Инфоурок / Физика / Другие методич. материалы / Методичні матеріали " Використання комп’ютерних технологій

Методичні матеріали " Використання комп’ютерних технологій

библиотека
материалов

Прелеснянська ЗОШ І-ІІІ ст.


З досвіду роботи

Використання ІКТ

у навчально-виховному процесі

Уклав учитель фізики

та інформатики

Панченко П.К.

Використання ІКТ

у навчально-виховному процесі

Одним із завдань реформування освіти на сучасному етапі є самореалізація особистості.. Це співпало у часі із стрімким розвитком комп’ютерних технологій і комунікацій. З’явилося безліч нових, раніше невідомих джерел здобування інформацій та знань, людина отримала можливість доступу до всесвітнього розуму. Саме на тлі цих перетворень актуальною стає нова форма освіти – дистанційна освіта.

Дистанційна освіта – це закономірний етап розвитку та адаптації освіти до сучасних умов. Це освітня технологія, яка забезпечує перебіг навчального процесу, пов’язуючи між собою учня із різноманітними та розподіленими між собою джерелами знань.

Дистанційна освіта – одна з форм системи безперервної освіти, якій належить забезпечити права людини на освіту та отримати потрібну людині інформацію. Надзвичайно актуальним з усіх галузей знань останнім часом стає в Україні інтерактивний засіб навчання – Інтернет. Величезними є можливості мережі Інтернет, її ресурси. Як позитивний факт необхідно назвати запровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес.

Дистанційне навчання відрізняється від інших форм навчання високою інтерактивністю, формами та методами навчання. Цей термін має подвійне тлумачення. По-перше, це технологія розширення освітнього простору завдяки залученню до освітньої діяльності людей, що знаходяться в периферійних районах та створення нових освітніх послуг для самоосвіти. По-друге, це надання можливості отримання престижної освіти з відповідним дипломом та сертифікатом. Дистанційне навчання має більшу ефективність в порівнянні з класичними методами та формами, що застосовуються на уроці. Дистанційний урок – це урок отримання знань, умінь та навичок за допомогою спеціалізованого середовища, заснованого на використанні нових інформаційних технологій, що забезпечують обмін навчальної інформації на відстані. Учитель повинен володіти інформаційними технологіями, щоб не відставати від вимог часу. Дистанційний урок завжди запам’ятається учням та стане кроком на шляху пізнання. Дослідження педагогів показали, що комп’ютерні технології відкривають нові можливості для викладачів та учнів, виступають як підсилювачі інтелекту, відкривають нові вимірювання свідомості.

Комп’ютерні технології несуть навчальному процесу певні переваги: рівний доступ до якісної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу; забезпечення навчально-виховного процесу матеріалами із віддалених джерел; можливість переходу від однієї навчальної форми до іншої; ненав’язлива передача інформаційного матеріалу; моделювання процесів, які важко уявити; збільшення кількості тренувальних вправ; оптимізація темпу роботи учнів природним шляхом; скорочення часу на вироблення необхідних навчальних навичок учнів; рівнева диференціація навчання; сприймання за допомогою комп’ютера звукового ряду, який супроводжує живий рух, - відеоряд; на екрані комп’ютера можна бачити не тільки звуковий текст, а й різноманітні ілюстрації до нього, оригінали яких можуть зберігатись в залах літературних музеїв, розміщуватись на сайтах про життєвий і творчий шлях письменників.

Будь-який урок дистанційного навчання стає якісним при дотриманні наступних умов: активного використання електронних засобів; ефективного їх застосування; забезпечення технічними засобами навчання та володіння комп’ютерною технікою кожним учасником навчально-виховного процесу; наявністю якісної бази даних; вільного доступу вчителя та учнів до цієї бази даних; гармонічного розподілу дистанційних і контактних форм навчання; вчасного контролю за якістю засвоєння учнями навчального матеріалу; активного й розумного застосовування знань, розміщеного на електронних носіях, для своєї навчально-пізнавальної діяльності та власного духовного збагачення.

Під час оволодіння інформаційними технологіями учні здобувають такі навички дистанційної самоосвіти, вони вчаться: створювати особисті Web-сайти; знаходити та отримувати інформацію за допомогою електронних носіїв інформації; переводити інформацію із паперових носіїв на електронні (дискети, компакт-диски, пізнавальні сайти в Інтернеті); розміщувати і читати необхідну інформацію; швидко сприймати й обробляти великі об’єми інформації; отримувати знання про різні вітчизняні та зарубіжні пошукові системи; знаходити електронні бази з певних знань; застосовувати отримані знання у власній пошуковій дослідницькій роботі; всебічно використовувати дистанційні технології навчання; володіти сучасними засобами, методами і технологією роботи з інформацією; робити вибір у складних професійних та соціальних ситуаціях.

Результатами дистанційної освіти можуть бути: участь учнів в різноманітних конкурсах, поданих в Інтернеті; у роботі пошукового та дослідницького характеру; у позаудиторних заняттях; молодь отримує освіту за власним вибором, з предметів, які їм подобаються і в тому об’ємі, який вони можуть засвоїти, тобто отримати можливість вільної і доступної освіти; створення впорядкованої системи нових знань; створення пояснювально-ілюстративної картотеки; використання інформаційних засобів як засобів власної діяльності; оволодіння різними формами колективної, групової та індивідуальної роботи (формами інтерактивного навчання).

Форми дистанційної освіти

Інтернет-клуби. Інтернет-конференції.

Науково-практичні конференції.

Інтернет-турніри.

Інтелектуальні марафони.

Дистанційні брейн-ринги.

Дистанційні олімпіади.

Дистанційні курси (різні за направленням).

Дистанційні семінари.

Дистанційні майстер-класи.

Дистанційні гуртки.

Дистанційні уроки.

Дистанційні лекції.

Центри дистанційного навчання.

Сьогодні ж акценти на засоби освоєння можливостей комп’ютера пересуваються з інформатики на інші предмети, зокрема на українську літературу. Засоби мультимедійних технологій сприяють розширенню і поглибленню вмінь та знань учнів з літератури, вдосконаленню практичних навичок роботи в Інтернеті, тобто підвищенню освітньо-виховного рівню підготовки школярів.

Дистанційна освіта пропонує вчителям та учням для використання на уроках української мови та літератури репетитора з української мови для закріплення вивченої теми. Для роботи вдома – матеріали підготовки до олімпіад, завдання для школярів із самоосвіти, матеріал в програмі розміщений у вигляді питань-тестів із усіх розділів мовознавства (графіка, орфоепія, орфографія, фонетика). Комп’ютерні програми з української мови для 5-9 класів, рекомендовані обл. ІППО. Програми-порадники на СД-дисках, матеріали для ознайомлення з життєвим та творчим шляхом митця, аналізу історичних творів тощо.

Інтернет-клуби для учнів 11 класів, в яких можна отримувати з української літератури завдання-дослідження – вивчення літературної діяльності письменників Донбасу. Знайти матеріал з української літератури в Інтернеті допоможе посібник-довідник для вчителів та учнів 9-11 класу Оліфіренка В.В. та Оліфіренко С.М., який містить електронні адреси україномовних і деяких іншомовних літературних сайтів.

Хоча попри переваги, дистанційна освіта містить у собі певну загрозу. Харківські вчені оприлюднили приголомшливі дані про зір вітчизняних користувачів комп’ютерів. У 70% з них порушений зір, як у мешканців пустель. У половини українців навколо диска нерва ока – пігментні плями, як у електрозварників. Це називається синдром сухого ока. І як стверджують учені, такий діагноз – практично у всіх вітчизняних комп’ютерщиків, які «не відриваються» від монітора весь робочий день. Фахівці зазначають, що слизова оболонка, яка оточує око й забезпечує контакт із зовнішнім середовищем, через вплив електромагнітних коливань швидко висихає, що може призвести до сліпоти. Як повідомляє Павло Бездітко, завідувач кафедри очних хвороб Харківського державного медичного університету: «Синдром сухого ока має 4 стадії, якщо І і ІІ стадію можна компенсувати препаратами без наслідків, то ІІІ і ІV може закінчитися виразкою, перфорацією й навіть сліпотою. Якщо порівнювати із Сахарою, то там дуже багато таких хворих, які приходять із синдромом сухого ока ІІІ-ІVступеня». Для запобігання появі сухості в очах фахівці рекомендують уживати вітаміни або користуватися медикаментами. Допомагають так звані штучні сльози й чорниця, їсти яку людям, що постійно працюють за комп’ютером, потрібно цілий рік. [Як не «спалити» свої очі комп’ютерами. Інформатика. Шкільний світ. №40 (424). – К.: 2007. С.2.]

Література

1. Державна національна програма «Освіта», (Україна ХХІ століття). – К. –Радуга, 1994. – 62с.

2. Закон України «Про національну програму інформатизації» // Голос України. – 1998. - №65. – С.5-9.

3. Лукіянчук А. Комп’ютерна грамотність учителя. Шлях активізації навчально-виховного процесу на уроках зарубіжної літератури. Зарубіжна література. Шкільний світ. №46 (542) – К.: 2007. – С.16-17.

4. Лунячек В.Э., Дрожжина Т.В., Жабина Е.Г. Компьютерные учебные программы для общеобразоватеьных учебных заведений. Учебное пособие. – Харьков: Скорпион, 2001. – 168с.

7. Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні. Доповідь Президента України //Громадська рада з питань інформаційно-комунікаційних технологій. – К. , 2005. – 42с.

8. Про стан упровадження обчислювальної техніки та рівень комп’ютерної грамотності учнів загальноосвітніх і пофесійно-технічних навчальних закладів вінницької та Запорізької областей/ Інформаційний збірник МОН України, 2001.- №9. – С.3-7.

Міністерство освіти і науки України

Слов’янська районна державна адміністрація

Районний методичний кабінет

Прелеснянська ЗОШ І-ІІІ ст.

З досвіду роботи
Використання ІКТ

на уроках мови та літературиНа педраді вчителів
Уклала

вчитель української

мови та літератури

Панченко І.В.

2012Використання ІКТ

на уроках мови та літератури

Сьогодні ж акценти на засоби освоєння можливостей комп’ютера пересуваються з інформатики на інші предмети, зокрема на українську літературу. Засоби мультимедійних технологій сприяють розширенню і поглибленню вмінь та знань учнів з літератури, вдосконаленню практичних навичок роботи в Інтернеті, тобто підвищенню освітньо-виховного рівню підготовки школярів.

Дистанційна освіта пропонує вчителям та учням для використання на уроках української мови та літератури репетитора з української мови для закріплення вивченої теми. Для роботи вдома – матеріали підготовки до олімпіад, завдання для школярів із самоосвіти, матеріал в програмі розміщений у вигляді питань-тестів із усіх розділів мовознавства (графіка, орфоепія, орфографія, фонетика). Комп’ютерні програми з української мови для 5-9 класів, рекомендовані обл. ІППО. Програми-порадники на СД-дисках, матеріали для ознайомлення з життєвим та творчим шляхом митця, аналізу історичних творів тощо.

Інтернет-клуби для учнів 11 класів, в яких можна отримувати з української літератури завдання-дослідження – вивчення літературної діяльності письменників Донбасу. Знайти матеріал з української літератури в Інтернеті допоможе посібник-довідник для вчителів та учнів 9-11 класу Оліфіренка В.В. та Оліфіренко С.М., який містить електронні адреси україномовних і деяких іншомовних літературних сайтів.

Форми дистанційної освіти

Інтернет-клуби. Інтернет-конференції.

Науково-практичні конференції.

Інтернет-турніри.

Інтелектуальні марафони.

Дистанційні брейн-ринги.

Дистанційні олімпіади.

Дистанційні курси (різні за направленням).

Дистанційні семінари.

Дистанційні майстер-класи.

Дистанційні гуртки. Дистанційні уроки.

Дистанційні лекції. Центри дистанційного навчання.


Дистанційне навчання відрізняється від інших форм навчання високою інтерактивністю, формами та методами навчання. Цей термін має подвійне тлумачення. По-перше, це технологія розширення освітнього простору завдяки залученню до освітньої діяльності людей, що знаходяться в периферійних районах та створення нових освітніх послуг для самоосвіти. По-друге, це надання можливості отримання престижної освіти з відповідним дипломом та сертифікатом. Дистанційне навчання має більшу ефективність в порівнянні з класичними методами та формами, що застосовуються на уроці. Дистанційний урок – це урок отримання знань, умінь та навичок за допомогою спеціалізованого середовища, заснованого на використанні нових інформаційних технологій, що забезпечують обмін навчальної інформації на відстані. Учитель повинен володіти інформаційними технологіями, щоб не відставати від вимог часу. Дистанційний урок завжди запам’ятається учням та стане кроком на шляху пізнання. Дослідження педагогів показали, що комп’ютерні технології відкривають нові можливості для викладачів та учнів, виступають як підсилювачі інтелекту, відкривають нові вимірювання свідомості.

Одним із завдань реформування освіти на сучасному етапі є самореалізація особистості.. Це співпало у часі із стрімким розвитком комп’ютерних технологій і комунікацій. З’явилося безліч нових, раніше невідомих джерел здобування інформацій та знань, людина отримала можливість доступу до всесвітнього розуму. Саме на тлі цих перетворень актуальною стає нова форма освіти – дистанційна освіта.

Дистанційна освіта – це закономірний етап розвитку та адаптації освіти до сучасних умов. Це освітня технологія, яка забезпечує перебіг навчального процесу, пов’язуючи між собою учня із різноманітними та розподіленими між собою джерелами знань.

Дистанційна освіта – одна з форм системи безперервної освіти, якій належить забезпечити права людини на освіту та отримати потрібну людині інформацію. Надзвичайно актуальним з усіх галузей знань останнім часом стає в Україні інтерактивний засіб навчання – Інтернет. Величезними є можливості мережі Інтернет, її ресурси. Як позитивний факт необхідно назвати запровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес.

Будь-який урок дистанційного навчання стає якісним при дотриманні наступних умов: активного використання електронних засобів; ефективного їх застосування; забезпечення технічними засобами навчання та володіння комп’ютерною технікою кожним учасником навчально-виховного процесу; наявністю якісної бази даних; вільного доступу вчителя та учнів до цієї бази даних; гармонічного розподілу дистанційних і контактних форм навчання; вчасного контролю за якістю засвоєння учнями навчального матеріалу; активного й розумного застосовування знань, розміщеного на електронних носіях, для своєї навчально-пізнавальної діяльності та власного духовного збагачення.


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-552751

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG