Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Получите деньги за публикацию своих
разработок в библиотеке «Инфоурок»
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru
Инфоурок Украинский язык ТестыТестові завдання «Творчість Миколи Вороного та Олександра Олеся»

Тестові завдання «Творчість Миколи Вороного та Олександра Олеся»

библиотека
материалов

Творчість М.Вороного, Олександра Олеся

1. Які тенденції наявні у творчості О.Олеся?
А Імпресіоністичні, експресіоністичні;
Б імпресіоністичні, неоромантичні;
В неореалістичні, експресіоністичні;
Г неоромантичні, символістські.

2. Визначте віршовий розмір поезії О.Олеся "О слово рідне!"
Визначте художні засоби твору.

О слово рідне! Шум дерев!
Музика зір блакитнооких,
Шовковий спів степів широких,
Дніпра між ними левій рев…

3. У центрі якої поезії змальований узагальнено-ідеалізований
жіночий образ?
А «До моря» М.Вороного;
Б «Інфанта» М.Вороного;
В «Чари ночі» О.Олеся;
Г «З журбою радість обнялась…» О.Олеся.

4. Визначте віршовий розмір поезії О.Олеся «Чари ночі».
Визначте художні засоби твору.

Сміються, плачуть солов’ї
І б’ють піснями в груди:
«Цілуй, цілуй, цілуй її,—
Знов молодість не буде!»

5. Неправильним є твердження:

А) Микола Вороний – апологет декадентства;

Б) Микола Вороний – «ідеолог» модернізації української літератури;

В) Микола Вороний належить до когорти «розстріляного відродження»;

Г) Микола Вороний переклав «Інтернаціонал», «Варшав'янку» та «Марсельєзу» українською мовою.

6. Творчість Миколи Вороного стала першою декларацією ідей та форм:

А) неоромантизму;

Б) імпресіонізму;

В) символізму;

Г) футуризму.

7. Перша публікація М.Вороного:

А) вірш «Інфанта»;

Б) переклад «Інтернаціоналу»;

В) поема «Євшан-зілля»;

Г) вірш «Не журись, дівчино».

8. За родовою ознакою твір М.Вороного «Блакитна панна»:

А) ліричний;

Б) ліро-епічний;

В) епічний;

Г) драматичний.

9. За жанровою ознакою твір М.Вороного «Блакитна панна»:

А) сонет;

Б) елегія;

В) ліричний вірш;

Г) пісня.

6. Твір М.Вороного «Блакитна панна» належить до такої тематичної групи, як:

А) патріотична;

Б) філософська;

В) пейзажна;

Г) інтимна.

10. У творі М.Вороного «Блакитна панна» звучить мотив:

А) краси перших почуттів;

Б) цілісної, багатогранної людини;

В) возвеличення краси природи навесні;

Г) захоплення красою жінки.

11. Домінуючим художнім засобом у творі М.Вороного «Блакитна панна» є:

А) метафора;

Б) символ;

В) тавтологія;

Г) персоніфікація.

12. Прочитайте текст.

А вона, як мрія сна

Чарівна,

Сяє вродою святою,

Неземною чистотою,

Сміючись на пелюстках,

На квітках

Променистою росою.

У рядках НЕ використано такий художній прийом, як

А) порівняння;

Б) епітет;

В) персоніфікація;

Г) символ.

13. Прочитайте текст.

І уже в душі моїй

В сяйві мрій

В'ються хмелем арабески,

Миготять камеї, фрески,

Гомонять-бринять пісні

Голосні

І сплітаються в гротески.

У рядках використано такий художній прийом:

А) синекдоха;

Б) метонімія;

В) метафора;

Г) оксиморон.

14. Неправильним є твердження:

А) Справжнє прізвище Олександра Олеся – Кандиба;

Б) Олександр Олесь належить до когорти «розстріляного відродження»;

В) Олександр Олесь – поет-лірик, нової символістської літератури;

Г) Символіка – вираження ідей, понять або почуттів за допомогою знаків-символів.

15. Домінантними у творчості Олександра Олеся були ознаки такої стильової течії, як:

А) реалізм;

Б) імпресіонізм;

В) символізм;

Г) футуризм.

16. Перша поетична збірка Олександра Олеся мала назву:

А) «З журбою радість обнялась»;

Б) «Чужиною»;

В) «Перезва»;

Г) «Кому повім печаль мою».

17. За родовою ознакою твір Олександра Олеся «Чари ночі»:

А) сонет;

Б) романс;

В) ліро-епічний;

Г) драматичний.

18. Твір Олександра Олеся «Чари ночі» належить до такої тематичної лірики, як:

А) філософська;

Б) інтимна;

В) пейзажна;

Г) патріотична.

19. До характеристики строфи поезії Олександра Олеся «Чари ночі»:

Лови летючу мить життя!

Чаруй, хмілій, впмвайся

І серед мрій і забуття

В розкошах закохайся!

НЕ має відношення такий термін, як

А) метафора;

Б) ямб;

В) інверсія;

Г) риторична фігура.

20. Провідний мотив твору Олександра Олеся «Чари ночі»:

А) оптимістичний погляд на життя;

Б) краса літньої української ночі;

В) сенс людського життя;

Г) краса життя і кохання.

21. Для аналізу твору Олександра Олеся «Чари ночі» зайве поняття:

А) паралелізм;

Б) контраст;

В) символіка;

Г) персоніфікація.

22. Прийом обрамлення використано в такому творі Олександра Олеся, як:

А) «З журбою радість обнялась»;

Б) «О слово рідне! Орле скутий!»;

В) «Чари ночі»;

Г) «По дорозі в казку».

23. За родовою ознакою твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!»:

А) епічний;

Б) ліричний;

В) ліро-епічний;

Г) драматичний.

24. За жанровим різновидом твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!»:

А) сонет;

Б) ліричний вірш;

В) елегія;

Г) ода.

25. Твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!» належить до такої тематичної групи, як:

А) філософська;

Б) інтимна;

В) пейзажна;

Г) патріотична.

27. Романсом є твір:

А) «О, панно Інно….»;

Б) «Чари ночі»;

В) «Блакитна панна»;

Г) «Молюсь і вірю»;

Д) «Ви знаєте, як липа шелестить…».

28. Блавати, камеї, фрески – ці образи емоційно наснажують поезію:

А) «Арфами, арфами..»;

Б) ) «Ви знаєте, як липа шелестить…»;

В) «Блакитна панна»;

Г) «Чари ночі»;

Д) «Різдво».Контрольна робота за творчістю Л.Українки, О.Олеся, В.Винниченка, М.Вороного.


Контрольна робота за творчістю Л.Українки, О.Олеся, В.Винниченка, М.Вороного.

1.     Укажіть в якому році М.Вороний опублікував звернення до українських літераторів своєрідний маніфест модернізму:

а.      1908;

б.     1901;

в.     1917;

г.      1937;

2.     Укажіть назву збірки поезій Олександра Олеся, що вийшла у 1907р.:

а.      «З журбою радість обнялась…»;

б.     «Драматичні етюди»;

в.     «Будь мечем моїм…»;

г.      «Чужиною»;

3.     Визначте головну думку драми-феєрії «Лісова пісня»:

а.      Одвічна проблема реалізації творчої особистості;

б.     Перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною;

в.     Проблема соціальної нерівності людей;

г.      Проблема збереження природного середовища;

4.     Укажіть назву твору, яким В.Винниченко заявив про себе як літератор у 1902 р.:

а.      «Гріх»;

б.     «Сила і краса»;

в.     «Між двох сил»;

г.      «Відродження нації»;

5.     Укажіть назву тритомної мемуарно-публіцистичної праці В.Винниченка, в якій письменник аналізує проблеми становлення української державності:

а.      «Студент»;

б.     «Відродження нації»;

в.     «Між двох сил»;

г.      «Заповіт батька»;

6.     Синонімом до терміна «верлібр» є:

а.      Білий вірш;

б.     Строфа;

в.     Вільний вірш;

г.      Сонет;

7.     Образи твору якого жанру є алегоричними?

а.      Оди;

б.     Балади;

в.     Байки;

г.      Сонета;

8.     Назвіть композитора, який написав музику до поезії Олександра Олеся «Айстри»:

а.      К.Стеценко;

б.     М.Лисенко;

в.     Я.Степовий;

г.      Л.Ревуцький;

9.     За жанровою спрямованістю драма «Лісова пісня», як зазначила сама Леся Українка, - це:

а.      Трагедія;

б.     Комедія;

в.     Інтермедія;

г.      Феєрія;

10. Хто із зазначених героїв твору Лесі Українки «Лісова пісня» за логічним смислом зайвий:

а.      Водяник;

б.     Лукаш;

в.     Потерчата;

г.      Лісовик;11. Псевдонім «Леся Українка» письменниця обрала під впливом прикладу…

а.      І.Франка;

б.     П.Грабовського;

в.     М.Драгоманова;

г.      Панаса Мирного;

12. Леся Українка вдається у своїй творчості до циклізації поезій, як це робив…

а.      І.Франко;

б.     П.Грабовський;

в.     В.Грінченко;

г.      Т.Шевченко;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота за творчістю Л.Українки, О.Олеся, В.Винниченка, М.Вороного.

2 варіант

 

1.     Найбільше Мавка цінує в людині (Леся Українка «Лісова пісня»):

а.      Бережливе ставлення до природи;

б.     Уміння випікати хліб;

в.     Здатність до творчості

г.      Розум і кмітливість;

2.     Леся Українка – це псевдонім видатної поетеси, справжнє імя якої:

а.      Олена Пчілка;

б.     Лариса Косач;

в.     Ольга Українська;

г.      Олеся Квітка

3.     Навчалася Леся Українка:

а.      У Коростишівській духовній семінарії;

б.     У Київському університеті;

в.     Удома;

г.      У Київській духовній семінарії;

4.     Першою поетичною збіркою Лесі Українки вважається:

а.      «Відгуки»;

б.     «На крилах пісень»;

в.     «Думи і мрії»;

г.      Та, яка була надрукована після її смерті;

5.     З 1902 р. В.Винниченко заявив про себе:

а.      Як політик;

б.     Критик;

в.     Мистецтвознавець;

г.      Літератор;

6.     Визнання В.Винниченка письменником відбулося після написання ним твору:

а.      «Краса і сила»;

б.     «Гріх»;

в.     «Рівновага»;

г.      «Сонячна машина»;

7.     Леся Українка – дочка:

а.      Канцеляриста;

б.     Службовця-юриста;

в.     Учителя;

г.      Залізничника;

8.     Конфлікт драми «Лісова пісня» Лесі Українки:

а.      Фольклорно-ліричний;

б.     Філософсько-соціальний;

в.     Філософсько-психологічний;

г.      Соціально-психологічний;

9.     Леся Українка дуже полюбляла::

а.      малювати;

б.     грати в шахи;

в.     вишивати хрестиком;

г.      грати на фортепіано;

10. Укажіть в якому році М.Вороний опублікував звернення до українських літераторів – своєрідний маніфест модернізму:

а.      1908;

б.     1901;

в.     1917;

г.      1937;

11. Найістотнішим у долі В.Винниченка, політика і митця, були болісні роздуми:

а.      Про емігрантів;

б.     Рідний народ;

в.     Власну родину;

г.      Збереження краси рідної природи;

12. В.Винниченко збагатив українську драматургію:

а.      Проблемно-філософськими п’єсами;

б.     Історичними трагедіями;

в.     Інтимними комедіями;

г.      Розважальними водевілями;

                                                    


Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:
Мета роботи - допомогти майбутнім учасникам незалежного оцінювання як самостійно, так і з допомогою вчителя підготуватися до виконання тестових завдань з української літератури. Матеріал мможна використовувати під час проведення уроків для навчального тестування, тематичних контрольних робіт, а також для додаткової самостійної роботи учнів у позаурочний час.На тестування виносяться поезія Миколи Вороного «Блакитна панна» та Олександра Олеся «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!». Учасник ЗНО має вміти визначати місце і роль митця в літературному процесі, знати основні теоретико-літературні поняття (український модернізм і його особливості, модерністські течії), знати основні теоретико-літературні поняття (поетичний синтаксис), вміти пояснювати поняття «розстріляне відродження», психологізм, асоціативність.
Общая информация

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Подростковый возраст - важнейшая фаза становления личности»
Курс профессиональной переподготовки «Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»
Курс повышения квалификации «Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Основы местного самоуправления и муниципальной службы»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: организация реабилитационной работы в социальной сфере»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС педагогических направлений подготовки»
Курс профессиональной переподготовки «Организация системы менеджмента транспортных услуг в туризме»
Курс повышения квалификации «Финансовые инструменты»
Курс профессиональной переподготовки «Гостиничный менеджмент: организация управления текущей деятельностью»
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Стратегическое управление деятельностью по дистанционному информационно-справочному обслуживанию»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Репетиторы онлайн

✅ Подготовка к ЕГЭ/ГИА
✅ По школьным предметам

✅ На балансе занятий — 1

Подробнее