1030337
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
+Добавить материал
и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Дистанционные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогов

Дистанционные курсы для педагогов - 126 курсов профессиональной переподготовки от 1.410 руб.;
- 271 курс повышения квалификации от 430 руб.
Московские документы для аттестации

ВЫБРАТЬ КУРС СО СКИДКОЙ ДО 90%

ВНИМАНИЕ: Скидка действует ТОЛЬКО до 30 марта!

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038767 выдана ООО "Столичный учебный центр", г.Москва)

ИнфоурокДругоеРабочие программыКТП по родной литературе (6 класс)

КТП по родной литературе (6 класс)

библиотека
материалов
Скачать материал целиком можно бесплатно по ссылке внизу страницы.Календарь-темалыг план

Х\н\Факт

Албан шиёгээдип алыр билиглер

Алган билиглеринге негелделер

Чугаа сайзырадылгазынга чорудар ажылдар

Онаалга

Аас-биле

Бижимел-биле

1

Киирилде кичээл. Чечен чогаал номнарыныё ужур-дузазы

Кичээл-лекция

1


Номнуё ужур-дузазыныё дуг-да билиг

Кижиге чечен чогаал номнарыныё ужур-дузазы. Эки

Беседа «Кым деп чогаалчы-ныё ч\\ деп номун номчаа-ныл?»

Номчаан номнарыныё даёзызын тургузары

Чогаадыг «Мээё ынак номум»

2

Сергей Пюрбю «Чалыыларныё оруу к=вей»

Кичээл-сайгарылга

1


Диригжидилге дуг-да билиг

+ске ш\л\ктер-биле харылзаазын, аянын, онзагайын, тургузуунуё ылгавырлыг демдектерин илередири.

Аянныг номчулга. Утказын, тургузуун сайгарары

Словарь-биле ажыл. Диригжидилгелерни с=з\глелден ушта бижиир.

Шээжи-биле аянныг номчулга

3

Метафора дуг-да билиг

Чаа теманыё тайылбыры

1


Метафора дуг-да билиг

Чогаалда метафораларны тып, оларныё утазын тайылбырлап билири.

Ном-биле ажыл, тестилер.

Конспект. Чогаалдан метафораларны тып бижиири

Дыёнадыг «Метафора дугайында билиг»

4

С.Сарыг-оол «Ол-ла Маскажык». Ууштаарныё =г-б\лези.

Кичээл-таныжылга

1


Проза дуг-да билиг. К\ш-ажыл дуг-да билиг.

Чогаалчыныё намдарын болгаш чогаалдарын билири. К\ш-ажылды уранчыдып тодарадыры.

Чогаалчыныё номдары, чогаалдары деп беседа.

Кол маадырныё овур-хевирин чогаалдан тып демдеглээри.

Номчааш утказын сайгарар.

5

С.Сарыг-оол «Ол-ла Маскажык». Ада-чурттуё дайыныныё \езинде к\ш-ажылчы маадырлыг чорук.

Кичээл-таныжылга

1


Чогаалда к\ш-ажылчы маадырлыг чорук дугайында билиг.

Кол маадырныё дайын \езинде к\ш-ажылчы х\лээлгелерин медерелдиг к\\седип турарын чугаалаары.

Алгы заводунуё шаандагы болгаш амгы \езин деёнеп чугаалаары. Сайгарылга.

Словарь-биле ажыл. Кол маадырныё овур-хевирин тургузары.

Номчааш утказын делгереёгей чугаалаар.

6

Чогаадыг. «Алгы заводунуё шаандагы болгаш амгы \ези», «Дайын \езинде чоннуё маадырлыг к\ш-ажылы».

ЧСК

1Алгы заводунуё шаандагы болгаш амгы \езиниё дуг-да айтырып билип алганы. Дайын дуг-да билири.


Чогаадыг бижиири

Чогаалга хамаарышкан чурук чуруур

7

Б.Х=веёмей «Марска чедер частым»

Кичээл-сайгарылга

1


Фантастиктиг чогаал дугайында билиг.

Чечен чугааныё утказын, эртем-техниканыё чедиишкиннерин сайгарып чугаалаары.

Беседа. Номчааш, утказын сайгарар.

Словарь-биле ажыл. Харылзаалыг чугаа «Космос делгеми, космонавт деп кымыл?»

Чогаалдан дыёнадыг «Келир хоорайларыныё \ениё даштыкы овур-хевири»

8

Чогаадыг «Космосче ужудуушкун»

ЧСК

1Космоска хамаарыштыр билири


Чогаадыг бижиири

«Ракета-корабль» деп темага чурук чуруур

9

М.Эргеп «Оглаа-Доруг».

Кичээл-сайгарылга

1


Аът дугайында чогаалдар деп билиг.

Аът болгаш ооё мунукчузунуё овур-хевирин чогаалдан тодарадыры.

Чогаалды номчааш, утказын допчулай чугаалаар. Аът чарыжыныё дуг-да чугаа.

«Аъттыё чоруунуё хевирлери» конспект. Тенек-Доругнуё овур-хевирин ушта бижиир.

Чогаадыг «Эки аътка ээ х=й»

10

Проза болгаш ш\л\к чогаалы

Чаа теманыё тайылбыры

1


Проза болгаш ш\л\к дуг-да билиг.

Прозаныё ш\л\ктен ылгалын тодарадып билири

Ном-биле ажыл. Сайгарылга

Конспект. Словарь-биле ажыл

Дыёнадыг «Проза, ш\л\к»

11

С. Сарыг-оол «К\с».

Чаа теманы тайыбыры

1


Уран-чечен аргалар дуг-да билиг

Ш\л\кт\ё тургузуун, уран-чечен аргаларын, дылын тодарадып билири.

Бойдус дуг-да чогаалдар. Беседа. Аянныг номчулга

Словарь-биле ажыл. Ш\л\к тургузуунга сайгарылга

Шээжи-биле аянныг номчулга

12

И.Левитанныё «Алдын к\с» деп чуруунга чогаадыг.

ЧСК

1Чурукка хамаарыштыр бодалын илередип билири

Айтырыг-харыы

Чогаадыг

«Алдын к\с» деп темага чурук чуруур

13

С.Сарыг-оол «Аёгыр-оолдуё тоожузу»

КДН

1


Бот-намдарлыг чогаал дуг-ад билиг

Улусчу билиглерни, эскериглерни чогаалдардан тодарадыры

Чогаалды номчааш, утказын делгереёгей сайгарып чугаалаары

«Чоннуё эскериглери, билиглери» шинчилелдер

Дыёнадыг «Чоннуё эскериглери»

14

Тос шилги аъттыг +ск\с-оол.

Кичээл сайгарылга

1


Тоол дуг-да билиг

Тоолдуё тургузуун, уран-чеченин, дылыныё онзагай талаларын тодарадып билири

Беседа «Тоолдар». Тоолду номчааш утказын чугаалаар.

Т=лептиг болгаш т=леп чок маадырларныё овур-хевирин тургузары.

Номчааш утказын сайгарар

15

Ашак биле парлар.

Кичээл-сайгарылга

1


Тоолда кол чечен арганын дуг-да билиг

Кижиниё сагынгыр-тывынгыр, коргуш чогун тоолдан тодарадыры.

Тоодду номчааш утказын сайгарар.

Кол маадыр Кара-М=гениё овур-хевирин тургузар

Бир \з\нд\з\нге чурук чуруур

16

Эдертиг.

ЧСК

1Дыёнаан ч\\л\н дес-дараалаштыр бижиири

План тургузары

Эдертигни бижиири

+=ренген темаларын катаптаар

17

+ске чоннарныё тоолдары.

КДН

1


+ске чоннарныё тоолдарыныё дуг-да билиг

+ске чоннарныё тоолдарыныё дуг-да билири

Айтырыг-харыы

Кыска демдеглелдер

«Улустуё тоолдары» деп кроссворд тургузар

18

Аргалыкты биле К\ж\л\кт\.

Кичээл-сайгарылга

1


Тоолдар дуг-да билиг

Тоолда кижилерниё аажы-чаёын, сагыш-сеткилин харылзаазын ойзуп к=рг\скенин шын илередири.

Номчааш утказын сайгарар.

Словарь-биле ажыл. Маадырларныё овур-хевирин тургузары.

/з\нд\н\ доктаадыр чурук чуруур.

19

Тоол дугайында билиг.

Чаа тема тайылбыры

1


Тоолдар дуг-да билиг

Тоолдарныё б=л\ктериниё дуг-да билири, оларны шын тодарады.

Беседа «Кандыг тоолдар номчаан силер?». Тоолдар номнарыныё делгелгези.

Конспект. Тоолдарга хамаарышкан чуруктар чуруур.

Рефераттар кылыр «Хуулгаазын тоолдар», «Дириг амытаннар дуг-да тоолдар», «Анаа тоолдар».

20

Хыналда ажыл.

Хыналда кичээл

1Тоолдар дуг-да билиин хынаары


Тест

Номчукчунуё дневнигин долдурар

21

Ч.Ч-Д.Ондар «Чогаалчынын солун, х=кт\г чугаалары»

КДН

1


Чогаалчыныё дуг-да билиг

Чогаалчыныё солун-х=кт\г чугааларыныё дуг-да билири

Айтырыг-харыы

Кыска демдеглелдер

Бердинген темаларга шинчилел ажылдар

22

К.Х. Оргу «Алышкылар»

Кичээл-сайгарлыга

1


Чогаалдыё утказыныё дуг-да билиг

Чогаалдыё утказын сайгарып билири

Ном-биле ажыл. Номчааш утказын сайгарар.

Айтырыг-харыы

Номчааш сайгарар

23

«Чеди-Хаан сылдыс», «Угер сылдыс», «К\скениё чылга киргени».

Кичээл-сайгарылга

1


Тоолчургу чугаа дуг-да билиг.

Тоолчургу чугааларда кандыг бодалды илереткенин тодарадыры

Астрономнуг карта-биле ажыл. Номчааш сайгарар.

Тоолчургу чугаада овур-хевирлерниё сайгарылгазын кылыр.

Тоолчургу чугаа дыёнап бижиир

24

25

Амыр-Санаа дугайында т==г\ чугаа

Кичээл-сайгарылга

2


Т==г\ чугаа дугайында билиг. Гипербола дугайында билиг.

Т==г\ чугааныё дылында онзагай ч\\лдерни тып, тодарадыры билири.

Номчааш, утказын допчулай чугаалаар.

Словарь-биле ажыл. Т==г\н\ё, чоннуё маадырларыныё дуг-да харылзаалыг чугаа.

«Амыр-Санаа дуг-да т==г\ чугаалар» чыып бижиир

26

Тоолчургу болгаш т==г\ чугаалар дуг-да билиг

Чаа теманыё тайылбыры

1


Тоолчургу болгаш т==г\ чугааларныё янзыларыныё дуг-да билиг

Тоолчургу болгаш т==г\ чугааларныё аразында ылгалын тодарадыры

Айтырыг-харыы

Презентация кылыр

Дыёнадыг «Тоолчургу болгаш т==г\ чугааларныё уран-чечени»

27

Кыс-Халыыр.

КДН

1


Тоолчургу болгаш т==г\ чугааларныё янзыларыныё дуг-да билиг

Кыс-Халыырныё дуг-да билири

Утказын номчааш сайгарар

Айтырыг-харыы

«Тоолчургу чугаалар» деп кроссворд тургузар

28

Чогаадыг «Мээё ынак тоолум», «Мээё ынак тоолум маадыры»

ЧСК

1Тоолдар дуг-да билири, бодунуё бодалын илередип билири

Айтырыг-харыы

Чогаадыг

Минуталап номчуур

29

Алгыш-й=рээлдер

Чаа теманыё тайылбыры

1


Алгыш, чалбарыг, мактал дуг-да билиг

Уткаларын, темаларын, б=л\ктерин тодарадыры оларныё ажыглалын тодарадып билири

Беседа, аянныг номчулга, сайгарылга

Алгыш-й=рээлдерниё тургузуунуё уран-чеченин, дылыныё талазы-биле сайгарылга.

Й=рээлдер шээжилеп келир

30

31

Салчак Тамба «Доёгада кадык»

Кичээл-сайгарылга.

2


Авторлуг тоолдар дуг-да билиг

Тоолда этика болгаш мораль дуг-да чоннуё бодалдарын илереткенин тодарадыры

Беседа, аянныг номчулга

Словарь-биле ажыл, ш\л\к тургузуунга сайгарылга

/з\нд\н\ё шээжи-биле аянныг номчулгазы

32

Аянныг номчулга

ЧСК

1Аянныг номчулганы к\\седип билири, сагыш-сеткилин чогаалга хамаарыштыр илередири

Аянныг номчулга

Кыска демдеглелдер

Бердинген чогаалдарныё аянныг номчулгазы

33

Тос оолдуг Доктагана кадай

КДН

1Тоодун утказын сайгарып билири

Номчааш утказын допчулай чугаалаар

Айтырыг-харыы

Номчукчунуё дневнигин долдурар

34

Кызыл-Эник Кудажы «Маргылдаа»

Кичээл-быжыглаа-шкын

1


Басня дуг-да билиг

Басняда кижилерниё м=з\-шынарын шоодуп к=рг\скенин тодарадыры

Аянныг номчулга, сайгарылга

Чогаалчыныё уругларга бижээн чогаалдары

Шээжи-биле аянныг номчулга

35

Ю.Кюнзегеш «Б=р\ биле Кускун», «Аът биле оор»

Кичээл-сайгарлыга

1


Сюжет, тема, овур-хевир дуг-да билиг.

Басняныё темазын, овур-хевирлерин тодарадыры

Чогаалчы болгаш ооё чогаалдары. Аянныг номчулга

Сайгарылга. Чурук чуруур.

Темада номчулгага хереглээр басняларны номчуур

36

Ю. Кюнзегеш «Хек биле к=гээзин». И. Крылов «Шиижек биле К=ге-Буга»

КДН

1Аянныг номчулганы к\\седип билири, сагыш-сеткилин чогаалга хамаарыштыр илередири

Аянныг номчулга

Кыска демдеглелдер

Бердинген басняларныё аянныг номчулгазы

37

С=з\глелдер-биле ажыл.

Кичээл-к=рг\з\г

1Аянныг номчулганы к\\седип билири, сагыш-сеткилин чогаалга хамаарыштыр илередири

Аянныг номчулга

Кыска демдеглелдер

Бердинген басняларныё аянныг номчулгазы

38

С.Молдурга «Амытаннар чылы»

ЧСК

1


Чыл санаашкыныёда кирген амтаннар дуг-да билиг

Чыл санаашкыныныё дуг-да билири

Айтырыг-харыы

Чурук чуруур

Шээжи-биле аянныг номчулга

39

Салчак Тока «Араттыё с=з\», «Мерген».

Чаа теманыё тайылбыры

1


Пейзаж, деёнелге, эпитет, метафора дуг-да билиг

Эгениё идейлиг утказын, Тываныё овур-хевирин чураанын илередип тодарадыры.

Беседа, номчааш утказын сайгарар

Мергенниё овур-хевирин чогаалдан тургузары

/з\нд\н\ шээжилээри

40

С. Тока «Араттыё с=з\». «Тас-Бастыг»

Кичээл-сайгарлыга

1


Портрет дуг-да билиг

Ава кижиниё овур-хевирин шын тодарадыры, тургузуун билири

Номчааш утказын сайгарар, айтырыг-харыы

С=з\глел-биле ажыл

Номчааш «Тас-Баштыгныё =г-б\лези» деп харылзаалыг чугаа тургузар

41

С.Тока «Араттыё с=з\», «Бистиё аёчыларывыс»

Кичээл-быжыглаашкын

1Тываныё байлак бойдузун, ооё берилгезин бадыткап билири

Чогаалды номчааш утказын сайгарар

Чурук чуруур. Айтырыг-харыы

Чогаадыг «Ыт -кижиниё шынчы =ён\\»

42

С. Тока «Араттыё с=з\», «Шаагай»

Кичээл-сайгарылга

1


Овур-хевирлер дуг-да билиг

Хоойлу-д\р\м чок аажылалдыё т==г\де турганын медереп билири

Рольдап номчааш, утказын сайгарар

Словарь-биле ажыл, тестилер

Дыёнадыг «Тос эрии деп ч\л?»

43

С.Тока «Араттыё с=з\» «Каа-Хем» (ийиги номдан эге)

Кичээл-сайгарлыга

1


Пейзаж дуг-да билиг. Аллегория, новелла дуг-да билиг

Тыва улустуё хостуг амыдыралын чогаалдан билири

+=ренген эгелер дуг-да беседа. Номчааш утказын сайгарар.

С=з\глел-биле ажыл

Шинчилел «Черлер аттарыныё ажыглалы»

44

С.Тока «Араттыё с=з\».

Т\ёнел кичээл

1Чогаалдыё утказыныё дуг-да билири

Айтырыг-харыы

Тест

Чогаалды тып т=нд\р номчуур

45

Чогаадыг «Тас-Баштыг – езулуг тыва аваныё овур-хевири»

ЧСК

1Чогаалда ава кижиниё овур-хевирин чуруп, ооё дуг-да билири

Айтырыг-харыы

Чогаадыг

Авазыныё портредин чруп бижиир

46

Чогаал маадыры

Чаа теманыё тайылбыры

1


Персонаж, овур-хевир, портрет дуг-да билиг

Чогаалдан овур-хевир тургузары, даштыкы овур-хевирлерни тып билири

С=з\глел-биле ажыл

Словарь-биле ажыл, конспект

Реферат «Чогаал маадыры»

47

48

С.Сарыг-оол «Шойдаё ирейниё Чудукмаа дуг-да чугаазы»

Кичээл-сайгарылга

2


Феодалдыг Тывага ядыыларныё аар-берге амыдыралын чуруп к=рг\скен чогаал дуг-да билиг

Чединмес, т\реёги, ядыы чорук, аарык-аржыкты чогаалда уран-чечен к=рг\скенин тодарадыры

Беседа «Чогаалчы болгаш ооё чогаалдары». Номчааш утказын сайгарар

Словарь-биле ажыл. Кол маадырларныё амыдыралын с=з\глелден чижектер-биле бажыткаар

Чогаадыг «Буруулугну бурган шиидер»

49

С.Сарыг-оол «Авамныё ынак оглу»

ЧСК

1


Сюжет, ш\л\к тургузуунуё дуг-да билиг

Тыва арат болгаш кызыл шеригниё найыралын чогаалдан тодарадыры

Аянныг номчулга, айтырыг-харыы

Словарь-биле ажыл, Аваныё болгаш Огонектуё овур-хевирин с=з\глелден тургузары

Дыёнадыг «С.Сарыг-оол – найыралдыё ыраажы»

50

Ш.Суваё «Тоол чурттуг оол»

КДН

1


Чогаалдыё утказыныё дуг-да билиг

Чогаалга хамаарыштыр утказын, тема, идеязын билири

Номчааш утказын допчулай чугаалаар

Айтырыг-харыы

Чурук чуруур

51

Проза болгаш ш\л\к чогаалдарынга зачет

Зачет

1Проза биле ш\л\к чогаалдарын ылгап билири

Аянныг номчулга

Тестилер

Номчукчунуё дневнигин долдурар

52

Эдертиг

ЧСК

1Дыёнаан ч\\л\н шын тода, дес-дараалаштыр дамчыдып билири

С=з\глелдиё утказын сайгарары

План тургузары. Эдертигни бижиири

Аянныг номчулга. Минуталап номчуур

53

М.Дуюнгар «Авамныё тону»

Кичээл-сайгарылга

1


Тема, идея дуг-да билиг

Чечен чугааныё темазын, маадырларныё овур-хевирин тодарадыры

Номчааш, утказын эдерти сайгарып чугаалаар

Айтырыг-харыы

Ава дуг-да \легер домактар чыып бижиир

54

М.Кенин-Лопсан «Авам маадыр»

Аянныг номчулга

1


Ава дуг-да чогаалдар, ооё чырык овур-хевирин к=рг\скен чогаалдар дуг-да билиг

Чогаалда аваныё эргелиг аажы-чаёын, эрес-кежээзин, ооё овур-хевирин к=рг\скенин билири

Аянныг номчулга. Айтырыг-харыы

С=з\глел-биле ажыл

Чогаадыг «Ава – амыдыралдыё чаяакчызы»

55

Чогаадыг «Кымга д=мей болуксаар мен?»

ЧСК

1Бодалын шын, тода, дес-дараалаштыр дамчыдып билири

Диалог

Чогаадыг бижиири

Шенелде. Ш\л\к чогаадыр

56

А.Даржай «+гге й=рээл»

Кичээл-сайгарлыга

1


Тураскаадыг ш\л\г дуг-да билиг

Ш\л\кт\ё темазын, идеязын шын тодарадыры

Аянныг номчулга, сайгарылга

«Тыва =гн\ё тургузуу» словарь ажылы

«+г – тыва кижиниё чурттап чораан оран-савазы» деп харылзаалыг чугаа тургузар

57

58

О.Саган-оол «Найырал»

Кичээл-сайгарлыга

2


Чурумал, пейзаж дуг-да билиг

Чогаалдыё амыдыралчы найыралдыы, оон ыёай х=гж\лдези, чогаалдыё маадырларыныё овур-хевирин к=рг\скенин билири

Чогаалчы дуг-да беседа, чогаалды номчааш, утказын сайгарар

Адар-оолдуё, Марусяныё овур-хевирин с=з\глелден тургузар

Чогаадыг «Орус, тыва чоннуё демнии найыралда»

59

Чечен чогаалда пейзаж

Чаа теманыё тайылбыры

1


Чечен чогаалда пейзаж дуг-да билиг

Чечен чогаалдан пейзажты тып тодарадып билири

Чогаалдар сайгарылгазы

Конспект. С=з\глел-биле ажыл

Реферат «Тываныё бойдус чурумалы чогаалда»

60

В.Серен-оол «Доёгурак»

Кичээл-сайгарылга

1


Кем-херекке удур демисел, истелге ажылыныё дуг-да чогаалдар

Эрес-дидим, сагынгыр-тывынгыр овур-хевирни тодарадып, хамааты х\лээлгезин медереп билири

Чогаалды номчааш, утказын чугаалаар

Айтырыг-харыы. Маадырларныё овур-хевирин тургузар

Харылзаалыг чугаа «Шагдаа болгаш кем-херек \\лгедии»

61

Е.Танова «бора-Шээлей»

ЧСК

1


Тоол маадырыныё дуг-да билиг

Тоолдарга \ндезилээн чогаалдарны билири

Аянныг номчулга, тоолчургу кыс маадыр дуг-да чугаа

С=з\глел-биле ажыл

С=з\н доктааткаш, аялгазын ==ренир

62

А.Пушкин «Капитан уруу»

КДН

1


Чогаалда очулга дуг-да билиг

Чогаалдыё амыдыралчы найыралдыы, оон ыёай х=гж\лдези, чогаалдыё маадырларыныё овур-хевирин к=рг\скенин билири

Чогаалчы дуг-да беседа, чогаалды номчааш, утказын сайгарар

Кыска демдеглелдер

Номчааш утказын сайгарар

63

А./ержаа «Аякта хээлер», «Кадыргылар»

Кичээл-сайгарылга

1


Тема, идея дуг-да билиг

Ш\л\ктерде эпитеттерни, деёнелгелерни тыпкаш тайылбырлаары

Аянныг номчулга, сайгарылга

С=з\глелден \легер домактар бижиир

«Кадыргылар» шээжи-биле аянныг номчулга

64

С.Пюрбю «М=ёг\н Тайга»

ЧСК

1


Пейзаж, деёнелге, эпитет, метафора дуг-да билиг

Т=рээн чериниё бойдус каазын илереткен =ске чогаалдар-биле деёнеп билири

Аянныг номчулга, сайгарылга

«М=ёг\н-Тайга» деп чурук

Ш\л\к чогаадыр, шээжилер

65

66

Х.Ойдан-оол «Эзир»

Кичээл-сайарлыга

2


Проза, чечен чугаа дуг-да билиг

Дириг амытаннарны камгалаарыныё темазын илередип билири

Чогаалчы дуг-да дыёнадыг, сайгарылга

Пейзажты ушта бижиир, фразеологизмнерниё утказын тайылбырлаар

Номчааш, утказын сайгарар, чурук чуруур

67

68

К-Э.Кудажы «Он бир»

Кичээл-сайгарылга

2


Шии, персонаж дуг-да билиг

Шииниё персонажтарыныё овур-хевирлерин, бот-тускайлаё талаларын тодарадыры

Чогаалчы дуг-да кыска чугаа. Рольдап номчааш, утказын сайгарар

С=з\глел-биле ажыл. Тестилер. Сценажыткан к=рг\з\г.

Харылзаалыг чугаа «Бистиё чаёгыс чер-чурттуг эки турачы =гбелеривис»

69

+=ренген чогаалдарынга хыналда ажыл

Хыналда кичээл

1+=ренген чогаалдарыныё утказын, овур-хевирлерни танып, уран чечен аргаларны шиёгээдип алганы


Тестилер-биле ажыл

Чогаадыг «Т=рээн чогаал кичээлдериниё ужур-дузазы»

70

«Т=рээн чогаал кичээлдеринден ч\н\ билип алган мен?»

Т\ёнел кичээл

1Т=рээн чогаал кичээлдериниё амыдыралга ажыыныё дуг-да билири

Айтырыг-харыы

Кыска демдеглелдер

Номчукчунуё дневнигин долдурарОбщая информация

Номер материала: ДБ-099415

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс «Мерчендайзинг»
Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: организация реабилитационной работы в социальной сфере»
Курс повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Организация логистической деятельности на транспорте»
Курс повышения квалификации «История и философия науки в условиях реализации ФГОС ВО»
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинга в туризме»
Курс повышения квалификации «Основы менеджмента в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Управление сервисами информационных технологий»
Курс профессиональной переподготовки «Разработка эффективной стратегии развития современного вуза»
Курс профессиональной переподготовки «Гостиничный менеджмент: организация управления текущей деятельностью»
Курс профессиональной переподготовки «Организация процесса страхования (перестрахования)»
Курс профессиональной переподготовки «Гражданско-правовые дисциплины: Теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Управление качеством»

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.