Инфоурок Начальные классы Рабочие программыКТП Татарский язык (3 класс ) ПНШ

КТП Татарский язык (3 класс ) ПНШ

Скачать материал

 

 

 

Количество часов: всего102 часа; в неделю 3 часа.

КТП  по татарскомуязыку разработано на основе :

-          Планируемых результа­тов начального общего образования.

-          Примерной основной образовательной программы.

-          Основной образовательной программы НОО МБОУ «Урусовская  ООШ».

         -    М. Харисов, И. Х. Мияссарова,   Ф. Ш. Гарифуллинаның татар теленнән автор программасына  (Татар телендә башлангыч гомуми белем бирү  мәктәбендә ана теле укыту:гомуми программа. 1 – 4 нче сыйныфлар К. 2011 ел) 

Дәреслек:1.Татар теле – татар башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 3 нче сыйныфы өчен дәреслек 1 кисәк , 2 кисәк И.Х.Мияссарова,

               К.Ф. Фәйзрахманова. Казан, “Мәгариф – Вакыт”   нәшрияты, 2013.

             2. И.Х.Мияссарова, К.Ф. Фәйзрахманова. Татар теле – “Мөстәкыйль эш дәфтәре”- татар башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 3     нче сыйныфы өчен. Казан, “Мәгариф – Вакыт”   нәшрияты, 2013.

Өстәмә әдәбият: И.Х.Мияссарова, К.Ф. Фәйзрахманова..“Татар башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 3 нче сыйныфында эшләүче укытучылар  өчен методик кулланма” Казан, “Мәгариф – Вакыт”   нәшрияты, 2013.

 

Количество итоговых контрольных работ по татарскому языку

(диктанты с грамматическим заданием)

 

 

Четверть

3 класс

Темат.

Контр.

I

 

 

 

7

2

II

1

III

1

IV

1

ГОД

7

5

 

 

Диктант

 

Классы

Четверти/количество слов

I

II

III

IV

 

Объем текста:

3-й класс

45-50

50-55

55-60

60-70

 

 

Виды

итоговых контрольных работ

 

III класс

 

I полугодие

II полугодие

 

Списывание текста

1

2

 

Изложение

1(обуч)

1(обуч)

 

Словарные диктанты

2

2

 

 

 

 

3 нче сыйныф укучыларының белем дәрәҗәләрендә көтелгән нәтиҗәләр

-сүзнең мәгнәле кисәкләрен, тамыр һәм кушымча, ясагыч һәм төрләндергеч кушымчаларны аера һәм аларны сүзне кулланганда файдалана белү

-тамырдаш сүзләрне икеләнүсез аеру

-сүзләрнең төзелешен модель итеп күрсәтә белү, модель үрнәгендә яңа сүзләр ясау

-сүз төркемнәре: исем, сыйфат, фигыль алмашлык, кисәкчә, бәйлекләр

-җөмләнең баш кисәге, ия, хәбәр

-җөмләнең иярчен кисәкләре

-сузык һәм тартык авазларны, калын һәм нечкә сузыкларны икеләнүсез аеру, анализ ясау, бирелгән теориягә таянып, аларга анализ ясау,бирелгән аваз схемасына,характеристика тиешле авазлар, сүзләр сайлау.

-сүзләрне иҗекләргә бүлү һәи иҗекләп юлдан-юлга күчерү

-өйрәнгән орфограммалар кергән 55 -60 сүзле текстны, җөмлә ахырында тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп язу, текстларны хатасыз һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп язу

-сүз туркемнәрен һәм аларның грамматик билгеләрен тану, аеру(исемнең – санын, тартым кушымчалары булганда – затын, килешен, фигыльнең заманын, затын, санын)

- -сүзгә фонетик анализ ясау, иҗекләргә бүлү,авазларны сүздәге тәртиптә ачык, дөрес әйтеп атап чыгу,

-үзең язганны бирелгән үрнәк белән чагыштыру

-җөмләне анализлау: әйтү максаты, интонация буенча төре, баш һәм иярчен кисәкләр

Әзер яки бергәләп төзелгән план буенча 70-85 сүзле тексны изложение итеп язу, текстның темасын һәм фикерен чагылдыра алу, кызыл юлны саклау

Сөйләгәндә һәм язганда, текст өлешләре, җөмләләр арасында бәйләнеш булдыру.

Хикәяләү, тасфирлама, фикер йуртү тибындагы текстларны аера, төзи белү һәм кечкенә күләмле текстлар язып кую

-шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картина һәм рәсемгә таянып сочинение язу, сүзләрнең әйтелешен, кулланышын, язылышын истә калдыру.

 

 

Универсаль уку гамәлләре формалаштыру:

 

 

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

- дәреслектә ориентлаша белү;

- шартлы билгеләрнең телен белү;

- рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү;

- төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру;

- материаль объектлар кулланып биремнәр үтәү;

- дәреслек һәм мөстәкыйль эш дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли белү;

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

-кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу;

- гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау;

- үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү;

- тормыш тәҗрибәсен куллану;

- эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре:

- дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасы күрсәтү;

- үз уңышларың,уңышсызлыкларың турында фикер йөртү;

- үз мөмкинлекләреңне бәяләү;

- үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру;

- мәгънә барлыкка китерү («Минем өчен моның нинди мәгънәсе һәм әһәмияте бар?» - дигән сорау кую)

Коммуникатив  универсаль уку гамәлләре:

- тормыш тәҗрибәсен куллану;

- күршең белән хезмәттәшлек итү;

- үз фикереӊне һәм позицияӊне формалаштыру;

- уртак эшчәнлеккә һәм гомуми чишелешкә килү;

- күршеңнеӊ нәрсәне белүен һәм күрүен, нәрсәне белмәвен һәм күрмәвен исәпкә алып, аӊлаешлы сөйләм төзергә сораулар бирү;

- күршеңнеӊ эш-гамәлләрен контрольгә алу;

- сөйләмнеӊ диалог формасын үзләштерү.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәрес темасы

Эчтәлек эдементлары

Дәрес тибы

 

Планлаштырылган таләпләр

Укучыларның

Эшчәнлек

төре

Тикшерү төрләре,

фор малары

 

Дата

 

предмет

метапредмет

шәхес

 

План буенча

Факт

 

1нче чирек (27 сәг)

 

Орфограмма. 1-2 нче сыйныфларда үткәннәрне кабатлау. – 11сәг

 

1

Орфограмма сүзенең мәгънәсен ачыклау.

кереш

 

Беләчәк:

аваз һәм хәреф, аларның әйтелеше һәм язылышын, калын һәм нечкә сузыкларны, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны аеру

 

Коммуникатив планлаштыру

танып-белү

(Познавательный)

Гомуми уку (общеучебные)

-танып-белү максатын билгеләү;

-кирәкле информация туплау; көйләгеч

Максатка ышан

Үзбилгеләмә

амоопределение)

 

Күнегүләр үтәү

Күнегүләр үтәү

3.09

 

 

 

2

 Авазлар һәм хәрефләр

 

катнаш

Башкара алачак:

әйтелеш һәм язылышка караган орфограммаларны куллана, сүзләрне иҗеккә бүлә, юлдан-юлга күчерә

“Аңлатмалы сүзлек”, “Дөрес яз” “Дөрес әйт”сүзлеге

коммуникатив Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

танып-белү

билге-символлар

- модельләштерү

 

 

Укуның дәлилләре(мотивация учения)

 

Кагый

дә өстендә эшләү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

6.09

 

 

 

3

Сузык  һәм тартык авазлар.

 

катнаш

Беләчәк:

Аваз һәм хәреф аермасы.

-сүздән авазны аерып алу, аңа характеристика бирү;

Сүзләрне юлдан-юлга күчерә

-сүзгә аваз-хәреф схемасын төзү

Коммуникатив

Иптәшеңенең үз-үзен тотышы белән идарә итү,,фикерне әйтә белү

көйләгеч

(регулятивный)

Максатка ышану (Целеполагание)

Укучылар тарафыннан белгән яки әлегәчә белмәгән күнекмәләрне үзара бәйләү

Шәхеснең гражданлык нигезләре формалашуы (формирование основ гражданской идентичности личности).

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

7.09

 

 

 

4

 Бәйләнешле сөйләм.

Рәсем буенча хикәя язу

 

катнаш

 

 

Беләчәк:

Аваз һәм хәреф аермасы.

-сүздән авазны аерып алу, аңа характеристика бирү;

Сүзләрне юлдан-юлга күчерә

-сүзгә аваз-хәреф схемасын төзү

Коммуникатив

Планлаштыру

Максатны,,катнашучыларның функцияләрен,бергәләп эшчәнлекнең алымнарын билгеләү

танып-белү

Гомуми уку (общеучебные)

- танып-белү максатын билгеләү;

-кирәкле информация туплау;

Мәгънәтөзелеше (Смыслообразования)

 

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

10.09

 

 

 

5

Иҗек. Сүзләрне юлдан юлга күчерү.

 

 

 

 

катнаш

Беләчәк:

Аваз һәм хәреф аермасы.

-сүздән авазны аерып алу, аңа характеристика бирү;

Сүзләрне юлдан-юлга күчерә

-сүзгә аваз-хәреф схемасын төзү

Коммуникатив

Тикшерү, коррекцияләү, иптәшеңнең эшчәнлеген бәяләү,үз фикереңне тулы әйтә белү

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия», һәм шул сорауга җавап бирә белү. социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Кагыйдә өстендә эшләү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

13.09

 

 

 

6

Я, ю, е хәрефләре. Алфавит

Белем һәм күнекмәләрне тикшерү

Беләчәк:

Аваз һәм хәреф аермасы.

-сүздән авазны аерып алу, аңа характеристика бирү;

Сүзләрне юлдан-юлга күчерә

-сүзгә аваз-хәреф схемасын төзү

көйләгеч

Үз-үзеңне ихтыяр буенча көйләү(волевая саморегуляция)

танып-белү төшенчәләрне билгеләү,нәтиҗәләрне чыгару;

-сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

Сүзлекләр белән эшләү

 

агымдагы

коллектив

14.09

 

 

 

7

Тамыр һәм кушымча. Тамырдаш сүзләр.

Белем һәм күнекмәләрне практикада куллану

Башкара алачак:

текстны грамоталы һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп яза

коммуникатив Тикшерү, коррекцияләү, иптәшеңнең эшчәнлеген бәяләү,үз фикереңне тулы әйтә белү

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

Мәгънәтөзелеше (Смыслообразования)

 

Контроль диктант

 

 

тематик

контроль

эш

17.09

 

 

 

8

 

Кереш контроль эш. Грамматик биремле диктант.№1

 

 

контроль

 

 

Беләчәк:

сүзнең төп мәгънәсен; кушымча төрләрен

Башкара алачак:

сүзләрнең тамырын һәм кушымчасын билгели, әйтелешенә карап тиешле кушымча ялгый; тамырдаш сүзләр таба

танып-белү модельләштерү билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау

коммуникатив

Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

көйләгеч Соңгы нәтиҗәләрне исәпкә алып, максатларның эзлеклелеген билгеләү.план төзү һәм эшнең эзлеклелеге

әхлакый-этик бәяләү

 

 

 

Күнегүләр үтәү

 

агымдагы

коллектив, индивидуаль

20.09

 

 

 

9

Хаталар өстендә эш.

Сүз төркемнәре. Җөмлә

Белем һәм күнекмәләрне практикада куллану

Беләчәк: Сүз төркемнәре

җөмлә, аның төрләрен аера

Башкара алачак:

сюжетлы картинага таянып (алдан әзерлек белән), хикәя төзеп яза; өйрәнелгән тыныш билгеләрен куя

танып-белү танып-белү максатын билгеләү; билге-символлар

коммуникатив

Конфликтларны чишү

- табу,проблеманы идентификацияләү,конфликтлар чишелешендә уңай юллар табу,карарлар кабул итүһәм аны тормышка ашыру

көйләгеч Прогнозлау(алдан фаразлау)

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия», һәм шул сорауга җавап бирә белү. социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

21.09

 

 

 

10

Үткәннәрне кабатлау. Бәйләнешле сөйләм “Көзге уңыш” хикәя төзеп язу.

катнаш

Башкара алачак:

әйтелеш һәм язылышка караган орфограммаларны куллана, сүзләрне иҗеккә бүлә, юлдан-юлга күчерә

“Аңлатмалы сүзлек”, “Дөрес яз” “Дөрес әйт”сүзлеге

коммуникатив Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

танып-белү

билге-символлар

- модельләштерү

 

 

Укуның дәлилләре(мотивация учения)

 

Кагый

дә өстендә эшләү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

24.09

 

 

 

11

 Сүз.Сүзнең төп (лексик) мәгънәсе.

 

кереш

Беләчәк:

нәрсә ул сүз, сүзнең мәгънәсен; алынма сүзләр, синоним, антоним, омонимнар, искергән һәм яңа сүзләр  төшенчәләрен

 

танып-белү

кирәкле информация туплау; модельләштерү

коммуникатив

Максатны,,катнашучыларның функцияләрен,бергәләп эшчәнлекнең алымнарын билгеләү

көйләгеч Прогнозлау(алдан фаразлау)

 

 

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

Сүзлекләр белән эшләү

 

агымдагы

Сүзлек  диктанты.

 

27.09

 

 

 

12

Алынма сүзләр.

Сүз байлыгы; төрле телләрдән кергән сүзләр, кулланылу өлкәсе.

Излоңение “Бурсык”

 

 

 

Яңа белем

нәр форма

лаш

тыру

Беләчәк:

нәрсә ул сүз, сүзнең мәгънәсен; алынма сүзләр, синоним, антоним, омонимнар, искергән һәм яңа сүзләр  төшенчәләрен

 

танып-белү кирәкле информация туплау; билге-символлар

коммуникатив

Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Кагыйдә өстендә эшләү

агымдагы

коллектив

28.09

 

 

 

13

Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр.

Сүзләрнең мәгънәләре, туры һәм күчерелмә мәгънә.

Яңа тема

Башкара алачак:

сүзлек белән эшли; алынма сүзләрне, синоним, антоним исем, сыйфат фигыльләрне, омонимнарны текстта таный һәм сөйләмдә куллана; сүзнең төп һәм күчерелмә мәгънәләрен билгели

 

танып-белү модельләштерү билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау

коммуникатив

Конфликтларны чишү

- табу,проблеманы идентификацияләү,конфликтлар чишелешендә уңай юллар табу,карарлар кабул итүһәм аны тормышка ашыру

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

 

1.10

 

 

 

14

Әйтелеше бертөрле, мәгънәләре башка сүзләр-омонимнар. Сүзләрнең мәгънәләре, сорау кую; омоним төшенчәсе

 

Яңа

тема

Беләчәк:

нәрсә ул сүз, сүзнең мәгънәсен; алынма сүзләр, синоним, антоним, омонимнар, искергән һәм яңа сүзләр  төшенчәләрен

 

танып-белү Проблеманы кую һәм аны чишү

- проблеманың әйтелеше яки бирелеше;

эзләнүле һәм иҗади характердагы проблемаларны чишү юлларын мөстәкыйль табу.

Шәхеснең гражданлык нигезләре формалашуы (формирование основ гражданской идентичности личности).

Күнегүләр үтәү Сүзлекләр белән эшләү

 

агымдагы

индивидуаль

4.10

 

 

 

15

Охшаш мәгънәле сүзләр.Синонимнар.

 

 

 

Яңа

тема

Беләчәк:

нәрсә ул сүз, сүзнең мәгънәсен; алынма сүзләр, синоним, антоним, омонимнар, искергән һәм яңа сүзләр  төшенчәләрен

танып-белү Проблеманы кую һәм аны чишү

- проблеманың әйтелеше яки бирелеше;

эзләнүле һәм иҗади характердагы проблемаларны чишү юлларын мөстәкыйль табу.

Шәхеснең гражданлык нигезләре формалашуы

Күнегүләр үтәү Сүзлекләр белән эшләү

 

агымдагы

индивидуаль

5.10

 

 

 

16

Капма- каршы мәгънәле сүзләр.Антонимнар

Яңа белемнәр формалаштыру

 

 

 

 

Башкара алачак:

сүзлек белән эшли; алынма сүзләрне, синоним, антоним исем, сыйфат фигыльләрне, омонимнарны текстта таный һәм сөйләмдә куллана; сүзнең төп һәм күчерелмә мәгънәләрен билгели

 

танып-белү

җитмәгән компонентларны тулыландырып,синтезлау; төшенчәләрне билгеләү,нәтиҗәләрне чыгару;

коммуникатив

Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

8.10

 

 

 

17

Тотрыклы сүзтезмәләр. Сүзтезмә белән белдерелгән лексик берәмлекләр.

Яңа белемнәр формалаштыру

Башкара алачак:

сүзлек белән эшли; алынма сүзләрне, синоним, антоним исем, сыйфат фигыльләрне, омонимнарны текстта таный һәм сөйләмдә куллана;

танып-белү

гипотезалар китереп чыгару һәм аның нигезе. Проблеманы кую һәм аны чишү

- проблеманың әйтелеше яки бирелеше;

коммуникатив

Максатны,,катнашучыларның функцияләрен,бергәләп эшчәнлекнең алымнарын билгеләү

Шәхеснең гражданлык нигезләре формалашуы (формирование основ гражданской идентичности личности).

 

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

11.10

 

 

 

18

"Орфограммалар" темасына мөстәкыйль эш.

Белем һәм күнекмәләрне практикада куллану

 

 

Башкара алачак:

үтелгән орфограммалар кергән текстны, җөмлә ахырында тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза, хаталарны табып төзәтә һәм шул кагыйдәгә мисаллар китерә

танып-белү

билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау модельләштерү

коммуникатив Конфликтларны чишү

- табу,проблеманы идентификацияләү,конфликтлар чишелешендә уңай юллар табу,карарлар кабул итүһәм аны тормышка ашыру

Көйләгеч

Соңгы нәтиҗәләрне исәпкә алып, максатларның эзлеклелеген билгеләү.план төзү һәм эшнең эзлеклелеге

әхлакый-этик бәяләү

 

мөстә-кыйль эш

мөстәкыйль эш

12.10

 

 

 

Сүз төзелеше. Сүз ясалышы (8сәг)

 

 

19

Сүз төзелеше.

Тамыр һәм кушымча.

 

 

 

катнаш

 

 

 

 

Беләчәк:

сүзнең мәгънәле кисәкләре: тамыр һәм кушымчаны Башкара алачак:

сүзнең тамыр һәм кушымчасын таба,

язуда билгели

танып-белү

төшенчәләрне билгеләү,нәтиҗәләрне чыгару;

коммуникатив

Конфликтларны чишү

- табу,проблеманы идентификацияләү,конфликтлар чишелешендә уңай юллар табу,карарлар кабул итүһәм аны тормышка ашыру

Укуның дәлилләре(мотивация учения)

 

Күнегүләр үтәү

     агымдагы

коллектив

15.10

 

 

 

 

20

Сүз ясагыч кушымчалар.  Кушымчаның төрләре

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

катнаш

 

 

 

Беләчәк:

ясагыч һәм бәйләгеч кушымчаларны; тамыр, кушма, парлы сүзләрнең ясалышын, кушымчаларны кисәкчәләрдән аера белергә.

 Башкара алачак:

сүзләрне төзелеше ягыннан тикшерә, кушымчаның төрен билгели; тамыр, ясалма, кушма, парлы сүзләрне аерып күрсәтә, сөйләмдә куллана, дөрес яза

төрләндергеч һәм сүз ясагыч кушымчаларны аера

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау; сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау,

коммуникатив

Конфликтларны чишү

- табу,проблеманы идентификацияләү,конфликтлар чишелешендә уңай юллар табу,карарлар кабул итүһәм аны тормышка ашыру

Мәгънәтөзелеше (Смыслообразования)

 

Кагыйдә өстендә эшләү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

18.10

 

 

 

21

Төрләндергеч кушымчалар.Сүз формаларын ясаучы (төрләндергеч) кушымчалар

 

 

 

 

 

катнаш

Беләчәк:

ясагыч һәм бәйләгеч кушымчаларны; тамыр, кушма, парлы сүзләрнең ясалышын, кушымчаларны кисәкчәләрдән аера белергә.

 

танып-белү

модельләштерү билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау

коммуникатив

Иптәшеңенең үз-үзен тотышы белән идарә итү,,фикерне әйтә белү

 

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия», һәм шул сорауга җавап бирә белү. социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

19.10

 

 

 

22

Кушма сүзләр

Яңа белемнәр формалаштыру

Беләчәк:

ясагыч һәм бәйләгеч кушымчаларны; тамыр, кушма, парлы сүзләрнең ясалышын, кушымчаларны кисәкчәләрдән аера белергә.

 

танып-белү

эзләнүле һәм иҗади характердагы проблемаларны чишү юлларын мөстәкыйль табу. Проблеманы кую һәм аны чишү

- проблеманың әйтелеше яки бирелеше;

Коммуникатив

Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

көйләгеч

Соңгы нәтиҗәләрне исәпкә алып, максатларның эзлеклелеген билгеләү.план төзү һәм эшнең эзлеклелеге

әхлакый-этик бәяләү

 

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

22.10

 

 

 

23

Кушма сүзләр,  аларның ясалышы.

 

 

Ныгыту

 

Беләчәк:

ясагыч һәм бәйләгеч кушымчаларны; тамыр, кушма, парлы сүзләрнең ясалышын, кушымчаларны кисәкчәләрдән аера белергә.

 

танып-белү

эзләнүле һәм иҗади характердагы проблемаларны чишү юлларын мөстәкыйль табу. Проблеманы кую һәм аны чишү

- проблеманың әйтелеше яки бирелеше;

Коммуникатив

Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

көйләгеч

Соңгы нәтиҗәләрне исәпкә алып, максатларның эзлеклелеген билгеләү.план төзү һәм эшнең эзлеклелеге

әхлакый-этик бәяләү

 

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

25.10

 

 

 

24

 

Парлы сүзләр

Яңатема

Беләчәк:

ясагычһәмбәйләгечкушымчаларны;тамыр,кушма,парлысүзләрнеңясалышын,кушымчаларныкисәкчәләрдәнаерабелергә.

танып-белү

кирәклеинформациятуплау;

көйләгеч

Укучылартарафыннанбелгәнякиәлегәчәбелмәгәнкүнекмәләрнеүзарабәйләү

«           Мәгънәтөзелеше(Смыслообразования)

Кагыйдәөстендәэшләү

агымдагыколлектив,индивидуаль

26.10

 

 

 

25

Парлы сүзләр темасын ныгытуга күнегүләр.

 

контроль

 

 

 

Беләчәк:

ясагыч һәм бәйләгеч кушымчаларны; тамыр, кушма, парлы сүзләрнең ясалышын, кушымчаларны кисәкчәләрдән аера белергә.

 Башкара алачак:

сүзләрне төзелеше ягыннан тикшерә, кушымчаның төрен билгели; тамыр, ясалма, кушма, парлы сүзләрне аерып күрсәтә, сөйләмдә куллана, дөрес яза

төрләндергеч һәм сүз ясагыч кушымчаларны аера

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау; сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау,

коммуникатив

Конфликтларны чишү

- табу,проблеманы идентификацияләү,конфликтлар чишелешендә уңай юллар табу,карарлар кабул итүһәм аны тормышка ашыру

Мәгънәтөзелеше (Смыслообразования)

 

Диктант язу

индивидуаль

29.10

 

 

 

26

 “Ясалма сүзләр” темасына контроль диктант.

Ныгыту

 

Беләчәк:

ясагыч һәм бәйләгеч кушымчаларны; тамыр, кушма, парлы сүзләрнең ясалышын, кушымчаларны кисәкчәләрдән аера белергә.

 

танып-белү

кирәкле информация туплау;

көйләгеч

Укучылар тарафыннан белгән яки әлегәчә белмәгән күнекмәләрне үзара бәйләү

Мәгънә төзелеше (Смыслообразования)

 

Күнегүләр өстендә эшләү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

8.11

 

 

 

27

 

Хаталар өстендә эш.

Сүз төркемнәре. Сүзләрнең төркемнәргә бүленеше..

 

Яңа тема

 

 

Беләчәк:

сүз төркемнәре: исем, сыйфат, фигыль, кисәкчә, бәйлек; аларның гармматик  билгеләре, сораулары

Башкара алачак:

сүз төркемнәре һәм аларның грамматик билгеләрен таный (уртаклык һәм ялгызлык исемнәрне, җанлы һәм җансыз предметларга сораулар кую

 

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

көйләгеч

Нәтиҗәгә соклану һәм аның үзләштерү дәрәҗәсен билгеләү,аның вакытлы характеристикалары

әхлакый-этик бәяләү

 

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

9.11

 

 

 

 

 

 

 

Исем (13сәг)

 

 

 

 

 

 

 

28

Исем. Мәгънәсе, сораулары, җөмләдәге роле.

 

 

катнаш

 

Беләчәк:

сүз төркемнәре: исем, сыйфат, фигыль, кисәкчә, бәйлек; аларның гармматик  билгеләре, сораулары

 

танып-белү

билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау

коммуникатив

Иптәшеңенең үз-үзен тотышы белән идарә итү,,фикерне әйтә белү

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

Кагыйдә өстендә эшләү

агымдагы

коллектив

12.11

 

 

 

29

Ялгызлык исемнәр. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр.

Яңа белем

нәр форма

лашты

ру

 

 

 

Башкара алачак:

сүзлек белән эш ,ялгызлык исемнәрне аеру

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

15.11

 

 

 

30

 

Уртаклык исемнәр.  Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр.

Яна тема

 

 

 

Башкара алачак:

сүзлек белән эш ,ялгызлык,уртаклык исемнәрне аеру

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

16.11

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берлек һәм күплек сандагы исемнәр. Исемнәрнең берлек һәм күплек санда килүләре.

катнаш

 

Беләчәк:

 Сүз ясаучы кушымчаларны, борын авазына тәмамланган исемнәрнең күплек санда дөрес язылышын

танып-белү

төшенчәләрне билгеләү,нәтиҗәләрне чыгару; чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

коммуникатив

Иптәшеңенең үз-үзен тотышы белән идарә итү,,фикерне әйтә белү

көйләгеч

Соңгы нәтиҗәләрне исәпкә алып, максатларның эзлеклелеген билгеләү.план төзү һәм эшнең эзлеклелеге

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

19.11

 

 

32

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше.  Баш килеш.

 

 

 

 

 

 

Яңа белемнәр формалаштыру

 .

Беләчәк:

килеш атамаларын, сорауларын; мәгънәсен, борын авазларын, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны Башкара алачак:

калын һәм нечкә әйтелешле сүзләрне таный, сорауларны дөрес куя, килешен билгели, тиешле кушымчалар ялгый, дөрес яза,

танып-белү

эзләнүле һәм иҗади характердагы проблемаларны чишү юлларын мөстәкыйль табу.

Көйләгеч

Укучылар тарафыннан белгән яки әлегәчә белмәгән күнекмәләрне үзара бәйләү

 

Үзбилгеләм ә(самоопределение)

 

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

22.11

 

 

 

33

Иялек килеш.  Татар телендә килешләр һәм аларның сораулары

 

 

 

 

Яңа белемнәр формалаштыру

 

 

Беләчәк:

килеш атамаларын, сорауларын; мәгънәсен, борын авазларын, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны

танып-белү

кирәкле информациятуплау; билге-символлар

Иптәшеңенең үз-үзен тотышы белән идарә итү,,фикерне әйтә белү

көйләгеч

Соңгы нәтиҗәләрне исәпкә алып, максатларның эзлеклелеген билгеләү.план төзү һәм эшнең эзлеклелеге

Шәхеснең гражданлык нигезләре формалашуы (формирование основ гражданской идентичности личности).

 

Кагыйдә өстендә эшләү Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

23.11

 

 

 

34

Юнәлеш килеше

Татар телендә килешләр һәм аларның сораулары

Яңа белемнәр формалаштыру

 

Беләчәк:

килеш атамаларын, сорауларын; мәгънәсен, борын авазларын, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны

танып-белү

модельләштерү билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау

Мәгънәтөзелеше (Смыслообразования)

 

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

26.11

 

 

 

35

Төшем килеше

Татар телендә килешләр һәм аларның сораулары

 

Яңа белемнәр формалаштыру

Беләчәк:

килеш атамаларын, сорауларын; мәгънәсен, борын авазларын, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны

Башкара алачак:

калын һәм нечкә әйтелешле сүзләрне таный, сорауларны дөрес куя, килешен билгели, тиешле кушымчалар ялгый, дөрес яза, кушымчаларның кисәкчәләрдән аермасын

танып-белү

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау, 

 

коммуникатив Тикшерү, коррекцияләү, иптәшеңнең эшчәнлеген бәяләү,үз фикереңне тулы әйтә белү

көйләгеч

Укучылар тарафыннан белгән яки әлегәчә белмәгән күнекмә

ләрне үзара бәйләү

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

29.11

 

 

 

36

Чыгыш килеше

Татар телендә килешләр һәм аларның сораулары

Яңа белемнәр формалаштыру

 

Башкара алачак:

калын һәм нечкә әйтелешле сүзләрне таный, сорауларны дөрес куя, килешен билгели, тиешле кушымчалар ялгый, дөрес яза, кушымчаларның кисәкчәләрдән аермасын

танып-белү

логик фикерләү чылбырын төзү,

Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

 

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия», һәм шул сорауга җавап бирә белү. социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

30.11

 

 

 

37

Урын-вакыт килеше.

Татар телендә килешләр һәм аларның сораулары

 

ныгыту

 

Беләчәк: килеш атамаларын, сорауларын; мәгънәсен, борын авазларын, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны

танып-белү

төшенчәләрне билгеләү,нәтиҗәләрне чыгару;

коммуникатив Тикшерү, коррекцияләү, иптәшеңнең эшчәнлеген бәяләү,үз фикереңне тулы әйтә белү

әхлакый-этик бәяләү

 

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

3.12

 

 

 

38

Исемнәрнең килеш белән төрләнешетемасына изложение “Песи баласы”

ныгыту

 

Башкара алачак:

тест биремнәрен үти ала

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау, 

коммуникативСораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

 танып-белү

шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

 

изложение

 

агымдагы

коллектив

6.12

 

 

 

 

 

 

39

Үткәннәрне кабатлау. Исем – сүз  төркеме.

 

ныгыту

 

Беләчәк: килеш атамаларын, сорауларын; мәгънәсен, борын авазларын, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны

танып-белү

төшенчәләрне билгеләү,нәтиҗәләрне чыгару;

коммуникатив Тикшерү, коррекцияләү, иптәшеңнең эшчәнлеген бәяләү,үз фикереңне тулы әйтә белү

әхлакый-этик бәяләү

 

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

7.12

 

 

 

Фигыль (8сәг)1

 

 

 

 

 

 

 

9.12

 

40

Фигыльтурында төшенчә.    Фигыль сүз төркеменең мәгънәсе һәм сораулары

 

Катнаш

 

Беләчәк:

фигыльнең белдерелешен, сорауларын, грамматик билгеләрен

 Башкара алачак:

фигыль сүз төркемен аера, затын, санын, барлык һәм юклык төрен билгели, үзгәртә, сөйләмдә куллана.

Танып-белү

эзләнүле һәм иҗади характердагы проблемаларны чишү юлларын мөстәкыйль табу.

Көйләгеч

Нәтиҗәгә соклану һәм аның үзләштерү дәрәҗәсен билгеләү,аның вакытлы характеристикалары

 

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия», һәм шул сорауга җавап бирә белү.

Күнегүләр үтәү Хаталар өстендә эш

агымдагы

коллектив

10.12

 

 

 

41

Фигыльләрнең барлык һәм юклык төрләре.

 

 

Яңа белем

нәр форма

лашты

ру

 

Башкара алачак:

фигыль сүз төркемен аера, затын, санын, барлык һәм юклык төрен билгели, үзгәртә, сөйләмдә куллана.

танып-белү

танып-белү максатын билгеләү;

әхлакый-этик бәяләү

 

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

13.12

 

 

 

42

 

 

 

Фигыльләрнең зат-сан белән төрләнеше.

 

 

 

Яңа белем

нәр форма

лаш

тыру

 

Башкара алачак:

фигыль сүз төркемен аера, затын, санын, барлык һәм юклык төрен билгели, үзгәртә, сөйләмдә куллана.

танып-белү

билге-символлар  модельләштерү

көйләгеч

Прогнозлау(алдан фаразлау)

 

социаль һәм

шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүл

әр үтәү

агымда

гы

индивидуаль

14.12

 

 

 

43

1 яртыеллыкка йомгаклау контроль эше.

Фигыльләр (грамматик биремле диктант)

 

Белем һәм күнекмәләрне практикада куллану

 

 

 

Башкара алачак:

үтелгән орфограммалар кергән текстны, җөмлә ахырында тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза, хаталарны табып төзәтә һәм шул кагыйдәгә мисаллар китерә

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

коммуникатив Тикшерү, коррекцияләү, иптәшеңнең эшчәнлеген бәяләү,үз фикереңне тулы әйтә белү

көйләгеч

Нәтиҗәгә соклану һәм аның үзләштерү дәрәҗәсен билгеләү,аның вакытлы характеристикалары

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

Контроль диктант язу

йомгаклау

контроль

эше

17.12

 

 

 

44

 

Хаталар өстендә эш. Фигыль заманнары.  Хикәя фигыль

 

Яңа белем

нәр форма

лаш

тыру

Беләчәк:

заман белән төрләнешен

Башкара алачак:

фигыльне текстта таный һәм сөйләмдә куллана

танып-белү

билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау

көйләгеч

Соңгы нәтиҗәләрне исәпкә алып, максатларның эзлеклелеген билгеләү.план төзү һәм эшнең эзлеклелеге

 

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

20.12

 

 

 

45

Хикәя фигыльнең заман белән төрләнеше

Яңа белемнәр формалаштыру

Башкара алачак:

фигыльне текстта таный һәм сөйләмдә куллана

танып-белү

җитмәгән компонентларны тулыландырып,синтезлау;

 

«минем өчен

 уку нинди мәгънәгә ия»,

 

Кагыйдә

 өстендә эшләү

 

агымда

гы

индивидуаль

21.12

 

 

 

46

Хәзерге заман хикәя фигыль.

 

Яңа белемнәр формалаштыру

Беләчәк:

хикәя фигыльнең заман формаларын билгели, төрле заманнарга куя; зат-сан, барлык-юклык  белән төрләндерә; дөрес яза

танып-белү сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау, 

Шәхеснең гражданлык нигезләре формала

шуы .

Күнегүл

әр үтәү

агымда

гы

коллектив

24.12

 

 

 

47

“Сүз төркемнәре” темасына контроль күчереп язу

Белем һәм күнекмәләрне практикада куллану

 

 

 

Башкара алачак:

үтелгән орфограммалар кергән текстны, җөмлә ахырында тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза, хаталарны табып төзәтә һәм шул кагыйдәгә мисаллар китерә

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

коммуникатив Тикшерү, коррекцияләү, иптәшеңнең эшчәнлеген бәяләү,үз фикереңне тулы әйтә белү

көйләгеч

Нәтиҗәгә соклану һәм аның үзләштерү дәрәҗәсен билгеләү,аның вакытлы характеристикалары

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

Контроль диктант язу

йомгаклау

контроль

эше

10.01

 

 

 

48

Хаталар өстендә эш.Үткән заман хикәя фигыль.(барлык һәм юклык формалары)

 

 

катнаш

 

Беләчәк:

I, II төр үткән заман хикәя фигыль ку-шымчаларын билгели, фигыльләрне шул төрләргә куя; зат-сан, барлык-юклык  белән төрләндерә; дөрес яза 

танып-белү

билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау модельләштерү

көйләгеч

Прогнозлау(алдан фаразлау)

 

Шәхеснең гражданлык нигезләре формалашуы

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив

11.01

 

 

 

 

 

 

 

Фигыль (10сәг)

 

 

 

 

 

 

 

49

Үткән заман хикәя фигыль.(зат-сан белән төрләнеше)

 

 

катнаш

 

Беләчәк:

I, II төр үткән заман хикәя фигыль ку-шымчаларын билгели, фигыльләрне шул төрләргә куя; зат-сан, барлык-юклык  белән төрләндерә; дөрес яза 

танып-белү

билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау модельләштерү

көйләгеч

Прогнозлау(алдан фаразлау)

Шәхеснең гражданлык нигезләре формалашуы

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив

14.01

 

 

 

50

Киләчәк заман хикәя фигыльнең беренче төре.

Белем һәм күнекмәләрне практикада куллану

 

Беләчәк:

шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картинага таянып (алдан әзерлек белән), хикәя төзеп яза

танып-белү

эзләнүле һәм иҗади характердагы проблемаларны чишү юлларын мөстәкыйль табу.

коммуникатив Максатны,,катнашучыларның функцияләрен,бергәләп эшчәнлекнең алымнарын билгеләү

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

17.01

 

 

 

51

Киләчәк заман хикәя фигыльнең икенче төре.

Белем һәм күнекмәләрне практикада куллану

 

Беләчәк:

шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картинага таянып (алдан әзерлек белән), хикәя төзеп яза

танып-белү

эзләнүле һәм иҗади характердагы проблемаларны чишү юлларын мөстәкыйль табу.

коммуникатив Максатны,,катнашучыларның функцияләрен,бергәләп эшчәнлекнең алымнарын билгеләү

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

18.01

 

 

 

52

Фигыльләрнеңкүпмәгънәлелеге.

Синоним,антонимфи-гыльләр һәмсыйфатлар,сөйләмдәкуллану.

Белем һәм күнекмәләрне практикада куллану

 

Беләчәк:

шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картинага таянып (алдан әзерлек белән), хикәя төзеп яза

танып-белү

эзләнүле һәм иҗади характердагы проблемаларны чишү юлларын мөстәкыйль табу.

коммуникатив Максатны,,катнашучыларның функцияләрен,бергәләп эшчәнлекнең алымнарын билгеләү

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

21.01

 

 

 

53

“Фигыль” темасына  Аңлатмалы диктант “Кызылтүш”

Белем һәм күнекмәләрне практикада куллану

 

 

 

Башкара алачак:

үтелгән орфограммалар кергән текстны, җөмлә ахырында тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза, хаталарны табып төзәтә һәм шул кагыйдәгә мисаллар китерә

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

коммуникатив Тикшерү, коррекцияләү, иптәшеңнең эшчәнлеген бәяләү,үз фикереңне тулы әйтә белү

көйләгеч

Нәтиҗәгә соклану һәм аның үзләштерү дәрәҗәсен билгеләү,аның вакытлы характеристикалары

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

Контроль күчереп язу

тематик

контроль

эш

24.01

 

 

 

54

“Фигыль” темасына  үткәннәрне ныгыту

Белем һәм күнекмәләрне практикада куллану

 

 

 

Башкара алачак:

үтелгән орфограммалар кергән текстны, җөмлә ахырында тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза, хаталарны табып төзәтә һәм шул кагыйдәгә мисаллар китерә

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

коммуникатив Тикшерү, коррекцияләү, иптәшеңнең эшчәнлеген бәяләү,үз фикереңне тулы әйтә белү

көйләгеч

Нәтиҗәгә соклану һәм аның үзләштерү дәрәҗәсен билгеләү,аның вакытлы характеристикалары

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

25.01

 

 

 

Сыйфат (9сәг)

 

 

55

Сыйфат. Предметның билгесен белдергән сүзләр. Сыйфатларларның мәгънәләре сораулары.

Яңа тема

 

Башкара алачак:

алган белемнәрне куллана

сыйфатның мәгънәсен, сорауларын асыл сыйфатларны үзләштерү максатыннан, аларның зат яки предметның төсен(ак, кара), тәмен ( тәмле, татлы) формасын (яссы, очлы) массасын (авыр, җиңел).

танып-белү

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау, 

коммуникатив

Иптәшеңенең үз-үзен тотышы белән идарә итү,,фикерне әйтә белү

 

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив

28.01

 

 

 

56

Сыйфатныңсөйләмдәгероле.  Антонимсыйфатлар

Яңа тема

 

Башкара алачак:

алган белемнәрне куллана

сыйфатның мәгънәсен, сорауларын асыл сыйфатларны үзләштерү максатыннан, аларның зат яки предметның төсен(ак, кара), тәмен ( тәмле, татлы) формасын (яссы, очлы) массасын (авыр, җиңел).

танып-белү

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау, 

коммуникатив

Иптәшеңенең үз-үзен тотышы белән идарә итү,,фикерне әйтә белү

 

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив

31.01

 

 

 

57

Сыйфат дәрәҗәләре. Гади дәрәҗәдәге сыйфатлар

Яңа тема

 

Башкара алачак:

алган белемнәрне куллана

сыйфатның мәгънәсен, сорауларын асыл сыйфатларны үзләштерү максатыннан, аларның зат яки предметның  төсен, тәмен, формасын, массасын билгели

танып-белү

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау, 

коммуникатив

Иптәшеңенең үз-үзен тотышы белән идарә итү,,фикерне әйтә белү

 

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив

1.02

 

 

 

58

Сыйфат дәрәҗәләре” темасы ирекле  диктант

Белем һәм күнекмәләрне практикада куллану

 

Башкара алачак:

үтелгән орфограммалар кергән текстны, тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

коммуникатив Тикшерү, коррекцияләү, иптәшеңнең эшчәнлеген бәяләү,үз фикереңне тулы әйтә белү

әхлакый-этик бәяләү

 

искәрмәле диктант

язу

тематик

контроль

эш

4.02

 

 

 

59

Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар

Яңа белемнәр формалаштыру

Беләчәк:

сыйфат дәрәҗәләрен

танып-белү

билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау модельләштерү

Мәгънә

төзелеше (Смыслообразования)

 

Күнегүл

әр үтәү

агымда

гы

коллектив, индивидуаль

7.02

 

 

 

60

Артыклык  дәрәҗәсендәге сыйфатлар

Яңа белемнәр формалаштыру

Беләчәк:

сыйфат дәрәҗәләрен

танып-белү

билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау модельләштерү

Мәгънә

төзелеше (Смыслообразования)

 

Күнегүл

әр үтәү

агымда

гы

коллектив, индивидуаль

8.02

 

 

 

61

Кимлек дәрәҗәсендәге сыйфатлар

Яңа белемнәр формалаштыру

Беләчәк:

сыйфат дәрәҗәләрен

танып-белү

билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау модельләштерү

Мәгънә

төзелеше (Смыслообразования)

 

Күнегүл

әр үтәү

агымда

гы

коллектив, индивидуаль

11.02

 

 

 

62

“Сыйфат дәрәҗәләре”  темасына искәрмәле диктант  "Тере табигать почмагында"

Яңа белем

нәр форма

лашты

ру

Беләчәк:

сыйфат дәрәҗәләрен

танып-белү

билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау модельләштерү

Мәгънә

төзелеше (Смыслообразования)

 

Күнегүл

әр үтәү

агымда

гы

коллектив,индивидуаль

14.02

 

 

 

63

“Сыйфат дәрәҗәләре” темасын кабатлау.Тест биремнәре

Белем һәм күнекмәләрне практикада куллану

 

Башкара алачак:

үтелгән орфограммалар кергән текстны, тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

коммуникатив Тикшерү, коррекцияләү, иптәшеңнең эшчәнлеген бәяләү,үз фикереңне тулы әйтә белү

әхлакый-этик бәяләү

 

тест

тематик

контроль

эш

15.02

 

 

Алмашлык(5 сәг.)

 

64

Алмашлык. Алмашлыкларның мәгънә үзенчәлекләре.

Ныгыту һәм гомумиләштерү

Башкара алачак:

Зат алмашлыкларының җөмләләрне бер-берсенә бәйләүдәге ролен, 1 нче, 2 нче, 3  нче зат алмашлыкларын сөйләшүдә катнашучылар

га мөнәсәбәтле

 рәвештә төркемли.

танып-белү

җитмәгән компонентларны тулыландырып,синтезлау;

 

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү әхлакый-этик бәяләү

 

Хаталар өстендә эш

 

агымдагы

коллектив, индивидуаль

18.02

 

 

 

65

Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнәнеше

Яңа белем

нәр форма

лаш

тыру

 

 

Беләчәк:

зат алмашлыкларының килеш белән торләнешен

танып-белү

билге-символлар  модельләштерү

коммуникатив Конфликтларны чишү

- табу,проблеманы идентификацияләү,конфликтлар чишелешендә уңай юллар табу,карарлар кабул итүһәм аны тормышка ашыру

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

21.02

 

 

66

Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнәнеше

ныгыту

 

Беләчәк:

зат алмашлыкларының килеш белән торләнешен

танып-белү

билге-символлар  модельләштерү

коммуникатив Конфликтларны чишү

- табу,проблеманы идентификацияләү,конфликтлар чишелешендә уңай юллар табу,карарлар кабул итүһәм аны тормышка ашыру

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

22.02

 

 

67

“Алмашлыклар” темасына контроль күчереп язу. “Көрәш”№4

Кон

троль

Башкара алачак:

бәйлекне таный, сөй-ләмдә куллана һәм дөрес яза 

танып-белү

билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау

коммуникатив Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

Мәгънәтөзелеше (Смыслообразования)

 

Күчереп язу

тематик

25.02

 

 

68

Хаталар өстендә эш.Зат алмашлыклары. Ныгыту.

ныгыту

 

 

Беләчәк:

зат алмашлыкларының килеш белән торләнешен

танып-белү

билге-символлар  модельләштерү

коммуникатив Конфликтларны чишү

- табу,проблеманы идентификацияләү,конфликтлар чишелешендә уңай юллар табу,карарлар кабул итүһәм аны тормышка ашыру

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

28.02

 

 

Кисәкчәләр.(4 сәг.)

 

69

Кисәкчәләр төшенчәсе белән таныштыру.

Да,дә, та, тә. Ярдәмче сүзләрне сөйләмдә куллану, тикшерү, кисәкчәләрне билгеләү.

Яңа бе

лем

нәр формалаштыру

 

 

Башкара алачак:

ел буена  алган белем-күнекмәләрне кулланып, күнегүләр эшләү;

кагыйдәләрне искә төшерү;

- дөрес язу күнекмәсен үстерү күнегүләре эшләү

танып-белү

логик фикерләү чылбырын төзү,

Мәгънә төзелеше (Смыслообразования)

Кагыйдә өстендә эшләү

агымдагы

коллектив

1.03

 

 

 

70

Кисәкчәләрнең сөйләмдәге роле. Генә,кына ,бит кисәкчәләре.

ныгыту

 

Башкара алачак:

Ярдәмче сүзләрне сөйләмдә куллану, тикшерү, кисәкчәләрне билгели.

танып-белү

гипотезалар китереп чыгару һәм аның нигезе.

коммуникатив Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия», һәм шул сорауга җавап бирә белү. социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

4.03

 

 

 

71

Кисәкчәләрнең язылышы.

Да,дә, Та, тә гына, кенә, бит кисәкчәләренең сорау куелышы

ныгыту

 

Башкара алачак:

Ярдәмче сүзләрне сөйләмдә куллану, тикшерү, кисәкчәләрне билгели.

танып-белү

гипотезалар китереп чыгару һәм аның нигезе.

коммуникатив Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия», һәм шул сорауга җавап бирә белү. социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

индивидуаль

7.03

 

 

 

72

Кисәкчәләрнең язылышы. Б/ с. “Өмәдә” рәсем буенча хикәя язу

Белем һәм кү

некмәләрне прак

тикада куллану

Башкара алачак:

Ярдәмче сүзләрне сөйләмдә һәм язмада куллану, тикшерү, кисәкчәләрне билгели.

танып-белү

гипотезалар китереп чыгару һәм аның нигезе.

коммуникатив Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

Мәгънә төзелеше (Смыслообразования)

Практик эш

агымдагы

индивидуаль

11.03

 

 

 

73

Кисәкчәнең сөйләмдәге роле, язылышы.

катнаш

 

Башкара алачак:

җөмләне дөрес интонация белән әйтә, төрләрен билгели, мисаллар китерә,   сүздән һәм сүзтезмәдән аера, аны яза, ахырында тиешле тыныш билгесен куя,   җөмләләр төзи

танып-белү

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау, 

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Практик эш

агымдагы

коллектив

11.03

 

 

 

Бәйлекләр. (2 сәг.)

 

 

74

Бәйлекләр.

Яңа белемнәр формалаштыру

 

Башкара алачак:

бәйлекне таный, сөйләмдә куллана һәм дөрес яза 

танып-белү

төшенчәләрне билгеләү,нәтиҗәләрне чыгару;

көйләгеч

Планлаштыру

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Кагыйдә өстендә эшләү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

14.03

 

 

 

75

“Кисәкчәләр һәм бәйлекләр” темасына контроль диктант “Көрәш”№4

Кон

троль

Башкара алачак:

бәйлекне таный, сөй-ләмдә куллана һәм дөрес яза 

танып-белү

билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау

коммуникатив Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

Мәгънәтөзелеше (Смыслообразования)

 

Күчереп язу

тематик

15.03

 

 

 

76

.Хаталар өстендә эш.

катнаш

 

Башкара алачак:

җөмләне дөрес интонация белән әйтә, төрләрен билгели, мисаллар китерә,   сүздән һәм сүзтезмәдән аера, аны яза, ахырында тиешле тыныш билгесен куя,   җөмләләр төзи

танып-белү

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау, 

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Практик эш

агымдагы

коллектив

18.03

 

 

 

77

Үткәннәрне кабатау

Искәрмәле диктант.

 

 

 

 

 

 

29.03

 

 

 

78

Хаталар өстендә эш. Нәрсә ул җөмлә?

 

Яңа белемнәр формалаштыру

 

Башкара алачак:

җөмләне дөрес интонация белән әйтә, төрләрен билгели, мисаллар китерә,   сүздән һәм сүзтезмәдән аера, аны яза, ахырында тиешле тыныш билгесен куя,   җөмләләр төзи

танып-белү

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау, 

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Практик эш

агымдагы

коллектив

1.04

 

 

 

 

 

 

 

Җөмлә  (9 сәг)

 

 

 

 

 

 

 

79

Хикәя җөмлә.

 

Җөмлә,әйтелеш мак-

саты буенча төрләре

Яңа белемнәр формалаштыру

 

Беләчәк:

Әйтелеш максаты буенча төрләре- сорау җөмлә, тыныш билгесе, диалогта куллану

 

танып-белү

Проблеманы кую һәм аны чишү

- проблеманың әйтелеше яки бирелеше;

коммуникатив Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

Шәхеснең гражданлык нигезләре формалашуы (формирование основ гражданской идентичности личности).

 

Кагыйдә өстендә эшләү

агымдагы

коллектив

4.04

 

 

 

80

Сорау җөмлә.

 

Җөмлә,әйтелеш мак-

саты буенча төрләре

Яңа белемнәр формалаштыру

 

Беләчәк:

Әйтелеш максаты буенча төрләре- сорау җөмлә, тыныш билгесе, диалогта куллану

 

танып-белү

Проблеманы кую һәм аны чишү

- проблеманың әйтелеше яки бирелеше;

коммуникатив Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

Шәхеснең гражданлык нигезләре формалашуы (формирование основ гражданской идентичности личности).

 

Кагыйдә өстендә эшләү

агымдагы

коллектив

5.04

 

 

 

81

Өндәү (боеру) җөмлә.Тойгылы җөмлә

катнаш

Беләчәк:

Әйтелеш максаты буенча төрләре- сорау җөмлә, тыныш билгесе, диалогта куллану

 

 танып-белү

гипотезалар китереп чыгару һәм аның нигезе.

 социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү эчтәлеген бәяләү

Күнегүләр үтәү

  агымдагы

индивидуаль

8.04

 

 

 

82

Б/с.“Җөмләтөрләре”темасынаизложение.“Әбиөченконцерт”

катнаш

Башкараалачак:җөмләнедөресинтонациябеләнәйтә,төрләренбилгели,мисалларкитерә, сүздәнһәм

сүзтезмәдәнаера,аныяза,ахырындатиешлетынышбилгесен куя,җөмләләртөзи

танып-белү

сәбәп-нәтиҗәбәйләнешеначыклау,

социаль һәмшәхсибәяләрдәнчыгып,шәхеснеңморальсайланышындаүзләштерүэчтәлегенбәяләү

Практикэш

агымдагыколлектив

11.04

 

 

 

83

 Җөмлә кисәкләре.

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре: ия һәм хәбәр, аларның белдерелеше, сораулары, язуда билгеләү.

катнаш

Беләчәк:

җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен, сорауларын, табу юлын билгеләнешен

Башкара алачак:

җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен таба, аера, язуда билгели, җөмләдәге сүзләр бәйләнешен ачыклый

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

коммуникатив

Иптәшеңенең үз-үзен тотышы белән идарә итү,,фикерне әйтә белү

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Хаталар өстендә эш

агымдагы

индивидуаль

12.04

 

 

 

84

 

 

Җөмлә кисәкләрен

билгеләү тәртибе

 

катнаш

Беләчәк:

җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен, сорауларын, табу юлын билгеләнешен

Башкара алачак:

җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен таба, аера, язуда билгели, җөмләдәге сүзләр бәйләнешен ачыклый

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

коммуникатив

Иптәшеңенең үз-үзен тотышы белән идарә итү,,фикерне әйтә белү

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Хаталар өстендә эш

агымдагы

индивидуаль

15.04

 

 

 

85

Җөмләдә сүзләр

бәйләнеше

катнаш

Беләчәк:

җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен, сорауларын, табу юлын билгеләнешен

Башкара алачак:

җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен таба, аера, язуда билгели, җөмләдәге сүзләр бәйләнешен ачыклый

танып-белү

чагыштыру,объектларны классларга бүлү, серияләү өчен критерийлар сайлау;

коммуникатив

Иптәшеңенең үз-үзен тотышы белән идарә итү,,фикерне әйтә белү

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Хаталар өстендә эш

агымдагы

индивидуаль

18.04

 

 

 

86

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр.

катнаш

Беләчәк:

җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен, сорауларын, табу юлын билгеләнешен

Башкара алачак:

җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен таба, аера, язуда

билгели, җөмләдәге сүзләр бәйләнешен ачыклый

танып-белү

кирәкле информация туплау;

көйләгеч

Укучылар тарафыннан белгән яки әлегәчә белмәгән күнекмәләрне үзара бәйләү

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив

19.04

 

 

 

87

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр. Тиңдәш кисәкләр.

 

 

 

 

 

 

Яңа белемнәр формалаштыру

Башкара алачак:

җыйнак һәм җәенке җөмләләрне аера, төзи, тиешле тыныш билгеләрен куя

 

танып-белү

билгеләрне табу максатыннан чыгып, анализлау

коммуникатив Максатны,,катнашучыларның функцияләрен,бергәләп эшчәнлекнең алымнарын билгеләү

көйләгеч

Соңгы нәтиҗәләрне исәпкә алып, максатларның эзлеклелеген билгеләү.план төзү һәм эшнең эзлеклелеге

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

Кагыйдә өстендә эшләү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

22.04

 

 

 

88

Сүзтезмә. (2сәг)

Сүзтезмә төшенчәсе, аларны аера белү, сораулар кую.

Яңа белемнәр формалаштыру

Беләчәк:

сүзтезмә билгеләмәсен

Башкара алачак:

сүзтезмәләрне, аның ияртүче

танып-белү

төшенчәләрне билгеләү,нәтиҗәләрне чыгару;

Мәгънәтөзелеше (Смыслообразования)

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив

25.04

 

 

 

89

Сүзтезмә. Ныгыту.

Сүзтезмә төшенчәсе, аларны аера белү, сораулар кую.

катнаш

Беләчәк:

сүзтезмә билгеләмәсен

Башкара алачак:

сүзтезмәләрне, аның ияртүче

танып-белү

төшенчәләрне билгеләү,нәтиҗәләрне чыгару;

Мәгънәтөзелеше (Смыслообразования)

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив

26.04

 

 

 

Текст.Бәйләнешле сөйләм.(10 сәг)

 

 

90

Текст турында төшенчә.

Әйтмә һәм язма сөйләм; текст, текстның өлешләре, мәгънәле кисәкләре арасында бәйләнеш; исем кую, хикәяләү, тасвирлау, фикер йөртү төрләрен аеру.

 

Яңа белемнәр формалаштыру

Беләчәк:

язма һәм әйтмә сөйләмне Башкара алачак:

текстның темасын һәм төп фикерен билгели, мәгънәле кисәкләргә, өлешләргә бүлә, кызыл юлны сайлый, текстка исем куя, төрләрен аера, планын төзи, сюжетлы картинага таянып хикәяләр төзи

танып-белү

гипотезалар китереп чыгару һәм аның нигезе.

Көйләгеч

Укучылар тарафыннан белгән яки әлегәчә белмәгән күнекмәләрне үзара бәйләү

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Кагыйдә өстендә эшләү

агымдагы

коллектив

29.04

 

 

 

91

Текстның темасы һәм төп фикере.

Яңа белемнәр формалаштыру

Беләчәк:

язма һәм әйтмә сөйләмне Башкара алачак:

текстның темасын һәм төп фикерен билгели, мәгънәле кисәкләргә, өлешләргә бүлә, кызыл юлны сайлый, текстка исем куя, төрләрен аера, планын төзи, сюжетлы картинага таянып хикәяләр төзи

танып-белү

гипотезалар китереп чыгару һәм аның нигезе.

Көйләгеч

Укучылар тарафыннан белгән яки әлегәчә белмәгән күнекмәләрне үзара бәйләү

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Кагыйдә өстендә эшләү

агымдагы

коллектив

2.05

 

 

 

92

Текстның өлешләре. План буенча эчтәлекне язу

катнаш

Беләчәк:

язма һәм әйтмә сөйләмне Башкара алачак:

текстның темасын һәм төп фикерен билгели, мәгънәле кисәкләргә, өлешләргә бүлә, кызыл юлны сайлый, текстка исем куя, төрләрен аера, планын төзи, сюжетлы картинага таянып хикәяләр төзи

танып-белү

гипотезалар китереп чыгару һәм аның нигезе.

Көйләгеч

Укучылар тарафыннан белгән яки әлегәчә белмәгән күнекмәләрне үзара бәйләү

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

Күнегүләр өстендә эшләү

агымдагы

коллектив

3.05

 

 

 

93

Сөйләм этикасы. Котлау.

Сөйләм этикасы белән танышу,план төзү; язма сөйләм нормаларын, язылыш кагыйдәләрен искә төшерү.

Яңа белемнәр формалаштыру

Башкара алачак:

фикерне төгәл, ахырынача, эзлекле итеп җиткерә, дәлилли, дөрес яза,тылсымлы сүзләр

телдән, язмача чакыру, тәбрикли

танып-белү

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау

 Шәхеснең гражданлык нигезләре формалашуы (формирование основ гражданской идентичности личности).

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

6.05

 

 

 

94

Сөйләм этикасы. Чакыру

Сөйләм этикасы белән танышу,план төзү; язма сөйләм нормаларын, язылыш кагыйдәләрен искә төшерү.

Яңа белемнәр формалаштыру

Башкара алачак:

фикерне төгәл, ахырынача, эзлекле итеп җиткерә, дәлилли, дөрес яза,тылсымлы сүзләр

телдән, язмача чакыру, тәбрикли

танып-белү

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау

 Шәхеснең гражданлык нигезләре формалашуы (формирование основ гражданской идентичности личности).

Күнегүләр үтәү

агымдагы

коллектив, индивидуаль

10.05

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

Тасвирлау тексты. Автобиография.

 

 

 

 

 

 

Яңа белемнәр формалаштыру

Башкара алачак:

 

алган белемнәрне мөстәкыйль куллана белү

 

Беләчәк:

язма һәм әйтмә сөйләмне Башкара алачак:

текстның темасын һәм төп фикерен билгели, мәгънәле кисәкләргә, өлешләргә бүлә, кызыл юлны сайлый, текстка исем куя, төрләрен аера, планын төзи, сюжетлы картинага таянып хикәяләр төзи

танып-белү

Проблеманы кую һәм аны чишү

- проблеманың әйтелеше яки бирелеше;

Шәхеснең гражданлык нигезләре формалашуы

 

Күнегүләр үтәү

 

агымдагы

индивидуаль

10.05

 

 

 

96

Хикәяләү тексты. План буенча эчтәлекне язу.

катнаш

Башкара алачак:

сүзлек белән эшли; алынма сүзләрне, синоним, антоним исем, сыйфат фигыльләрне, омонимнарны текстта таный һәм сөйләмдә куллана; сүзнең төп һәм күчерелмә мәгънәләрен билгели

танып-белү

җитмәгән компонентларны тулыландырып,синтезлау; төшенчәләрне билгеләү,нәтиҗәләрне чыгару;

коммуникатив

Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

тест

индивидуаль

13.05

 

 

 

97

Фикер йөртү  тексты.

катнаш

Башкара алачак:

сүзлек белән эшли; алынма сүзләрне, синоним, антоним исем, сыйфат фигыльләрне, омонимнарны текстта таный һәм сөйләмдә куллана; сүзнең төп һәм күчерелмә мәгънәләрен билгели

танып-белү

җитмәгән компонентларны тулыландырып,синтезлау; төшенчәләрне билгеләү,нәтиҗәләрне чыгару;

коммуникатив

Сораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

«минем өчен уку нинди мәгънәгә ия»,

тест

 

16.05

 

 

 

98

Текстларның төрләре  темасына изложение

ныгыту

 

Башкара алачак:

тест биремнәрен үти ала

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен ачыклау, 

коммуникативСораулар куелышы

Информация табуда һәм туплауда инициативалы бердәмлек

 танып-белү

шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

социаль һәм шәхси бәяләрдән чыгып,шәхеснең мораль сайланышында үзләштерү

 

изложение

 

агымдагы

коллектив

17.05

 

 

 

Ел буена үткәннәрне кабатлау (4 сәг.)

 

 

 

 

 

 

17.05

 

 

99

 

Грамматик биремле диктант.

 

Ныгыту

Башкара алачак:

-Үтелгән кагыйдәләргә нигезләнеп, күнегүләр эшләү

танып-белү

Проблеманы кую һәм аны чишү

- проблеманың әйтелеше яки бирелеше;

көйләгеч

Максатка ышану

Укуның дәлилләре(мотивация учения)

 

Контроль эш

агымдагы индивидуаль

20.05

 

 

100

Хаталар өстендә эш. 3 нче сыйныфта алган белемнәрне кабатлау . Сүз төркемнәре

Ныгыту

Башкара алачак:

-Үтелгән кагыйдәләргә нигезләнеп, күнегүләр эшләү

танып-белү

Проблеманы кую һәм аны чишү

- проблеманың әйтелеше яки бирелеше;

көйләгеч

Максатка ышану

Укуның дәлилләре(мотивация учения)

 

Хаталар өстендә эш

агымдагы индивидуаль

23.05

 

 

101

3 нче сыйныфта алган белемнәрне кабатлау. Кушма һәм парлы сүзләр.

Ныгыту

Башкара алачак:

-Үтелгән кагыйдәләргә нигезләнеп, күнегүләр эшләү

танып-белү

Проблеманы кую һәм аны чишү

- проблеманың әйтелеше яки бирелеше;

көйләгеч

Максатка ышану

Укуның дәлилләре(мотивация учения)

 

Күнегүләр  өстендә эш

агымдагы индивидуаль

24.05

 

 

102

3 нче сыйныфта алган белемнәрне кабатлау . Фигыль төрләнеше.

Ныгыту

Башкара алачак:

-Үтелгән кагыйдәләргә нигезләнеп, күнегүләр эшләү

танып-белү

Проблеманы кую һәм аны чишү

- проблеманың әйтелеше яки бирелеше;

көйләгеч

Максатка ышану

Укуның дәлилләре(мотивация учения)

 

Күнегүләр өстендә эш

агымдагы индивидуаль

24.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль эш №1

 

 

Административная   входная  контрольная  работа

Предмет

Татар теле

1

Класс

3

2

Временной регламент

45 мин

3

Форма

Контрольный. диктант

4

Источник

И.Х.Мияссарова, К.Ф. Фәйзрахманова..“Татар башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 3 нче сыйныфында эшләүче укытучылар  өчен методик кулланма” Казан, “Мәгариф – Вакыт”   нәшрияты, 2013.

5

Учитель

Габдуллина А.У.

 

Пояснительная записка

Входная контрольная  работа для  3 класса по татарскому языку составлена в соответствии с учётом требований регионального компонента ФГОС  и программным материалом 3 класса.  Данный материал направлен на обобщение и контроль пройденного материала во 2 классе. Входная контрольная  работа  включает в себя задания по следующим разделам: «Фонетика» , «Синтаксис», «Графика»

Работа состоит из диктанта и грамматического задания.

Һәйкәл.

     Безнең авылда бер матур һәйкәл бар. Һәйкәл калку урынга салынган. Әллә кайлардан ап-ак булып күренеп тора ул.Һәйкәлгә зур мәрмәр такта беркетелгән. Тактада Бөек Ватан сугышында һәлак булган батыр авылдашларыбызның исемнәре язылган. Без бу һәйкәлне кадерләп саклыйбыз. Һәр яз саен тирәсенә аллы-гөлле чәчәкләр утыртабыз.

Биремнәр.

  1. Икенче җөмләнең баш кисәкләре астына сызарга.
  2. Сыйфатларны табып, асларына сызарга.

Критерии оценивания.

Таләпләр

Билге

1

    Орфографик һәм пунктуацион хаталар булмаган төзәтүләрсез эшкә.

“5”ле куела

2

     3 хатага: 2 орфографик, 1 пунктуацион хата; 1 орфографик, 1 грамматик, 1 пунктуацион хата;  1 орфографик, 2 пунктуацион хата   булган эшкә.

“4”ле куела

3

    5 хатага:   2 орфографик, 3 пунктуацион; 2 орфографик, 1 грамматик, Һәм 2 пунктуацион хата булган эшкә.

“3”ле куела

4

    12 хатага:  5 орфографик, 5 пунктуацион, 2 грамматик хата булган эшкә

“2”ле куела

 

Использованная литература.

И.Х.Мияссарова, К.Ф. Фәйзрахманова..“Татар башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 3 нче сыйныфында эшләүче укытучылар  өчен методик кулланма” Казан, “Мәгариф – Вакыт”   нәшрияты, 2013.

Контрольная работа №2

Предмет

Татар теле

1

Класс

3

2

Временной регламент

45 мин

3

Форма

Контрольный. диктант

3

Источник

И.Х.Мияссарова, К.Ф. Фәйзрахманова..“Татар башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 3 нче сыйныфында эшләүче укытучылар  өчен методик кулланма” Казан, “Мәгариф – Вакыт”   нәшрияты, 2013.

5

Учитель

Габдуллина А.У.

Пояснительная записка

Контрольная  работа для  3 класса по татарскому языку составлена в соответствии с учётом требований регионального компонента ФГОС  и программным материалом 3 класса.  Данный материал направлен на обобщение и контроль пройденного материала по темам «Образование слов», «Состав слова».  Контрольная  работа  включает в себя задания по следующим разделам: «Морфемика» , «Синтаксис», «Графика»

Работа состоит из диктанта и грамматического задания.

 

Диктант.

Кондыз.

Кондыз-суда яши торган җәнлек. Судан башка аны кү алдына да китереп булмый. Аның йоны су үткәрми,чабата кебек койрыгы йөзәргә ярдәм итә.

Ул су астында унбиш минутка кадәр суламыйча тора ала.

Кондызлар – акыллы җәнлекләр. Алар үзләренең буаларын искиткеч оста төзиләр. Йортлары да агач ботакларыннан,ләмнән,балчыктан тора. Кондызлар – сирәк очрый торган хайваннар, аларны сакларга кирәк.

 

Грамматик биремнәр.

1.       Диктант текстыннан парлы һәм кушма сүзләрне язып алырга.

2.       Тамырдаш сүзләр язарга:

1 вариант –аш тамыры белән.

2 вариант – су тамыры белән.

3.       Соңгы җөмләдә баш кисәкләрне табарга.

Критерии оценивания для всех диктантов единый

Использованная литература.

И.Х.Мияссарова, К.Ф. Фәйзрахманова..“Татар башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 3 нче сыйныфында эшләүче укытучылар  өчен методик кулланма” Казан, “Мәгариф – Вакыт”   нәшрияты, 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3

Предмет

Татар теле

1

Класс

3