Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Получите деньги за публикацию своих
разработок в библиотеке «Инфоурок»
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru
Инфоурок Директору, завучу Другие методич. материалыМЕТОДИЧНИЙ ТУРНІР "Професійна компетентність педагога"

МЕТОДИЧНИЙ ТУРНІР "Професійна компетентність педагога"

библиотека
материалов

МЕТОДИЧНИЙ ТУРНІР

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГАhello_html_6bda4c38.png

05.01.2017

Методичний турнір

Вступне слово

Притча «Крамничка можливостей»

Одного разу чоловікові наснилося,начебто він ішов містом і зайшов до крамнички. Він довго ходив між полиць, де лежали різноманітні екзотичні овочі та фрукти. Вони приголомшили його своїм незвичайним виглядом,яскравими кольорами, вишуканими па-хощами. Але варто було чоловікові взяти з полички плід, як він одразу перетворювався на крихітне зернятко. Тоді він вирішив звернутися до продавця: — Дайте мені, будь ласка, ось той фрукт. Але господар відповів: — Ми не продаємо плодів, ми торгуємо насінням.

Як ми можемо пов’язати цю притчу зі своєю педагогічною діяльністю? Суть притчі: щоб отримати гарний, добрий, досконалий плід своєї праці, треба взростити насіння отриманих знань, докласти багато зусиль, працювати над вдосконаленням своєї майстерності. В сучасних умовах ефективність освіти пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу. Відбувається зміщення акцентів із знаннєвих на діяльнісні. Постає потреба у підвищенні рівня фахової компетентносні та професійності педагогів. Бо від рівня компетентності вчителя залежить і рівень загально навчальних компетенцій учня. Спираючись на навчально-методичну тему району «Професійна компетентність педагога, як умова формування успішної індивідуальної освітньої траєкторії учня» та методичну темою школи «Формування освітніх компетентностей учнів в навчально-виховному процесі школи», керуючись наказом по школі «Про організацію методичної роботи в 2016-2017 навчальному році», де одним із пунктів є спрямування методичної роботи з педагогічними кадрами на вирішення таких проблем як :

Удосконалення змісту і методів організації методичної роботи в школі, запровадження сучасних педагогічних досягнень у навчально-виховний процес.

Тому сьогодні ми впроваджуємо нову форму роботи над підвищенням рівня фахової компетентності нашого колективу як: МЕТОДИЧНИЙ ТУРНІР, із використанням методу « Шість капелюхів мислення Едварда де Боно( британського психолога)», тайм-менеджмент, тренінгу.


Мета: актуалізація методичної грамотності, творчого, креативного розвитку педагога, як одного із складників професійної компетентності.
Задачі:

  • Удосконалювати професійну майстерність педагогів, формувати потребу в самоосвіті, розвивати винахідливість, кмітливість, нестандартність мислення.

  • Сприяти підвищенню професійної компетентності.

  • Залучити педагогів в колективну діяльність, розвивати уміння і бажання взаємодіяти один з одним для вирішення нестандартних ситуацій.

  • Створити сприятливі умови для спілкування і взаємодії.

Хід заходу

І З чого починається будь-який захід? Із вітання. Тренінгова вправа «Вітання»

ІІ Утворення команд ( 6 команд) Тренінгова вправа для зняття м’язового та психологічного напруження «Об’єднання у групи»

ІІІ Самооцінка рівня професійної компетентності

І Тур «Презентація» hello_html_mb71b5bd.jpg

(Жовтий капелюх мислення (оптимізм) допомагає розкрити власні ресурси, позитивні сторони ситуації)

Необхідно представити команду, придумавши назву, емблему і девіз.

ІІ Тур " Розминка" (Червоний капелюх мислення) hello_html_30f370f3.jpg

Червоний капелюх (інтуіція) дає можливість висловити свої інтуїтивні здогади щодо питання, яке обговорюється.1. У перекладі з грецької педагогіка означає:  ("пайс" - дитина і "аго" - вести.  Педагогом у Стародавній Греції називали раба, який супроводжував дитину свого господаря до школи.)

а) провідник дитини

б) відтворення

в) управління

г) закріплення

2. Уперше термін " дидактика" ввів:

а) Я.А. Коменський

б) В. Ратке

в) Ж.Ж. Руссо

г) И.Г. Песталоцци

3. Хто з видатних людей дав наукове обґрунтування класно-урочної форми навчання?

а) Мішель Монтель

б) Я. А. Коменський

в) Ж.Ж.Руссо

4. Урок це:

а) спрямованість на максимальний розвиток духовних, фізичних здібностей учня

б) цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або їх вдосконалення;

в) цілісний, логічно завершений,обмежений у часі, регламентований обсягом навчального матеріалу, основний елемент педагогічного процесу, який забезпечує активну і планомірну навчально-пізнавальну діяльність групи учнів певного віку і рівня підготовки.

5. За якою ознакою найчастіше визначають тип та структуру уроку?

а) за дидактичною метою; б) за формами роботи; в) за організацією діяльності вчителя та учня.

6. Який тип уроку, в існуючій практиці, є найбільш розповсюдженим?

а) комбінований (змішаний) урок

б) урок засвоєння нових знань

в)урок формування нових знань і навичок

7. Урок як імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну форму – це …

а) бінарний урок; б) нестандартний урок; в) інтегрований урок.

8. Форма отримання знань, де в ході освіти постійно існує зв'язок "учень - викладач" називається:

а) самоосвіта

б) очна

в) заочна

9. Правило "Від легкого до важкого" відноситься до принципу:

а) доступності

б) науковості

в) послідовності і систематичності

г) зв'язок теорії з практикою

10. Розуміння і збереження в пам’яті теоретичних положень, понять і уявлень про предмети і явища – це… а) вміння;
б)
навички;
в) знання;
г) всі відповіді вірні.


11. Інтерактивне навчання – це:

а) домінування одного учасника навчального процесу над іншим; б) домінування однієї думки над іншою; в) активна взаємодія всіх учасників навчального процесу.

12. В чому полягає сутність особистісно зорієнтованого навчання?

а) у співпраці вчителя і учнів; б) у розвитку пізнавальної активності учнів; в) у розкритті та розвитку індивідуальних здібностей дітей

13.  Інклюзивна освіта – це


а) інтеграція особистості в соціальну систему
б) система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту, та права навчатися за місцем проживання, в умовах навчального закладу
в) розвиток індивідуальних особливостей особистості
г) реалізація творчих здібностей особистості
д) збереження культурних цінностей

14. Індивідуалізація навчання - це:

а) організація навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів
б) особистісно-орієнтоване навчання
в) програмоване навчання
г) фронтальна форма навчання
д) групова форма навчання

15. Спосіб організації навчальної діяльності – це…

а) метод навчання; б) принцип навчання
в) форма навчання
г) прийом навчання


16. Залучення усіх органів чуття до сприйняття учбового матеріалу є принцип:

а) міцності

б) науковості

в) систематичності і послідовності

г) доступності

д) наочності

17. Кому належить провідна роль у вихованні дітей? ______________ (Сім'ї)


18. Основний метод виховання - це:


а) переконання

б) слово учителя

в) привчання

г) приклад

19. Покарання - це:

а) метод виховання, що проявляється у формі вимоги

б) управління діяльністю учня за допомогою різноманітних справ, що повторюються

в) спосіб впливу на вихованця з метою припинити його негативні дії

г) вплив на знання учнів з метою роз'яснення фактів і явищ життя

20. Ідея цілісності виховного процесу на практиці реалізується через:

а) культурологічний підхід

б) психологічний підхід

в) індивідуальний підхід

г) комплексний підхід

21. Цілеспрямований процес формування у підростаючого покоління ціннісних стосунків, свідомості і відповідальності - це:

а) фізичне виховання

б) моральне виховання

в) трудове виховання

г) естетичне виховання

д) розумове виховання

22. Андрогогіка – це:

а) галузь педагогіки, що займається проблемами освіти, навчання та виховання дорослих;
б) наука, що вивчає особливості розвитку і ставлення народної педагогіки;
в) галузь педагогіки ( зокрема дефектології) про особливості виховання й навчання дітей з вадами зору;
г) галузь педагогіки ( зокрема дефектології), що займається проблемами розвитку, навчання та виховання дітей з вадами слуху.


23. Вставте пропущені слова: Мета уроку ( триєдина) … (освітня, виховна, розвиваюча).

24. Вставте пропущені слова: Кінцевий результат підготовчої роботи учителя - це... план ( конспект) урокуІІІ Тур « Розумовий» hello_html_m149155a8.jpg

( Білий капелюх мислення (факти) вчить людину неупереджено працювати тільки з фактами,інформацією. Завдяки їй можна стати неупередженим, звільнитися від емоцій, які, як відомо, «туманять розум».)

1.​ Встановіть відповідність між функцією оцінки і її характеристикою :

Інформаційна

б)

Формування адекватної самооцінки учня

3

Виховна

в)

Визначення міри успішності учня в засвоєнні учбового матеріалу

4

Діагностична

г)

Заохочення і стимулювання учбової діяльності


2. Встановіть послідовність етапів організації проблемного навчання :

а) рефлексія

б) введення проблемної ситуації

в) актуалізація знань і умінь учнів, потрібних для вирішення проблемної ситуації

г) перевірка наведеного рішення

д) висунення гіпотези3.​ Встановіть відповідність між формою організації навчання та її характеристикою

Групова 2


1 Спілкування вчителя з усіма учнями одночасно в єдиному темпі із спільними задачами

Індивідуальна 4

2Форма організації навчання в малих групах, об’єднаних загальною навчальною метою

Колективна 6

3 Взаємне навчання. Залучення кращих учнів до навчання інших 

Фронтальна 1

4Взаємодія вчителя з одним учнем

Белл-ланкастерська 3


5Зміст навчального матеріалу з кожної дисципліни поділявся на частини (блоки), кожен учень отримував індивідуальне завдання у формі плану й самостійно його виконував. Потім звітувався, набираючи відповідну кількість балів, а потім отримував наступне завдання. Учитель тут відігравав роль організатора-консультанта.

Дальтон-план 5


6 Взаємодія не тільки вчителя і учнів, а й учнів між собою. Навчання  в динамічних парах, чи парах змінного складу.

4.​ Установіть відповідність між методами навчання і їх характерними ознаками.

Пояснювально ілюстративний


метод навчання, який передбачає творче застосування знань, оволодіння методами наукового пізнання, формування досвіду самостійного наукового пошуку.

Репродуктивний


метод навчання, який передбачає постановку вчителем перед учнями проблеми і визначення шляхів її розв'язання з приховуванням можливих пізнавальних суперечностей.

Дослідницький


метод навчання, спрямований на повідомлення готової інформації різними засобами (словесними, наочними, практичними) та усвідомлення і запам'ятовування цієї інформації учнями. Учень виконує дії за зразком учителя

Частково-пошуковий


метод навчання, за якого певні елементи знань повідомляє педагог, а частину учні здобувають самостійно, відповідаючи на поставлені запитання чи розв'язуючи проблемні завдання.

Проблемного викладу


метод навчання, спрямований на відтворення учнем способів діяльності за визначеним учителем алгоритмом. Учитель повідомляє інформацію, учні її сприймають у «готовому» вигляді


5. Запишіть, що вказується в плані будь-якого типу уроку

В плані вказується:

1. – _____________ тема уроку

2. - _____________ : мета уроку

а) ___________________________________ ; навчальна

б) ___________________________________ ; развиваюча

в) ___________________________________ . виховуюча

3. - _____________ тип уроку

4. - _____________ вид уроку

5. - _______________________ Обладнання.

6. - _______________________ Література.

7. - _______________________ Структура уроку
  1. Розподіліть фотографії із прізвищами педагогів.


А Ян Амос Коменський- «батько педагогіки»

( 1592 – 1670)

чеський педагог, засновник педагогічної науки

hello_html_21e4f21d.jpg

2 - Д

Б Костянтин Дмитрович Ушинський

(1824 – 1871)

педагог, кандидат юриспруденції і правознавець українського походження, один із засновників педагогічної науки та народної школи

hello_html_m45e88eed.jpg

3 - Г

В Антон Семенович Макаренко

(1888 – 1939)

педагог і письменник українського походження, автор педагогічної системи виховання й перевиховання молоді.

hello_html_515cab31.jpg

4 - А

Г Йоганн – Генріх Песталоцці ( 1746 – 1827)

Швейцарський педагог, засновник теорії початкового навчання

hello_html_m506fc20f.jpg

5 - Б

Д Василь Олександрович Сухомлинський

(1918 – 1970) педагог – новатор, письменник українського походження. Створив оригінальну педагогічну систему, що грунтується на принципах гуманізму

IV Тур «Інформаційний» (Синій капелюх мислення) hello_html_m53fae0f8.jpg

Синій капелюх (процес) допомагає людині продуктивно управляти процесом мислення, узагальнювати накопичений досвід

Кожна команда повинна представити структуру уроку певного типу відповідно до основної дидактичної мети.

Класифікація за дидактичними цілями:

вступні уроки;

уроки вивчення нового матеріалу;

уроки формування умінь і навичок;

уроки перевірки, контролю та корекції;

комбіновані уроки;

уроки повторення вивченого;

узагальнюючі уроки. V Тур «Креативний» (Зелений капелюх мислення) hello_html_77e9bf76.jpg

Зелений капелюх (креативність) актуалізує творче мислення людини, дозволяє здійснювати нестандартний підхід до вирішення завдання, шукати нові способи і прийоми.

«Якісні ресурси неякісних предметів. Перерахувати якомога більше варіантів використання в роботі з дітьми наступних матеріалів (на вибір команд): пластикової пляшки, газети, гудзика.

VI Тур «Підсумок» hello_html_m58906561.jpg

Чорний капелюх (критика) допомагає людині побачити всі негативні сторони події, явища, проблеми, вона дозволяє оцінити ризики.

  1. Слово експертам. Підсумок турніру.

  2. Завершення дидактичного турніру. Тренінгова вправа «Віночок дружби»Комбінований (змішаний) урок має класичну чотириетапну структуру, яка бере свій початок від Я.А. Коменського і И.Ф. Гербарта. Вона спирається на формальні ступені (рівні) навчання: підготовку до засвоєння нових знань; засвоєння нових знань, умінь; їх закріплення і систематизацію; застосування на практиці. Етапи комбінованого уроку визначаються так:
1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація учіння школярів.
2. Перевірка, оцінка і корекція засвоєних раніше знань, навичок і вмінь.
3. Відтворення і корекція опорних знань учнів.
4. Сприймання і осмислення, узагальнення і систематизація учнями нових знань.
5. Підсумки уроку, повідомлення домашнього завдання.

З наведеної структури видно, що комбінований урок має досягти двох або кількох рівнозначних освітніх цілей.
Етапи уроку можуть бути скомбіновані в будь-якій послідовності, що робить його гнучким і придатним для вирішення широкого кола навчально-виховних завдань.

_____________________________________________________________________________

Урок засвоєння нових знань.

Передбачає сприймання їх, усвідомлення, осмислення на основі встановлення внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків, запам'ятовування, узагальнення, систематизацію, готовність до практичного застосування. Особливості структури: організація класу; перевірка домашнього завдання; актуалізація та корекція опорних знань; ознайомлення учнів із темою, цілями та завданнями уроку; мотивація учіння; сприймання та усвідомлення школярами навчального матеріалу; осмислення взаємозв'язків між його елементами; узагальнення і систематизація знань; підведення підсумків уроку; повідомлення та пояснення домашнього завдання.

___________________________________________________________________________

Урок формування умінь і навичок.

Такому формуванню сприяє виконання системи передбачених навчальною програмою вправ та завдань.

У структурі його виділяють: перевірку домашнього завдання; актуалізацію і корекцію опорних знань, умінь і навичок; ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку; вивчення нового матеріалу, практичне застосування нових знань посередництвом пробних вправ; самостійне застосування нових знань у стандартних ситуаціях на основі виконання тренувальних вправ за зразком, інструкцією чи заздалегідь підготовленою технологічною карткою; перенесення здобутих знань, умінь і навичок у нестандартні ситуації і використання їх на творчому рівні; підведення підсумків уроку; повідомлення і пояснення домашнього завдання.

____________________________________________________________________________

Урок застосування знань, умінь і навичок Використання засвоєних знань, умінь і навичок на практиці виступає одночасно засобом і метою навчально-виховного процесу. Як засіб навчання здобута інформація використовується на різних уроках. Як мета виступає під час проведення цього типу уроку. Структура його: перевірка домашнього завдання; актуалізація і корекція опорних знань, умінь і навичок; повідомлення теми, цілей та завдань уроку; осмислення змісту та технології виконання системи необхідних навчальних дій; самостійне виконання поставлених завдань під контролем учителя; звіт учнів про роботу; обґрунтування вчителем її результатів та проведення відповідної корекції; повідомлення та пояснення домашнього завдання.

____________________________________________________________________________

Урок узагальнення та систематизації знань.

Переслідує мету встановлення як внутрішніх зв'язків засвоєної системи знань, так і зовнішніх, міжсистемних зв'язків на основі попередньо вивченого. Уроки цього типу передбачають в основному індуктивний підхід: від окремого до загального, їхню структуру складають: ознайомлення учнів з темою, цілями та завданнями уроку; мотивація учіння; відтворення здобутих знань; узагальнення та систематизація їх із встановленням внутрішньо-системних та зовнішньо системних зв'язків; підведення підсумків уроку; повідомлення та пояснення домашнього завдання.

____________________________________________________________________________

Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок.

Передбачає перевірку і корекцію здобутих знань, умінь і навичок на різних рівнях їхнього засвоєння: репродуктивному, продуктивному або реконструктивному, творчому. Може мати різну структуру. Однак найчастіше використовується така: повідомлення теми, цілей і завдань уроку; мотивація учіння; перевірка засвоєння учнями знань на репродуктивному рівні; перевірка здатності учнів установлювати внутрішньо системні та зовнішньо системні зв'язки; застосування здобутих знань, навичок на практиці у стандартних та змінених умовах; перевірка, аналіз, корекція та оцінка виконаних робіт; підведення підсумків уроку; повідомлення та пояснення домашнього завдання.Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Менеджмент в образовании»
Курс профессиональной переподготовки «Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Курс профессиональной переподготовки «Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд»
Курс профессиональной переподготовки «Организация бухгалтерского учета и налогообложения в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС»
Курс повышения квалификации «Методика проведения электронного аукциона по 44-ФЗ»
Курс повышения квалификации «Содержательные аспекты профессионального и личностного развития педагогических работников в рамках реализации профессионального стандарта»
Курс профессиональной переподготовки «Руководство и управление образовательной организацией»
Курс профессиональной переподготовки «Методика организации производственного обучения в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Эффективные технологии разработки управленческих решений в образовании»
Курс повышения квалификации «Применение современных педагогических технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Антикризисное управление в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Современные тенденции цифровизации образования»
Курс повышения квалификации «Философия управления»
Курс повышения квалификации «Экономическое планирование деятельности образовательной организации»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Репетиторы онлайн

✅ Подготовка к ЕГЭ/ГИА
✅ По школьным предметам

✅ На балансе занятий — 1

Подробнее