653858
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Другое ПрезентацииКравчук ЮБ Принципи менеджменту. Тема 1

Кравчук ЮБ Принципи менеджменту. Тема 1

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Идёт приём заявок Для дошкольников и учеников 1-11 классов 16 предметов ОРГВЗНОС 25 Р. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
библиотека
материалов
Тема 1. Поняття і сутність менеджменту Навчальні цілі Надати уявлення про при...

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Тема 1. Поняття і сутність менеджменту Навчальні цілі Надати уявлення про при
Описание слайда:

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту Навчальні цілі Надати уявлення про природу та основні характеристики організації як об'єкту управління. Зясувати причини, що обумовлюють необхідність управління організацією. Розкрити через еволюцію поглядів на сутність менеджменту багатомірність цієї категорії. Підвести студентів до сучасного розуміння сутності менеджменту. Ідентифікувати функції менеджменту та їх взаємозв'язки в межах циклу менеджменту. Виділити ознаки діяльності менеджера і розкрити специфіку такої діяльності на різних рівнях і в різних сферах управлінської діяльності. Зясувати ролі, які виконують менеджери в організації, та ідентифікувати якості, що необхідні сучасному менеджерові. План лекції 1.Організація як об’єкт управління. 2.Еволюція поглядів на сутність менеджменту. 3.Менеджери в організації.

2 слайд Організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується для дося
Описание слайда:

Організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей Всі організації, як об'єкти управління незалежно від їх призначення, розмірів, правового статусу тощо мають такі загальні для них риси: використовують чотири основні види ресурсів: людські, фінансові, фізичні (сировина, устаткування тощо) та інформаційні 2) мають структуру (сукупність підрозділів та зв'язків між ними, а також взаємовідносини між рівнями управління та функціональними сферами діяльності), яка надає їм цілісність й спроможність реалізувати своє призначення 3) є відкритими системами , тобто можуть існувати лише у взаємодії із зовнішнім середовищем. Ресурси, які організація використовує у своїй діяльності, вона забирає із зовнішнього середовища і водночас постачає у нього результати своєї діяльності 4) здійснюють горизонтальний і вертикальний розподіл праці. Розподіл загальної роботи в організації на її складові частини називається горизонтальним розподілом праці. Відокремлення діяльності з координації роботи підрозділів і окремих виконавців від безпосередньої діяльності з виготовлення продукції (послуг) називається вертикальним поділом праці Загальні риси організацій як об'єктів управління

3 слайд Зовнішнє середовище – це сукупність факторів, які знаходяться поза межами орг
Описание слайда:

Зовнішнє середовище – це сукупність факторів, які знаходяться поза межами організації, але так або інакше впливають на її діяльність. Залежно від ступеня можливості організації впливати на такі фактори зовнішнє середовище організації поділяється на: 1) зовнішнє середовище непрямого впливу – це сукупність таких факторів зовнішнього середовища, на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив. Зовнішнє середовище непрямого впливу є частиною зовнішнього середовища загального для всіх організацій, складовими якого є: економічна, політична, правова, соціально-демографічна та міжнародна компоненти 2) зовнішнє середовище прямого впливу – це сукупність таких факторів зовнішнього середовища на які організація може певним чином впливати через встановлення відповідних комунікацій. Зовнішнє середовище прямого впливу – це частина зовнішнього середовища, яку утворює безпосереднє оточення організації: споживачі продукції (послуг) даної організації, її постачальники, конкуренти, організації інфраструктури, державні, регіональні та місцеві органи влади тощо Внутрішнє середовище організації – це організаційна єдність всіх елементів і підсистем організації, а також взаємозв'язків між ними, які охоплюють діяльність організації і знаходяться під її безпосереднім контролем. Найчастіше в структурі внутрішнього середовища організації виділяють такі підсистеми: соціальну, виробничо-технічну, інформаційну, економічну, маркетингову тощо. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації

4 слайд Базові моделі організації Параметри оцінки моделі організації Базові моделі о
Описание слайда:

Базові моделі організації Параметри оцінки моделі організації Базові моделі організації Механістична модель Модель, орієнтована на людські ресурси Системна модель Модель організації як суспільного інституту Концепція організації Закрита система Комбінація факторів виробництва Раціональна бюрократія Закрита система Колектив людей Розподіл праці Кооперація праці Відкрита система Організація як складова середовища Взаємозв'язок факторів зовнішнього і внутрішнього середовища Відкрита система Суспільний інститут Взаємозв'язок інтересів різних груп Головна функція менеджменту Оперативне управління виробництвом, що дозволяє оптимізувати структуру виробничих факторів Організація і управління персоналом Управління внутрішніми процесами Стратегічний менеджмент Управління ресурсами, що надходять в організацію Стратегія обмеженої оптимізації Балансування інтересів груп Зміцнення позицій в суспільстві Параметри ефективності Співвідношення виробленої продукції і витрачених ресурсів Використання людських ресурсів: продуктивність праці, моральний клімат, соціальний клімат Здатність отримувати необхідні ресурси із зовнішнього середовища Порівняння результатів роботи із стратегічними цілями Ступінь задоволення очікувань і потреб всіх груп інтересів

5 слайд У широкому розумінні менеджмент – це одночасно: система наукових знань сукупн
Описание слайда:

У широкому розумінні менеджмент – це одночасно: система наукових знань сукупність здобутих на практиці навичок та досвіду наявність особливих особистих якостей менеджера (мистецтва управління). Оптимальна комбінація зазначених складових менеджменту змінюється стосовно: Функції, яку виконує менеджер: фінансовий менеджмент; маркетинг; управління персоналом; еккаунтинг; інноваційний менеджмент; тощо. Рівні відповідальності менеджера: стратегічне управління; операційний менеджмент. Галузі (сфери), де працює менеджер: банківський менеджмент; аграрний менеджмент; транспортний менеджмент тощо. Основні складові та сфери менеджменту

6 слайд  Цикл менеджменту
Описание слайда:

Цикл менеджменту

7 слайд Формальні повноваження, що отримують менеджери в організації, визначають їх с
Описание слайда:

Формальні повноваження, що отримують менеджери в організації, визначають їх статус, який в свою чергу визначає характер міжособистих відносин даного менеджера з його начальниками, менеджерами рівного рангу та його підлеглими. Такі міжособисті відносини надають менеджеру можливість отримувати інформацію, яка йому необхідна для прийняття рішень. За цією логікою Г. Мінцберг визначив десять основних ролей (згрупованих у три категорії), які виконують менеджери в організації. Кожна роль передбачає здійснення певних видів діяльності, які у сукупності і забезпечують реалізацію чотирьох основних функцій управління

8 слайд Десять ролей менеджерів Роль менеджера в організації Категорія Роль Види діял
Описание слайда:

Десять ролей менеджерів Роль менеджера в організації Категорія Роль Види діяльності 1.Міжособистіролі 1.1. Головний керівник Проведення церемонільних і символічних заходів, підписання юридичних документів 1.2. Лідер Керівництво і мотивація підлеглих, навчання, консультування, комунікації з підлеглими 1.3.Пов'язуючаланка Підтримання інформаційних зв'язків як у середині організації, так і за її межами, листування, телефонні розмови, зустрічі 2. Інформаційні ролі 2.1. Той, хто приймає інформацію Пошук і отримання інформації, перегляд періодичних видань, звітів, особисті контакти 2.2. Той, хто розподіляє інформацію Передавання інформації іншими членами організації, звітів, телефонні дзвінки, контакти з підлеглими 2.3. Представник Інформування зовнішніх суб'єктів, промови, звіти, записки 3. Ролі, пов'язані з прийняттям рішень 3.1. Підприємець Ініціювання нових проектів, пошук нових ідей та їх реалізація 3.2. Той, хто усуває порушення Врегулювання суперечок та інших проблем, розв'язання конфліктів поміж підлеглими, адаптація до змін у середовищі 3.3. Той, хто розподіляє ресурси Рішення щодо виділення ресурсів, складання графіків, бюджетів, визначення пріоритетів 3.4. Той, хто проводить переговори Участь у переговорах з профспілками щодо контрактів, оплати праці, закупівель, бюджетів, представництво інтересів свого підрозділу

9 слайд Дослідження якостей, необхідних менеджеру, дозволяє виділити з-поміж них такі
Описание слайда:

Дослідження якостей, необхідних менеджеру, дозволяє виділити з-поміж них такі основні: 1) концептуальні здібності, тобто здатність усвідомлювати причинно-наслідкові зв'язки в організації, бачити, яким чином можна скоординувати діяльність окремих частин організації так, щоб досягти поставлених цілей найпродуктивнішим способом 2) здатність взаємодіяти з людьми, яка проявляється у тому, як менеджер налагоджує стосунки із своїми співробітниками, як їх мотивує, як сприяє їх діяльності й координує її, як він спілкується і розв'язує конфлікти 3) діагностичні здібності, тобто здатність ставити діагноз проблем організації, визначати їх симптоми та причини виникнення 4) аналітичні здібності, тобто здатність ідентифікувати ключові фактори тієї або іншої ситуації, визначати як вони взаємодіють і які з них вимагають найбільшої уваги 5) технічні здібності, тобто здатність кваліфіковано, професійно, із знанням справи виконувати роботу (технічні прийоми конкретної діяльності) на своєму робочому місці Якості, необхідні менеджеру

10 слайд Сучасні зміни у середовищі функціонування організацій висувають нові вимоги д
Описание слайда:

Сучасні зміни у середовищі функціонування організацій висувають нові вимоги до особистих якостей менеджера. Основними характеристиками перспективної моделі менеджера є: 1) менеджер - це глобальний стратег, спроможний планувати діяльність з урахуванням майбутнього розвитку середовища організації 2) здатність до адаптації, яка характеризується спроможністю визначати й реагувати на неочікувані зміни, своєчасно змінювати плани та характер дій відповідно до нових умов 3) спроможність використовувати сучасні методи і технології в процесі управління організацією 4) здатність приймати раціональні управлінські рішення в критичних ситуаціях 5) вміння працювати у складі команди (і як лідер команди, і як член команди) 6) здатність до творчої діяльності і, зокрема, до адаптації традиційних методів і підходів до нових умов Перспективна модель менеджера

11 слайд Адміністрування – поняття, що поширюється на управління державними установами
Описание слайда:

Адміністрування – поняття, що поширюється на управління державними установами або для позначення процесів керування діяльністю апарата управління підприємства. Вертикальний поділ праці – відокремлення роботи з координації дій від самих дій, що координуються. Горизонтальний поділ праці - поділ загальної роботи в організації на її складові частини. Ефективність - наслідок того, що вірно (правильно) створюються потрібні речі Керування – поняття, що поширюється на мистецтво тієї або іншої особи (менеджера) впливати на поведінку і мотиви діяльності підлеглих з метою досягнення цілей організації. Компоненти внутрішнього середовища організації: виробництво, дослідження та розробки, технологія, сировина, матеріали, фінанси, персонал тощо. Компоненти зовнішнього середовища прямого впливу: постачальники, споживачі, конкуренти, економічні партнери (наприклад, банки, науково-дослідні установи тощо). Менеджер – людина, що займає постійну керуючу посаду, наділена повноваженнями і приймає в їх межах рішення за певними видами діяльності організації. Менеджмент – поняття, яке використовується переважно для характеристики процесів управління господарськими організаціями (підприємствами). Менеджмент (у широкому розумінні) – уміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей. Менеджмент (у вузькому розумінні) –це процес планування, організації, мотивації та контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації. Мистецтво управління - вміння менеджера-практика пристосувати досягнення науки управління до особливостей власного характеру, особливостей підлеглих, особливостей відповідної сфери бізнесу. Ознаки діяльності менеджера: 1) керування роботою одного або кількох співробітників організації; 2) управління частиною або всією організацією; 3) наявність певних повноважень та прийняття в межах цих повноважень рішень, що матимуть наслідки для інших співробітників організації. Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей”. Результативність - наслідок того, що робляться потрібні слушні речі. Ролі менеджера в організації: 1) головний керівник – символічний голова, в обов’язки якого входить виконання звичайних дій керівника (прийом відвідувачів, участь у церемоніях тощо); 2) лідер – керівник, що відповідає за наймання, навчання та мотивацію працівників; 3) пов’язуюча ланка – керівник, що забезпечує зовнішні контакти (листування, участь в нарадах на стороні тощо); 4) той, хто приймає інформацію – керівник, що розшукує і отримує різну інформацію (обробка пошти, особисті контакти, поїздки тощо); 5) той, хто розподіляє інформацію – керівник, що передає отриману інформацію членам організації; 6) представник – керівник, що передає інформацію для зовнішніх контактів організації, діє як експерт; 7) підприємець – керівник, що шукає можливості для удосконалень, ініціює нове, забезпечує його реалізацію; 8) той, хто усуває порушення –забезпечує коригування курсу дій у випадку виникнення відхилень від планів; 9) той, хто розподіляє ресурси – керівник, що розподіляє в межах своєї компетенції ресурси організації (розробка бюджетів); 10) той, хто проводить переговори – керівник, що представляє організацію на зовнішніх переговорах. Управління – найбільш загальне поняття, що поширюється на велике коло різноманітних об’єктів, явищ і процесів(технічні системи, господарські системи, суспільні системи, державні системи тощо). Цикл менеджменту – процес виконання функцій менеджменту у певній послідовності (планування – організація – мотивація – контроль). Якості, що необхідні успішному менеджеру: 1) технічні здібності - здатність кваліфіковано, професійно, зі знанням справи виконувати роботу на своїй ділянці, технічні прийоми конкретної діяльності; 2) аналітичні здібності - здатність ідентифікувати ключові фактори тієї або іншої ситуації, визначати як вони взаємодіють і які з них вимагають найбільшої уваги; 3) діагностичні здібності - здатність ставити діагноз проблем організації, тобто визначати їх симптоми та причини виникнення; 4) здатність взаємодіяти з людьми - здатність налагоджувати сприятливі стосунки із співробітниками організації); 5) концептуальні здібності - здатність усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки в організації, координувати діяльність окремих частин організації для досягнення поставлених цілей найбільш продуктивним способом. Термінологічний словник

12 слайд Література:   Основна: Афанас'єв М. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб.
Описание слайда:

Література:   Основна: Афанас'єв М. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. / Харківський держ. економічний ун- т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. — 481с. Баєва О. В. Основи менеджменту: Практикум/ О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522 с. Белінський П. І., Лук'янова Л. М., Маниліч М. І. Основи теорії менеджменту організацій: Навч.-метод. посібник / П.І. Белінський (заг.ред.). — Чернівці, 1999. — 188с. Варналій З. Основи підприємництва: Навчальний посібник/ Захарій Варналій,. - 3-тє вид., виправл. і доп.. - К.: Знання-Прес, 2006. - 350 с. Вершигора Е. Менеджмент: Учебное пособие/ Евгений Вершигора,. - М.: Инфра-М, 2004. - 256 с. Виноградська А. Основи підприємництва: Навч. посіб./ Алла Виноградська,. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К.: Кондор, 2005. - 540 с. Виханский О. Менеджмент: [Учебник]/ О. С. Виханский, А. И. Наумов. - [2-е изд.]. - М.: Фирма «Гардарика», 2003. - 415 с. Галицкий В.П Забезпечення ефективної діяльності організації.К., 2002. Герчикова И. Менеджмент: Учебник : [Для экон. спец. вузов]/ Ирина Герчикова,. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Банки и биржи, 2002. - 478 с. Гріфін Р. Основи менеджменту: Підручник для студ. екон. спец./ Рикі Гріфін, Володимир Яцура,. - Львів: БаК, 2001. - 605 с. Єрмошенко М. Менеджмент: Навчальний посібник/ Микола Єрмошенко, Сергій Єрохін, Олег Стороженко,; Національна академія управління. - К.: Національна академія управління, 2006. - 655 с. Кузьмін О. Основи менеджменту: Підручник/ Олег Кузьмін, Ольга Мельник,. - К.: Академвидав, 2003. - 414 с. Мексон М.Х., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. –702 с. Садиков М.А. Основи бізнесу та підприємництва: навч. посіб./ М.А. Садиков: МВС України, Харк.нац.ун-т внутр.справ. –Х.:ХНУВС, 2009. -150с. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навч. закладів/ Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький; Мін-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 415 с. Хміль Ф.  І. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 608 с. Цигилик І. І. Основи підприємництва: Навч. посіб./ І. І. Цигилик, Т. М. Паневник, З. М. Криховецька; Мін-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 239 с. Шваб Л.І. Основи підприємництва : Навч. Посібник. 2-е вид. - К.: Каравела, 2007. - 368с. Шегда А. Менеджмент: Учебник/ Анатолий Шегда,. - 3-е изд., испр. и доп.. - К.: Знання , 2006. - 645 с. Шокун В. Основи менеджменту: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Ун-т "Україна", 2005. — 340с.   Додаткова: Бандурка О.М., Духов В.Є., Петрова К.Я., Червяков І.М. Основи економічної безпеки. – Х.: Нац. ун-т вн. справ. 2002.- 236с. Васенко В.К., Комісар С.Б., Малікова І.В., Полятикіна Л.І., Шалигіна І.В. Основи малого бізнесу і підприємницької діяльності. - Суми: ВАТ СОД видавництво "Козацький вал", 2002. - 185 с. Герчикова И. Н. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное: Учеб. пособие. – М.: Консалтбанкир, 2002. – 704 с. Гетьман О. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Оксана Гетьман, Валентина Шаповал,; Мін-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки і права. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 487 с. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б. М. Сердюк та ін.. - К.: Ельга-Н: КНТ, 2007. - 777 с. Классики  менеджмента  =  The  IEBM  Handbook  of management Thinking: Энцикл.  / Пер.  с англ. Ю. Н. Каптуревского / Под ред. М. Корнера. — СПб.: Питер, 2001.— 1168 с Основи економічної теорії: Підручник /За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.С. Шевченко. – Х.: Право, 2008. – 448 с.

Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс профессиональной переподготовки
Библиотекарь
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Тема 1. Поняття і сутність
менеджменту

 

Навчальні цілі

Надати уявлення про природу та основні характеристики організації як об'єкту управління. З¢ясувати причини, що обумовлюють необхідність управління організацією.

Розкрити через еволюцію поглядів на сутність менеджменту багатомірність цієї категорії. Підвести студентів до сучасного розуміння сутності менеджменту.

Ідентифікувати функції менеджменту та їх взаємозв'язки в межах циклу менеджменту.

Виділити ознаки діяльності менеджера і розкрити специфіку такої діяльності на різних рівнях і в різних сферах управлінської діяльності.

З¢ясувати ролі, які виконують менеджери в організації, та ідентифікувати якості, що необхідні сучасному менеджерові.

 

 

План лекції

1.Організація як об’єкт управління.

2.Еволюція поглядів на сутність менеджменту.

 

3.Менеджери в організації.

Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку
IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Для дошкольников и учеников 1-11 классов Рекордно низкий оргвзнос 25 Р. 16 предметов ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.