Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Получите деньги за публикацию своих
разработок в библиотеке «Инфоурок»
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru
Инфоурок Другое КонспектыЛекция по экономике предприятия на тему "Економічна ефективність"

Лекция по экономике предприятия на тему "Економічна ефективність"

библиотека
материалов

ТЕМА№ 12. Економічна ефективність.


 1. Поняття ефекту та ефективності. Види ефективності.

 2. Показники та критерії абсолютної та порівняльної економічної ефективності.

 3. Оцінка економічної ефективності ресурсів і витрат .

 4. Система показників та чинники зростання ефективності виробництва .


1.Поняття ефекту та ефективності. Види ефективності.


Поняття ефекту та ефективності. Види ефективності.

Ефект – результат від будь-якого заходу, який найчастіше виражається певною грошовою сумою.

Ефективність виробництвакомплексне відображення кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу.

hello_html_376a2a74.gif (12.1)

Розрізняють:

 1. Кінцевий результат процесу виробництва (обсяг продукції).

 2. Народногосподарський результат роботи підприємства. До обсягу продукції додаємо її споживчу вартість (обсяг продукції + споживча вартість = прибуток є фінансовий результат).

 3. Фінансовий результат – (прибуток).

Ефекти бувають економічні і соціальні.

Соціальний ефект – збільшення нових робочих місць або рівня зайнятості людей взагалі.


Ефективність виробництва:

а). За наслідками:

 • економічний

 • соціальний;

б). За місцем одержання ефекту:

 • локальна

 • народногосподарська;

в). За ступенем збільшення ефекту:

 • первісна

 • мультиплікативна;

г). За метою визначення:

 • абсолютна

 • порівняльна ефективність.

д). За умовами оцінки:

 • реальна (по даним бух обліку)

 • розрахункова (по плановим показникам)

 • умовна (в межах структурного підрозділу)

Абсолютна ефективність - характеризує питому в розрахунку на 1-цю витрат чи ресурсів) ефективність діяльності підприємств за певний проміжок часу.

Порівняльна ефективність – порівняння можливих варіантів господарювання і вибір кращого.

Группа 1
Первісна ефективність (одноразова) – впровадження на підприємстві прибуткових, технічних, організаційних та економічних заходів.

Мультиплікативний ефект:

Мультиплікативний ефект – повторення ефекту і примноження його завдяки іншим заходам на підприємстві.

Класифікація чинників зростання ефективності:

 1. За видами витрат і ресурсів (джерела підвищення).

 2. За напрямками розвитку і удосконалення виробництва.

 3. За місцем реалізації у системі управління виробництвом.

Синергічна ефективністькомбінований вплив сукупності інновацій на фінансово-економічний стан суб’єкта господарювання.

Загальна ефективність виробництва пов’язана з визначенням критерію і відповідної йому системи показників.

Єдиним народногосподарським економічним критерієм ефективності можна вважати зростання продуктивності (живої і уречевленої праці).

Максималізація обсягу чистої продукції – національного доходу по відношенню до витрат праці (живої і уречевленої праці персоналу і виробничих фондів підприємства).

На рівні підприємства максималізація прибутку за умов економічно обґрунтованої системи цін на вироблену продукцію та оплати праці, яка залежить від кінцевих результатів роботи.


2.Показники та критерії абсолютної та порівняльної економічної ефективності.


Показники та критерії абсолютної та порівняльної економічної ефективності

Показник – якісна оцінка або кількісний параметр, який характеризує стан об’єкта, явища або процесу.

По наявності показники:

 • фізичні;

 • технічні;

 • економічні.

По повноті інформації показники:

 • прості;

 • комплексні;

 • узагальнюючі.

Критерій – мірило стану оцінки об’єкта представляє відмінну ознаку або умову, на основі якої відбувається оцінка параметра.

В основу критерію покладені якісні і кількісні територіальні показники (властивості і параметри), що відображають стан об’єкта.

Якщо показник – це характеристика стану об’єкта, то критерій мірило цього стану.

По характеру здійснених витрат всі види ефективності поділяють на 2 групи:

 1. Ефективність ресурсів, що використовуються.

 2. Ефективність витрат (всіх спожитих ресурсів).

До першої групи відноситься ефективність виробничих фондів, трудових ресурсів, нематеріальних ресурсів.

До другої групи відноситься ефективність капітальних вкладень і поточних витрат, ефективність загальних витрат.

Узагальнюючий показник витрат є розмір капітальних вкладень, а результатів виробництва – чистий прибуток (джерело окупності капітальних вкладень і подальшого розвитку виробництва).

За умовами оцінки ефективність поділяють на:

 • реальну;

 • розрахункову;

 • умовну.

Реальна відображає фактичний рівень витрат і результатів по даним бухгалтерського обліку.

Розрахункована проектних і планових показниках. Отримують їх шляхом розрахунку.

Умовнаумовні ціни на продукцію (госпрозрахункова).

Економічна ефективність капітальних вкладень визначається за допомогою показників, їх абсолютної та порівняльної економічної ефективності.

Абсолютна ефективність показує загальну величину віддачі капітальних вкладень та обчислюється відношенням величини економічного ефекту до величини самих затрат.

Загальна:

hello_html_5859ba8a.gif (12.2)

Або загальна при модернізації:

hello_html_m29f3d2e5.gif (12.3)

де Пч – чистий прибуток річний;

К – капітальні вкладення;

Пч – річний приріст чистого прибутку.

Строк окупності капітальних вкладень:

hello_html_m55dade90.gif (12.4)

hello_html_3ba991ac.gif (12.5)

Критерієм ефективності капітальних вкладень є умова: одержаний показник ефективності капітальних вкладень повинен бути більше нормативного: Е Ен.,а строк окупності – менше: Т Тн.

Розрахунки порівняльної ефективності капітальних вкладень здійснюють тоді, коли необхідно вибрати кращий варіант проектів інвестування виробництва.

 1. Строк окупності додаткових капітальних вкладень :

hello_html_3112a879.gif (12.6)

hello_html_m7d02127e.gif (12.7)

де С – річна економія за рахунок зниження собівартості;

С – собівартість продукції;

К – додаткові капітальні вкладення по більш капітальному варіанту.

hello_html_m2c4fc7ee.gif (12.8)

hello_html_61c3fbfc.gif (12.9)

в цьому випадку вводимо додаткові капітальні витрати


 1. Показник порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень:

hello_html_70e6bf98.gif (12.10)

hello_html_m611477a7.gif (12.12)

де Тд – строк окупності.

hello_html_3c356c19.gif (12.13)

При дотриманні цієї умови додаткові капітальні витрати ефективні, тобто більш ефективним являється варіант 2, при недотриманні – варіант 1.


3. Показник понаднормованого чистого прибутку:

Тн П1 - К1 Тн П2 - К2 Тн Пі - Кі max (12.14)

П2 - Ен К2 П1 - Ен К1 Пі - Ен Кі max (12.15)

4. Приведені витрати:

Впр = С + Ен К min (12.16)

Впр = Тн С + К min (12.17)

де С – річна собівартість продукції;

К – коефіцієнт капітальних вкладень у виробничі фонди підприємства.

Приведені витрати – сума поточних витрат і нормованих витрат додаткової праці.

Повні витрати на будівництво складаються із абсолютної суми капітальних вкладень і втрат від їх заморожування.

Капітальні витрати, які визначені з врахуванням строку їх заморожування і недотриманої в зв’язку з цим віддачі називаються приведеними капітальними витратами.

3.Оцінка економічної ефективності ресурсів і витрат


Використані ресурси

Рвик=Р/(ОФ+ОК+На) (12.18)

Рспож=Р/(АВ+М+ЗП) (12.19)

В умовах ринкової економіки оцінка економічної ефективності має свої особливості:

1). Використовується підприємницький підхід, враховуються інтереси конкретного власника підприємства (інтереси держави захищені законодавством через систему державного оподаткування і регулювання діяльності підприємства).

2). Кінцевий економічний результат господарювання, чистий прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших витрат.

3). Оцінка економічної ефективності використання ресурсів поширюється лише на ті виробничі ресурси, які вимагають одноразових витрат на їх створення. З урахуванням цього в умовах ринкової економіки такій оцінці не підлягають трудові ресурси і витрати.

Узагальнюючим показником витрат є сума одноразових витрат на створення виробничого об’єкту та підтримання його виробничої потужності. А узагальнюючим показником результатів виробництва може бути розмір чистого прибутку при досягненні його виробничої потужності, або дисконтована сума чистого прибутку за весь період експлуатації об’єкта, якщо перший узагальнюючий показник результатів виробництва використовується в статистичному методі вимірювання порівняльної економічної ефективності (без врахування фактору часу), то другий – динамічний (з урахуванням фактору часу).

Якщо вироблена продукція або послуга не реалізована, може виникнути ситуація, коли при хороших показниках використання виробничих фондів (високий рівень фондовіддачі або низький рівень фондоємкості) має місце низький рівень і їх економічної ефективності.

Для того, щоб оцінити рівень економічної ефективності виробничих фондів використовують два показники:

1). Коефіцієнт економічної ефективності.

2). Рівень рентабельності виробничих фондів.

hello_html_m23b11fd7.gif (12.20)

де Пч – чистий прибуток;

Фв – виробничі фонди:

Фв = Со.ф. + Ок + На (12.21)

Коефіцієнт економічної ефективності (Е) та рівень рентабельності виробничих фондів (Р) можна розраховувати також для складових частин основних виробничих фондів.

Критеріальні показники виробничих ресурсів:

 1. Критерій ефективності виробничих ресурсів:

hello_html_m10ff3e50.gif (12.22)

 1. Критерій підвищення ефективності виробничих ресурсів:

hello_html_m66a4803.gif (12.23)

 1. Критерій оптимальності виробничих ресурсів:

hello_html_m24baca9b.gif (12.24)

Перший критерій – критерій ефективності виробничих ресурсів – відображає умову використання виробничих ресурсів не нижче нормативного рівня.

Другий критерій – критерій підвищення ефективності виробничих ресурсів – виражає умову використання виробничих ресурсів не нижче, чим в попередньому періоді.

Третій критерій – критерій оптимальності виробничих ресурсів – забезпечує вибір варіантів розвитку виробництва з найбільшою ефективністю виробничих ресурсів.

Розглянуті показники і критерії використовуються для поточної щорічної оцінки роботи підприємств, а також для вибору варіантів, що забезпечує підвищення економічної ефективності виробничих ресурсів. Тому показники не потребують дисконтування.


Визначення загальної економічної ефективності одноразових витрат

В результаті одноразових витрат створюються основні та обігові фонди, а також нематеріальні активи. Оцінка економічної ефективності одноразових витрат базується на сумірності розміру цих витрат з кінцевим економічним результатом – чистим прибутком.

hello_html_m3881e19f.gif- строк окупності. (12.25)

Для оцінки доцільності одноразових витрат необхідно розрахункові значення Е і Т порівняти з їх нормативними значеннями.

Критерії економічної ефективності одноразових витрат:

hello_html_5621f90c.gif (12.26)

hello_html_398f30d.gif (12.27)


Методи оцінки ефективності поточних витрат:

Оцінка ефективності поточних витрат базується на сумірності їх розміру з прибутком.

Основний оціночний показник поточних витрат - їх рентабельність.

Рентабельність підприємства і рентабельність продукції – основні інтереси власника підприємства.

Критерій економічної ефективності витрат виробництва:

hello_html_52896160.gif (12.28)

де Вс – сукупні витрати підприємства.


Вс = Вп + З + Н (12.29)

де Вп - поточні витрати на виробництво та реалізацію продукції, що погашаються за рахунок прибутку;

З - затрати;

Н – податки.

Критерій економічної ефективності окремих видів продукції:

1). hello_html_1b2ef047.gif (12.30)

де С – собівартість.

2). hello_html_m57cd1226.gif (12.31)

Критерій оптимальних витрат виробництва.

hello_html_m9e1e7fa.gif (12.32)

hello_html_23a0f870.gif (12.33)

Перший критерій відображає умови існування поточних витрат і реалізації продукції з економічною ефективністю не нижче нормативного рівня.

Другий критерій відображає умови здійснення поточних витрат з економічною ефективністю не нижче досягнутого рівня в попередньому році.

Третій критерій забезпечує вибір напрямків розвитку виробництва, при якому досягається найбільша ефективність виробництва.


4.Система показників та чинники зростання ефективності виробництва


Після вибору найбільш ефективного варіанту визначається економічна ефективність від його використання. Розрахунки економічного ефекту базуються на порівнянні показників прийнятого та базового варіанту без урахування дисконтування одноразових затрат. За базу в залежності від поставленої мети приймаються такі показники:

1). Узагальнюючі показники ефективності виробництва:

 • рентабельність виробництва;

 • виробництво чистої продукції на одиницю витрат ресурсів;

 • прибуток на одиницю загальних витрат;

 • рівень задоволення потреб ринку.

2). Показники ефективності використання праці:

 • темпи зростання продуктивності праці;

 • відносне вивільнення працівників;

 • трудомісткість одиниці продукції;

 • коефіцієнтні використання корисного фонду робочого часу;

 • зарплатомістність одиниці продукції.

3). Показники ефективності використання виробничих фондів:

 • загальна фондовіддача;

 • рентабельність ОФ;

 • фондовіддача акт. частини ОФ;

 • матеріаломістність одиниці продукції;

 • фондомістність.

4). Показники ефективності використання фін. коштів:

 • оборотність ОК;

 • рентабельність ОК;

 • відносне вивільнення ОК;

 • строк окупності інвестицій;

 • рентабельність інвестицій;

 • питомі капіталовкладення.


Чинники зростання ефективності:

 1. Джерела підвищення ефективності:

 • зростання прод-сті праці;

 • зниження фондомісткості, з/пмісткості, трудомісткості;

 • раціональне використання природних ресурсів.

 1. Основні напрямки розвитку на вдосконалення:

 • врахування досягнень НТП;

 • покращення структури виробництва;

 • поліпшити організацію праці;

 • досягнення конкурентоспроможності послуг;

 • планування і мотивація діяльності;

 • зовнішньоекономічна діяльність.


 1. За місцем реалізації у системі управління виробництвом:

 1. Внутрішні чинники:

 • тверді

 • м’які

Тверді:

 • технологія;

 • устаткування;

 • м-ли та енергія;

 • вироби;

М’які:

 • працівники;

 • організація та системи;

 • методи роботи;

 • стиль управління;

2. Зовнішні чинники:

 • державна ек. та соц. політика;

 • інституціональні механізми;

 • інфраструктура;

 • структурні зміни.
Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Специалист в области охраны труда
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

ТЕМА № 12. Економічна ефективність.

 • Поняття ефекту та ефективності. Види ефективності.
 • Показники та критерії абсолютної та порівняльної економічної ефективності.
 • Оцінка економічної ефективностіресурсів і витрат .
 • Система показників та чинники зростання ефективності виробництва .

1.Поняття ефекту та ефективності. Види ефективності.

Поняття ефекту та ефективності. Види ефективності.

Ефект – результат від будь-якого заходу, який найчастіше виражається певною грошовою сумою.

Ефективність виробництвакомплексне відображення кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу.

Проверен экспертом
Общая информация

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Основы управления проектами в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: организация реабилитационной работы в социальной сфере»
Курс повышения квалификации «Введение в сетевые технологии»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по подбору и оценке персонала (рекрутинг)»
Курс повышения квалификации «Применение MS Word, Excel в финансовых расчетах»
Курс повышения квалификации «Экономика: инструменты контроллинга»
Курс повышения квалификации «Разработка бизнес-плана и анализ инвестиционных проектов»
Курс повышения квалификации «Организация маркетинга в туризме»
Курс повышения квалификации «Психодинамический подход в консультировании»
Курс профессиональной переподготовки «Управление информационной средой на основе инноваций»
Курс профессиональной переподготовки «Риск-менеджмент организации: организация эффективной работы системы управления рисками»
Курс повышения квалификации «Финансовые инструменты»
Курс профессиональной переподготовки «Методика организации, руководства и координации музейной деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Стратегическое управление деятельностью по дистанционному информационно-справочному обслуживанию»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Репетиторы онлайн

✅ Подготовка к ЕГЭ/ГИА
✅ По школьным предметам

✅ На балансе занятий — 1

Подробнее