Инфоурок / Технология / Другие методич. материалы / Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по коммерческим дисциплинам

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по коммерческим дисциплинамМосковские документы для аттестации!

124 курса профессиональной переподготовки от 4 795 руб.
274 курса повышения квалификации от 1 225 руб.

Для выбора курса воспользуйтесь поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВА).

ДИПЛОМ от Столичного учебного центра: KURSY.ORG


библиотека
материалов

8


Міністерство освіти і науки України

Криворізький державний комерційно-економічний технікум


Методичний посібник

для організації самостійної роботи студентів з дисципліни

«Комерційна діяльність»


для студентів спеціальності

5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»
ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання

циклової комісії торгівлі та менеджменту

«31» серпня 2015 р. №1

Розробив викладач вищої категорії


_________Т.Й. Захарченко


м. Кривий Ріг

2015 рік

Пояснювальна записка


Перехід до ринкової економіки, поява великого різноманіття організаційно-правових форм підприємств, розвиток конкуренції, потреба широкого впровадження сучасного обладнання та прогресивних технологій зумовили необхідність в нових підходах до комерційної діяльності.

Нові ринкові умови торгової діяльності вимагають підготовки нового універсального типу комерційного працівника – ініціативного, самостійного, заповзятливого: комерсанта широкого профілю, здатного успішно здійснювати свою діяльність в нових економічних умовах.

Програма дисципліни «Комерційна діяльність» розроблена відповідно до навчального плану спеціальності 5.03 05 1001 «Товарознавство та комерційна діяльність».

На вивчення дисципліни відводиться 135 годин, з яких 74 – аудиторних і 61година – самостійна робота студентів. Аудиторні години розподіляються наступним чином: 42 – лекції, 20 – практичні роботи, 12 - семінарські заняття . Опанування курсу завершується складанням іспиту.

Метою дисципліни « Комерційна діяльність» є надання знань щодо комерційної класифікації товарів і послуг, комерційних зв’язків і комерційних служб підприємств, комерційної діяльності в оптовій та роздрібній торгівлі.

Предмет дисципліни: товарні ресурси та асортимент товарів на торговельному підприємстві.

Завдання дисципліни:визначити зміст поняття і суть комерційної діяльності, визначити місце товарів і послуг як об’єктів комерційної діяльності; засвоїти основи функціонування оптового ринку; вивчити закономірності організації комерційної діяльності в оптовій та роздрібній торгівлі, особливості організації закупівельної діяльності; засвоїти основи формування асортименту товарів на підприємствах оптової торгівлі та управління товарними запасами; вивчити особливості організації оптового продажу товарів та їх постачання у роздрібну торговельну мережу; засвоїти форми та методи досягнення комерційного успіху, закономірності формування асортименту товарів та вивчення попиту населення, товаропостачання роздрібної торговельної мережі.

Зміст дисципліни (перелік назв змістових модулів (тем):

Розділ1.Основи комерційної діяльності

Тема 1.1. Суть роль, зміст і завдання комерційної роботи.

Тема 1.2. Характер і зміст процесів, що здійснюються в торгівлі.

Тема 1.3 Комерційна інформація та її зміст.

Розділ 2. Зміст комерційної роботи підприємства торгівлі

Тема 2.1. Особливості комерційної діяльності оптових та роздрібних підприємств.

Тема 2.2. Комерційна робота з оптової закупівлі товарів

Тема 2.3. Оптові ярмарки (виставки) та їх роль в закупівлі товарів. Організація біржової торгівлі. Торгівля на аукціонах, конкурсах (тендерах).

Тема 2.4 Комерційна робота з оптового і роздрібного продажу товарів.

Розділ 3. Методи вивчення потреби у товарах роздрібних та оптових підприємств

Тема 3.1.Задачі комерційних служб торговельних підприємств по оцінці ситуації на ринку окремих товарних груп та товарів.

Тема 3.2.Знчення і задачі вивчення купівельного попиту у торгівлі.

Тема 3.3.Організація та проведення комплексних заходів, які характеризують споживчі оцінки асортименту та якості товарів (опитування покупців виставки-продажі, дегустації та інше).

Тема 3.4.Вибір асортиментної політики підприємства.

Тема 3.5 Аналіз товарних запасів, надходження та реалізації товарів. Управління товарними запасами.

Розділ 4. Організація господарських зв’язків у торгівлі. Організація роботи комерційних служб на підприємствах

Тема 4.1.Суть і порядок регулювання господарських зв’язків у торгівлі.

Тема 4.2. Значення оптової торгівлі в організації закупки товарів на постачання роздрібних підприємств.

Тема 4.3. Нормативні документи, які регулюють взаємовідносини сторін, з поставок товарів, їх зміст.

Тема 4.4. Договори поставки, їх значення в організації комерційних відносин між постачальниками та покупцями.

Тема 4.5. Договір контрактації. Заявки і замовлення на товари

Тема 4.6. Організація контролю за виконанням комерційних договірних зобов’язань з поставки товарів. Майнова відповідальність сторін.

Тема 4.7. Форми і методи комерційних розрахунків. Основні фінансові документи комерційного підприємств.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» студент повинен знати:

 • організаційні форми функціонування підприємств торгівлі у ринковій концепції управління, основи професійної етики комерсанта;

 • формування масштабу діяльності та товарного профілю роздрібних (оптових) підприємств відповідно з економією доцільністю;

 • нормативні документи, які регламентують виробничу діяльність підприємств торгівлі;

 • правові та законодавчі основи комерційної діяльності;

 • директивні та нормативні документи з організації оптової та роздрібної торгівлі в Україні;

 • вимоги до комерційної інформації та шляхи оволодіння нею;

 • джерела надходження товарів;

 • взаємовідносини з комерційними, інформаційно-консультативними центрами, торгово-збутовими біржами;

 • взаємовідносини з транспортними організаціями;

 • організацію складського господарства;

 • методи та форми стимулювання попиту.

Повинен вміти:

 • керуватися у своїй діяльності положеннями нормативно-технічної документації, які регулюють торгово-комерційну діяльність;

 • визначати потребу у товарах;

 • використовувати політику цін і кон’юнктури ринку для досягнення ефективної роботи підприємства торгівлі;

 • організовувати вивчення попиту;

 • забезпечувати збереження товарно-матеріальних цінностей;

 • активно використовувати етапи проведення оптових ярмарок, товарних бірж, аукціонів;

 • організовувати договірну роботу з постачальниками.

Державний освітній стандарт для підготовки фахівця даного профілю передбачає вивчення багатьох загально професійних і спеціальних дисциплін, які дозволяють майбутньому спеціалісту успішно вести торгову справу в різних ланках.

Місце у структурно-логічній схемі: дисципліна «Комерційна діяльність» вивчається після таких дисциплін як: «Теоретичні основи товарознавства», «Обладнання підприємств торгівлі», «Організація і технологія торговельних процесів» та передує вивченню дисциплін «Основи торговельного підприємництва», «Логістика» , «Етика бізнесу».

Зміст програмного матеріалу передбачає використання розвиваючих форм і методів навчання: опорних конспектів,узагальнюючих таблиць,схем, тестових завдань та ін. Методика вивчення дисципліни будується на основі сполучення теоретичного навчання і практичних занять.

На практичних заняттях студенти мають можливість придбати навички роботи з положеннями нормативно-технічної документації, які регулюють торгово-комерційну діяльність; визначати потребу у товарах; використовувати політику цін і кон’юнктури ринку для досягнення прибуткової роботи підприємства; організовувати вивчення попиту; забезпечувати збереження товарно-матеріальних цінностей; організовувати договірну роботу з постачальниками.

Велика роль при вивченні цієї навчальної дисципліни відводиться самостійній роботі студентів. Вона запланована для проведення в урочний та позаурочний час. Аудиторна самостійна робота виконується безпосередньо на заняттях (лекційних, практичних, ) під керівництвом викладача.

Поза аудиторна самостійна робота виконується особисто студентами вдома, в бібліотеці або в навчальному кабінеті (№ 402), при необхідності студент може одержати консультацію викладача (згідно графіка консультації).

Характер цієї самостійної роботи такий, що потребує від студента активної розумової діяльності, вміння працювати з навчальною літературою самостійного виконання різних пізнавальних завдань, самоконтролю.Зміст методичних рекомендацій


«Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студента»

містять таку інформацію з кожної теми навчальної дисципліни:

 • номер, назву теми;

 • знання та вміння з конкретної теми;

 • обсяг годин для самостійного вивчення;

 • рекомендовані джерела для підготовки;

 • запитання та завдання для поза аудиторної самостійної роботи;

 • методичні рекомендації що до послідовності самостійного вивчення теми;

 • питання для самоконтролю.

Для самостійної підготовки по окремим темам курсу рекомендовано таку схему вивчення матеріалу:

- знайомство з питаннями плану лекцій;

- робота з літературою;

- вивчення та осмислення теоретичних положень теми з урахуванням інформації, одержаної під час лекції;

- виконання конкретних завдань самостійної роботи з теми;

- самостійне оцінювання засвоєння матеріалу по темі шляхом усних відповідей на приведені контрольні питання


Види поза аудиторної самостійної роботи:


 • Робота з підручниками, навчальними посібниками, довідниками, нормативною документацією, матеріалами періодичного друку та ін.;

 • складання доповідей, рефератів, звітів та ін.;

 • складання таблиць, схем по заданій темі;

 • складання опорних конспектів з питань теми;

 • складання, вирішення задач, ситуацій, кросвордів;

 • складання проблемних діалогів, контрольних питань.


Вимоги до виконання самостійної роботи


Вся самостійна робота виконується в окремому зошиті(див. додаток 1) за виключенням доповідей (рефератів), які оформлюються окремо (обсяг - до 10 друкованих сторінок (оформлення цієї роботи здійснюється за правилами оформлення курсових робіт, рефератів, докладів та інш. - додаток 2)

Завдання індивідуального плану видається викладачем по мірі вивчення тем навчальної дисципліни. Всі завдання згруповані по темам. Терміни виконання завдань по кожній темі - останнє заняття з теми (найчастіше-це практична робота).

В зазначені терміни зошит надається викладачу для перевірки. Паралельно (під час консультації або заліку) викладач оцінює знання, згідно вказаної форми поточного контролю (усне опитування, перевірка звіту, реферату, опорних конспектів, тестування, розв’язування задач , зачитуванні діалогів та ін.).

Оцінка за самостійну роботу обов’язково враховується при оцінюванні знань з теми чи розділу і впливає на загальну підсумкову оцінку.

В разі невиконання індивідуального плану самостійної роботи студент не допускається до рубіжного контролю, заліку. За індивідуальним графіком він повинен відпрацювати всі завдання та звітувати перед викладачем.

Нижче надається методика вивчення конкретних тем дисципліни з відповідними завданнями для самостійної роботи.

Рекомендована література:

Законодавчі акти та нормативні документи:

1.Господарський кодекс України [Текст] : офіц. текст : [в редакції ВВР № 763-VII від 23.02.2014, ї з змінами, внесеними згідно із Законами № 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883, № 1255-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.912 , № 1258-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.936 , № 1315-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 31, ст.1058 ,№ 1508-VII від 17.06.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1167.

2.Про господарські товариства [Текст] : офіц. текст : [в редакції Закону України № 1577-12 від 19.09.91 (зі змінами): http://kodeksy.com.ua/pro_gospodars_ki_tovaristva.htm

3. Про споживчу кооперацію [Текст] : офіц. текст : [в редакції Закону України № 2266 від 10.04.92 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259 , N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80.

4. Про захист прав споживачів [Текст] : офіц. текст : [в редакції Закону України № 3161-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 7, ст.84). із змінами, внесеними Законом України № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 № 5284-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.488 № 5312-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.500 № 5463-VI від 16.10.2012].

5 . Про безпечність та якість харчових продуктів [Текст] : офіц. текст : [в редакції Закону України №  2809-IV від 06.09.2005 р. із змінами та доповненнями.

6. Цивільний кодекс України редакція від 30.09.2015,

7. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами[Текст] : офіц. текст : [в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань  європейської інтеграції України № 185 від 11.07.2003 р із змінами та доповненнями.

8 . Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами[Текст] : офіц. текст : [в редакції Наказу Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України № 98 від 11.03.2004р. . із змінами та доповненнями.

9. Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів[ Текст] : офіц. текст : [в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1177 від 17 серпня 2002 р.

10. Про затвердження Порядку гарантійного ремонту(обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів [Текст] : офіц. текст : [в редакції Наказу Кабінету Міністрів України № 506 від 11.04. 2002р.

11.Про затвердження правил торгівлі на ринках[в редакції Наказу Мінекономіки та питань європейської інтеграції України,МВС,ДПА, Держстандарту № 57\188\84\105 від 26.02. 2002р.

12. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами [ Текст] : офіц. текст : [в редакції наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 37 від 13 березня 1995 р. зі змінами № 342 від 8.08.1997 р. та 194 від 8.04.1998 р.

13.Правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі[ Текст] : офіц. текст : [в редакції наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 369 від 8 липня 1996 р. зі змінами та доповненнями № 402 від 7.07.198 р.

Навчальна

основна:

14.Балабанов А.В. Оптовая торговля: Маркетинг и коммерция [Текст]: Балабанов А.В. учебник, М.: Экономика, 1990.

15.Брагин Л.А. Торговое дело: экономика и организация[Текст]: Брагин Л.А., Данько Т.П. учебник, М.: ИНФРА-М, 1999.

16.Гальчинський А.С. Основи економічної теорії [Текст]: Гальчинський А.С., Єщенко П.С. навчальний посібник, К.: Вища школа, 1995.

17. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика[Текст]: Герасимчук В.Г. навчальний посібник, К.: Вища школа, 1994.

18.Дашков Л.П. Коммерция и технология торговки [Текст]: Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. учебник, М.: ИВЦ Маркетинг, 2000.

19.Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий [Текст]: Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. ученик, М.: ИВЦ Маркетинг, 2000.

20.Кисельов А.П. Основи бізнесу[Текст]: Кисельов А.П. навчальний посібник, К.: Вища школа, 1997.

21.Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії[Текст]: Ніколенко Ю.В., Віденко М.М. підручник, К.: Вища школа, 1998.

22.Осипова Л.В. Основы коммерческой деятельности [Текст]: Осипова Л.В., Синяева И.М. ученик, М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

23.Панкратов Ф.Г. Комерційна справа. [Текст]: Панкратов Ф.Г, Серьогіна Т.К. навчальний посібник для вузів, Рівне: Вертекс, 2002.

24.Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. [Текст]: Панкратов Ф.Г, Серегина Т.К. учебник для вузов, М.:, ИВЦ Маркетинг, 2000.

торговых процессов: [Текст]: Панкратов Ф.Г, Серегина Т.К. учебник, М.: Экономика, 1990.

25.Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность[Текст]: Панкратов Ф.Г. учебник, М.: корпорация Дашков и К , 2004 г.

26.Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность[Текст]: Половцева Ф.П. учебник, М.: ИНФРА – М, 2001.

27.Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг ( за ред.. проф..Апопія В.В., проф.. Гончарука Я.А.) [Текст]: Апопій В.В., проф.. Гончарук Я.А підручник, Львів,ЛКА, 2001- 450 с.

28.Крикоровцева Н.О. Комерційна діяльність. [Текст]: Крикоровцева Н.О. навчальний посібник, К.;2007р.

29. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности[Текст]: Памбухчиянц О.В.учебник, М.:2007.


додаткова:

30.Евдокимов Ф.И. Азбука маркетинга [Текст]: Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. учебное пособие, Д.: Стакер. 1998.

31.Емельянова О.Я. Как стать предприимчивым и богатым: из американских рецептов –[Текст]: Емельянова О.Я, учебное пособие, М.: Молодая гвардия, 1991.

32.Панкратов Ф.Г. Организация и технология торговых процессов: [Текст]: Панкратов Ф.Г, Серегина Т.К. учебник, М.: Экономика, 1990.

33. Шевеленко С.Д. Підприємництво і підприємницька діяльність[Текст]: Шевеленко С.Д., Ф7.

34.Щербіна В.С. Господарське право України: [Текст]: Щербіна В.С. Навчальний посібник для студентів вузів-К: Атіка, 1999,посібник, К.: Вища школа, 1997.


Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Криворізький державний комерційно-економічний технікум
Зошит


для виконання

самостійної роботи

з навчальної дисципліни "Комерційна діяльність"

студент гр. _________

________________________________


Викладач: ______________________
Кривий РігДодаток Б


Міністерство освіти і науки України

Криворізький державний комерційно-економічний

технікум

Реферат (доповідь)


з навчальної дисципліни

" Комерційна діяльність "

на тему: __________________________________

студент гр. _________

________________________________

Викладач: ______________________

Кривий Ріг


Самостійна робота № 1

Розділ 1. Основи комерційної діяльності.

Суть роль, зміст і завдання комерційної роботи. Поняття і суть комерційної роботи. Розвиток комерційної діяльності на Русі. Характер і зміст процесів, що здійснюються в торгівлі. Предмет, зміст і завдання курсу «Комерційна діяльність»

Роль і завдання розвитку комерційної роботи на сучасному етапі. Роль і завдання розвитку комерційної роботи в умовах ринкових відносин.

Комерційна інформація та її зміст. Поняття комерційної інформації і комерційної таємниці Забезпечення захисту комерційної таємниці Роль товарних знаків у комерційній роботі

Мета:

знати: концепцію розвитку комерційної роботи в умовах ринку; завдання розвитку комерційної роботи на сучасному етапі; поняття комерційної роботи, її мету, правову, економічну основу комерційної діяльності згідно законів України «Про підприємство», «Про підприємництво», права і обов’язки комерсанта, поняття комерційного ризику, засоби його зменшення, функції комерсанта; поняття комерційної інформації, забезпечення захисту комерційної таємниці, товарні знаки.

вміти: визначити зміст і завдання комерційної роботи; працювати з документами, які містять в собі комерційну таємницю, відрізняти товарні знаки; самостійно приймати комерційні рішення, зменшувати величину комерційного ризику.

Обсяг годин: 10

Форми контролю: перевірка конспектів; перевірка доповідей, виступів, рефератів;опитування, ви рішення ситуаційних завдань; тестування; самостійна письмова робота; захист реферату; захист доповіді.

Запитання та завдання для самостійного вивчення:

1.Підготувати реферат на тему:

 • Розвиток комерційної діяльності на Україні ”

 • Товарний знак – візитна картка підприємства на споживчому ринку товарів ”

 • Із історії розвитку комерції ”.

2.Підготувати виступ на тему:

 • Успішна комерційна діяльність - запорука успіху підприємства на товарному ринку ”

 • Комерційна таємниця….Чи вся комерційна діяльність підприємства здійснюється під грифом “ секретно ”?

 • Про відомі торгові марки вітчизняних товаровиробників ”

3.Скласти схему: “ Процеси і операції, що виконуються в торгівлі ”.

4.Скласти схему: “ Зв’язок дисципліни “Комерційна діяльність ” з іншими спеціальними дисциплінами ”

5.Підготувати виступ на тему: “ Сутність та зміст комерційної діяльності ”.

6.Скласти тести перевірки знань студентів з розділу “ Основи комерційної діяльності ”.

Джерела для підготовки:

Л -15 -18, Л-23, стор.7-22,43-65

Л- 27, стор.1-30,32-46.

Л- 28, стор.6-35,36-54,

Л- 29,стор.11,19-33, 96-119.156-166


Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи:

1.Підготувати реферат на тему:

 • Розвиток комерційної діяльності на Україні ”

 • Товарний знак – візитна картка підприємства на споживчому ринку товарів ”

 • Із історії розвитку комерції ”.

1.1.Реферат є самостійною письмовою роботою, яку виконує студент при опануванні теми та підготовці до практичного заняття, тестування за темою, до складання заліку з дисципліни і оцінюється додатковою оцінкою

Тема реферату обирається студентом самостійно з числа запропонованих викладачем.

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної проблеми, сучасної літератури, а також засвідчує володіння навичками логічного аналізу та узагальнення матеріалу, його системного викладу.

Реферат показує здатність автора розбиратися у фахових питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати наукові ідеї та положення для методологічного аналізу проблематики.

Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без вказівок джерел літературних текстів не допускається.

Загалом текст реферату повинен бути в обсязі 10 сторінок друкованого тексту, виконаний у текстовому процесорі Microsoft Word, при цьому використовуються такі параметри: гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5 (на сторінці – 28-30 рядків). Реферат має бути зброшурований.

Вимоги до оформлення

Реферат обов'язково повинен мати титульну сторінку, на якій розміщуються такі реквізити: Міністерство освіти і науки України, в наступному рядку – Криворізький державний комерційно - економічний технікум.

Далі розміщується тема реферату, назва дисципліни, відомості про автора (прізвище, група, прізвище рецензента( викладача) місце й рік виконання реферату див. додаток Б).

Вимоги до змісту

Структурними елементами реферату є план, вступ, викладення змісту теми , висновок, а також список основної, використаної при підготовці й написанні реферату, літератури та нормативно-правових документів.

План

План включає всі перераховані вище структурні елементи реферату, з указанням сторінок, на яких вони знаходяться. Основний зміст реферату розподіляється на глави чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті реферату.

Вступ

Вступ важливий змістовний елемент реферату. Форма його - довільна, але в ньому повинні обов'язково знайти відображення такі питання: обґрунтування вибору теми, оцінка її з точки зору актуальності та важливості.

Основний зміст реферату

Основний зміст теми повинен бути самостійно виконаним – теоретичним дослідженням відповідно до проблеми, заявленої у назві реферату, узагальненням існуючої літератури, нормативних актів тощо.

Висновок

У висновку необхідно дати коротке резюме викладеного у основній частині реферату, висновки, які зроблені відповідно до поставлених завдань.

Список використаної літератури

Список використаної літератури повинен указувати на вивчені автором роботи, за якими може мати місце бесіда стосовно змісту реферату. Використана література обов'язково має знайти своє відображення в рефераті (шляхом аналізу та прямого цитування).

На базі знань та шляхом опрацьовування запропонованої літератури

Л-23, стор.55-65, Л- 27, стор.1-30,Л- 28, стор.8-11,38-40, Л- 29,стор. 156-166

та інформації в мережі Інтернет виконуються реферати за вище запропонованими темами.

2.В процесі підготовки виступів на теми:

Успішна комерційна діяльність - запорука успіху підприємства на товарному ринку. ”,“ Комерційна таємниця….Чи вся комерційна діяльність підприємства здійснюється під грифом “ секретно ”?, “ Про відомі торгові марки вітчизняних товаровиробників ” зверніть увагу на побудову тем виступів. Вони носять характер виступів - роздумів, виступів – дискусій .

Виступ-дискусія — це роздум проблемного характеру. Автор такого роздуму намагається знайти розв’язання проблеми чи питання, яке передбачено темою виступу. Щоб виступ під час дискусії був цікавим, виступаючий повинен сам бути зацікавленим у предметі свого виступу, не просто володіти необхідними знаннями, а й уміти їх використовувати практично.Отже, виступ дискусійного характеру слід будувати таким чином: у виступі мають бути вступна частина (вказівка на те, що говоритиме виступаючий і чому), основна частина (виклад власних поглядів на певну проблему чи питання, докази), висновки (пропозиції).

У такому виступі доцільно використати ілюстративний матеріал для доведення основної думки (тези), висловлювання. Виступ дискусійного характеру намагайтеся будувати з доброзичливістю.Активно використовуйте мережу Інтернет таЛ-23, стор.43-55, Л- 27, стор.1-30,Л- 28, стор.8-11,38-40, Л- 29,стор. 96-120,156-166.

3. Схему можна розглядати як частину опорного конспекту.

.Готуючись скласти схему “Процеси і операції, що виконуються в торгівлі ”, майте на увазі, що процеси в торгівлі класифікуються на комерційні та виробничі ( технологічні.)

До комерційних процесів відносять оптову та роздрібну закупівлю товарів, продаж товарів, організацію реклами, укладання договорів тощо

До технологічних процесів відносять процеси з упакування, транспортування, зберігання, підготовки товарів до продажу тощо.

Крім комерційних і виробничих процесів, у торгівлі надаються додаткові торгові послуги, оскільки здійснення актів купівлі-продажу товарів обростає різноманітними операціями по обслуговуванню покупців).

Зверніть увагу, що за своїм функціональним змістом додаткові торгові послуги можуть бути віднесені як до технологічних, так і до комерційних процесів.

Не забувайте, що торгові послуги, в залежності від тієї ланки сфери товарного обігу, де вони надаються покупцям, можна поділити на два види:

 • послуги, що надаються оптовими організаціями і підприємствами своїм клієнтам (оптові торгові послуги);

 • послуги, що надаються покупцям в магазинах.

Використайте: Л- 27, стор.1-30, Л- 28, стор.35-38.

4. В процесі складання схеми : “ Зв’язок дисципліни “ Комерційна діяльність ” з іншими спеціальними дисциплінами ” на забувайте про загально навчальні дисципліни. Які вивчались у школі і є базою для вивчення комерційної діяльності - математику, економіку тощо.

Аналізуючи міжпредметні зв’язки з спеціальними дисциплінами, визначте ті, що передують вивчення комерційної діяльності, наприклад «Теоретичні основи товарознавства», «Організація і технологія торговельних процесів» тощо та такі, які вивчаються паралельно або після вивчення комерційної діяльності (маркетинг, менеджмент, товарознавство, психологія тощо ). Комерційна діяльність тісно пов'язана з курсом товарознавства продовольчих і непродовольчих товарів. Товарознавчі знання про споживчі якості товарів дозволяють оптимізувати комерційний процес, забезпечити найбільш точний і повний вибір товарів з необхідними характеристиками, підкреслити їх споживчі якості і переваги. Товар - об'єкт комерційної діяльності, тому глибокі знання в галузі товарознавства є обов'язковими для підготовки висококваліфікованого комерсанта. Відтворіть цей зв’язок на схемі.

Таким чином, схема: “ Зв’язок дисципліни “ Комерційна діяльність ” з іншими спеціальними дисциплінами ” наочно демонструє, що «Комерційна діяльність» має тісні міжпредметні зв'язки з багатьма суміжними дисциплінами, знання яких дозволяють забезпечити підготовку комерсанта найвищої кваліфікації.Л-23, стор.16-18

5.Підготувати виступ на тему: “ Сутність та зміст комерційної діяльності ”.

діяльності ”.

У виступі обов’язково вкажіть, що комерція - вид торгового підприємництва або бізнесу, але бізнесу благородного, того бізнесу, який є основою будь-якої по-справжньому цивілізованої ринкової економіки.

Майте на увазі, що комерційна діяльність - більш вузьке поняття, ніж підприємництво. Підприємництво - це організація економічної, виробничої та іншої діяльності, що приносить підприємцю прибуток. Підприємництво може означати організацію промислового підприємства, сільської ферми, торгового підприємства, підприємства обслуговування, банку адвокатської контори, видавництва, дослідницької установи, кооперативу і т.д. З усіх цих видів підприємницької діяльності тільки торгова справа є в чистому вигляді комерційною діяльністю. Таким чином, комерцію потрібно розглядати як одну з форм (видів) підприємницької діяльності.

Комерційна робота в торгівлі являє собою величезну сферу оперативно-організаційної діяльності торгових організацій і підприємств, направлену на здійснення процесів купівлі-продажу товарів для задоволення попиту населення і отримання прибутку і поняття більш широке, ніж проста купівля-продаж товару. Для того, щоб акт купівлі-продажу відбувся, торговому підприємцю необхідно здійснити деякі оперативно-організаційні і господарські операції, в тому числі вивчення попиту населення і ринку збуту товарів, пошук постачальників і покупців товарів, налагодження з ними раціональних господарських зв'язків, транспортування товарів, рекламно-інформаційну роботу зі збуту товарів, організацію торгового обслуговування і т.д.

Простий перепродаж товарів з метою отримання прибутку або інше «добування» грошей з нічого, є по суті, спекулятивною операцією, що не є корисною комерційною діяльністю (благородним бізнесом). Л-23, стор.7-22.


Після вивчення матеріалу:

6.Скласти тести перевірки знань студентів з розділу “ Основи комерційної діяльності

Питання для самоконтролю:

1. У чому сутність комерційної діяльності?

2. Розкрийте зміст і функції дисципліни

3. Хто може бути суб’єктом комерційної діяльності?

4. Охарактеризуйте структуру комерційної діяльності.

5. Назвіть принципи комерційної діяльності.

6.В чому суть комерційної діяльності в торгівлі?

7.Що таке комерційні, технологічні процеси?

8.Визначить предмет, зміст і завдання курсу «Комерційна діяльність»

9.Назвіть суб’єкти і об’єкти комерційної діяльності. Що таке комерційна таємниця, комерційний секрет?

10.Яка комерційна інформація відноситься до комерційних секретів?

11.Як здійснюється захист комерційної таємниці та комерційних секретів?

12.Що таке товарний знак? Назвіть порядок його реєстрації.

13.Що таке колективний знак?

14. Що таке уступка товарного знака?

15.В яких випадках реєстрація товарного знака може бути визнана недійсною?


Самостійна робота № 2

Розділ 2: Зміст комерційної роботи підприємств торгівлі.

Особливості комерційної діяльності оптових та роздрібних підприємств.

Комерційна робота з оптової закупівлі товарів: оптові ярмарки (виставки) та їх роль в закупівлі товарів; організація біржової торгівлі, торгівля на аукціонах, конкурсах (тендерах), організація виставок-продажу. Комерційна робота з оптового і роздрібного продажу товарів.

Мета :

знати:організаційні форми комерційної діяльності оптових та роздрібних підприємств;формування масштабу діяльності та профілю роздрібних (оптових) підприємств відповідно з економічною доцільністю, основи професійної етики комерсанта; нормативні документи, які регламентують виробничу діяльність підприємств торгівлі; правові та законодавчі основи комерційної діяльності, поняття оптової ярмарки, виставки, організацію оптових ярмарок, виставок – продажу та їх структури., поняття товарної біржі, суттєвість біржової торгівлі, види біржових угод, їх характеристику, організацію біржової торгівлі, поняття аукціону, аукціонної торгівлі, порядок проведення аукціону.

вміти: самостійно приймати відповідні рішення, зменшувати величину комерційного ризику, користуватися нормативно – технічною документацією, вирішувати ситуації по закупівлі та постачанню товарів. скласти заявку на участь у виставці або ярмарку, провести організаційні заходи щодо проведення ярмарок, характеризувати види біржових угод, організовувати біржові торги, заключати комерційні угоди на товарній бірж організовувати проведення аукціонів.

Обсяг годин: 10

Форми контролю: перевірка конспектів;перевірка доповідей, рефератів, схем, виступів; тестування; опитування; перевірка вирішення ситуаційних завдань; комп’ютерне тестування; самостійна письмова робота; захист реферату; захист доповіді; перевірка звіту.

Запитання та завдання для самостійного вивчення:

1.Підготувати реферат на тему:

 • Основні функції товарних бірж, торгових домів, ярмарок, аукціонів”

 • Тендер – особлива форма видачі замовлень на постачання товарів”

 • Торгівля на аукціонах – одна із форм торгів”

2.Підготувати виступ на тему:

 • Комерсант, хто він є”?

 • Чи потрібен етикет ділової людини”?

 • Імідж ділової людини”

3.Проаналізувати роботу комерційної служби підприємства торгівлі (на прикладі конкретного підприємства)

4.Провести опитування 2-3 власників малого бізнесу з метою з’ясування, який акцент вони роблять на етику і соціальну відповідальність.

5.Скласти опорні конспекти .

6.Скласти схему: „Структура комерційної служби підприємства торгівлі” ( на прикладі конкретного підприємства)

7.Скласти схему: ”Типова структура товарної біржі”

8. Скласти опорний конспект на тему: „Організація біржової торгівлі”

Джерела для підготовки:

Л-1,2,11,13,17,18,24,Л-23, стор.117-141,142-188,

Л -27, с.143-157,116-121,128-141,245-278,343-358.

Л-28,с.63-113,114120, 123-131, 132-160,182-201, 217-239.

Л-29, с.282-289,336-342,348-352

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи:

1.Підготувати реферат на тему.Основні функції товарних бірж, торгових домів, ярмарок, аукціонів,”Тендер – особлива форма видачі замовлень на постачання товарів, „Торгівля на аукціонах – одна із форм торгів (дивитись методичні вказівки с.р. 1) Л- 23, стор.168-177, 178-188,Л-27, стор.143-157,мережа Інтернет.

2.Підготувати виступ на тему: „Комерсант, хто він є”?,„Чи потрібен етикет ділової людини”?, „Імідж ділової людини” (дивитись методичні вказівки с.р. 1), Л-23стор.25-35. Мережа Інтернет

3.Проаналізувати роботу комерційної служби підприємства торгівлі (на прикладі конкретного підприємства)

Аналізуючи роботу комерційної служби підприємства взагалі, майте на увазі, що структура комерційних служб та її особливості залежать від основного виду діяльності підприємства, тобто від того, чи здійснює підприємство оптову або роздрібну торгівлю товарами, або є виробником продукції, або надає послуги (аудиторські, маркетингові, сервісні, туристські та ін.), або виконує роботи (будівельні, науково-дослідні та ін.). Крім цього, на структуру комерційної служби підприємства впливають наступні фактори:

- форма власності підприємства;

- ступінь самостійності;

- форма торгівлі;

- товарообіг;

- характер додаткових послуг та інше.

Безумовно, важливу роль відіграє стиль роботи керівників. Якщо керівник не може довіряти своїм працівникам через їх низьку кваліфікацію, то він повинен планомірно вести їх навчання.

До окремих підрозділів комерційних служб підприємств можуть входити наступні:

Оперативні комерційні групи. Кількість і спеціалізація оперативних комерційних груп багато в чому залежать від сегментації ринку, але в більшості випадків враховуються й деякі інші міркування.

Відділ координації закупівлі і продажу. Відділ координації закупівлі і продажу розподіляє і контролює виконання завдань оперативними комерційними групами, оперативно відстежує своєчасність закупівлі і постачання товарів для забезпечення зобов'язань фірми перед її покупцями або підтримки певного резерву товарів на проміжних складах, контролює єдність умов кредитної політики оперативних груп по регіонах, виходить до комерційного директора з обґрунтованими пропозиціями по зміні номенклатури товарів або регіонів роботи оперативних комерційних груп, а також про створення спеціалізованих комерційних груп для роботи з найбільш перспективними постачальниками і покупцями.

Відділ транспорту і митних операцій, як правило, працює в підпорядкуванні комерційного директора. До основних завдань відділу транспортних і митних операцій входять:

 • розробка найбільш економічних умов транспортування товарів, що закуповуються та збуваються фірмою за безпосередніми зверненнями оперативних комерційних груп або через відділ координації закупівлі і продажу;

 • митне оформлення товарів, в тому числі заповнення паспортів операцій при експортних та імпортних операціях;

 • при необхідності організація супроводу товарів, що транспортуються;

 • обґрунтування пропозицій щодо створення митних зон і складів для товарів, що експортуються або імпортуються і управління ними;

 • замовлення транспортних засобів і фрахт морських, річкових і повітряних судів;

 • забезпечення своєчасності виконання транспортних операцій і отримання транспортних документів;

 • страхування вантажів під час їх транспортування.

Під управлінням маркетинг-директора перебувають відділи маркетингу і цін, реклами, координації роботи з посередниками, кооперації. Зазначимо Деякі основні функції цих відділів.

Відділ маркетингу і цін веде безперервне вивчення як ринку покупців, так і ринку постачальників товарів. На основі отриманих даних керівництво відділу готує маркетинг-директору пропозиції, серед яких можуть бути:

 • засновані на прогнозах розвитку ринку пропозиції щодо зміни номенклатури товарів фірми;

 • пропозиції щодо заміни одних постачальників іншими, які пропонують більш конкурентоспроможні та ефективні товари;

 • пропозиції щодо заміни збутових посередників і вдосконалення збутової мережі;

 • пропозиції щодо фінансування виробників з метою вдосконалення
  товарів, що випускаються ними, або розробки нових, більш конкурентос
  проможних;

пропозиції щодо виходу фірми на нові перспективні ринки.

Відділ маркетингу і цін веде досьє конкурентних матеріалів на товари, що закуповуються та збуваються фірмою. Він встановлює зв'язки з організаціями, що володіють джерелами цін та їх індексів, підключається по можливості до комп'ютерних інформаційних мереж для отримання цінової інформації, займається збором відомостей про фірми продавців і покупців, банки і страхові компанії. Одночасно відділ маркетингу і цін веде власне досьє довідкових матеріалів на фірми, з якими укладалися і виконувалися договори або велися переговори.

Відділ реклами виконує такі функції:

 • веде облік насиченості і ефективності реклами окремих товарів і фірми загалом;

 • розробляє план рекламних заходів з обґрунтуванням їх необхідної насиченості за часом та групами товарів, що реалізуються, а також з визначенням витрат на той або інший захід;

 • реалізує затверджений план рекламних заходів шляхом укладення договорів з рекламними компаніями;

 • веде самостійну розсилку рекламних матеріалів;

 • подає заявки на участь у внутрішніх та зарубіжних виставках і ярмарках, підписує відповідні договори з їх оргкомітетами або представництвами, забезпечує постачання експонатів на виставки, а також проспектів і каталогів.

На середніх за оборотом фірмах можливе створення єдиного відділу маркетингу і реклами.

Відділ роботи з посередниками розробляє стратегію і схему побудови закупівельних і збутових (експортних) мереж. До цієї роботи залучаються:

 • відділ маркетингу і цін;

 • відділ транспортних і митних операцій;

 • відділ організації технічного обслуговування (якщо мова йде про торгівлю машинно-технічною продукцією);

 • відділ координації закупівлі і продажу та залучені ним оперативні комерційні групи за тою номенклатурою товарів і регіонами, в яких заплановане створення збутової мережі. При необхідності до цієї роботи приєднуються юридичний та інші відділи.Л-23, стор.380-390, Л-28, стор 217-239

4.Провести опитування 2-3 власників малого бізнесу з метою з’ясування, який акцент вони роблять на етику і соціальну відповідальність.

У кожній галузі чи сфері підприємницької діяльності існують свої правила поведінки, але майже в усіх конкретних випадках вони базуються на:

-  чесності і законності дій підприємця;

-  забезпечені високої якості і технічного рівня своєї продукції;

-  забезпечені безпеки праці;  

- чесних і порядних відносинах з постачальниками, клієнтами, партнерами по бізнесовій діяльності.

Процесі опитування, варто звернути увагу на те, що ділова етика (етика бізнесу) є одночасно і духовною, і економічною категорією. На думку зарубіжних підприємців, існують певні усталені етичні норми бізнесу, котрих треба обов'язково дотримуватись. Основні з них такі:  найвища продуктивність і найбільший прибуток не повинні досягатися за рахунок завдання шкоди довкіллю;  конкуренція має здійснюватися чесно, за встановленими правилами;  необхідно, щоб техніка слугувала людині, а не навпаки;  морально-етичні норми завжди мають перевагу перед економічними інтересами.

Висока культура підприємницької діяльності є неодмінною умовою досягнення великого господарсько-комерційного успіху на багатьох

(якщо не більшості) підприємствах.
В процесі підготовки до опитування також зверніть увагу на те, що з приводу соціальної відповідальності існують дві певні точки зору. 

Згідно з однією, організація соціально відповідальна, якщо максимізує прибуток, не виходячи за рамки законів і інших установлень. 

Згідно - інший крім адекватного реагування на економічні обставини, керівництво зобов'язане відповідально відноситься до гуманітарного і соціального впливу ділової активності на працівників, споживачів і спільноти, в середовищі яких функціонує компанія

Виходячи з цієї точки зору, організації повинні вносити позитивний внесок в життя суспільства.

5.Скласти опорні конспекти «Оптові продовольчі ринки», «Дрібнооптові магазини – склади».

Опорний конспект - це розгорнутий план Вашої майбутнього відповіді на теоретичне питання під час підготовки до практичного заняття, тестування, підготовки до заліку з дисципліни Він   покликаний допомогти Вам послідовно викласти тему, а викладачеві - краще розуміти Вас і стежити логікою Вашої відповіді. Правильно складений опорний конспект повинен  містити все те, що в процесі відповіді Ви могли б розповісти. Це можуть бути схеми, графічні зображення, малюнки,  формулювання основних законів, визначення.

         Основні вимоги до змісту опорного конспекту:

1. Повнота - це означає, що в ньому має бути відображено весь зміст питання.

2. Логічно обґрунтована послідовність викладу.

                  Основні вимоги до форми запису опорного конспекту:

1. Лаконічність. ОК повинен бути мінімальним, щоб його можна було відтворити за 3 - 5 хвилин. За обсягом він повинен становити приблизно один

повний лист.

2. Структурність. Весь матеріал повинен розташовуватися малими логічними

 блоками, тобто повинен містити кілька окремих пунктів, позначених

 номерами або малими пробілами.

3. Акцентування. Для кращого запам'ятовування основного сенсу ОК, головну ідею ОК виділяють рамками різних кольорів, різним шрифтом, різним розташуванням слів (по вертикалі, по діагоналі).

4. Уніфікація. При складанні ОК використовуються певні абревіатури і умовні знаки, часто повторювані в курсі даної дисципліни.

5. Автономія. Кожен блок (абзац), поряд з логічним зв'язком з іншими, повинен виражати закінчену думку, повинен бути акуратно  оформлений (мати привабливий вигляд).

6. Оригінальність. ОК повинен бути оригінальний за формою, структурою,  графічним виконанням, завдяки чому, він краще зберігається в пам'яті. Він  повинен бути наочним і зрозумілим не тільки Вам, але і викладачеві.

7. Взаємозв'язок. Текст ОК повинен бути взаємопов'язаний з текстом підручника, що так само  впливає на засвоєння матеріалу.

        Примірний порядок складання опорного конспекту:

1. Первинне ознайомлення з матеріалом досліджуваної теми по тексту підручника, законодавчим, нормативним документам, додатковій літературі.

2. Виділення головного в досліджуваному матеріалі, складання звичайних коротких записів.

3. Підбір до даного тексту опорних сигналів у вигляді окремих слів, певних знаків, графіків, малюнків.

4. Продумування схематичного способу кодування знань,використання різного шрифту і т.д.

5. Складання опорного конспекту.

До опорного конспект у «Оптові продовольчі ринки» обов’язково включіть наступне:Л-23, стор 134-140.

1.Поняття оптових продовольчих ринків.

2. Основні функції оптових продовольчих ринків.

3. Структуру оптових продовольчих ринків

4.Учасники торгів на оптовому продовольчому ринку відносяться:

5. Права та обов’язки оптового продавця - учасника ринку. з торгового залу

6.Загальний контроль за дотриманням правил торгівлі на оптовому продовольчому ринку, відповідальність сторін .

До опорного конспекту «Дрібнооптові магазини – склади» обов’язково включіть наступне: Л-23, стор 140-141.

1. Поняття магазину – складу.

2.Переваги та технологія роботи магазинів-складі .

3.Організаційно-правові форми цього торгового підприємства.

6.Скласти схему: „Структура комерційної служби підприємства торгівлі” ( на прикладі конкретного підприємства).

Схема складається за результатами виконання завдання 3. Л-23, стор.380-390, Л-28, стор 217-239

7.Скласти схему: ”Типова структура товарної біржі”.

В процесі підготовчої роботи що до складання схеми, майте на увазі, що органами управління біржею є загальні збори засновників і членів біржі, біржовий комітет (рада), правління (дирекція) біржі.

Вищим керівним органом біржі є загальні збори засновників і членів біржі.

У періоди між загальними зборами управління біржею здійснює біржовий комітет, очолюваний головою.

З метою забезпечення організаційно-господарського функціонування біржі комітет створює як виконавчий орган правління (дирекцію) біржі на чолі з керівником або генеральним директором біржі.

Біржа формує структурні підрозділи - маклеріат (торговий відділ), котирувальну і арбітражну комісії, а також інші органи, необхідні для її роботи. Контроль за діяльністю біржі здійснює ревізійна комісія, обрана загальними зборами.

Спеціальні комітети біржі займаються вдосконаленням процедури торгів, розробляють типові контракти, забезпечують інформацією про стан товарних ринків.

Однієї з найголовніших структур біржі є розрахункова палата, що проводить розрахунки з членами біржі за результатами торгів.

Великі біржі мають у своєму складі постійно діючі арбітражі для оперативного розгляду суперечок, пов'язаних з біржовими операціями..Л 23-, стор 176-178

8. Скласти опорний конспект на тему: „Організація біржової торгівлі”

Біржі- регулярно функціонуючий оптовий ринок товарів, сировини, цінних паперів. Вони служать економічним інструментом ринкової економіки, організовують вільні ринкові відносини по закупівлі і продажу товарів, сировини і цінних паперів.

До опорного конспекту обов’язково включіть наступне:

1.Короткий екскурс в історію виникнення бірж.

2.Вплив біржової торгівлі і на стан товарних ринків

3.Визначення головної мети біржі.,значення товарних бірж як регулювальника цін. 4.Особливості створення біржі, як - організації, що діє на добровільній пайовій основі.

5.Членство біржі ,органи управління біржею.

6.Класифікація бірж на публічні і приватні.

7.Характеристика біржових операцій: купівля-продаж реального товару,ф’ючерсні операції, хеджування.

8. Технологія продажу товарів на біржі. Функції маклерів та брокерів. Л-23, стор 168-178, Л-28 стор.141- 157.

Питання для самоконтролю:


 1. В чому різниця між оптовою та роздрібною торгівлею?

 2. Які існують види підприємств оптової торгівлі. В чому різниця між ними?

 3. З яких етапів складається комерційна робота по оптовій закупівлі ?

 4. Назвіть функції роздрібної торгівлі.

 5. Що таке комерційні служби торговельного підприємства

 6. Охарактеризуйте функції окремих підрозділів комерційних служб підприємств

 7. За якими ознаками здійснюється класифікація постачальників?

 8. Що таке договір купівлі-продажу товарів, договір роздрібної купівлі продажу?

 9. В яких випадках вони складаються?

10.Що таке претензія, позовна заява? В яких випадках вони складаються?

11.Що таке оптові ярмарки, у чому їх значення?

12.Як класифікуються ярмарки?

13.Роз’ясніть порядок укладання договорів на ярмарку

14.Що таке оптові продовольчі ринки?Дрібнооптові магазини - склади?

15.Що розуміють під поняттям біржа?

16.Назвітьосновні риси товарної біржі та основні принципи функціонування біржової торгівлі

17. Назвіть ознаки класифікації та основні функції сучасної біржі.

18..Що таке аукціон?

19. Назвіть відмінні ознаки аукціону і ярмарку.

20. Назвіть основні завдання ярмарку

21.Які функції виконує арбітраж ярмаркового комітету?

22.Які товари можуть продаватись на аукціоні?Самостійна робота № 3.

Розділ 3. Методи вивчення потреби у товарах роздрібних та оптових підприємств.

Задачі комерційних служб торговельних підприємств по оцінці ситуації на ринку окремих товарних груп та товарів. Значення і задачі вивчення купівельного попиту у торгівлі. Організація та проведення комплексних заходів, які характеризують споживчі оцінки асортименту та якості товарів. Вибір асортиментної політики підприємства. Аналіз товарних запасів, надходження та реалізації товарів. Управління товарними запасами.

Мета :

знати: закони України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. (із змінами і доповненнями від 4 січня 1992 р. і 14 жовтня 1992 р.);Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р.;Закон України « Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р.;Закон України «Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 р.; Закон України «Про арбітражний суд» із змінами від 15 травня 1992 р.;Закон України «Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності» від 18 лютого 1992 р.;Постанова КМУ “ Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" від 25 травня 1998 р. N 740; види і методи вивчення попиту, методи вивчення товарних ринків підприємствами; поняття про асортимент і торгову кон’юнктуру, порядок формування асортименту, основні фактори формування асортименту на підприємствах торгівлі, принципи підбору асортименту.

вміти: користуватися нормативно – довідкового інформацією, визначати потребу торгових підприємств в товарах;сформувати асортимент торгового підприємства залежного від факторів.

Обсяг годин: 20

Форма контролю: перевірка конспектів; перевірка рефератів;тестування; опитування, вирішення ситуаційних завдань; комп’ютерне тестування; самостійна письмова робота; захист реферату, виступу; перевірка звіту.

Запитання та завдання для самостійного вивчення:

1.Скласти схему „Фактори формування попиту та пропозиції ”

2.Скласти приблизний план заходів по підготовці і проведенню виставки-продажу товарів.

3.Розробити типовий лист обліку незадовільного попиту

4.Розробити типову анкету опитування споживачів

5.Підготувати реферати на тему:

 • Шлях до споживача”

 • Організація проведення комплексних заходів, що характеризують споживчі оцінки асортименту і якості товарів.

 • Конкурентоздатність і якість товарів їх значення в діяльності торгового підприємства на сучасному етапі ”

6.Зробити підбірку матеріалів з періодичного друку на тему: ” Підвищення конкурентоздатності українських товарів на світовому ринку ”.

7.Скласти питання для самоконтролю та тест-контроль за темою.

Джерела для підготовки:

Л-1,2,11,13,17,18,24,

Л -27, с.143-157,116-121,128-141,245-278,343-358.

Л-28,с.63-113,115-120, 123-131, 131-160,182-201, 217-239.

Л-29, с.282-289,336-342,348-352


Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи:


1.Скласти схему „Фактори формування попиту та пропозиції ”


В процесі підготовки до складання схеми, згадайте, що всі фактори, що впливають на конкурентоспроможність, можна розділити на дві великі групи: внутрішні та зовнішні.

До зовнішніх відносяться наступні:

1.Діяльність державних владних структур (фіскальна та кредитно-грошова політика, законодавство).

2.Господарська кон’юнктура, що складається. Вона включає кон’юнктуру ринків сировинних та матеріальних ресурсів, ринків трудових ресурсів, ринків засобів виробництва, ринків фінансових ресурсів.

3.Розвиток родинних та підтримуючих галузей.

4. Параметри попиту. Вони включають зріст попиту на товари, що виробляються підприємством, його стабільність і дозволяють підприємству отримувати високий прибуток , а також закріпити своє положення на ринку. Нестабільний попит, зміна вимог покупця до якості продукції підприємства, зниження покупної можливості населення, навпаки, не створюють умов для забезпечення певної конкурентоспроможності підприємства.

До внутрішніх факторів відносяться наступні:

1.Діяльність керівництва та апарату управління підприємства (організаційна та виробнича структури управління, професійний та кваліфікований рівень керуючих кадрів і т. д.).

2.Система технологічного оснащення. Обновлення устаткування та технологій, тобто заміна їх на більш прогресивні, забезпечує підвищення конкурентоспроможності підприємства, підсилює внутрішню гнучкість виробництва.

3.Сировина, матеріали і напівфабрикати. Якість сировини, комплектність її перероблення та величина відходів серйозно впливають на конкурентоспроможність підприємства.

4.Збут продукції: його об’єм та витрати реалізації. Цей фактор серйозно впливає на підвищення конкурентоспроможності підприємства: можна добитися непоганих результатів в виробництві, випускаючи продукцію вищої якості і відносно невисокої собівартості, але все буде зведене нанівець із-за непродуманої збутової політиці. Тому підприємство намагається здійснити ефективний збут за рахунок продажі продукції, необхідної ринкові, стимулювання збільшення об’ємів продаж, завойовуючи нові ринки збуту.

Враховуючи рівне значення всіх вищезазначених факторів, складіть схему Л -27, с.143-157. Л-28,стор217-232

2.Скласти приблизний план заходів по підготовці і проведенню виставки-продажу товарів.

В процесі складання плану заходів по підготовці і проведенню виставки продажу товарів врахуйте наступне:

1.Визначте види діяльності, яку треба провести в процесі підготовки і проведення виставки - продажу.

2.Визначте мету і задачі кожного виду діяльності.

3.Визначте місце проведення заходу.

4. Строки проведення заходу. Майте на увазі, що:

- творча нарада, мета якої проведення виставки продажу на високому професійному рівні проводиться за місяць до призначеного терміну проведення;

- формування асортименту для виставки продажу здійснюється не пізніше, як за 10-12 днів до дати проведення;

- підготовка подіуму, освітлення, супроводу та інше - за 10-12 днів до дати проведення;

- проведення рекламної кампанії - за місяць до дати наміченого заходу;

- організація заходів з обліку реалізованого, не реалізованого попиту, попиту на нові товари за 2 тижні до дати проведення заходу;

- проведення конференції по результатам роботи виставки через 1-2 дні після закінчення виставки.

5.Визначте відповідальних і виконавців за кожен вид роботи. Складіть план заходів за наступною формою:

ПЛАН

ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВКИ-ПРОДАЖУ __________(вказати найменування товару)

В МАГАЗИНІ « ________»(вказати назву).Вид діяльності

Мета та

задача діяльності

Місце проведення

Строк

проведення


Виконавець

1.

2.

магазину

3.

4.

5.


3.Розробити типовий лист обліку незадовільного попиту.

Необхідність ведення обліку незадоволеного попиту виникає через тимчасової відсутності у продажу з яких-небудь причин потрібних населенню товарів.

У магазинах незадоволений попит реєструється в спеціальних журналах. У них заносяться такі дані: дата запису, найменування та коротка характеристика товару, відсутнього у продажу, відмітка про вжиті заходи по завезенню.

Незадоволений попит можна вивчати і за відомостями книги замовлень покупців. Зазвичай в книги записують замовлення на товари достатнього асортименту.

У великих магазинах замовлення рекомендується оформляти на спеціальних листівках, які надсилаються покупцям, коли необхідний їм товар завезений в магазин.

Картка (лист) незадовільного попиту ведеться товарознавцем - реалізатором, або іншою уповноваженою особою, по покупцям виходячи з їх замовлень служить для обліку незадовільного попиту і навіть контролю виконання незадовільних замовлень. В картці вказується дата запису, найменування та характеристика товару (фасон, розмір, колір тощо), реквізити замовника товару, кількість товару, що замовляється, ціна товару ( бажано).

Можна складати лист незадовільного попиту на товарну групу або на товарну секцію.(як зручніше).

Виходячи з вищезазначеного, складіть типовий лист обліку незадоволеного попиту.

4.Розробити типову анкету опитування споживачів

Переваги методу анкетування полягає в тому, що проведення одного опитування дозволяє одержати цілий комплекс інформації: вимоги покупців до споживчих властивостей товарів, середній розмір покупки, частоту звернення в магазин за даним товаром, середній рівень цін, що відповідає очікуванням покупців, а також очікувана кількість і демографічні характеристики потенційних покупців. Важливо тільки правильно вибрати чисельність і склад опитуваних осіб, щоб мати репрезентативну групу, яка відображатиме контингент покупців.

Типова анкета опитування споживача складається з наступних питань:

- дані про споживача: стать, вік ( зазвичай виділяють такі вікові групи: до 18 років,18-30,330-50,більш ніж 50);

- соціальний статус ( робітник, студент, пенсіонер - запропонувати вибрати необхідне);

- частота відвідування підприємства (щоденно, раз на тиждень, місяць, рік, постійний клієнт тощо);

- чи задовольняє ціна і як часто готові купувати товари за запропоновану ціну? (щоденно, раз на тиждень, раз на місяць, раз на півроку, рік - в анкеті треба передбачити всі варіанти і запропонувати споживачеві вибрати або підкреслити потрібну відповідь);

- причина відмови від покупки ( вже є, не потрібно, не подобається якість, колір,фасон, форма, дизайн, розмір, не маю матеріальної можливості, тощо; бажано надати можливі варіанти відповіді споживачеві і запропонувати підкреслити необхідне).

Якщо мета анкетування вивчення попиту на конкретний товар, то до анкети варто включити питання, які стосуються товарної характеристики об’єкта анкетування.

Враховуючи вищевикладене, складіть типову анкету опитування споживачів. Л-27, стор,128-141

5. Підготувати реферати на тему:

 • Шлях до споживача ”

 • Організація проведення комплексних заходів, що характеризують споживчі оцінки асортименту і якості товарів ”.

 • Конкурентоздатність і якість товарів їх значення в діяльності торгового підприємства на сучасному етапі ”.

Оформлення рефератів здійснюється відповідно до вимог( див. завдання самостійної роботи №1). Л -23, стор. 193-198

5.1. Для розкриття теми реферату ” Шлях до споживача ” треба приділити достатню увагу питанням вивчення попиту( реалізованого, не реалізованого, що формується, на нові товари).

5.2.Розкриваючи тему ” Організація проведення комплексних заходів, що характеризують споживчі оцінки асортименту і якості товарів ”, треба врахувати два направлення:

- опитування покупців;

- організацію та проведення виставок – продаж, дегустацій та інше.

Метод анкетного опитування поширений у світовій практиці дослідження ринку. Його використовують при дослідженні попиту, споживацьких якостей товарів, тенденцій у ставленні покупців до цих якостей і товару взагалі, при аналізі покупців ( за віком, рівнем доходів, соціальним становищем), ефективності реклами, реакції на нові товари і т. д.

Анкети ефективно застосовуються і при вивченні попиту на товари виробничого призначення. Тут кількість респондентів набагато менша – це директори, комерційні директори, головні інженери, начальники відділів постачання підприємств або експерти в досліджуваній галузі товарів. Підприємці – споживачі таких товарів зацікавлені у формуванні відповідної інформації, сподіваючись на врахування виробниками їхнього попиту

Анкета – найпоширеніше знаряддя підприємства . У широкому змісті анкета – це ряд питань, на які опитуваний повинний дати відповіді. Анкета – інструмент дуже гнучкий у тому випадку, що питання можна задавати безліччю різних способів. Анкета вимагає ретельної розробки, випробування й усунення виявлених недоліків до початку її широкого використання. У недбало підготовленій анкеті можна завжди знайти цілий ряд помилок.

У ході розробки анкети, дослідник обдумано відбирає питання, які необхідно задати, вибирає форму цих питань, їхнє формулювання і послідовність.

Виставки-продажі проводить, як правило, роздрібне підприємство за свій рахунок і на своїх площах, але зацікавлені виробники (або оптовики-імпортери) забезпечують його товарами вищої якості, допомагають йому рекламними матеріалами, обладнанням, кваліфікованим персоналом для демонстрації товарів у дії та консультування покупців.

Завдання виставки-продажу:

 • виявити споживчі оцінки асортименту і якості виробів конкретного підприємства-постачальника;

 • встановити переваги споживачів при виборі і придбанні товарів,
  мотиви відмови від покупки, причини підвищеного попиту;

 • визначити приблизну структуру потреб населення у товарах за моделями, марками та іншими ознаками;

 • оцінити можливості зміни попиту населення на товари відповідного асортименту у зв'язку з появою нових виробів (коефіцієнт переключення попиту).

Інформація, що отримана на виставці-продажу, може бути використана:

- на підприємствах торгівлі — для більш правильного формування асортименту товарів, укладання договорів з промисловими підприємствами, коригування специфікацій у договорах поставки, складанні замовлень на завезення товарів у рамках підписаних договорів;

- на підприємствах промисловості — для більш повного наближення виробництва товарів за обсягом і структурою до попиту населення, потреб торговельних підприємств, оптимізації виробничого асортименту.

Організатор виставки-продажу:

 • визначає магазини, у яких передбачається проведення виставки - продажу;

 • розробляє програму спостереження за попитом населення у період виставки-продажу, забезпечує магазини методичним інструментарієм (бланками опитувань покупців, формами таблиць, картками, рекламними матеріалами), здійснює контроль за ходом проведення виставки-продажу;

забезпечує магазини, у яких проводиться виставка-продаж, необхідними товарами у потрібному асортименті;

здійснює узагальнення матеріалів виставки-продажу за розробленою програмою, аналіз отриманої інформації і розробка пропозицій виробнику щодо удосконалення асортименту і якості то варів.

У роздрібній торговельній мережі доцільно проводити розпродажі з врученням призів-подарунків.

Основні завдання такого заходу:

1. Зростання товарообороту. В результаті надання покупцям знижок подарунків збільшується кількість проданих товарів.

2. Виведення на ринок нової торгової марки, формування її іміджу, період розпродажів, коли зростає потік покупців у торговій точці,зручно надавати нову торгову марку з допомогою різних промоакцій. Таким способом напередодні нового 2001 р. корпорація "Олімп" виводила торгову марку "Старий друже".

 1. Розпродаж залишків товару. Це завдання вирішують магазини, що
  торгують сезонними товарами (одягом, взуттям, аксесуарами).

 2. Реклама торгової точки та її асортименту. Розпродажі зазвичай су
  проводжуються яскравим оформленням інтер'єру магазина, рекламними зверненнями у пресі, по радіо,, використанням зовнішньої реклами
  (вітрин, стендів, транспарантів), що привертає увагу покупців до магазину і товарів.

 3. Реклама продукції виробника або послуг іншого підприємства-партнера. На розпродажу призами можуть бути супутні товари і навіть
  послуги. Так, магазин з торгівлі білизни може пропонувати покупцю,
  який придбав товари на певну суму, безкоштовний макіяж або консультацію фахівця. При цьому забезпечується реклама послуг косметичного
  салону. Послуги салону сплачує магазин, але теж зі знижкою.

Оригінальні акції, які проводяться у роздрібній мережі, завжди привертають увагу покупців. Так, київська компанія "Аладін" під час спільної акції з компанією "Тротзоп" ціни на телевізори у своїх магазинах знизила тільки на 2 години на день: з 12-ї до 14-ї години. Але покупці приходили вже на 10-ту годину ранку, підбирали, упаковували телевізори і чекали 12-ї години, щоб розрахуватися за покупку. Таким способом вирішилась не тільки завдання активізації продаж, й проблема доставки товарів додому покупців у денний час.

У магазинах можуть пропонуватись подарункові набори, що складаються з кількох предметів за нижчою ціною, ніж кожний із них окремо. У таких наборах 3 предмети продаються за ціною двох, 5 — за ціною трьох і т.д.

Завданням проведення дегустації є не тільки залучення відвідувачів, а й підвищення запам’ятовування торгової марки. Тому доцільно проводити дегустацію тільки в певні години і супроводжувати її рекламними оголошеннями, розміщенням на стенді брендових плакатів, розповіддю стендистів про відмінні якості продукції. Дегустація, як спосіб залучення уваги, особливо зручна у випадках, коли продукція вимагає довгого складного циклу виготовлення, який не може бути продемонстрований на стенді (наприклад, вино, сир, ковбасні вироби).

Проведення конкурсу, вікторини. Добре організований конкурс фактично є лавиноподібним процесом: можливість проявити знання та отримати приз приваблює відвідувачів, наступні відвідувачі, побачивши підвищену увагу до стенду, обов'язково поцікавляться тим, що відбувається, і так далі. Конкурс, як і вікторина, вимагає серйозної підготовки. При організації конкурсу необхідно пам'ятати три найважливіших правила успіху:

1.Щоб конкурс відбувся, його необхідно, анонсувати, бажано, за кількома інформаційними каналами (наприклад, розміщення інформації на сайті і використання радіомовлення на виставці).

2.Якщо планується проведення конкурсів або вікторин - необхідно передбачити достатньо вільного місця на стенді і спеціальне місце для ведучого.

3.Призи, одержувані учасниками конкурсу, мають бути цінніше стандартних сувенірів, які роздають на стенді.

Подарунки та сувеніри. Стандартними сувенірами на будь-якій виставці є календарі, кулькові ручки, запальнички, значки, блокноти, поліетиленові пакети. Основні вимоги до сувенірної продукції прості: вона повинна бути недорогою, функціональною та містити фірмову символіку (логотип фірми та контактні координати). Ефективність роздачі таких сувенірів не надто висока, її метою є не підвищення обсягу продажів, а підтримання іміджу фірми. Завжди можна привернути додаткову увагу, використовуючи нестандартні подарунки, що відповідають тематиці експозиції (наприклад, посуд.) Л-29, стор. 336-342,348-352.

5.3.Розкриваючи тему реферату „Конкурентоздатність і якість товарів їх значення в діяльності торгового підприємства на сучасному етапі ”, треба обов’язково вказати, що конкурентоспроможність виражається через систему показників:

- якісних;

- економічних.

Якісні показники конкурентоспроможності характеризують властивості товару, завдяки яким він задовольняє конкретну потребу. Якісні показники поділяються на класифікаційні та оціночні показники .

Класифікаційні - це такі показники, які характеризують належність виробів до визначеної групи і визначають призначення, сферу застосування і умови використання, наприклад, автомобілі малого та середнього класів, спортивні, престижні.

Оціночні - це показники, які кількісно характеризують властивості якості товарів, порівняння з аналогічними товарами, тощо.

Економічні показники конкурентоспроможності характеризують загальні витрати покупців та споживачів на задоволення їхніх потреб даним товаром або послугою. Ці витрати складаються з витрат на купівлю і витрат, які пов'язані з затратами при встановленні та експлуатацію в термінах його використання (ремонт, нагляд, технічне обслуговування, закупівля запчастин, енергоспоживання і т. д.). Усі ці витрати складають ціну споживання. Вона є складовою частиною конкурентоспроможності товарів і послуг. Економічні показники у ціні споживання зв'язані з соціально-економічним становищем споживачів, наявністю послуг, їх вартістю, віддаленістю до місць сервісного обслуговування. В основному ціна споживання значно перевищує ціну продажу. Так,наприклад, у ціні споживання холодильника ціна продажу становить лише 10 %, автомобіля -- 15%.

Крім цього, слід вказати, що в практиці існують наступні групи параметрів, які характеризують конкурентоспроможність товарів:

· технічні (параметри застосування, нормативні, естетичні;

· економічні (ціна споживання);

· організаційні (система знижок, умови сплати і доставки, комплектність доставки, строки і умови гарантії тощо).

Кожне проектування конкурентоспроможності повинно починатись із з'ясування потреб потенційних покупців і об'єктивної оцінки: наскільки товари конкурентів і запроектовані нами товари задовольнятимуть покупців своїми параметрами.

Показник конкурентоспроможності пропонованого виробу щодо виробу конкурентів визначається так:

К = Іmn1/ І mn2

де К - показник конкурентоспроможності першого виробу (нашого) до другого (конкурента), а Іmn1 та І mn2-- це відповідні групові технічні показники.

До технічних параметрів, які використовують при аналізі конкурентоспроможності товарів належать:

· класифікаційні параметри (наприклад, побутова радіоапаратура 1,2,3,4 груп складності.);

· нормативні (відповідність нормам, стандартам );

· суб'єктивні (фізіологічні, гігієнічні, відповідність товару всім властивостям людини);

· конструктивні;

· естетичні (рівень оглядового образу).

Надзвичайно важливим моментом підтримки стабільності конкурентоспроможності є врахування економічних параметрів (ціна споживання):

1) витрати на транспортування до місця експлуатації;

2) вартість встановлення в робочий стан;

3) навчання персоналу, його заробітна платня;

4) витрати на страхування, податки і утилізацію виробів;

5) непередбачені витрати.

Конкуренція безпосередньо впливає на ефективність виробництва, підвищуючи його технічний рівень, забезпечуючи поліпшення якості та розширення номенклатури продукції.

Виникнення ринкової економіки знаменується появою вільної конкуренції. Але існування купівлі-продажу товарів, використання грошей може бути і без неї. Ось чому треба з'ясувати як виникає конкуренція.

Першою умовою виникнення конкуренції є наявність на ринку великого числа незалежно діючих виробників будь-якого конкретного продукту або ресурсу. Якщо виробництво зосереджено в руках одного власника, то панує монополія, яка по суті заперечує конкуренцію. Монополія і конкуренція - це антиподи.

Друга умова виникнення конкуренції - це свобода вибору господарської діяльності виробників. Кожний з них не тільки визначає що виробляти, а й має право вносити будь-які зміни у виробництво, визначати його обсяги тощо.

Третьою умовою виникнення конкуренції є відповідність між попитом і пропозицією. Якщо, припустимо, попит перевищує пропозицію, то у покупця не має свободи вибору, оскільки через дефіцит уся продукція реалізується. Там, де є дефіцит, там немає вільної конкуренції.

Четвертою умовою виникнення конкуренції слід вважати наявність ринку засобів виробництва. У конкурентній боротьбі велике значення має встановлення високої норми прибутку, яка по суті є орієнтиром у виборі господарської діяльності. Однак вибір діяльності показує тільки можливість виробництва. Для того щоб ця можливість перетворилась на дійсність, потрібно, маючи грошовий капітал, перетворити його на засоби виробництва.

Конкурентоспроможність підприємства визначається за допомогою трьох груп показників, які відображають конкурентоспроможність продукції що випускається та ефективність використання ресурсів.

Перша група включає показники, які характеризують економічні параметри, - собівартість, ціну виробу та споживання, умови платежу та поставок, строки та умови гарантії і т. д.

Друга група включає показники, які характеризують стан та використання живої праці, основних виробничих фондів, матеріальних затрат, обігових коштів, а також фінансовий стан підприємства.

Третя група – нормативні параметри, які показують чи відповідає виріб стандарту, нормам, правилам, що регламентують кордони, з яких даний параметр не має права виходити. До їх числа відносяться показники надійності, ресурс виробу, безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність. До нормативних параметрів відносяться також ергономічні параметри (гігієнічні, фізіологічні, психологічні та ін.), які демонструють відповідність товару якостям людського організму та людської психіки, визначають зручність роботи, швидкість стомлення.

Імідж та престиж: фірми, визначається  показниками престижності фірми ,і визначається:

- ступенем визнання на ринку та у споживачів авторитету її товарного знака (за що вони згодні платити дорожче), її частка у загальному обсягу продажів даного товару, динаміка їх зростання тощо);

- ступенем визнання комерційних спеціалістів фірми, які працюють по представленню та продажу товару споживачам. Л 27, стор116-121,128-141

Після вивчення матеріалу:


6.Зробити підбірку матеріалів з періодичного друку на тему: ” Підвищення конкурентоздатності українських товарів на світовому ринку ”.

7.Скласти питання для самоконтролю та тест-контроль за темою.


Питання для самоконтролю:


1. Що таке конкурентоздатність товару?

2. Через які показники виражається конкурентоздатність?

3. Охарактеризуйте складові конкурентоздатності:

якість товару;

організаційна складова;

комерційна складова;

економічна складова;

імідж і престиж.

4. Що таке попит? Які види попиту Вам відомі?

5. Назвіть джерела вивчення попиту.

6. Назвіть методи вивчення попиту.

7. Які способи вивчення попиту вам відомі?

8. Що таке життєвий цикл товару? Перерахуйте стадії життєвого циклу товару

9. Який принцип складання анкети опитування споживачів. Поясність структуру анкети.

10. Які завдання виставки продажу?

11. Де може бути використана інформація, що отримана на виставці.?

12. Які завдання проведення дегустації?

13. Яких основних правил успіху треба дотримуватись при організації конкурсу?

14. Що таке асортимент товару? Назвіть ознаки класифікації асортименту

15. Яку роль відіграє асортиментна політика в формуванні товарного асортименту? Наведіть приклади.

16. Які фактори ( чинники) впливають на формування асортименту товарів в оптових торгових підприємствах? Охарактеризуйте їх.

17. Які основні чинники формування торгового асортименту на підприємствах роздрібної торгівлі? Дайте їх характеристику

18. Які принципи підбору і встановлення товарного асортименту в магазинах

19. Що таке управління товарними запасами? Для чого здійснюється?

20. Що таке товарні запаси? Назвіть види товарних запасів на підприємствах торгівлі

21. Які фактори впливають на товарні запаси? Надайте їх характеристику.Самостійна робота № 4

Розділ 4. Організація господарських зв’язків у торгівлі. Організація роботи комерційних служб на підприємствах.

Суть і порядок регулювання господарських зв’язків у торгівлі.

Значення оптової торгівлі в організації закупки товарів та постачання роздрібних підприємств. Нормативні документи, які регулюють взаємовідносини сторін, з поставок товарів, їх зміст. Договори поставки, їх значення в організації комерційних відносин між постачальниками та покупцями. Договір контрактації. Заявки і замовлення на товари Організація контролю за виконанням комерційних договірних зобов’язань з поставки товарів. Майнова відповідальність сторін. Форми і методи комерційних розрахунків.

Мета :

знати: джерела закупівлі товарів, стабілізацію споживчого ринку, методи стабілізації; завдання комерційних служб по вивченню використання джерел закупівлі товарів; порядок укладання договорів, їх види, зміст; порядок виконання господарчих договорів; порядок пред’явлення претензій та позовів; організацію контролю за виконанням комерційних договорів; майнову відповідальність сторін.

вміти: аналізувати постачальників з метою виявлення найбільш ефективних для свого підприємства;укладати договори про поставку товарів;складати протоколи розбіжностей; складати претензійні листи; вираховувати штрафні санкції при порушенні договірних зобов’язань з поставки товарів.

Обсяг годин: 21

Форми контролю: перевірка конспектів; перевірка доповідей, рефератів,схем; тестування; опитування, перевірка,вирішення ситуаційних завдань, складених документів; захист реферату; захист доповіді; перевірка звіту.

Запитання та завдання для самостійного вивчення:

 1. Скласти схему: „ Класифікація постачальників ”, „ Організаційні форми та методи оптової торгівлі ”

 2. Підготувати реферати на тему : „ Перехід оптових підприємств від функцій державного розподілу товарних ресурсів до комерційно-посередницької діяльності ”

 3. Скласти проблемні ситуації по темі: „ Договір поставки ”

 4. Скласти зразки переддоговірних документів

 5. Скласти опорні конспекти за темами

 6. Скласти питання для взаємоконтролю, тест-контроль

 7. Скласти схему „ Порядок укладання договорів поставки товарів ”

Джерела для підготовки:

Л-1,

Л-6,ст. 713,714 ,

Л-15,18-20,22,24,25,

Л-23,с.90-93,101-117

Л-27,с. 338-395,

Л-29, с.236-242, 243-273,275-289, 352-358,

Л-34.

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи:


1.Скласти схему: „ Класифікація постачальників ”, „ Організаційні форми та

методи оптової торгівлі ”

1.1. Для складання схеми „ Класифікація постачальників ”,візьміть до уваги класифікаційні ознаки, за якими слід здійснювати класифікацію.

Так, враховуючи велике різноманіття постачальників товарів, їх можна класифікувати за різними ознаками (функціональними, територіальними, формами власності, відомчою приналежністю та ін.) .

В узагальненому вигляді всіх постачальників товарів можна поділити на дві категорії: постачальників-виробників і постачальників-оптових підприємств.
Постачальники-виробники - виробничі підприємства, фірми, індивідуальні підприємці тощо, які випускають товари різного асортименту для задоволення попиту споживачів.
 

Постачальники-оптові підприємства закуповують товари у постачальників-виготовлювачів, а також у оптових посередників і реалізують їх оптовим покупцям (роздрібним торговельним підприємствам, агентам, брокерам, роздрібним торговцям і т.д.). 
За територіальною ознакою постачальники товарів можуть бути місцевими (внутрішньо обласними) та немісцевими поза обласними.

По приналежності до тієї чи іншої господарської системи розрізняють:

- внутрішньо системних (що відносяться до тієї ж системи, до якої входять і оптові покупці);

- позасистемних постачальників.

За формою власності постачальники можуть бути приватними, державними, муніципальними, кооперативними та інших форм власності. Л-23,с.117-122,

1.2.Для складання схеми „ Організаційні форми та методи оптової торгівлі ” слід згадати, що оптова діяльність може здійснюватись у трьох основних організаційних формах:

1) через оптові підрозділи фірм-виробників (при використанні прямих каналів збуту);

2) через незалежних оптових посередників;
3) через залежних оптових посередників.

Методи продажу товарів для магазинних форм оптового обслуговування: складській формі руху товару оптовий продаж товарів здійснюється з складів, що дозволяє попередньо підсортувати товари і в потрібному асортименті пропонувати їх оптовим покупцям (в основному роздрібним торговим підприємствам).

Найпоширенішими методами оптового продажу товарів з складів є:

- продаж товарів з особистим відбором;

- по письмових, телеграфних, телефонних і інших заявках;

- через пересувні склади і роз'їзних товарознавців;

- через пересувні кімнати товарних зразків.

Останніми роками весь більший розвиток одержує продаж товарів на оптових ринках. Щорічно розширяється мережа оптових продовольчих ринків, де як продавці виступають товаровиробники і оптові комерційні структури, як покупці – підприємства роздрібної торгівлі, дрібнооптові комерційні структури і інші покупці. 

На дрібнооптових покупців (роздрібних торговців, власників дрібно роздрібних торгових підприємств і т.д.) розраховані дрібнооптові магазини «cash & саrrу».Л-29, стор.336-348


2 Підготувати реферати на тему :„ Перехід оптових підприємств від функцій державного розподілу товарних ресурсів до комерційно-посередницької діяльності.

Перехід від традиційно сформованої системи організації торгівлі і переведення її в ринковий режим тісно пов’язані з застосуванням теорії і практики маркетингу.

Завдання маркетингу полягає в тому, щоб усі комерційні, технологічні і збутові заходи, пов’язані з доведенням товару до споживача, розглядалися комплексно, з урахуванням власних господарських можливостей підприємств. Спираючись на налагоджені прямий і зворотний зв’язки між оптовим підприємством і оптовими покупцями, маркетинг дозволяє об’єктивно визначати необхідний асортимент товарів, зміни в його структурі і попиті на нові товари.

Досвід роботи підприємств показує, що багато з них процвітають завдяки використанню цілеспрямованого маркетингового дослідження ринку товарів.

Основою управління закупівельною діяльністю є розробка маркетингової стратегії та тактики її здійснення, тобто планування оптових закупівель товарів.

Метою стратегічного планування оптових закупівель товарів є створення і підтримання стратегічної відповідності між цілями підприємства щодо його діяльності у перспективі і його можливостями, що передбачає розробку і реалізацію відповідних стратегій.

Метою тактичного планування оптових закупівель товарів є правильна їх організація і посилення особистої відповідальності комерційного працівника за виконання планових завдань. Саме на ці аспекти треба звернути увагу при підготовці і написанні реферату.Л-27, стор. с. 338-395, мережа Інтернет

4.Скласти зразки переддоговірних документів.

До переддоговірних документів відносять:

 • оферту (замовлення - пропозиція);

 • проект договору;

 • специфікацію;

 • протокол розбіжностей:

 • протокол узгодження розбіжностей;

 • заява по переддоговірній суперечці.


4.1.Оферта (замовлення - пропозиція) складається у вільні формі і вигляді листа, наприклад:

Ми можемо за пропонувати Вам кольорові телевізори фірми "Соні" з діагоналлю екрана 32 дюйми (вказати кількість, якість, упаковка, умови поставки, ціна, строк поставки, умови платні.)

З повагою (підпис).

4.2.Проект договору складається на відповідних бланках і виглядає так:Д ОГОВІР
поставки товару


м. _____________________

"___" ____________ 200_ р.


_________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Постачальник") в особі __________________________________

_________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,


та________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі ______________________________________


_________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір поставки товару (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах даного договору Постачальник зобов'язується систематично поставляти Покупцю визначений цим Договором товар, а Покупець зобов'язується приймати названий товар та оплачувати його.

1.2. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

1.3. Під товаром, що є предметом поставки за цим Договором, розуміється:


1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________


2. ОБСЯГ (КІЛЬКІСТЬ) ТА СТРОКИ (ПЕРІОДИ) ПОСТАВКИ ТОВАРУ


Періоди поставки


Одиниці виміру

Усього

I кв.
____ р. / кількість

ІI кв.
____ р. / кількість

ІІI кв.
____ р. / кількість
3. АСОРТИМЕНТ ТОВАРУ

3.1. Асортимент товару, що є предметом поставки за цим Договором, зазначається у специфікації, яка додається до Договору (додаток N 1).

3.2. У випадку необхідності для Покупця змінити деякі позиції з асортименту товару, що є предметом поставки за цим Договором, Покупець зобов'язаний подати Постачальникові нову специфікацію для її узгодження останнім в строк _______________ до настання нового строку поставки за цим Договором.

3.3. Нова специфікація вважається прийнятою в редакції Покупця, якщо Постачальник протягом _________________________________ після її отримання не заявить щодо неї свої заперечення.

4. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ

4.1. Якість та комплектність товару, що є предметом поставки за цим Договором, повинна відповідати ___________________________________________.

(ДСТУ, ТУ, сертифікату виготовлювача, зразку та ін.)

4.2. Підтвердженням якості та комплектності з боку Постачальника є _______ _______________________________________________________________________.

(найменування документа про якість та комплектність товару)

4.3. Додаткові до комплекту вироби ____________________________________ _______________________________________________________________________.

4.4. З комплекту товару виключаються наступні вироби, що не потрібні Покупцю: ______________________________________________________________.

4.5. Узгодження між Сторонами уточнених характеристик та додаткових вимог з якості та комплектності, не передбачених у пунктах 4.1, 4.3, 4.4 цього Договору, здійснюється Сторонами в окремому порядку шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.

5. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

5.1. Постачальник гарантує якість та надійність товару, що є предметом поставки за цим Договором, протягом ___________________________________ з моменту __________________.

5.2. При виявленні виробничих дефектів у товарі при його прийманні, а також при монтажі, налагоджуванні та експлуатації в період гарантійного строку виклик представника Постачальника є обов'язковим.

5.3. Строк для усунення недоліків або заміни товару (доукомплектовування) складає ______________________________________ з моменту виявлення дефектів.

6. СТРОК ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

6.1. Товар, що є предметом поставки за цим Договором, повинен бути поставлений Постачальником Покупцю не пізніше ______________ числа першого місяця відповідного періоду поставки, якщо такий період визначений у цьому Договорі.

6.2. Постачальник має право на дострокову поставку кожної партії товару з обов'язковим повідомленням Покупця про це в строк ____________________ з моменту її відвантаження (може бути передбачена інша підстава).

7. ЦІНА

7.1. Покупець оплачує поставлений Постачальником товар, що є предметом поставки за цим Договором, за ціною, передбаченою у специфікації, яка додається до цього Договору (додаток N 1).

7.2. Ціни в специфікації за цим Договором зазначені без врахування ПДВ.


8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються в безготівковій формі протягом _____________________________________з моменту ___________________________________________________________________

8.2. Вид розрахунків: ________________________________________________.

(платіжне доручення, вимога-доручення, чек, акредитив)


9. УМОВИ ПОСТАВКИ

9.1. Поставка здійснюється на умовах: _________________________________.

9.2. Перехід права власності на товар, що є предметом поставки за цим Договором, відбувається в момент: ________________________________________.

10. МІСЦЕ ПОСТАВКИ

10.1. Пунктом поставки товару за цим Договором є: ______________________

___________________________________________________________________


11. ТАРА І ПАКУВАННЯ

11.1. Товар повинен бути затарений і упакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування та (або) знищення його на період поставки до прийняття товару Покупцем.

11.2. Товар повинен бути затарений і спакований наступним чином: ___________________________________________________________________

11.3. Вартість тари та пакування входить до ціни товару.

11.4. Порядок, строки та умови розрахунків при поверненні тари: ___________________________________________________________________


12. МАРКУВАННЯ

12.1. Товар повинен бути промаркований наступним чином: ___________________________________________________________________

(зазначається текст та малюнок маркування на тарі або робиться посилання на ДСТУ, стандарт)

13. ВІДВАНТАЖЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

13.1. Пункт відвантаження: __________________________________________.

13.2. Строк відвантаження: протягом _________________________ з моменту

___________________________________________________________________

13.3. Вид транспорту: _______________________________________________.

13.4. Мінімальною нормою відвантаження _____________________________ транспортом є _________________________________________________________.

(вагон, контейнер, інші мінімальні норми)

13.5. Особливості відвантаження: _____________________________________.

13.6. Постачальник повинен повідомити Покупця про відвантаження в строк ______________________ з моменту _________________________________ шляхом ___________________________________________________________________

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

13.7. У повідомленні про відвантаження зазначаються: дата відвантаження, номер накладної, номер вагону (назва судна, N автомашини, N рейсу), номер і дата договору, найменування та кількість товару.

14. ПЕРЕДАННЯ ТОВАРУ

14.1. Передання і приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.

14.2. Отримавши товар, Покупець повинен телеграфом з повідомленням підтвердити отримання товару протягом ___________________________ з моменту ___________________________________________________________________


15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

15.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

15.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

15.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

15.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

15.2. Покупець за цим Договором несе наступну відповідальність: за ______________________________ сплачує неустойку в розмірі _______________ .

(конкретне порушення)

15.3. Постачальник за цим Договором несе наступну відповідальність: за ______________________________ сплачує неустойку в розмірі _______________ .

(конкретне порушення)

15.4. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань за цим Договором протягом строку цього Договору Сторона сплачує іншій Стороні неустойку у розмірі _________________________________________.

15.5. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

15.6. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду), у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

15.7. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

16. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

16.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

16.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 16.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

16.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

16.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

16.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

16.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _______________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

16.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

16.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 16.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом ______________________

16.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

16.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

16.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 16.4 цього Договору.

16.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим, і така неможливість триває протягом _________ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

16.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 16.6 та 16.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

16.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 16.6 та 16.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

17. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

17.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

18. ДІЯ ДОГОВОРУ

18.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

18.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 18.1 цього Договору, та закінчується _______________________________________.

18.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

18.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

18.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

18.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

18.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

19.2. На момент укладення цього Договору Постачальник та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

19.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

19.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

19.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

19.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

19.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

19.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.


20. ДОДАТКОВІ УМОВИ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Місцезнаходження і реквізити сторін

Постачальник

______________________________

______________________________

______________________________


Підписи

За постачальника

Керівник ____________ /__________/


м. п.


Покупець

_____________________________

_____________________________

_____________________________

сторін

За Покупця

Керівник ____________ /__________/


м. п.ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додаток N 1 на _______________________________________________ стор.Постачальник

Покупець

________________________________
________________________________
________________________________


________________________________
________________________________
________________________________

М. П.

М. П.4.3.Специфікація додається до проекту договору і складається за такою формою;

СПЕЦИФІКАЦІЯ
ДО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
(ПОСТАВКИ,КОНТРАКТАЦІЇ

N _______                                        от ________________
між ______________________________________________________________
(найменування юр. особи П І Б. підприємства)
та__________________________________________________________________
(найменування юр. особи П І Б. підприємства )


N п/п

Найменування товару

Документ про якість

Од. вимір. 
(г, кг, шт.)

Кількість

Ціна

Сума

Терміни 
поставки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продавець ____________       Покупець ______________
(Постачальник)      підпис           ( Виробник)    підпис  
  печатка                          печатка 


4.4.Протокол розбіжностей - це документ, який складають у разі виникнення суперечності між сторонами при укладенні господарського договору, щодо змісту тексту договору, додатків або специфікації. Умови протоколу можуть стосуватися термінів відвантаження або постачання продукції, суми договору, форм розрахунків між сторонами тощо.

Основні реквізити протоколу розбіжностей:

- назва документу, назва сторін, між якими виникли розбіжності за договором із зазначенням № договору та його дати;

- формулювання заперечувальних пунктів специфікації та договору в редакції постачальника;

- формулювання заперечувальних пунктів специфікації та договору в редакції, запропонованих покупцем;

- підпис покупця ( внизу праворуч);

- дата, підпис і печатка покупця;

- підпис продавця ( внизу ліворуч);

- дата, підпис і печатка постачальника.

4.5. Протокол узгодження розбіжностей складається з таких розділів:

- редакція постачальника;

- редакція продавця;

- узгоджена редакція і має наступну форму:
ПРОТОКОЛ

УЗГОДЖЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ

___ВІД «___» «_______»_____р.


Редакція покупця

Узгоджена редакція пункту договору

Примітка

Продавець Покупець

«___»________»200___р. «___»________»200___р.

М.П. М.П.
4.6. Заява по переддоговірній суперечці, яка адресується у відповідний арбітраж, повинна містити повне найменування постачальника і покупця,зміст суперечностей, які виникли при укладанні договору постачання, прохання заявника.

 Основні додатки до заяви по переддоговірній суперечці:

 Копія договору поставки

 Протокол розбіжностей  

Протокол узгодження розбіжностей

 Доручення про сплату державних податків

 Поштова квитанція про надсилання покупцю (постачальнику) копії справжньої заяви.

5.Скласти опорні конспекти за темами розділу

Для складання опорних конспектів за темами розділу використайте тексти лекцій, що розміщені на сайті технікуму.

7.Скласти схему „ Порядок укладання договорів поставки товарів ”.

В процесі складання схеми, треба врахувати наступне: для договору поставки характерний особливий порядок його укладення. Законодавством (ЦК України ) передбачений спеціальний порядок укладання договорів поставки товарів.

Так, сторона, яка бажає укласти договір, надсилає пропозицію про це (оферту) іншій конкретній особі. Пропозицію вправі вносити як постачальник, так і покупець. Воно може містити істотні умови договору або вказувати порядок їх визначення.

Пропозиція укласти договір нерідко робиться шляхом висилки оферентом проекту договору, складеного в двох примірниках. Сторона, яка одержала проект і згодна укласти договір, підписує його і один примірник повертає постачальнику. Положення про поставки встановлюють 20-денний термін для підписання і повернення проекту договору. У такий же строк дається відповідь на лист, телеграму тощо, які містять пропозицію укласти договір.

Лист з пропозицією про укладення договору або висланий проект договору підписується керівником організації - оферента або іншою особою, наділеною такими повноваженнями, із зазначенням його посади та документа про повноваження. Відповідь про згоду укласти договір повертається автору пропозиції (один примірник проекту договору ,) і також підписується уповноваженою особою.

Якщо при отриманні проекту договору у сторони виникнуть заперечення за його умовами, то вона не пізніше 20-денного терміну складає протокол розбіжностей і направляє його у двох примірниках іншій стороні. Про наявність розбіжностей робиться відмітка в самому договорі.

При необхідності включення додаткових умов, не передбачених замовленням, постачальник з урахуванням умов замовлення складає проект договору і в 20-денний термін направляє його покупцеві в двох примірниках. Якщо оферент отримав підписаний договір з протоколом розбіжностей або підтвердження згоди укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах, сторони можуть вжити заходів до врегулювання розбіжностей, що виникли. У цих цілях проводяться переговори керівників організацій або інших уповноважених представників сторін. Контрагенти можуть шляхом додаткового обміну листами, телеграмами тощо повідомити про згоду з пропозиціями контрагента, відмову від раніше висунутих вимог або погодити взаємоприйнятну редакцію спірного пункту.

Якщо сторона, що направила оферту, в 20-денний термін не повідомить про свою згоду із запропонованими контрагентом змінами та доповненнями до проекту договору і не прийме заходів до врегулювання розбіжностей, договір вважається неукладеним.

У випадках, передбачених угодою сторін, розбіжності, що виникли при укладенні договору поставки (переддоговірні суперечки), можуть бути передані на розгляд арбітражного суду.Л-23, стор.75-86, Л-29,стор.236-244

Після вивчення матеріалу:

Скласти проблемні ситуації по темі: „ Договір поставки ”.

Скласти питання для взаємоконтролю, тест-контроль.

Питання для самоконтролю:

 1. Які документи регулюють господарські зв'язки у торгівлі?

 2. Яку роль відіграють оптові підприємства в організації господарських зв'язків та постачанні товарів?

 3. Які функції виконують оптові підприємства по відношенню до клієнтів-покупців?Клієнтів – постачальників?

 4. Що таке фірма-дистриб'ютор , брокерська фірма?

 5. Хто такі дилери?

 6. Хто п виступає посередницьким елементом в закупівельній діяльності оптового підприємства. 1.Назвіть етапи організації оптових закупівель

 7. Що таке послуга? Назвіть її особливості.

 8. Які послуги відносять до побутових, соціально - культурних, інженерно - технічних, особливих?

 9. Що таке консалтингові послуги?

10. Які послуги відносять до торговельно - посередницьких?

11. Назвіть послуги, які повинні надавати оптові підприємства.

12. Що таке договір купівлі продажу?

13. Назвіть права і обов’язки сторін при укладанні договору купівлі – продажу.

14. Що таке договір роздрібної купівлі – продажу? В чому його особливості?

15. Що таке державний контракт?

16. Який порядок укладення державного контракту?

17. Які особливості укладання договору постачання товарів для державних потреб?

18. Що таке договір поставки? З яких розділів він складається?

19. Що таке специфікація? Протокол розбіжностей ?

20. Яки порядок укладання договорів?

21. Що таке переддоговірні суперечки? Як вони вирішуються?

22. Який порядок зміни і розірвання договорів?

23. Який порядок пред’явлення претензій?

24. Дайте визначення поняття господарських зв'язків у торгівлі.

25. Яким правовим актом регулюються господарські взаємовідносини між постачальниками і покупцями товарів?

26. У чому полягає сутність прямих господарських зв'язків і їх ефективність?

27. Як змінилася роль заявок і замовлень при організації господарських зв'язків в ринкових умовах?

28. Як і ким здійснюється облік і контроль за виконанням договірних зобов'язань?

29. Хто має повноваження вирішувати комерційні спори?

30. Яку діяльність з розгляду комерційних справ і вирішення комерційних спорів може виконувати арбітражний суд?

Очень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 65% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДБ-097889

Похожие материалы

Получите наградные документы сразу с 38 конкурсов за один орг.взнос: Подробнее ->>