Инфоурок / Украинский язык / Конспекты / Методичні рекомендації з української літератури

Методичні рекомендації з української літератури


библиотека
материалов

Українська література

Українська література формує любов до культури свого народу, його мови, звичаїв, національних традицій і етичних цінностей, розуміння загальнолюдської й національної історії, сьогодення, розвиває інтелектуальні, духовні та естетичні цінності.

Українська література як базовий навчальний предмет визначає моральні орієнтири молодого покоління. Шкільна літературна освіта забезпечує етичне та естетичне виховання учнів, їх прилучення до надбань вітчизняного письменства, розвиток стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури впродовж життя, формування загальної культури.

Як навчальний предмет українська література включає в себе також знання, пов’язані зі сферою літературознавства, теорії та історії літератури, знання про способи навчальної діяльності, що значною мірою реалізуються в уміннях і навичках учнів.

Важливим у роботі вчителя є наповнення реальним змістом методичних підходів особистісно зорієнтованого та компетентнісного навчання, що забезпечує розвиток різнобічних здібностей учнів, сприяє формуванню ключових компетентностей.

У 2014-2015 навчальномуроцівивченняукраїнськоїлітератури в 5-6 класахбуде здійснюватися за програмою,затвердженою наказом Міністерствавід 06.06.2012 № 664: Українськалітература. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніхнавчальнихзакладів. - К.: Видавничийдім «Освіта», 2013.

У 7-9 класах - за програмою, затвердженоюМіністерствомосвіти і науки України: Українськалітература. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніхнавчальнихзакладів. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. 

У 10-11 класахзагальноосвітніхнавчальнихзакладівздійснюватиметься за програмами, затвердженимиМіністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021).

Курс української літератури в 6 класіструктуровано за такими взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: «Загадково прекрасна і славна давнина України», «Я і світ», «Пригоди і романтика», «Гумористичні твори». До кожного з них відповідно до вікових особливостей учнів підібрані тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи іншу тему.

З метою удосконалення навчальної програми з української літератури з обов’язкового вивчення вилучено такі теми:

5 клас

Є.Гуцало. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…» (поезії) з розділу «РіднаУкраїна. Світприроди».

6 клас

О.Іваненко. «Друкаркнижокнебачених» з розділу«Загадковопрекрасна і славна давнинаУкраїни»

та доданотакі твори:

5 клас

О.Олесь. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород» (поезії); ЗіркаМензатюк. «Таємницякозацькоїшаблі» до розділу «Історичнеминуленашого народу».

6 клас

В.Рутківський. «ДжурикозакаШвайки» до розділу«Загадковопрекрасна і славна давнинаУкраїни»;

І.Калинець. «Писанки»; «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» (зізбірки «Дивосвіт» - на вибір) (поезії) до розділу «Я і світ».

Зазначені твори спрямовані на патріотичневихованняучнів, розвитокїхтворчоїуяви, фантазії, знайомлять з найкращиминадбаннямисучаснихавторів.

Вивченняукраїнськоїлітератури в 6 класі буде здійснюватися за підручниками«Українськалітература», 6 клас (автор Л.Т.Коваленко), «Українськалітература», 6 клас (автор О.М. Авраменко).

Підручник «Українська література» для 6 класу (автор Л.Т.Коваленко ) розвиває логічне, критичне та творче мислення учнів і спрямований на формування й розвиток в учнів комплексу ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, втілюєкомунікативно-діяльнісний підхід до навчання літератури.

Навчальнийматеріалпідручникачіткоструктуровановідповідно до розділів, визначенихпрограмою. Коженізцихструктурнихкомпонентівміститьнавчальнуінформацію та методичнийапарат, згрупований у різноманітних рубриках: «Поміркуй над прочитаним», «Зверниувагу!», «Збагачуйсвоємовлення»; «Будь уважним до слова»; «Література в колімистецтв»; «Ти ― творчаособистість»; «Твоїлітературніпроекти». Завершуєкоженрозділ блок запитань і завдань для самоперевіркиучнямисвогорівнязасвоєнихзнань, умінь і навичок.

Змістпідручника — науковоконкретний, відповідає психолого-віковимособливостямучнів, націлений на розвитокрозумовогопотенціалушколярів шляхом цілеспрямованогоформування у них правильноїчитацькоїдіяльності. Вона забезпечується системою запитань і завдань, щовдосконалюютьумінняпрогнозуватипевнийрозвитокподій, творчоінтерпретуватиотриману за допомогоючитанняінформацію, засвоюючи не тількифактичнийзмістлітературноготвору, але такожпідтекст і ідейнийзадум (смислове ядро).

Підручникнацілює на колективне, групове, індивідуальненавчання, самонавчання, самоконтроль і самооцінювання, навчання у співпраці, коли вчитель і учні ― рівноправнісуб'єктипізнавальноїдіяльності. Завданняпідручникаспонукаютьучнівзайматиактивнупозицію в процесінавчання, моделюватижиттєвіситуації.

Навчальнийматеріалвиданнямаєяскравовираженупрактичнуспрямованість, завданнязорієнтовані на розвитокумінь і навичокучнів. Особливаувагазвернена на опрацюванняхудожньо-зображувальнихзасобівлітературнихтворів, роліпозасюжетнихкомпонентів, щодаєвчителю-словеснику можливість методично грамотно скеруватианалітичнийрозглядмистецькихявищ. Таким чином, підручник «Українськалітература» накреслює маршрут подорожі у світлітератури, виховуючисвідомихчитачів і громадян, якілюблять і знаютьукраїнськулітературу, поважаютьвітчизняну і світову культуру, готові до здійсненняспільнихкультурознавчих справ і завдань.

Підручник О. М. Авраменка заснований на принципах доступності, науковості й системності. У ньомугармонійнопоєднуються як традиційні, виробленікращими методистами попередніхпоколіньпідходипідручникотворення, так і новітнітехнології.

Суттєвоюперевагоюпідручника є чітке й пропорційнедозуваннянавчальногоматеріалу. Методичнийапаратрозроблено за рівнями – від репродуктивного (тестовізавданнязакритоїформи) до творчого (завдання на моделювання). Кожна тема складається з трьохчастин: коротківідомості про письменника; текст художньоготвору; система завдань. У першійчастині автор пропонуєздебільшогоневеликурозповідь про цікавийепізодізжиттяписьменника, адже в шостомукласі, згідно з вимогамипрограми, учніще не вивчаютьбіографіїмитця. Художнітекстиподекудисупроводжуютьсяілюстраціями (репродукції картин, скульптур, фотографії та ін.) й тлумаченнямзастарілих і діалектнихслів. Різнорівневізавданняпокликані: з'ясувати, наскількиглибокоучнісприйнялихудожнійматеріал; розвиватилогічне й критичнемислення, емоційну сферу, текстотворчівміння й навички, емоційно-цінніснеставлення до вчинківгероїв, проблемиморальноговиборутощо.

Доповнюютьметодичнийапаратпідручника рубрики “До речі...” й “Зауважте!”, у якихміститьсядодатковапізнавальна й евристичнаінформація. Суттєвоюперевагоюцієїнавчальної книжки є системна словникова робота, яку реалізовано через наскрізнезавдання, й зноски-тлумаченняслів з пасивного фонду лексики.

Перелік головних вимог щодо виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української літератури, особливостей проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета містяться в методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580. Там також подано зразок заповнення сторінки журналу з української літератури. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Українська література

Українська література формує любов до культури свого народу, його мови, звичаїв, національних традицій і етичних цінностей, розуміння загальнолюдської й національної історії, сьогодення, розвиває інтелектуальні, духовні та естетичні цінності.

         Українськалітература як базовийнавчальний предмет визначаєморальніорієнтиримолодогопокоління. Шкільналітературнаосвітазабезпечуєетичне та естетичневихованняучнів, їхприлучення до надбаньвітчизняногописьменства, розвитокстійкоїмотивації до читання, потреби у зверненні до художньоїлітературивпродовжжиття, формуваннязагальноїкультури.

Як навчальний предмет  українська література включає в себе також знання, пов’язані зі сферою літературознавства, теорії та історії літератури, знання про способи навчальної діяльності, що значною мірою реалізуються в уміннях і навичках учнів.

Общая информация

Номер материала: 367874

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG