Инфоурок / Директору, завучу / Другие методич. материалы / Методический кейс "Фестиваль педагогических идей"

Методический кейс "Фестиваль педагогических идей"

библиотека
материалов


Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23
hello_html_5038a0b9.gifhello_html_44e67007.jpg

Заступник директора з НВР

Тринєєва Олена Миколаївна

Донецьк


Автор-упорядник :

Тринєєва Олена Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Донецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №23, учитель української мови та ї літератури, спеціаліст І категорії.


Методична робота: досвід, ідеї, підходи. – Донецьк, 2011. – 22с.


Успіх інноваційних реформ, у першу чергу, залежить від учителя, його творчого потенціалу, готовності до безперервної освіти, гнучкого соціально-педагогічного мислення. У розробці представлена система методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, роботу в сучасних умовах. Пропонуються цікаві форми методичної роботи, які спрямовані на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань.
hello_html_m69c66641.gif


Успіх інноваційних реформ, що проводяться у сучасній школі, залежить, в першу чергу, від учителя, від його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здібності до гнучкого соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості особистості. У цей період гостро постає проблема удосконалення професійної педагогічної компетентності.

Педагогічна компетентність – це процес і результат творчої професійної діяльності, показник особистісно-діяльнісної сутності вчителя. Тому неабияку роль в процесі підвищення рівня педагогічної компетентності педагогів відіграє внутрішньошкільна методична робота.

Завдання методичної служби школи - становлення, розвиток та вдосконалення педагогічної творчої майстерності вчителя. Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності. Особливе значення при плануванні методичної роботи надається вивченню не лише результатів навчання і виховання, а й усебічному оцінюванню особистісних рис і професійних умінь учителя. Тому методичну роботу слід будувати на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи. Шляхом діагностування моделюється структура, зміст і форми методичної роботи, при цьому враховуються особливості вчительського колективу. Аналіз діагностичних анкет, відвідування уроків і позакласних заходів, моніторинг участі вчителів у методичній роботі дає змогу визначити умовно групи вчителів:

 • ті, хто досягає високих показників у роботі;

 • ті, хто хоче більшого, але має труднощі в реалізації поставлених завдань;

 • ті, хто працює формально, не виявляє зацікавленості результатами своєї праці.

Така організація методичної роботи підвищує рівень творчого зростання всього педагогічного колективу. Вона складає цілісну систему взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійного рівня загалом, на розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя зокрема, і, зрештою, - на підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
Форми методичної роботи


Кожен навчальний заклад обирає, а точніше, створює власну систему науково-методичної роботи, орієнтуючись як на наукові дослідження, так і на досвід колег, на їх запити. В умовах сучасної школи серед розмаїття форм, методів і прийомів методичної роботи варто зупинитися на тих, які будуть педагогам цікавими, пробудять їхню активність, творчий запал. Теми методичних заходів повинні бути актуальними, такими, щоб дали відповідь на хвилюючі питання, сприяли підвищенню якості освіти.

Шляхом експериментів, випробувань, відстеження ефективності заходів, в школі склалася певна система методичної роботи. І хоч ці форми роботи знайомі більшості вчителів, ми використовуємо ті, що можна успішно проводити в навчальному закладі, де педагогічний колектив невеликий (до 25-27 вчителів). При плануванні методичної роботи враховуємо завантаженість учителів, і тому важливим аспектом є почуття міри, адже завелика кількість заходів є обтяжливою, педколектив не встигає до них серйозно підготуватися. Врешті-решт, методичні заходи перетворяться на формальність, не будуть стимулювати вчителів до професійного зростання і удосконалення своєї майстерності.

Уже традиційними в нашій школі стали:

 • конкурс педагогічної майстерності «Учитель року»;

 • декади педагогічної майстерності;

 • педагогічні читання;

 • семінари-практикуми;

 • проблемний семінар;

 • творчі звіти вчителів, шкільних методичних об’єднань;

 • психолого-педагогічний тренінг.

Одним із методичних заходів, спрямованих на виявлення рівня теоретичної, методичної і практичної підготовки вчителів, визначення їхнього творчого потенціалу, підвищення фахової майстерності педагогів, поширення перспективного педагогічного досвіду є конкурс «Учитель року». Проводимо його кожного року, адже значення конкурсу величезне: він допомагає визначити кращих педагогів, підвищує статус педагогічної професії, привертає увагу громадськості до проблем освіти. Актуальність проведення цього конкурсу незаперечна.

Для проведення шкільного конкурсу «Учитель року» адміністрація розробляє положення про його проведення, наказом по школі затверджуються терміни проведення, склад комісії. Комісія приймає заяви від учителів, які виявили бажання брати участь у конкурсі, визначає критерії відбору поданих на конкурс матеріалів, умови і порядок проведення етапів конкурсу і його фінальної частини.

До участі в конкурсі запрошуємо всіх учителів школи незалежно від педагогічного стажу, віку і майстерності. Головне – вчитель має бути творчою людиною. Обов’язково беруть участь у конкурсі вчителі, які у поточному році проходять атестацію педагогічних працівників

Для участі в конкурсі претенденти подають до комісії такі матеріали:

 • заяву про участь у конкурсі;

 • опис власного досвіду, який розкриває самобутність, новизну педагогічних ідей, технологій, методів;

 • матеріали, які розкривають творчі здібності педагога (публікації в педагогічній пресі, розробки уроків і позакласних заходів);

 • інформацію про результативність роботи (участь учнів у олімпіадах, конкурсах, рівень навчальних досягнень з предметів тощо).


Конкурс складається з етапів:


«Урок»: кожен конкурсант проводить для своїх колег відкритий урок.


«Зернини мого досвіду»: презентація учителем власних педагогічних ідей, технологій, результатів педагогічної діяльності.


«Педагогічний ярмарок»: виставка-презентація дидактичних матеріалів, наочних посібників, методичної літератури.


«Моє робоче місце»: огляд навчальних кабінетів вчителів.

(два останніх конкурси можна об’єднати, запропонувати вчителям влаштувати виставки у своїх кабінетах).

«Учитель-це поклик душі». У конкурсі «Учитель року» цей етап фінальний. Провести його треба так, щоб став він справжнім святом, адже вже залишилися позаду серйозні випробування на професійну зрілість. На ньому конкурсанти демонструють найкращі професійні вміння і особисті таланти. Підтримати конкурсантів приходять усі вчителі школи (з них створюються групи підтримки), представники громадськості, батьки. Цікавим буде свято у формі гри «Щасливий випадок», «Що? Де? Коли?», педагогічної вікторини, інтелектуального марафону.

По закінченню останнього етапу конкурсу комісія підводить підсумки, визначає і нагороджує переможця та інших учасників конкурсу.

Пропоную розробки заходів, які допоможуть зробити шкільний конкурс «Учитель року» цікавим, змістовним, святковим. Також ці заходи можна використати під час проведення атестації.
Вікторина «Ерудит»


І. Дати відповіді на питання.

 1. Зошит установленої форми для щоденного запису домашніх завдань … (щоденник).

 2. Книги, які в Україні видаються найбільшим накладом - … (підручники).

 3. Основне навчальне приміщення в школі - … (клас).

 4. День захисту дітей - … (1 червня).

 5. Стан психічного напруження - … (стрес).

 6. Форма підвищення педагогічної кваліфікації - … (курсова перепідготовка).

 7. Легендарний директор Павлиської школи - … (В.Сухомлинський).

 8. Наука про порушення розвитку мовлення - … (логопедія).

 9. Одна з не багатьох професій, де чоловіки отримують рівно стільки ж, скільки й жінки - … (педагог).

 10. Одна з основних видів діяльності дітей, особливо молодшого віку - … (гра).

 11. Сукупність систематизованих знань, умінь і навичок - … (освіта).

 12. Процес підготовки молодшого покоління до життя в суспільстві - … (виховання).

 13. Засновник класно-урочної системи навчання - … (Я.Коменський).

 14. Що в перекладі з французької означає «педант»? (учитель).

 15. Автор «Педагогічної поеми» - … (А.Макаренко).

 16. Розбір і оцінка навчального заняття - … (аналіз уроку).

 17. Спеціаліст у галузі методики викладання - … (методист).

 18. Вид усного викладу вчителем навчального матеріалу - … (пояснення).

 19. Закритий навчальний заклад у дореволюційній Росії - … (пансіон).

 20. Фіксація, збереження і відтворення людиною того, що було в її досвіді - … (пам'ять).


ІІ. Закінчіть вислови славетних педагогів:

 1. В.Сухомлинський: «Дитяча довіра до вчителя – це крапля чистої води на квітці троянди, треба так зрізати цю квітку…(…щоб не струсити цю краплю)

 2. К.Ушинський: «На жаль, дітей здебільшого карають за те, за що слід було б карати …(…їхніх батьків та вихователів).

 3. Ш.Амонашвілі: «Частіше запрошуйте на урок Момуса – бога сміху й жартів, щоб прогнати з уроку … (…Морфея – бога сну.)


ІІІ. Розгадайте кросворд-прямокутник:


1С2Т3Р4О5Ф6А 1. Невеликий ліричний твір, що співається (пісня).

 2. Особа, яка написала твір художньої літератури (автор).

 3. Найважливіша складова частина художнього твору, завдяки якій письменник переконливо і правдиво відтворює життя (образ)

 4. Літературні твори, написані прозовою мовою (проза).

 5. Почуття особливого піднесення, великого захоплення (пафос)

 6. Один із основних родів художньої літератури, призначений для сценічного втілення (драма).ІУ. Прочитайте зашифрований філософський вислів Г Сковороди.


і

б

р

а

к

с

з

в

з

н

а

н

х

у

а

н

-

я

н

і

с

й

к

р

а

щ

и

й

(З усіх скарбів знання – найкращий.

Г.Сковорода)


Бліц - анкета учасника конкурсу «Учитель року»


ПІБ___

За спеціальністю…

Освіту одержав у …

Педагогічний стаж …

Учительський шлях починав у….році у ….школі

За цей час довелося бути у різних іпостасях: ….

Мої перші враження

 • від зустрічі з учнями….

 • Про себе як учителя

 • Про колег

 • Про батьків

 • Про школу в цілому…

Мої захоплення……

Улюблений відпочинок…

Життєве кредо…

Більш за все я ціную в собі…

Мої основні недоліки…

Мій стиль спілкування з колегами… з учнями….з домашніми…

Моя участь у конкурсі ( за власною ініціативою, добровільно-примусово, інше)….

Я гадаю, що участь у конкурсі…

Конкурс для мене - ….

Мої побажання колегам –послідовникам…

Мої зауваження , думки до журі …


Вернісаж особистостей

( фінальний захід шкільного конкурсу

«Учитель року 2010 »)


Ведучий. Людина – найдосконаліше творіння на Землі. Бог створив для неї світ, наділив її розумом, силою, талантами. У Біблії є одна притча.

«Покликав один багатій до себе 3 рабів і дав одному з них 5 талантів (давні гроші), а другому – 2, третьому ж – лише 1. Через деякий час повернулися до свого господаря раби, і той, що мав 5 талантів, дістав ще 5, той, що 2, - ще 2, а третій загубив і той талант, що мав: нічого не здобув. Покарав його господар вічною темрявою, сказавши: «Тому, хто має, ще додається, а хто нічого не має, то втратить і те, що мав».

Отже, кожна людина наділена якимсь даром, талантом, має певні задатки, які потрібно розвивати, удосконалювати, бо без праці таланту немає, і хто не працює над собою, ніколи нічого не досягне. Недаремно кажуть:

Багато особистостей на світі,

Та кожна, безперечно, діамант,

Життя обточить всіх, воно покаже,

Хто варт чого, а хто не варт.

Наша школа – це звичайна школа. Тут , як і в інших школах працюють люди, які Божим велінням наділені розумом, талантом, добротою, людяністю. Але ніщо не возвеличує людину так, як праця. Наші вчителі уміють працювати і, як говориться у притчі, вони мають і їм ще додається.

Сьогодні ми підводимо підсумки конкурсу «Учитель року 2010». Наші конкурсанти добре постаралися: провели уроки, презентували свої методичні здобутки, представили свої робочі місця. Вони уже в який раз продемонстрували свою педагогічну майстерність, то ж настав час визначити переможця і подякувати нашим колегам за можливість чомусь повчитися у них, порадіти за їхні досягнення.

Такий незвичний вернісаж

ми влаштували в школі в нас.

Проте картин тут не побачиш.

Тут особистості одні і кращі успіхи шкільні,

А це вже що-небудь та значить.

Життям насиченим живуть,

з дітей відмінників кують,

Мета у всіх одна-єдина.

І кредо тут у всіх одне,

хоча не легко це тепер, -

В дитині виховать Людину.

(За окремий стіл запрошуються учасники конкурсу «Учитель року»)


Ведучий. А щоб наша зустріч не була нудною, пропонуємо провести її в інтерактиві.


І.Робота в групах (груп утворюємо по кількості конкурсантів – 3):

Ведучий. У світі немає двох однакових людей, кожна людина має якусь свою помітну рису, відрізняється поведінкою, по-своєму бачать і відчувають навколишній світ і зміни в ньому. Не схожі один на одного і наші конкурсанти.


1. Асоціативна літерна характеристика: на аркушах навпроти кожної літери імені учасника конкурсу «Учитель року» написати відповідну рису характеру, що починається з цієї літери і притаманна конкурсанту.

Подібну роботу виконують і конкурсанти, але пишуть про себе особисто (по закінченню роботи можна запропонувати протестувати записи конкурсантів, вони багато можуть розказати про кожного).


2. «Дерево сподівань» (проводиться з конкурсантами): напишіть на аркушах, що кожен з вас очікував від конкурсу і чи справдилися ваші сподівання.


3. «Вибір»:з ряду словосполучень дібрати до поняття ознаки, пояснити принцип групування.

А)Результат роботи вчителя оцінюється через: …

Б)Творчий педагог …

В)Педагогічний артистизм – це: …

Взаємини будує на принципах співробітництва, культура виразності, індивідуально-особистісний підхід, творче самопочуття, розвиток пізнавального інтересу, проектує позаурочну роботу, характер взаємин з учнями, виразно-лаконічна міміка, активно використовує у навчанні комп’ютерні засоби, особиста манера, здійснює «прорив у новизну», цілеспрямованість діяльності вчителя, розвинений загальний та професійний кругозір, потік життєвої енергії, об’єктивність оцінювання знань.


4. «Намисто побажань»: на листках-стікерах написати побажання і закріпити на нитці, що призначена для виготовлення намиста кожному із конкурсантів. Виготовлене намисто одягається учасникам при цьому озвучуються побажання від колег.


Ведучий. Ось такими і є наші вчителі – учасники конкурсу «Учитель року 2010»: розумними, кмітливими, веселими, мудрими, терплячими…

Знання і щедрість вони дарують дітям,

Несуть сердечне світло доброти –

Почесне мають покликання на цім світі

І радісніш від нього не знайти.


Слово для прочитання наказу про підсумки конкурсу «Учитель року 2010» надається директору школи, голові журі конкурсу.

Директор (зачитує наказ).


Ведучий.

Не лінуйтесь, будьте жваві, будьте завжди моложаві.

Впроваджуйте на уроках інновації,

Щоб уроки ваші йшли без катавасії,

Щоб слово ваше віще у зерна проростало

І слід у школярських душах по собі лишало.


Нагородження учасників конкурсу.


Фінал шкільного конкурсу «Учитель року»

(заключний конкурс)

І. Розминка

Загальні питання

 1. Кому належать слова «Я знаю те, що нічого не знаю»? (Сократ)

 2. Яку квітку назвали на честь колег Спартака? (Гладіолус)

 3. Що вивчає наука ейдетика? (Методику запам’ятовування)

 4. Ким є син жінки по відношенню до батьків її дівера (Онуком)

 5. Хто ввів класно-урочну систему навчання? (Я.А.Коменський)

 6. назвіть установу, що видає науково-методичну документацію в галузі освіти на державному рівні? (МОНУ)

 7. Застосування на уроці опорних схем, малюнків, ілюстрацій, таблиць – це здійснення принципу … (наочності)

 8. Взаємозв’язок навчальних предметів – це… (інтеграція, міжпредметні зв’язки)

 9. Назвіть методи навчання (Словесні, наочні, практичні, проблемно-пошукові, активні, інтерактивні, самостійні)

Підведення підсумків етапу


ІІ. Робота у групах «Педагогічна естафета» (для всіх учителів)


(На дошці – вирізаний з паперу вітрильник, на вітрилах – питання записані)

 1. Педагогічна майстерність – це право чи обов’язок учителя?

 2. Які форми роботи з учнями ви вважаєте ефективними і чому?

 3. Які «ситуації успіху» можливо створити для учнів, щоб реалізувати творчість дитини?

Завдання групам: ви отримали аркуш паперу. Вам потрібно обговорити у групах питання і записати фломастером свого кольору ідеї. Пропозиції щодо вирішення даної проблеми (3 хв). По команді ведучого аркуш передається іншій групі і вони пишуть свої думки. Коли аркуш повертається до команди, група вивчає пропозиції, узагальнює і готує виступ.


ІІІ. Робота вчителів-конкурсантів (одночасно з роботою груп)


Кожному учаснику пропонуються ситуації, після обдумування даються відповіді.

Ситуація №1

Учениця весь час всіх обманює. Розказує матері, як ви її ображаєте, занижуєте оцінки, не приділяєте уваги. Мати поскаржилась директору. Ваші дії?


Ситуація №2

На уроці в 7 класі учні передають карикатуру на вашого колегу. Ви про це дізнались. Ваші дії?


Ситуація №3

Двоє учнів побилися. Мати одного з них прийшла у школу і в грубій формі, з криками і образами накинулася на учня, який, на її думку, побив її сина. Ваші дії?


ІV. «Мій коник»


Тема «Засоби удосконалення уроку». Прорекламувати і продемонструвати те, що ви краще всього вмієте, ваші улюблені методи роботи на уроці, прийоми, ідеї.


V. Моє хобі


Розповісти про хобі, або продемонструвати


VІ. Творчий учитель – творчий учень


Скласти вірш за запропонованими римами

 1. ……свято

……….радо

……….нам

………..вчителям

 1. ………дітям

…………доброти

………… світі

…………не знайти

 1. ……….пролетіло

…………..пера

……………настало

……………дітвораВиступи учителів. Підведення підсумків, визначення переможця.

Складені вчителями рядки:


Урок – це свято,

Іду на нього радо.

Як пощастило нам -

Сучасним вчителям!


Ось і літо пролетіло

Одним розчерком пера.

І настала осінь мила –

Зійшлась до школи люба дітвора.


У класі моїм дітям

Всім стане доброти.

Вони найкращі у всім світі

І таких інших не знайти.КВК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

І. ВСТУПНЕ СЛОВО-ПРИВІТАННЯ ВЕДУЧОГО

ІІ.АСОЦІАЦІЯ.

Завдання: придумати назву команди і розшифрувати, дібравши до кожної букви епітет (3-5 хв)


ІІІ .РОЗМИНКА ДЛЯ КОМАНД

Питання команді №1

1.Кому належать слова: «Дайте дитині пережити щасливу хвилину – і успіх вам гарантовано»? (В.О Сухомлинський)

2..Назва картини Решетникова на педагогічну тематику.

(Знову двійка)

3. Що таке креативний?

(творчий )

4. Що таке диференціація з точки зору побудови шкільної системи?

(розподіл класів, шкіл)

5. Що таке індивідуалізація?

6. Що таке особистість

( суб’єкт пізнання, людина, яка володіє свідомістю)

7. Що таке обдарованість?

(здатність , схильність людини до інтелектуального чи іншого виду діяльності)

8.Хто автор «Снігової королеви»?

(Андерсен)

9.Де стоїть пам’ятник першій вчительці?

(Харків)

10. Закінчи прислів’я

Грамотний уміє читати і ….(рядки і між рядками)

11. Як звали Макаренка?

(Антон Семенович)

12. Розшифруйте абревіатуру ХОНМІБО


Питання команді №2

1.Кому належать слова: «Якомога більше вимог до вихованця, якомога більше поваги до нього»? (А.С.Макаренко)

2.Учитель – новатор з питання диференціації навчання в початкових класах

(С.Логачевська)

3.Що таке інтерактивний?

(взаємодіючий)

4. Що таке диференціація з точки зору змісту освіти?

( різнорівневі плани, програми , завдання., застосування методів, прийомів )

5.Що таке індивідуальність?

(Неповторність, сукупність своєрідних рис)

6.Що таке здібності?

(якості особистості, які зумовлюють успішність діяльності)

7. Що таке талановитість?

( Найвища здатність людини до певного виду діяльності, природний хист)

8. Хто автор казки «Золотий ключик, або пригоди Буратіно»?

(О.Толстой)

9. Де стоїть пам’ятник Л.Утьосову?

(Одеса)

10. Закінчи прислів’я :

Мудрий не все каже, що знає, а дурний … (не все знає, що каже)

11.Як звали Коменського?

(Ян Амос)

12.Розшифруйте абревіатуру ЗНВР

ІІІ. ІМПРОВІЗОВАНА ДОПОВІДЬ


Завдання (на 3 хв)

Дати відповідь на питання «Чого чекають від нашої школи діти та їх батьки?


ІV. ТЕСТУВАННЯ

 1. Що таке методи навчання? ( виберіть відповідь)

А)це спосіб співпраці учителя з учнем;

Б)це спеціально організована діяльність учителя й учнів, яка відбувається за встановленим порядком, у певному режимі;

В)спосіб упорядкованої взаємної діяльності вчителя й учнів, спрямований на розв’язання навчально – виховних завдань;

Г) логічна категорія, яка вказує на шлях організації пізнавальної діяльності.

 1. Вкажіть зайве.

До активних методів навчання належать такі методи:

А) дискусія;

Б) ілюстрація;

В) дебати;

Г) програмоване навчання.

3.Обовязковими видами оцінювання навчальних досягнень є:

А) тематичне;

Б) поточне;

В) підсумкове;

Г) семестрове.

(виберіть правильні )

4. Урок - це…

а) спеціально організована діяльність учителя й учнів, яка відбувається за встановленим порядком, у певному режимі;

б) це певний проміжок часу, відведеного на навчальну діяльність учнів;

в) головна форма організації навчального процесу;

г) процес навчання, що триває певний проміжок часу.

5. Яку технологію треба використати, щоб зібрати якомога більше ідей за короткий проміжок часу:

А) діалог;

Б) дискусія;

В) мозковий штурм;

Г) карусель.

6. У якому з переліків подано активні та інтерактивні методи навчання:

А) дискусія, ілюстрація, мозковий штурм, дебати;

Б) акваріум, метод ПРЕС, розповідь, дискусія;

В) карусель, мікрофон, пізнавальна гра, програмоване навчання;

Г) лекція, бесіда, дебати, ажурна пилка.


Відповіді :1 в; 2б; 3а,г; 4в; 5в; 6в


V. КОНКУРС ХУДОЖНИКІВ

Завдання.

Зобразити інтерактивний метод графічно, а команда супротивників відгадує

( Витягують білетики з написом методу:

Ажурна пилка, мікрофон, кути, дебати, снігова куля, карусель, акваріум, робота в групах, дебати, займи позицію).


VІІ.ПІДСУМКИ КВК

(Журі робить підрахунки)

1. Вправа «Клубок»

Всі учасники стають у коло і кидають клубок один одному, кажучи компліменти. Кожен тримає нитку в руці. В результаті утворюється «павутина». Ведучий пропонує підняти руки вгору і продемонструвати, що утворилося.

Ведучий

Всі ми зв’язані між собою. Ось так інтерактивне навчання допомагає розвивати комунікативні навички, встановлює емоційні контакти, допомагає розв’язувати виховні завдання.


2. Намалювати враження від КВК на спільному плакаті.


3. Слово журі


4.Слово ведучого

Шановні колеги! Наш КВК завершено. Спілкуючись, ми отримали нові знання про застосування інтерактивних методик, вислухали та обговорили різні питання стосовно педагогіки.

У нас є спільне і відмінне, з чимось ми погоджуємось, а з чимось – ні, і це природно. Але у нас спільна мета, а це і об’єднує нас.

Ось ваші враження (демонструється плакат).

Бажаю вам успіхів.

ПЕДРАДА ЗА ПІДСУМКАМИ АТЕСТАЦІЇ

Форма – усний журнал


План проведення

Рубрики:

1. Наші інтерв’ю

2. Актуально

3. Колегам на замітку

4. Відповідаємо на питання «читачів»

5. Гумор

6. Астрологія і вчитель


Хід проведення


Рубрика «Наші інтерв’ю».

Питання вчителям

 1. Як звали вашу першу вчительку?

 2. Що означає. на вашу думку, «морально-духовна особистість»?

 3. Як ви розумієте поняття «особистісний розвиток»?

 4. Як створити позитивний настрій в учнівському колективі?

 5. Який ваш улюблений колір? Чому?

 6. Що нового ви оанували за час атестації?

 7. Які ваші відчуття були перед атестацією та після?

 8. Чи вдалося вам повністю реалізуватися, відкритися під час атестації?

 9. Що було найважче?

 10. Що б ви хотіли змінити?


Рубрика «Актуально»

 1. Виступи колег про вчителів, які атестуються:


 1. Творчі звіти вчителів, які атестуються


Рубрика «Колегам на замітку»

Вчителі, які атестуються дають поради тим, хто буде атестуватися у наступному році


Рубрика «Відповіді на листи «читачів»

(розв’язування педагогічних ситуацій)

1

Ваш учень – відмінник має погану звичку – спізнюватися на урок. Що робити?

2

Випадково в коридорі ви почули розмову учнів про план втечі із завтрашнього вашого уроку. Ваші дії.

3

У класі романтична дружба дівчини і хлопця. Страждає їхня успішність, однокласники насміхаються з раннього кохання. Чим можна допомогти у даній ситуації?

4

Дівчинка з неблагополучної сім’ї постійно тримається біля вчительки, говорить з нею про свої проблеми, тривоги, розповідає сімейні таємниці. Як вести себе вчительці в цій ситуації? ( не обманути довіря, але намагатись зблизити її з однокласниками;. Порадити вести щоденник;

Запросити додому і дати змогу виговоритись)

5

Побачивши на підлозі папір, ви звернулися до двох дівчаток, що стояли поруч, і попросили підняти його. У відповідь почули: « Ми його не кидали і піднімати не будемо». Як ви зреагуєте?

6

У класі романтична дружба дівчини і хлопця. Страждає їхня успішність, однокласники насміхаються з раннього кохання. Чим можна допомогти у даній ситуації?

7

У класі є дитина – «слабак». Однокласники намагаються познущатися з нього морально і психологічно, як допомогти такій дитині? ( допомога психолога; оберігати від сильних і злих; знайти хоч одну сильну сторону дитини продемонструвати класу; довести дітям, що його треба любити і захищати).


Рубрика «Гумор»

Завдання: пригадати кумедні випадки зі своєї роботи або як гумор допоміг вийти із скрутної ситуації.


Рубрика «Астрологія і вчитель»

(вчитель під знаком зодіаку)

Водолій

З ним не скучиш. Узагалі водолій у школі – явище дуже дивне. Він як біла ворона. У школі життя улаштоване за правилами і підпорядковується розкладу. А водолій не любить жити за правилами і випадає із загального розпорядку. Він може спізнитися на урок або розтягти його на перерву. У класі від нього можна чекати чого завгодно. Але мати з ним справу легко, тому що вчитель-Водолій тримається з учнями на рівних.

Козеріг

Не варто з ним сперечатися. Це даремно. Він переконаний у тому, що завжди правий. І ще він старший і головніший. Так що доведеться просто кивати і віддано дивитися йому в очі. І, коли він вимовляє: треба, - слід негайно погоджуватися… Як говорили в Давньому Римі: «Закон є закон». Розжалобити Козерога сльозами досить важко. Якщо учень проштрафився, радимо починати свою промову так: «Мені необхідна ваша порада!».

Козерог обожнює дисципліну і всілякі корисні заходи.

Близнюки

У нього є почуття гумору, а це велика річ. Воно не раз врятує підопічних від «2» і не дасть класові заснути на уроці. Учителі – Близнюки дуже полюбляють часті перевірочні роботи, які може дати без попередження. Відповідаючи біля дошки, можна скористатися однією його неоціненною для учнів рисою: Близнюки люблять побалакати. Якщо вдасться розговорити викладача - Близнюка, то бесіда, зрештою, відійде далеко від теми уроку. Досить імовірно, що колись у шкільні роки, такий учитель неодноразово списував домашні роботи. Будучи експертом у цій справі, він миттєво викриє підопічного, якщо той списує. Тому учням варто не забувати про творчу переробку списаного.Використана література:

1.Газета «Завуч» № 27, 2006р.

2. Журнал «Управління школою» №2, 2008 р.

3. Журнал «Управління школою» №4, 2008 р.

4. Н.Єрмакова. Позакласна робота з української літератури. - Донецьк. -

2000.- С.254-265.


hello_html_7714933a.gif

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-377263

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG