Инфоурок / Начальные классы / Другие методич. материалы / "Менің Отаным" 3-сынып

"Менің Отаным" 3-сынып

библиотека
материалов

Менің Отаным - Қазақстан

Тәрбие сағатының тақырыбы: МеніңОтаным - Қазақстан
Мақсаты: 
Білімділік: Жасұрпақты Отанын сүюге, еліміздің рәміздерін қастерлеуге, бай - қуатты ел екендігінмақтанетугеүйретіп, туғанеліне, жерінедегенсүйіспеншілігінарттырып, махаббатсезімінояту; 
Дамытушылық: Отанын, туғанжерінқорғайбілуге, халқымыздыңталанттыақындарыныңөлеңдері мен ата - бабаларымыздыңөнгегеетіпқалдырғанданалықсөздеріарқылыоқушылардыұлтжандылыққа, атамекенінкөздіңқарашығындайсақтайбілуге, патриоттықсезімгетәрбиелеу; 
Тәрбиелік: Ойларынжүйелітүрдежеткізебілу, шығармашылықпенжұмысжасап, мәнерлепөлеңоқып, мағынасынтүсінебілудағдыларындамыту.
Көрнекілігі: Елбасысуреті, ҚазақстанРеспубликасыныңкартасы, рәміздер, авторларыныңсуреттері, қанаттысөздер, гүлдер, слайд, Астана және Арал қалаларынабайланыстысуреттер.
Тәрбиеүрдісі: Азаматтық, патриоттықжәнеполимәдениеттіктәрбие беру.
Барысы: І Ұйымдастырукезеңі
Оқушылардыдөңгелентетұрғызып, қонақтардықарсыалып, тәрбиесағатыныңтақырыбыментаныстырамын.
Бізбүгіната - аналарменбірлесеотырып, «МеніңОтаным - Қазақстан» тақырыбындатәрбиесағатынөткеліотырмыз. ӨтубарысындаөзОтанымызтуралы ой - пікірлеріміздіортағасалып,, Отандарыңаарнапсалғансуреттеріңдікөреміз, өзойларыңнанжазғаншығармаларыңдытыңдаймыз.
ҚазақстанРеспубликасыныңМемлекеттікӘнұраныорындалады.
- Балалар, біздіңОтанымызқалайаталадыекен?
- Қазақстан
- Қазақстанжеріқандай?
- Қазақстанжеріүлкен, әдемі, әрі бай.(слайд)
- Дұрысайтасыңдар, балалар, Қазақстанжерібатыстаншығысқақарай 300 000 шақырымға, солтүстіктеноңтүстіккеқарай 1700 шақырымғасозылыпжатыр.(ҚР - ныңфизикалықкартасынанкөрсету)
- Біздіңеліміз - жерініңкеңдігіменқатар, табиғибайлығы да мол мемлекет. Өріс толы малы, тайдайтулағанбалығы, теңіздейтолқығанегіні, дала толы аң - құсы, таусылмаскенбайлығы да жеткілікті, мол.(слайдтанкөрсетіледі)
Хор: «Отан»
- Балалар, «Отан» дегенсөздіқалайтүсінеміз?(ой - пікірлерінтыңдау)
- Осы айтылғанойларымыздыңдұрыстығынакөзжеткізуүшінқазірмынадайөлеңшумақтарынтыңдапкөрсек.
1 - оқушы: 
Көпаузынантүспейтін, Отан - сеніңата - анаң,
Отандегеннемене?, Отан - досың, бауырың.
Оныңтұлғатүскейпін, Отан - өлкең, астанаң,
Достымбілгіңкелеме? Отан - аудан, ауылың.
2 - оқушы: 
Отан - жерім, Отан - суым,
Отан - қуат, нәрбереді.
Отан - ұран, Отан - туым,
Отанмәңгігүлденеді.
Сүйемін мен Отанымды,
Гүлжайнағанжерімді.
Сүйемін мен ата - анамды,
Меніөсіргенелімді.
3 - оқушы: 
Отандеген - атамекен,
Отандеген - туғанжер.
Отан - ана, Отан - пана,
Қазақстан - туған ел.
4 - оқушы: 
Отандыбізатамекен,
Депаялапайтамыз.
Өйткені оны мекенеткен
Бабамыз бен атамыз.
5 - оқушы: 
Отандыжас - кәріміз де,
Туғанжердепсүйеміз.
Өйткеніондабәріміз де,
Туып, өмірсүреміз.
Туғанжерінсүймейтінадамжоқ. Олайболса, туғанжертуралықандаймақал - мәтелдербіледіекенбіз?
1. Туғанжер - тұғырың
Туған ел - қыдырың.
2. Туғанжердіңкүні де ыстық, түні де ыстық.
3. Туғанжер – алтын бесік.
4. Туғанжердіңтопырағы да ыстық.
Хор: «Атамекен» (ата - аналардыңоындауында)
Мирас Ж. Смақовтың «Туған ел» өлеңіноқиды
10 - оқушы: 
Отандегеніміз - адамныңтуыпөскенжері, туған - туысқандарымен, жақындарыменбіргетұратынатамекені. ҚазақеліндетұратынадамдардыңОтаны - ҚазақстанРеспубликасы.
Бәрі: Қазақстан - Туыментұғырлы,
Елтаңбасыменеңселі,
Әнұраныменайбатты.
Мұғалім:- Балалар, 1992 жылы 4 маусымдажаңамемлекеттікрәміздер - Елтаңба, Ту бекітілді. Міне, бүгінгітаңдаҚазақстанөзалдынаТәуелсізмемлекет. БіздіңөзіміздіңТуымыз, Елтаңбамыз, Әнұранымыз бар. ЕгемендіҚазақстанбыз.
Хор: «Елтаңбасыелімнің» әні 
11 - оқушы: 
Тасжаратынсемсердейтілімдесің
Жүрегімде, дінімде, ділімдесің.
Байлығым, бақытымсың, ардақтыОтан
Ойым да, түнім де, күнімдесің.
12 - оқушы: 
Жаңағанақазағымныңтаңыатты,
Алумақсат Ел депалғыссауапты.
Әротбасы, әрбірқазақ, әрадам,
Тәуелсіздіксақтауүшінжауапты.
13 - оқушы: 
Ел тарихы, жертарихыөзіміз,
Болашақтыңқасиеттікөзіміз.
Барлықұлтпенбауырласыпжетелеу,
Ақ, қаранытіліптұрсасөзіміз.
Осы жердеата - анатәуелсіздіктақырыбынаөлеңоқиды.
Хор: «Бізөмірдіңгүліміз»
14 - оқушы:
Отан - меніңөзегім,
Қиыныңболсатөземін.
Алдағыбақытшақтарды,
Жүрегімменсеземін.
15 - оқушы: 
Отаным - меніңөзегім,
Қырыңдышарлап, кеземін.
Білукерекәрұрпақ,
Бес саусақтайөзелін.
16 - оқушы: 
Отаным - мәңгіқорғаным,
Қалаймынбақытқонғанын.
Сүйемінжәнесондықтан,
Өзенін, көлін, орманын.
17 - оқушы:
Бақыттыбопжүргенім,
Сеніңарқаң, ҰлыОтан.
Елімменіңтірегім,
Құшағыңдагүлатам.
18 - оқушы: 
Ата, Әжем, Әкем, анам -
Төртеуі де «Отан!» маған
Төртеуі де «Ботам» дейді
«Ер азамататан!» дейді
МақтанамынОтаныммен,
Отаныма «Ботамын»мен
19 - оқушы: 
Сарқылмайтынқуатым,
Тірегімсің сен, Отан!
Мәңгісоғыптұратын,
Жүрегімсің, сен Отан!
Хор: «СүйіктіОтаным»
20 - оқушы:
КеңбайтақҚазақстанменіңтуғанөлкем, оныңасқартаулары мен айдынкөлдері, жайқалғанорманы, жасылжайлауы - меніңақбесігім. Сондықтан да мен оны анамдайсүйемін.
Оқушылардыңшығармашылықжұмыстарытыңдалады.
Шығармаларыноқып, өзойларынортағасалады. Суреттерінтаныстырамын.
21 - оқушы:
Бізжасұлан - Отананаөркені
Үмітартқанболашағы, ертеңі.
Туғанелдіңдаңқынкөккеөрлетіп,
Гүлгебөлепжасартамызөлкені.
Ән «Бақыттыбалалықшақ»
22 - оқушы: 
Отандейміз от жаққанжерімізді,
Отандеймізөсіргенелімізді
Отандеймізтуғанжер, атамекен
Биік тау, орман, тоғайкөлімізді
Ата – анаорындауында «Туған ел» әнідомбыраныңсүйемелдеуімен.
23 - оқушы: 
Отандеймізкең - байтақастананы,
Жасылжайлау, жаңажол, жасқаланы.
Отанныңшеті де жоқ, шегі де жоқ
Олбірақөзүйіңненбасталады.
24 - оқушы: 
Қазақстан - көкбайрақты ел едің,
Сен дегенделүпілдейдіжүрегім.
Өзіңменіңмақтанышым, тірегім,
Өзіңменіңқуанышым, бақытым
25 - оқушы 
Қыранқұсымкөкаспандасамғасын,
Желбіресінкөкбайрағың сан ғасыр!
Жасұландар, берікұстатуыңды
Жарқыратыптуғанелдіңтаңбасын.
26 - оқушы: 
Қойнауы мол кенгетұнған
Кеңжайлауымалғатолған,
Жерұйықтайжерідархан
Жаны жомартелідархан
Бәрі: Олбіздің - Қазақстан!
Нұрай: «Отан» М. Мақатаевтыңөлеңіноқиды.
Хор: «БізҚазақстанбалаларымыз»
Қорытынды:
Бәрі: Қазақстан, сен заңғарбиіксің, кеңсің. Біздіңжанымызөзіңедегенмақтанышқабөленген. Бізсеніңатыңдыжербетіне жар саларперзентіңбіз, тәуелсіздіктімықтапқолғаұстайтынбалаңбыз!
Мұғалім:
Біз - тәуелсізқазақелініңеңжасжеткіншектеріміз. Сондықтанөзжерімізді, өзелімізді, әкелеріміз бен аталарымызсияқтықадірлеуге, сүюге, қорғауғатиістіекеніміздіестеншығармайықдегімкеледі.
Сауболыңыздар!5


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Менің Отаным - Қазақстан

Тәрбие сағатының тақырыбы: МеніңОтаным - Қазақстан
Мақсаты:
Білімділік: Жасұрпақты Отанын сүюге, еліміздің рәміздерін қастерлеуге, бай - қуатты ел екендігінмақтанетугеүйретіп, туғанеліне, жерінедегенсүйіспеншілігінарттырып, махаббатсезімінояту;
Дамытушылық: Отанын, туғанжерінқорғайбілуге, халқымыздыңталанттыақындарыныңөлеңдері мен ата - бабаларымыздыңөнгегеетіпқалдырғанданалықсөздеріарқылыоқушылардыұлтжандылыққа, атамекенінкөздіңқарашығындайсақтайбілуге, патриоттықсезімгетәрбиелеу;
Тәрбиелік: Ойларынжүйелітүрдежеткізебілу, шығармашылықпенжұмысжасап, мәнерлепөлеңоқып, мағынасынтүсінебілудағдыларындамыту.
Көрнекілігі: Елбасысуреті, ҚазақстанРеспубликасыныңкартасы, рәміздер, авторларыныңсуреттері, қанаттысөздер, гүлдер, слайд, Астана және Арал қалаларынабайланыстысуреттер.
Тәрбиеүрдісі: Азаматтық, патриоттықжәнеполимәдениеттіктәрбие беру.
Барысы: І Ұйымдастырукезеңі
Оқушылардыдөңгелентетұрғызып, қонақтардықарсыалып, тәрбиесағатыныңтақырыбыментаныстырамын.
Бізбүгіната - аналарменбірлесеотырып, «МеніңОтаным - Қазақстан» тақырыбындатәрбиесағатынөткеліотырмыз. ӨтубарысындаөзОтанымызтуралы ой - пікірлеріміздіортағасалып,, Отандарыңаарнапсалғансуреттеріңдікөреміз, өзойларыңнанжазғаншығармаларыңдытыңдаймыз.
ҚазақстанРеспубликасыныңМемлекеттікӘнұраныорындалады.
- Балалар, біздіңОтанымызқалайаталадыекен?
- Қазақстан
- Қазақстанжеріқандай?
- Қазақстанжеріүлкен, әдемі, әрі бай.(слайд)
- Дұрысайтасыңдар, балалар, Қазақстанжерібатыстаншығысқақарай 300 000 шақырымға, солтүстіктеноңтүстіккеқарай 1700 шақырымғасозылыпжатыр.(ҚР - ныңфизикалықкартасынанкөрсету)
- Біздіңеліміз - жерініңкеңдігіменқатар, табиғибайлығы да мол мемлекет. Өріс толы малы, тайдайтулағанбалығы, теңіздейтолқығанегіні, дала толы аң - құсы, таусылмаскенбайлығы да жеткілікті, мол.(слайдтанкөрсетіледі)
Хор: «Отан»
- Балалар, «Отан» дегенсөздіқалайтүсінеміз?(ой - пікірлерінтыңдау)
- Осы айтылғанойларымыздыңдұрыстығынакөзжеткізуүшінқазірмынадайөлеңшумақтарынтыңдапкөрсек.
1 - оқушы:
Көпаузынантүспейтін, Отан - сеніңата - анаң,
Отандегеннемене?, Отан - досың, бауырың.
Оныңтұлғатүскейпін, Отан - өлкең, астанаң,
Достымбілгіңкелеме? Отан - аудан, ауылың.
2 - оқушы:
Отан - жерім, Отан - суым,
Отан - қуат, нәрбереді.
Отан - ұран, Отан - туым,
Отанмәңгігүлденеді.
Сүйемін мен Отанымды,
Гүлжайнағанжерімді.
Сүйемін мен ата - анамды,
Меніөсіргенелімді.
3 - оқушы:
Отандеген - атамекен,
Отандеген - туғанжер.
Отан - ана, Отан - пана,
Қазақстан - туған ел.
4 - оқушы:
Отандыбізатамекен,
Депаялапайтамыз.
Өйткені оны мекенеткен
Бабамыз бен атамыз.
5 - оқушы:
Отандыжас - кәріміз де,
Туғанжердепсүйеміз.
Өйткеніондабәріміз де,
Туып, өмірсүреміз.
Туғанжерінсүймейтінадамжоқ. Олайболса, туғанжертуралықандаймақал - мәтелдербіледіекенбіз?
1. Туғанжер - тұғырың
Туған ел - қыдырың.
2. Туғанжердіңкүні де ыстық, түні де ыстық.
3. Туғанжер – алтын бесік.
4. Туғанжердіңтопырағы да ыстық.
Хор: «Атамекен» (ата - аналардыңоындауында)
Мирас Ж. Смақовтың «Туған ел» өлеңіноқиды
10 - оқушы:
Отандегеніміз - адамныңтуыпөскенжері, туған - туысқандарымен, жақындарыменбіргетұратынатамекені. ҚазақеліндетұратынадамдардыңОтаны - ҚазақстанРеспубликасы.
Бәрі: Қазақстан - Туыментұғырлы,
Елтаңбасыменеңселі,
Әнұраныменайбатты.
Мұғалім:- Балалар, 1992 жылы 4 маусымдажаңамемлекеттікрәміздер - Елтаңба, Ту бекітілді. Міне, бүгінгітаңдаҚазақстанөзалдынаТәуелсізмемлекет. БіздіңөзіміздіңТуымыз, Елтаңбамыз, Әнұранымыз бар. ЕгемендіҚазақстанбыз.
Хор: «Елтаңбасыелімнің» әні
11 - оқушы:
Тасжаратынсемсердейтілімдесің
Жүрегімде, дінімде, ділімдесің.
Байлығым, бақытымсың, ардақтыОтан
Ойым да, түнім де, күнімдесің.
12 - оқушы:
Жаңағанақазағымныңтаңыатты,
Алумақсат Ел депалғыссауапты.
Әротбасы, әрбірқазақ, әрадам,
Тәуелсіздіксақтауүшінжауапты.
13 - оқушы:
Ел тарихы, жертарихыөзіміз,
Болашақтыңқасиеттікөзіміз.
Барлықұлтпенбауырласыпжетелеу,
Ақ, қаранытіліптұрсасөзіміз.
Осы жердеата - анатәуелсіздіктақырыбынаөлеңоқиды.
Хор: «Бізөмірдіңгүліміз»
14 - оқушы:
Отан - меніңөзегім,
Қиыныңболсатөземін.
Алдағыбақытшақтарды,
Жүрегімменсеземін.
15 - оқушы:
Отаным - меніңөзегім,
Қырыңдышарлап, кеземін.
Білукерекәрұрпақ,
Бес саусақтайөзелін.
16 - оқушы:
Отаным - мәңгіқорғаным,
Қалаймынбақытқонғанын.
Сүйемінжәнесондықтан,
Өзенін, көлін, орманын.
17 - оқушы:
Бақыттыбопжүргенім,
Сеніңарқаң, ҰлыОтан.
Елімменіңтірегім,
Құшағыңдагүлатам.
18 - оқушы:
Ата, Әжем, Әкем, анам -
Төртеуі де «Отан!» маған
Төртеуі де «Ботам» дейді
«Ер азамататан!» дейді
МақтанамынОтаныммен,
Отаныма «Ботамын»мен
19 - оқушы:
Сарқылмайтынқуатым,
Тірегімсің сен, Отан!
Мәңгісоғыптұратын,
Жүрегімсің, сен Отан!
Хор: «СүйіктіОтаным»
20 - оқушы:
КеңбайтақҚазақстанменіңтуғанөлкем, оныңасқартаулары мен айдынкөлдері, жайқалғанорманы, жасылжайлауы - меніңақбесігім. Сондықтан да мен оны анамдайсүйемін.
Оқушылардыңшығармашылықжұмыстарытыңдалады.
Шығармаларыноқып, өзойларынортағасалады. Суреттерінтаныстырамын.
21 - оқушы:
Бізжасұлан - Отананаөркені
Үмітартқанболашағы, ертеңі.
Туғанелдіңдаңқынкөккеөрлетіп,
Гүлгебөлепжасартамызөлкені.
Ән «Бақыттыбалалықшақ»
22 - оқушы:
Отандейміз от жаққанжерімізді,
Отандеймізөсіргенелімізді
Отандеймізтуғанжер, атамекен
Биік тау, орман, тоғайкөлімізді
Ата – анаорындауында «Туған ел» әнідомбыраныңсүйемелдеуімен.
23 - оқушы:
Отандеймізкең - байтақастананы,
Жасылжайлау, жаңажол, жасқаланы.
Отанныңшеті де жоқ, шегі де жоқ
Олбірақөзүйіңненбасталады.
24 - оқушы:
Қазақстан - көкбайрақты ел едің,
Сен дегенделүпілдейдіжүрегім.
Өзіңменіңмақтанышым, тірегім,
Өзіңменіңқуанышым, бақытым
25 - оқушы
Қыранқұсымкөкаспандасамғасын,
Желбіресінкөкбайрағың сан ғасыр!
Жасұландар, берікұстатуыңды
Жарқыратыптуғанелдіңтаңбасын.
26 - оқушы:
Қойнауы мол кенгетұнған
Кеңжайлауымалғатолған,
Жерұйықтайжерідархан
Жаны жомартелідархан
Бәрі: Олбіздің - Қазақстан!
Нұрай: «Отан» М. Мақатаевтыңөлеңіноқиды.
Хор: «БізҚазақстанбалаларымыз»
Қорытынды:
Бәрі: Қазақстан, сен заңғарбиіксің, кеңсің. Біздіңжанымызөзіңедегенмақтанышқабөленген. Бізсеніңатыңдыжербетіне жар саларперзентіңбіз, тәуелсіздіктімықтапқолғаұстайтынбалаңбыз!
Мұғалім:
Біз - тәуелсізқазақелініңеңжасжеткіншектеріміз. Сондықтанөзжерімізді, өзелімізді, әкелеріміз бен аталарымызсияқтықадірлеуге, сүюге, қорғауғатиістіекеніміздіестеншығармайықдегімкеледі.
Сауболыңыздар!

Общая информация

Номер материала: 283224

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG