Инфоурок / Украинский язык / Другие методич. материалы / Методические рекомедации по составлению рабочих программ для учителей украинского языка и литературы

Методические рекомедации по составлению рабочих программ для учителей украинского языка и литературы


библиотека
материалов


Методичні рекомендації

по складанню робочої програми

з української мови та літератури


Програма – це нормативно-правовий документ, обовязковий для виконання в повному обсязі. Програма фіксує мету, об’єм та зміст освіти певного рівня та певної спрямованості, заплановані результати засвоєння освітньої програми з даного предмету, визначає логічну послідовність засвоєння елементів змісту, рекомендації за кількістю годин на кожну тему, розподіл їх по годинам навчання, виявлення рівня та норми оцінки знань учнів.

Робоча програма – це нормативно-управлінський документ конкретного освітнього закладу, який повинен забезпечити досягнення запланованих результатів засвоєння основної освітньої програми основної загальної освіти. В той же час робоча програма – інструмент, за допомогою якого вчитель визначає оптимальні та найбільш ефективні для даного класу зміст, форми, методи та прийоми організації освітнього процесу відповідно з результатами, визначеними ФГОС. Крім того відповідно з пунктом 15 (розділ 3) ФГОС ООО основна освітня програма основної загальної освіти містить обовязкову частину та частину формовану учасниками освітнього процесу.

При написані програм з української мови, української літератури рекомендовано використовувати таку нормативну базу:

1.  Федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти / Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.12.2010 р. №1897).

2. Про затвердження федерального переліку підручників, які рекомендовані до використання в освітньому процесі у 2014/2015 навчальному процесі.

3. Закон РФ «Про освіту»;

4. Наказ Міносвіти РФ від 05.03.2004 р. №1089 «Про затвердження федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

5.Лист Міносвіти РФ від 20.02.2004 р. №03-51-10/14-03 «Про введення федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

6. Наказ Міносвіти РФ від 09.03.2004 р. №1312 «Про затвердження федерального базисного навчального плану і приблизних навчальних планів для загальноосвітніх закладів РФ, які реалізують програми загальної освіти»;

7. Федеральний компонент державного стандарту загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1089 від 09.03.2004;

8. Федеральний базисний навчальний план для основної загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1312 від 05.03.2004;

9. Закона Республіки Крим «Про освіту»  ( стаття ).

10.  Навчальний план освітньої організації на 2015/2016 навчальний рік.

Основні вимоги при створенні робочої програми з предмету українська мова, українська література:


 1. Облік основних положень основної освітньої програми освітнього закладу.

 2. Відображення взаємозв’язку програм, визначальних змістом основної загальної освіти освітнього закладу та орієнтованих на досягнення особистих, предметних та мета предметних результатів ( програми розвитку УУД, виховання та соціалізації учнів, корекційної роботи, якщо в школі є діти з обмеженими можливостями здоров’я), а також взаємозв’яки освітніх програм в рамках освітньої галузі.

 3. Наявність ознак нормативного документа.

 4. Послідовність розташування та взаємозв’язок усіх елементів змісту курсу, методів, організаційних форм та засобів освіти.

 5. Повнота розкриття мети та цінності освіти з включенням у програму всіх необхідних й достатніх для реалізації поставленої мети елементів змісту.

 6. Конкретність представлення елементів змісту освіти.


Рекомендована структура робочої програми з предмету українська мова,

українська література:

 1. Титульний лист.

 2. Пояснювальна записка,в якій конкретизується загальна мета основної загальної освіти по предмету.

 3. Загальна характеристика предмета, або курсу.

 4. Опис місця предмета, курсу в навчальному плані.

 5. Особисті, мета предметні та предметні результати освоєння предмету, курсу.

 6. Зміст предмета, курсу.

 7. Тематичне планування з визначенням основних видів навчальної діяльності.

 8. Опис навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

 9. Заплановані результати вивчення предмета, курсу.


 1. Титульний лист

Титульний лист складається з:

 1. Повне найменування освітнього закладу.

 2. Гриф узгодження програми (із зазначенням дати проведення та номера протоколу засідання методичного обєднання школи).

 3. Гриф узгодження програми директором школи (із зазначенням дати та номера наказу керівника ОЗ).

 4. Назва предмета, курсу, для вивчення якого написана програма.

 5. Зазначення паралелі/ класу, в яких вивчається предмет, курс.

 6. Прізвище, ім’я, по батькові педагога (або декілька педагогів), які розробили та реалізують предмет, курс.

 7. Назва населеного пункту, в якому підготовлена програма.

 8. Рік складання програми.


 1. Пояснювальна записка

Призначення пояснювальної записки полягає в тому, щоб скорочено охарактеризувати специфіку й значення даного предмета для рішення загальної мети та завдання освіти, визначених у освітній програмі даної ступені навчання.

В пояснювальній записці вказують:

 • назва, автор та рік видання авторської/приблизної програми, на основі якої була розроблена робоча програма, підручники, якими дозволено користуватися в процесі навчання;

 • конкретизується мета та завдання предмета в області формування системи особистих, мета предметних та предметних результатів навчання та освоєння змісту предмета, курсу;

 • загальна характеристика предмета, курсу; принципи відбору навчального матеріалу, які реалізовані в програмі підходи;

 • опис місця предмета, курсу в навчальному плані;

 • особисті, мета предметні, предметні результати освоєння навчального предмета, курсу;

 • зміни внесені в програму, їх обґрунтування (причини та доцільність змін);

 • зміст предмета, курсу;

 • навчально-тематичний план та календарно-тематичне планування;

 • опис навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

 • заплановані результати вивчення навчального предмета, курсу.


Найбільш типові помилки в робочих програмах:


 1. Не враховуються мета та завдання програми школи.

 2. Відсутність деяких обовязкових розділів.

 3. Не завжди передбачається забезпечення програми необхідним навчально-методичним комплексом.

 4. Не дотримується принцип взаємозвязку з іншими програмами освітньої галузі.

 5. Вимоги до рівня підготовки учнів не прописані через мету – результати навчання.

 6. Не переглянуто зміст курсу.

 7. Відсутня система контролюючих матеріалів.


Складності, які виникають при складані робочих програм можуть бути подолані при зміні характеру роботи методичних обєднань. Одним з пріоритетних напрямків їх діяльність на етапі переходу на ФГОС нового покоління можуть стати розробки змісту таких програм, їх методичного забезпечення, а також їх апробації. При цьому методична робота набуває системний характер, орієнтований на забезпечення якості навчання. Для того щоб дотримати усі необхідні вимоги ФГОС в освітньому закладі, повинно бути розроблено та затверджено як внутрішній локальний акт «Положення про робочу програму». В цьому положенні освітній заклад прописує норми виконання робочих програм. На початок кожного навчального року всі робочі програми в освітньому закладі проходять процедуру узгодження колегіальним органом, який записаний в уставі школи (педагогічний рада), та узгоджений директором не пізніше ніж 31 серпня.


Алгоритм складання робочої програми


Розробка робочої програми вимагає достатньо високого рівня професійної майстерності педагога, вміння планувати та прогнозувати, як свою діяльність й діяльність учнів. В наслідок цього, особливо у молодого вчителя, може виникнути переконання, що подібних складнощів краще взагалі уникати й використовувати вже існуючі типові програми. Однак подібна позиція, виключає особистість педагога з процесу проектування курсу, предмета, істотно обмежує його можливості, зводячи їх до ролі виконавців чужого проекту. Як правило, в результаті цього у педагога не формується цілісного уявлення про вивчення предмету, курсу. Тому рекомендується наступна послідовність дій, яка дозволяє вчителю самостійно розробляти програму:

 1. Вибрати програму (авторську, при її відсутності – приблизну) з навчального курсу та відповідні підручники, рекомендовані (допущені) Міністерством освіти Російської Федерації.

 2. Зіставити мету вивчення навчального предмету в авторській навчальній програмі з метою, сформованою в приблизній (типовій) програмах,а також з метою та завданням основної освітньої програмі конкретного освітнього закладу. Впевнитись в їх відповідності, що дозволяють враховувати вимоги ФГОС, а також замовлення на освітні вимоги.

 3. Впевнитися, в тому що вимоги до рівня підготовки випускників в даній програмі відповідають вимогам приблизної програми. Визначити знання, вміння, способи діяльності випускників, які не включені в авторську програму чи перевищують вимоги до рівня підготовки випускників.

 4. Прописати мету – орієнтири освоєння учнями навчального змісту : «учень навчиться», «учень отримає можливість навчатися». Прописати мету – орієнтири формування УУД.

 5. Зіставити зміст авторській чи приблизної (типової) програм. Виділити дидактичні одиниці, які не включенні в авторську програму. Визначити розділи, теми, які носять надлишковий характер. Внести до програми відповідні корективи.

 6. Визначити послідовність тем та кількість годин на вивчення кожної з них.

 7. Підібрати та розробити засоби контролю освоєння учнями змісту програми.

 8. Скласти робочу програму згідно змісту, який є в Положенні про робочу програму конкретного освітнього закладу.Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-370410

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG