Скачивание материала началось

Предлагаем Вам установить расширение «Инфоурок» для удобного поиска материалов:

ПЕРЕЙТИ К УСТАНОВКЕ
Каждую неделю мы делим 100 000 ₽ среди активных педагогов. Добавьте свои разработки в библиотеку “Инфоурок”
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Украинский язык ПрезентацииКомпетентнісний підхід на уроках української мови та літератури шляхом використання елементів нових освітніх технологій

Компетентнісний підхід на уроках української мови та літератури шляхом використання елементів нових освітніх технологій

библиотека
материалов
Інтерес до навчання є тільки там, де є натхнення, народжене від успіху

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Інтерес до навчання є тільки там, де є натхнення, народжене від успіху
Описание слайда:

Інтерес до навчання є тільки там, де є натхнення, народжене від успіху

2 слайд За умов змін в українському суспільстві особливого значення набувають питання
Описание слайда:

За умов змін в українському суспільстві особливого значення набувають питання формування нових життєвих стратегій, компетентності, конкурентоспроможності, посилення гнучкості та мобільності соціальної поведінки молодої людини.

3 слайд
Описание слайда:

4 слайд Саме компетентнісний підхід покликаний подолати прірву між освітою і потребам
Описание слайда:

Саме компетентнісний підхід покликаний подолати прірву між освітою і потребами життя,  звернутися до пошуку нових підходів у вивченні предметів.

5 слайд
Описание слайда:

6 слайд Компетентнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на досягне
Описание слайда:

Компетентнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності

7 слайд
Описание слайда:

8 слайд Компетентність визначається як загальна здатність, що базується на знаннях, д
Описание слайда:

Компетентність визначається як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню

9 слайд Педагог А.В.Хуторський трактує поняття «компетенція» та «компетентність» у о
Описание слайда:

Педагог А.В.Хуторський трактує поняття «компетенція» та «компетентність» у освітньому процесі так: компетенція – сукупність взаємопов’язаних рис особистості учня (знань, умінь, навичок, способів діяльності), компетентність – володіння певною компетенцією, включаючи і особистісне ставлення до неї і предмета діяльності .

10 слайд
Описание слайда:

11 слайд Питання формування компетентностей висвітлено в Державних стандартах базової
Описание слайда:

Питання формування компетентностей висвітлено в Державних стандартах базової та повної загальної середньої освіти, нових програмах.

12 слайд У цьому Державному стандарті поняття вживаються у такому значенні: Ключова ко
Описание слайда:

У цьому Державному стандарті поняття вживаються у такому значенні: Ключова компетентність - спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів; Ключова компетенція - певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності людини.

13 слайд
Описание слайда:

14 слайд Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, форму
Описание слайда:

Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.

15 слайд
Описание слайда:

16 слайд Освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів. Наскрізними
Описание слайда:

Освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів. Наскрізними змістовими лініями мовного компонента є мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна лінії..

17 слайд Саме ці лінії формують комунікативну компетентність особистості, сприяють роз
Описание слайда:

Саме ці лінії формують комунікативну компетентність особистості, сприяють розвиткові національної самосвідомості, патріотичному, морально-етичному та естетичному вихованню учнів. Відповідно до цього в учнів формуються мовна, мовленнєва, соціокультурна й діяльнісна компетентності як складники комунікативної компетентності.

18 слайд
Описание слайда:

19 слайд Складовими літературного компонента є: - емоційно-ціннісна лінія - літературо
Описание слайда:

Складовими літературного компонента є: - емоційно-ціннісна лінія - літературознавча лінія - загальнокультурна лінія - компаративна лінія.

20 слайд У цих лініях наскрізно втілені ключові компетентності: − соціальні компетентн
Описание слайда:

У цих лініях наскрізно втілені ключові компетентності: − соціальні компетентності (активна участь у суспільному житті; здатність знайти, зберегти і розвинути себе як особистість; розвиток комунікативних якостей; здатність розв’язувати проблеми; формування світоглядних і загальнолюдських ціннісних орієнтирів); − мотиваційні компетентності (розвиток творчих здібностей, здатності до навчання, самостійності мислення); − функціональні компетентності: естетична, культурологічна, мовна, комунікативна (вміння оперувати набутими знаннями, сформованими навичками, використовувати їх у практичному житті).

21 слайд
Описание слайда:

22 слайд Відповідно до всього цього пропонується адекватне змістове та організаційне н
Описание слайда:

Відповідно до всього цього пропонується адекватне змістове та організаційне наповнення системи формування компетентностей учнів за рахунок реалізації певних методів і технологій навчання.

23 слайд
Описание слайда:

24 слайд Найрезультативнішими визначають метод проектів, дебати,позакласні заходи,урок
Описание слайда:

Найрезультативнішими визначають метод проектів, дебати,позакласні заходи,уроки-конференції, створення портфоліо учня та технологію розвитку критичного мислення через читання та письмо, використання інноваційних, рефлексивно-предметних, ігрових технологій.

25 слайд
Описание слайда:

26 слайд Метод проектів є основною технологією формування ключових компетентностей учн
Описание слайда:

Метод проектів є основною технологією формування ключових компетентностей учнів, яка дозволяє, використовуючи найменші затрати ресурсів, створити в навчальному процесі умови діяльності, максимально наближені до реальних. Проект визначається як комплекс дій, спеціально організованих учителем, який самостійно виконується дітьми і завершується створенням продукту, що складається з об'єкта діяльності та його усної чи писемної презентації. Метод проектів є ефективним, оскільки стимулює практичну проектну діяльність школярів і дозволяє формувати весь набір компетентностей. Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну, групову.

27 слайд
Описание слайда:

28 слайд Уроки-конференції, уроки-аукціони, уроки-ділові ігри розвивають комунікативну
Описание слайда:

Уроки-конференції, уроки-аукціони, уроки-ділові ігри розвивають комунікативну компетенцію як сукупність мовленнєвої, мовної,соціокультурної, соціолінгвістичної, стратегічної компетенції, як здатність людини до іншомовного спілкування, бажання толерантно сприймати інших, охоплює різноманітні тематичні сфери людської діяльності: власну особу та особу комуніканта, повсякденне життя, дозвілля, громадсько-політичний устрій, звичаї, національні та культурні традиції, галузі економіки, науки, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, засоби масової комунікації та інформації, світ і всесвіт.

29 слайд
Описание слайда:

30 слайд Ефективними у формуванні свідомості учня є позакласні заходи,які формують соц
Описание слайда:

Ефективними у формуванні свідомості учня є позакласні заходи,які формують соціокультурну,громадянську, комунікативну,інформаційну компетенціі. Стимулюють школярів на активну і самостійну інтелектуальну діяльність, дають їм можливість показати результат своєї діяльності

31 слайд
Описание слайда:

32 слайд Перспективним шляхом розвитку освіти є впровадження інноваційних, рефлексивно
Описание слайда:

Перспективним шляхом розвитку освіти є впровадження інноваційних, рефлексивно-предметних, ігрових технологій. Найефективнішими технологіями навчання життєвим навичкам є: - проектні технології, що забезпечують інтеграцію різнопредметних знань і вмінь з різними видами діяльності; - ігрові технології, що формують уміння розв'язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів; - тренінгові технології, спрямовані на розвиток творчого мислення, комунікативної, психологічної компетентності учнівської молоді.

33 слайд
Описание слайда:

34 слайд Зазначені методи та технології ставлять дитину в позицію творця, а не виконав
Описание слайда:

Зазначені методи та технології ставлять дитину в позицію творця, а не виконавця чужої волі. Психологія компетентнісного підходу донавчання спрямована на те, як допомогти дитині пізнати себе (самопізнання), як оцінювати себе (самооцінка), як навчити самоаналізу (рефлексія), скласти життєву програму, проект (само проектування), і, звичайно, як планувати, організовувати діяльність задля досягнення мети життя, як здійснювати відповідальний життєвий вибір.

35 слайд
Описание слайда:

36 слайд Отже, основне кредо роботи вчителів української мови це – визнання кожного уч
Описание слайда:

Отже, основне кредо роботи вчителів української мови це – визнання кожного учня, педагогіка співробітництва, компетентнісний підхід на уроках української мови та літератури з використанням елементів нових освітніх технологій, тому показником результативності буде те, що наші учні зможуть використовувати власний потенціал у житті, застосовуючи здобуті знання у різноманітній діяльності.

37 слайд Дякуємо за увагу. Бажаємо успіхів у роботі! Вмійте бачити й відчувати кожног
Описание слайда:

Дякуємо за увагу. Бажаємо успіхів у роботі! Вмійте бачити й відчувати кожного учня, давати можливість дитині показати свої результати.

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.