1516427
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015

Скидка 0%

112 курсов профессиональной переподготовки от 4720 руб.

268 курсов повышения квалификации от 1120 руб.

МОСКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038767 выдана 26 сентября 2017 г. Департаменотом образования города Москвы

Проект «Инфоурок» совместно с Министерством финансов РФ приглашает учителей и всех желающих к участию в Марафоне финансовой грамотности Все участники получат бесплатные документы Принять участие
Инфоурок Украинский язык КонспектыМетодичні рекомендації з української літератури

Методичні рекомендації з української літератури

библиотека
материалов

Українська література

Українська література формує любов до культури свого народу, його мови, звичаїв, національних традицій і етичних цінностей, розуміння загальнолюдської й національної історії, сьогодення, розвиває інтелектуальні, духовні та естетичні цінності.

Українська література як базовий навчальний предмет визначає моральні орієнтири молодого покоління. Шкільна літературна освіта забезпечує етичне та естетичне виховання учнів, їх прилучення до надбань вітчизняного письменства, розвиток стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури впродовж життя, формування загальної культури.

Як навчальний предмет українська література включає в себе також знання, пов’язані зі сферою літературознавства, теорії та історії літератури, знання про способи навчальної діяльності, що значною мірою реалізуються в уміннях і навичках учнів.

Важливим у роботі вчителя є наповнення реальним змістом методичних підходів особистісно зорієнтованого та компетентнісного навчання, що забезпечує розвиток різнобічних здібностей учнів, сприяє формуванню ключових компетентностей.

У 2014-2015 навчальномуроцівивченняукраїнськоїлітератури в 5-6 класахбуде здійснюватися за програмою,затвердженою наказом Міністерствавід 06.06.2012 № 664: Українськалітература. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніхнавчальнихзакладів. - К.: Видавничийдім «Освіта», 2013.

У 7-9 класах - за програмою, затвердженоюМіністерствомосвіти і науки України: Українськалітература. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніхнавчальнихзакладів. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. 

У 10-11 класахзагальноосвітніхнавчальнихзакладівздійснюватиметься за програмами, затвердженимиМіністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021).

Курс української літератури в 6 класіструктуровано за такими взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: «Загадково прекрасна і славна давнина України», «Я і світ», «Пригоди і романтика», «Гумористичні твори». До кожного з них відповідно до вікових особливостей учнів підібрані тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи іншу тему.

З метою удосконалення навчальної програми з української літератури з обов’язкового вивчення вилучено такі теми:

5 клас

Є.Гуцало. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…» (поезії) з розділу «РіднаУкраїна. Світприроди».

6 клас

О.Іваненко. «Друкаркнижокнебачених» з розділу«Загадковопрекрасна і славна давнинаУкраїни»

та доданотакі твори:

5 клас

О.Олесь. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород» (поезії); ЗіркаМензатюк. «Таємницякозацькоїшаблі» до розділу «Історичнеминуленашого народу».

6 клас

В.Рутківський. «ДжурикозакаШвайки» до розділу«Загадковопрекрасна і славна давнинаУкраїни»;

І.Калинець. «Писанки»; «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» (зізбірки «Дивосвіт» - на вибір) (поезії) до розділу «Я і світ».

Зазначені твори спрямовані на патріотичневихованняучнів, розвитокїхтворчоїуяви, фантазії, знайомлять з найкращиминадбаннямисучаснихавторів.

Вивченняукраїнськоїлітератури в 6 класі буде здійснюватися за підручниками«Українськалітература», 6 клас (автор Л.Т.Коваленко), «Українськалітература», 6 клас (автор О.М. Авраменко).

Підручник «Українська література» для 6 класу (автор Л.Т.Коваленко ) розвиває логічне, критичне та творче мислення учнів і спрямований на формування й розвиток в учнів комплексу ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, втілюєкомунікативно-діяльнісний підхід до навчання літератури.

Навчальнийматеріалпідручникачіткоструктуровановідповідно до розділів, визначенихпрограмою. Коженізцихструктурнихкомпонентівміститьнавчальнуінформацію та методичнийапарат, згрупований у різноманітних рубриках: «Поміркуй над прочитаним», «Зверниувагу!», «Збагачуйсвоємовлення»; «Будь уважним до слова»; «Література в колімистецтв»; «Ти ― творчаособистість»; «Твоїлітературніпроекти». Завершуєкоженрозділ блок запитань і завдань для самоперевіркиучнямисвогорівнязасвоєнихзнань, умінь і навичок.

Змістпідручника — науковоконкретний, відповідає психолого-віковимособливостямучнів, націлений на розвитокрозумовогопотенціалушколярів шляхом цілеспрямованогоформування у них правильноїчитацькоїдіяльності. Вона забезпечується системою запитань і завдань, щовдосконалюютьумінняпрогнозуватипевнийрозвитокподій, творчоінтерпретуватиотриману за допомогоючитанняінформацію, засвоюючи не тількифактичнийзмістлітературноготвору, але такожпідтекст і ідейнийзадум (смислове ядро).

Підручникнацілює на колективне, групове, індивідуальненавчання, самонавчання, самоконтроль і самооцінювання, навчання у співпраці, коли вчитель і учні ― рівноправнісуб'єктипізнавальноїдіяльності. Завданняпідручникаспонукаютьучнівзайматиактивнупозицію в процесінавчання, моделюватижиттєвіситуації.

Навчальнийматеріалвиданнямаєяскравовираженупрактичнуспрямованість, завданнязорієнтовані на розвитокумінь і навичокучнів. Особливаувагазвернена на опрацюванняхудожньо-зображувальнихзасобівлітературнихтворів, роліпозасюжетнихкомпонентів, щодаєвчителю-словеснику можливість методично грамотно скеруватианалітичнийрозглядмистецькихявищ. Таким чином, підручник «Українськалітература» накреслює маршрут подорожі у світлітератури, виховуючисвідомихчитачів і громадян, якілюблять і знаютьукраїнськулітературу, поважаютьвітчизняну і світову культуру, готові до здійсненняспільнихкультурознавчих справ і завдань.

Підручник О. М. Авраменка заснований на принципах доступності, науковості й системності. У ньомугармонійнопоєднуються як традиційні, виробленікращими методистами попередніхпоколіньпідходипідручникотворення, так і новітнітехнології.

Суттєвоюперевагоюпідручника є чітке й пропорційнедозуваннянавчальногоматеріалу. Методичнийапаратрозроблено за рівнями – від репродуктивного (тестовізавданнязакритоїформи) до творчого (завдання на моделювання). Кожна тема складається з трьохчастин: коротківідомості про письменника; текст художньоготвору; система завдань. У першійчастині автор пропонуєздебільшогоневеликурозповідь про цікавийепізодізжиттяписьменника, адже в шостомукласі, згідно з вимогамипрограми, учніще не вивчаютьбіографіїмитця. Художнітекстиподекудисупроводжуютьсяілюстраціями (репродукції картин, скульптур, фотографії та ін.) й тлумаченнямзастарілих і діалектнихслів. Різнорівневізавданняпокликані: з'ясувати, наскількиглибокоучнісприйнялихудожнійматеріал; розвиватилогічне й критичнемислення, емоційну сферу, текстотворчівміння й навички, емоційно-цінніснеставлення до вчинківгероїв, проблемиморальноговиборутощо.

Доповнюютьметодичнийапаратпідручника рубрики “До речі...” й “Зауважте!”, у якихміститьсядодатковапізнавальна й евристичнаінформація. Суттєвоюперевагоюцієїнавчальної книжки є системна словникова робота, яку реалізовано через наскрізнезавдання, й зноски-тлумаченняслів з пасивного фонду лексики.

Перелік головних вимог щодо виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української літератури, особливостей проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета містяться в методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580. Там також подано зразок заповнення сторінки журналу з української літератури. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Українська література

Українська література формує любов до культури свого народу, його мови, звичаїв, національних традицій і етичних цінностей, розуміння загальнолюдської й національної історії, сьогодення, розвиває інтелектуальні, духовні та естетичні цінності.

         Українськалітература як базовийнавчальний предмет визначаєморальніорієнтиримолодогопокоління. Шкільналітературнаосвітазабезпечуєетичне та естетичневихованняучнів, їхприлучення до надбаньвітчизняногописьменства, розвитокстійкоїмотивації до читання, потреби у зверненні до художньоїлітературивпродовжжиття, формуваннязагальноїкультури.

Як навчальний предмет  українська література включає в себе також знання, пов’язані зі сферою літературознавства, теорії та історії літератури, знання про способи навчальної діяльності, що значною мірою реалізуються в уміннях і навичках учнів.

Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку


Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.