604014
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ИнфоурокИностранные языкиКонспектыДля конкурсов

Для конкурсов

библиотека
материалов

hello_html_m7458dabc.png

hello_html_m7ccba5d0.jpg

ПОРТФОЛІО АТЕСТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВучителя англійської мови

Цупко

Яни

Сергіївниhello_html_m1eb786ad.jpgТhello_html_m1eb786ad.jpgема досвідуФормування комунікативних навичок учнів через впровадження

іhello_html_m1eb786ad.jpgнтерактивних форм навчання

на уроках англійської мовиЗМІСТІ. Опис педагогічного досвіду з реалізації проблеми………………

ІІ. Творча лабораторія вчителя

2.1. Тест для вчителів «Чи готові Ви впроваджувати інтерактивне навчання?» …………………………………...

2.2. Активізація лексичного та граматичного матеріалу……

ІІІ. Творчий доробок……………………………………………………..

  1. Розробка уроків ……………………………………………….

  2. Позакласний захід учнівська конференція «Молодь обирає здорове життя» …………….……………………..….

  3. Навчально-методичний посібник «Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях англійської мови» …………………………………………….

ІV. Публікації вчителя …………………………………………………

V. Відзнаки ……………………………………………………………..…hello_html_m566f1f7c.jpgЦупко Яна Сергіївна


Освіта Вища повна, Луганський Національний Педагогічний Університет ім.. Т.Г. Шевченка


За фахом Учитель англійської мови та зарубіжної літератури


Посада Учитель англійської мови


Педагогічний стаж 9 років


Кваліфікаційна категорія Вчитель першої кваліфікаційної категорії
Натхнення до дії

Чого чекає дитина, яка перестає поріг школи? Лише успіху. Ситуація успіху — необхідна умова для становлення позитивного відношення школяра до навчання та переростання його в активний, творчий процес. Я переконалася, що успіх пов'язаний з відчуттям емоційного підйому, створює відчуття внутрішнього благополуччя. Один раз, переживши успіх, учень буде знов і знов прагнути до нього.

 • Мhello_html_1b581821.jpgова – це фортеця, і штурмувати її потрібно усіма можливими засобами!

 • To make common men do uncommon things.

Lord Beveridge


 • It’s common sense to take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another. But above all, try something.

Franklin D. Roosevelt


 • Не зупинятися доти, допоки не стане краще. • Школа — виноградник, де вчитель покликаний діяти виховавчо і плідно. Ці і подібні думки, які завжди близькі вчителеві і постійно витають перед його розумовим зором, підтримують у ньому веселість і бадьорість, зберігають йому мужність і спокій, якщо випали йому на долю невдячність і невизнання. Без таких думок, безсумнівно, не може бути постійно щасливого шкільного вчителя.

А. Дістєрвег


 • Дитяча природа потребує наочності.

К.Д. Ушинський

 • Повір у себе та зроби все, щоб у тебе повірили інші. • Учитель, будь сонцем, що випромінює людське тепло, і будь благодатним ґрунтом для розвитку людських почуттів; сій знання не лише в пам’яті й свідомості твоїх учнів, а передусім у їхніх душах і серцях.
  Ш Амонашвілі.Актуальність досвіду

Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії освіти.

Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов розглядається як такий засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання та досягнення мети навчання при розв’язанні певних проблемних завдань. Сучасна педагогіка визначає декілька груп компетентностей. Відповідно до рішень Європейської Ради основною компетентністю на уроках іноземної мови є комунікативна компетентність, тому що вона забезпечує набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися у мовному середовищі.

Необхідність формування комунікативної компетентності учнів зумовлено реалізацією не тільки відповідно оновленого змісту освіти, але й адекватних методів і технологій навчання. Найбільш ефективними шляхами реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземної мови є застосування інтерактивних методів навчання. Системне використання інтерактивних методів є актуальним для сучасної освіти, та виступає ґрунтовною складовою у формуванні компетентної особистості учня як громадянина демократичного суспільства.Теоретична база

Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)», Регіональну програму впровадження компетентісно-орієнтованого підходу в навчальний процес тощо.

Вивчення комунікативної компетентності особистості має як наукове, так і практичне значення, оскільки впливає на успішність порозуміння між людьми, уміння спілкуватися і налагоджувати стосунки. У результаті аналізу досліджень комунікативної компетентності було виявлено, що вона розглядається як: комунікативні знання (Л. Е. Орбан-Лембрик, Л. А. Петровська, А. П. Панфі­лова, О. Г. Коваленко), комунікативні здібності (Ю. М. Єме­льянов, А. П. Панфілова, С. С. Макаренко, B. R. Nancy), комунікативні характеристики (комунікативні риси) (Н. М. Мельникова, В. П. Черевко, Т. Д. Щербан, О. І. Гринчук, А. М. Сухов, А. О. Дер­кач). Узагальнюючи проаналізовані дані визначимо, що комунікативна компетентність має динамічний характер, представляє собою сукупність знань, які дозволяють розвивати здібності, орієнтуватися в комунікативних ситуаціях і формувати сталі комунікативні характеристики.

Інтерес до технології інтерактивного навчання як освітньої інновації з’явився в Україні близько десяти років тому. Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спираються на наукові дослідження та теоретичні розробки відомих педагогів О.Пометун, І.Родигіної, Л.Пироженко, Т.Ремех, О.Мокрогуза, І.Якиманської, М.Махмутова тощо.Технологічне підґрунтя досвіду

Реалізувати стратегічну мету досвіду, створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості неможливо без урахування наступних умов: знання вікових особливостей та рівня комунікативної компетенції учнів; ознайомлення їх з особливостями інтерактивних методів; поступового введення інтерактивних прийомів у процес навчання; постійної роботи щодо розвитку навичок групової взаємодії.

Комунікативна компетентність учня характеризується цілою низкою  здібностей, що виявляються  у швидкості, глибині та міцності оволодіння  засобами і прийомами діяльності, таким як:

-         умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію;

-         вести діалог;

-         брати участь у дискусіях;

-         вести переговори;

-         уміння переконувати  і відстоювати  свою точку зору, тобто спілкуватися.

hello_html_m71f40fe0.jpgМоделювання проблемних  ситуації, постійна організація пізнавальної діяльності учнів  забезпечує  на уроці  інтерактивне  спілкування, що  передбачає  обмін  думками, ідеями,  почуттями між  співрозмовниками,  умінням критично і творчо  мислити.

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США) показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень відображені в схемі, що отримала назву „Піраміда навчання”. З піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання –10%), а найбільших – інтерактивного.

Треба звернути увагу на ще один аспект освітньої діяльності - процес впровадження інтерактивних прийомів відбувається в умовах модульно-розвиваючого навчання. Ця система на відміну від класно-урочної має своє програмно-засобове забезпечення навчально-виховного процесу. До незаперечних здобутків модульно-розвивальної системи слід віднести те, що вона теоретично й технологічно розв’язує проблему внутрішньої вмотивованості навчально-освітньої діяльності вчителя й учня, вимагає від них максимальної пізнавальної регуляційної пошукової активності й самостійності.

Спираючись на принципи модульно-розвиваючого навчання, запроваджуючи інтерактивні методи та прийоми вчитель організує процес навчання на основі проблемного підходу до засвоєння знань, виступає в ролі консультанта-координатора.


Сутність досвіду

Досвід роботи дозволяє оцінити потенціал інтерактивної технології навчання з позиції її адекватності завданню формування комунікативної компетентності школярів.


Об’єктом досвіду виступає процес формування компетентної особистості учня.

Предмет досвіду - інтерактивні методи навчання.

Методи дослідження проблеми:

 • спостереження, аналіз;

 • розробка науково-методичних матеріалів з проблеми;

 • впровадження інтерактивних прийомів під час навчальних занять;

 • запровадження елементів аналізу діяльності роботи під час уроку, самоаналізу, взаємоаналізу;

 • розробка дидактичного матеріалу, тестових завдань;

 • моніторинг якості навчальних досягнень учнів;

 • узагальнення досвіду роботи з проблеми дослідження;

 • презентація досвіду роботи на рівні міста.Завдання досвіду:

 1. Виявити можливості інтерактивних методів у формуванні комунікативної компетентності учнів під час викладання англійської мови.

 2. Обґрунтувати та експериментально підтвердити ефективність використання інтерактивних методів як складову процесу формування компетентної особистості.Гіпотеза досвіду

Якщо систематично використовувати на уроках інтерактивні методи навчання, то можна очікувати якісного формування комунікативної компетентності в учнів, що в свою чергу сприятиме:

 1. продуктивному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку навичок його практичного використання;

 2. збагаченню соціального та комунікативного досвіду школярів;

 3. підвищенню пізнавальної активності та мотивації навчання в учнів.Що має зробити вчитель і який результат з позиції діяльнісного підходу буде свідчити про формування комунікативної компетентності?

Діяльність учителя

Використовує діалогічні методи. Організовує дискусії. Спонукає висловлювати власну думку. Стимулює надання аргументованих відповідей. Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них, Пропонує письмові роботи (твір, звіт про мандрівку, лист до друга). Створює проблемні ситуації, практикує захист творчих робіт та проектів.

Діяльність учнів

Висловлюють власну думку. Вміють аргументовано її довести. Роблять доповіді. Вміють писати тези, план, реферат. Проводять захист рефератів, проектів, роблять презентації. Ставлять запитання до учнів та вчителя. Відповідають на запитання учнів чи вчителя. Вміє визначити свої помилки, додержується культури спілкування.

hello_html_9024530.gifТhello_html_378c794e.gifhello_html_33c386ec.gifhello_html_11cdb30c.pngому основними формами навчання є групова та індивідуальна. Значне місце у формуванні комунікативної компетентності посідають проблемні ситуації, письмові роботи у формі твору, комунікативні творчі  завдання, асоціативні кола, розробка проектів, широко використовую технології колективно-групового навчання, методи «Карусель», «Коло ідей», «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка» тощо.

Для ефективного застосування методів та прийомів інтерактивного навчання необхідно детально планувати роботу на уроці.
Орієнтовна структура уроку

із застосуванням інтерактивних технологій


hello_html_3c969544.gif

Сфокусувати увагу дітей на проблемі та викликати інтерес до теми

 • коротка розповідь

 • бесіда

 • Мозковий штурм

 • Мікрофон

 • Криголамhello_html_m70a234cb.gifhello_html_m3f376d99.gif • за допомогою проблемних питань визначити тему, завдання

 • нагадати про оцінювання

hello_html_a825a3c.gif

Забезпечити розуміння учнями змісту їх діяльності під час заняттяhello_html_m70a234cb.gifhello_html_m3f376d99.gifhello_html_63afaf51.gif

Дати інформацію для опрацювання за короткий час

 • міні-лекція

 • читання тексту підручника

 • робота з додатковим матеріалом (наочності, презентації, картки)hello_html_m70a234cb.gifhello_html_m3f376d99.gifhello_html_1b0550f8.gif

Засвоєння навчального матеріалу

 • інструктування учнів щодо правил дії та часу

 • об’єднання в групи

 • виконання завдання

 • презентація роботиhello_html_m70a234cb.gifhello_html_m3f376d99.gifhello_html_2be897c5.gif

 • індивідуальна робота/ в парах/

в групах

 • усна розповідь

 • письмовий звіт

 • колективне обговорення

Усвідомлення отриманих результатівhello_html_m70a234cb.gifhello_html_m3f376d99.gifПідбиття підсумків засвоєних знань, пошук проблеми, планування перспективи та корекції

 • описовий коментар зробленого

 • знайти причини прогалин

 • розробити перспективні завдання щодо їх подоланняhello_html_18f5d44e.gif

hello_html_m3f376d99.gifhello_html_m70a234cb.gif

Складові ефективності й успішності уроку:

Глибокі теоретичні    + ретельне планування   + творчий підхід
          знання                        та підготовка уроку           учителяТруднощі щодо впровадження досвіду


 • діагностика початкових знань та вмінь із предмету;

 • навчання навичкам самоконтролю та взаємоконтролю;

 • визначення рівня досвідченості школярів;

 • організація групової та парної работи.


Практична реалізація досвіду


Приклади практичного використання методів та прийомів інтерактивної роботи систематизовані в навчально-методичний посібник «Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях англійської мови». Посібник – результат плідної роботи міської творчої групи вчителів англійської мови - містить чітку аргументацію мети, технологію використання кожного методу на різних етапах уроку.

Результати досвіду апробовані на міському практичному семінарі-тренінгу вчителів англійської мови „Інтерактивні методи навчання в практиці роботи вчителя англійської мови ” (20.05.2009р.). Практична реалізація ідей втілена в розробку навчального заняття «Донецьк – відоме місто» для учнів 5 класу, яка посіла перше місце в міському конкурсі «Кращий компетентнісно – орієнтований урок з основ наук» у 2008-2009 н.р. в номінації «Іноземні мови».

Практичне значення досвіду полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані вчителями англійської мови  при плануванні та здійсненні навчально-виховного процесу з предмету, в організації роботи з обдарованими учнями, в діяльності творчих груп тощо.


Висновки та результативність


Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.

У ході інтерактивного навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу ситуацій і відповідної інформації, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми.

Інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної взаємодії учителя й учнів: учитель стає наставником саморозвитку учня, провідником в інформаційному просторі, а учень в свою чергу, перетворюючись на суб’єкта пізнавальної життєдіяльності протягом уроку, набуває особистісних компетентностей.

Інтерактивне навчання розвиває в учнів комутативні вміння та навички, забезпечує виховну мету, привчає їх працювати в команді, знімає нервове навантаження.

Стійка динаміка якості знань учнів є підтвердженням ефективності впровадження досвіду та обґрунтовує доцільність використання інтерактивних методів для формування компетентної особистості.

Навчальні заняття для мене та моїх учнів — постійний пошук, спільна праця, в основі якої довіра та спільне бажання досягнути бажаний результат.

Інформаційні джерела: 1. Александр Долгоруков. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения [Електронний ресурс] http://www.vshu.ru

 2. Г.Л. Багиев, В.Н. Наумов. Руководство к практическим занятиям по маркетингу с использованием кейс-метода [Електронний ресурс] http://www.marketing.spb.ru

 3. Боровская О.Р. Использование интерактивных форм обучения в украинской школе // Преподавание истории в школе. – 2001. - №4. – С.70-71.

 4. Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму: [Цікава і проста форма навчальної діяльності] // Завуч (Перше вересня). – 2000. - №8. – С.7-8.

 5. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент обучения нового опыта // Педагогика. – 2000. - №7. – С.12-18.

 6. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. - № 5-6. – С.7-10.

 7. Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці // Доба. – 2002. - №2. – С.2-6.

 8. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К., 2004. — 192 с.

 9. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання/Упроряд. Л. Галіцина. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128с.

 10. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи/ Упорядн. О.В. Стребна, А.О. Соценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 147с.Тhello_html_78c0808e.pngест для вчителів

«Чи готові Ви впроваджувати інтерактивні прийоми навчання?»

ОБИРАЮЧИ МЕТОД ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ, ПОДУМАЙТЕ:

 1. Якою є загальна картина класу?

 • Скільки учнів у класі?

 • Який вік учнів?

 • Яким є досвід участі в інтерактивному навчанні мають учні?

 • Чи спостерігається рівновага і формуванні груп, особливо у підлітковому віці?


 1. Якими є рамкові умови застосування методу?

 • Скільки часу потребує метод на уроці?

 • Які особливості кабінету?

 • Яке технічне обладнання наявне?

 • Чи можна використовувати інші приміщення;

 • Чи є необхідні матеріали проведення методу?


 1. Як пов’язати метод і тему (як забезпечити зв’язок змісту уроку і методів навчання)?

 • З яким змістом, якими питаннями та проблемами мають працювати учні?

 • Які аспекти змісту будуть особливо виділені (акцентовані) за допомогою запланованого методу?

 • Яких навчальних цілей треба досягти, забезпечуючи засвоєння учнями цієї теми?

 • Які результати очікуються від учнів? Чи можна їх забезпечити, використовуючи цей метод?

 • На якому етапі уроку буде використано цей метод? чи відповідає він потребам актуалізації, мотивації, побудови знань, рефлексії тощо?


4. Яким є ступінь готовності Вас як учителя до використання методу?

    • Чи є у Вас досвід використання цього методу?

 • Якщо досвід є, то що в ньому ви оцінюєте позитивно і які складності усвідомлюєте?

 • Які побоювання виникають при використанні обраного методу?

 • Які шляхи подолання можливих труднощей ви бачите?

 • Чи відповідає обраний вами метод вашому звичайному стилю роботи?


 1. Чи відповідає обраний метод поставленим цілям навчання?

 • На розв’язання яких завдань спрямовано використання методу: на отримання інформації, виявлення взаємозв’язків, формуванню умінь, ставлень, презентацію учителем (учнями) власних знань та досвіду, спонукання до дії, надання допомоги учням у визначенні критеріїв діяльності тощо?

 • Чи сприятиме метод створенню доброзичливої атмосфери, творчої роботі?

 • Чи сприяє метод індивідуальній, груповій або фронтальній роботі класу?

Прийоми

проведення рефлексії діяльності учнівОцінювання вміння висловлювати власну думку 1. Ім’я, прізвище ____________

 2. Критерії оцінки ( 0 – потребує вдосконалення; 1 – задовільно; 2 – прекрасно)

Критерії

Бали

Примітка

1. Я вмію підбирати аргументи та чітко висловлювати їх.2. Я вмію робити логічні висновки.3. Я успішно застосовую парафразування.4. я вмію ставити запитання.5. Я вмію сказати „ні”.6. Я вмію аргументовано відповідати на критику.

Оцінка діяльності роботи групи

Показники

Завжди

Звичайно

іноді

Ніколи

1. Ми перевіряли, чи всі учасники групи розуміють, що потрібно зробити.

2. Ми відповідали на запитання., даючи пояснення, коли це було необхідно.

3. Ми з’ясовували те, що нам було незрозуміло.

4. Ми допомагали одне одному, щоб усі могли зрозуміти і застосувати на практиці отриману інформацію.

5. Ми надавали всім можливість узяти участь в обговоренні. Прийнятті рішення та представлені результатів роботи групи.Самоцінювання участі в роботі групи

Як добре я працював зі своїми товаришами

Завжди

Звичайно

Іноді

Ніколи

1. Я співробітничав з іншими, коли ми працювали на досягнення спільних цілей.

2. Я ретельно працював над завданням.

3. Я висловлював нові ідеї.

4. Я вносив конструктивні пропозиції.

5. Я підбадьорював інших.Активізація лексичного та граматичного матеріалу на уроках англійської мови

Аhello_html_m49b744bd.jpgктуальність даної роботи під час навчальних занять зумовлена необхідністю оптимізувати підготовку учнів до міжкультурної комунікації, оскільки адекватний вибір лексичних одиниць і правильне граматичне оформлення мови багато в чому визначають успішність міжкультурного спілкування і досягнення взаєморозуміння між комунікантами. Тому на уроках необхідно приділяти увагу активізації як продуктивного, так і рецептивного лексико-граматичного мінімуму, у тому числі за рахунок самостійної роботи учнів.

З метою опанування та організації тренування вивченого матеріалу рекомендується використовувати:

мовні, умовно-мовні і мовні вправи

проблемні завдання

комунікативні ігри

квізи (вікторини)

повчальні і контролюючі тести і ін.

Під час підготовки до уроку необхідно підбирати такий матеріал, який би зацікавив учнів, щоб він зміг заохотити їх висловлювати свою думку, спираючись на власний досвід. Від того, наскільки яскраво, нешаблонно почнеться урок, наскільки невимушено вчитель зможе ввести учнів до атмосфери іншомовного спілкування, залежить успіх комунікативної діяльності учнів на уроці

Велику увагу слід приділяти поетичному, фольклорному матеріалу на початковому етапі вивчення іноземної мови. Вивчення пісень, віршів, скоромовок, прислів’їв має багато переваг. Завдяки цьому створюється сприятливий психологічний клімат, знижується напруження, активізується мовленнєва діяльність, підвищується емоційний тонус, підтримується інтерес до вивчення мови.

Особливу увагу також слід приділяти діалогічному мовленню: вчитися вживати форми ввічливої подяки, ввічливого звертання тощо. Засвоєння учнями комунікативних формул починається з першого уроку у 2 класі, і цей список розширюється з кожним уроком. Надалі ці вирази стають надійною опорою у вільному спілкуванні, яке приносить учням реальне задоволення. Для такої роботи бажано вибирати короткі діалоги, які відтворюють особливості вживання реплік – кліше.


Зразки автентичних формул мовного етикету, яки використовуються під час розв’язання комунікативних завдань


Introducing yourself / someone

Informal: How do you do? My name’s Peter Little; Hello! / Hi! I’m Peter.

By the way, do you know each other? Pete, meet Ann.

Formal: May I introduce myself…? First let me introduce myself…

Have you ever met Michael Smith? Oh, Paul, I’d like you to meet Mary Parker.

Answering an introduction

Informal: How do you do? Pleased / glad to meet you. Hello, Jane.

Formal: I’ve been looking forward to meeting you for some time; I’m delighted to meet you; No, I don’t think I do.

Thanking

Informal: Thank you (very much); Many thanks; Thanks a lot; Thank you very much indeed.

Formal: I’m (really) very grateful to you (for); I do appreciate very much; I really can’t thank you enough.

Responding to thanks

Informal: Not at all; It’s a pleasure / my pleasure; You’re welcome; That’s all right.

Formal: I’m glad to have been able to help; Delighted I was able to help; It was the least I could do.

Offering something

Informal: Would you like…?; Will you have…?; Please, help yourself to….

Formal: Could I offer you…?; What would you say to…?; Allow me to pass you…

Saying goodbye

Informal: Bye!; Bye-bye!; See you soon / later / tomorrow; Take care. Bye!

Cheerio!

Formal: I’ll look forward to seeing you soon; Goodbye for now; Lots of love, Mary.


Під час роботи з тексами для читання та аудіювання великого значення слід надавати перед текстовим комунікативним завданням, які передбачають не поверхове, а глибинне розуміння, аналіз прочитаного. А продумане читання дає неабияку змогу розвивати комунікативне навчання. Учням слід пропонувати висловлювати своє ставлення до прочитаного, зясувати, як автор сам ставиться до проблеми, назвати негативні та позитивні риси героїв, причини їх дій.

Ця робота не тільки формує та збагачує словниковий запас учнів, але й націлює їх на роботу з текстом, переказу його змісту, висловлювання власної думки. На уроці обов'язково складається «програма дій», потім проводиться «повільне читання» із знаходженням яскравих епітетів, які учні використовують під час переказу. Збагачує висловлювання учнів використання мовленнєвого матеріалу, яким вони користуються під час роботи з текстом для домашнього читання.

Зразки мовленнєвого матеріалу • Reading is to the mind what exercise is to the body. (Richard Steele)

 • All books are divisible into two classes: the books of the hour, the books of all time. (John Ruskin)

 • Read the best books first, or you may not have a chance to read them at all. (Henry David Thoreau)

 • Well-known\ outstanding\famous\prominent writer

 • The book is a silent friend to the people.

 • Choose an author as you choose a friend.

 • The plot is exciting (fascinating).

 • The book is interesting both for young and old.

 • It’s a book you can spend hours with.

 • The book is worth reading….. It moved me greatly.

 • I can whole-heartedly recommend this book to you.

 • The story is based on real life events.

 • The essential plot deals with…
  The plot of the story is fascinating\original\complicated.

 • The plot is unfolded through a narration\description\dialogue of personages….

 • The author pays special attention to\ underlines\stresses\points out that… repeats\....

 • The characters are depicted very convincingly, as though the author experiences the same joys and troubles.

 • The language of the book is expressive and vivid\simple.

 • The book belongs to the genre of….

 • The book is written in a simple manner.

 • The characters are well – drawn, true to life…

 • I appreciate his behaviour and actions as …..

 • I admire his behaviour….

 • The peculiarities of the personage’s speech and behaviour arouse different feelings and emotions (of sympathy, admiration, indignation…)

 • The actions reveal the character’s nature of a brave\generous\mean\romantic\serious\faithfulfriend\cruel\rude\indifferent\unpleasant\truthful\ desisive\frank\firm\conscientious\intelligent\wise\shrewd\agressive\strange\impulsive\childish\incompetent\violent\compromising\forgiving\
  diplomatic\reasonable\strict\
  concerned\protective\insistent\supportive person

 • Actions speak louder than words.

 • I was delighted by the beauty of his soul.

 • The characters are realistically portrayed.

 • The motives of his actions were…
  ‘The cleverer and kinder man is the more good things he sees in the people.’ (Paskal)

 • I’m sure you will benefit by reading this book.

 • Such book is to my taste.

 • The subject of the novel is drawn from life.

 • The plot unfolds dynamically.

 • The strong\ weak points of the novel are….

 • The author is at his best in the description of…..

 • On the one hand, on the other hand….

 • I’m of different opinion…

 • It seems to me.


Під час роботи з діалогом учитель формує у учнів комплекс умінь, що дозволяють їм успішно вступати в мовний контакт з носієм мови, підтримувати і завершувати спілкування, використовуючи автентичні мовні формули відповідно в офіційній / неофіційній ситуації мовної взаємодії і статусу співбесідника. Вміння школярів використовувати мовленнєві кліше та зразки сприятимуть запобіганню страху невдачі, знімають психологічні бар'єри у використанні іноземної мови як засобу спілкування на заняттях та формують соціокультурну компетенцію.

Роботу з активізації словника також направляю на використання в мові прикметників. Дуже подобається учням прийом «Збери речення», де вони по черзі доповнюють по одному слову в попередню конструкцію. Паралельно ми ведемо роботу з дієсловами, оскільки основа будь-якої думки — точно обраний присудок. У цьому допомагають прийоми «Заміни дієслово», «Уточни дію», «Хрестики - нолики», «Підбери антоніми», «Закінчи речення», «Мікрофон».Оцінка рівня сформованості у учнів комунікативної компетентності на уроках англійської мови

 1. Інформаційна (інформативна)

 • уміння добувати, осмислювати, отримувати інформацію, використовувати її під час вирішення поставлених завдань;

 • уміння працювати з книгою;

 • зберігання інформації (ведення зошита, словника, довідників)

 1. Інтелектуальна

  • уміння порівнювати, узагальнювати, аргументувати і робити висновки.

 1. Соціокультурна

 • засвоєння учнями знань соціокультурних особливостей країни мови, що вивчається;

 • уміння враховувати особливості мовного етикету іншомовної країни, правила поведінки в типових ситуаціях.

 1. Стратегічна

 • уміння вибирати ефективні прийоми при вирішенні комунікативних завдань;

 • планувати навчальний процес та оцінювати свої знання і однокласників;

 • здатність працювати в парах, співпрацювати в групі і вирішувати ситуації.

 1. Загально навчальна

  • володіння різними стратегіями мовної діяльності, направлених на рішення навчальних завдань і життєвих проблем (через аудіювання, говоріння, читання, письмо).

 1. Творча

  • уміння виконувати нестандартні творчі завдання.

 1. Комунікативна

  • здатність планувати, грамотно будувати питання та давати відповіді на них;

  • здатність будувати логічно завершений вислів;

  • уміння описувати прочитане, побачене, почуте;

  • уміння легко встановлювати контакт.

 1. Мовна

 • уміння письмово фіксувати інформацію;

 • уміння на слух сприймати інформацію і розуміти її вміст;

 • здатність читати і розуміти тексти різних жанрів;

 • уміння вести бесіду за ситуацією або за темою.

Моніторинг

навчальних досягнень учнів з англійської мови


Навчальний рік

Класи

К-ть учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань%

В

Д

С

Н

2008-2009

річна

4 A

19

7

7

5

-

74

5Б

15

3

8

4

-

73

5 В

14

1

8

5

-

64

2009-2010

І семестр

4 В

14

10

4

-

-

100

6 Б

15

3

9

3

-

80

6 В

25

5

9

11

-

56
Моніторинг якості знань


hello_html_m2c0677c2.png


hello_html_1af856ad.pnghello_html_m4d466bb7.png

Курс профессиональной переподготовки
Учитель испанского языка
Лабиринт
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:
Обобщение опыта работы учителя английского языка. Материал можно использовать для участия в конкурсах и для своей работы.
"Может быть примером при составлении творческих отчётов и для формирования портфолио.
"Материал в доступной и наглядной форме показывает работу учителя английского языка. Также можно использовать при написании курсовых работ и рефератов(выводы, начало).
"Молодые специалисты могут использовать отдельные разделы при составлении собственного портфолио или для составления докладов при выступлениях на методических объединениях, педагогических советах.
Общая информация
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическая деятельность требует от педагога наличия системы специальных знаний в области обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Дистанционный курс «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа).

Подать заявку на курс

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Испанский язык: теория и методика обучения иностранному языку в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания немецкого языка с учетом требований ФГОС»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания французского языка с учетом требований ФГОС»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания испанского языка с учетом требований ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков: английский, немецкий, французский»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков в начальной школе»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика билингвального обучения иностранным языкам»
Курс повышения квалификации «Организация кросс-культурной адаптации иностранных студентов в образовательных организациях в сфере профессионального образования»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания русского языка как иностранного»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности секретаря руководителя со знанием английского языка»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.