Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Получите деньги за публикацию своих
разработок в библиотеке «Инфоурок»
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru
Инфоурок Другое КонспектыЛекция по экономике предприятия на тему "Продукція підприємства"

Лекция по экономике предприятия на тему "Продукція підприємства"

библиотека
материалов

ТЕМА 9. Продукція підприємства


 1. Загальна характеристика продукції.

 2. Якість продукції: показники та методи її оцінки

 3. Стандартизація та сертифікація продукції.

 4. Економічна ефективність підвищення якості продукції.


1.Загальна характеристика продукції.


У процесі виробництва людина взаємодіє з певними засобами виробництва і створює конкретні матеріальні блага. Отже, останні є продуктами праці, тобто споживною вартістю, речовиною природи, пристосованою людиною за допомогою знарядь праці до своїх потреб. Результат праці здебільшого матеріалізується у вигляді конкретного продукту (продукції, виробу). Продукція, що виготовляється, протягом певного часу перебуває на різних стадіях технологічного процесу і з огляду на це називається незавершеним виробництвом, напівфабрикатом чи готовим для споживання продуктом (виробом).

За умов товарного виробництва та ринкової економіки виготовлена продукція, виконана робота або надана послуга є товаром, котрий має не лише споживну вартість, а й вартість (мінову вартість). Для постійного й повного задоволення потреб ринку планування та облік товарів, що їх виготовляють на продаж, здійснюється в натуральних (фізичних) і вартісних (грошових) вимірниках. Важливо зважити нате, що міру задоволення потреб ринку можна охарактеризувати, виходячи насамперед із показників обсягу товарів певної номенклатури та асортименту в натуральному вигляді.

Номенклатура продукції — це перелік найменувань виробів, завдання з випуску яких передбачено планом виробництва продукції.

Асортимент — це сукупність різновидів продукції кожного найменування, що різняться за відповідними техніко-економічними показниками (за типорозмірами, потужністю, продуктивністю, дизайном тощо). Номенклатура і товарний асортимент включають стару продукцію, попит на яку зберігається, а також нову продукцію, дослідні зразки принципово нових виробів.

Вимірниками обсягу продукції в натуральному виразі є конкретні фізичні одиниці — штуки, тонни, метри тощо. У практиці планування та обліку обсягу продукції іноді використовують умовно-натуральні (наприклад, умовні банки консервів, умовні листи шиферу, штуки цегли) і подвійні натуральні показники (наприклад, виробництво сталевих труб може вимірюватися тоннами та метрами, тканин — погонними і квадратними метрами).

Універсальними показниками в системі оцінки обсягів виробництва та реалізації продукції є вартісні, до яких відносяться:

 • товарна продукція,

 • валова продукція,

 • реалізована,

 • чиста,

 • умовно-чиста,

 • нормативно-чиста,

 • валовий оборот

 • внутрішньозаводський оборот

Товарна продукція є практично скрізь застосовуваним вартісним показником, що дає змогу підсумовувати виготовлення різних видів продукції і завдяки цьому визначати загальний обсяг виробництва на тому чи тому підприємстві, а також обчислювати низку макроекономічних та узагальнюючих похідних показників розвитку народного господарства. Це, власне, загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених на продаж або для реалізації різним споживачам.

Товарна продукція - характеризує обсяг готової продукції, напівфабрикатів, призначених для реалізації на сторону (іншим підприємствам), а також робіт і послуг промислового характеру, що виконані для інших підприємств

ТП = ГП + ПФ + ПП + ОВ, (9.1)


Де ГП - готова продукція,

ПФ - напівфабрикати, що реалізуються на сторону (іншим підприємствам),

ПП роботи промислового характеру, що виконуються для інших підприємств, своїх підрозділів;

ОВ - вартість обробки продукції з давальницької сировини
hello_html_mb3f9e0e.gif


Показник валової продукції, окрім елементів, які входять до складу товарної продукції, включає також зміну залишків незавершеного виробництва протягом розрахункового періоду, вартість сировини й матеріалів замовника та деякі інші елементи залежно від галузевих особливостей виробничої діяльності підприємства. Причому динаміка залишків незавершеного виробництва враховується лише на тих підприємствах машинобудування та металообробки, де тривалість виробничого циклу для переважної більшості видів продукції перевищує два місяці. Слід також знати, що обсяг товарної і валової продукції виробничого об'єднання, у складі якого підприємства або інші виробничі ланки перебувають на самостійному балансі, визначається підсумовуванням відповідних показників цих підприємств (ланок).

Валова продукція характеризує загальний обсяг виробництва, тобто обсяг виготовленої продукції, робіт, послуг, виконаних на підприємстві за певний (плановий) період у незмінних (порівнянних) цінах.

ВП = ТП ± (НПП - НПК ), (9.2)


де НПП, НПК - вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.

Валовий оборот характеризує загальний обсяг продукції, робіт, що виготовлені на підприємстві всіма його підрозділами, незалежно від призначення (для власних цілей чи для реалізації на сторону) за певний (плановий) період


ВО = ВП + ВЗО, (9.3)

де ВЗО - внутрішній заводський оборот


З метою більш повної характеристики динаміки виробництва продукції та показників його ефективності (передовсім продуктивності праці) за складання виробничої програми підприємства роблять також розрахунки чистої продукції. За вихідну базу для її обчислення беруть обсяг товарної продукції, з вартості якої виключають матеріальні витрати й суму амортизаційних відрахувань, тобто вартість так званої уречевленої праці, елімінуючи вплив останньої на величину загальної вартості продукції, що її виробляє підприємство. За економічним змістом показник чистої продукції відбиває наново створену на підприємстві вартість і завдяки цьому характеризує результати використання саме власного трудового потенціалу. Відтак показник чистої продукції доцільно застосовувати для об'єктивної оцінки рівня ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.

Чиста продукція підприємства характеризує додаткову (нову) вартість, що створена наданому підприємстві за певний (плановий) період.


ЧП = ТП – МВ - А, (9.4)


де MB - матеріальні витрати;

А - нарахована амортизація від вартості основних фондів на їх ремонт і повне відновлення.

Умовно-чиста продукція характеризує додаткову вартість, створену на підприємстві, але з урахуванням амортизаційних відрахувань


УЧП = ЧП + А. (9.5)


Нормативно-чиста продукція характеризує частину ціни виробу (робіт, послуг), яка включає основну й додаткову заробітну платню персоналу з відрахуваннями на соціальні заходи та нормативний прибуток

hello_html_473cf5d0.gif, (9.6)

НЧП = З + ПН, (9.7)

hello_html_780c5203.gif, (9.8)

З = Зор + Зінш, (9.9)

hello_html_m4a44daab.gif, (9.10)

hello_html_m3b4ad05d.gif (9.11)

де Ni - обсяг випуску і-го виду продукції або послуг промислового характеру, нат.од.;

НЧПі - норматив чистої продукції і-го виду, грн;

т - кількість різних видів продукції (послуг), що виготовляються на підприємстві, од.;

З - заробітна платня у розрахунку на одиницю продукції, грн;

ПН - нормативний прибуток, грн;

СД - собівартість одиниці продукції за вирахуванням прямих матеріальних витрат (додані витрати), грн.;

РН - норматив прибутку від собівартості за вирахуванням прямих матеріальних витрат, %;

Зор - заробітна платня основних робітників, грн;

Зінш - заробітна платня інших працюючих, грн;

Кз - коефіцієнт розподілу заробітної платні;

hello_html_m6479c8c9.gif - заробітна платня промислово-виробничого персоналу підприємства за рік, грн;

hello_html_1a204618.gif - заробітна платня основних робітників підприємства за рік, грн.

Проте міру задоволення ринкового попиту на ту чи ту продукцію відбиває не обсяг її виробництва в натуральному й вартісному виразі, а обсяг фактично реалізованих (проданих) виробів. З огляду на цю важливу обставину варто визначити й контролювати також планові (очікувані) та фактичні обсяги реалізованої продукції. Плановий (очікуваний) показник реалізованої продукції визначають виходячи з передбаченого виробничою програмою підприємства на відповідний рік обсягу товарної продукції, з урахуванням зміни залишків, нереалізованих на початок і кінець розрахункового періоду, а фактичний — після оплати споживачем (замовником) вартості продукції та надходження відповідних грошових сум на банківський рахунок постачальника.

Реалізована продукція - це товарна продукція, яку фактично відвантажено й оплачено споживачем продукції підприємства за певний (плановий) період


РП = ТП + (Гп - Гк) + (Оп - Ок), грн., (9.12)


де Гп, Гк - залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.;

Оп, Ок - залишки продукції відвантаженої, за яку термін оплати не настав і продукції на відповідальному зберіганні у покупців відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.


2.Якість продукції: показники та методи її оцінки


Якість продукції – сукупність властивостей, що зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби споживачів у відповідності до свого призначення.

Слід розрізняти якість продукції та її технічний рівень (охоплює сукупність лише технічно-експлуатаційних характеристик).

В залежності від кількості властивостей показники якості поділяються:

 • Одиничні, що характеризують окремі властивості виробу;

 • Комплексні, характеризують групу властивостей виробу;

 • Узагальнюючі, характеризують якість всієї сукупності виробів підприємства.

Одиничні показники умовно поділяють:

 1. Показники призначення (для продукції, наприклад, машинобудування - продуктивність, потужність, вантажопідйомність, швидкість; для конструктивних матеріалів - міцність, пластичність).

 2. Показники конструктивні (для продукції, наприклад, машинобудування - маса, габарити).

 3. Показники складу і структури (наприклад, для природної сировини і палива, матеріалів і продуктів - відсотковий зміст корисних компонентів в рудах).

 4. Показники надійності (безвідмовність, довговічність, ремонтоздатність, здатність до тривалого зберігання).

 5. Показники ергономічні (відображають взаємодію людини з виробом і комплекс гігієнічних, антропометричних, фізіологічних і психологічних властивостей людини, що виявляються при користуванні виробом). До гігієнічних показників відносяться освітленість, температура, вологість, шум, вібрація, випромінювання;

 6. Екологічні показники – це рівень шкідливого впливу на навколишнє середовище, який виникає при експлуатації або споживанні продукції, наприклад, утримання шкідливих домішок, імовірність викидів шкідливих часток, газів, промінів при зберіганні, транспортуванні і експлуатації продукції;

 7. Показники стандартизації і уніфікації (для продукції, наприклад, машинобудування - коефіцієнти використання і повторення).

 8. Естетичні показники (зовнішній вигляд, колір, гармонійність, раціональність форми, цілісність композиції, довершеність виконання і стабільність товарного вигляду виробу);

 9. Показники безпеки (характеризують особливості продукції для безпеки покупця і обслуговуючого персоналу). Ці показники повинні враховуватися, щоб забезпечити безпеку при монтажі, обслуговуванні, ремонті, зберіганні, транспортуванні і споживанні продукції.

10.Патентно-правові показники, що характеризують якість і вагомість нових винаходів, реалізованих в даному виробі, естетичні показники і т. п.

До комплексних показників, насамперед, належить коеф-т сортності...

Система загальних показників рівня якості продукції:

 1. Коефіцієнт оновлення асортименту.

 2. Частка сертифікації продукції.

 3. Частка продукції, призначеної для експорту.

 4. Частка браку

 5. Обсяг товарів, реалізованих за зниженими цінами під час сезонного розпродажу.

Методи оцінки якості продукції поділяються на:

 1. експериментальний (вимірювальний, реєстраційний),

 2. розрахунковий,

 3. експертний,

 4. соціологічний.

Експериментальний метод базується на безпосередньому вимірюванні показників якості і на підрахунку кількості різних об’єктів, випадків, явищ з використанням технічних вимірювальних засобів і контрольних приладів. (вимірювання маси продукції, довжини, висоти, ширини, напруження, сили струму, кількості відмов в одиницю часу і т.д.

При застосуванні розрахункового методу проводяться обчислення на основі відомих теоретичних або емпіричних залежностей і даних, які отримані іншими методами. Для розрахункового методу характерно застосування математичних формул, викладок, економіко-математичних моделей, використання засобів ЕОМ. Розрахунковим методом здійснюється визначення, наприклад, таких показників, як коефіцієнт готовності, показники стандартизації і уніфікації, патентного захисту і чистоти.

Експертний метод визначення показників якості продукції передбачає використання для встановлення оцінок якості виробу рішень, які приймаються групою спеціалістів - експертів.

До різновиду експертного методу відноситься органолептичний метод визначення якості, який базується на аналізі реакції органів відчуття людини (зір, слух, смак, нюх) без застосування вимірювальних засобів.

Соціологічний метод визначення чисельних значень показників якості продукції базується на зборі, обробці та аналізі думок її фактичних та можливих споживачів.

Управління якістю – методи і види діяльності оперативного характеру, що направляються одночасно на управління процесами і усунення причин незадовільного функціонування системи на відповідних стадіях “петлі якості” для досягнення оптимальної економічної ефективності.

Петля якості” – схематична модель взаємопов’язаних видів діяльності, що впливають на якість продукції на різних стадіях життєвого циклу від визначення потреб до оцінки їх задоволення.


3.Стандартизація та сертифікація продукції.


Стандартизація та сертифікація продукції.

Під стандартизацією розуміють встановлення й застосування єдиних правил з метою впорядкування діяльності в певній галузі.

стандартизація охоплює:

 1. встановлення вимог до якості готової продукції, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

hello_html_m6e65023b.gif

Рис. 9.1. Петля якості

 1. розвиток уніфікації та агрегатування продукції як важливої умови спеціалізації й автоматизації виробництва;

 2. визначення норм, вимог і методів у галузі проектування та виготовлення продукції для забезпечення належної якості

 3. формування єдиної системи показників якості продукції, методів її випробування та контролю; уніфікація вимірювань і позначень;

 4. створення єдиних систем класифікації та кодування продукції, носіїв інформації, форм і методів організації виробництва

Нині існують міжнародні стандарти ІSО серії 9000, призначені для експорту в інші країни і реалізації на світовому ринку

Кожний вид товару, який підприємство хоче вигідно продати на світо­вому ринку, мусить бути сертифікованим, тобто мати документ що засвідчує високий рівень його якості, відповідність вимогам міжна­родних стандартів ІSО серії 9000.

Сертифікат на систему якості - це документ, що видається підприємству органом по сертифікації систем якості і свідчить про відповідність системи якості вимогам нормативного документа (стандарту), а також підтверджує здатність підприємства забезпечувати і підтримувати якість своєї продукції на відповідному рівні.

Розрізняють обов'язкову і добровільну (ринкову) сертифікацію. Обов'язкова сертифікація проводиться на відповідність вимогам нормативної документації у відношенні безпеки для життя, здоров'я, майна громадян; захисту навколишнього середовища; сумісності і взаємозамінності продукції, відповідності вимогам охорони праці, а також метрологічним нормам і правилам, що забезпечують вірогідність і єдність вимірів. Обов'язкова сертифікація проводиться у регульованої законом сфері.

На початок 1999 р. в Україні обов'язкової сертифікації підлягали 32 групи продукції.

Добровільна (ринкова) сертифікація здійснюється у нерегульованій законом сфері На початку 1993 року Україна стала членом ISO та Міжнародної електротехнічної комісії - ІЕС. Це дає їй право нарівні з 90 іншими країнами світу брати участь у діяльності понад 1000 міжнародних робочих органів, технічних комітетів зі стандартизації та сертифікації й використовувати понад 12000 міжнародних стандартів.


4.Економічна ефективність підвищення якості продукції.


Неодмінною умовою процесу оптимізації обсягу виробництва є наявність критерію оптимальності.

Критерій оптимальності виробничої програми – випуск продукції у натуральному виразі в кількостях, здатних більш повно задовольнити потреби та бажання споживачів.

Основний капітал визначає виробничу потужність, а саме, здатність підприємства в певних умовах виробляти максимальну (max) кількість продукції за одиницю часу.

Виробнича програма – ступінь освоєння потужності в даний період.

За умов багатономенклатурного виробництва сумарна потужність підприємства визначається у грошовому виразі.

Потужність підприємства:

Пп = ОПі Ці (9.13)


де Ці – ціна;

ОПі – обсяг продукції.

На величину виробничої потужності впливають:

1.Структура основних виробничих фондів (основного капіталу).

2.Структура питомої ваги активної їх частини.

3.Впровадження передових технологічних процесів.

4.Врахування режиму роботи підприємства. Середньорічна величина нових (додаткових) потужностей.


ВПсер = (Вн – Вп) Кос (9.14)


де Кос – коефіцієнт освоєння потужності;

Вн – обсяг продукції, для забезпечення випуску якої необхідно введення нових виробничих потужностей;

Вп – обсяг продукції, виготовленої в поточному році з додаткових потужностей, що введені в дію у попередні роки.

Кос для 1-го року = 0,7;

Кос для 2-го року = 0,85;

Кос для 3-го року = 1

Повний обсяг виробничих потужностей:


В = Всер*0,45 (9.15)


де Всер – величина середньорічного введення в дію потужностей в поточному (і-тому) році розрахункового періоду.

0,45 – коефіцієнт для перерахунку абсолютного введення в дію потужностей в пересічну величину.

Якщо не передбачено середніми і довгостроковими планами введення виробничої потужності ні на місяць, ні на квартал, то береться величина 0,35 року.

Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Специалист в области охраны труда
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

ТЕМА № 9. Продукція підприємства

 • Загальна характеристика продукції.
 • Якість продукції: показники та методи її оцінки
 • Стандартизація та сертифікація продукції.
 • Економічна ефективність підвищення якості продукції.

1.Загальна характеристика продукції.

У процесі виробництва людина взаємодіє з певними засобами виробництва і створює конкретні матеріальні блага. Отже, останні є продуктами праці, тобто споживною вартістю, речовиною природи, пристосованою людиною за допомогою знарядь праці до своїх потреб. Результат праці здебільшого матеріалізується у вигляді конкретного продукту (продукції, виробу). Продукція, що виготовляється, протягом певного часу перебуває на різних стадіях технологічного процесу і з огляду на це називається незавершеним виробництвом, напівфабрикатом чи готовим для споживання продуктом (виробом).

За умов товарного виробництва та ринкової економіки виготовлена продукція, виконана робота або надана послуга є товаром, котрий має не лише споживну вартість, а й вартість (мінову вартість). Для постійного й повного задоволення потреб ринку планування та облік товарів, що їх виготовляють на продаж, здійснюється в натуральних (фізичних) і вартісних (грошових) вимірниках. Важливо зважити нате, що міру задоволення потреб ринку можна охарактеризувати, виходячи насамперед із показників обсягу товарів певної номенклатури та асортименту в натуральному вигляді.

Проверен экспертом
Общая информация

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Экскурсоведение: основы организации экскурсионной деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Маркетинг в организации, как средство привлечения новых клиентов»
Курс повышения квалификации «Страхование и актуарные расчеты»
Курс повышения квалификации «Основы менеджмента в туризме»
Курс повышения квалификации «Организация маркетинга в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»
Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»
Курс профессиональной переподготовки «Эксплуатация и обслуживание общего имущества многоквартирного дома»
Курс профессиональной переподготовки «Организация процесса страхования (перестрахования)»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление службой рекламы и PR»
Курс повышения квалификации «Информационная этика и право»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Репетиторы онлайн

✅ Подготовка к ЕГЭ/ГИА
✅ По школьным предметам

✅ На балансе занятий — 1

Подробнее