Инфоурок Английский язык Рабочие программыКтп 8 сынып ағылшын тілі

Ктп 8 сынып ағылшын тілі

Скачать материал

Ағылшын тілі пәнінен 8  сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспарға

Түсінік хат

 

                   2023-2024 оқу жылында білім беру процесін ұйымдастыруда келесі нормативтік құқықтық актілерді негізге алдым:

               –«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі

               білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы»(ҚР Оқу- ағарту министрінің 2022 жылғы  3 тамыздағы

                № 348   бұйрығы; 23.09.2022   ж. №406 бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен).

              –«Қазақстан Республикасында бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы»

               (ҚР БҒМ 8.11.2012 ж.  № 500 бұйрығы, ҚР Оқу-ағарту министрінің 12.08.2022ж. №365; 30.09.2022ж. №412 бұйрығымен

                енгізілген  өзгерістерімен).

              «Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндер, таңдау курстары мен факультативтер бойынша үлгілік

              оқу бағдарламаларын бекіту туралы»  ҚР Оқу-ағарту министрінің 16.09.2022ж. №399 бұйрығы 21.11.2022ж. №467, 05.07.2023ж.

               №199 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен.

 

                 Оқу бағдарламасы, бөлімдері оқу жылында меңгерілетін және мұғалім тоқсанда өтетін тақырыптардың реті мен сағатын еркін бөліп қоя алатын,

                  ұзақ   мерзімді жоспарға сәйкес іске асырылады.

                  Жалпы орта білім беру деңгейіндегі «Шетел тілі» оқу пәнінің мазмұны білім алушылардың жас ерекшеліктеріне, қажеттіліктері мен мүдделеріне

                  сәйкес  олардың тілдік дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді; қазіргі әлемде шетел тілдерін оқытудың маңыздылығын түсіну;

                  рухани-адамгершілік  құндылықтарды дамыту; көптілді және көп мәдениетті әлемнің тұтас бейнесін, ұлттық құндылықты түсіну;

                  өз елінің және әлем мәдениетімен танысу арқылы әртүрлі көзқарастарды құрметтеуге тәрбиелеу ақпарат көздерімен, оның ішінде

                  интернет - ресурстармен өз бетінше жұмыс істей білу; шығармашылық және сыни ойлауды дамыту және пайдалану.

                   Үштілді білім беруді іске асыру жөніндегі ұсынымдар

               «Ағылшын тілі» пәнін шетел тілі ретінде оқытудың ерекшеліктері:

               1. жан-жақты қарау (өтпелі тақырыптарды белсенді пайдалану, оқу үдерісі бойынша рефлексия жасау, пәндік мазмұнды игеруді қолдау);

               2. қауіпсіз және білімді тереңдететін оқу ортасы (күнделікті әрекеттер мен тілдік бірліктерді пайдалану, көрнекі материалдарды,

                  сондай-ақ    сөйлеу мен жазудағы қателерді түзетудің әртүрлі әдістерін пайдалану, себебі  олар оқытудың ажырамас бөлігі болып табылады);

               3. түпнұсқалық және дереккөзге жақындық (материалды білім алушылардың күнделікті өмірімен байланыстыру, әртүрлі көздерден

                 алынған  түпнұсқалық материалдарды пайдалану, білім алушылардың мүдделерін ескеру);

               4. белсенді оқыту (білім алушы педагогтен гөрі көп сөйлейді, сабақтарда өзара әрекеттесудің әртүрлі формалары қолданылады: жұптық

                  және топтық жұмыстар);

               5. тірек құрылымы (білім алушылардың қолда бар тәжірибесіне, білімі мен іскерлігіне сүйене отырып, сабақтарды жоспарлау,

                  оқытудың әртүрлі стильдерін ескеру);

 

                                Шетел тілі бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

                8-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағатты құрайды.

               «Шетел тілі» оқу пәні бойынша жиынтық бағалау сөйлеу әрекетінің төрт түрі (тыңдалым (тыңдалым), айтылым, оқылым, жазылым) бойынша

                жүргізіледі. Жиынтық бағалауда бөлім / ортақ тақырып үшін сөйлеу әрекетінің екі түрі біріктіріледі (мысалы, тыңдалым және айтылым; оқылым

                және жазылым).

                Тыңдалым (тыңдалым) және айтылым дағдыларын бағалау жиынтық бағалауды өткізу жоспарланған апта бойы сабақта жүргізіледі. формативті

                және жиынтық бағалау тапсырмаларын педагог өзі жасайды.

                БЖБ үшін максималды балл  5-11 сыныптарда кемінде 7 және 20 балдан артық емес болуы керек.

                Оқу пәнінен әр тоқсан сайын нақты саны бекітілген бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ) және 1 рет тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)

                 өткізу қарастырылған. Төменде оқу пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалаудың (БЖБ) нақты саны көрсетілген.

 

                                                                     Бөлім бойынша жиынтық бағалау рәсімдерінің саны

 

Сынып

Бөлім бойынша жиынтық бағалаурәсімдерінің саны

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

БЖБ

2

2

2

2

  ТЖБ

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar Thematic Plan for grade  8

within the framework of updating the secondary education content

2023-2024 academic year

2023-2024 оқу жылына арналған орта мерзімді (күнтізбелік - тақырыптық) жоспар

Ағылшын тілі пәні        8 сынып

Барлығы: 102 сағат,  аптасына: 3 сағат

 

Units/ Changing lessons

Бөлім/ Ауыспалы тақырыптар

 

Theme

Сабақтың тақырыбы

Learning objectives

Оқу мақсаттары

Hours

Сағат саны

Date

Мер-зімі

Notes

Ескер-

ту

1st term 25 hours

1

Unit 1

Our world

 ( 13 hours)

 

Welcome section

8.1.10.1- use talk or writing as a means of reflecting on and exploring a range of perspectives on the world

8.3.7.1- use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular topics  

8.1.10.1- use talk or writing as a means of reflecting on and exploring a range of perspectives on the world

8.3.7.1- use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular topics

8.1.9.1 – C9 use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings

8.1.8.1 – C8 develop intercultural awareness through reading and discussion

8.4.2.1 – R2 understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended texts of familiar general and curricular topics, including some extended texts

8.4.8.1 – R8 use familiar and some unfamiliar paper and digital reference resources to check meaning and extend understanding

8.3.3.1 – S3 give an opinion at discourse level on a range of general and curricular topics

8.5.8.1 – W8 spell most high-frequency vocabulary accurately for a growing range of familiar general and curricular topics

8.6.15.1 – UE15 use infinitive forms after a limited number of verbs and adjectives; use gerund forms after a limited variety of verbs and prepositions; use some prepositional verbs and begin to use common phrasal verbs on a growing range of familiar general and curricular topics

8.3.1.1 – S1 use formal and informal registers in their talk on a limited range of general and curricular topics

8.3.7.1 – S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a growing range of general topics, and some curricular topics

8.6.15.1 – UE15 use infinitive forms after a limited number of verbs and adjectives; use gerund forms after a limited variety of verbs and prepositions; use some prepositional verbs and begin to use common phrasal verbs on a growing range of familiar general and curricular topics

1

01.09-02.09

 

2

Everyday objects

1

04.09-09.09

 

3

Diagnostic test

The "no impact" family

1

 

4

Language focus:

Relative pronouns

1

 

5

Pollution and the environment

1

11.09-16.09

 

6

Language focus:

too, too much, too many, enough, not enough

1

 

7

Offering and asking for help

1

 

8

An environmental problem 1

1

18.09-23.09

 

9

An environmental problem 2

Writing an email

SA for the Unit 1

1

 

10

My county: Our world

1

 

11

CLIL Geography: Sustainable development

1

25.09-30.09

 

12

Unit Review 1

 

1

 

 

13

Project: A blog

1

 

14

Daily life and shopping ( 12 hours)

 

The internet

8.6.15.1 – UE15 use infinitive forms after a limited number of verbs and adjectives; use gerund forms after a limited variety of verbs and prepositions; use some prepositional verbs and begin to use common phrasal verbs on a growing range of familiar general and curricular topics

8.5.3.1 – W3 write with moderate grammatical accuracy on a limited range of familiar general and curricular topics

8.5.8.1 – W5 develop with support coherent arguments supported when necessary

by examples and reasons for a growing range of written genres in familiar general and curricular topics

8.6.16.1 – UE16 use a growing variety of conjunctions including since, as to explain reasons and the structures so ... that, such a ... that in giving explanations on a range of familiar general and curricular topics

8.4.4.1 – R4 read a growing range of extended fiction and non-fiction texts on familiar and some unfamiliar general and curricular topics

8.4.2.1 – R2 understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended text of familiar general and curricular topics, including some extended texts

8.6.15.1 – UE15 use infinitive forms after a limited number of verbs and adjectives; use gerund forms after a limited variety of verbs and prepositions; use some prepositional verbs and begin to use common phrasal verbs on a growing range of familiar general and curricular topics

8.3.6.1 – S6 link comments with some flexibility to what others say at sentence and discourse level in pair, group and whole class exchanges

8.6.5.1 – UE5 use questions which include a variety of different tense and modal forms on a range of familiar general and curricular topics

8.2.3.1 – L3 understand with little or no support most of the detail of an argument in extended talk on a wide range of general and curricular topics

8.5.4.1 – W4 use with some support style and register appropriate to a limited variety of written genres on general and curricular topics

8. 5.7.1 – W7 use with minimal support appropriate layout at text level for a growing range of written genres on familiar general and curricular topics.

1

02.10-07.10

 

15

Internet addiction

 

1

 

16

Language focus:

Present perfect: regular and irregular verbs

1

 

17

Cybercrime

1

09.10-14.10

 

18

Language focus:

Present  perfect: questions

1

 

19

Online  shopping

1

 

20

A comment on a website 1

1

16.10-21.10

 

21

A comment on a website 2

Writing an opinion comment

SA for unit 2

1

 

22

My country: Daily life and shopping

1

 

23

SAW for  the term

1

25.10-29.10

 

24

Daily life and shopping

1

 

25

 

 

Revision

1

 

 

 

2nd  term 23 hours

1

Entertainment

and media  

(11 hours)     

 

Television

 

8.4.1.1 – R1 understand the main points in texts on a limited range of unfamiliar general and curricular topics, including some extended texts

8.2.7.1 – L7 begin to recognize typical features at word, sentence and text level of a limited range of spoken genres

8.3.1.1 – S1 use formal and informal registers in their talk on a limited range of general and curricular topics

8.4.2.1 – R2 understand specific information and detail in texts on a growing

range of familiar general and curricular topics, including some extended

texts of familiar general and curricular topics, including some extended texts

8.1.3.1 – C3 respect differing points of view

8.5.1.1 – W1 plan, write, edit and proofread work at text level with some

support on a range of general and curricular topics

8.5.4.1 – W4 use with some support style and register appropriate to a

limited variety of written genres on general and curricular topics

8.2.1.1 – L1 understand with little or no support the main points in extended talk on a wide range of general and curricular topics

8.4.2.1 – R2 understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended texts of familiar general and curricular topics, including some extended texts

8.5.3.1 – W3 write with moderate grammatical accuracy on a limited range of familiar general and curricular topics

8.5.8.1 – W5 develop with support coherent arguments supported when necessary

by examples and reasons for a growing range of written genres in familiar general and curricular topics

8.6.16.1 – UE16 use a growing variety of conjunctions including since, as to explain reasons and the structures so ... that, such a ... that in giving explanations on a range of familiar general and curricular topics

1

06.11-11.11

 

22

Reality TV

 

1

 

3

Language focus:

Past simple

1

 

4

On TV; Past tenses

 

1

13.11-18.11

 

5

My news

 

1

 

6

A news article

 

1

 

7

My country: Entertainment and media

1

20.11-25.11

 

 

8

9

CLIL Technology: Television

1

 

10

Unit Review

 SA for the Unit 3

1

 

11

Project: A TV programme

 

 

 

1

27.11-02.12

 

12

Sport, health and exercise

 (12  hours)

Adjectives: personality

8.1.7.1 – C7 develop and sustain a consistent argument when speaking or writing

8.3.3.1 – S3 give an opinion at discourse level on a range of general and curricular topics

8.1.10.1 – C10 use talk or writing as a means of reflecting on and exploring a range of perspectives on the world

8.5.7.1 – W7 use with minimal support appropriate layout at text level for a growing range of written genres on familiar general and curricular topics

8.4.1.1 – R1 understand the main points in texts on a limited range of unfamiliar general and curricular topics, including some extended texts

8.4.2.1 – R2 understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended texts of familiar general and curricular topics, including some extended texts

8.3.5.1 – S5 interact with peers to negotiate, agree and organize  priorities and plans for completing classroom tasks with peers to negotiate

8.1.7.1 – C7 develop and sustain a consistent argument when speaking or writing

8.5.1.1 – W1 plan, write, edit and proofread work at text level with some support on a range of general and curricular topics

8.5.3.1 – W3 write with moderate grammatical accuracy on a limited range of familiar general and curricular topics

8.1.3.1 – C3 respect differing points of view

8.3.4.1 – S4 respond with some flexibility at both sentence and discourse level to unexpected comments on a range of general and curricular topics

1

 

13

Sports superstars

 

1

 

14

Language focus:

Present perfect + still, yet, just and already

Language focus:

Present perfect and past simple

1

04.12-09.12

 

15

Nouns and adjectives: personal qualities

1

 

 

16

Identifying and describing people

1

 

17

A biography

1

11.12-15.12

 

18

My country: Sport, health and exercise SA for the unit 2

1

 

19

CLIL Language and literature: Newspapers

1

 

20

Skills round-up: Welcome - Unit 4

1

19.12-23.12

 

21

SAW for the term 2

1

 

22

 

Review

 

8.3.5.1 – S5 interact with peers to negotiate, agree and organize priorities and plans for completing classroom tasks with peers

8.3.7.1 – S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a growing range of general topics, and some curricular topics

8.1.7.1 – C7 develop and sustain a consistent argument when speaking or writing

1

 

23

Unit  revision

 

1

25.12-29.12

 

3d term 32 hours

1

Unit 5:

Reading for Pleasure

(10 hours)

Learners read   non-fiction  books in Kazakh, English, Russian languages

8.5.3.1 – W3 write with moderate grammatical accuracy on a limited range of familiar general and curricular topics

8.5.8.1 – W8 spell most high-frequency vocabulary accurately for a growing range of familiar general and curricular topics

8.2.7.1 – L7 begin to recognize typical features at word, sentence and text level of a limited range of spoken genres

8.3.7.1 - use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular topics

8.4.2.1 - understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended texts;

8.3.5.1 - interact with peers to negotiate, agree and organize priorities and plans for completing classroom tasks;

8.3.7.1 - use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular topics

8.2.5.1 - recognize the opinion of the speaker(s) with little or no support in extended talk on a wide range of general and curricular topics

8.5.6.1 - link, independently, sentences into coherent paragraphs using a variety of basic connectors on a range of familiar general topics and some curricular topics

8.3.5.1 - interact with peers to negotiate, agree and organize priorities and plans for completing classroom tasks;

8.1.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively in groups;

8.1.10.1 - use talk or writing as a means of reflecting on and exploring a range of perspectives on the world

 8.3.7.1 - use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular topics

8.3.7.1 - use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular topics

8.2.5.1 - recognize the opinion of the speaker(s) with little or no support in extended talk on a wide range of general and curricular topics

8.2.7.1 – L7 begin to recognize typical features at word, sentence and text level of a limited range of spoken genres

8.3.7.1 - use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular topics

 

1

08.01-13.01

 

2

Learners read   non-fiction  books in Kazakh, English, Russian languages

1

 

3

Learners read   non-fiction  books in Kazakh, English, Russian languages

1

 

4

Summarizing the chosen books

1

15.01-20.01

 

5

Summarizing the chosen books

1

 

6

Summarizing the chosen books

1

 

7

Different activities, based on the content of the books

 

1

22.01-27.01

 

8

 

 

Different activities, based on the content of the books

1

 

 

 

 

9

 

Different activities, based on the content of the books

 

1

 

10

 

Unit revision

1

29.01-03.02

 

11

Unit 6:

The Natural World

(12  hours)

Learning  about  geographical

features of Kazakhstan

8.2.2.1 – L2 understand with little or no support most specific information in extended talk on a wide range of general and curricular topics

8.4.2.1 – R2 understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended

texts

8.4.4.1 – R4 read a growing range of extended fiction and non-fiction texts on familiar and some unfamiliar general and curricular topics

8.6.12.1 – UE12 use comparative degree adverb structures not as quickly as/far less quickly with regular and irregular adverbs. Use an increased variety of pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs on a range of familiar general and curricular topics

8.3.7.1 – S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a growing range of general topics, and some curricular topics

8.6.15.1 – UE15 use infinitive forms after a limited number of verbs and adjectives; use gerund forms after a limited variety of verbs and prepositions; use some prepositional verbs and begin to use common phrasal verbs on a growing range of familiar general and curricular topics

8.3.6.1 – .S6 link comments with some flexibility to what others say at sentence and discourse level in pair, group and whole class exchanges

8.5.3.1 – W3 write with moderate grammatical accuracy on a limited range of familiar general and curricular topics

8.6.10.1 – UE 10 - use present continuous forms for present and future meaning and past continuous, including some passive forms, on a range of familiar general and curricular topics;

8.6.10.1 – UE 10 - use present continuous forms for present and future meaning and past continuous, including some passive forms, on a range of familiar general and curricular topics

8.6.10.1 – UE 10 - use present continuous forms for present and future meaning and past continuous, including some passive forms, on a range of

familiar general and curricular topics;

8.3.7.1S7 – use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular topics

8.4.4.1R4 - read a growing range of extended fiction and non-fiction texts on familiar and some unfamiliar general and curricular topics

8.3.7.1 - use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular topics

8.4.2.1 - understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended texts;

8.3.5.1 - interact with peers to negotiate, agree and organize priorities and plans for completing classroom tasks;

1

 

12

Learning  about  geographical

features of Kazakhstan

1

 

13

Learning  about  world  heritage sites  around  the  world 

1

05.02-10.02

 

14

Learning  about  world  heritage sites  around  the  world  (this  relates to geography and biology)

1

 

15

Learning about a world heritage site in Kazakhstan

1

 

16

Learning about a world heritage site in Kazakhstan

1

12.02-17.02

 

 

17

Learning about a world heritage site in Kazakhstan

1

 

18

Reading  a  newsletter  on  Our Endangered Planet

 

1

 

19

Learning  how  to  write  a campaign letter

1

19.02-24.02

 

 

20

Learning  how  to  write  a campaign letter

 SA for the Unit 5 and 6

1

 

21

Learning about the environment through  learning  about  the  saiga (this  relates  to  geography  and

biology)

 

1

 

22

Unit revision

 

1

26.02-02.03

 

 

23

Unit 7:

Travel and Transport 

(10  hours)

Looking at modes of transport

Learning  about  signs  and  the language of signs

8.6.2.1UE2 – use a growing variety of quantifiers for countable and uncountable nouns including several, plenty, a large/small number/amount on a range of familiar general and curricular topics

8.4.2.1R2 – understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended texts

8.1.3.1C3 – respect differing points of view

8.1.8.1 C8 – develop intercultural awareness through reading and discussion

8.6.15.1UE15 – use infinitive forms after a limited number of verbs and adjectives; use gerund forms after a limited variety of verbs and prepositions; use some prepositional verbs and begin to use common phrasal verbs on a growing range of familiar general and curricular topics 8.2.2.1L2 – understand with little or no support most specific information in extended talk on a wide range of general and curricular topics

8.1.1.1C1 – use speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively in groups

8.3.5.1S5 – interact with peers to negotiate, agree and organize priorities and plans for completing classroom tasks

8.4.4.1R4 – read a growing range of extended fiction and non-fiction texts on familiar and some unfamiliar general and curricular topics

8.3.5.1S5 – interact with peers to negotiate, agree and organize priorities and plans for completing classroom tasks

8.4.4.1R4 – read a growing range of extended fiction and non-fiction texts on familiar and some unfamiliar general and curricular topics

8.3.5.1S5 – interact with peers to negotiate, agree and organize priorities and plans for completing classroom tasks

8.4.3.1 – understand the detail of an argument on a range of familiar general and curricular topics, including some extended texts

8.4.6.1 – - recognize the attitude or opinion of the writer on a growing range of unfamiliar general and curricular topics, including some extended texts

8.1.3.1 – respect differing points of view

 

8.1.4.1 – evaluate and respond constructively to feedback from others

8.3.5.1 – interact with peers to negotiate, agree and organize priorities and plans for completing classroom tasks

8.2.3.1 (8.L3) Understand with little or no support most of the detail of an

argument in extended talk on a wide range of general and curricular topics

8.4.3.1 (8.R3) Understand the detail of an argument on a range of familiar general and curricular topics, including some extended texts

8.4.8.1 – use familiar and some unfamiliar paper and digital reference resources to check meaning and extend understanding

8.5.1.1 – plan, write, edit and proofread work at text level with little support on a growing range of general and curricular topics

8.3.3.1 – give an opinion at discourse level on a wide range of general and    

curricular topics

8.3.7.1 – use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular topics

8.5.8.1 – spell most high-frequency vocabulary accurately for a range of familiar general topics

1

 

24

Learning  about  signs  and  the language of signs 

1

 

25

Learning  about  signs  and  the language of signs 

1

04.03-09.03

 

26

Creating  a  survey  about commuting to school, either for the

class  or  the  whole  school  (this relates  to  geography  and  computer science)

1

 

27

Creating  a  survey  about commuting to school, either for the

class  or  the  whole  school  (this relates  to  geography  and  computer science)

1

 

 

28

Discussion  on  travelling  in  and around Kazakhstan

SA for the Unit 7

1

11.03-16.03

 

 

29

Writing an account of a journey  in or across Kazakhstan  Reading  about  mysterious  places  around the world

1

 

30

Writing an account of a journey  in or across Kazakhstan  Reading  about  mysterious  places  around the world

Summative control work for the 3d term

1

 

31

Unit Review 7.

1

18.03-20.03

 

32

Unit revision

1

 

 

4th term (22 hours)

1

Unit 8:

Food and Drink

( 9 hours)

Focusing  on  food  in

Kazakhstan

 

8.5.3.1 (8.W3) Write with moderate grammatical accuracy on a growing range of familiar general and curricular topics.

8.W8 Spell most high-frequency vocabulary accurately for a range

of familiar general and curricular topics.

8.3.3.1 (8.S3) Give an opinion at discourse level on a wide range of general and curricular topics.

8.4.6.1 – recognize the attitude or opinion of the writer on a growing range of unfamiliar general and curricular topics, including some extended texts

8.2.3.1 – understand with little or no support most of the detail of an argument in extended talk on a wide range of general and curricular topics

8.5.1.1 – plan, write, edit and proofread work at text level with little support on a growing range of general and curricular topics

8.5.6.1 – link, independently, sentences into coherent paragraphs using a variety of basic connectors on a range of familiar general topics and some curricular topics

8.5.9.1 – punctuate written work at text level on a range of familiar general and curricular topics with growing accuracy

8.3.6.1 – link comments with some flexibility to what others say at sentence and discourse level in pair, group and whole class exchanges

8.1.3.1 – respect differing points of view

8.1.4.1 – evaluate and respond constructively to feedback from others

8.4.6.1 – recognize the attitude or opinion of the writer on a growing range of unfamiliar general and curricular topics, including some extended texts 8.1.5.1C5 - use feedback to set personal learning objectives; 8.2.1.1L1 - understand with little or no support the main points in extended talk on a wide range of general and curricular topics;

8.2.6.1 – deduce meaning from context with little or no support in extended talk on a growing range of general and curricular topics

8.4.2.1- understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended texts

8.4.2.1 – understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended texts

8.4.2.1 – understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended texts

8.6.3.1 – use a growing variety of compound adjectives and adjectives as participles and some comparative structures including not as…as, much

…than to indicate degree on a range of familiar general and curricular topics

8.6.14.1 – use some prepositions before nouns and adjectives; use prepositions as, like to indicate manner; use dependent prepositions following adjectives on a range of familiar general and curricular topics

8.3.3.1 – give an opinion at discourse level on a wide range of general and curricular topics

8.6.5.1 –use questions which include a variety of different tense and modal forms on a range of familiar general and curricular topics

8.6.7.1 –- use a variety of simple perfect forms to express recent, indefinite and unfinished past on a range of familiar general and curricular topics

8.3.1.1 –use formal and informal registers in their talk on a growing range of general and curricular topics

8.3.7.1 – use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular topics

8.5.4.1 –use with some support style and register appropriate to a variety of written genres on general and curricular topics

8.4.7.1 –recognize typical features at word, sentence and text level in a range of written genres

1

01.04-06.04

 

2

Making  a  class  chart  and looking  at  break-fasts  around  the world

1

 

 

3

Healthy  food  (this  relates  to maths and biology)

1

08.04-13.04

 

4

Drama:  role-playing  a fictitious  family  meal  and/or  a scene in a restaurant

1

 

5

Drama:  role-playing  a fictitious  family  meal  and/or  a scene in a restaurant

 

1

 

6

Looking  at  “Food  for

thought” and the role of Oxfam

1

15.04-20.04

 

7

Learning  how  to  make  a leaflet  using  a  word  processor, digital  camera,  desktop  or  other hardware  etc  (this  relates  to computer science)

 SA for the Unit 8

1

 

8

Planning  a  birthday  or celebration party

1

 

9

Unit revision

1

22.04-27.04

 

10

Unit 9:

The World of Work  (13 hours)

Learning  about  different  jobs  and  careers;  attending  talks  on  careers by visitors to the school 

8.1.8.1 –intercultural awareness through reading and discussion

8.2.1.1 –understand with little or no support the main points in extended talk on a wide range of general and curricular topics

8.2.6.1 –deduce meaning from context with little or no support in extended talk on a growing range of general and curricular topics

8.4.1.1 –understand the main points in texts on a growing range of unfamiliar general and curricular topics, including some extended texts

8.4.2.1 – understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended texts

8.3.1.1 – use formal and informal registers in their talk on a growing range of general and curricular topics

8.1.10.1 – use talk or writing as a means of reflecting on and exploring a range of perspectives on the world

8.5.6.1 – link, independently, sentences into coherent paragraphs using a variety of basic connectors on a range of familiar general topics and some curricular topics

8.2.2.1 – understand with little or no support most specific information in extended talk on a wide range of general and curricular topics

8.4.6.1 – recognize the attitude or opinion of the writer on a growing range of unfamiliar general and curricular topics, including some extended texts

8.4.2.1 – understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended texts

8.3.1.1 – use formal and informal registers in their talk on a growing range of general and curricular topics

8.3.6.1 – link comments with some flexibility to what others say at sentence and discourse level in pair, group and whole class exchanges

8.3.7.1 - use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular topics

8.4.2.1 - understand specific information and detail in texts on a growing range of familiar general and curricular topics, including some extended texts;

8.3.5.1 - interact with peers to negotiate, agree and organize priorities and plans for completing classroom tasks;

8.3.7.1 - use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general topics, and some curricular topics

8.2.5.1 - recognize the opinion of the speaker(s) with little or no support in extended talk on a wide range of general and curricular topics

8.5.6.1 - link, independently, sentences into coherent paragraphs using a variety of basic connectors on a range of familiar general topics and some curricular topics

8.3.5.1 - interact with peers to negotiate, agree and organize priorities and plans for completing classroom tasks;

8.1.1.1 - use speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively in groups;

8.4.1.1 – understand the main points in texts on a growing range of unfamiliar general and curricular topics, including some extended texts

8.4.5.1 – deduce meaning from context in short texts and some extended texts on a growing range of familiar general and curricular topics

8.6.15.1 – use infinitive forms after a limited number of verbs and adjectives; use gerund forms after a limited variety of verbs and prepositions; use some prepositional verbs and begin to use common phrasal verbs on a growing range of familiar general and curricular topics

1

 

 

11

Learning  about  different  jobs  and  careers

1

 

12

Discussing  the  advantages and  disadvantages  of  taking  a gap year

1

29.04-04.05

 

13

Discussing  the  advantages and  disadvantages  of  taking  a gap year

1

 

14

Looking at part-time jobs for young people

1

 

15

Looking at part-time jobs for young people

1

08.05-13.05

 

16

Listening  to  an  interview, role-playing  an  interview  then

reporting back on it

1

 

17

Listening  to  an  interview, role-playing  an  interview  then

reporting back on it

1

 

 

18

Revisiting our dreams for the future

SA for the Unit

1

15.05-20.05

 

19

Review Unit 9

1

 

20

Summative control work for the 4th term

1

 

21

Optional  Secret  Agents! Project

1

22.05-25.05

 

 

 

22

Unit revision

1

 

Total: 102

Annotation: Summative control work for the Unit -20 minutes

                    Summative control work for the Term – 45 minutes

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Рабочие листы к Вашему уроку:

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 369 804 материала в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 18.09.2023 148
  • DOCX 239 кбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Zhaxilikova Ainur Бердигалиевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  Zhaxilikova Ainur Бердигалиевна
  Zhaxilikova Ainur Бердигалиевна
  • На сайте: 8 дней
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 169
  • Всего материалов: 1

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс повышения квалификации

Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС

72 ч. — 180 ч.

от 2200 руб. от 1100 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 354 человека из 70 регионов
аудиоформат

Курс повышения квалификации

Современные методы развития навыков эффективного и уверенного общения на английском языке у старших школьников

72/108/144 ч.

от 2200 руб. от 1100 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 109 человек из 34 регионов

Курс повышения квалификации

Психологические методы развития навыков эффективного общения и чтения на английском языке у младших школьников

36 ч. — 144 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 134 человека из 43 регионов