Инфоурок Другое Рабочие программыКТП Литературное чтение на татарском языке (2 класс) ПНШ

КТП Литературное чтение на татарском языке (2 класс) ПНШ

Скачать материал

 

          Барысы     68 сәг. ,  атнага 2 сәг.

 

План буенча  контроль  дәресләр саны-4

Административных контроль дәресләр саны -1

Календарь-тематик планлаштыру

-башлангыч гомуми белем бирүнең икенче буын Федераль дәүләт белем стандартларына туры китерелеп,

 -“Татар телендә гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләре өчен әдәби укудан үрнәк программа”га,

 

- Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., Мөхәммәтҗанова Ә.Г., Хәсәнова Ф.Ф. авторлыгындагы программага ,

-мәктәпнең укыту планына  нигезләнеп төзелде

 

Дәреслек Сафиуллина Г.М.,Гарифуллина М.Я., Мөхәммәтҗанова Ә.Г., Хәсәнова Ф.Ф.  Әдәби уку. 2 сыйныф өчен дәреслек.2 кисәктән. Казан: “Мәгариф-Вакыт”.2012.

 

Методик кулланма:  Мияссарова И.Х., Фәйзрахманова  К.Ф.“Татар башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 2 нче сыйныфында эшләүче укытучылар  өчен методик кулланма”. Казан, “Мәгариф – Вакыт”   нәшрияты, 2012 ел.

 

 

 

Контроль эш саннары,бәяләү нормалары.

 

Уку техникасын бәяләү.

 

 

Класс

I чирек

II чирек

III чирек

IV чирек

2 класс

11-15сүз/м

31 -40 сүз/м

55-60 сүз/м

75-80 сүз/м

 

 

 

Чирек

 

Контр.

 

I

1

 

II

1

 

III

1

 

IV

1

 

ел

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУЧЫЛАРНЫҢ  ӘЗЕРЛЕК  ДӘРӘҖӘСЕНӘ ТАЛӘПЛӘР ҺӘМ УНИВЕРСАЛЬ  УКУ ГАМӘЛЛӘРЕ

 

УКУЧЫЛАРНЫҢ  ӘЗЕРЛЕК  ДӘРӘҖӘСЕНӘ ТАЛӘПЛӘР

УНИВЕРСАЛЬ  УКУ ГАМӘЛЛӘРЕ

Халык авыз иҗаты

Укучылар белергә тиешләр:

-иллюстрацияләр аша әкиятләрне тану;

-әкиятләрнең сюжет-композициясен күрсәтү;

-тылсымлы һәм хайваннар турындагы әкиятләрне аеру;

-әкиятләрнең төр үзенчәлеген мөст. эзләп табу;

-әкияттәге төп фикерне табу;

-татар халык әкиятләрен башка халык әкият-ләре белән чагыштырып, үзенчәлекле якларын табу;

-әкиятләрнең тәрбия бирү өлкәсендәге мөһим ролен аңлау;

 

Укучылар башкара алырга тиешле эшләр:

-халык әкиятләрен аера;

-әкиятләрне мәгънәви кисәкләргә бүлә;

-кыен хәлләргә калганда авырлыкны җиңә  белә;

-тылсымлы предметларга карап кайсы әкияттән икәнен аера белә;

-үзләре укыган әкиятләр арасыннан тылсымлыларын аера;

-тылсымлы әкиятләрдә кабатлану алымын кәрсәтә;

ШУУГ: укуга уңай карашта булу, укырга теләк белдерү,  яңа биремнәрне чишү ысулларына, автор белән кара-каршы сөйләшүгә кызыксыну; эстетик тойгыларын үстерү; яңа материалга  танып-белү кызыксынуы; үзсүзлелек, түземлек, авырлыклардан чыгу юлларын оста таба; үз-үзен тыя белә; үтенеч, тәкъдимнәр, килешмәүчәнлекне дөрес итеп әйтү.

РУУГ:  тәкъдим ителгән план белән эшли белә; укытучы белән эшчәнлек вакытында үз алдына яңа уку максатлары куя; уку эшчәнлегендә танып-белү инициативасы күрсәтә;

КУУГ: аныклаучы сораулар бирә белә; эчтән һәм кычкырып аңлап укый; үз фикерен дөрес итеп аңлата; бердәм эшчәнлек вакытында башкаларның фикерен  тыңлый һәм үзенең фикерен дә башкаларга җиткерә;

ТБУУГ: кирәкле информацияне таба белә;  текстның төп мәгънәсен һәм темасын ачыклый; предметларны чагыштыра һәм төркемнәргә бүлә; дәреслектән кирәкле мәгълүматны таба белә; берьюлы берничә мәгълүмат чыганагы белән эшли ала (дәреслек, мөстәкыйль эш дәфтәре, хрестоматия; дәреслек һәм сүзлекләр белән; текст һәм текстка карата булган иллюстрацияләр белән)

Автор әсәрләре.

Укучылар белергә тиешләр:

-“шагыйрь” төшенчәсен;

-“әкият”, “хикәя”, “булган хәл” төшенчәләрен;

-“күзаллау” төшенчәсен

-әкиятләрнең автор һәм халык әкиятләренә бүленешен аеру;

-халык һәм автор әкиятләре арасындагы ох-шашлыкны күрү;

-автор әкиятләре белән борынгы әкиятләр арасындагы идея уртаклыгын аңлау;

-мәзәк маҗара  белән әкиятләрнең охшашлыгын күрү;

-уйдырма әкиятләрне аера белү;

-әкият белән чынбарлык арасындагы охшашлыкны күрсәтә белү.

Укучылар башкара алырга тиешле эшләр:

-халык һәм автор әкиятләрен аеру;

-автор әкиятләрен мәгънәви кисәкләргә бүлә белү;

-фантастик һәм чынбарлык күренешләрен аера белү;

-текст өлешләрен аера белү;

-автор әкиятләре белән борынгы әкиятләрне аера белү;

-юмор хисен аера белү;

-юморның уңай хисен ачыклау;

-текстны әкият һәм чынбарлык вакыйгаларына бүлә белү;

-әсәрнең йомгаклау өлешен таба, авторлык әйләнешләрен аңлата; әдәби әсәрне эчтән укый;

-текстны өлешләргә бүлә; үз фикереңне тексттагы юллар ярдәмендә раслый;

-әдәби әсәрнең  жанрын ачыклый;

Сүзләрнең мәгънәсен ачыклау өчен аңлатмалы сүзлектән файдалана алырга;

-иллюстрацияләр белән эшли белергә; лупалар ярдәмендә эшләргә; рәссам эшләрендә хайван фигураларын таба алырга.

ШУУГ: : укуга уңай карашта булу, укырга теләк белдерү,  яңа биремнәрне чишү ысулларына, автор белән кара-каршы сөйләшүгә кызыксыну; эстетик тойгыларын үстерү; яңа материалга  танып-белү кызыксынуы; үзсүзлелек, түземлек, авырлыклардан чыгу юлларын оста таба; үз-үзен тыя белә; үтенеч, тәкъдимнәр, килешмәүчәнлекне дөрес итеп әйтү.

РУУГ: үзенең эш урынын һәм эшен оештыра белә; үрнәк эш белән үз эшен чагыштыра; аны тиешле таләпләр буенча бәяли белә.

КУУГ: чылбыр буенча эшли белә; бердәм эшчәнлек вакытында башкаларның фикерен  тыңлый һәм үзенең фикерен дә башкаларга җиткерә; текстта геройларның әйткән сүзләрен таба.

ТБУУГ: дәреслектә ориентлаша: шартлы билгеләрне укый; “эчтәлек” битеннән тиешле әсәрне эзләп таба; текстта таныш булмаган сүзләрне таба һәм аларның мәгънәсен төрле ысуллар белән аңлата.

 

Библиографик культура формалаштыру.

Укучылар белергә тиешләр:

-әдәби әсәрләрдәге кабатлауларның төрле ролен;

-укылган әсәргә карата телдән үз фикереңне белдерә;

-китапның төп элементларын аера: китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре;

-балалар журналларының тышлыклары, бүлекләрен;

-“эчтәлек” бите, иллюстрацияләр, Аңлатмалы сүзлек битләре белән эшләү тәртибен.

Укучылар башкара алырга тиешле эшләр:

-аңлатмалы сүзлекне куллана; дөньяга төрлечә карашларны чагыштыра; ялган белән уйлап чыгарылган арасында чик булдыра;

-китап элементлары: китап һәм балаларжурналларының тышлыклары, журнал бүлекләре; “эчтәлек” бите, иллюстрацияләр белән эшли.

ШУУГ: : укуга уңай карашта булу, укырга теләк белдерү,  яңа биремнәрне чишү ысулларына, автор белән кара-каршы сөйләшүгә кызыксыну; эстетик тойгыларын үстерү; яңа материалга  танып-белү кызыксынуы; үзсүзлелек, түземлек, авырлыклардан чыгу юлларын оста таба; үз-үзен тыя белә; үтенеч, тәкъдимнәр, килешмәүчәнлекне дөрес итеп әйтү.

РУУГ:кирәкле чараларны кулланып,  бирелгән план буенча эшли белә.

КУУГ: үз фикерен кечкенә генә күләмдәге монологик сөйләм ярдәмендә аңлатып бирә; эчтән һәм кычкырып аңлап укый.

ТБУУГ: бирелгән таләпләр буенча предметларны чагыштыра һәм төркемнәргә аера; үз тәҗрибәсеннән мәсьәләне чишү өчен кирәкле булган мәгълүматны сайлап ала; “эчтәлек” битеннән тиешле әсәрне эзләп таба; текста таныш булмаган сүзләрне таба һәм аларның мәгънәсен төрле ысуллар белән аңлата.

Уку, сөйләү, тыңлау, күнекмәләре формалаштыру.

Укучылар белергә тиешләр:

- интонация, тон, темп саклап кычкырып укый -автор бирергә теләгән картинаны күзаллый; эчтән укый;

-чылбыр рәвешендә укыганда, үз урыныңны белеп, чират буенча укый; укыган әсәргә анализ ясый.

Укучылар башкара алырга тиешле эшләр:

-әдәби әсәрне сәнгатьле итеп укый;

-автор бирергә теләгән фикерне күзаллый;

укыган әсәрләрне дөрес итеп анализлый

ШУУГ: укуга уңай карашта булу, укырга теләк белдерү,  яңа биремнәрне чишү ысулларына, автор белән кара-каршы сөйләшүгә кызыксыну; эстетик тойгыларын үстерү; яңа материалга  танып-белү кызыксынуы; үзсүзлелек, түземлек, авырлыклардан чыгу юлларын оста таба;

РУУГ: үзенең эш урынын һәм эшен оештыра белә; үрнәк эш белән үз эшен чагыштыра; аны тиешле таләпләр буенча бәяли белә.

КУУГ: үз фикерен кечкенә генә күләмдәге монологик сөйләм ярдәмендә аңлатып бирә; эчтән һәм кычкырып аңлап укый.

ТБУУГ:  үз тәҗрибәсеннән мәсьәләне чишү өчен кирәкле булган мәгълүматны сайлап ала; “эчтәлек” битеннән тиешле әсәрне эзләп таба; текстта таныш булмаган сүзләрне таба һәм аларның мәгънәсен төрле ысуллар белән аңлата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Календарь- тематик планлаштыру

Әдәби уку 2 класс- 68 сәгать (атнага 2 сәгать)

 

 

 

Дәрес темасы. Эчтәлек  өлешләре

Контроль

төре

Дәрес тибы

Укытуның планлаштырылган нәтиҗәләре

       Дата

 

Предмет буенча күнекмәләр

 

Метапредмет нәтиҗәләре

 

Шәхси   гамәлләр

 

Пл

Фак

 

 Белдекле керпедә кунакта (21с)

 

1.

 

Уку һәм сөйләм эшчәнлеге-4с

Белдекле керпедә кунакта

Агымдагы

Ныгыту

Белергә тиеш:

 -Дәреслекнең төзелешен белү

 -Әкиятләрнең автор һәм халык әкиятләренә бүленешен аеру

Башкара алырга тиеш:

-Эчтәлек битендә ориентлаша алу

- Халык һәм автор әкиятләрен аеру

Р:  чишү ысулын һәм планын төзегәндә кагыйдәгә таяну

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:  үз фикереңне булдыра алу.

Үз уен әйтү, кешенең фикерен хөрмәт итү

1.09

 

 

2.

Г.Тукай “Кәҗә белән Сарык “ әкиятенең жанр үзенчәлеге.

Гадәти эш, аерым укучылардан сорау

Яңа тема

Белергә тиеш:

-Иллюстрацияләр аша  әкиятләрне тану

Башкара алырга тиеш:

-әкиятләрне мәгънәви кисәкләргә бүлә белү

-кыен хәлләргә калганда авырлыкларны җиңә белү

Р:  чишү ысулын һәм планын төзегәндә кагыйдәгә таяну

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:  үз фикереңне булдыра алу.

Үз уен әйтү, кешенең фикерен хөрмәт итү

5.09

 

 

3.

Г.Тукай “Кәҗә белән Сарык “ әкиятен уку.

Фронталь

Ныгыту

Белергә тиеш: Иллюстрацияләр аша  әкиятләрне тану

Башкара алырга тиеш: -әкиятләрне мәгънәви кисәкләргә бүлә белү

Р:  чишү ысулын һәм планын төзегәндә кагыйдәгә таяну.

П:  укый белү.

К:  үз фикереңне булдыра алу

Үз уен әйтү, кешенең фикерен хөрмәт итү

8.09

 

 

4.

Г.Тукай әсәрләрендә халык авыз иҗатының чагылышы.

Парлап эшләү

Яңа тема

Белергә тиеш:

-халык һәм автор әкиятләре арасындагы охшашлыкны күрү

-авторлардагы халык авыз иҗатын аера белү

Башкара алырга тиеш:

-тылсымлы предметларга карап кайсы әкияттән икәнен аера белү

Р:  укытучыдан яки иптәшеңнең җавабыңа ґки эшләгән эшеңә бәяләү тибындагы мәгълүматны кабул  итә белү;

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:  тыңлый һәм диалогка керә белү; проблеманы коллектив чишүдә катнашу;

Нәрсә белү һәм нәрсә белмәвеңне аңлауның әһәмияте;   үзеңне үстерүнең зарурлыгын аңлау..

15.09

 

 

Халык авыз иҗаты (11с)

 

5.

Кычкырып уку-5с.

Хайваннар турындагы һәм халык әкиятләре. “Батыр әтәч” татар халык әкиятен уку.

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:- сюжет-компози циясен күрсәтә белергә тиеш

Башкара алырга тиеш:

-әкиятләрнең үзенчәлекләрен мөст.рәв. күрә белү

Р:  уку мәсьәләсен кабул итү һәм саклау.

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:    үз фикереңне булдыра алу.

 

Үз уен әйтү, кешенең фикерен хөрмәт итү

15.09

 

 

6.

Хайваннар турындагы һәм халык әкиятләрен уку. Йолдыз “Кояшка җавап”шигырен уку.

Фронталь

Ныгыту

Белергә тиеш: сюжет-компози циясен күрсәтә белергә

Башкара алырга тиеш: әкиятләрнең үзенчәлекләрен мөст.рәв. күрә белү

Р:  телдән аңлы сөйләм төзи белү.

К: сораулар куя белү.

 Үз фикереңне аңлы һәм тулы җитерү.

 

Әхлакый бәя бирә белү.

19.09

 

 

7.

Кл.т.у..Йорт хайваннары турындагы  халык әкиятләрен уку.

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:

-әкиятнең төрләрен аеру

-үзенчәлекләрен мөст . эзләп таба белү

Башкара алырга тиеш:

-әкиятне укып, мөст. нәтиҗәләр ясый белү

Р:  укытучыдан яки иптәшеңнең җавабыңа ґки эшләгән эшеңә бәяләү тибындагы мәгълүматны кабулл итә белү;

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:  тыңлый һәм диалогка керә белү; проблеманы коллектив чишүдә катнашу;

 

Нәрсә белү һәм нәрсә белмәвеңне аңлауның әһәмияте;   үзеңне үстерүнең зарурлыгын аңлау

22.09

 

 

8.

Йорт хайваннары турындагы  халык әкиятләрен уку. “Әтәч патша”

Фронталь

Ныгыту

Белергә тиеш:

-әкиятнең төрләрен аеру

-үзенчәлекләрен мөст . эзләп таба белү

Башкара алырга тиеш:

-әкиятне укып, мөст. нәтиҗәләр ясый белү

Р:  укытучыдан яки иптәшеңнең җавабыңа ґки эшләгән эшеңә бәяләү тибындагы мәгълүматны кабулл итә белү;

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:  тыңлый һәм диалогка керә белү; проблеманы коллектив чишүдә катнашу;

 

Нәрсә белү һәм нәрсә белмәвеңне аңлауның әһәмияте;   үзеңне үстерүнең зарурлыгын аңлау

26.09

 

 

9.

Кыргый җәнлекләр турындагы әкиятләр."Бүдәнә белән төлке”.

Гадәти эш, аерым укучылардан сорау

Яңа тема

Белергә тиеш: сюжет-компози циясен күрсәтә белергә

Башкара алырга тиеш: әкиятләрнең үзенчәлекләрен мөст.рәв. күрә белү

-Фантастик күренешләрне аеру

Р:  укытучыдан яки иптәшеңнең җавабыңа ґки эшләгән эшеңә бәяләү тибындагы мәгълүматны кабулл итә белү;

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:  тыңлый һәм диалогка керә белү; проблеманы коллектив чишүдә катнашу

Нәрсә белү һәм нәрсә белмәвеңне аңлауның әһәмияте;   үзеңне үстерүнең зарурлыгын аңлау

29.09

 

 

10.

Күңелдән уку-4с.

Кыргый җәнлекләр турындагы әкиятләр.”Аю белән төлке” әкиятен уку.

Фронталь

Ныгыту

Белергә тиеш: сюжет-компози циясен күрсәтә белергә

Башкара алырга тиеш: әкиятләрнең үзенчәлекләрен мөст.рәв. күрә белү

- Фантастик күренешләрне аеру

Р:  эшенең дөреслегенә бәя бирү.

П:  сорауларга җавапны формалаштыру.

К:  үз фикереңне булдыра алу.

Үз уен әйтү, кешенең фикерен хөрмәт итү

3.10

 

 

11.

Аз булса да үз акылың булсын. М.Гафури.Тавык белән үрдәк

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:

-төп фикерне таба белү

Башкара алырга тиеш:

Фантастик һәм чынбарлык күренешләрен аеру

Р:  укытучыдан яки иптәшеңнең җавабыңа ґки эшләгән эшеңә бәяләү тибындагы мәгълүматны кабулл итә белү;

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:  тыңлый һәм диалогка керә белү; проблеманы коллектив чишүдә катнашу

Нәрсә белү һәм нәрсә белмәвеңне аңлауның әһәмияте;   үзеңне үстерүнең зарурлыгын аңлау

6.10

 

 

12.

Күңелдән 95 сүзле текстны йөгерек укый алуга ирешүҖәнлекләр турында гуцул халык әкияте. Хәйләкәр керпе.

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:

-төп фикерне таба белү

Башкара алырга тиеш:

Фантастик һәм чынбарлык күренешләрен аеру

Р:  укытучыдан яки иптәшеңнең җавабыңа ґки эшләгән эшеңә бәяләү тибындагы мәгълүматны кабулл итә белү;

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:  тыңлый һәм диалогка керә белү; проблеманы коллектив чишүдә катнашу

Нәрсә белү һәм нәрсә белмәвеңне аңлауның әһәмияте;   үзеңне үстерүнең зарурлыгын аңлау

10.10

 

 

13.

Дуслык турында мәкальләр. Г.Юнысова “Керпе кайгысы”.

Фронталь

Яңа тема

Белергә тиеш:

-Тема уртаклыгын таба белү

Башкара алырга тиеш:

-Сүзлек белән эшләү

Р:  чишү ысулын һәм планын төзегәндә кагыйдәгә таяну.

П:  укый белү.

К:  үз фикереңне булдыра алу.

 

Үз уен әйтү, кешенең фикерен хөрмәт итү

13.10

 

 

14.

Тыңлау-1с.

Кл.т.у Тылсымлы әкиятләр. “Гөлчәчәк” әкиятен уку.

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш: әкиятнең төрләрен аеру

-үзенчәлекләрен мөст . эзләп таба белү

Башкара алырга тиеш:

-үзләре укыган әкиятләр арасыннан тылсымлыларын аеру

Р:  укытучыдан яки иптәшеңнең җавабыңа ґки эшләгән эшеңә бәяләү тибындагы мәгълүматны кабулл итә белү;

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:  тыңлый һәм диалогка керә белү; проблеманы коллектив чишүдә катнашу;

 

Нәрсә белү һәм нәрсә белмәвеңне аңлауның әһәмияте;   үзеңне үстерүнең зарурлыгын аңлау.

17.10

 

 

15.

Сөйләм(телдән сөйләм культурасы)-4с

Тылсымлы әкиятләр.”Өч кыз” әкияте өстендә эш.

Агымдагы

Ныгыту

Белергә тиеш: әкиятнең төрләрен аеру

-үзенчәлекләрен мөст . эзләп таба белү

Башкара алырга тиеш:

-үзләре укыган әкиятләр арасыннан тылсымлыларын аеру

Р:  укытучыдан яки иптәшеңнең җавабыңа ґки эшләгән эшеңә бәяләү тибындагы мәгълүматны кабулл итә белү;

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:  тыңлый һәм диалогка керә белү; проблеманы коллектив чишүдә катнашу;

 

Нәрсә белү һәм нәрсә белмәвеңне аңлауның әһәмияте;   үзеңне үстерүнең зарурлыгын аңлау.

20.10

 

 

16.

Автор әкиятләре белән борынгы әкиятләр арасындагы идея уртаклыгы

Агымдагы

Яңа тема

Автор әкиятләре белән борынгы әкиятләр арасындагы идея Белергә тиеш: Автор әкиятләре белән борынгы әкиятләр арасындагы идея уртаклыгын аңлау

Башкара алырга тиеш: Автор әкиятләре белән борынгы әкиятләрне аера белү уртаклыгы.

Р:  укытучыдан яки иптәшеңнең җавабыңа ґки эшләгән эшеңә бәяләү тибындагы мәгълүматны кабулл итә белү;

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:  тыңлый һәм диалогка керә белү; проблеманы коллектив чишүдә катнашу;

 

Нәрсә белү һәм нәрсә белмәвеңне аңлауның әһәмияте;   үзеңне үстерүнең зарурлыгын аңлау.

.

 

24.10

 

 

17.

Тикшерү эше. Уку техникасын тикшерү.

Контроль-дәрес

Яңа тема

Белергә тиеш: Мәзәк маҗара белән әкиятләрнең охшашлыгын күрү,

Башкара алырга тиеш: юмор хисен аера белү.

Р:  телдән аңлы сөйләм төзи белү.

К: сораулар куя белү.

 Үз фикереңне аңлы һәм тулы җитерү.

 

 

27.10

 

 

18.

 Ш.Галиев әсәрләрендә мәзәк мәсьәләләр..Галиев “Котбетдин мәргән”(мәзәк маҗара).

Фронталь

Ныгыту

Белергә тиеш: Мәзәк маҗара белән әкиятләрнең охшашлыгын күрү,

Башкара алырга тиеш: юмор хисен аера белү.

Р:  телдән аңлы сөйләм төзи белү.

К: сораулар куя белү.

 Үз фикереңне аңлы һәм тулы җитерү.

 

 

Әхлакый бәя бирә белү.

 

7.11

 

 

19

Язу (язма сөйләм культурасы)-3с.

Бөҗәкләр турындагы шигъри әсәрләр.З.Мансур”Кырмыска һәм малай”

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш: Табигатьнең бербөтен булуын, аны сакларга кирәклеген белү

Башкара алырга тиеш:

-табигатьне ярата, саклый белү

Р:информация алу һәм бирү ысулы  буларак аралашу  процессын аңлау.

П:төрле төрдәге кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга.

К:әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

Үзләренең уңышлары(уңышсызлыклары)ның сәбәпләре турында фикер йөртәләр.

10.11

 

 

20.

Кл.т.у Уйдырма әкиятләр.Н.Исәнбәт “Мырауҗан агай хәйләсе”.

Агымдагы

Яңа тема

Уйдырма әкиятләрн Белергә тиеш: Уйдырма әкиятләрне аера белү

Башкара алырга тиеш: юморның уңай хисен ачыклау.

- юмор хисен аера белүнең роле

Р:информация алу һәм бирү ысулы  буларак аралашу  процессын аңлау.

П:төрле төрдәге кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга.

К:әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

Үзләренең уңышлары(уңышсызлыклары)ның сәбәпләре турында фикер йөртәләр.

14.11

 

 

21.

Автор әкиятләре.”Музей йортына сәяхәт”Г.Вәлиева “Су әкияте”н уку

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:әкият белән чынбарлык арасындагы охшашлыкны күрсәтә белү,

-автор һәм халык әкиятләре арасындагы охшашлык һәм аерма

Башкара алырга тиеш: таб-не ярата, саклый белү

Р:информация алу һәм бирү ысулы  буларак аралашу  процессын аңлау.

П:төрле төрдәге кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга.

К:әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

Үзләрене уңышлары(уңышсызлыклары)ның сәбәпләре турында фикер йөртәләр.

17.11

 

 

Белмәмештә кунакта.-4с

 

22.

Сөйләм(телдән сөйләм культурасы)-11с

Йолдыз “Белмим” әсәрен уку.

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш: күзәтүчән, иг-лы була белү

Башкара алырга тиеш: үзеңдәге тискәре сыйфатларын бетерү

 

Р:информация алу һәм бирү ысулы  буларак аралашу  процессын аңлау.

П:төрле төрдәге кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга.

К:әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

Үзләрене уңышлары(уңышсызлыклары)ның сәбәпләре турында фикер йөртәләр.

21.11

 

 

23.

Замана баласы.Р.Вәлиева “Замана баласы”.

Фронталь

Яңа тема

Белергә тиеш:

-үз эшләрен анализлый белү

Башкара алырга тиеш:

-үзеңдәге тискәре сыйфатларын бетерү

Р:дәреслектә ориентлашу буенча үзеңнең гамәлләреңне контрольгә алырга.

ТБ:әсәрдәге геройлар турында катлаулы булмаган монологик сөйләм төзү.

К: үзеңнең уйларыңны коммуникация  шартлары һәм бурычларына тәңгәл китереп белдерү.

Тырышлык һәм хезмәт сөючәнлеккә бәйләп, укудагы уңышлары (уңышсызлыклары) турында бәя бирәләр.

24.11

 

 

24.

Эш эшкә өйрәтә.

Ф.Яруллин “Эшнең аның берние юк”.

Фронталь

Яңа тема

Белергә тиеш:хезмәтнең тоткан ролен ачыклау

Башкара алырга тиеш:

-хезмәтнең кеше тормышындагы ролен ачыклау

Р:дәреслектә ориентлашу буенча үзеңнең гамәлләреңне контрольгә алырга.

ТБ:әсәрдәге геройлар турында катлаулы булмаган монологик сөйләм төзү.

К: үзеңнең уйларыңны коммуникация  шартлары һәм бурычларына тәңгәл китереп белдерү.

Тырышлык һәм хезмәт сөючәнлеккә бәйләп, укудагы уңышлары (уңышсызлыклары) турында бәя бирәләр.

28.11

 

 

25.

Илен сөйгән, ир булган. Җ.Дәрзаман “Солдат булдым”..

Парлап эшләү

Яңа тема

Белергә тиеш: күзәтүчән, иг-лы була белү

Башкара алырга тиеш:

-чын сакчылар булырга өйрәнү

Р: билгеле һәм белгәнне билгесез белән тәңгәлләштерү.

ТБ:иптәшләрең, укытучы алдында чыгыш ясау күнекмәсе,эшчәнлекнең нәтиҗәсе һәм ысуллары рефлексиясе.

К:үзеңнең уйларыңны коммуникация  шартлары һәм бурычларына тәңгәл китереп белдерү.

үзеңнең эш-гамәлләреңне кабул ителгән кагыйдәләр нормасы белән туры китерү.

1.12

 

 

Укымышлы Ябалак янында(4с)

 

26.

Укымышлы Ябалак янында .”Музей йортына сәяхәт”.

Гадәти эш, аерым укучылардан сорау

Яңа тема

Белергә тиеш:

-күзәтүләр аша гомумиләштерү таба белергә

Башкара алырга тиеш: : хыялланырга, матурлыкны күрә, аңлый белергә

Р: билгеле һәм белгәнне билгесез белән тәңгәлләштерү.

ТБ:иптәшләрең, укытучы алдында чыгыш ясау күнекмәсе,эшчәнлекнең нәтиҗәсе һәм ысуллары рефлексиясе.

К:үзеңнең уйларыңны коммуникация  шартлары һәм бурычларына тәңгәл китереп белдерү.

Үзеңнең эш-гамәлләреңне кабул ителгән кагыйдәләр нормасы белән туры китерү.

5.12

 

 

27.

Хоккулар. Кыска шигырьләр.Н.Ахунова “хоккулар”ы Кыска шигырьләр. ”Музей йортына сәяхәт”.

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш: Татар халкы белән япон халкы арасындагы уртак якларны күрә белү.

Башкара алырга тиеш: : хыялланырга, матурлыкны күрә, аңлый белергә

Р:информация алу һәм бирү ысулы  буларак аралашу  процессын аңлау.

П:төрле төрдәге кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга.

К:әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

Үзләренең уңышлары(уңышсызлыклары)ның сәбәпләре турында фикер йөртәләр

8.12

 

 

28.

Тикшерү эше. Уку техникасын тикшерү

Контроль-дәрес

Ныгыту

Белергә тиеш:

-рифма,ритмны аера белү

Башкара алырга тиеш:

Рәсем һәм шиг-т арасындагы бердәмлекне күрсәтү

Р:информация алу һәм бирү ысулы  буларак аралашу  процессын аңлау.

П:төрле төрдәге кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга.

К:әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

Үзләренең уңышлары(уңышсызлыклары)ның сәбәпләре турында фикер йөртәләр

12.12

 

 

29.

Кл.т.у Әкият һәм чынбарлык бергәлеге. Э.Шәрифуллина “Алтын балык”.

Парлап эшләү

Яңа тема

Белергә тиеш:

 -күзәтүчән, иг-лы була белү

-текстны әкият һәм чынбарлык вакыйгаларына бүлә белү.

Башкара алырга тиеш:

-кирәкле өзекләрне табу

Р:информация алу һәм бирү ысулы  буларак аралашу  процессын аңлау.

П:төрле төрдәге кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга.

К:әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

 

Үзләренең уңышлары(уңышсызлыклары)ның сәбәпләре турында фикер йөртәләр

15.12

 

 

Аю өнендә(4с)

 

30.

И.Лерон “И ямьле дә соң дөнья!”

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш: күзәтүчән, иг-лы була белү

Башкара алырга тиеш:хыялланырга, матурлыкны күрә, аңлый белергә

 

Р:информация алу һәм бирү ысулы  буларак аралашу  процессын аңлау.

П:төрле төрдәге кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга.

К:әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

Үзләренең уңышлары(уңышсызлыклары)ның сәбәпләре турында фикер йөртәләр

19.12

 

 

31.

”Музей йортына сәяхәт”. “Музей йорты”.

Агымдагы

Ныгыту

Белергә тиеш: күзәтүчән, иг-лы була белү

Башкара алырга тиеш: хыялланырга, матурлыкны күрә, аңлый белергә

Р:информация алу һәм бирү ысулы  буларак аралашу  процессын аңлау.

П:төрле төрдәге кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга.

К:әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

Үзләренең уңышлары(уңышсызлыклары)ның сәбәпләре турында фикер йөртәләр

22.12

 

 

32.

Күзәтә белгән кеше- бәхетле кеше. И.Туктар “Урман букеты”.

Аерым укучылардан сорау

Яңа тема

Белергә тиеш: күзәтүчән, иг-лы була белү

Башкара алырга тиеш: хыялланырга, матурлыкны күрә, аңлый белергә

Р:информация алу һәм бирү ысулы  буларак аралашу  процессын аңлау.

П:төрле төрдәге кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга.

К:әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

Үзләренең уңышлары(уңышсызлыклары)ның сәбәпләре турында фикер йөртәләр

9.01

 

 

33.

Укучы эшчәнлеге-8с.

“Серле ачкыч” мәктәп клубына хат язу.Р.Миңнуллин “Чыршы әйләнәсендә”.

Агымдагы

Ныгыту

Белергә тиеш:

-хат өлешләрен аера белү

Башкара алырга тиеш:

-хат язу

Р:чишү ысулларын  планлаштыруда һәм  тикшерүдә кагыйдәләрне исәпкә алырга.

П:язу техникасы һәм язганны аңлау алымнарын үзләштерү.

К:үз фикереңне һәм урыныңны формалаштыра, сраулар бирә белергә.

Укуның кирәклеген, системалы укуның мөһимлеген аңлыйлар.

 

12.01

 

 

Күрү ноктасы(20с)

 

34.

Күзәтү ноктасы.Р.Харис “Төсле рәсем”. А.Юнысова “Телевизор”

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш: Пейзаж, натюрморт, портрет жанрларын гамәли рәвештә таба белү.

Башкара алырга тиеш: хыялланырга, матурлыкны күрә, аңлый белергә

Р:план төзү һәм эш-гамәлләрнең эзлеклелеген  тезү, дәреслектә төгәл һәм тиз ориентлашуда үзеңнең  эш-гамәлләреңне контрольдә тоту.

П:иптәшләрең ,укытучы алдында  чыгыш ясый белергә,эшчәнлек нәтиҗәсе һәм алымнары рефлексиясы.

К:тыңларга һәм диалогта катнашырга, проблемаларны коллектив белән чишүдә катнашырга.

Тырышлык һәм хезмәт сөючәнлеккә бәйләп, укудагы уңышлары (уңышсызлыклары) турында бәя бирәләр.

16.01

 

 

35.

Дөньяны танып белүнең яңа ысуллары.Ш.Галиев “Яңа фотоаппарат”, Ф.Садриев. Тәҗрибә.

Парлап эшләү

Яңа тема

 

Белергә тиеш: хыял белән үзең теләгән дөньяны бәйли белергә

Башкара алырга тиеш: хыялланырга, матурлыкны күрә, аңлый белергә

19.01

 

 

36.

Хыялда тудырган дөнья. Р.Миңнуллин “Рәсем”. Р.Сарби.Рәсем

Аерым укучылардан сорау

Яңа тема

Белергә тиеш:

-хыял белән үзең теләгән дөньяны бәйли белергә

Башкара алырга тиеш:

-хыялланырга, матурлыкны күрә, аңлый белергә

Р:уку мәсьәләсенкабул итү һәм саклау.

П:ирекле һәм аңлап телдән сөйләм төзү.

К: әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

 

 Үзлегеңнән камилләшүнең кирәклеген аңлау.үз белемең һәм белмәгәнеңнең чикләре әһәмиятен аңлыйлар.

23.01

 

 

37.

Класстан тыш уку. ”Музей йортына сәяхәт”. Р.Миңнуллин “Ак кыш”.

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:

-Бер үк темага багышланган фото һәм картина арасындагы охшаш һәм аермалы якларны таба белү

Башкара алырга тиеш:

-рәсем һәм фотодагы тавыш һәм хәрәкәтләрне сизү

Р:уку мәсьәләсенкабул итү һәм саклау.

П:ирекле һәм аңлап телдән сөйләм төзү.

К: әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

 

26.01

 

 

38.

Г.Гыйлманов.Күңел күзе. Г.Юнысова “Күзләр”әсәрен  уку.

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:

-үзбәя бирә белү

-таб-не җанлы итеп күрә белү

Башкара алырга тиеш:

-таб-не ярату, аңа ярдәм итү

Р:информация алу һәм бирү ысулы  буларак аралашу  процессын аңлау.

П:төрле төрдәге кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга.

К:әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

Үзләренең уңышлары(уңышсызлыклары)ның сәбәпләре турында фикер йөртәләр.

30.01

 

 

39.

Р.Миңнуллин Ай нәрсәгә охшаган.Н.Арсланов “Сезнеке”

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:таб-нең кабатланмас кыйммәтен

Башкара алырга тиеш: таб-не яратырга, аңа карата мәрхәмәтле булырга

2.02

 

 

40.

Дөньяга төрлечә караш.М.Әгъләмов “Ямь-яшел”.М.Шабаев “Идел суы”. Н.Мадьяров.Үз шәүләсен куркыткан

Аерым укучылардан сорау

Яңа тема

Белергә тиеш: Дөньяга шигъри караш белән объектив караш арасындагы аерманы аера белү.

Башкара алырга тиеш:хыялый, кызыксынучан, максатчан булу

Р: билгеле һәм белгәнне билгесез белән тәңгәлләштерү.

ТБ:иптәшләрең, укытучы алдында чыгыш ясау күнекмәсе,эшчәнлекнең нәтиҗәсе һәм ысуллары рефлексиясе.

К:үзеңнең уйларыңны коммуникация  шартлары һәм бурычларына тәңгәл китереп белдерү

Үзеңнең эш-гамәлләреңне кабул ителгән кагыйдәләр нормасы белән туры китерү.

6.02

 

 

41.

Әдәбият белеменә кереш(материалны гамәли үзләштерү)-9с

Дөнья белән танышу (боз аша). Ф Садриев “Боз өстендә”

Агымдагы

Ныгыту

Белергә тиеш:

-күзәтүчән, иг-лы була белү

Башкара алырга тиеш: гади генә предметлардан да тылсым күрә белү

9.02

 

 

42.

Бер тамчы суга дөнья ничек сыйган? Г.Шаһи “Тамчы”

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:хыяллана белергә,фантазяне арттыру өстендә эшләргә

Башкара алырга тиеш:

гади генә предметлардан да тылсым күрә белү

Р: билгеле һәм белгәнне билгесез белән тәңгәлләштерү.

ТБ:иптәшләрең, укытучы алдында чыгыш ясау күнекмәсе,эшчәнлекнең нәтиҗәсе һәм ысуллары рефлексиясе.

К:үзеңнең уйларыңны коммуникация  шартлары һәм бурычларына тәңгәл китереп белдерү.

 

Үзеңнең эш-гамәлләреңне кабул ителгән кагыйдәләр нормасы белән туры китерү.

13.02

 

 

43.

Класстан тыш уку. Бинокльдән күзәтү.Р.Фәйзуллин “Бинокль”

Г.Тукай.Карлыгач.

Аерым укучылардан сорау

Яңа тема

Белергә тиеш: Бер тамчы суда да дөнья белән танышырга мөмкин икәнлеген аңлау.

Башкара алырга тиеш:

-гади генә предметлардан да тылсым күрә белү

16.02

 

 

44.

Син-миңа, мин сиңа карыйм.Р.Хафизов “Күңел күзе”

Аерым укучылардан сорау

Яңа тема

Белергә тиеш: Бинокль аша да дөнья белән танышырга мөмкин икәнлеген белү

Башкара алырга тиеш: таб-не яратырга, аңа карата мәрхәмәтле булырга

Р:информация алу һәм бирү ысулы  буларак аралашу  процессын аңлау.

П:төрле төрдәге кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга.

К:әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

Үзләренең уңышлары(уңышсызлыклары)ның сәбәпләре турында фикер йөртәләр.

20.02

 

 

45.

Алар-безгә,  без-аларга карыйбыз., Җ.Дәрзаман “Балык тотты”, Б.Рәхмәт “Гөлйөзем белән чебен”.Р.Корбан.Чыпчык.

Парлап эшләү

Яңа тема

Белергә тиеш:

-матурлыкны “Күңел күзе” белән күрә белү

Башкара алырга тиеш:

таб-не яратырга, аңа карата мәрхәмәтле булырга

Р:информация алу һәм бирү ысулы  буларак аралашу  процессын аңлау.

П:төрле төрдәге кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга.

К:әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

Үзләренең уңышлары(уңышсызлыклары)ның сәбәпләре турында фикер йөртәләр.

27.02

 

 

46.

Үсемлекләр дә хыяллана , Ф.Зыятдинов “Карга белән Шөпшә”.Л.Лерон.Керән

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш: Күзәтүчән,игътибарлы һәм хыялый була белү.

Башкара алырга тиеш: таб-не яратырга, аңа карата мәрхәмәтле булырга

Р:план төзү һәм эш-гамәлләрнең эзлеклелеген  тезү, дәреслектә төгәл һәм тиз ориентлашуда үзеңнең  эш-гамәлләреңне контрольдә тоту.

П:иптәшләрең ,укытучы алдында  чыгыш ясый белергә,эшчәнлек нәтиҗәсе һәм алымнары рефлексиясы.

К:тыңларга һәм диалогта катнашырга, проблемаларны коллектив белән чишүдә катнашырга.

Тырышлык һәм хезмәт сөючәнлеккә бәйләп, укудагы уңышлары (уңышсызлыклары) турында бәя бирәләр

27.02

 

 

47.

”Музей йортына сәяхәт”, Җ.Дәрзаман “Күбәләк кар”Ш.Галиев.сизгер суган.

Аерым укучылардан сорау

Ныгыту

Белергә тиеш: Хыял һәм чынбарлыкны күрсәтә белү.

Башкара алырга тиеш:

-төрле сит-дән чыгу өчен оптимистик карарлар кабул итү

 

2.03

 

 

48.

Бер предметка төрлечә караш.Р.Миңнуллин “Кем соң минем Әби?”

Парлап эшләү

Яңа тема

Белергә тиеш: Бер үк предметка төрлечә караш булуын

Башкара алырга тиеш:

-спорт белән дус булу

06.03

 

 

49.

Кечкенә дә төш кенә.Ә Моталлапов “Кечкенә дә төш кенә”.Л.Шәех.Картлар нигә шатлар?

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш: Бер үк предметка төрлечә караш булуын

Башкара алырга тиеш:бер үк сүзгә төрле мәгънә салынган булуын аеру

Р:уку мәсьәләсенкабул итү һәм саклау.

П:ирекле һәм аңлап телдән сөйләм төзү.

К: әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

 

Үзлегеңнән камилләшүнең кирәклеген аңлау.үз белемең һәм белмәгәнеңнең чикләре әһәмиятен аңлыйлар

9.03

 

 

50.

Әдәби текстлар белән эш-3с.

Тикшерү эше.№3 Уку техникасын тикшерү  Класстан тыш уку.”Музей йортына сәяхәт”.Р.Миңнуллин “Йорт агачлары”

Агымдагы

Ныгыту

Белергә тиеш:

-тема һәм фикер уртаклыгын таба белү

Башкара алырга тиеш: Күзәтүчән,игътибарлы һәм хыялый була белү.

13.03

 

 

51

“Серле ачкыч” мәктәп клубы утырышы. Г.Тукай “Бу кайчак була?”, Р.Корбан “Ел фасыллары”, Г.Афзал “Беренче кар”

Парлап эшләү

Яңа тема

Белергә тиеш:

-гап-гади предмет һәм күренешләрдән матурлыкны күрә белү.

Башкара алырга тиеш:

-ел фасылларын аера белү

Р:уку мәсьәләсенкабул итү һәм саклау.

П:ирекле һәм аңлап телдән сөйләм төзү.

К: әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

 

Үзлегеңнән камилләшүнең кирәклеген аңлау.

-үз белемең һәм белмәгәнеңнең чикләре әһәмиятен аңлыйлар

16.03

 

 

52.

Мин һәрвакыт үзем булып калам.Р.Миңнуллин “Төрле кешеләр була”,”Юкка малай булганмын”

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:

-гап-гади предмет һәм күренешләрдән матурлыкны күрә белү.

Башкара алырга тиеш:

-ел фасылларын аера белү

30.03

 

 

53.

Балалар әдәбияты дөньясы-11с.

Кем нәрсәгә шатлана?Р.Вәлиева “Шатлык кызы”.

Аерым укучылардан сорау

Яңа тема

Белергә тиеш: матурлыкны күрә һәм аера белү

Башкара алырга тиеш:

-үзең дә матурлык тудыра белергә

 

Р:уку мәсьәләсенкабул итү һәм саклау.

П:ирекле һәм аңлап язмача сөйләм төзү.

К: әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

 

Үзлегеңнән камилләшүнең кирәклеген аңлау.үз белемең һәм белмәгәнеңнең чикләре әһәмиятен аңлыйлар

3.04

 

 

Балалар өчен газета һәм журналлар.(5с)

 

 

 

 

 

 

2.04

54

Методик һәм фәнни-популяр текстлар белән эш-5с.

Р.Миңнуллин “Малайлар сөйләшә”.

Агымдагы

 

Белергә тиеш:газета-журналларның ни чен вакытлы матбугат дип аталуын

Башкара алырга тиеш:

-яңалык белән гайбәт арасындагы аерманы аера белү

Р:уку мәсьәләсенкабул итү һәм саклау.

П:ирекле һәм аңлап язмача сөйләм төзү.

К: әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

 

Үзлегеңнән камилләшүнең кирәклеген аңлау.үз белемең һәм белмәгәнеңнең чикләре әһәмиятен аңлыйлар

6.04

 

 

55.

Яңалыклар ничек тарала?

Яңа тема

10.04

 

 

56.

Кл.т.у Балалар журналлары.

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:

 --татар телендә чыга торган балалар журналларын белү.

Башкара алырга тиеш:

-журналларда ориентлаша белү

Р:уку мәсьәләсенкабул итү һәм саклау.

П:ирекле һәм аңлап язмача сөйләм төзү.

К: әйләнә-тирәдәгеләргә тәэсир итүдә конструктив ысуллар төзү.

 

Үзлегеңнән камилләшүнең кирәклеген аңлау.үз белемең һәм белмәгәнеңнең чикләре әһәмиятен аңлыйлар

13.04

 

 

57

Балалар газеталары

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш: Татар телендә чыга торган балалар газеталарын белү.

Башкара алырга тиеш:

-газеталарда ориентлаша белү

17.04

 

 

58

“Серле ачкыч” мәктәп клубы утырышы. Ш.Галиев “Тынлык”.

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш: Дәреслектә һәм хрестоматияләрдә очраган авторларны таба белү.

Башкара алырга тиеш:

-дәреслекләрдә һәм вакытлы матбутта ориентлаша белү

Р:план төзү һәм эш-гамәлләрнең эзлеклелеген  тезү, дәреслектә төгәл һәм тиз ориентлашуда үзеңнең  эш-гамәлләреңне контрольдә тоту.

П:иптәшләрең ,укытучы алдында  чыгыш ясый белергә,эшчәнлек нәтиҗәсе һәм алымнары рефлексиясы.

К:тыңларга һәм диалогта катнашырга, проблемаларны коллектив белән чишүдә катнашырга

Тырышлык һәм хезмәт сөючәнлеккә бәйләп, укудагы уңышлары (уңышсызлыклары) турында бәя бирәләр

20.04

 

 

Шагыйрь өчен табигать-серле һәм җанлы дөнья(4с)

 

59.

Шагыйрь өчен табигать-серле һәм җанлы дөнья.Г.Хәсәнов “Имән каргасы”Г.Морат Табигать белеме.

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:

-әсәрләрне анализлый белү

Башкара алырга тиеш: Табиг-не ярату, аны аклау

Р:план төзү һәм эш-гамәлләрнең эзлеклелеген  тезү, дәреслектә төгәл һәм тиз ориентлашуда үзеңнең  эш-гамәлләреңне контрольдә тоту.

П:иптәшләрең ,укытучы алдында  чыгыш ясый белергә,эшчәнлек нәтиҗәсе һәм алымнары рефлексиясы.

К:тыңларга һәм диалогта катнашырга, проблемаларны коллектив белән чишүдә катнашырга

Тырышлык һәм хезмәт сөючәнлеккә бәйләп, укудагы уңышлары (уңышсызлыклары) турында бәя бирәләр

24.04

 

 

60.

Якты тәрәзә каршында. ”Музей йорты”на сәяхәт. Кышкы урман матурлыгы.Ә.Еники “Кышкы урман”, Йолдыз “Бәхетле агач”.

Агымдагы

Ныгыту

Белергә тиеш:

-рәссамнарның матурлыкны буяулар белән бирү үзенчәлекәрен

Башкара алырга тиеш:

-картиналардагы матурлыкны күрә белү

Р:  укытучыдан яки иптәшеңнең җавабыңа яки эшләгән эшеңә бәяләү тибындагы мәгълүматны кабул  итә белү;

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:  тыңлый һәм диалогка керә белү; проблеманы коллектив чишүдә катнашу;

 

Нәрсә белү һәм нәрсә белмәвеңне аңлауның әһәмияте;   үзеңне үстерүнең зарурлыгын аңлау

27.04

 

 

61

Шаяртуның да бер төп мәгънәсе була. М.Галиев “Көзге каршында”, М.Шабаев “Зәңгә песи”

 

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:

-төрле ел фасыллары турында теләсә кайсы ел вакытында укырга мөмкин икәнлеген

Башкара алырга тиеш:

- таб-не сакларга,аны якларга

4.05

 

 

62

Якты күл сагышы.Ф.Сафин”Якты күл сагышы”,М.Фәйзуллина “Агачлар да күлмәк алыштыра”.

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:

-аб-нең матурлыгын күрә белү.

Башкара алырга тиеш:

-таб-не сакларга,аны якларга

Р:  уку мәсьәләсен кабул итү һәм саклау.

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:    үз фикереңне булдыра алу.

 

Үз уен әйтү, кешенең фикерен хөрмәт итү

8.05

 

 

Кызык һәм көлкеле хәлләр.-6с

 

63.

Кл.т.у Көлке ничек туа? Л.Лерон “Тишек хәтер”

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:

-капма-каршылыкның көлке тудыруын

Башкара алырга тиеш:

-үзеңнең кимчелекләреңне бетерү

Р:  уку мәсьәләсен кабул итү һәм саклау.

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:    үз фикереңне булдыра алу.

 

Үз уен әйтү, кешенең фикерен хөрмәт итү

11.05

 

 

64.

Гаҗәпнең дә гаҗәбе, мәзәкнең дә мәзәге.Э.Шәрифуллина “Оттырды”, Л.Лерон “Гаҗәп хәлләр”

 

Аерым укучылардан сорау

 

 

15.05

 

 

65.

 Уку техникасын тикшерү

 

 

 

 

 

Йомгаклау

Яңа тема

Белергә тиеш:

-капма-каршылыкның көлке тудыруын

Башкара алырга тиеш:

-үзеңнең кимчелекләреңне бетерү

Р:  телдән аңлы сөйләм төзи белү.

К: сораулар куя белү.

 Үз фикереңне аңлы һәм тулы җитерү.

 

Үз уен әйтү, кешенең фикерен хөрмәт итү

18.05

 

 

66.

Искитмәле тамашалар.М.Галиев “Тамаша”, М.Мөхәммәтшин”Көчле булсам”.

Р.Корбан.Кояш-безнең дустыбыз.

Агымдагы

Яңа тема

Белергә тиеш:

-чыга алмаслык кыен хәлләрнең булмавын

Башкара алырга тиеш: кызыклы,мавыктыргыч,эмоциональ, сөйләү осталыгы

Р:  телдән аңлы сөйләм төзи белү.

К: сораулар куя белү.

 Үз фикереңне аңлы һәм тулы җитерү.

 

 

Әхлакый бәя бирә белү.

 

22.05

 

 

67.

Йолдыз. Матурлык. Р.Вәлиева. Яңа көрәк.

Аерым укучылардан сорау

Ныгыту

Белергә тиеш:

-кешеләр белән хат аша аралаша белү

Башкара алырга тиеш:

Дәреслекләрдә тиз ориентлашу

Р:  уку мәсьәләсен кабул итү һәм саклау.

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:    үз фикереңне булдыра алу.

 

Үз уен әйтү, кешенең фикерен хөрмәт итү

25.05

 

 

 

68.

Серле ачкыч” мәктәп клубы членнарына биремнәр. Йомгаклау дәресе.

Агымдагы

Ныгыту

Белергә тиеш:

-кешеләр белән хат аша аралаша белү

Башкара алырга тиеш:

Дәреслекләрдә тиз ориентлашу

Р:  уку мәсьәләсен кабул итү һәм саклау.

П:  телдән аңлы һәм ирекле сөйләм төзү;

К:    үз фикереңне булдыра алу.

 

Үз уен әйтү, кешенең фикерен хөрмәт итү

25.05

 

 

 

 

 

 

 


Руководитель ШМО

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы

по учебному предмету «литературное чтение (тат)»

2 класс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            2016-2017 учебный год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль эш №1

1.        

предмет

Әдәби уку

2.        

сыйныф

2

3.        

үткәрү өчен каралган вакыт озынлыгы

45 мин.

4.        

формасы

Тест эше

5.        

чыганак

Сафиуллина Г.М. Әдәби уку : Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 2 нчы с-фында эшләүче укытучылар өчен методик кулланма / Сафиуллина Г.М. – Казан: Мәгариф, 2012; 161-166 бит.

6.        

укытучы

Габдуллина Ә.Ө.

Аңлатма язуы

Контроль эш 2 нче сыйныф укучылары өчен “Татар телендә гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләре өчен әдәби укудан үрнәк программа”га нигезләнеп төзелде.

УМК:  Н.А.Чуракова “Перспектив башлангыч мәктәп”., әдәби уку: татар урта гомуми белем бирү мәкт. 2 нче с-фы өчен д-лек / Г.М.Сафиуллина – Казан: Мәгариф, 2012.

Сафиуллина Г.М. Әдәби уку : Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 2 нче с-фында эшләүче укытучылар өчен методик кулланма / Г.М.Сафиулина – Казан: Мәгариф, 2012; 161-166 бит.

Тест эше материалы 2 нче сыйныф буена өйрәнгән эдәби һәм сәнгать әсәрләре буенча материалны үз эченә ала, укучыларның белемен гомумиләштерү һәм гомуми грамоталылык дәрәҗәсен тикшерү өчен төзелде

Тест №1.

1.”Өч кыз” әкиятен кем язган?

А)Габдулла тукай;

Б)Нәкый Исәнбәт;

В)халык.

2.

 Габдулла Тукай язмаган әкиятне тап.

1) «Батыр әтәч»

2) “Кәҗә белән Сарык»

3) «Шурәле

3) . Хайваннар турындагы әкиятләрне төп геройлары:

1) кешеләр

2) кошлар

3)хайваннар.

 

4.

Бара болар тукталмастан, һаман бара,

Күрә болар: ерак түгел бер ут яна.

Бу юллар кайсы әкияттән?

А)Бүдәнә белән төлке.

Б)Су әкияте.

В)Кәҗә белән сарык.

5)

Тылсымлы әкиятләрдә вакыйгалар ничә тапкыр кабатлана?

1) 1

2) 3

3) 7

6.

“Гөлчәчәк”әкияте нинди  әкият?

А)Әйләнмәле,

Б) чылбыр.
в)аптыраткы-йөдәткеч.

7)

Шигъри әкиятне тап.

А)”Борынгы әкият”

Б) “Су әкияте.

В)”җизни әкияте”

2вариант.

1

Тылсымлы әкиятләрдә вакыйгалар ничә тапкыр кабатлана?

1) 1

2) 3

3) 7

 

2.

 

Шигъри әкиятне тап.

А)”Борынгы әкият”

Б) “Су әкияте.

В)”җизни әкияте

 

3) . Хайваннар турындагы әкиятләрне төп геройлары:

1) кешеләр

2) кошлар

3)хайваннар.

 

4.

Бара болар тукталмастан, һаман бара,

Күрә болар: ерак түгел бер ут яна.

Бу юллар кайсы әкияттән?

А)Бүдәнә белән төлке.

Б)Су әкияте.

В)Кәҗә белән сарык.

5)

”Өч кыз” әкиятен кем язган?

А)Габдулла тукай;

Б)Нәкый Исәнбәт;

В)халык

6.

“Гөлчәчәк”әкияте нинди  әкият?

А)Әйләнмәле,

Б) чылбыр.
в)аптыраткы-йөдәткеч.

7)

Габдулла Тукай язмаган әкиятне тап.

1) «Батыр әтәч»

2) “Кәҗә белән Сарык»

3) «Шурәле

Бәяләү нормалары

80-100 % эш өчен “5” билгесе

60-80% эш өчен “4” билгесе

40-60% - “3” билгесе

0-40% - “2” билгесе  куела

ЧыганакСафиуллина Г.М. Әдәби уку : Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 2 нчы с-фында эшләүче укытучылар өчен методик кулланма / Сафиуллина Г.М. – Казан: Мәгариф, 2012; 161-166 бит.

 

Контроль эш №2

1.        

предмет

Әдәби уку

2.        

сыйныф

2

3.        

үткәрү өчен каралган вакыт озынлыгы

45 мин.

4.        

формасы

Тест эше

5.        

чыганак

Сафиуллина Г.М. Әдәби уку : Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 2 нчы с-фында эшләүче укытучылар өчен методик кулланма / Сафиуллина Г.М. – Казан: Мәгариф, 2012; 161-166 бит.

6.        

укытучы

Габдуллина Ә.Ө.

Тест №2

1.

“Мырауҗан агай хәйләсе”н кем язган?

А)Габдулла тукай;

Б)Нәкый Исәнбәт;

В)халык

2.

Белмәмеш турындагы шигырьнең исемен күрсәт.

А)”замана баласы”

Б) ”Ике кеше”

В)  “Белмим”

3.

Уйный беләм-уйлый белмим,

Сөйли беләм-тыңлый белмим.

Бу юллар кайсы шигырьдән?

А)”Эшнең аның берние юк”

Б) ”Ике кеше”

В)  “Белмим”

4. «Беренче кар» картинасының авторы?

1) Александр Пласков

2) Иван Шишкин

3) Фәридә Ризаева.

5.”Замана баласы “ шигырен кем язган?

А)Габдулла тукай.

Б) Фәнис Яруллин.

В)Резеда Вәлиева.

6. “Эш эшкә өйрәтә” мәкале кайсы шигырьгә туры килә?

1) “Эшнең аның берние юк”

2) “Солдат булдым”

3) “Белмим”

7. Япон шигыре ничек дип атала?

1) Өчьюллыклар

2) Рифма

3) Хокку

8.Татарларда хокку язучы.

А)Наилә Ахунова.

Б) Фәнис Яруллин.

В)Резеда Вәлиева

Бәяләү нормалары

80-100 % эш өчен “5” билгесе

60-80% эш өчен “4” билгесе

40-60% - “3” билгесе

0-40% - “2” билгесе  куела

ЧыганакСафиуллина Г.М. Әдәби уку : Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 2 нчы с-фында эшләүче укытучылар өчен методик кулланма / Сафиуллина Г.М. – Казан: Мәгариф, 2012; 161-166 бит.

Контроль эш №3

1.        

предмет

Әдәби уку

2.        

сыйныф

2

3.        

үткәрү өчен каралган вакыт озынлыгы

45 мин.

4.        

формасы

Тест эше

5.        

чыганак

Сафиуллина Г.М. Әдәби уку : Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 2 нчы с-фында эшләүче укытучылар өчен методик кулланма / Сафиуллина Г.М. – Казан: Мәгариф, 2012; 161-166 бит.

6.        

укытучы

Габдуллина Ә.Ө.

Тест №3

1Өстәл өстендә самовар, савытларда чәк-чәк, печенье, конфет, чынаяклар. Бу пейзажмы?

1) әйе

2) юк

2Күзләрнең кайсысы әйберне матур. Серле итеп күрә?

А)зәңгәр күзләр.

Б) кара күзлек игән кешеләр.

В)күңел күзе.

Г) кысылган күзләр.

3.Р.Хафизованың “Күңел күзе” хикәясендәге малайның исеме ничек?

А)Кәрим.

Б) Камил

В)Кафил.

4.Чыпчык малае турындагы әсәр ничек атала?

А) “Батыр чыпчык”

Б) “Кечкенә-төш кенә”

В)”Чыпчык малае”

5. “Кем соң минем Әби?”шигыренең авторы.

А)Р.Миңнуллин.

Б)Йолдыз.

В)Р.Вәлиева.

6. Боз аша нәрсәлә күреп була. Ялгыш җавапны тап.

А)балыклар.

Б)өйләр.

В)эреле-ваклы ташлар.

Г)суүсемнәр.

7.Соңгы кар ” картинасының авторы?

1) Д.Я.Александров

2) Х.Якупов

3) И.И.Шишкин

 

8.Шагыйрьләр һәм язучылар хайваннар, кошлар һәм үсемлекләрнең ни әйтергә теләвен аңлыйлармы?

А) әйе

Б) юк.

Бәяләү нормалары

80-100 % эш өчен “5” билгесе

60-80% эш өчен “4” билгесе

40-60% - “3” билгесе

0-40% - “2” билгесе  куела

ЧыганакСафиуллина Г.М. Әдәби уку : Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 2 нчы с-фында эшләүче укытучылар өчен методик кулланма / Сафиуллина Г.М. – Казан: Мәгариф, 2012;

 

Контроль эш №4

 

   Йомгаклау контроль эше өчен үрнәк материал.

 

предмет

Әдәби уку

 

сыйныф

2

 

үткәрү өчен каралган вакыт озынлыгы

45 мин.

 

формасы

Тест эше

 

чыганак

Сафиуллина Г.М. Әдәби уку : Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 2 нчы с-фында эшләүче укытучылар өчен методик кулланма / Сафиуллина Г.М. – Казан: Мәгариф, 2012; 161-166 бит.

 

укытучы

Габдуллина Ә.Ө.

Аңлатма язуы

Йомгаклау  контроль эш 2 нче сыйныф укучылары өчен “Татар телендә гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләре өчен әдәби укудан үрнәк программа”га нигезләнеп төзелде.

УМК:  “Перспектив башлангыч мәктәп”., әдәби уку: татар урта гомуми белем бирү мәкт. 2 нче с-фы өчен д-лек / Г.М.Сафиуллина – Казан: Мәгариф, 2012.

Сафиуллина Г.М. Әдәби уку : Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 2 нче с-фында эшләүче укытучылар өчен методик кулланма / Г.М.Сафиулина – Казан: Мәгариф, 2012; 161-166 бит.

Тест эше материалы 2 нче сыйныф буена өйрәнгән эдәби һәм сәнгать әсәрләре буенча материалны үз эченә ала, укучыларның белемен гомумиләштерү һәм гомуми грамоталылык дәрәҗәсен тикшерү өчен төзелде.. С бирем – югары авырлыкта, көчле балалар өчен өстәмә бирем булып тора.

2016- 2017  нче уку  елында 2 нче класста әдәби укудан йомгаклау контроль эш  өчен үрнәк биремнәр

А өлеше


А1. Иллюстрация нәрсә ул?

1) «Музей йорты»

2) Картиналар

3) Китапларга ясалган рәсем

А2. Габдулла Тукай язмаган әкиятне тап.

1) «Батыр әтәч»

2) “Кәҗә белән Сарык»

3) «Шурәле»

А3 Тылсымлы әкиятләрдә вакыйгалар ничә тапкыр кабатлана?

1) 1

2) 3

3) 7

А4 Белмәмеш турында кайсы шигырьдә язылган?

1) «Замана баласы»

2) «Ике кеше»

3) «Белмим»

А5. «Беренче кар» картинасының авторы?

1) Александр Пласков

2) Иван Шишкин

3) Фәридә Ризаева

А6.Малайның фотога төшеп, конкурста беренче урынны аласы килүе турында кайсы хикәядә язылган?

1) “Җәйге кар”

2) “Икенче кар”

3) “Соңгы кар”

А7 Р.Вәлиеваның “Шатлык кызы” хикәясендәге кошларны коткарган кызның исеме ничек?

А)Ләйсән.

Б)Ләйлә.

В) Ләйсирә.

 

А8. Резеда Валееваның “Шатлык кызы” хикәясендәге герой кайсы кошны коткарган?

1) Сандугач

2) Сыерчык

3) Песнәк

А9. Натюрморт булмаган картинаны билгелә.

1) Бакый Урманче. “Тастак”

2) Татьяна Маркова. “Кӛнбагышлар”

3) Харис Якупов.”Сирень”

А10. Идрис Туктарның “Урман букеты” хикәясендә кайсы агач турында сөйләнелә?

1) Чыршы

2) Имән

3) Каен

А11. Ялгыш җавапны тап. Дөнья белән танышуның иң гади ысулы:

  1) тәрәзә аша карау   

 2) бинокльдән күзәтү    

 3) төш күрү   

 4) рамка куллану

А12. Күзләрнең кайсысы гади әйберне дә матур, гаҗәеп серле итеп күрә?

 1) зәңгәр күзләр 

 2) кара күзлек кигән күзләр 

 3) кысылган күзләр

  4) күңел күзе

 

 

А13. Автор әкиятен билгелә

1) “Борынгы әкият”

2) “Гөлчәчәк”

3) “Бүдәнә белән төлке”


А14. Хайваннар турындагы әкиятләрне төп геройлары:

1) кешеләр

2) кошлар

3)хайваннар

А15. Журнал исемнәрен генә билгелә:

1)”Сабантуй”

2) “Тылсымлы куллар”

3) “Күчтәнәч”

А16. Газета исемен генә билгелә:

1)”Мәйданчык”

2) “Ялкын”

3) “Көмеш кыңгырау”

В өлеше

В1. “Эш эшкә өйрәтә” мәкале кайсы шигырьгә туры килә?

1) “Эшнең аның берние юк”

2) “Солдат булдым”

3) “Белмим”

В2. Япон шигыре ничек дип атала?

1) Өчьюллыклар

2) Рифма

3) Хокку

В3. “Арыш кыры” картинасының авторы?

1) Д.Я.Александров

2) А.М.Герасимов

3) И.И.Шишкин

В4. Габдулла Тукайның ел фасылларына багышланган табышмак- шигыре ничек дип атала?

1) “Табигать фасыллары”

2) “Бу кайчак була?”

3) “Ел фасыллары”

В5. Журналист кем ул?

1) Газета яки журналда эшләүче

2) Яңалыкларны иң беренчеләрдән булып белүче hәм башкаларга сөйләүче

3) Китапханәдә эшләүче.

 

В6.Өстәл өстендә самовар, савытларда чәк-чәк, печенье,конфет, чынаяклар. Бу пейзажмы?

1) әйе

2) юк

С өлеше

С1 Исеңдә калган шигырьнең берсен яттан  сөйлә, авторын әйт.

Бәяләү нормалары

А һәм В өлешенең дөрес сайланган җаваплары 1 балл белән бәяләнә. С1 өлешенә 5 бал билгеләнә. Барысы – 21 балл (100%)

80-100 % эш өчен “5” билгесе

60-80% эш өчен “4” билгесе

40-60% - “3” билгесе

0-40% - “2” билгесе  куела    

ЧыганакСафиуллина Г.М. Әдәби уку : Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 2 нчы с-фында эшләүче укытучылар өчен методик кулланма / Сафиуллина Г.М. – Казан: Мәгариф, 2012;


 

 

 

Әдәби укудан  календарь тематик планлаштыруга аннотация _2_сыйныф

 

Программаның исеме

Әдәби уку

төзүчесе

Габдуллина Ә.Ө.

Адресносы

2сыйныф

УМК

Перспектив башлангыч мәктәп

Программа нигезләнгән

 

 

Башлангыч гомумбелем дәүләт стандартының  региональ компоненты, “Татар телендә гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләре өчен әдәби укудан үрнәк программа”, Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., Мөхәммәтҗанова Ә.Г., Хәсәнова Ф.Ф. авторлыгындагы программа

Программаның максаты

 

 

Укучыларның фикерләү сәләтен үстерү, тел чараларын аралашуның эчтәлегеннән чыгып билгели белү, балаларның ана телендә аралашу күнекмәләрен камилләштерү;

йөгерек, аңлы,сәнгатьле укырга, текст һәм китап белән эшләү осталыгына өйрәтү.  :

Укучыларда ана теленә хөрмәт һәм ярату тәрбияләү, телнең чисталыгын, дөреслеген саклау, тел өйрәнүгә кызыксыну өйрәтү.

Бурычлары

 

-әдәби әсәрләрне дөрес, сәнгатьле, тиз укырга һәм аңларга өйрәтү;

-                әдәби текст белән эшләү, текст эчтәлеген үз сүзләре белән сөйләү күнекмәсен камилләштерү;

-                мөстәкыйль рәвештә әсәрләрне укырга һәм үзләштерергә күнектерү, татар әдәбиятына һәм башка халык әдәбиятларына хөрмәт, китапка кызыксыну булдыру;

-                белемгә омтылыш тәрбияләү, укучының иҗади, логик фикерләвен, хәтерен, эстетик зәвыгын үстерү, үз-үзен тәрбияләвенә ирешү;

  - әдәби әсәрләрне укыганда, балаларның акылын, ихтыя­рын, хисләрен, хыялын һәм рухи ихтыяҗларын үстерү.

 

Вакыты

1 ел

Атнага сәг саны

2 сәг.

 

 

 


Лист учета выполнения содержания КТП

 

Реквизиты протокола педсовета (дата, №)

Реквизиты приказа (дата, №)

Изменения и (или) дополнения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "КТП Литературное чтение на татарском языке (2 класс) ПНШ"

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Портной

Получите профессию

Экскурсовод (гид)

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 692 896 материалов в базе

Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 26.08.2017 2132
  • DOCX 83.9 кбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Габдуллина Аниса Ульфатовна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  Габдуллина Аниса Ульфатовна
  Габдуллина Аниса Ульфатовна
  • На сайте: 6 лет и 9 месяцев
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 45053
  • Всего материалов: 27

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой