Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Украинский язык / Конспекты / Методичні рекомендації з української мови
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 24 мая.

Подать заявку на курс
  • Украинский язык

Методичні рекомендації з української мови

библиотека
материалов

Українська мова

Значення української мови як навчального предмета в школі випливає з її суспільних функцій. Вона є державною мовою українського народу, визначною ознакою нашої держави, скарбницею культурних надбань нації, засобом єднання громадян України в суспільно-історичну спільноту.

Цей визначає систему завдань, що постають перед учителем-словесником, головне з яких – підготовка грамотної людини з високим рівнем комунікативної компетенції.

У 2014-2015 навчальному році вивчення української мови в 5-6 класах здійснюватиметься за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 № 664: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів - за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 року): Українська мова. 5-12 класи.-К.: Ірпінь: Перун, 2005.

У 10-11 класах - за програмами, затвердженимиМіністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021).

За новою програмою з української мови для 5-9 класів кількість годин не змінилася, тільки відбувся перерозподіл їх між 6 і 7 класами (раніше - відповідно по 3 год. на тиждень (по 105 год.): 5 клас – 3,5 год. на тиждень (122 год.); 6 клас – 3,5 год. на тиждень (122 год.,); 7 клас – 2,5 год. на тиждень (88 год.); 8 клас – 2 год. на тиждень (70 год.); 9 клас – 2 год. на тиждень (70 год.).

У мовленнєвій змістовій лінії нової програми уточнено деякі види творчих робіт щодо поділу їх на усні й письмові форми виконання, внесено певні зміни до вимог щодо рівня мовленнєвої компетентності учнів шостого класу.

З огляду на те, що у формуванні мовленнєвої компетентності шестикласників у процесі сприймання усних і письмових текстів чільне місце займає аудіювання й читання мовчки, то успішне опанування їх передбачає регулярне використання спеціально підготовлених учителем цілеспрямованих завдань із розвитку в шестикласників умінь слухати-розуміти, читати-розуміти, аналізувати й оцінювати усні й письмові висловлювання (розуміти фактичний зміст, особливості побудови текстів, визначати тему й основну думку, причинно-наслідкові зв’язки, основну й другорядну інформацію, зображувально-виражальні засоби), висловлювати своє ставлення до почутого й прочитаного, критично формулювати власні судження.

У новійпрограмі в 6 класі на формування й розвитокаудіативних і читацькихумінь (уголос і мовчки) виділяються по 2 год. на рік (по 1 год. на семестр), не враховуючипроведення тестового контролю за рівнемдосягненьшестикласників з аудіювання й читаннямовчки, для цієїроботиспеціальних годин не відведено.

У мовнійзмістовійлініїзбільшенокількість годин на «Повторення, узагальнення й поглибленнявивченого» (5/7) (тут і далі: у чисельнику подано старукількість годин 5, а взнаменникунову -7).

Розширенорозділ «Лексикологія. Фразеологія»матеріалом про фразеологію, перенесениміз 5 класу й відповіднозначнозбільшенокількість годин (7/12).

Щодорозділу «Словотвір. Орфографія» (8/9), то йогодоповненоматеріалом про абревіатуру, словотвірнийланцюжок, словотвірнийрозбір слова.

Збільшенокількість годин на вивченнярозділу «Морфологія. Орфографія», зокрема: на вивченняіменника (18/20), прикметника (15/17), числівника (8/10), займенника( 8/10).

Змістсоціокультурноїзмістовоїлінії в кожному класімайжеповністюзмінено, наповненоновимматеріалом (тематика текстів, видивисловлювань), а орієнтовнівимогивизначено з урахуваннямвимогкомпетентнісногопідходу (ученьсприймає, аналізує,оцінюєпрочитанічипочутівідомості й добирає та використовуєті з них, якінеобхідні для досягненняпевноїкомунікативної мети; використовуєукраїнськумову як засібформуванняціннісноїпозиціїщодогромадянськогопатріотизму, любові до Батьківщини й українськоїприроди, почуттягордості за свою країну, поваги до їїісторії, культури й історичнихпам’яток, сімейнихцінностей, визнанняцінностіздоров’ясвого й інших, оптимізму в сприйманнісвіту; усвідомлюєроль морально-етичних норм; готовий і здатнийзастосовуватиїхвідноснодорослих і ровесників у школі, позашкільномужитті, вдома, суспільнокориснійдіяльності).

Зауважимо, що роль діяльнісної (стратегічної)змістовоїлініївиявляється у формуваннімотиваціїнавчання, здатностіорганізовувати свою працю для досягнення результату, даєзмогувибудуватицілеспрямованулініюповедінки для успішноговиконанняпевногозавдання; удосконаленнізагальнонавчальнихумінь, оволодіннітворчими, естетико-етичнимивміннями,яківизначаютьуспішністьмовленнєвоїдіяльності.

Діяльніснузмістовулінію в кожному класізмінено з урахуваннямвженабутихучнямиумінь і навичок у попередніхкласах.Наприклад, у 6 класіпередбачено, щоучнівжесамостійновизначають мету власноїпізнавальноїдіяльності, відповідно до якоїплануютьдіяльність, оцінюютьздобутий результат і роблятьвідповіднікорективи; удосконалюють і поглиблюютьзагальнопізнавальні (інтелектуальні, інформаційні) уміння, намагаючисьсамостійносистематизувати, зіставляти, інтерпретуватиздобутуінформацію з різноманітнихджерел; переноситиранішездобутізнання й набутівміння в новуситуацію; критично оцінюватисвоївчинки, узгоджуючиїхіззагальнолюдськимиморальними нормами, виявляючиготовність і здатністьтворити добро словом і ділом.

Вивченняукраїнськоїмови в 6 класізагальноосвітніхнавчальнихзакладів у 2014-2015 навчальномуроціздійснюватиметься за підручниками, рекомендованимиМіністерством:

О.П. Глазова. Українськамова. Підручник для 6 класузагальноосвітніхнавчальнихзакладів. – К.: Видавничийдім «Освіта», 2014.

С.Є.Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук. Підручник для 6 класузагальноосвітніхнавчальнихзакладів. – К.: Грамота, 2014.

О. В. Заболотний, В. В.Заболотний. Українськамова. Підручник для 6 класузагальноосвітніхнавчальнихзакладів. – К.: Генеза, 2014.

В основу підручника «Українськамова» (автор О. П. Глазова) покладеноконцепціюформуваннямовноїособистості ХХІ століття, щоуспішнореалізує себе в реальному спілкуванні, у мовленнєвійдіяльності, сприймаючиінформацію не механічно, а особистісно, самостійноінтерпретуючи й оцінюючиїїзалежновідвласноїкартинисвіту. Поданий у підручникудидактичнийматеріалпредставляєявища, факти, ситуаціїдійсності, ціннісніорієнтири, сценаріїповедінкиучня, якийналежить до так званого Інтернет-покоління, щовиростає й формується в цифровому середовищі, про найвпливовішийінструментсуспільнихзмін — цифровуінформацію і технологіїкомунікації, часом знаючибільше за своїхбатьків і вчителів. Більшістьподаних у підручникувправвключаєпроблемнізапитаннядискусійного характеру, формулюваннявідповідей, щосприяютьформуванню в школярівуміння як грамотного висловленнявласноїпозиції, так і толерантного ставлення до думок опонентів.

Середзавданьпідручника — формування таких важливихкомпетенцій ХХІ століття як оволодіннянавичками критичного мислення йефективноїкомунікації, чомуслугуватимевиконанняучнямиситуативнихвправ, поданих у рубриці «Навчаємосяспілкуватися». Формуванняактуальнихнинікомпетенційспівробітництвапередбачено рубрикою «Учимосяпрацювати разом (у парах і групах)». Формуванняінформаційноїграмотності, компетентності в питанняхзастосуванняінформаційних і комунікаційнихтехнологійреалізується в рубриці «Здобуваємоінформацію за допомогоюкомп’ютера».

Розвитковіемоційно-чуттєвоїсферишестикласниківсприятимевиконання ними поданих у підручникузавдань, скерованих на усвідомленнявикликанихпевноюситуацієювласнихпочуттів. Робота зіСловничкомназвпочуттівсприятимепідвищеннюефективностіспілкування та забезпечитьсформованістьналежногорівнямовної й комунікативноїкультуриміжособистіснихстосунків. Збагачення активного словника назвамипочуттівсприятимепідвищеннюемоційноїкомпетентності, розширеннюміжособистісногоемоційного простору, збагаченнюзасобамиусвідомлення й фіксаціїчуттєвогодосвіду, розвитковіемпатії, щоврешті-рештзабезпечитьформуванняемоційногоінтелекту.

З метою оптимального мовно-мовленнєвогорозвиткушколярівзмістпідручникаструктуровано за наскрізнимтематичним принципом і з урахуванням принципу варіативностіконструктивних і творчихзавдань, якіученьсамостійновибиратиме з кількохзапропонованихваріантів. Для обдарованихшколярівпередбачено рубрику «Прагнемо знати більше: завданняпідвищеноїскладності». Усе цедаєзмогувтілитиособистіснорозвивальну парадигму освіти.

Загальнехудожнєоформленняпідручникапідпорядкованеметі - посилитинаочнізасобивпливу на учнявідповідно до викладеної в дидактичному матеріалівиховної мети уроку. Це нетількислугуєдодатковоюнаочноюінформацією, а й сприяє позитивному налаштуванню на роботу.

Відповідно до програминавчальнийматеріалпідручника «Українськамова» (автори: С.ЯЄрмоленко, В. Т. Сичова, М. Г.Жук) розподілено за розділами: «Повторення, поглибленевивчення (словосполучення і речення)», «Лексикологія. Фразеологія», «Словотвір. Орфографія», «Іменник», «Прикметник», «Числівник», «Займенник», «Зв’язнамова (мовлення)».

Зважаючи на практичнийдосвідучителів і на можливеваріювання тем зв’язноїмови як обов’язковогомеханізму практичного оволодіннямовою, авторипропонуютьподілматеріалупідручника на двічастини, щомотивовановиділено в програмі «мовною» і «мовленнєвою» лініями.

У підручникузастосовано принцип оптимального поєднаннятекстоцентричногопідходудобираннявправізцілеспрямованимвживанняммовних структур, обов’язкових для засвоєння. Текстоцентричнийпідхідзабезпечуєдотриманняметодичнихрекомендацій – вивчати не окремімовніформи, а їхзастосування в конкретнихвисловлюваннях.

Підручникмає рубрики «Пригадаймо» , «Запам’ятаймо», «Добірні зерна мови», «І пензлем, і словом», «Цецікаво», «Усміхнімось». Є спеціальніпозначення для вправ, щовиконуються в групах.

Текстивправ у кожному розділіприсвяченіукраїнськійкультурі в їїісторичномурозвитку. Інформація про славетнихукраїнців - письменників, науковців, акторів, композиторів, художників, спортсменів, відомості з історіїУкраїнисприятимутьрозширеннюкультурного кругозору учнів.

Для ефективногозасвоєннянавчальногоматеріалувикористаноненав’язливий принцип повторенняосновних понять у вступнихчастинах до розділів, частково на форзацах.

Розділизакінчуютьсязавданнями для самоперевірки.

Навчальнийматеріалпідручника «Українськамова» для 6 класуавторів О. В. Заболотного, В. В. Заболотногоспрямовано на розвитоктворчихздібностей, навичоксамоосвіти, інтересушколярів до предмета.

Методичнийапаратпідручниказабезпечуєврахуванняособистіснозорієнтованогопідходу до навчанняукраїнськоїмови в школі. Параграфипобудовано таким чином, щобзабезпечитипоетапну роботу. Теоретичнийматеріалструктуровано на окреміпідрозділиіззазначеннямключових понять, а деяківідомості оформлено у виглядітаблиць і схем, а такожопорнихмалюнків, щозначнополегшуватимесприйняття, опрацювання та запам’ятовуванняінформації. Активізують роботу з фактажемспонукальні рубрики «Порівняймо», «Пригадаймо», «Міркуймо». Значнаувагаприділяєтьсязавданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки, порівняння. Інтерактивнівправи, проблемно-пошуковізавдання, життєвіситуації, конкурси, а такожтематичні рубрики «Культура мовлення», «Моя сторінка», «Для вас, допитливі», «І такебуває» збагачують й урізноманітнюютьзміствидання, що, у свою чергу, стимулюєінтересучнів до знань, активізуєнавчальнудіяльність. Підручникзорієнтовано на різнівидироботи — індивідуальну, у парах і групах, підкерівництвом учителя й самостійну. Окремівправинадаютьшестикласникамможливістьвибору того чиіншоговаріанта, способу виконання, мовниходиниць, теми висловлюваннязалежновідсвоїхздібностей і вподобань.

Важливою функцією нового видання є прищеплення дітям поваги до свого народу, його історії й культури, закладення основи народного світогляду, виховання громадянина-патріота.

Зразок заповнення сторінки журналу з української мови подано уметодичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580(Інформаційний збірникМіністерства. – № 14-15. – 2010. – С. 3-17). Звертаємоувагу, щододатковийзаписщодо теми над датами в журналі не робиться.

Перевіркамовнихзнань і вміньздійснюється за допомогоюзавданьтестового характеру ізурахуваннямспецифікивиучуваногоматеріалу. Решта часу контрольного уроку може бути використано на виконаннязавдань з аудіювання, читаннямовчки.

Тематичнуоцінкувиставляють на підставіпоточнихоцінок з урахуваннямконтрольної (тестової) роботи з мовної теми. Оцінку за семестр виставляютьнаосновітематичнихоцінок.

Оцінюванняговоріння, читаннявголосздійснюєтьсяіндивідуально шляхом поступовогонакопиченняоцінок для того, щобкожнийучень одержав мінімум одну оцінку за виконаннязавдань на побудовудіалогу, усногопереказу й усноготвору. Для цихвидівробіт не відводятьокремого уроку, а оцінкививодять один раз на рік і виставляють у колонки без дати.Краткое описание документа:

Українська мова

Значення української мови як навчального предмета в школі випливає з її суспільних функцій. Вона є державною мовою українського народу, визначною ознакою нашої держави, скарбницею культурних надбань нації, засобом єднання громадян України в суспільно-історичну  спільноту.

Цейвизначає систему завдань, щопостають перед учителем-словесником, головне з яких – підготовкаграмотноїлюдини з високимрівнемкомунікативноїкомпетенції.

У мовленнєвій змістовій лінії  нової програми уточнено деякі види творчих робіт щодо поділу їх на усні й письмові форми виконання, внесено певні зміни до вимог  щодо рівня мовленнєвої компетентності  учнів шостого класу.

Автор
Дата добавления 06.02.2015
Раздел Украинский язык
Подраздел Конспекты
Просмотров306
Номер материала 367868
Получить свидетельство о публикации

Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх