Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Технологическая карта по татарскому языку.

Технологическая карта по татарскому языку.


библиотека
материалов

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

ЮГАРЫ СОН УРТА ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ МӘКТӘБЕ
Татар теленнән дәрес эшкәртмәсе (технологик карта)

4 сыйныф


Тема: Җөмлә. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.Төзеде :башлангыч сыйныфлар укытучысы

Хадиуллина Эльвира Зайналовна


Тема

Җөмлә. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.


Максаты

Җөмлә, җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре турында өйрәтү, укучыларның сөйләм телен, фикерләү сәләтен үстерү, сәнгатьле укуны камилләштерү , игътибарлылык тәрбияләү.

Көтелгән нәтиҗә

Җөмлә, җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен таба белүгә ирешү, җөмләнең баш кисәкләренең нинди сүз төркеме булып килүен белү, бирелгән җөмләләрне дөрес интонация белән укуга , хикәяләр язганда, күнегүләр эшләгәндә иядән чыгып хәбәргә, хәбәрдән чыгып иягә сорау куя белү,иярчен кисәкләрне таба белү.

Төп төшенчәләр

Ия белән хәбәрнең баш кисәк булуы, Иянең баш килештәге исем белән белдерелүе, хәбәрнең хикәя фигыль һәм сыйфат белән белдерелүе, баш кисәкләрне ачыклап килгән кисәкләрнең иярчен кисәк булуы, белергә теләп әйтелү, сөйләм, интонация.

Предметара бәйләнеш

Татар теле, уку, әйләнә-тирә (рәсем буенча эш вакытында) белән таныштыру

Ресурслар

Татар теле дәреслеге, авторлары Р.Х Ягъфәрова, Р.Ә.Асылгәрәева

Рәсемнәр.


Класс белән эш

Фронталь эш, индивидуаль эш, парлап эш
Үткәрү технологиясе

Һәр этапның өйрәтү һәм үстерешле биремнәре

Һәр этапның диагностик биремнәре

1 этап.Оештыру өлеше.

Максат: укучылар белән дәрескә уңай атмосфера тудыру

Көтелгән нәтиҗә: дәрескә уңай психологик халәт булдыру

1 этап. Укучылар белән дәрескә уңай атмосфера тудыру

Бирем 1. Хор белән әйтү:

Хәерле иртә миңа,

Хәерле иртә сиңа,

Хәерле иртә безгә,

Хәерле иртә сезгә!


Дәрестә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре искә төшерелә, аларның ни өчен кирәкле кабатлана.

Матур язу күнегүе үткәрү.

Л Л М М А Я л м я а

Агачларны салкын сихерләгән:

Алар йоклый төренеп бәсләргә.Коммуникатив блок. Иптәшеңнең үз-үзен тотышы белән идарә итү гамәле.

Шәхес буларак блок(әхлакый-этик бәяләү)

2 этап.Белемнәрне актуальләштерү.

Максаты :җөмлә турында искә төшерү.

Көтелгән нәтиҗә:

Җөмләнең сүзләрдән торуын, иң кыска җөмләнең бер сүздән төзелүен, җөмләнең беренче сүзе баш хәрефтән язылуын, җөмлә тәмамланган уйны белдерүен, җөмләдәге сүзләрнең килеш кушымчалары һәм бәйлекләр белән бәйләнеп килүен, иягә бер, хәбәргә ике сызык сызылуын, җөмлә беткәч тыныш билгесе куелуын искә төшерү.


2 этап.Белемнәрне актуальләштерү.

Күнегү 63.

Дәреслектәге күнегү буенча эшлибез.

-күнегүгә карата биремне укыгыз.

-текстта кем турында сүз бара?

-ул нинди карарга килгән?

Сүзлек өстендә эш:

-кулчатын нәрсәне аңлата?

-җөмләләрнең иясен һәм хәбәрен табыгыз.

-ия белән хәбәр нинди сүз төркеме белән белдерелгән?

-ия белән хәбәрдән башка тагын нинди сүзләр язылган? (проблема куела)


2 этап.Белемнәрне актуальләштерү.

Регулятив эшчәнлек(укучылар тарафыннан белгән яки әлегечә белмәгән күнекмәләрне үзара бәйләү)

Танып-белү эшчәнлеге(гомуми уку)

Коммуникатив эшчәнлек(сораулар куелышы, информация табу, иптәшеңнең үз-үзен тотышы белән идарә итү, фикереңне әйтә белү)

3 этап.Яңа тема өстендә эш.

Максаты:җөмлә ахырында тыныш билгеләренең куелуын аңлату.


Көтелгән нәтиҗә:

-җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен таба белергә өйрәнү,

-җөмләләрне дөрес интонация белән укуны камилләштерү,

-җөмлә кисәкләренең нинди сүз төркемнәре белән белдерелүен өйрәнү.3 этап. Яңа тема өстендә эш.

-Димәк, җөмлә тәмамланган уйны белдерә, ия баш килештәге исем белән белдерелә, хәбәр ия турында хәбәр итә, хәбәр хикәя фигыль һәм сыйфат белән белдерелә, баш кисәкләрне ачыклап килгән сүзләр иярчен кисәкләр була.Мәсәлән:

нәрсә? ничек? нинди? нәрсәгә?

Урман саргаеп , көзге матурлыгына

нишләгән?

күмелә башлаган.(И.Туктар) (кагыйдә өстендә эш)

Күнегү 62.

-күнегүгә карата биремнәрне укыгыз.

-уң һәм сул яктагы җөмләләрне чагыштырып укыгыз.

-җыйнак җөмләдән аермалы буларак җәенке җөмләдә тагын нинди кисәкләр була?

-бер –берегезгә укыгыз, иптәшегезнең интонация белән укуын тикшерегез.

-бу җөмләләр нинди кисәкләрдән тора?

-җөмләдәге сүзләр нинди сүз төркеме булып килгән?

-уң яктагы җөмләләрне күчереп язарга, баш кисәкләр астына сызарга.

3 этап.Яңа тема өстендә эш.

Регулятив эшчәнлек (алдан фаразлау, контроль)

Танып-белү эшчәнлеге (гомуми уку, логик, проблема кую һәм чишү)

Коммуникатив эшчәнлек (сораулар куелышы, иптәшеңнең үз-үзен тотышы белән идарә итү, фикереңне әйтә белү, тикшерү, коррекцияләү)

Шәхес буларак эшчәлек (әхлакый-этик бәяләү)

4 этап. Ныгыту.

Максаты: алган белемнәрне ныгыту

Көтелгән нәтиҗә:

-җөмләләрдә баш һәм иярчен кисәкләрне аера белү,

-сорау куеп нинди сүз төркеме булуын ачыклый белү.4 этап. Ныгыту.

Күнегү 66.

Дәреслектәге рәсем буенча эшлибез.(46 бит)

-күнегүгә карата биремне укыгыз.

-рәсемдә кайсы вакыт сурәтләнгән?

әзер елның кайсы фасылы?

-“Кышкы урман” текстын укыгыз

-кем дөрес тавыш белән укып күрсәтә ала

-бер –берегезгә укыгыз ,иптәшегезнең интонация белән укуын тикшерегез.

-текст нинди өлешләрдән тора?

-әйтмә сөйләмдә без аны ничек белдерә алабыз? (проблема куела)

-текст ахырындагы биремне укыйбыз.

-тексттан калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрне үзләре ачыклаган сүзләре белән язарга, җәя эченә соравын күрсәтергә.

-күчереп язабыз, иптәшегезнең эшен тикшерәбез.


Үрнәк: Карга (нәрсәгә?) күмелде.

4 этап. Ныгыту.

Регулятив эшчәнлек(алдан фаразлау,контроль)

Танып-белү эшчәнлеге(гомуми уку, логик, проблема кую һәм чишү)

Коммуникатив эшчәнлек(сораулар куелышы, иптәшеңнең үз-үзен тотышы белән идарә итү,фикереңне әйтә белү,тикшерү,коррекцияләү,информация табу)

Шәхес буларак эшчәлек(әхлакый-этик бәяләү,мәгънәтөзелеше)

5 этап.Тикшерү күнегүләре.


Максаты:үзләштерү дәрәҗәсен тикшерү

Көтелгән нәтиҗә:

-җөмләләрне дөрес язу,

-җөмләләрдә баш һәм иярчен кисәкләрне аера белү,

-сорау куеп нинди сүз төркеме булуын ачыклый белү.


5 этап.Тикшерү күнегүләре

Контроль эш.(мөстәкыйль эш)

Текстны әйтеп яздыру.

-текстны тагын бер кат укып чык,

--җөмләләрне укыгыз, әйтелү максаты буенча төрен билгеләгез,

-баш кисәкләрнең астына сызыгыз,

-беренче һәм өченче җөмләдәге иярчен кисәкләргә сораулар куеп карагыз.

-нинди проблема белән очраштыгыз?

-кем дөрес тавыш белән укып күрсәтә, кем тагын да дөрес итеп укып күрсәтә алам дип уйлый.

5 этап. Тикшерү күнегүләре

Регулятив эшчәнлек(алдан фаразлау,контроль)

Танып-белү эшчәнлеге(гомуми уку, логик, проблема кую һәм чишү)

Шәхес буларак эшчәлек(мәгънә төзелеше)

6 этап. Йомгаклау.

Нәтиҗә һәм бәяләү. Рефлексия

Максаты: Дәрестә эшләгән эшләргә нәтиҗә ясау

Көтелгән нәтиҗә:

-Дәрестәге эшчәнлеккә объектив бәя бирә белү

-җөмләләрне дөрес тавыш белән уку,

-җөмләләрдә баш һәм иярчен кисәкләрне аера белү,

-сорау куеп нинди сүз төркеме булуын ачыклый белү,

-алган белемнең куллану өлкәсен күзаллый белү.6 этап.Нәтиҗә һәм бәяләү.


-Бүгенге дәрестә сез нәрсәләр белдегез?

-Үзегез өчен нинди яңалык ачтыгыз?

-Җөмләнең баш кисәкләрен без ничек белә алабыз?

-Төзелеше буенча җөмләләр ничә төрле була?

-Иярчен кисәкләр дип нинди кисәкләр атала?

-Иярчен кисәкләр безгә ни өчен кирәк?

-Иярчен кисәкләр нинди сорауларга җавап бирә?

-Тагын хәтерегездә яхшырак калсын өчен , хәзер бер-берегезгә сөйләп карагыз.Өй эше бирү. 65 нче күнегү, кагыйдәне искә төшерергә.6 этап. Нәтиҗә һәм бәяләү.

Шәхес буларак эшчәлек(мәгънә төзелеше, укуның дәлилләре)

Регулятив эшчәнлек(бәяләү)

Коммуникатив эшчәнлек(фикерне әйтә белү)Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

" "Тема Җөмлә. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре. "Максаты Җөмлә, җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре турында өйрәтү, укучыларның сөйләм телен, фикерләү сәләтен үстерү, сәнгатьле укуны камилләштерү , игътибарлылык тәрбияләү. "Көтелгән нәтиҗә Җөмлә, җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен таба белүгә ирешү, җөмләнең баш кисәкләренең нинди сүз төркеме булып килүен белү, бирелгән җөмләләрне дөрес интонация белән укуга , хикәяләр язганда, күнегүләр эшләгәндә иядән чыгып хәбәргә, хәбәрдән чыгып иягә сорау куя белү,иярчен кисәкләрне таба белү. "Төп төшенчәләр Ия белән хәбәрнең баш кисәк булуы, Иянең баш килештәге исем белән белдерелүе, хәбәрнең хикәя фигыль һәм сыйфат белән белдерелүе, баш кисәкләрне ачыклап килгән кисәкләрнең иярчен кисәк булуы, белергә теләп әйтелү, сөйләм, интонация. "Предметара бәйләнеш Татар теле, уку, әйләнә-тирә (рәсем буенча эш вакытында) белән таныштыру "Ресурслар Татар теле дәреслеге, авторлары Р.Х Ягъфәрова, Р.Ә.Асылгәрәева Рәсемнәр. " "Класс белән эш Фронталь эш, индивидуаль эш, парлап эш

Общая информация

Номер материала: 35397031916

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG