245979
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Начальные классы ТестыКонспект урока по математике "50-24"

Конспект урока по математике "50-24"

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Идёт приём заявок Для дошкольников и учеников 1-11 классов 16 предметов ОРГВЗНОС 25 Р. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
библиотека
материалов

hello_html_m5caeccb3.gifhello_html_76321f19.gifhello_html_m4ddac899.gifhello_html_7c1e5f63.gifhello_html_3763683b.gifhello_html_550e4122.gifhello_html_m49e7e3c3.gifhello_html_m80d1a8d.gif

2-ги класска математика кичээлиниң технологтуг картазы

Темазы: 50-24 хевирниң чижектерин бодап өөредириТургусканы: 3дугаар школаның

эге класстар башкызы

Куулар А.М.

Чадаана-2016

Класс: 2


Кичээлдиң темазы: 50-24

Кичээлдиң хевири: Аян-чорук кичээли

Сорулгалары:

Өөредилгелиг: 50-24 хевирниң чижектерин алгоритм езугаар бодап өөредир.

Сайзырадылгалыг: Өөреникчилерниң математиктиг аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыр.

Кижизидилгелиг: кичээл үезинде бот-боттарын дыңнап билирин, корум-чурумну тудуп билирин кижизидер.

Бугу талалыг ооредилгелиг ажыл-чорудулгазын кижизидери

(формирование УУД):

Личностуг ажыл-чорудулга (личностные действия): бот-башкарныры, утка чырыдары, мозу-будуш болгаш этикалыг уг-шигни тывары (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация)

Башкарыкчы ажыл-чорудулга (регулятивные действия): сорулга салыры, план тургузары, баш бурунгаар айтыры, хыналда кылыры, эдип-чазаары, унелээри, бот башкарныры (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция)

Билип алыышкын ажыл-чорудулгазы (познавательные действия): ниити ооредилгелиг, логиктиг, берге айтырыгны шиитпирлеп билири (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы)

Харылзажылга ажыл-чорудулгазы (коммуникативные действия): ооредилгеге хамаарышкан кады-ажылдажылга, айтырыгларны салыры, чорулдээлиг айтырыгларны сайгап шиитпирлээри, эш-оорунун корум-чурумун удурттуру, бердинген сорулгаларга, байдалдарга бодунун бодалдарын шын болгаш долу илередип билири (планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации)


Кичээлдиң дерилгези: өөредилге ному, компьютер, проектор, карточкалар

Кичээлдиң чадалары

Үези

Башкының ажыл-чорудулгазы

Өөреникчилерниң ажыл-чорудулгазы

Бүгү талалыг өөрелилге ажыл-чорудулгазы

 1. Орг. Кезээ.

Өөредилге ажыл-чорудулгазынче барымдаа

2

Хөглүг коңга кыңгырт кылды,

Кичээл шагы эгеледи.

Кончуг оожум орупкаштың

Кичээнгейлиг өөрениили

Билип алырын күзеп тур мен, чүге дизе шыдаар мен.Бот-боттарынче хүлүмзүрүүр.

Личностуг (ажылдаарынга белеткендирер, ажылчын олудун организастаары)Башкарыкчы (сорулга салыры)Харылзажылга (диалог чугааны ажыглап билири)

 1. Билигниң чугулазы

2

Бөгүн кичээливисте бис хуулгаазын алаакче аян-чорук кылыр бис.

Оюн “Арыжыгаш”

Хуулгаазын алаакта бисти чараш чечектер уткуп тур көрүңер даан! Олар хуулгаазын чечектер-дир. Чечек бүрүзү онаалгаларлыг. Оларны бис кады бодаар ужурлуг бис. А харыыларын арыжыгаштар эккелген.

 • Арылар чечектерге чүге хонарыл?Бистиң чараш, хуулгаазын алаагывыс кырынга ала-сааскан ужуп чорааш, чүг оскунуп алган. Ол оскунуп алган чүүнде бодалга бижээн. Бис бодалганы хуулгаазын алаагывыска аян-чоруувусту уламчылаар дизе, бодаар ужурлуг бис.

60+15 (60 биле 15түңү кажыл?)

20+5 (20-ни 5-ке улгаттырар)

39-4 ( 39-ту 4-ке эвээжедир)70-10 (эвээжеттиниг 70, казыкчы 10, ылгалы кажыл?)

9+□=14 (1-ги каттыныг 9, түң 14 болза, 2-ги каттыныг каш-тыр?)Бодалга: Чайка 44 чыл чурттаар, а каарган 25. Чайкага бодаарга 25 чыл хөй чурттаар. Каарган каш чыл чурттаарыл?44+25=79

Харылзажылга (бодунун бодалдарын аас-биле илередири)Билип алыышкын

(оореникчи бодунун амыдыралчы опыт-дуржулгазынга даянып тургаш билиглерин ажыглаары.)


 1. Өөредиглиг сорулганы салыры

3

 • Көрүңер даан, уруглар чараш ховаганнар чурум езугаар туруп алган, силерге онаалгалар берип турар-дыр?

1.Көргүзүглерни номчуур

2.Чүнү эскерип тур силер?

3.Көргүзүглерни бодаар-Кым билип каапты, кандыг хевирниң чижектерин өөренир-дир бис?

40-6

40-26

40-16

40-36

40-16 хевирниң чижектерин бодап өөренир бис.

Личностуг (ажылдаарынга белеткендирер, ажылчын олудун организастаары)Башкарыкчы (сорулга салыры)Харылзажылга (диалог чугааны ажыглап билири)

 1. Чаа билиглерни ажыдары

6

50-24

----------

(50-20)-4=26

Баштай чүнү казыыр бис?

Чаңгыстар кайы чүвел, уруглар? Адаптыңарам

0-тен 4-тү казып болур бис бе?Чүге?

0-тен 4-тү казып болбас болза, ам канчаптар бис?

1 онну 5 ондан чээп алыр бис. Чээп алырывыска 0 каш апарганыл?

(Утпас дээш, 5 деп чурагайның кырынга точка демдеглеп алыр бис)

1 он= 10 чаңг. 10-4=6

Чаңгыстар адаанга 6-ны бижип алыр мен.

Оннарны казыыр бис. 5 он бар турган, чаңгыстар казып тургаш, 1 онну чээп алырывыска каш он артканыл?

4-2=2

Оннар адаанга 2-ни бижиир бис.Чижек 1. (тайылбырлап тургаш, бодаар)Чаңгыстарны казыыр мен0, 4

0-тен 4-тү казып болбас

10

10-4=6

4


Билип алыышкын

(чаа билиглерни ном болгаш бодунун амыдыралчы опыт-дуржулгазынга даянып алгаш чедип алыры)Харылзажылга (бодунун бодалдарын аас-биле илередип билири, оске улустун чугаа-домаан дыннап болгаш билирин чедип алыры)Башкарыкчы (класс-биле тургускан план-биле шын ажылдап билири)

 1. Сула шимчээшкин

2


Музыка аайы-биле кылыр


 1. Чаа билиглерни чогаадыкчы чорук дузазы-биле катаптаары

4

Аян-чоруувустуң үезинде алаакка бис арыг-силиг, чурумнуг болур ужурлуг бис.

Арын 19. Бодалга 2.

-Бодалга чүнүң дугайында-дыр, уруглар?

-Чүү билдингир-дир?

Мен шиңгээдип ап тур мен.

Платье-26

Костюм-?, оон 4 хөй

Чүвүрлер- ?, 10 эвээшБодааны:

1.26+4=30 к.

2. 30-10=20 ч.26+4-10=20Харыызы: чүвүрлерниң саны 20

Харылзажылга (бодунун бодалдарын аас болгаш бижимел илередири)Башкарыкчы (кичээлде кылыр ажылдарнын чурумун чугаалап билири)

 1. Катаптаан чүүлдерни билиглер системазынче киирери

2

Арын 19. Чижек 3.

1 дугаар одуруг, 1-ги чижекти кылыр, а ийи дугаар одуруг 2-ги чижекти кылыр. Кылган соонда, бот-боттарын хынаар.

Мен ажыглап тур мен.

х-20=7 у+9=17

х=9 у=8

1 дугаар одуруг, 1-ги чижекти кылыр, а ийи дугаар одуруг 2-ги чижекти кылыр. Кылган соонда, бот-боттарын хынаар.

Личностуг (бодун хынап билири)Башкарыкчы (кылган ажылынын эдилгелерин (корректировка) шын кылып билири)

 1. Ажыл-чорудулганың

рефлексиязы.и

Түңнел.

2


-Силерге кичээл солун болгаш теманы эки билип алган болзуңарза чечээңерни кызыл корзинаже, а бир эвес теманы ам-даа чедир билбээдим деп бодап турар болзуңарза чечээңерни көк корзинаже суп каар силер.

Башкарыкчы (бодунун ажылын шын унелээри)

 1. Онаалга

1

Чижек 4. арын 19

Сана. Артык көргүгүгнү тып. Арын 19

Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку
IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Для дошкольников и учеников 1-11 классов Рекордно низкий оргвзнос 25 Р. 16 предметов ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Использование мини-проектов в школьном: начальном, основном и среднем общем и среднем профессиональном естественнонаучном образовании в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50»
Курс повышения квалификации «Сопровождение детского отдыха: от вожатого до руководителя детского лагеря»
Курс повышения квалификации «Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном процессе начальной школы»
Курс повышения квалификации «Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья»
Курс повышения квалификации «Содержательные аспекты профессионального и личностного развития педагогических работников в рамках реализации профессионального стандарта»
Курс повышения квалификации «Разработка адаптированных образовательных программ в условиях ФГОС СПО»
Курс повышения квалификации «Применение методов арт-терапии в работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками»
Курс повышения квалификации «Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе»
Курс повышения квалификации «Методика преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС»
Курс повышения квалификации «Система диагностики предметных и метапредметных результатов в начальной школе»
Курс повышения квалификации «Современные тенденции цифровизации образования»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.