Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Физика / Другие методич. материалы / Методичні матеріали. Проектне навчання.

Методичні матеріали. Проектне навчання.


  • Физика

Поделитесь материалом с коллегами:

Прелеснянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Проектне навчання – корисна альтернатива класно-урочної системи


Уклав

учитель фізики

та інформатики

Панченко П.К.

Проектне навчання – корисна альтернатива класно-урочної системи

Останнім часом в школах України запроваджується низка педагогічних інновацій, мета більшості: досягти того, щоб учень не був безликим об’єктом упродовж процесу навчання, а вчитель піднявся до рівня дитини, спілкувався з нею як з партнером, поставив школяра у центр навчальної діяльності, зробив посередником у взаємодії суб’єктів навчання, де існують рівноправні партнерські стосунки між учителем і учнем, де результатом навчання є продуктивна співпраця тих, хто навчається, а учні оволодівають найважливішими компетентностями.

Педагоги організовують активні заняття, орієнтують учнів на досягнення конкретних цілей, прагнуть змінити процес навчання таким чином, щоб учні не просто запам’ятовували навчальний матеріал та запитували, а проектували, досліджували, творили нове, інсценізували, експериментували, брали участь у діалозі.

Огляд педагогічної літератури дозволяє стверджувати, що низка педагогів вважає основою навчання ХХІ ст. метод проектів, а проектне навчання – корисною альтернативою класно-урочної системи.

На сучасному етапі розвитку суспільства педагогіка орієнтована на розвиток дитини. І саме метод проектів стає пріоритетним для того, щоб створити школу мислення замість школи навчання.

Проектне навчання на уроці

Асоціація Дальтон-план-шкіл Нідерландів розробила такі правила для вчителя, який вирішив працювати за допомогою методу проектів на уроці:

  1. Учитель сам вибирає, чи буде він працювати за допомогою ме­тоду проектів. При цьому всі члени шкільного колективу поділяють відпо­відальність за його роботу.

  2. Учитель повністю відповідає за дітей, які беруть участь у про­екті, за їхні успіхи і за їхню безпеку.

  3. Учитель довіряє учням, вважає їх рівноправними учасниками спільної творчої роботи і постійно підкреслює своєю поведінкою цю довіру.

  4. Учитель надає учням можливість вільно й самостійно працюва­ти. Він створює для цього всі умови.

  5. Учитель вибирає нову позицію, переходячи від ролі лектора й контролера до ролі помічника й наставника.

  6. Учитель стежить за своїм мовленням з точки зору дальтонівського підходу (не Ти зробив це неправильно!, а Чому ти це зро­бив так?).

  7. Учитель втручається в самостійну роботу дітей тільки тоді, коли цього вимагають обставини або учні самі про це просять.Робота над проектом проходить у 6 етапів


Етапи роботи

Зміст роботи

Діяльність учнів

Діяльність учителя

Підготовка

Вивчення теми і завдань проекту

Обговорюють проект з учителем. Встановлюють мету.

Знайомить зі змістом конкретного проекту і мотивує учнів.

Планування

Визначення джерел інформації. Визначення способу аналізу інформації. Формування уявлень про бажані результати.

Розподіл завдань.

Розробляють план дій.

Формулюють завдання.

Пропонує ідеї, висловлює припущення.

Дослідження

Збір інформації, вирішення проміжних завдань.

Виконують дослідження, вирішуючи проміжні завдання.

Спостерігає, радить, побічно керує.

Результати

Аналіз інформації.

Формулювання висновків.

Аналізують інформацію

Спостерігає, радить.

Оформлення звіту

Усний звіт, усний звіт з демонстрацією.

Звітують, обговорюють.

Ставить доцільні запитання. Виправляє.

Оцінка результатів


Шляхом самооцінки, обговорення.

Оцінює зусилля учнів.


Організація проектної діяльності

Проектна діяльність висуває певні вимоги до її організації:

1. Наявність значущої в дослідницькому плані проблеми, що по­требує інтегрованих знань, дослідницького пошуку.

2. Самостійна діяльність учасників. Вона може бути груповою, парною чи індивідуальною.

3. Використання дослідницьких методів.

4. Структурування змістової частини проекту із зазначенням по­етапних результатів.

Одним із найважливіших моментів ство­рення теорії проектування є визначення основних етапів процесу. Усі проекти реалізуються за чітким алгоритмом. Послідовність виконання проекту представлена в табл. 6. В таблиці закладений покроковий перехід від одного етапу роботи над проектом до іншого для досягнення запланованого результату. Побудована у такий спосіб послідовність виконання проекту здатна забезпечити високий ступінь управління власною пізнавальною діяльністю, що позитивно впливає на формування ділових якостей учнів.


Послідовність виконання проекту

Етапи роботи

Завдання діяльності

Зміст діяльності

Учні

Консультант

I. Організаційно-підготовчий

1.

Підготовка

до проектування

Визначення теми

, мети й

завдань проекту.

Обговорюють об’єкт, предмет із вчителем-консультантом, одержують додаткову інформацію. Визначають мету й завдання.

Знайомить зі змістом проектного підходу й мотивує учнів. Допомагає в постановці мети й завдань.

2.

Планування

Аналіз проблеми. Визначення джерел, способів збору й аналізу інформації. Розподілення ролей, обов’язків та питань до опрацювання між членами команди. Постановка завдань і вибір критеріїв оцінки результатів.

Формулюють завдання. Виробляють план дій (визначення джерел інформації; вибір способів збору інформації; методів аналізу інформації; засобів презентації результатів; формування уявлень про бажані результати (форма звіту); встановлення критеріїв оцінки результату і процесу; планування процедур; розподіл завдань між членами проекту).

Висловлює припущення. Висуває пропозиції, ідеї. Проводить корекцію плану та завдань.

3.

Дослідження

Збір і уточнення інформації. Вибір оптимального варіанта об’єкта праці, його технолого-економічне обґрунтування. Складання плану виготовлення об’єкта.

Працюють з інформацією. Виконують дослідження. Вирішують проміжні завдання. Спостерігають за об’єктами. Проводять анкетування.

Спостерігає, радить, побічно керує діяльністю.

II. Технологічний етап

4.

Виконання

Виконання проекту.

Виконують дослідження й працюють над проектом. Оформляють проект.

Спостерігає, консультує.

5.

Підготовка до презентації проекту

Підготовка доповіді.

Узагальнюють та класифікують зібрані матеріали. Виготовляють ілюстративний матеріал (фотографії, графіки, малюнки, схеми тощо).

Консультує, коректує.

III. Заключний етап

6.

Захист проекту

Обґрунтування процесу проектування, пояснення отриманих результатів.

Захищають проект у формі усного звіту, звіту з демонстрацією матеріалів, письмового звіту. Обговорюють.

Слухає, задає доцільні питання.

7.

Оцінка результатів і процесу проектування

Аналіз виконання проекту, досягнутих результатів. Аналіз досягнення поставленої мети. Оцінка.

Беруть участь в оцінці шляхом колективного обговорення й самооцінок.

Оцінює результати діяльності учнів за критеріями. Підбиває підсумок роботи.

У проектній діяльності весь процес орієнтований на учня: тут, насамперед, враховуються його інтереси, життєвий досвід і його здатності. Роль учителя міняється: замість контролера він стає повноцінним партнером і консультантом. Так, на етапі підготовки й планування вирішальна роль належить учителеві, який допомагає учням у виборі обґрунтованого проекту, розробці плану дій, процесу конструювання виробів, формування конструкцій, визначення джерел інформації, способів її збору й аналізу. В ході дослідження учні вибирають оптимальний варіант об’єкта праці, розробляють послідовність технологічного процесу, а вчитель спостерігає, радить і керує діяльністю. На технологічному етапі виконуються трудові операції, передбачені технологічним процесом. Учителеві на цьому етапі відводиться роль консультанта. На заключному етапі здійснюється остаточний контроль і демонстрація виробу. Учні представляють до захисту обґрунтування проекту, технічну документацію самого виробу, а також беруть участь в обговоренні, самооцінці й оцінці проектів.

Способи організації взаємодії учасників і керівника проекту

Етапи роботи

Способи організації взаємодії

I.

Організаційно-підготовчий

1.

Підготовка. Визначення теми та мети проекту

навчальний діалог

2.

Планування, прийняття рішень

спільне виз­начення ме­ти діяльності, дискусія

3.

Дослідження

ситуація віль­ного вибору.

II.

Технологічний етап

4.

Виконання, аналіз інформації, формування висновків

добір матеріалу

5.

Підготовка до презентації проекту

створення учасниками проектного матеріалу

III.

Заключний етап

6.

Захист проекту

презентація

7.

Оцінка результатів і процесу проектування

участь учасників в оцінці проекту

Метод проектів засвідчує цілковиту узгодженість навчання з життям, з інтересом учнів, він ставить учня в позицію дорослої людини, що імпонує учневі. І тоді школяр виконує роль лікаря, інженера, вчителя, для якого теоретичні знання – засіб творчих шукань. Активно розвивається мислення з опорою на науку. Для успішної роботи рекомендуємо вчителям поєднувати як традиційні (пасивні), так і інтерактивні методи навчання; вивчати індивідуальні здібності учнів; з обговоренням вибирати методи дослідження, пошукової інформації, способи оформлення кінцевих результатів (презентації, захисти, словники, мапи, альманахи, творчі роботи, збірники віршів, оповідань, казок); попередньо домовлятися із учителями-предметниками, до яких будуть звертатися учні (наприклад: вчитель інформатики залучає до гуртка учасників проекту з метою навчити працювати з програмою створення презентацій Power Point з інтегрованого пакету Microsoft Office. тощо).

Наголошуємо, що впродовж проектної діяльності учні зустрічають деякі труднощі, вони витрачають багато часу на підготовку; в сільських школах не всі учні мають змогу використовувати джерела Інтернету, електронних носіїв, матеріали міських бібліотек тощо. Допоможе у роботі учням здатність до співпраці, наявність спільної мети, взаємне вивчення цінностей.

Наслідком цього процесу стає усвідомлення та прийняття особистих життєвих перспектив, визначення можливого місця і ролі в суспільному житті, формування життєвого проекту.

Застосування методів проектів – це нагальна потреба нашого часу, корисна альтернатива класно-урочної системи..

Автор
Дата добавления 24.03.2016
Раздел Физика
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров135
Номер материала ДВ-552763
Получить свидетельство о публикации


Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх