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


Природэр къэуухъумэмэ – дэхагъэр, псауныгъэр къэоухъумэ.

12

Кэстэнэ Д. «Зэмыжэгъэ IукIэгъу»

Бэгъ Н. «Бзыу цIыкIум сыд илажьа?»

1

Природэм изэрэщыт, зэхъокIыныгъэу фэхъухэрэр усэмрэ рассказымрэ къыхагъэщышъунхэу егъэсэгъэнхэр.

Тхылъыр, карочкэхэр


13

Паустовский К. «Мэзым ишIуагъэу къакIорэр»

МэщбэшIэ И. «Шъхьэзэкъо чъыгым орэд фэсэIо».

1

Тхылъыр, карочкэхэр


14

КIубэ Щ. «Тишы цIыкIу»(ебыр)

1

Усэм IупкIэу, имэхьанэ къагурыIоу, псынкIэу къеджэнхэ алъэкIэу, бзыухэм яшIуагъэ къагурыгъэIогъэныр, къызэраухъумэн фаер кIэлэеджакIомэ къагурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр, карочкэхэр


15

Внекласснэ еджэн. «Бэджэжъыемрэ тыгъужъымрэ»(урыс пшыс)н.81-84.

1

Пшысэм IупкIэу, псынкIэу къяджэнхэ алъэкIэу, гъэсэпэ тхыдэу иIэр агурыгъэIогъэнырэ.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


16

Пэнэшъу С. «Дунаир ины, ныбгъури тефэн…»

Къуекъо Н. «ЧIыгур, тыгъэр, мыIэрысэр».

1

Природэм изэрэщыт, зэхъокIыныгъэу фэхъухэрэр усэмрэ рассказымрэ къыхагъэщышъунхэу егъэсэгъэнхэр.

Тхылъыр, карочкэхэр


17

КъумпIыл КIъ. «Пчэдыжь пчэндэхъум зегъэпскIы».

Мэрзэ Дз. «Шъынэ цIыкIу». Темэм ехьылIэгъэ упчIэхэмрэ гъэцэкIэнхэмрэ.

1

Пычыгъохэм IупкIэу, псынкIэу къяджэнхэ алъэкIэу, адыгэ чIыгоу къызщыхъугъэр шIу алъэгъоу, шъхьэкIафэ фашIынэу егъэсэгъэнхэр.

Тхылъыр, карочкэхэр


Дунаир техъэ – текI, куцэр теуцогъу – теуцогъу.

18


Пэрэныкъо М. «НэкIмэзэ пчэдыжь»

Лъэустэн Ю. «Адыгэ къуадж».

1


Родинэм «иIэшIугъэ» зыфэдэр агукIи ашъхьэкIи зэхашIэу, адыгэ гущыIэжъхэм мыщ щыгъэфедагъэхэм ямэхьанэхэр къагурыIохэу кIэлэеджакIохэр гъэхьазырыгъэнхэр

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


2 четвертыр – 14ч

19

ХьадэгъэлIэ А. «Сабыйхэр».

Андрыхъое Хъ. «Дэу зысшIына, сытхьамыкI…»

1

Зэджэгъэ рассказым имэхъанэ къагурыIон алъэкIэу егъэсэгъэнхэр, адыгэ Iэмэ – псымэмэ нэIуасэ афэшIыгъэнхэр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


20

Лъэустэн Ю. «ЦIыфмэ яшIоигъоныгъэкIэ…»

В. Кузминов «КIэлэцIыкIу ныбаджэр…»

1

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


21

Внекласснэ еджэн. «Бзылъфыгъэ IэпэIас»(н.48-51)

1


Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


22

Хьаткъо А. «Седжэщт сижъышъхьэм».

Еутых А. «КIуачIэ нэмыкI къэрар зимыI»

1


Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


23

Лъэустэн Ю. «Пшъашъэхэр еджакIо макIох».

Хьаткъо А. «Къаштэ пIапэ» Темэм ехьылIэгъэ упчIэхэмрэ гъэцэкIэнхэмрэ.

1


Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


Зэдедгъаштэу, дахэу, чэфэу тыпсэун.

24

Бэгъ Н. «Зэдедгъаштэр терэшэн»(езбыр)

1

Усэм IупкIэу, имэхьанэ къагурыIоу, псынкIэу къеджэнхэ алъэкIэу, бзыухэм яшIуагъэ къагурыгъэIогъэныр, къызэраухъумэн фаер кIэлэеджакIомэ къагурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр


25

Кlубэ Щ. «Уеджакlо дэгъумэ мыхэр гъэцакэх».

Цуякъо Дж. «Шъукъеблагъи шъусхьакlэн»(езбыр)

1

Тхылъыр


26

Бэрэтэрэ Хь. «Зы лъытакl».

Жэнэ Къ. «Дэхэнагъо хэлъ шэн шlагъор»

lэшъынэ Хь. «Кlъэцгъуанэмрэ бжьэхэмрэ».

1

IэпыIэсэныгъэу пшъэшъэжъыем иIэн фаер ным зэрэфигъасэрэ усэм къызэрэщигъэлъагъорэр кIэлэеджакIом къыхигъэщын ылъэкIынэу егъэсэгъэнхэр

Тхылъыр


27

Внекласснэ еджэн. «Бысым нэгъуцум къехъулlагъэр»н. 165-167

1

Пшысэм IупкIэу, псынкIэу къяджэнхэ алъэкIэу, гъэсэпэ тхыдэу иIэр агурыгъэIогъэнырэ.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


28

Бэгъ Н. «Кlалэмэ яlэшlагъ». А. Гайдар «Укlыт». Жэнэ Къ. «Хэти иlоф гъэнэфагъэ».

1

Зэджэгъэ рассказым имэхъанэ къагурыIон алъэкIэу егъэсэгъэнхэр, адыгэ Iэмэ – псымэмэ нэIуасэ афэшIыгъэнхэр.

Тхылъыр


29

Кощбэе П. «Орэдыlохэр».

Хьэдэгълlэ А. «Хьэсанэ ыкъохэр егъасэ».

1

Усэм IупкIэу, имэхьанэ къагурыIоу, псынкIэу къеджэнхэ алъэкIэу, бзыухэм яшIуагъэ къагурыгъэIогъэныр, къызэраухъумэн фаер кIэлэеджакIомэ къагурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр, карочкэхэр


30

lэшъынэ Хь. «Тыгъужъ».

Жэнэ Къ. «Чемпион ар хъущт» » Темэм ехьылIэгъэ упчIэхэмрэ гъэцэкIэнхэмрэ.

1


Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


Кlымаф

31

Къуекъо Н. «Кlымаф»

Л. Воронков «Кlымаф».

1

КIымафэм зэхъокIыныгъэу природэм къыхэхъухьахэрэр зыфэдэр къагурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


32

Внекласснэ еджэн. И. Крылов «Пкlаумрэ къамзэгумрэ»(басн)

В. Даль «Илъэс – лlыжъыр»

1

Баснем IупкIэу, имэхьанэ къагурыIоу, псынкIэу къеджэнхэ алъэкIэу, бзыухэм яшIуагъэ къагурыгъэIогъэныр, къызэраухъумэн фаер кIэлэеджакIомэ къагурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


3 четвертыр – 20ч

33

Пэрэныкъо М. «Илъэсыкl». Бэрэтэрэ Хь. «Илъэсыкlэи иорэд»

Жэнэ Къ. «Кlымафэм кlалэмэ чэф къафихьыгъ»..

1

Кiымафэм тхьагъоу сабыйбэ къафихьырэр зыфэдэхэр ягъэшIэгъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


34

Бэгъ Н. «Шэкlуитlу ягущыl»

1

Ныбджэгъуныгъэр зыщыщыр, ныбджэгъу шъыпкъ зыфаIорэр къагурыгъэIогъэныр

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэрРодинэр тиlофшlагъэхэмкlэ тэгъэлъапlэ.

35

Жэнэ Къ. «Хьалыгъур гъэлъапlэ»

«Ныбджэгъур зыщыпсэурэр»(адыгэ пшыс)

1

Пшысэм IупкIэу, псынкIэу къяджэнхэ алъэкIэу, гъэсэпэ тхыдэу иIэр агурыгъэIогъэнырэ.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


36

Бэгъ Н. «Аферым, лэжьакlор».

Цуякъо Дж. «Цlыфым инасып».

1

Зэджэгъэ рассказым имэхъанэ къагурыIон алъэкIэу егъэсэгъэнхэр, адыгэ Iэмэ – псымэмэ нэIуасэ

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


37

Внекласснэ еджэн. «Зы пыхыгъо закъу ныlэп…»

lэшъынэ Хь. «Тракторымрэ такъэмрэ»

(басн)

1

Баснем IупкIэу, имэхьанэ къагурыIоу, псынкIэу къеджэнхэ алъэкIэу, бзыухэм яшIуагъэ къагурыгъэIогъэныр, къызэраухъумэн фаер кIэлэеджакIомэ къагурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


38

Я. Тайц «Мам»

1

ТхакIом ныр зыфэдэр къызэрагъэлъагъорэр, ным игущыIэхэр зыфэдэхэр къэзгъэлъагъорэ сатырхэм къяджэн алъэкIэу егъэсэгъэнхэр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


39.

Пэнэшъу Хъ. «Псэушъхьэмэ яхьылlэгъэ усэ цlыкlухэр»

1

Псэушъхьэмэ яхьылlэгъэ усэ цlыкlухэр езбырэу зэрагъэшlэн алъэкlынэу егъэсэгъэнхэр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


40

Бэрэтэрэ Хь. «Сыд псэушъхь ар?»

1

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


41

lэшъынэ Хь. «Кlэщыгъобэшl»

1

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


Мамырныгъэм икъэухъумакlу.

42.

Кощбэе П. «Тидзэ кlочlэшху»(езбыр)

Аулъэ П. «Народым ишъэо пlугъ»

1

Дзэкlолlэу зэо блэкlыгъэм хэтыгъэхэм шъхьакlэфэныгъэ, уасэ, лъытэныгъэ афашlэу кlэлэеджакlохэр егъэсэгъэнхэр.

Усэм IупкIэу, имэхьанэ къагурыIоу, псынкIэу къеджэнхэ алъэкIэу, бзыухэм яшIуагъэ къагурыгъэIогъэныр, къызэраухъумэн фаер кIэлэеджакIомэ къагурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


43.

Еутых А. «lэнэтlэ дэгъу уцlыфэу дунаим утетыныр»

Нэхэе Р. «Тэри псэр зыфэптыгъэр»

1

Мамырныгъэ тиIэным пае цIыфыхэм мэхьанэу яIэр зыфэдэр агурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


44.

Внекласснэ еджэн. « Аслъаныгу зиlэгъэ бзылъфыгъ» Хьадэгъэлlэ А.

1

Родинэм «иIэшIугъэ» зыфэдэр агукIи ашъхьэкIи зэхашIэу, адыгэ гущыIэжъхэм мыщ щыгъэфедагъэхэм ямэхьанэхэр къагурыIохэу кIэлэеджакIохэр гъэхьазырыгъэнхэр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


45

Кощбэе П. «Модик иныбджэгъухэм алъэкlо».

«Ищытхъу егъашlэм щыlэщт»

1


Дзэкlолlэу зэо блэкlыгъэм хэтыгъэхэм шъхьакlэфэныгъэ, уасэ, лъытэныгъэ афашlэу кlэлэеджакlохэр егъэсэгъэнхэр.


Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


Гъатхэр.

46.

Цуякъо Дж. «Пчэндэхъур, орэд къаlо!»

Кэстэнэ Д. «Гъатхэр къежьагъ»

1

Тигъатхэ идэхагъэ усакIохэм усэхэмрэ рассказхэмрэ къызэращэгъэлъагъорэр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


47.

lэшъынэ Хь. «Гъатхэр къэсыгъ»

Нэхэе Р. «Гъэбэжъу ощхыр»(езбыр)

М. Пришвин «Чlыгур къэлъэгъуагъ…»

1

Усэм IупкIэу, имэхьанэ къагурыIоу, псынкIэу къеджэнхэ алъэкIэу, бзыухэм яшIуагъэ къагурыгъэIогъэныр, къызэраухъумэн фаер кIэлэеджакIомэ къагурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


48.


Жабзэм ихэгъэхъон «Гъатхэ»

(сурэтымкlэ рассказ)

1


Жабзэм ихэгъэхъон Iоф дэшIэгъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


49

Внекласснэ еджэн. «Ластычэу галстукыр зыхэшlыкlыгъэр»н. 122-125.

1


Родинэм «иIэшIугъэ» зыфэдэр агукIи ашъхьэкIи зэхашIэу, адыгэ гущыIэжъхэм мыщ щыгъэфедагъэхэм ямэхьанэхэр къагурыIохэу кIэлэеджакIохэр гъэхьазырыгъэнхэр.

Тхылъыр


50.

Пэрэныкъо М. «Сшыпхъумэ афэсэгъатэ»(езбыр)

1


Усэм IупкIэу, имэхьанэ къагурыIоу, псынкIэу къеджэнхэ алъэкIэу, бзыухэм яшIуагъэ къагурыгъэIогъэныр, къызэраухъумэн фаер кIэлэеджакIомэ къагурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр


51

Жэнэ Къ «Ныр»(езбыр)

1


Усэм IупкIэу, имэхьанэ къагурыIоу, псынкIэу къеджэнхэ алъэкIэу, бзыухэм яшIуагъэ къагурыгъэIогъэныр, къызэраухъумэн фаер кIэлэеджакIомэ къагурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


52

Внекласснэ еджэн. «Бэджэжъыемрэ къанджымрэ»н.162-163.

1

Пшысэм IупкIэу, псынкIэу къяджэнхэ алъэкIэу, гъэсэпэ тхыдэу иIэр агурыгъэIогъэнырэ.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


4 четвертыр – 16ч

Тэ тищыкlагъэр мамырныгъ, зэкъошныгъ.

53

Пэрэныкъо М. «Май». (езбыр)

1

Усэм IупкIэу, имэхьанэ къагурыIоу, псынкIэу къеджэнхэ алъэкIэу, бзыухэм яшIуагъэ къагурыгъэIогъэныр, къызэраухъумэн фаер кIэлэеджакIомэ къагурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


54

Хьэдэгълlэ А. «О уигъатхэшъ, сихэку,сыпфэгушlо»

Кощбэе П. «Текlоныгъэм имэфэкl»

1

Дзэкlолlэу зэо блэкlыгъэм хэтыгъэхэм шъхьакlэфэныгъэ, уасэ, лъытэныгъэ афашlэу кlэлэеджакlохэр егъэсэгъэнхэр.

Тхылъыр


55

Жэнэ Къ. «Мамыр бзыу»

Хьэдэгъэлlэ А. «Заор, нэлат осэхы!»(езбыр)

1

Мамырныгъэ тиIэным пае цIыфыхэм мэхьанэу яIэр зыфэдэр агурыгъэIогъэныр. Усэм IупкIэу, имэхьанэ къагурыIоу, псынкIэу къеджэнхэ алъэкIэу, бзыухэм яшIуагъэ къагурыгъэIогъэныр, къызэраухъумэн фаер кIэлэеджакIомэ къагурыгъэIогъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


Джэгукlэхэр зэдгъшlэн – тишlэныгъи хэдгъэхъон, чэфэу, дахэу тыджэгун – типсауныгъи дгъэпытэн.

56

Пэнэшъу Хь. «Нэнэжъ уасэу къысфишlыгъэр»

Цуякъо Дж. «Къашlэ». Къуекъо Н. «Лъытакl», «Кlэлэцlыкlу джэгукlэхэр»

1

Кlэлэцlыкlу усэхэр, lурыlупчъэхэр. Джэгукlэхэр, лъытакlэхэр зыфоlохэрэр зэтрафын алъэкlынхэр.

Тхылъыр


57

Внекласснэ еджэн. Кlэрэщэ Т. «Адыгэ хьакlэщ»н.149.

1

Адыгэ хапlэм игъэпсыкlэ мэхьанэшхо зыкlыратыщтыгъэр, бзэм идэхагъэрэ, икъэбзагъэрэ, унагъом илъ шэн зекlокlэ дахэхэр зыфэдагъэхэр ягъэшlэгъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


58

Цуякъо Дж. «Лъэс шыу»

Кощбэе П. «Гъур»

1

Нахьыжъмэ узэрадэзекlон фаер, уиlэпкъ – лъэпкъыхэр зэрэбгъэпытэнхэ фаер, адыгэ джэгукlэу щыlэмэ нэlуасэ афэшlыгъэныр

Тхылъыр


59

Бэрэтэрэ Хь. «Хырыхыхьэхэмкlэ тыджэгун».

Къуекъо Н. «Гущыlэ джэгухэр»

1

Кlэлэцlыкlу усэхэр, lурыlупчъэхэр. Джэгукlэхэр, лъытакlэхэр зыфоlохэрэр зэтрафын алъэкlынхэр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


60

Гъыщ Н. «lэгуау», «Хупl», «Зэпэкъудый», «Шыузэбэн».

Нэхэе Р. «Къангъэбылъ»

1

Нахьыжъмэ узэрадэзекlон фаер, уиlэпкъ – лъэпкъыхэр зэрэбгъэпытэнхэ фаер, адыгэ джэгукlэу щыlэмэ нэlуасэ афэшlыгъэныр

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


61

Бэрэтэрэ Хь. «Хырыхыхьэхэмкlэ тыджэгун».

Нэхэе Р. «Дэшхоеу»

1

Кlэлэцlыкlу усэхэр, lурыlупчъэхэр. Джэгукlэхэр, лъытакlэхэр зыфоlохэрэр зэтрафын алъэкlынхэр.

Тхылъыр


Адыгэ хабзэр атэ кlэныжъ.

62

Пэнэшъу С. «Сикlас»

Жэнэ Къ «Хэбзэ дахэу тэ тиlэр джащ фэд»

1

Адыгэ хапlэм игъэпсыкlэ мэхьанэшхо зыкlыратыщтыгъэр, бзэм идэхагъэрэ, икъэбзагъэрэ, унагъом илъ шэн зекlокlэ дахэхэр зыфэдагъэхэр ягъэшlэгъэныр.

Тхылъыр


63

Пэнэшъу Хь. «Къэрабгъэм иджан»

Нэхэе Р. «Адыгэ къуай», «Адыгэ lанэр».

1

Родинэм «иIэшIугъэ» зыфэдэр агукIи ашъхьэкIи зэхашIэу, адыгэ гущыIэжъхэм мыщ щыгъэфедагъэхэм ямэхьанэхэр къагурыIохэу кIэлэеджакIохэр гъэхьазырыгъэнхэр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


64

Бэгъ Н. «Гъэсэпэтхыд»зыфиlорэ усэм къыхэхыгъ.

Пэнэшъу С. «Тыадыг»тэlо.

Жэнэ Къ. «Тэтэжъым ипхъорэлъфы риlуагъэр»

1

Шэн дэгъумрэ шэн дэимрэ зэхафын алъэкIэу егъэсэгъэнхэр, адыгэ бзылъфыгъэм иунагъо кIоцI зыфэдагъэр, IэпыIэгъу фэхъущтыгъэхэр ягъэшIэгъэныр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


Жэрыlо народнэ творчествэр.

65

Псэушъхьэхэр зыхэт пшысэхэр.

1

Псэушъхьэмэ яхьылlэгъэ усэ цlыкlухэр езбырэу зэрагъэшlэн алъэкlынэу, пшысэхэр ягъэшIэгъэныр. Усэмрэ рассказымрэ агъэфедэзэ псэушъхьэмэ шэнэу ахэлъхэр зыфэдэхэр къаIон алъэкIэу егъэсэгъэнхэр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


66

Цlыфыр зыхэт пшысэхэр.

1


Тхылъыр


67

Адыгэ гущыlэжъхэр.

1

lорыlуатэхэр. Гущыlэжъхэр. Хырыхыхьэхэр зыфоlохэрэр зэтрафын алъэкlынхэр.

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр


68

Гущыlэжъхэмрэ lорыlуатэхэмрэ къызхэкlыгъэхэр къэзlотэрэ къэбархэр.

1

Тхылъыр, ехьылIэгъэ сурэтхэр
Краткое описание документа:

УЩЫЗЫГЪЭГЪУАЗ

Ящэнэрэ класс.

 

Еджэнымрэ жабзэм ихэгъэхъонрэ

(Тхьэмафэм сыхь. 2. ЗэкIэмкIи сыхь. 68 -рэ.

Класснэ еджэныр - сыхь. 60, унэ еджныр - сыхь.8.)

 

 

 

Тематикэр

 

 

                                                        Хымэ дышъэ унэ нахьи - тиунэжъ.

     Тиреспубликэ ио изытет, икъушъхьэхэм, ипсыхъохэм, ичIыпIэ дахэхэм, ицIыф шIагъохэм, ибайныгъэ яхьылIэгъэ стаьяхэр, рассказхэр, усэхэр, орэдхэр, гущыIэжъхэр, сурэтхэр.

 

                                      Гъэмэфэ тхьагъомрэ бжыхьэ дышъэмрэ.

     Гъэмафэмрэ бжыхьэмрэ ом изытет, цIыфмэ IофшIэн зэфэшъхьафэу агъэцакIэхэрэм, кIэлэцIыкIухэр зэрыджэгурэ джэгукIэхэм яхьылIэгъэ произведениехэр, гущыIэжъхэр, хырыхыхьэхэр.

 

                                  Ор къэтэухъумэ, псауныгъэр къэтэухъумэ.

       Псэушъхьэхэм, къэкIыхэрэм зэкIэ ом цIыфхэр зэрафэгумэкIхэрэр, ащ кIэлэеджакIохэр зэрэхэлажьэхэрэр къэзгъэлъэгъорэ рассказхэр, усэхэр, гущыIэжъхэр, хырыхыхьэхэр.

 

                                   КIымаф.

      КIымафэм идэхагъэ, цIыфхэм Iофэу ашIэхэрэм, Родинэр зэрагъэбайрэм, псэушъхьэхэм ящыIакIэ, кIэлэцIыкIухэм яIофыгъохэм яджэгукIэхэмрэ яхьылIэгъэ усэхэр, рассказхэр, орэдхэр, пшысэхэр, гущыIэжъхэр, хырыхыхьэхэр, сурэтхэр.

 

                                  Ти Родинэ тиIофхэмкIэ тэгъэбаи.

 

        ЦIыфхэм Iофэу ашIэхэрэм, сэнэхьат зэфэшъхьафхэмкIэ Родинэр зэрагъэбайрэм, Iоф дэгъоу пшIэмэ ащ щытхъу пылъым, кIэлэеджакIохэм IофшIэнхэу агъэцакIэхэрэм яхьылIэгъэ усэхэр, рассказхэр, орэдхэр, пшысэхэр, гущыIэжъхэр, хырыхыхьэхэр, сурэтхэр.

Общая информация

Номер материала: 578384


Очень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG

Похожие материалы

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста»
Курс повышения квалификации «Роль педагога в реализации концепции патриотического воспитания школьников в образовательном процессе в свете ФГОС второго поколения»
Курс профессиональной переподготовки «Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня»
Курс профессиональной переподготовки «Организация инклюзивного обучения в сфере образования»
Курс профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного образования»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания информатики в начальных классах с учетом ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности»
Курс повышения квалификации «Разработка адаптированных образовательных программ в условиях ФГОС СПО»
Курс повышения квалификации «Применение методов арт-терапии в работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками»
Курс повышения квалификации «Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Проективные методики в начальной школе в соответствии с ФГОС»
Курс повышения квалификации «Техники креативного мышления как инструмент формирования общих компетенций по ФГОС»
Курс повышения квалификации «Современные тенденции цифровизации образования»
Курс повышения квалификации «Формирование и развитие ключевых компетенций школьников в интересах устойчивого развития региона»