1549282
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт проекта «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Музыка Другие методич. материалыКонкурс среди мальчиков "Бичии Тажы"

Конкурс среди мальчиков "Бичии Тажы"

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Идёт приём заявок Для дошкольников и учеников 1-11 классов 16 предметов ОРГВЗНОС 25 Р. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
библиотека
материалов

«Бичии тажынын» сценарийи

Эртенгинин мендизи-биле эргим аалчылар, ада-иелер бичии тажылар, жюри кежигуннери.

Эгиир шагдан унелиг

Эр хиндиктиг кижи

Эрес, моге шыырак сен,

Энерелдиг эр кижи.

Отка-коске душпес болза,

Оолдун омаа орланында,

Оор-суук кылбас болза,

Окпан чикпен кайгалында.

Дезиг аътты сыындыр четкеш,

Дээктиг сарыг сыдым-биле

Донмек эъди узулгуже,

Тореп чилээр эрезинде.

Ам дараазында опкан-чипкен оолдарывысты адыш часкаашкыны-биле уткуп алыылынар.

 1. Улуг болуктун кижизидикчизи: Тейнин Дажы Хеймер-оолович уруглар сады «Сказка»

 2. Школаже белеткел болуунун кижизидикчизи Куулар Отчугаш Мергенович уруглар сады «Мишутка»

 3. Улуг болуктун кижиздикчизи: Салчак Сайын-Белек Май-оолович уруглар сады «Теремок»

 4. Улуг болуктун кижизидикчизи: Ховалыг Айды Аясович уруглар сады «Святлячок»

 5. Школаже белеткел болуунун кижизидикчизи: Оюн Шимит Тимурович уруглар сады «Светлячок»

 6. Улуг болук кижизидикчизи: Хомушку Олчей Айдысович уруглар сады «Мишутка»

 7. Улуг болуктун кижизидикчизи: Монгуш Арсен Шоранович уруглар сады «Сказка»

 8. Улуг болуктун кижизидикчизи: Мижит-Доржу Соёмбоо Алексеевич уруглар сады «Сказка»

 9. Школаже белеткел болуунун кижизидикчизи: Саая Авырал Владимирович уруглар сады «Светлячок»

 10. Школаже белеткел болуунун кижизидикчизи: Иргит Айдемир Тоорукович уруглар сады «Золотой ключик»

 11. Школаже белеткел болуунун кижизидикчизи: Иргит Лопсан-Серен Родионович уруглар сады «Теремок»

 12. Улуг болук кижизидикчизи: Соян Амыр-Санаа Уйнук-оолович уруглар сады «Мишутка»

 13. Улуг болук кижизидикчизи: Куулар Начын Белекович уруглар сады «Золотой ключик»

 14. Школаже белеткел болуунун кижизидикчизи: Иргит Энерел Артурович уруглар сады «Теремок»

 15. Улуг болук кижизидикчизи: Хертек Найыр Сергекович уруглар сады «Золотой ключик»

Тыва улус чаагай кижизидикчи утка шынарлыг, чанчылдарлыг чораан. Эр кижилер шагдан бээр ханы уткалыг, тура соруктуг, куштуг, ог-буленин азыракчызы, камгалакчызы болгашч оленгиижи диртип келген.Чылдар шуужуп эртерге–даа, уе чеже-даа оскерлирге, ындыг бооп артар.

Толептиглерге хамааржыр кырган-ачалар, адалар, аныяк оолдар дыка хой. Оларга чоргаарланы пчоруур бис. Тыва улустун

«Адазы олур – оглу артар,

Аъды олур баглааш артар»

деп улегер чугаазы дыка-ла ханы утканы илередип турар.Тыва чоннун тоогузунде эр кижи хундуткелдиг-даа чораан, ол хундуткелди ажыл-ижи, экер-эрези, аажы-чаны, мерген угааны-биле чаалап ап чораан.

Бистин огбелеривис эр кижилер тос бергени шыдажып эртер, тос айыылды чайладыр, тос дээрнин чанныын чайладыр, тос тандынын ээзи боор, тос хемни кежер, тос-тостун соогун шыдажып эртер, тос кулаш сыдым эдилээр, тос арты ажар дээрзин чугаалап чорааннар.

Тажы – дээрге хаан, кадыннын оглу, дужулгелиг, шыдалдыг эр кижи.

Ам дараазында шииткекчилер биле таныштырайн:

 1. «Мишутка» уруглар садынын эргелекчинин ооредилге кижизидилге талазы-биле оралакчызы: Ламажык В. С.

«Мишутка» уруглар садынын эргелекчизинге состен берээлинер: Бовей Л.К.

Тыва чуртун оглу

Таан чараш девий бээр

Черим чуртум кызы

Чараш кылдыр самнай бээр


«Мишутка» уруглар сады «Элгир шынгырааш» саамы-биле ажыдарын чопшээренер

1ги моорей:

Аът киштежип таныжар

Кижи чугааланып таныжар

Аван адаан шолан кымыл,

Аал чуртун кайдал?

Орлан шоваа оолчугаштар,

Ону биске таныштырзын.

«Бодун таныштырары»

2- ги Мөөрей:

Ийи буттун кырын орта турупканда

Идегелдиг, кымнарга-даа алдырбастар.

Чугенетпээн аът ышкаш, донгун чаны,

Чурекир-ле эрлер база ылап олар.

Шагнын шагдан Тыва чонум

Салгалдары кедип келген

Ада-ием бурун хеви

Аажок чараш Тыва хевим.


«Тыва хеп корулдези»


3 ку моорей:

Турза узун, тутса моге

Тулган эрес оолдар боор,

Кужун шенээн моорейже

Оолдарны чаладываыс.

Мочек-мочек шынганнарлыг,

Моге шыырак чаятынган

Турза-сынныг, тутса-салбас,

Тажыларны чалап туру.

«Хол басчыры».4 -ку моорей:

Ажыл-ишчи, эрес, кежээ, турумчагныг,

Боду дээштинтуржупшыдаар, хундулээчел,

Бодамчалыг, изиг ханы тажыларны

Бодандырар айтырыгларже чалаптаалы.

Угаан-бодал сайзырадыр

Угааныглар кайда силер?


«Бодандырар айтырыглар»

 1. Бис чуу деп Республикада чурттап турар бис? (Тыва)

 2. Чурттап турар хоорайывыс адын ада? (Ак-Довурак)

 3. Ачазыннын долу ат сывы, кайда ажылдаптурарыл?

 4. Бисти нхоорайывыс чанында чуу деп хем агып чыдарыл?(Хемчик)

 5. Чылда каш уе барыл? (Кус, Кыш, час, чай)

 6. Ошкунун оглун чуу деп адаарыл? (анай)

 7. Кижинин бир холунда каш салаа барыл? (5)

 8. Бо чылдын кайы уезил, база ол уенин демдектерин ада?

 9. Россиянын тугунда кандыг оннер барыл? (ак, кок, кызыл)

 10. Бажынынга кандыг байырлалдар эртирип турар силер, оларнын аттарын ада?

 11. Сфетофорда кандыг оннер барыл? (ногаан, сарыг,кызыл)

 12. Чимистер адындан адап корем? (яблок, апельсин)

 13. Ну, погоди деп мультиктин кол ойнакчыларынын ада?

 14. Кижи удуп чыткаш чуну коорул? (душ)

 15. Садиктеп турар садигин адын ада, база ол каш къадыл?

 16. Неделяда каш хонук барыл? (7)

 17. Кандыг орус тоолдар билир силер?

 18. Билир шулуунден чугаалап корем?

 19. Неделянын хуннерин адап корем?

 20. Дилгинин аажы-чаны кандыг боорул?

 21. Азырал амытаннар аттарын ада?

 22. Узун кулактыг анчыгаштын адын ада? (койгун)

 23. Кандыг хогжум херекселдери билир сен, аттарын ада? (баян, бубен, металофон)

 24. Кыжын удуур амытаннын адын ада? (Адыг)

 25. Футбол, волейбол, лапту оларнын ниити адын ада? (спорт)

 26. Кандыг оннер билир сен ада? (ногаан, кызыл, сарыг, кок)

 27. Садигин эргелекчизинин адын ада? (Бовей Л.К)

 28. Душтеки чемни орус дыл кырында канчаар адаар бис? (обед)

 29. Ооредилге херекселдеринин аттарын ада?

 30. Тыванын республиканын тову чуу деп хоорайыл?5-ки моорей: «Тажыларнын таландызы»Шулук ,ыры, танцы-сам

Чуглуг куш дег ужуксун

Дазырадыр тепишаан

Таландызын көргуссун.


Ажылга-даа, спорка-даа, эртемге-даа аажок-ла оолдарывыс кызымак-тыр.

Езулуглар болганынга чоргаарланып, йорээл состу оорушкулуг соглеп тур бис.

Амыдырал чуртталганнын оруктары

Амыр эвес, берге дээрзин утпайн чорзун.

Чонунарнын аразынга толептиг бооп,

Чандыр баспайн, бурунгаар-ла чуткуп чорзун.

Эртип турар моорейивис

Моон-биле дооступ тур.

Ынчангаштын шииткекчилерге уеден берээлинер. Ачыр-тутчуп, моорейлешкен туннеливис туннеп турда, олар азында бистер тывызыктажыптар бис бе уруглар че?

1.Чыжыр алдын ковайды

Чыжым бажы думейти (дан адары)


2.Ону кара ореге

Ортемчейни шуглады.(дун)


3.Коорге коску, тударга тутунмас. (Холеге)


4.Дыннаарым дыннадым, тыварым тыпадым (чангы)


 1. Кожа чоогу чагыда, кара кадай карганып ор (каарган)


 1. Артап болбас алдын орген, дээп болбас демир орген (чылан)


 1. Уне калбан, кире калбан (эжик)


8. Чем чивес чарашпай,

Черге чорба счарашпай.

Чучак хептиг чарашпай,

Чугаазы чок чарашпай.(ойнаар кыс)


9. Майыы майыы майышкак, башкы буду майышкак.

Солуу солуу солушкак, сонгу буду шоюшкак. (койгун)


10. Хан дээр дег сынныг

Хартыга дээр чалгынныг

Кадыргы дээр чакпалыг

Хаван дег азыглыг

Ишти долу уужелиг

Ийи аастыг куйлуг (хендирбе)


Школа назыны четпээн уругларның муниципалдыг бюджеттиң ооредилге албан чери

уруглар сады «Мишутка»

Садик

чергелиг мөөрей

«Бичии Тажы»

уруглар сады «Мишутка»

2012 чыл


Курс профессиональной переподготовки
Воспитатель (Музыкальный руководитель)
Курс повышения квалификации
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

                          «Бичии тажынын» сценарийи

Эртенгинин мендизи-биле эргим аалчылар, ада-иелер бичии тажылар, жюри кежигуннери.

Эгиир шагдан унелиг

Эр хиндиктиг кижи

Эрес, моге шыырак сен,

Энерелдиг  эр кижи.

Отка-коске душпес болза,

Оолдун омаа орланында,

Оор-суук кылбас болза,

Окпан чикпен кайгалында.

Дезиг аътты сыындыр четкеш,

Дээктиг сарыг сыдым-биле

Донмек эъди узулгуже,

Тореп чилээр эрезинде.   

Ам дараазында опкан-чипкен оолдарывысты адыш часкаашкыны-биле уткуп алыылынар.

1.     Улуг болуктун кижизидикчизи: Тейнин Дажы Хеймер-оолович уруглар сады «Сказка»

2.     Школаже белеткел болуунун кижизидикчизи Куулар Отчугаш Мергенович уруглар сады «Мишутка» 

3.      Улуг болуктун кижиздикчизи: Салчак Сайын-Белек Май-оолович уруглар сады «Теремок»

4.     Улуг болуктун кижизидикчизи: Ховалыг Айды Аясович уруглар сады «Святлячок»

5.     Школаже белеткел болуунун кижизидикчизи: Оюн Шимит Тимурович уруглар сады «Светлячок»    

6.     Улуг болук кижизидикчизи: Хомушку Олчей Айдысович уруглар сады «Мишутка»

7.     Улуг болуктун кижизидикчизи: Монгуш Арсен Шоранович уруглар сады «Сказка»   

8.     Улуг болуктун кижизидикчизи: Мижит-Доржу Соёмбоо Алексеевич уруглар сады «Сказка»   

9.     Школаже белеткел болуунун кижизидикчизи: Саая Авырал Владимирович уруглар сады «Светлячок»

10.Школаже белеткел болуунун кижизидикчизи: Иргит Айдемир Тоорукович уруглар сады «Золотой ключик»

11.Школаже белеткел болуунун кижизидикчизи: Иргит Лопсан-Серен Родионович уруглар сады «Теремок»

12.Улуг болук кижизидикчизи: Соян Амыр-Санаа Уйнук-оолович уруглар сады «Мишутка»

13.Улуг болук кижизидикчизи: Куулар Начын Белекович уруглар сады «Золотой ключик»

14.Школаже белеткел болуунун кижизидикчизи: Иргит Энерел Артурович уруглар сады «Теремок»

15.Улуг болук кижизидикчизи: Хертек Найыр Сергекович уруглар сады «Золотой ключик» 

                    Тыва улус чаагай кижизидикчи утка шынарлыг, чанчылдарлыг чораан. Эр кижилер шагдан бээр ханы уткалыг, тура соруктуг, куштуг, ог-буленин азыракчызы, камгалакчызы болгашч оленгиижи диртип келген.Чылдар шуужуп эртерге–даа, уе чеже-даа оскерлирге, ындыг бооп артар.

           Толептиглерге хамааржыр кырган-ачалар, адалар, аныяк оолдар дыка хой. Оларга чоргаарланы пчоруур бис. Тыва улустун

                  «Адазы олур – оглу   артар,

                  Аъды олурбаглааш артар»

деп улегер чугаазы дыка-ла ханы утканы илередип турар.Тыва чоннун тоогузунде эр кижи хундуткелдиг-даа чораан, ол хундуткелди ажыл-ижи, экер-эрези, аажы-чаны, мерген угааны-биле чаалап ап чораан.

          Бистин огбелеривис  эр кижилер тос бергени шыдажып эртер, тос айыылды чайладыр, тос дээрнин чанныын чайладыр, тос тандынын ээзи боор, тос хемни кежер, тос-тостун соогун шыдажып эртер, тос кулаш сыдым эдилээр, тос арты ажар дээрзин чугаалап чорааннар.

Тажы – дээрге  хаан, кадыннын оглу, дужулгелиг, шыдалдыг эр кижи.

Ам дараазында шииткекчилер биле таныштырайн:

1.      «Мишутка» уруглар садынын эргелекчинин  ооредилге кижизидилге талазы-биле оралакчызы: Ламажык В. С.

2.      

3.      

 

«Мишутка» уруглар садынын эргелекчизинге состен берээлинер: Бовей Л.К.  

Тыва чуртун оглу

Таан чараш девий бээр

Черим чуртум кызы

Чараш кылдыр самнай бээр

 

«Мишутка» уруглар сады «Элгир шынгырааш» саамы-биле ажыдарын чопшээренер

1ги моорей:

Аът киштежип таныжар

Кижи чугааланып таныжар

Аван адаан шолан кымыл,

Аал чуртун кайдал?

Орлан шоваа оолчугаштар,

Ону биске таныштырзын.

«Бодун таныштырары»

2- ги Мөөрей:

Ийи буттун кырын орта турупканда

Идегелдиг, кымнарга-даа алдырбастар.

Чугенетпээн аът ышкаш, донгун чаны,

Чурекир-ле эрлер база ылап олар.

Шагнын шагдан Тыва чонум

Салгалдары кедип келген

Ада-ием бурун хеви

Аажок чараш Тыва хевим.

 

«Тыва хеп корулдези»

 

3 ку моорей:

Турза узун, тутса моге

Тулган эрес оолдар боор,

Кужун шенээн моорейже

Оолдарны чаладываыс.

Мочек-мочек шынганнарлыг,

Моге шыырак чаятынган

Турза-сынныг, тутса-салбас,

Тажыларны чалап туру.   

«Хол басчыры».

 

4 -ку моорей:

Ажыл-ишчи, эрес, кежээ, турумчагныг,

Боду дээштинтуржупшыдаар, хундулээчел,

Бодамчалыг, изиг ханы тажыларны

Бодандырар айтырыгларже чалаптаалы.

Угаан-бодал сайзырадыр

Угааныглар кайда силер? 

 

«Бодандырар айтырыглар»

1.     Бис чуу деп Республикада чурттап турар бис? (Тыва)

2.     Чурттап турар хоорайывыс адын ада? (Ак-Довурак)

3.     Ачазыннын долу ат сывы, кайда ажылдаптурарыл?

4.     Бисти нхоорайывыс чанында чуу деп хем агып чыдарыл?(Хемчик)

5.     Чылда каш уе барыл? (Кус, Кыш, час, чай)

6.     Ошкунун оглун чуу деп адаарыл? (анай)

7.     Кижинин бир холунда каш салаа барыл? (5)

8.     Бо чылдын кайы уезил, база ол уенин демдектерин ада?

9.     Россиянын тугунда кандыг оннер барыл? (ак, кок, кызыл)

10.Бажынынга кандыг байырлалдар эртирип турар силер, оларнын аттарын ада?

11.Сфетофорда кандыг оннер барыл? (ногаан, сарыг,кызыл)

12.Чимистер адындан адап корем? (яблок, апельсин)

13.Ну, погоди деп мультиктин кол ойнакчыларынын ада?

14.Кижи удуп чыткаш чуну коорул? (душ)

15.Садиктеп турар садигин адын ада, база ол каш къадыл?

16.Неделяда каш хонук барыл? (7)

17.Кандыг орус тоолдар билир силер?

18.Билир шулуунден чугаалап корем?

19.Неделянын хуннерин адап корем?

20.Дилгинин аажы-чаны кандыг боорул?

21.Азырал амытаннар аттарын ада?

22.Узун кулактыг анчыгаштын адын ада? (койгун)

23.Кандыг хогжум херекселдери билир сен, аттарын ада? (баян, бубен, металофон)

24.Кыжын удуур амытаннын адын ада? (Адыг)

25.Футбол, волейбол, лапту оларнын ниити адын ада? (спорт)

26.Кандыг оннер билир сен ада? (ногаан, кызыл, сарыг, кок)

27.Садигин эргелекчизинин адын ада? (Бовей Л.К)

28.Душтеки чемни орус дыл кырында канчаар адаар бис? (обед)

29.Ооредилге херекселдеринин аттарын ада?

30. Тыванын республиканын тову чуу деп хоорайыл?  

 

                    5-ки моорей: «Тажыларнын таландызы»

 

Шулук ,ыры, танцы-сам

Чуглуг куш дег ужуксун

Дазырадыр тепишаан

Таландызын көргуссун.

 

Ажылга-даа, спорка-даа, эртемге-даа аажок-ла оолдарывыс кызымак-тыр.

Езулуглар болганынга чоргаарланып, йорээл состу оорушкулуг соглеп тур бис.

Амыдырал чуртталганнын оруктары

Амыр эвес, берге дээрзин утпайн чорзун.

Чонунарнын аразынга толептиг бооп,

Чандыр баспайн, бурунгаар-ла чуткуп чорзун.

Эртип турар моорейивис

Моон-биле дооступ тур.

Ынчангаштын шииткекчилерге уеден берээлинер. Ачыр-тутчуп, моорейлешкен туннеливис туннеп турда, олар азында бистер тывызыктажыптар бис бе уруглар че?

1.Чыжыр алдын ковайды

Чыжым бажы думейти (дан адары)

 

2.Ону кара ореге

Ортемчейни шуглады.(дун)

 

3.Коорге коску, тударга тутунмас. (Холеге)

 

4.Дыннаарым дыннадым, тыварым тыпадым (чангы)

 

4.     Кожа чоогу чагыда, кара кадай карганып ор (каарган)

 

5.     Артап болбас алдын орген, дээп болбас демир орген (чылан)

 

6.     Уне калбан, кире калбан (эжик)

 

8. Чем чивес чарашпай,

Черге чорба счарашпай.

Чучак хептиг чарашпай,

Чугаазы чок чарашпай.(ойнаар кыс)

 

9.   Майыы майыы майышкак, башкы буду майышкак.

Солуу солуу солушкак, сонгу буду шоюшкак. (койгун)

 

10.  Хан дээр дег сынныг

Хартыга дээр чалгынныг

Кадыргы дээр чакпалыг

Хаван дег азыглыг

Ишти долу уужелиг

Ийи аастыг куйлуг (хендирбе)

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку
IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Для дошкольников и учеников 1-11 классов Рекордно низкий оргвзнос 25 Р. 16 предметов ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.