1530776
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ИнфоурокНачальные классыКонспектыКонспект к открытому уроку по литературному чтению "М. Гумилевская Почему снег белый?"

Конспект к открытому уроку по литературному чтению "М. Гумилевская Почему снег белый?"

библиотека
материалов
Тема: Марта Гумилевская «Харның өңу чүге агыл?» Кичээлдин хевири: чаа билиг а...
Марта Гумилевская Марта Гумилевская бичии уругларнын чогаалчызы.Ол бодунун к...
IV.Чечен чугааны номчуур. 1.Словарь-биле ажыл: кристалл - бичии бүдүмелдер үг...
2 кезекти сайгарары: -Кышкы аргада чүү эң-не онзагайыл? -Буттуң харга баскан...
4-кү кезекти сайгарары: -Дош кандыг өңнүгүл? -Харнын ак онунун чажыды чудел?...
Тывызыктар. Алдын чайыр чырытты, ак ширтек союлду. (хун,хар) Ужуп чорааш, ыыт...
Чоннун эскериглери. Хар кылын болза-….. тараа элбек болур. Хову, шөлдерде хар...
Серемчилелдиг болуңар (чуруктар-биле чугаа тургузар). «Чуга дош». «Тайгыр ору...
Хар биле доштун бистин амыдыралывыска ажыы бар бе? Туннел. -Номчаан чечен чуг...
Лабиринт

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Тема: Марта Гумилевская «Харның өңу чүге агыл?» Кичээлдин хевири: чаа билиг а
Описание слайда:

Тема: Марта Гумилевская «Харның өңу чүге агыл?» Кичээлдин хевири: чаа билиг алырынын кичээли. Кичээлдин ниити темазы:бойдустун чурумалы. Сорулгазы: 1.Чечен чугааны шын, тода, медерилдиг номчуруунче кичээнгей салыр. 2.Номчаан чугаазынын утказын амыдырал-биле холбап ооренир. 3.Оореникчилернин дыл-домаан сайзырадыр. 4.Хундулээчел, биче сеткилдиг, дузааргак чорукка кижизидер. 5.Лабораторлуг ажыл. Дерилгези:кыш дугайында презентация,компьютер, проектор, чогаалчынын чуруу, хар, дош, оюннар, тест. Кичээлдин чорудуу. I.Организастыг кезээ (кичээлдин сорулгазы-биле таныштырар) II.Онаалга хыналдазы 1 .Шулук «Кыжын» Л.Чадамба. 2.Шулук конкурузу-кыш дугайында шулуктер. III.Чаа тема Пользователь Windows:

2 слайд Марта Гумилевская Марта Гумилевская бичии уругларнын чогаалчызы.Ол бодунун к
Описание слайда:

Марта Гумилевская Марта Гумилевская бичии уругларнын чогаалчызы.Ол бодунун кырган-ачазындан бойдус дугайында хой-хой билбес чуулдерин айтырып ап, торээн чурттунун агаар-бойдузунун дугайында сонуургап, унелеп, оон дугайында хой-хой чогаалдарны бичии уругларга бижип турган.

3 слайд IV.Чечен чугааны номчуур. 1.Словарь-биле ажыл: кристалл - бичии бүдүмелдер үг
Описание слайда:

IV.Чечен чугааны номчуур. 1.Словарь-биле ажыл: кристалл - бичии бүдүмелдер үгжең - борбак хар 2. Ном-биле ажыл. Номчулганын хевирлери: а) Башкынын аянныг,улегерлиг номчулгазы. б) Шилилгелиг номчулга. в) Илчирбелей номчулга. г) Хор-биле номчулга. 3. Сос-биле ажыл. Кристаллдар,чагган,хуннун, чуък,платье,ылангыя,дош. 4. Чечен чугааны кезектеп сайгарар 1-ги кезекти сайгарары: -Хоорайга хар канчаар көстүрүл? -Харны чүлер аштап турарыл? -Харны чүлер хоорайдан үндүр сөөртүрүл? -Хоорайга хар чүге хирлиг болурул? Айтырыглар ёзугаар чугаа тургузар. Туннээр.

4 слайд 2 кезекти сайгарары: -Кышкы аргада чүү эң-не онзагайыл? -Буттуң харга баскан
Описание слайда:

2 кезекти сайгарары: -Кышкы аргада чүү эң-не онзагайыл? -Буттуң харга баскан даажы чүге дагжап турарыл? -Кышкы аргада кандыг куштуң чем тып чип орарын дыңнаар-дыр? -Арга иштинге кижи караа чүге чылчырыктаарыл? Айтырыглар ёзугаар чугаа тургузар. Туннээр. 3-кү кезекти сайгарары: Кандыг - бир чүвениң ак өңүн онзалап демдеглээр дээнде, ону ыяап-ла, хар дег ак деп чугаалаар бис: -Литературлуг кандыг арганы ажыглаан-дыр?

5 слайд 4-кү кезекти сайгарары: -Дош кандыг өңнүгүл? -Харнын ак онунун чажыды чудел?
Описание слайда:

4-кү кезекти сайгарары: -Дош кандыг өңнүгүл? -Харнын ак онунун чажыды чудел? -Дош чүнү бодун өттүр -Хар чуну бодун оттур эрттирбезил? эрттирип турарыл? -Ак оннуг хуннун чузу болганыл? Айтырыглар ёзугаар чугаа тургузар. Туннээр. 5-ки кезекти сайгарары: -Эртенги хүн үнүп турда, харның өңү кандыг болурул? -Ажык черге, каастап каан шивиниң чанынга харның өңү канчаар өскерли бээр-дир? -Хар кажан чылчырыктаар арыг, ак өңнүг болурул? Айтырыглар ёзугаар чугаа тургузар. Туннээр. Сула шимчээшкин.

6 слайд Тывызыктар. Алдын чайыр чырытты, ак ширтек союлду. (хун,хар) Ужуп чорааш, ыыт
Описание слайда:

Тывызыктар. Алдын чайыр чырытты, ак ширтек союлду. (хун,хар) Ужуп чорааш, ыыттавас, удуп чыткаш, ыыттавас, оттуп келгеш,моореп унер.(хар) Ак ширтек хову шыпты.(хар) Ак ховаганнар арга дашты шыпты(кодан майыктап чагган хар) Дашкаар черге ак даг, ишкээр черге кок суг.(хар) Отка кыппас, сугга душпес. (дош) Соок кээрге, чочая бээр, чылыг кээрге чындыя бээр (дош) Аргада ак баштыг ашак олур (тош бажында хар) Дорт алышкы дорт чузун. (чылдын уелери) Соокта шил-ле, чылыгда хол-ле (дош) Чуруктар дузазы-биле чечен чугаанын утказын чугаалаар. 4-5 оореникчи. Оореникчилернин дыннадыглары: 1)Хар кайыын келгенил?-1 оореникчи. 2)Дош-1 оореникчи.

7 слайд Чоннун эскериглери. Хар кылын болза-….. тараа элбек болур. Хову, шөлдерде хар
Описание слайда:

Чоннун эскериглери. Хар кылын болза-….. тараа элбек болур. Хову, шөлдерде хар кылын болза- …дүжүт элбек болур. Харлыг кыш ... – чылыг болур. Кыдыраашка ажыл. Чогаадыг. «Кышкы харның өөрүшкүзү.» 1. Кышкы эртен чүү чагганыл? 2. Уруглар кайда келгенил? 3.Орлан харжыгаш-биле чүнү кылганыл? 4.Тейниң кырындан кым шанактап бадып олур? 5.Кылама дошта кымнар конькилеп турарыл? 2-3 оореникчи чогаадыгларын номчуур. Башкы оореникчилернин чогаадыгларын чыып алыр.

8 слайд Серемчилелдиг болуңар (чуруктар-биле чугаа тургузар). «Чуга дош». «Тайгыр ору
Описание слайда:

Серемчилелдиг болуңар (чуруктар-биле чугаа тургузар). «Чуга дош». «Тайгыр орук». Лабораторлуг ажыл.(1 стакан хар,1 стакан дош) (Хар биле доштун ылгалын шинчилээр.) Тест-биле ажыл- дын дузазы-биле хар биле доштун дугайында шинчилел ажыл чорудар. 1)Харнын амданы . 1) Доштун амданы. а) чигирзиг а) чигирзиг б) ажыг б) ажыг в) амдан чок в) амдан чок 2) Харнын чыды. 2) Доштун чыды. а) чыт чок а) чыт чок б) чыттыг б) чыттыг 3) Харнын ону. 3) Доштун ону а)он чок а)он чок б) ак б) ак

9 слайд Хар биле доштун бистин амыдыралывыска ажыы бар бе? Туннел. -Номчаан чечен чуг
Описание слайда:

Хар биле доштун бистин амыдыралывыска ажыы бар бе? Туннел. -Номчаан чечен чугаавыстын автору- -Номчаан чечен чугаавыстын ады- -Харнын ону чуге агыл?- Рефлексиялыг кезээ: -Кичээлде сагыш-сеткилинер кандыг болду? Бо кичээлде сонуургаан чүүлүм … Бо кичээлде билбээн чүүлүм … Онаалга. 1.М.Гумилевская «Харнын ону чуге агыл ?» номчуур 2.М.Гумилевскаянын оске чогаалдарын тып номчуур. Демдектер.

Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Лабиринт
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическая деятельность требует от педагога наличия системы специальных знаний в области обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Дистанционный курс «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа).

Подать заявку на курс

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня»
Курс «Сопровождение детского отдыха. Школа вожатых»
Курс повышения квалификации «Средства педагогического оценивания и мониторинга в работе учителя в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Система образовательной организации в начальном общем образовании в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Тайм-менеджмент - персональная эффективность преподавателя»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»
Курс повышения квалификации «Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности»
Курс повышения квалификации «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Проективные методики в начальной школе в соответствии с ФГОС»
Курс повышения квалификации «Сурдопедагогика: организация обучения, воспитания, коррекция нарушений развития и социальной адаптации глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся в условиях реализации программы ФГОС»
Курс повышения квалификации «Система диагностики предметных и метапредметных результатов в начальной школе»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего вида»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.