Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Другое / Другие методич. материалы / Календарно-тематическое планирование по родному языку (6класс)
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 26 апреля.

Подать заявку на курс
  • Другое

Календарно-тематическое планирование по родному языку (6класс)

библиотека
материалов

Календарь-темалыг план.

Факт

х\н\

Албан шиёгээдип алыр билиглер

Алган билиглеринге негелделер

Чугаа сайзырадылгазынга кылып чорудар ажылдар

Онаалга

Аас-биле

Бижимел-биле

1

Тыва дыл – тыва чоннуё т=рээн дылы

Киирилде кичээл

1Дыл харылзажыр чепсек деп билиг

Дылдыё функцияларын билири

1.Беседа.

2.Айтырыг-харыы

Чогаадыг «Тыва дыл – т=рээн дылым»

Ш\л\к чогаадып келир. Мерг.2;

2

Синтаксис б/ш пунктуация.

С=с катты-жыышкыны. Медээ, айты-рыг, кыйгы-рыг домакта-ры. Алгы домактары.

Катаптаа-шкын

1Синтаксис, пунктуация дугайында билиг.

СК-ныё тургузуун б/ш домактыё чугааныё аайы-биле б\луктерин

1.Айтырыг-харыы.

2.Схема езугаар домактар тургузар

1.Мерг.7,10. ар.6,7.

2.Синтакс. сайгарылга

С=з\глел-биле ажыл.

Морф.-синтаксис-тиг сайгары-лга.

3

Фонетика болгаш орфография. С=с эгезинге

т-д, п-б деп \ж\ктерниё

шын бижилгези.

Катаптаа-шкын

1Фонетика, орфография дуг-да билиг. Шын бижилге д\р\мнери.

Шын бижилге д\р\мнерин сагып билири.

Оюн «Сактып чугаала».

1.Фонетиктиг сайгарылга. 2.Карточка-лар-биле ажыл

Фонетиктиг сагарылга

4

Чаёгыс болгаш х=й уткалыг с=стер. Синонимнер. Антонимнер. Омонимнер.

Катаптаа-шкын

1Лексика дуг-да билиг. Адаары болгаш бижии-ри д=мей, чоок болгаш удур уткалыг с=стер.

С=ст\ё лексиктиг утказын тайылбырлап билири.

1.Словарь-биле ажыл. 2.Сигналдыг карточкалар-биле ажыл.

1.Домактар чогаадыр. 2.Мерг.21. 3.Синтаксис. сайгарлыга

Кыска чогаадыг «Б\р\лер д\ж\п эгелээн».

5

Ч\ве адыныё падежтерге =скерлири.

Катаптаа-шкын

1Ч\ве адыныё дуг-да билиг.

Ч\ае адыныё грамматиктиг демдектерин билири.

1.Айтырыг-харыы. 2.Карточкалар-биле ажыл

1.Слайдылар-га домактар тургузар. 2. Морфологтуг сайгарылга.

Мерг.32; Морф-синтаксис-тиг сайгарылга

6

Демдек ады болгаш ооё чадалары.

Катаптаа-шкын

1Демдек адыныё дуг-да билиг.

Демдек адыныё грамматиктиг демдектерин билири

1.Ном-биле ажыл. 2.Айтырыг-харыы.

Шилилгелиг диктант

Домактар чогаадыр

7

Т\ё болгаш дугаар сан аттары.

Катаптаа-шкын

1Сан аттарыныё дуг-да билиг

Аас болгаш бижимел чугаага т\ё болгаш дугаар сан аттарын ажыглаары

1.Таблица.

2.Айтырыг-харыы

Грамматиктиг сайгарылга-лар

Мерг.33, 34, 35. Грамм. сайгарылга-лар

8

Хыналда

диктант

Хыналда кичээл

1
Шын бижилге д\р\мнерин билири

Словарьлыг ажыл

Диктант

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

9

Чогаадыг

«Х\реш – тыва национал оюн»

ЧСК

1
Шын бижилге д\р\мнерин, антоним, синоним, омоним с=стерни домактарга ажыглап билири.

Диалог

Чогаадыг

Катаптаа-шкын

10

Лексика. Ниити ажыглалдыё с=стери

Кичээл-оюн

1Лексика, диалект дуг-да билиг

Дылдын лексиказыныё ажыглалыныё аайы-биле б=л\ктерин билири.

Таблица-биле ажыл; айтырыг-харыы

Мерг.44; лексиктиг сайарылга

М.Эргеп «+д\генде чайлаг» диалект с=стер тып бижиир

11

Профессинал с=стер. Термин с=стер.

Чач теманыё тайылбыры

1Профессинал с=стер, терминнер дуг-да билиг

Профессионал с=стерни, тер-миннерни то-дарадып, чу-гаага ажыглап билири

Перфокарто-чкалар, с=з\глел-биле ажыл

Харылзаалыг чугаа тургузар;словарьлыг диктант

Домактар чогаадыр

12

Эргижирээн с=стер. Чаа с=стер.

Чаа теманыё тайылбыры

1Архаизмнер болгаш неологизмнер дуг-да билиг

С=з\глелден эргижирээн, чаа с=стерни тып, чугаага ажыглап билири

Айтырыг-харыы, ном-биле ажыл

Чуруктарга домактар чогаадыр

Мерг. 54

13

/легерлеп

алган с=стер

Чаа теманыё тайылбыры

1/легерлээ-шкин дуг-да билиг

Тыва дылдыё лексиказыныё тывылган угунуё б=л\ктерин тодарадып билири

Ном-биле ажыл,

таблица

Лексиктиг сайгарлыга

Мерг. 60, 61.

14

Табулар

болгаш эвфемизмнер.

Чаа теманыё тайылбыры

1Табу, эвфемизмнер дуг-да билиг

Табу, эвфемизмне-рни тып билири

Айтырыг-харыы

Чуруктарга домактар чогаадыр; с=з\глел-биле ажыл

Чуруктарга домактар чогаадыр

15

Топонимнер, гидронимнер болгаш этнонимнер

Чаа теманыё тайылбыры

1Хуу аттар дуг-да билиг

Хуу аттарныё янзыларын тодарадып, оларныё шын бижилгезин билири.

Таблица

Шилилгелиг диктант

Мерг. 74, ар.36

16

Фразеологиз-мнер

Чаа теманыё тайылбыры

1Быжыг с=с каттыжыышкыныныё дуг-да билиг

Фразеологизмнерни, тып, чугаага ажыглап билири

Тестер, чурук чуруур

Мергежилге-лер, лексик-тиг сайгары-лгалар

Фразеоло-гизмнерге домактар -чогаадыр

17

Лексика

Быжыглаашкын

1
Лексиктиг сайгарылганы кылып билири

Айтырыг-харыы, оюннар

С=з\глелдер-биле ажыл

Грамматик-

тиг сайгар-лыгалар

18

Хыналда

диктант

Хыналда кичээл

1
Шын бижилге д\р\мнерин билири

Словарьлыг ажыл

Диктант

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

19

С=с чогаады-

лгазы болгаш орфография. С=стерниё тыптыр аргалары.

Чаа теманыё тайылбыры

1С=с чогаадылга-зыныё дуг-да, с=стерниё тыптыр аргаларыныё дуг-да билиг

С=стерниё тургустунган аргаларын тодарадып билири.

Ном-биле ажыл, айтырыг-харыы

Морфемниг сайгарылга, с=з\глел-биле ажыл

мерг.85, синтаксис. сайгарылга

20

Тудуштур болгаш ангылап бижиир с=стер

Чаа теманыё тайылбыры

1Нарын с=с дуг-да, ооё шын бижилгези-ниё д\р\мнери-ниё дуг-да билиг.

Нарын с=ст\ё шын бижилге д\р\мнерин билири

Перфокарточкалар-биле ажыл, оюн «Бодан, тып каг»

Мерг.90, морфемниг сайгарылга

Чогаадыг «бистин ыдывыс»

21

Дефистеп бижиир нарын с=стер.

Чаа теманыё тайылбыры

1Дефистеп бижиир нарын с=стерниё шын бижилгези-ниё дуг-да билиг

Нарын с=ст\ё шын бижилге д\р\м\н билири

Ном-биле, карточка-лар-биле ажыл

С=з\глел-биле ажыл

Мерг.93

22

Хураангай с=стер.

Чаа теманыё тайылбыры

1Хураангай с=стерний шын бижилгези-ниё дуг-да билиг

С=стерниё тургустунган аргаларын шын тодарадып билири

Ном-биле ажыл, айтырыг-харыы

Шилилгелиг диктант, карточкалар-биле ажыл

Шинчилел «Албан черлериниё аттары»

23

С=стерниё тыптыр аргалары

Быжыглаашкын кичээл

1С=стерниё тыптыр аргаларыныё дуг-да билиг

С=стерниё тургустунган аргаларын шын тодарадып билири

Айтырыг-харыы

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

Морф-синт. Сагарылга-лар

24

Чогаадыг «К\с – чылдыё эн-не чараш \ези»

ЧСК

1
Шын бижилге д\р\мнерин, нарын с=стерни домактарга ажыглап билири.

Диалог

Чогаадыг

Катаптаа-шкын

25

Хыналда диктант

Хыналда кичээл

1
Шын бижилге д\р\мнерин билири

Словарьлыг ажыл

Диктант

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

26

Грамматиктиг сайгарылгалар

Кичээл-сайгарылга

1
Грамматиктиг сайгарылгаларны кылып билири

Айтырыг-харыы

Грамматик-тиг сайгарылга-лар


27

Ат орнунуё утказы болгаш грамматиктиг демдектери

Чаа теманыё тайылбыры

1Ат орнунуё дуг-да ниити билиг

Ат орнунуё утказын, грамматиктиг демдектерин, синтаксистиг ролюн билири

Ном-биле ажыл, айтырыг-харыы

Мергежилге-лер, морфолог-

туг сайгарылга

Мерг.101. ар.51

28

Ат орнунуё б=л\ктери

Чаа теманыё тайылбыры

1Ат орнунун дуг-да билиг

Ат орнунуё б=л\ктерин тодарадып билири

Таблица-биле ажыл, айтырыг-харыы

Шилилгелин диктант, с=з\глел-биле ажыл

С=стер-биле домактар чогаадыр

29

Арыннын ат оруннары

Быжыглаашкын

1Арыннын ат орнунуё падежтери, саны, хамаарылга хевиринге =скерлирниё дуг-да билиг

Арыннын ат оруннарын кол с=с, немелде кылдыр ажыглап билири

Схема, айтырыг-харыы

Карточкалар-биле ажыл, морф-синтак. сайгарылга

Диалог тургузар, мерг.115.

30

Айтылганыё ат оруннары

Быжыглаашкын

1Синтаксистиг ролюнун дуг-да билиг

Домактарга ажылап билири

Ном-биле ажыл, айтырыг-харыы

Карточкалар, мергежилге-лер

Чогаадыг «Кайда ажыл барын барыл, ында амыдырал эки»

31

Айтырыгныё ат оруннары

Быжыглаашкын

1Грамматиктиг демдектириниё дуг-да билиг

Шын айтырыгны салып, домактарга ажыглап билири

Перфокарточкалар, айтырыг-харыы

Домактар чогаадыр, морфологтуг сайгарылга

Мерг. 126, грамматикт-иг сайгары-лгалар

32

Тодарадылга-ныё ат оруннары

Чаа теманыё тайылбыры

1Утказыныё болгаш грамматиктиг демдектериниё дуг-да билиг

Бижимел болгаш аас чугаага шын ажыглап билири

Схема езугаар домактар тургузар, викторина

С=з\глел-биле ажыл, синтаксис-

тиг сайгарылга

Бердинген домактыё морф-синтак. сайгарыл-

газын кылыр.

33

Тодаргай эвес ат оруннары

Чаа теманыё тайылбыры

1Утказыныё болгаш грамматиктиг демдектериниё дуг-да билиг

Морфологтуг сайгарылганы кылып билири

Айтырыг-харыы, ном-биле ажыл

Викторина, мергежил-гелер

Монолог тургузар

34

Ат оруннары-ныё падеж-терге =скерлири

Быжыглаашкын

1Падеж дуг-да билиг

Арынныё ат оруннарын падежтерге =скертип билири

Ном-биле ажыл, тестилер

Домактар чогаадыр, с=з\глел-

биле ажыл

Чуруктарга чогаадыг бижиир

35

Грамматиктиг сагаралгылар кичээли

Сайгарылга кичээл

Ат оруннарыныё утказын, грамм. демдектерин, синтаксистиг ролюн билири

Айтырыг-харыы

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

Катаптааш-кын

36

Грамматиктиг онаалгаларлыг хыналда ажыл

Хыналда кичээл

1
Грамматиктиг сайгарылгаларны кылып билири


Грамматиктиг сайгарылга-лар

Ат орнунга ==ренгенин катаптаары

37

Чогаадыг «Мээн ынак башкым», «Мээн ынак эртемим»

ЧСК

1
Шын бижилге д\р\мнерин, нарын с=стер-ни домактарга ажыглап били-ри. Бодалын илередип билири

Айтырыг-харыы

Чогаадыг

Катаптааш-кын

38

Кылыг с=з\н\ё утказы болгаш грамматиктиг демдектери

Чаа теманыё тайылбыры

1Кылыг с=з\н\ё дуг-да билиг

Кылыг с=з\н\ё грамматиктиг демдектерин билири

Ном-биле, с=з\глел-биле ажылдар

Шилилгелиг диктант, синтаксистиг сайгарылга

Синтак-морф. сайгарылга

39

Б=д\\н, нарын болгаш составтыг кылыг с=стери

Оюн-кичээл

1Кылыг с=з\н\ё тургузуунуё дуг-да билиг

Кылыг с=стерин тургузуг талазы-биле ылгап, домактарга ажыглап билири

Айтырыг-харыы, оюннар

С=з\глелдер-биле ажыл, карточклар

Мерг. 144, грамматик-тиг сайгары-лгалар

40

41

Кылыг с=з\н\ё залогтары

Чаа теманыё тайылбыры

2Кылыг с=з\н\ё залогтары-ныё дуг-да билиг

Залог категориязы-ныё ужур-утказын билири

Ном-биле ажыл, айтырыг-харыы

Чуруктар, с=з\глел-биле ажыл

Номчаан номунга \нелел бээр

42

Хыналда диктант

Хыналда кичээл

1
Шын бижилге д\р\мнерин билири

Словарьлыг ажыл

Диктант

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

43

44

Кылыг с=з\н\ё вид хевири

Чаа теманыё тайылбыры

2Кылыг с=з\н\ё видтериниё дуг-да билиг

Вид хевирле-рин аас бол-гаш бижимел чугаага ажыг-лап билири

Айтырыг-харыы, викторина

Ном-биле ажыл, грамматик-тиг сайга-рылга

Мерг.157., грамм. сайгар.

45

С=з\глелдер-биле ажыл

Быжыглаашкын

Кылыг с=з\нге ==регенин билири

Айтырыг-харыы

Грамматиктиг сайгарылга-лар

Грамматик-тиг сайгары-лгалар

46

Кылыг с=з\н\ё видтери болгаш залогтары

Кичээл-зачет

1
Кылыг с=з\н\ё видтерин бол-гаш залогта-рын тодара-дып билири


тест

Катаптаа-шкын

47

Эдертиг

ЧСК

1
Дыёнаан ч\\-л\н бижикке илередип, утказын шын дамчыдып билири

План тургузары, с=з\глелди дамчыдары

Эдертигни бижиири

«Залог, видтернин ужур-дузазы» чогаадыг

48

Причастиелер, оларныё \елери.

Чаа теманыё тайылбыры

1Причастие дуг-да билиг

Причастиелер-ни кылыг с=з\н\ё =ске хевиринден ылгап билири

Ном-биле ажыл, айтырыг-харыы

Мергежил-гелер, синтаксис. Сайгарлыга-лар

Чуруктарга чогаадыг бижиир

49

Эрткен \ениё причастиези

Чаа теманыё тайылбыры

1Эрткен \ениё причастиези-ниё дуг-да билиг

Причастиениё \елерин тодарадып билири

Карточкалар-биле ажыл, айтырыг-харыы

Ном-биле ажыл, морфологтуг сайгарылга-лар

Мерг. 183, грамм. сайгар.

50

Келир \ениё причастиези

Чаа теманыё тайылбыры

1Келир \ениё причстиези-ниё дуг-да билиг

Причастиениё \елерин тодарадып билири

Ном-биле ажыл

С=з\глелдер, чуруктар-биле ажыл, мини-чогаадыг

Харылзаа-лыг чугаа «Причастие»

51

Хыналда диктант


Шын бижилге д\р\мнерин билири

Словарьлыг ажыл

Диктант

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

52

Причастиелер-ге быжыглаа-шкын

Быжыглаашкын

1
Причастиелиг б=л\глелдиг домактар тур-гузуп билири

Айтырыг-харыы

С=з\глелдер, чуруктар-биле ажыл

Мерг. 182, кыска чо-гаадыг Мээё эштерим«

53

Деепричастиелер

Чаа теманыё тайылбыры

1Деепричас-тиелер дуг-да билиг

Деепричастие-лерниё ужур-утказын билири

Ном-биле ажыл

Карточкалар, мергежилге-лер

С=з\глел-биле ажыл

54

Каттышкак деепричастие-лер

Чаа теманыё тайылбыры

1Каттышкак деепричастие-лер дуг-да билиг

Кол утказын илередир, синтаксистиг ролюн билири

Айтырыг-харыы, перфокарточкалар

Мергежилге-лер, морфо-логтуг сайга-рылга

Мерг. 190., морф. сайгар.

55

Кожаланчак деепричастие

Чаа теманыё тайылбыры

1Кожаланчак деепричастие-лер дуг-да билиг

Кол утказын илередир, синтаксистиг ролюн билири

Ном-биле ажыл

С=з\глелдер-биле ажыл, мерг. 194

Домактар чогаадыр

56

Эрткен деепричастие

Чаа теманыё тайылбыры

1Кожаланчак деепричастие-лер дуг-да билиг

Кол утказын илередир, синтаксистиг ролюн билири

Чуруктарга домактар чогаадыр, викторина

Мерг. 22, морфемниг сайгарылга

С=з\глел-биле ажыл

57

Болбас деепричастие

Чаа теманыё тайылбыры

1Кожаланчак деепричастие-лер дуг-да билиг

Кол утказын илередир, синтаксистиг ролюн билири

Ном-биле ажыл

Айтырыг-харыы, мергежилге 203, 205

Мерг. 204, грамм. сайгар.

58

Кызыгаарлаар деепричастие

Чаа теманыё тайылбыры

1Кожаланчак деепричастие-лер дуг-да билиг

Кол утказын илередир, синтаксистиг ролюн билири

Тестилер-биле ажыл, харылзаалыг чугаа

С=з\глелдер-биле ажыл, морфол-синтаксис. сайгарылга

Чогаадыг «Бистиё бажыёы-выс»

59

/декчи деепричастие

Чаа теманыё тайылбыры

1/декчи деепричастие-лер дуг-да билиг

Кол утказын илередир, синтаксистиг ролюн билири

Айтырыг-харыы

Мергежилге-лер, карточ-калар-биле ажыл

морфо-логтуг сайга-рылгалар

60

Деепричастиелерге быжыг-лаашкын кичээл

Быжыглаашкын

1Кылыг с=з\н\ё причастие, деепричастие хевирлериниё дуг-да билиг

Причастие, деепричастие б=л\глелдеринге бижик демдектерин салып билири

Ном-биле, карточкалар-биле ажыл. Айтырыг-харыы

Чуруктарга домактар чо-гаадыр, с=з\г-лелдер, пер-фокарталар-биле ажыл

Катаптаашкын

61

Грамматиктиг сайгарылгалар

Сайгарылга кичээл

1
Причастие, деепричастие-лерниё утказын грамм. демдектерин, синтаксистиг ролюн билири

Айтырыг-харыы

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

Катаптаа-шкын

62

Хыналда диктант

Хыналда кичээл

1
Шын бижилге д\р\мнерин билири

Словарьлыг ажыл

Диктант

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

63

Чурук-биле ажыл

ЧСК

1
Чурукка хамаарыштыр бодалын шын илередип билири

Айтырыг-харыы

Домактар чогаадыр, сайгырылга-лар кылыр

Лексиктиг сагйрылга

64

Кылыг с=з\н\ё наклонение-лери

Чаа теманыё тайылбыры

1Кылыг с=з\н\ё наклонениеле-риниё дуг-да билиг

Кылыг с=з\н\ё наклонениеле-рин билири

Мергежилге-лер айтырыг-харыы

Шилилгелиг диктант

Домактар чогаадыр, грамм. сайгарылга

65

Кылыг с=з\н\ё болуушкун наклонениелери болгаш ооё \елери

Чаа теманыё тайылбыры

1КС болуушкун наклонениези болгаш оон \елериниё дуг-да билиг

КС болуушкун наклонениезинооё \езин тодарадып билири

Ном-биле, карточкалар-биле ажыл

Мергежилге-лер, сайгарылга-лар

С=з\глел-биле ажыл

66

Болуушкун наклонениезиниё эрткен \ези

Чаа теманыё тайылбыры

1КС болуушкун наклонениези болгаш оон \елериниё дуг-да билиг

Эрткен \ениё кожумаан илередири

Айтырыг-харыы

Мергежилге-лер, ном-биле ажыл

Дыёнадыг «Эрткен \ениё дорт хевири»

67

Болуушкун наклонениезиниё амгы \ези

Чаа теманыё тайылбыры

1КС болуушкун наклонениези болгаш оон \елериниё дуг-да билиг

Амгы \ениё кожумаан илередири

Айтырыг-харыы

Мергежилге-лер, ном-биле ажыл

Домактар чогаадыр

68

Болуушкун наклонениезиниё келир \ези

Чаа теманыё тайылбыры

1КС болуушкун наклонениези болгаш оон \елериниё дуг-да билиг

Келир \ениё кожумаан илередири

Айтырыг-харыы

Мергежилге-лер, ном-биле ажыл

Дыёнадыг «Спортчу херексел-дер»

69

Кылыг с=з\н\ё болуушкун наклонениелери болгаш ооё \елери

Быжыглаашкын кичээл

1Кылыг с=з\н\ё наклонениеле-риниё дуг-да билиг

Кылыг с=з\н\ё наклонениеле-рин тодарадып билири

С=з\глел-биле ажыл, оюннар

тестилер

Мергежилгелер

70

Эдертиг

ЧСК

1
Дыёнаан ч\\л\н бижикке илередип, утказын шын дамчыдып билири

План тургузары, с=з\глелди дамчыдары

Эдертигни бижиири

Грамматик--тиг сайгарылга-лар

71

Бот ажыл.

Бот ажыл

1
Грамматиктиг сайгарылгаларны кылып билири


Тестилер, грамм. сайгарылга-лар

Катаптаа-шкын

72

Кылыг с=з\н\ё дужаал наклонениези

Чаа теманыё тайылбыры

1Дужаал накло-нениезиниё дуг-да билиг

Домактарга дужаал накло-нениезинде кылыг с=сте-рин ажыглап билири

Ном-биле ажыл, айтырыг-харыы

Шилилгелиг диктант, мергежилге-лер

Й=рээл бижип келир

73

Кылыг с=з\н\ё даар наклонениези

Чаа теманыё тайылбыры

1Даар наклоне-ниезиниё дуг-да билиг

Домактарга ажыглап билири

Д\рген чугаа, айтырыг-харыы

Мергежилге-лер

Домактар чогаадыр

74

Кылыг с=з\н\ё ч=пшээрел наклонениези

Чаа теманыё тайылбыры

1Ч=пшээрел наклонениези-ниё дуг-да билиг

Домактарга ажыглап билири

Ном-биле ажыл

Мергежилге-лер

С=з\глел-биле ажыл

75

Кылыг с=з\н\ё кызыгаарлаарнаклонениези

Чаа теманыё тайылбыры

1Кызыгаарлаар наклонениези-ниё дуг-да билиг

Аас болгаш бижимел чугаага кызыгаарлаар наклонениени ажыглаары

Айтырыг-харыы, с=з\глел-биле ажыл

Карточкалар-биле ажыл, мергежилге-лер

мергежилгелер

76

Кылыг с=з\н\ё дуг-да ==ренгенин катаптаары

Катаптаашкын кичээл

1
Кылыг с=з\н\ё морфологтуг сайгарылгазын билири

Тестилер, ном-биле ажыл

С=з\глел-биле ажыл

Чогаадыгга белеткенир

77

Грамматиктигонаалгаларлыг хыналда диктант

Хыналда кичээл

1
Шын бижилге д\р\мнерин билири, грамм. сайгарылга кылып билири

Словарьлыг ажыл

Диктант

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

78

Наречиениё утказы болгаш грамматиктиг демдектери

Чаа теманыё тайылбыры

1Наречие дуг-да билиг

Наречиениё утказын болгаш грамматиктиг демдектерин билири

Ном-биле ажыл, айтырыг-харыы

Мергежилге-лер, с=з\глел-биле ажыл

Морфолог-туг сайгарылга

79

Наречиениё б=л\ктери

Чаа теманыё тайылбыры

1Наречиениё б=л\ктеринё дуг-да билиг

Кылдыныгнын янзы-б\р\ байдалдарын домактарга илередип билири

Ном-биле ажыл, морфемниг сайгарылга

С=з\глелдер-биле ажыл

Морфемниг сайгарылга

80

Наречиелер-ниё тургустунары

Чаа теманыё тайылбыры

1С=с чогаадыл-газыныё дуг-да билиг

Наречиелер-ниё тургузуг талазы-биле б=л\ктерин ылгап билири

Ном-биле ажыл, таблица

Мергежилге-лер, шилил-гели диктант

Грамматик-тиг чогаа-дыг

81

Наречиелерни шын бижиири

Чаа теманыё тайылбыры

1Шын бижилге д\р\мнериниё дуг-да билиг

Наречиелерни аас болгаш бижимел чугаага ылгап билири

Перфокарточкалар, чуруктар

Мергежилге-лер

Морфемниг сайгарылга

82

Наречие тускай чугаа кезээ

Катаптаашкын

1
Синоним болгаш антоним наречиелерни чугаага ажыглаары

Грамматик-тиг оюннар, айтырыг-харыы

Мергежилге-лер

Грамматик-тиг чогаадыг «Наречие»

83

Грамматиктиг онаалгаларлыг диктант

Хыналда кичээл

1
Шын бижилге д\р\мнерин билири, грамм. сайгарылга кылып билири

Словарьлыг ажыл

Диктант

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

84

Эдеринчилер-ниё утказы болгаш граммматиктиг демдээ

Чаа теманыё тайылбыры

1Эдеринчилер дуг-да билиг

Эдеринчилер-ниё уткалыг болгаш грамматиктиг демдээн билири

Ном-биле ажыл, айтырыг-харыы

Мергежилге-лер

Мергежилгелер, грамм. сайгарылга-лар

85

Дузалал аттар

Чаа теманыё тайылбыры

1Дузалал аттар дуг-да билиг

Дузалал аттар деп билииш-кин дуг-да билири

Ном-биле ажыл, карточкалар

С=з\глел-биле ажыл

Бердинген дузалал аттар-биле домактар чогаадыр

86

Янзы-б\р\ чугаа кезектерин эдеринчилер кылдыр хереглээри

Чаа теманыё тайылбыры

1
Аас болгаш бижимел чугаага чугаа кезектерин эдеринчилер кылдыр хереглээри

Перфокарта-лар

Ном-биле ажыл, шилилгелиг диктант

мергежилгелер

87

Хыналда диктант

Хыналда кичээл

1
Шын бижилге д\р\мнерин билири, грамм. сайгарылга кылып билири

Словарьлыг ажыл

Диктант

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

88

Эвилелдерниё утказы болгаш грамматиктиг демдээ

Чаа теманыё тайылбыры

1Эвилелдер

дуг-да билиг

Эвилелдерниё утказы болгаш грамматиктиг демдээн билири

Ном-биле ажыл, карточкалар

С=з\глел-биле ажыл

мергежилгелер

89

Эвилелдерниё б=л\ктери

Чаа теманыё тайылбыры

1Эвилелдерниё б=л\ктериниё дуг-да билиг

Эвилелдиё б=л\ктерин тодарадыры

Айтырыг-харыы, оюннар

Ном-биле ажыл, мергежилге-лер

мергежилгелер

90

Эвилелдерлиг домактарга бижик демдектери

Чаа теманыё тайылбыры

1Эвилелдерлиг домактарга бижик демдектерин салырыныё д\р\мнериниё дуг-да билиг

Эвилелдерлиг домактарга бижик демдектерин сагыыры

Ном-биле ажыл

Шилилгелиг диктант, карточкалар

мергежилгелер

91

Эвилелдер

Быжыглаашкын

1
Эвилелдерниё утказын, грамм. демдек-терин, б=л\ктерин тодарадып билири

Тестилер, оюннар

Шилилгелиг диктант

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

92

Артынчылар-ныё утказын болгаш грамматиктиг демдектерин

Чаа теманыё тайылбыры

1Артынчы дуг-да билиг

Артынчылар-ныё утказы болгаш грамматиктиг демдээн билири

Айтырыг-харыы, ном-биле ажыл

Мергежилге-лер, тест

мергежилгелер

93

Артынчылар-ны б=л\ктээри

Чаа теманыё тайылбыры

1Артынчылар-ныё б=л\кте-риниё дуг-да билиг

Артынчылар-ныё б=л\ктерин ылгап билири

Карточкалар айтырыг-харыы

Ном, с=з\глел-биле ажыл

Мергежилгелер

94

Артынчылар-ны шын бижиири

Чаа теманыё тайылбыры

1Артынчылар-ны шын бижиириниё д\р\мнериниё дуг-да билиг

Артынчылар-ны бижимел чугаага шын бижиириниё д\р\мнерин билири

С=з\глел-биле ажыл

Мергежилге-лер

д\р\мнерни доктаадыр, мергежилгелер

95

Хыналда диктант

Хыналда кичээл

1
Шын бижилге д\р\мнерин билири, грамм. сайгарылга кылып билири

Словарьлыг ажыл

Диктант

Грамматик-тиг сайгарылга-лар

96

Аян с=з\н\ё утказы болгаш грамматиктиг демдээ

Чаа теманыё тайылбыры

1Аян с=з\н\ё дуг-да билиг

Аян с=з\н\ё утказы болгаш грамматиктиг демдээн билири

Ном-биле ажыл, перфокарточкалар

Мергежилге-лер

Мергежилгелер, грамм. сайгарылга-лар

97

Аян с=стерин шын бижиири

Чаа теманыё тайылбыры

1Аян с=стериниё шын бижилгезиниё дуг-да билиг

Аян с=стериниё шын бижилгезиниё дуг-да билири, аас чугаага ажыглап билири

Ном-биле ажыл, тест

Шилилгелиг диктант

Мергежилгелер

6 класска ==ренген ч\\лдерин катаптаары

98

Лексика. Диалектизм-нер, неологи-змнер, термин-нер

катаптаашкын

1
Диалектизм-нер, неологиз-мнер, термин-нерни бот-боттарындан ылгап билири

Сигналдыг карточкалар

Ном-биле ажыл

Мергежилгелер, грамм. сайгарылга

99

Ат орнунуё б=л\ктери. Ат орнунуё падежтерге =скерлири

Кичээл-практикум

1
Ат орнунуё грамматиктиг демдектерин тодарадып билири

Ном-биле ажыл, таблица

С=з\глел-биле ажыл, морфологтуг сайгарылга

Бердинген домактыё синтаксис-тиг сайгары-лгазын кылыр

100

Кылыг с=з\н\ё грамматиктиг демдектери

катаптаашкын

1
Бижимел чугаага кылыг с=з\н\ё грамматиктиг демдектерин тодарадыры

Перфокарталар, айтырыг-харыы

С=з\глел-биле ажыл

Морфолог-туг сайгарылга

101

Кылыг с=з\н\ё наклонениелери болгаш ооё \елери

катаптаашкын

1
Кылыг с=з\н\ё наклонениеле-риниё \елерин тодарадып билири

Ном-биле ажыл, викторина

Мергежилге-лер

Домактар чогаадыр

102

Деепричастиелер болгаш ооё б=л\ктери

катаптаашкын

1
Аас болгаш бижимел чугаага деепричастие-ниё ылгап билири

Карточкалар тестилер

С=з\глел-биле ажыл, сайгарылга-лар

Чогаадыг «Солун м==рей, аёаа киришке-ним»

103

Чыл дургузун-да ==ренген ч\\лдеринге зачет

Зачет кичээл

1
Чыл дургузун-да ==ренген ч\\лдерин билири

Карточкаларперфокарта-лар, сигналдыг карточкалар

Карточкалар

с=з\глелдер-биле ажыл

Катаптааш-кын

104

Частырыглар-биле ажыл

ЧСК

1Б\г\ ==ренген ч\\лдериниё дуг-да билиглер

Чыл дургузун-да ==ренген ч\\лдерин билири

Карточкаларперфокарта-лар, сигналдыг карточкалар

Карточкалар

с=з\глелдер-биле ажыл

Катаптааш-кын

105

Т\ёнел кичээл

Кичээл-сайгарылга

1Б\г\ ==ренген ч\\лдериниё дуг-да билиглер

+=ренген ч\\лдерин аас болгаш бижимел чугаага ажыглаары

Айтырыг-харыы, домактар чогаадыр

Грамматиктиг сайгарылга-лар

Бердинген темаларга янзы-б\р\ ажылдарАвтор
Дата добавления 26.05.2016
Раздел Другое
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров97
Номер материала ДБ-099395
Получить свидетельство о публикации

"Инфоурок" приглашает всех педагогов и детей к участию в самой массовой интернет-олимпиаде «Весна 2017» с рекордно низкой оплатой за одного ученика - всего 45 рублей

В олимпиадах "Инфоурок" лучшие условия для учителей и учеников:

1. невероятно низкий размер орг.взноса — всего 58 рублей, из которых 13 рублей остаётся учителю на компенсацию расходов;
2. подходящие по сложности для большинства учеников задания;
3. призовой фонд 1.000.000 рублей для самых активных учителей;
4. официальные наградные документы для учителей бесплатно(от организатора - ООО "Инфоурок" - имеющего образовательную лицензию и свидетельство СМИ) - при участии от 10 учеников
5. бесплатный доступ ко всем видеоурокам проекта "Инфоурок";
6. легко подать заявку, не нужно отправлять ответы в бумажном виде;
7. родителям всех учеников - благодарственные письма от «Инфоурок».
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://infourok.ru/konkurs


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ


Идёт приём заявок на международный конкурс по математике "Весенний марафон" для учеников 1-11 классов и дошкольников

Уникальность конкурса в преимуществах для учителей и учеников:

1. Задания подходят для учеников с любым уровнем знаний;
2. Бесплатные наградные документы для учителей;
3. Невероятно низкий орг.взнос - всего 38 рублей;
4. Публикация рейтинга классов по итогам конкурса;
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://urokimatematiki.ru

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх