1119888
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
+Добавить материал
и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Дистанционные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогов

Дистанционные курсы для педагогов - курсы профессиональной переподготовки от 1.410 руб.;
- курсы повышения квалификации от 430 руб.
Московские документы для аттестации

ВЫБРАТЬ КУРС СО СКИДКОЙ ДО 90%

ВНИМАНИЕ: Скидка действует ТОЛЬКО до конца апреля!

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038767 выдана ООО "Столичный учебный центр", г.Москва)

ИнфоурокНачальные классыКонспектыКласс шагы "Хундуткелдиг шайывыс"

Класс шагы "Хундуткелдиг шайывыс"

библиотека
материалов
Скачать материал целиком можно бесплатно по ссылке внизу страницы.

Найырал эге школазы.Класс шагы:

«Хүндүткелдиг шайывыс».

(4 класс)

Эге класс башкызы

Амырбиде А.С.Тема: «Хүндүткелдиг шайывыс».Сорулгазы: шайнын тывылган тоогузун, хевирлерин, ажыктыын билиндирип, таныштырары;

уругларнын аас чугаазын, кичээнгейин, кругозорун сайзырадыры;

тыва, орус чоннарнын чанчылдарынга даянып, хүндүлээчел болурун кижизидери.

Дерии: карточкалар, магнитофон, ырларлыг дискилер, компьютер, стол дерилгезинге ажыглаар аяк-сава, янзы- буру кургаткан үнүштер болгаш эм оъттар.

Планы болгаш чорудуу

  1. Организастыг кезээ.

- Экии, олуруңар.

  1. Сорулгазын дамчыдары.

-Уруглар, бөгун бис чунун дугайында чугаалажырывысты дараазында чурук дузазы-биле билип алыр бис.

(экранда шай хайындырар херекселдерни коргузер)

- Чуну танып тур силер, адаптыңар. (билбес чүүлдерин башкы адааш, айтыр)

- Чуну канчаарынга херек чуулдерил бо? Херексел бурузунуң ажыглаарын тайылбырлаңар.

- А чуу деп херексел четпес-тир? Амгы уеде-даа тыва улус ону ажыглап чоруур. (тос-карак).

(башкы уштуп коргускеш, канчаар ажыглаарынын дугайында беседа чорудар)

Туннээр: - Богун бис хундуткелдиг чемивис – шай дугайында чугаалажыр бис. Оон тывылган тоогузун, хевирлерин, шынарын билип алыр бис. Клазывыс шагы 2 болуктуң мөөрейи хевирлиг кылдыр эртер. Ынчангаш эп-найыралдыг, кичээнгейлиг болуруңарны кузедим. Хой сан ойнап алган команда тиилекчи болур.

  1. Кол кезээ.

1). Онаалга хыналдазы.

- Шай дугайында янзы-буру онаалгалар алган турган силер. Ону сонуургаалыңар.

а) Моорей «Кым хойну адаарыл?».

-Уруглар, кандыг суксун аймаа билир силер?

-Кандыг шайга ынак сен? (кижи бурузун айтырар)

- Амыдыралда шайны хүндүткелдин чеми кылдыр кажан ажыглап турарыл? (куда, келин айтырарда, улуг аалчылар уткуурда, аалга келген кижиге албан кудар, ийи холдап сунар, чем салыр).

Туннел: -Шай- кол суксунувус. Ону амыдыралда хүндүткелдин чеми кылдыр ажыглап чоруур бис.

б). Капитаннар моорейи.

- Дараазында капитаннар онаалгазын коргузер. Таймира биле Айгульду чалаалынар. Аалчылар кээрге оларны канчаар чанчыл езугаар уткуурун коргузерлер.

( 1-гизи- хлеб, дус салган кадак, 2-гизи- аякта суттуг шайлыг кадак)

  1. Здравствуйте, гости дорогие! Милости просим. Если величать, так на пороге встречать.

  2. Хундулуг аалчылар! Арга кирген кижи саат дайнаар, аалга кирген кижи аяк эрии ызырар.

(холунда хундуткелдиг чемин аалчыларга сунарын коргузер)Туннээр: - Тыва-даа, орус-даа чон келген аалчыларга холчок ооруур, хундулээчел, эвилен улус. Силер аалчы келирге ооруп, уткуп турарынарны канчаан илередир силер, уруглар?

в) Шай дугайында шулуктер моорейи.

(өөреникчилер доктаадып алган шулуктерин чугаалаар)

1-ги оореникчи- Ада-өгбеден дамчаан

Ак чемнин дээжизи

Келир уени оштаан

Кедергей хүндүткелдин бирээзи-

Ак сүттүг шайывыс. (шупту чугаалаар)

- Чунун сүдү-биле сүттеп ап турар бис? (инек, хой, ошку, теве суду-биле)

2-ги оореникчи: - Мы гостей встречаем

-Чаем, чаем,чаем! (шупту чугаалаар)

- Первым делом угощаем

-чаем,чаем,чаем! (шупту чугаалаар)

-Приглашаем к самовару

- с чаем, с чаем, с чаем! (шупту чугаалаар)

-И внакладку, и вприкуску

- чай, чай,чай! (шупту чугаалаар)

Туннээр: - Тыва чон сүттүг шайы- биле чуну чип чорааныл?

- Орус чон шайын тип алгаш, ч\н\ чиирил?

- Ол чемнерни хол-биле тудуп алгаш чиир бис. Кандыг д\р\мн\ сагыыр бис? ( чемненир мурнунда холдарны арыдыр чуур)

-Дыка изиг шайны ижип болур бе?

- Байырлалдар \езинде шайлавышаан ч\н\ канчап болурул? (ырлап)

г). Ыры м==рейи.

- Б=г\н бисте база бичии байырлал болуп турар. Биске аалчылар келген.Оларга шай дугайында ырларывысты ырлап бээлиёер.

1-ги бөлүк: «Шайывыс».

2-ги бөлүк: «Чай».Түңнел: - Бо ырылар кандыг сагыш-бодал илередип турарыл? (шайга өөруп турар бис)

- Онаалга хыналдазы мооё-биле дооступ тур. Кайы бөлүк хөй сан (балл) ойнап алганын түңңнээлинер.

2) Шайның тывылган төөгузу-биле таныштырары.

- Шай дугайында элээн хөй чүүлдерни билип алган- дыр силер,уруглар.А ооң тывылган төөгүзүн билир силер бе?

-Шаанда кыдат хаан аргага дыштанып чорааш, ижер дээн суун чылдып бээрин чалчазынга дааскан. Хенертен хат хадымзыраан соонда, суглуг савазынче элээн каш бүрүлер кире берген болган. Хаан ол бүрүлерни уштуп октавайн, хевээр ижип алгаш, боду хөлчок сергеп, могап-шылааны-даа уттундурган. Ынчалдыр-ла шай кыдатка бир дугаар тывылган дээр. Кыдат дылда ону ча-е дээр. Ол үеде шайны өстурери, чыыры, болбаазырадыры улуг чажыт турган. өске чурт ол дугайын билип албазын дээш аажок кызып чажырар чораан.

Ийиги шай бүдүрүкчүзү чурт- Япония болган. Ынчалза- даа бир- ле катап англи кижи шайның үрезинин оорлап алгаш чуртунга эккелгеш, канчаар өстүрерин, болбаазырадырын улуска айтып берипкен дээр. Чоорту шайны бөдүүн улус база ижип эгелээн. Улуг хаанга шайны 16 хар четпээн уруглар чыыр чораан. Шайны чүгле херээжен улус чыыр турган. Чүге дээрге херээжен кижиниң холунга шай оон- даа артык чаагай апаар деп турган.

1638ч орус элчин Василий Старко моол хаандан орус хаанга белек кылдыр шай эккелген. Хаан элдепсинип,кайгап, тудуп тура ол шайны элчинни хайындыргаш ижерин негээн. Чалчазы кортканындан бүгү боду сиринейнип турган. Ынчалза-даа шайын ижипкеш, каш минута эрткенде ол кончуг сергек, чиик апарган.Шай кижиге ажыктыг суксун-дур деп ол хаанга чугаалаан. Ынчалдыр шай Россияга 1638 чылда тывылган. А самовар 1679 чылда. Хаан бүгү чонну шайны ижерин чөпшээрээн.

Түңнел:

- А Тывага шай канчаар келген деп бодаар силер? (Моол,Кыдаттан садыг-саарылга үезинде бичии-бичиилеп нептерээн).

- Тывалар шай чок чүнү ижип чорааныл? (Бойдуста бар үнүштернин бүрүлерин).

- Танывас чүвезин ижип, чип болур бе, уруглар?

3) өстүрери болгаш чыыры.(Слайдыда чуруктар көрүп, тайылбыр чорудар).

-Шайны =ст\реринге изиг болгаш шык черлер херек./рг\лч\ ногаан турар \н\ш. Ол чадаё-ыяш азы бедик ыяш ышкаш бооп болур. Амгы \еде шайны тускай =ст\рер черлери- плантацияларга =ст\р\п турар. Шаанда ону кижилер =ст\р\п, болбаазырадып турган болза, ам тускай

машиналар база бар апарган.Кыжын чыгбас. Май айдан октябрь айга чедир =ст\р\п чыыр ( ч\гле \ст\к\ б\р\лерин). Россияда шайны Краснодар крайда =ст\р\п турар. Ол шайны =ске даштыкы чурттарже садып чорудуп турар. +ске чурттардан бис ону база садып ап турар бис.Шай б\р\з\ каяа, кажан кылдынганын даштындан билип ап болур бис. /ези эрте берген шайны ижип болбас. Амгы \еде шайныё хевирлери кандыг-даа болур.Ылаёгыя кадыкка каттар б\р\леринден хайындырган шайлар эм шынарлыг, витаминнерлиг. Ынчангаш аарыглар сегииринге база дузалап турар.

4) Оюн «Шын тып».

( Командаларга аякта куткан шайлар сунар. Ону амзааш, ч\ден кылганын тывар.)

Т\ёнээр: -Ч\ден кылган шайлар-дыр? Канчап билип кагдыёар?

-Х=й-ле шайлар аразында кымныё хайындырган шайы амданныгыл?

- Аваларыёар кандыг шайлар белеткеп бээр-дир?

- Шай хайындырарда кандыг д\р\мнер сагыыр ужурлуг бис?

- Шай кандыг шынарларлыгыл?

- Шай кижиниё суксаанын хандырар, кеш болгаш =кпе аарыгларынга дузалаар, организмден хоралыг ч\\лдерни \нд\рер. Газировка орнунга шай ижер болза эки.

5) Видеоматериал к==р\. Кафе «Восторг».

(Кызыл хоорайда «Восторг» кафезин тырттырган материалды ==реникчилерге к=рг\скен соонда, уругларныё бодалдарын т\ёнеп чугаалажыр).

Т\ёнээри: -Шайны =ст\р\п, ажаап алыры база улуг ажыл. Ону кызымак улус =ст\р\п шыдаар болур. Бистиё Тывада тускай шай =ст\рбейн турар.+ске черлерден садып ап турар бис.

- Каяа шай ижип ап болурул?

- Аёаа бодун канчаар алдынарыл?

-Кафеде кымнар ажылдап турарыл?

-+з\п келгеш повар, технолог болускап турар улус бар бе?

-Оларныё ажылы кандыгыл?

- Улусту канчаар х\лээп алырларыл?6) /легер домак-биле ажыл.

- Командаларга с=стерлиг карточкалар бердинген. Ол с=стерден \легер домак тургузар. Деёге номчааш, утказын тайылбырлаар.

1-ги б=л\кке : Чаражынга шай хайындырбас,

Чажынга аът =ртевес.

2-ги б=л\кке: Аалга кирген кижи

аяк эрии ызырар.

Т\ёнээр: - Чалгаа болбас.

7) Стол дериири.

(Шайлаарда стол дерииринге хереглээр аяк-сава болгаш аъш-чемни холуй салган булуёдан ==реникчилер б=л\к аайы-биле боттарынга херек ч\\лдерин к=р\п тургаш, шилиир).

1-ги б=л\к: Тыва чоннуё стол дерииринге ажыглаар аъш-чем, аяк-саваны шилип тургаш дериир.

2-ги б=л\к: Орус улустуё стол дерииринге ажыглаар ч\\лдерни шилип тургаш дериир.

Т\ёнээр: - Тыва, орус чоннарныё стол дээриириниё онзагай талаларын эскерип, билип алдыёар.

- Чемненирде кандыг д\р\мнерни сагыыр ужурлуг бис?

IV.Т\ёнел.

- Кайы б=л\к эки т\ёнелдигил?

- Шай дугайында чаа ч\н\ билип алдыёар?

- Каттар б\р\леринден шайны канчаан кылырын янзы-б\р\ чем белеткээриниё дугайында номнардан билип ап, ону ажыглап болур.Муниципальное общеобразовательное учреждение

«средняя общеобразовательная школа №14 г.Кызыла».

Внеклассное мероприятие«Наш любимый писатель С.Я.Маршак».

Подготовила и провела

учитель начальных классов

Судер-оол М.Т.

Кызыл-2009г.

Внеклассное мероприятие на тему «Наш любимый писатель С.Я.Маршак» , посвящённое завершению декады русского языка.Цель: повышение интереса к русскому языку; развитие устной речи учащихся (чтение стихов, рефератов, показ инсценировок), расширение кругозора детей; воспитание интереса к чтению, бережного отношения к книгам, привитие культурного поведения в общественных местах.

Оформление: мультимедиааппаратура, портрет писателя, плакат с читающими детьми, цитаты о русском языке, шары, выставка лучших работ учащихся и родителей (викторины ,рефераты, рисунки, диктанты), предметы и вещи инсценировок, призы, грамоты.

План и проведение мероприятия:

1)Организационный момент:

- Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости, учителя и родители! Завершилась декада русского языка, посвящённая творчеству детского писателя С.Я.Маршака. За это время были проведены конкурсы рисунков и выразительногочтения,списывания,изложений,проведенывикторина,олимпиада(среди параллелей 2-4 классов),а среди родителей проведены конкурсы «Народный диктант» и викторина.

На сегодняшнем мероприятии мы будем говорить не только о положительных наших качествах, но и о недостатках, на которые нужно обратить внимание учащимся, учителям и родителям.А также встретимся с библиотекарем им.М.Горького,которая много лет сотрудничает с нашей школой.Она нам расскажет много интересного о новинках детских журналов,а также о поведении в общественных местах.

-Ребята,вам понравилась декада русского языка? Было ли вам интересно?

2)Основная часть.

а) Стихотворение А.Яшина «Русский язык». (читает ведущий)

Я люблю русский язык

Он понятен для всех,

он певуч,

он, как русский народ, многолик,

Как держава наша, могуч.

Он – язык луны и планет,

Наших спутников и ракет.

На совете

За круглым столом

Разговаривайте на нём:

Недвусмысленный и прямой,

Он подобен правде самой.

- На сцену приглашается победительница конкурса рефератов среди 3-х классов - Чооду Чаяна. Она расскажет нам о творчестве нашего любимого писателя С.Я.Маршака.

б) Чтение реферата «Наш любимый писатель С.Я.Маршак».(показ слайдов о творчестве писателя)

в) Стихотворение А.Яшина «Быль для детей». (читает ведущий)

Мы живём в стране Российской

признаём язык турецкий,

итальянский,даттский,шведский,

и японский признаём,

и английский,и французский,

Но в родном краю по-русски

Пишем,думаем,поём.

г) Парад книг писателя. (победители конкурса стихотворений выходят с книжками в руках, подходят по очереди сначала к зрителям, а потом поднимаются на сцену, звучит музыка)

- Посмотрите, какие книжки? (старые) Наш класс отремонтировал эти книги и они стали чуть лучше.

- Когда наши книжки плачут? Когда смеются?

- Нужно бережно относиться к книжкам, потому что они нужны и тем ребятам, которые придут после нас в школу и будут их читать.

д) Чтение стихотворений писателя.( победители конкурса стихотворений читают свои стихи)

- Молодцы, ребята! Спасибо вам за старательность, за ваши стихи.

е) Встреча с библиотекарем.

- В понедельник мы посетили библиотеку им.М.Горького. Библиотекари рассказали и показали много интересного о творчестве нашего любимого писателя С.Я.Маршака. А сегодня они нам расскажут о новинках журналов для детей, покажут их нам.(на сцену выходят библиотекари показывают и рассказывают о новых журналах для детей).

ё ) Физминутка « Ветер дует нам в лицо ».

Ветер дует нам в лицо,

Закачалось деревцо,

Ветерок всё тише-тише,

Деревцо всё выше-выше.

ж ) Показ инсценировок ( 4 классы ).

-Произведение С.Маршака интересные, забавные и 4 классы со своими учителями решили показать для нас инсценировки. Приглашаем 4-ые классы на сцену.

( Классы друг за другом выходят на сцену и показывают ).

-Спасибо. Вам понравилось ,как играли дети?

з ) Игра с залом « Угадай-ка ». ( Ведущий читает отрывки из произведений писателя. Присутствующие в зале отгадывают названия произведений)

- Собирались лодыри

на урок,

А попали лодыри

На каток. («Кот и лодыри»)

- У последней

Точки

На последней

Строчке

Собрались компания

Знаков препинания. («Знаки препинания»)

- Он пионером был в Артеке,

У моря тёплого в Крыму.

И с этой осени навеки

Артек запомнился ему. («Капитан»)

- Ехал

Один

Гражданин

По Москве-

Белая кепка на голове,-

Ехал весной

На площадке трамвая,

Что-то под грохот колёс напевая. («Рассказ о неизвестном герое»)

- Житков за границу

По воздуху мчится-

Земля зеленеет внизу.

А след за Житковым

В вагоне почтовом

Письмо заказное везут. («Почта»)

- Вот два петуха,

Которые будят того пастуха,

Который бранится с коровницей строгою,

Которая доит корову безрогою. («Дом, который построил Джек»)

- Прошли они тихонько в свой угол на ночлег.

Со шкурки отряхнули холодный, мокрый снег. («Котята»)

3 ) Церемония награждения победителей.

(грамоты, призы)

4 ) Итог.

( Все хором читают цитаты о русском языке, которые висят на стене).

-Ребята, учитесь правильно говорить, читать, писать на русском языке. Русский язык нужен нам всегда и везде.Муниципальное общеобразовательное учреждение

«средняя общеобразовательная школа №14 г.Кызыла».

Внеклассное мероприятие«КВН по русскому языку

среди 4-х классов».Подготовила и провела

учитель начальных классов

Судер-оол М.Т.Кызыл-2010г.

КВН по русскому языку.

Цель: повышение интереса к русскому языку, углубление знаний по русскому языку, развитие устной и письменной речи учащихся, воспитание чувства коллективизма, дружбы между собой, вежливости к окружающим.

Оформление: мультимедиааппаратура (для показа слайдов, музыки), сюжетная картина об осени, магнитофон, кассеты, карточки с заданиями, ребусы, загадки.

План и проведение :

1) Организационный момент.

- Ребята, сегодня между 4 «е» и 4 «д» классами мы проводим КВН, посвящённый декаде русского языка. Мы желаем, чтобы каждый класс показал свои хорошие знания по русскому языку, стал достойным победителем. Расшифруйте и скажите, что такое КВН? (клуб весёлых и находчивых). Желаем вам удачи !

2) Основная часть.

1. Представление команд (1 балл).

( Под руководством капитана команды называют себя )

Команда 4 « д » класса- « Точки-точки ».

Команда 4 « е » класса- « Запятые ».

Все вместе произносят девиз: « Важные и нужные точки, запятые! ».

2. Разминка «Вежливая страна». (за каждый правильный ответ 1 балл).

( учитель читает стишки с недостающим словом, команды по очереди угадывают их)

а ) Растает даже ледяная глыба, от слова тёплого………..( спасибо)

б )Зеленеет старый пень, когда услышит…………………...(добрый день)

в )Если больше есть не в силах, скажем маме мы…………( спасибо)

г )Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь.....( здравствуйте)

д )Когда нас ругают за шалости говорим…………(простите, пожалуйста)

е )И во Франции и в Дании на прощанье говорят…………(до свидания)

3. Конкурс «Найди автора». (за каждый правильный ответ 1 балл)

( учитель читает отрывки из произведений детских писателей ,команды по очереди угадывают автора)

  • Мама посмотрела на него, а у него полные карманы огурцов, и за пазухой огурцы лежат, и в руках ещё два больших огурца.( «Огурцы» Н.Носов )

  • В кино они взяли билеты и купили два мятных пряника. Вдруг зазвонил звонок. Костя бросился занимать место, а Шурик где-то застрял. Вот Костя занял два места. На одно сел сам, а на другое положил змазку. ( «Замазка» Н.Носов)

  • Хорошо, что лестница кончилась, а то бы он так и не дошёл до дому, потому что научился только до десяти считать.

  • За ним побежали остальные коротышки. Все стали прыгать и петь, и играть в салочки. Даже Знайка , который говорил, что ему безразлично, тучи на небе или солнышко, тоже прыгал от радости посреди двора. ( «Незнайкина мечта исполняется» Н.Носов.)

(Подводится итог.Учитель напоминает:кто много читает, тот много знает. )

4) Конкурс «Всезнайки».

а)В течении 3-х минут при помощи суффиксов -ик, -ок, -ёк, -очк, - ечк придумать слова (за каждое придуманное слово 1 балл)

б) Из слов составить предложения ( за каждое составленное предложение 2 балла ).

в, медведь, сладко, берлоге, спит.

заяц, лес, перепуганный, смерти, кинулся, в.

по, лягушка, болоту ,весёлая, скакала.

Правильные ответы: Сладко спит медведь в берлоге.

Перепуганный до смерти заяц кинулся в лес.

Весёлая лягушка скакала по болоту.

в) Работа с текстом. Упорядочить части текста (ударения проставлены). (3 балла)За грибами.

На улице и в поле был туман. Мы шли по мокрой траве, ногам было холодно. Потом мы бегом побежали. Наконец, мы берёзовой рощице. Весело было искать грибы. А их в ту пору было много.

Солнце уже было высоко, когда мы вышли из лесу с полным корзинами. Мне очень хотелось есть. Серёжа вынул из-за пазухи кусок чёрного хлеба и поделил его поровну. Домой мы пришли к обеду.

Уговорился я с Серёжей идти за грибами. Рано утром услыхал я, как в окно кто-то: тук-тук-тук. А это Серёжа меня будит. Встал я, поскорее оделся, схватил корзину и выбежал за ворота.

Правильный ответ: 1часть-3-ий абзац, 2 часть-1 абзац, 3 часть-2-ой абзац.

г) Найти и исправить ошибки в стихотворении. ( за каждую исправленную ошибку 1 балл)

Ходит осень по дорошке

Промочила в лужах ношки

Лют дажди, и нет просвета

Затерялось где-то лето.

Ходит осен, бродит осен

Ветер с клёна листя сбросил.

Под ногами коврик новый,

Жёлто-розово-кленовый.

Правильные ответы: дорожке, ножки, льют, дожди, осень, листья, ногами.

д) За 5 минут мини-сочинение по картине «Осень».(5 баллов)

-Посмотрите на картину внимательно. Напишите мини-сочинение по картине.

(подводится итог)

е) Ребусы.(1 балл).

СЗж ЛА100ЧКА 40А РОНА ДМИ3Йё) Загадки.(1 балл). (Загадки заранее даются командам. По очереди они задают их друг другу).

Говорить не говорит,

Слышать не слышит,

А всё знает

И нам объясняет. (Книга)-Есть один такой цветочек,

На вплетёшь его венок,

На него подуй слегка,

Был цветок- и нет цветка. (одуванчик)-На льдину вылезаю,

Клыками устрашаю. (морж)-Скажи ты мне: какой чудак

И днём и ночью носит фрак? (пингвин)-Я умею часто мыться

Не водой, а языком.

А уж как мне часто снится

Блюдце с тёплым молочком. (кошка)-Где живёт он? В самоё чаще.

Самый-самый настоящий.

Там гуляет, там и спит,

Там детей своих растит.

Любит груши, любит мёд,

Сладкоежкою слывёт

А ещё могу сказать

Очень любит он по спать:

Ляжет осенью, а встаёт

Лишь когда весна настанет. (медведь)

(подводится итог)

5. Конкурс капитанов.

(На доске написаны предложения (одинаковые для каждого капитана). Капитаны должны за 2 минуты синтаксический разбор. За правильно разобранное предложение 3 балла).Летом ребята купались в тёплой речке.6. Подведение итогов КВН. Слово жюри. Награждение.Муниципальное общеобразовательное учреждение

«средняя обшеобразовательная школа №14 г.Кызыла».

Классный час на тему:

« Легко любить всё человечество,

соседа любить сумей».Подготовила и провела

Учитель начальных классов

Судер-оол М.Т.Кызыл-2010г.

Классный час : « Легко любить всё человечество, соседа любить сумей».Цели: формирование у детей умений и навыков общения и сотрудничества;

развитие у детей познавательных интересов, творческого

самооткрытия;

воспитание уважения и любви друг к другу, чувства сопереживания и

поддержки.

Оборудование: компьютер, слайды об Африке, мягкие игрушки (тигр, слон, обезьяна), музыкальное оформление (песня «Чунга- Чанга», «Песенка Красной Шапочки»), муляжи фруктов, мяч.

План и ход :

1. Орг.момент: - Здравствуйте , садитесь.

2. Постановка цели:

- Ребята, у нас сегодня необычный классный час. Мы отправимся в путешествие в один очень красивый и далёкий материк. Сейчас вы послушаете песенку и угадаете куда же мы отправимся.

( ставится песня «Чунга- Чанга»)

- Почему вы думаете , что отправимся в Африку?

- В конце путешествия вы узнаете много интересного об Африке, а также ещё больше узнаете друг друга .

3. Основная часть.

А) Викторина.

- Перед отправлением нам нужно ответить на вопросы:

- Как называют людей, которые живут в Африке?

- Как нужно вести себя на незнакомом месте?

- Как спастись от жаркого солнца?

- С кем бы вы хотели отправиться в путешествие? Почему?

Б) Превращение в животных.

- А теперь забудем, что мы ученики, забудем, как нас зовут. Мы превратимся в маленьких животных. Тут спрятались зверята . Угадайте, кто спрятался.

( Мягкие игрушки: слон, тигр, обезьяна спрятаны под платками. С каждого ряда выходят по одному ученику. Закрытыми глазами , ощупывая руками, дети угадывают зверят. После того, как дети угадывают всех трёх зверят, нужно выбрать одного из них , кем бы они хотели превратиться.)

- Кем бы вы хотели превратиться? Стаей слонят, обезьян или тигрят? Почему?

- Теперь вы стая …………… . Посмотрите друг на друга. Улыбнитесь . Обнимите друг друга. Теперь вы одна стая .

- У каждой стаи должен быть вожак . Он самый главный из них. Все остальные должны его слушаться. Кого вы выберите своим вожаком? Почему?

(дети выбирают вожака)

В) Физминутка «День, ночь». (можно поставить музыку)

- Наступил день .Зверята делают, что хотят. Играют. Знакомятся друг с другом. Делают зарядку и т.д

- Наступила ночь . Зверята уснули. Они видят сны про Африку.

- Наступил день. Зверята проснулись.

- Где мы оказались?

( Перед детьми появляются слайды об Африке.)

- Мы прибыли в Африку.

Г) Знакомство с известными местами Африки.

Учитель:

- Африка- богатый, красивый материк. Тут много красивых гор, но самая высокая из них- Килиманджаро. Лёд на горе никогда не тает. (дети могут повторить название горы)

- Тут очень много пустынь, но самая большая из них – Сахара. Пересечь пустыню могут только самые выносливые и сильные люди, животные.

- Тут очень много красивых рек, но самая длинная из них – Нил.

- Тут очень много водопадов, но самый красивый из них – Виктория. Назван в честь английской королевы Виктории.

- Тут очень много красивых растений, но самая интересная из них – дерево Баобаб.

( Высоту можно показать, сравнивая цветок в горшочке с маленькой куклой).

Ствол примерно 20-26 метров. Это своеобразный сосуд с водой. Животные и люди ломая дерево пьют сок. Когда сок кончается, дерево умирает. Листья этого дерева используют в салатах, в приготовлении супов.

- А кого тут не хватает? (животных)

- Как живут животные: по одному или группами, стаями?

- Как вы думаете, почему они держатся вместе?

- А как будет жить ваша стая?

Д) Игра «Кто больше? Кто сытнее?»

- А теперь зверята устали. Вы хотите есть? Чем можно питаться в Африке? (фруктами)

( Приглашается вожак стаи)

- Вожак , ты должен раздать фрукты так , чтобы каждый из твоей стаи был сытым.

- Кого из них ты пригласишь для того, чтоб тебе помог раздать фрукты?

( Муляжи фруктов лежат в сумке. Среди муляжей есть и мяч. Приглашённые вожаком дети по одному подходят к сумке. Ощупывая руками фрукты, должны угадать их. Затем вместе с вожаком решают, кого из детей угостить им.)

- Кого бы ты хотел угостить? С кем ты поделишься? Почему?

(После этого вожак спрашивает :

- Что нужно делать перед тем, как есть фрукты?

- Почему нельзя оставлять мусор?

- Я хотел бы, чтобы наша стая была самой дружной, трудолюбивой стаей.

Учитель:

- Что нужно, чтобы ваша стая стала самой лучшей?

(дети отвечают)

( если попадается мяч, то этот ученик приглашает своих друзей поиграть в мяч, кидая его друг другу по цепочке)

Е) Дети встают в круг. Ставится «Песенка Красной Шапочки». Приглашается водящий.

(Дети дружно танцуют. После танца желающие говорят друг другу хорошие слова, пожелания.)

Например: - Вика, ты так хорошо танцуешь. Научи меня танцевать.

- Хорошо, будем учиться танцевать.

- Даниил, ты всегда такой вежливый. Я тоже хотел бы быть таким. ( и т.д)

Ё) Возвращение домой.

- Ребята, кто хочет остаться в Африке?

- Прочитайте пословицу и скажите, почему так говорится?

В гостях хорошо, а дома лучше.

- Как вы вели себя в гостях?

- Хорошо ли вам было вместе?

4. Итог.

Учитель: - Наш класс – это тоже Африка. Мы должны жить дружно, помогать друг другу в трудную минуту. Нельзя обижать друг друга. Посмотрите, какие вы красивые , умные, добрые. Улыбнитесь друг другу.Общая информация

Номер материала: ДВ-475656

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Роль педагога в реализации концепции патриотического воспитания школьников в образовательном процессе в свете ФГОС второго поколения»
Курс профессиональной переподготовки «Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня»
Курс повышения квалификации «Актуальные проблемы обучения детей с нарушением слуха в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования»
Курс «Сопровождение детского отдыха. Школа вожатых»
Курс повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС»
Курс повышения квалификации «Средства педагогического оценивания и мониторинга в работе учителя в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация инклюзивного обучения в сфере образования»
Курс повышения квалификации «Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном процессе начальной школы»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»
Курс повышения квалификации «Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическая диагностика в современном образовательном процессе»
Курс повышения квалификации «Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе»
Курс повышения квалификации «Система диагностики предметных и метапредметных результатов в начальной школе»
Курс повышения квалификации «Современные тенденции цифровизации образования»

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.