Логотип Инфоурока

Получите 10₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Школьному психологу СтатьиКОУЧ-ТРЕНІНГ ЯК ОДНА ІЗ ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ

КОУЧ-ТРЕНІНГ ЯК ОДНА ІЗ ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ

Скачать материал
библиотека
материалов

Табакіна Ю.В.

практичний психолог

Криворізька педагогічна гімназії


КОУЧ-ТРЕНІНГ ЯК ОДНА ІЗ ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ


Актуальність обраної теми зумовлена тим, що професійна діяльність педагога в усі часи була однією з найбільш емоційно напружених. Це пов’язано з великим нервово-психічним навантаженням. Ідеться, насамперед, про психологічні й організаційні труднощі: необхідність бути постійно «у формі», відсутність емоційної розрядки, надмір контактів упродовж робочого дня, брак часу, перевантаження, соціальна оцінка. При такій роботі день у день напруженість може накопичуватися, що призводить до виникнення і розвитку синдрому емоційного вигорання. Рівень емоційного вигорання педагога впливає не лише на його особистість, а й на ефективність навчально - виховного процесу у цілому. Саме тому, дослідження та своєчасна профілактика зазначеного явища має велике значення як для самого педагога так і навчального закладу у цілому.

Враховуючи досвід вивчення синдрому емоційного вигорання, накопичений в багатьох Інтернет джерелах, методичних посібниках та емпіричних дослідженнях, можна сформулювати основні прийоми профілактики даного синдрому. Це, по-перше, навчання навикам саморегуляції і конструктивної поведінки в екстремальних ситуаціях; формування індивідуального стилю діяльності і професійної компетентності, а, по-друге, формування позитивного ставлення до дійсності через рефлексію і когнітивну переоцінку основних життєвих цінностей.

Груповою формою профілактики емоційного вигорання можна назвати психологічний коуч-тренінг. В наш час існує безліч моделей тренінгу антивигорання, серед яких особливий інтерес викликають моделі, засновані на теорії внутрішньої гри Тімоті Голва та Джон Уітмора. Вони направлені на посилення почуття контролю над своїм життям за допомогою навчання, контролю над своїми емоціями та досягнення певної мети, нових, позитивно сформульованих результатів у житті і роботі.

Коучинг (англ. Coaching - навчання) – новий напрямок психологічного консультування, який використовує сучасні психологічні теорії, орієнтовані на ефективне досягнення намічених цілей. Хоча насправді коучинг - щось більше, ніж консультування. Психолог (коуч) не вчить свого клієнта, як що-небудь робити. Він створює умови для того, щоб учень сам зрозумів, що йому треба робити, визначив способи, за допомогою яких він може досягти мети, сам вибрав найбільш доцільний спосіб дії і сам намітив основні етапи досягнення мети. Тренер сприяє тому, щоб їхні клієнти навчилися мінімальними зусиллями домагатися кращих результатів. В основі коучингу лежить використання психології оптимізму і успіху [6].

Коучинг - це система реалізації спільного соціального, особистісного та творчого потенціалу учасників процесу розвитку з метою отримання максимально можливого ефективного результату [4].

Отже, з метою профілактики емоційного вигорання педагогічних працівників у Криворізькій педагогічній гімназії, мною було заплановано проведення низку педагогічних нарад з використанням елементів коуч-тренінгу. Було висунуте припущення, що використання зазначених методів сприяють профілактиці емоційного вигорання й знищують емоційний дискомфорт і гармонізують внутрішній стан педагогів.

На початку року за допомогою діагностики було визначено рейтинг чинників, що заважають у професійні діяльності. На першому місці виявився такий чинник, як недостатнє забезпечення базових (матеріальних) потреб особистості. Після проведення коуч-тренінгу у вчителів головним чинником, що заважає у професійні діяльності, стала недостатня обізнаність про особливості та психологічні механізми проходження процесу емоційного вигорання у вчителів. Результатом роботи з попередження емоційного вигорання педагогічних працівників є підвищення рівня обізнаності вчителів з цього питання. Вони засвоїли механізм дії емоційного вигорання і, що є суттєвим, зрозуміли, що на недостатню обізнаність з даної теми можна вплинути навіть самостійно.

Коучінг має чотири базових етапи, кожен з яких передбачає використання різних методів та технік. Перший етап - це "Постановка мети". На ньому доречно використовувати метод мозкового штурму (Автор - Алекс Осборн), основний принцип якого полягає в тому, щоб розвести в часі генерацію ідеї та її критику [3]. Наступні етапи - це "Перевірка реального стану речей" та "Вибудовування шляхів досягнення мети". На цьому етапі педагоги були ознайомлені з методом ментальних карт (Автор - Тоні Бьюзен). На думку автора методу, досягнення успіху пов'язане з пам'яттю, а значить, зміцнення пам'яті поліпшить і якість роботи. Однак традиційна система запису із заголовками і абзацами перешкоджає запам'ятовуванню. Бьюзен запропонував помістити в центр листа ключове поняття, а всі асоціації, гідні запам'ятовування, записувати на гілках, що виходять від центру [3]. Останній етап коучінгу має назву "Досягнення". На ньому буде доречним використання методу шести капелюхів (Автор - Едвард де Боно), який дозволяє впорядкувати робочий процес за допомогою уявного надягання одного з шести кольорових капелюхів. Так, у білій людина неупереджено аналізує цифри і факти, потім одягає чорну і у всьому шукає негатив. Після цього настає черга жовтого капелюха - пошуку позитивних сторін проблеми. Надівши зелену, людина генерує нові ідеї, а в червоній може дозволити собі емоційні реакції. Нарешті, у синій підводяться підсумки [3].

Коучінг передбачає постановка цілей - «Чого ти хочеш?», аналіз поточної ситуації - «Що відбувається?», напрацювання варіантів - «Що потрібно зробити?» і, нарешті, реалізація та контроль - «Що ти будеш робити?». Деякі коучингові питання: Чого Ви хочете насправді? Чому для Вас це важливо? Як Ви можете цього досягти? Як Ви дізнаєтеся, що досягли?

Коучінг підвищує адаптивні можливості особистості і навчає навикам саморегуляції. Тренер має використовувати різні способи регуляції психофізичного стану, включаючи вправи (в тому числі дихального, релаксаційного типу чи з елементами аутотреніга) на керування нервово-психічною напруженістю, настроєм, психічним станом за допомогою перемикання уваги, на самоконтроль зовнішнього стану і прояву емоцій. Формування позитивного ставлення до дійсності можливе через переоцінку ірраціональних переконань системи цінностей. Також велике значення має розвиток особистісної рефлексії для усвідомлення наявних проблем і адекватної їх диференціації, здійснення конструктивних шляхів виходу зі стресових ситуацій і подолання синдрому емоційного вигоряння, що знаходить своє відображення у деяких вправах і іграх, наприклад «Концентрація на нейтральному предметі», «Концентрація уваги на емоціях і настрої», «Мені сьогодні…» і інші. Розробка педагогічних нарад з елементами коучінгу повинна враховувати особливості професійної діяльності і специфічні для неї фактори ризику, тому суттєвою особливістю проведення тренінгу є тренінгові завдання, що включають активну взаємодію (у вигляді різних рухів, змагання, контролю уваги), тобто завдання і ігри, які мають спортивний відтінок, елементи психогімнастики.

Для підтвердження доцільності та ефективності запропонованої системи роботи з педагогами гімназії було проведено експериментальне дослідження рівня емоційного стану вчителів КПГ до та після проведення педагогічних нарад з використанням елементів коуч-тренінгу. Метою дослідження було визначення рівня емоційного стану вчителів КПГ. Було протестовано сорок п'ять осіб у віці від дванадцяти п'яти до п'ятдесяти років.

Після діагностики маємо наступні результати: на початку року спокійний стан (12.6%), трохи менше відсотків врівноваженого (10.1%) і радісного (9.3%) стану. Напружений стан 16.9%, зневіра 14.4% і захоплення - 10.3%. Тривожний стан складає 19.2%.

Після впровадження елементів коучінгу показники значно змінилися: спокійний стан у (28.6%) педагогів у період навчального процесу домінує над усіма іншими станами. Трохи менше відсотків врівноваженого (25.1%) і радісного (23.3%) стану. Напружений стан мають 9.6% вчителів, зневіру 7.4% і захоплення - 21.3%. Найнижчий відсоток у тривожного стану - він складає 6.2%.

Яhello_html_m1a60325f.pngк бачимо позитивні емоції значно зросли, а негативні, навпаки, знизили свої показники (Діаграма 1).

Діаграма 1

Результати дослідження доводять доцільність використання елементів коучінгу під час педагогічних нарад які сприяють профілактиці емоційного вигорання й знищують емоційний дискомфорт і гармонізують внутрішній стан педагогів.

Таким чином можна зробити висновок, що використання елементів коучінгу, які підвищують адаптаційні можливості особистості, формують позитивний настрій по відношенню до оточуючих і своєї професії, розвивають особистісну рефлексію, навчають навикам взаємодії у важких екстремальних ситуаціях, сприяють профілактиці емоційного вигорання педагогів.

Список використаних джерел1. Акіндінова І.А. Методи психологічної допомоги роботі з наслідками синдрому емоційного вигорання фахівців допомагають професій: Психологічний журнал. / Акіндінова І.А. - 2001. Том 17. - № 4. С. 56-72

2. Борисова М. В. Психологічні детермінанти феномена емоційного вигорання у педагогів/ Борисова М.В. Питання психології. -2005. - № 2.

3. Лаура Уитворт, Генри Кимси-Хаус, Фил Сэндал. Коучинг: Учебник/ Издательство: Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса. – 2004г., – 360 стр.

4. Сорокоумов А.А. Что такое коучинг? или попытка пролить свет на самое популярное и самое непонятное увлечение современных менеджеров и консультантов по управлению: «Управленческая культура организаций»/Издательство «Класс». – 2004 г.

5. Янковська Н. Емоційне вигоряння вчителя [Текст] Народна освіта .- 2009 .- № 2-С.127-137.

6. https://ru.wikipedia.org/wiki

7. http://mluniv-osvita.at.ua/Psychiatric/emocijne_vigoronnja.pdf

  • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
    Пожаловаться на материал
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста»
Курс повышения квалификации «Управление конфликтами в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Тайм-менеджмент - персональная эффективность преподавателя»
Курс профессиональной переподготовки «Организация инклюзивного обучения в сфере образования»
Курс повышения квалификации «Методика обучения игре детей с особенностями развития в рамках реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного образования»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»
Курс повышения квалификации «Целеполагание как основа современного образования в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Инновации в патопсихологии детского возраста»
Курс повышения квалификации «Психодиагностика в образовательных организациях с учетом реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)»
Курс повышения квалификации «Профориентация школьников: психология и выбор профессии»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности психолога в социальной сфере»
Курс повышения квалификации «Использование методики Гленна Домана в работе с неговорящими детьми при подготовке к обучению грамоте»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.