1946600
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт проекта «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Классному руководителю КонспектыМоорей «Авам, ачам база мен – номчукчу ог-буле бис».

Моорей «Авам, ачам база мен – номчукчу ог-буле бис».

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Идёт приём заявок Для дошкольников и учеников 1-11 классов 16 предметов ОРГВЗНОС 25 Р. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
библиотека
материалов

hello_html_27100d08.gif
Моорей «Авам, ачам база мен – номчукчу ог-буле бис».

Сорулгазы: 1)Ада-иелернин болгаш уругларынын ном номчуурунга сонуургалын кодурер.Библиотека- биле сырый харылзажырынга

чанчыктырар.

2)Уругларнын чугаа-домаан сайзырадыр. Уруглар чогаалчыларынын номнары –биле таныштырар.

3) Ог-буледе ада-ие болгаш уругларынын аразында

хамаарылгазын быжыктырар, бот-боттарын деткижерин кижизидер.

Дерилгези: Тыва чогаалчыларнын чурук альбомнары, бичии уругларга бижээн номнар делгелгези,ном дугайында чоннун мерген угаадыглары,

улегер домактар.

Коску черге моорейнин девизин чараштыр парлааш, азып алыр:

«Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души»

Моорейнин чорудуу.

1.Организастыг кезээ: Шупту киржикчилер-биле мендилежир.

Уруглар, хундулуг ада-иелер, богун класстан дашкаар кичээл –маргылдааны эрттирер бис.Чунун дугайын чугаалажырывысты бо улегер домактарны номчупкаш билип каан боор силер. Уруглар, ном силернин оннуунер болгаш башкынар. Номнар силерге дыннаксанчыг тоолдарны, солун тоожуну, элдептиг ужуралдарны ыдып бээр кайгамчыктыг солун эт –тир. Номнар аяс дээрде чайыннанып чивеннешкен сылдыстар болгаш билбезивис

октаргайлар дугайында, унуштер болгаш дириг амытаннарнын амыдыралынын дугайында кончуг солун тоогуп бээр шынчы оннуунер болур.

2. Библиотекарьга сос. (Ном дугайында кыска беседаны кылып бээр. Класстан чеже кижи ном бижидип, номчуп турарын туннээр. Кожер делгелгени кылып болур).

Уруглар чогаалынын номнары-биле таныштырылга.

 • Богун силернин клазынарда кожер библиотека чедип келген-дир,уруглар. Мында келген номнар дээрге-ле колдуунда тыва чогаалчыларнын бичии уругларга бижээн номнары-дыр.Ам оларны силерге кыска таныштырайн.

  1. Шоома Даржай. «Аякты кым бусканыл?» (Чогаалчынын чуруун коргуспушаан, кыска намдарын , бижээн чогаалдарын кысказы-биле таныштырар).

  2. Леонид Чадамба. «Салгакчылар». (Бо чогалчыны уруглар эки билир, оон шулуктерин , чечен чугааларын ооредилге номнарында хойу-биле киирген).

  3. Кан-оол Ондар. «Хоглуг чаштар». ( Башкы ,уругларны эки билир, ынак болгаш оларга хой чогаалдарны бижээн).

  4. Экер-оол Кечил-оол. «Экии, хунум». (Школа директорлап, башкылап чораан).


Моорейлиг кезээ:

Ийи командага чарлып алыр.

(командалар адын,эмблемазын, девизин белеткенип алыр)


1.« Кайыын келген эттерил?»

Тоолдар маадырлары бичии уруглар,оолдар дег уттуучал , хамык эт-севин каапкаш барганнар корунерем.Бис оларны чыггаш ,шоодайлааш , силерге таныттыргаш, тоол маадырларынче дедир чоргузар дээш, бо моорейже эккелдивис. Кайы тоолдардан эт-сеп боор?

а) тавак биле кувшин. «Дилги биле Дуруяа» орус улустун тоолу.;

б) туфелька ( «Золушка» Шарль Перро);

в) чемоданчик ( «Доктор Айболит» К. Чуковский);

г) согун ( «Царевна –Лягушка»);

д) сапог (Сапыктыг Моортай»);

е) хуужуурларлыг корзина («Адыг биле Маша»);

ё) кызыл борт (« Красная шапочка»);

ж) алдын чуурга (« Бора Шокар дагаа»); орус улустун тоолу.

Шын харыы дээш 1 балл.

2. Литературлуг викторина.

Командаларга айтырыглар салыр . Мурнай холун кодурген команда харыылаар.

Шын харыы дээш 3 балл.


 1. Эмнерлиг саквояж кайы маадырнын ийик?

 2. Ыылааш Сээкти олумден кым чарып кааныл?

 3. Кудумчуга гармошкалыг кым чоруп турганыл?

 4. Алдын Кушкаштан кадай чуну негеп турганыл?

 5. Дюймовочканы кадай кылдыр алыр деп турган чараш, кылагар тоннуг маадыр кымыл?

6. Султан хааннын курунезинче Гвидон каш катап ужуп четкенил, ынаар чоруурда

ол чуу болуп хуулуп турганыл?


3. Дурген чугаа моорейи: Башкарыкчыдан дурген чугааны алгаш,

шупту денге , дурген чугаалаар.

Эки чугаалаан командага 2 балл.

 1. Кыска тоолдун азы чечен чугаанын сценажыдары. ( Ол даалганы

бажынга белеткенип алган турар). Солун ойнаанын коруп , 2-5 чедир балл.

5. Ада – иелерге номчулгага моорей .

1 минутада каш сос номчуурул?

Номчуп турда аянныг, шын, дурген номчуурун коор.

 1. Аянныг номчулгага моорей.

Уруу азы оглу 1 шулукту аянныг номчуур.( 1-ден 5 балл)

6. Тоолдар маадырларын таны.

(Чуруктарны коргузерге, тоолдун адын тыпкаш, кол маадырын адаар).


Туннел: Жюри комиссиязынын даргазы тиилекчи команданы, база оске –

даа командаларны шаннап мактаар.

Класс башкызынын туннел созу: Хундулуг , ада-иелер, эргим уруглар!

Бистин богун эрттирип турар кайгамчык бир тускай моорейивис тонду.

Богунгу хуннун моорейи бистин уругларывысты ам-даа чаа солун номнарны сонуургап, чаа авторланы, чогаалчыларны боттарынга ажыдар боорлар деп оптимистиг бодал-биле доозар-дыр мен. Номнар делегейинче чаа –чаа аян чоруктар хой-ле болзунам. Ол аян чорукка чоруурунга бистин бо памяткаларывыс дузалаар болзун.


Памятка для родителей:

 1. Читайте вслух с ребенком не менее 10-15 минут в день.

 2. Прежде, чем читать, проветрите комнату, уберите со стола отвлекающие

предметы.

3. Если ребенок устал проведите физкульминутку.

4. Хвалите ребенка за чтение.

Памятка для детей.

 1. Читай вслух правильно, обращай внимание на каждый слог и на каждое слово.

 2. Читай вслух выразительно--- соблюдай правильный темп, меняй высоту

и силу голоса, интонацию, согласуя со знаками препинания, делай паузы.

3. Читай вслух бегло—произнося первый слог, смотри на второй .

Памятка для детей и родителей.

1. При знакомстве с новой книгой рассмотрите сначала обложку, прочитайте

фамилию и инициалы автора, название книги.

2. Перелистайте книгу ,внимательно рассматривая иллюстрации.

3. Определите примерное содержание книги по иллюстрации.

4. Читайте книгу постепенно, по страницам или главам.

Курс профессиональной переподготовки
Тьютор
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Моорей «Авам, ачам база мен – номчукчу ог-буле бис».

       Сорулгазы:  1)Ада-иелернин болгаш уругларынын ном номчуурунга сонуургалын кодурер.Библиотека- биле сырый харылзажырынга

чанчыктырар. 

                                2)Уругларнын чугаа-домаан сайзырадыр. Уруглар чогаалчыларынын номнары –биле таныштырар.

                               3) Ог-буледе ада-ие болгаш уругларынын аразында

хамаарылгазын быжыктырар, бот-боттарын деткижерин кижизидер.                  

       Дерилгези: Тыва чогаалчыларнын чурук альбомнары, бичии уругларга бижээн номнар делгелгези,ном дугайында чоннун мерген угаадыглары,

улегер домактар.

                 Коску черге моорейнин девизин чараштыр парлааш, азып алыр:    

    «Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души»

                              Моорейнин чорудуу.

1.Организастыг кезээ: Шупту киржикчилер-биле мендилежир.

      Уруглар, хундулуг ада-иелер, богун класстан дашкаар кичээл –маргылдааны эрттирер бис.Чунун дугайын чугаалажырывысты бо улегер домактарны номчупкаш билип каан боор силер. Уруглар, ном силернин оннуунер болгаш башкынар. Номнар силерге дыннаксанчыг тоолдарны, солун тоожуну, элдептиг ужуралдарны ыдып бээр кайгамчыктыг солун эт –тир. Номнар аяс дээрде чайыннанып чивеннешкен сылдыстар болгаш билбезивис

октаргайлар дугайында, унуштер болгаш дириг амытаннарнын амыдыралынын дугайында кончуг солун тоогуп бээр шынчы оннуунер болур.

2.   Библиотекарьга сос. (Ном дугайында кыска беседаны кылып бээр. Класстан чеже кижи ном бижидип, номчуп турарын туннээр. Кожер делгелгени кылып болур).

Уруглар чогаалынын номнары-биле таныштырылга.                                    

·       Богун силернин клазынарда кожер библиотека чедип келген-дир,уруглар. Мында келген номнар дээрге-ле колдуунда тыва чогаалчыларнын бичии уругларга бижээн номнары-дыр.Ам оларны силерге кыска таныштырайн.

1.    Шоома Даржай. «Аякты кым бусканыл?» (Чогаалчынын чуруун коргуспушаан, кыска намдарын , бижээн чогаалдарын кысказы-биле таныштырар).

2.    Леонид Чадамба. «Салгакчылар».(Бо чогалчыны уруглар эки билир, оон шулуктерин , чечен чугааларын ооредилге номнарында  хойу-биле киирген).

3.    Кан-оол Ондар. «Хоглуг чаштар». ( Башкы ,уругларны эки билир, ынак болгаш оларга хой чогаалдарны бижээн).

4.    Экер-оол Кечил-оол. «Экии, хунум».(Школа директорлап, башкылап чораан).

 

                          

                                 Моорейлиг кезээ:

                Ийи командага  чарлып алыр.  

        (командалар адын,эмблемазын, девизин белеткенип алыр)

 

             1.« Кайыын келген эттерил?»

        Тоолдар маадырлары бичии  уруглар,оолдар дег уттуучал , хамык эт-севин каапкаш  барганнар  корунерем.Бис оларны чыггаш ,шоодайлааш , силерге таныттыргаш, тоол маадырларынче дедир чоргузар дээш, бо моорейже эккелдивис. Кайы тоолдардан эт-сеп боор?

        а)  тавак биле  кувшин. «Дилги биле Дуруяа» орус улустун тоолу.;

        б) туфелька  ( «Золушка»  Шарль Перро);

        в) чемоданчик ( «Доктор Айболит» К. Чуковский);

        г) согун ( «Царевна –Лягушка»);

        д) сапог (Сапыктыг Моортай»);

        е) хуужуурларлыг корзина («Адыг биле Маша»);

        ё) кызыл борт (« Красная шапочка»);

        ж) алдын чуурга (« Бора  Шокар дагаа»); орус улустун тоолу.

            Шын харыы дээш 1 балл.

          2. Литературлуг викторина.

      Командаларга айтырыглар салыр . Мурнай холун кодурген команда харыылаар.    

      Шын харыы дээш 3 балл.

 

1.       Эмнерлиг саквояж кайы маадырнын ийик?

2.       Ыылааш Сээкти олумден кым чарып кааныл?

3.       Кудумчуга гармошкалыг кым   чоруп турганыл?

4.       Алдын Кушкаштан кадай чуну негеп турганыл?

5.       Дюймовочканы кадай кылдыр алыр деп турган чараш, кылагар тоннуг маадыр кымыл?

6.  Султан хааннын курунезинче Гвидон каш катап ужуп четкенил, ынаар чоруурда     

     ол чуу болуп хуулуп турганыл?

 

        3. Дурген чугаа моорейи: Башкарыкчыдан дурген чугааны алгаш,

              шупту денге , дурген чугаалаар.

              Эки чугаалаан командага  2 балл.

4.     Кыска тоолдун азы чечен чугаанын сценажыдары. ( Ол даалганы

бажынга белеткенип алган турар). Солун ойнаанын коруп , 2-5 чедир балл.  

5. Ада – иелерге   номчулгага моорей .

    1 минутада каш сос номчуурул?

    Номчуп турда аянныг,  шын, дурген номчуурун коор.

5.     Аянныг номчулгага моорей.

     Уруу азы оглу 1 шулукту аянныг номчуур.( 1-ден 5 балл)

6. Тоолдар маадырларын таны.

   (Чуруктарны коргузерге, тоолдун адын тыпкаш, кол маадырын адаар).

 

    Туннел: Жюри комиссиязынын даргазы  тиилекчи команданы, база оске –  

                     даа командаларны шаннап мактаар.

       Класс башкызынын туннел созу: Хундулуг , ада-иелер, эргим уруглар!

          Бистин богун эрттирип турар кайгамчык бир тускай моорейивис  тонду.

 Богунгу хуннун моорейи бистин уругларывысты ам-даа чаа солунномнарны сонуургап, чаа авторланы, чогаалчыларны боттарынга ажыдар боорлар деп оптимистиг бодал-биле доозар-дыр мен. Номнар делегейинче чаа –чаа аян чоруктар хой-ле болзунам. Ол аян чорукка чоруурунга бистин бо памяткаларывыс дузалаар болзун.

 

                                Памятка для родителей:

1.     Читайте вслух с ребенком не  менее 10-15 минут в день.                                                                                                                                                                                                

2.     Прежде, чем читать, проветрите комнату, уберите со стола  отвлекающие

     предметы.  

3. Если ребенок устал проведите физкульминутку.

4. Хвалите ребенка за чтение.

                       Памятка для детей.

1.     Читай вслух правильно, обращай внимание на каждый слог и на каждое слово.

2.     Читай вслух выразительно--- соблюдай правильный темп, меняй высоту

и силу голоса, интонацию, согласуя со знаками препинания, делай паузы.

           3. Читай вслух бегло—произнося первый слог, смотри на второй .    

                                   Памятка для детей и родителей.

            1. При знакомстве с новой книгой рассмотрите сначала обложку, прочитайте

            фамилию и инициалы автора, название книги.

             2. Перелистайте книгу ,внимательно рассматривая иллюстрации.

             3. Определите примерное содержание книги по иллюстрации.

 

        4.  Читайте книгу постепенно, по страницам или главам.

ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку
26-28 октября 2019 I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ «ИНФОФОРУМ» «Современные тенденции в воспитании и социализации детей» Подать заявку Очное участие Дистанционное участие Курс повышения квалификации (36 часов) + Сертификат участника “Инфофорума”
IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Для дошкольников и учеников 1-11 классов Рекордно низкий оргвзнос 25 Р. 16 предметов ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
17 курсов по пожарно-техническому минимуму
Обучение от 2 дней
дистанционно
Удостоверение
Программы актуальны на 2019 г., согласованы с МЧС РФ
2 500 руб. до 1 500 руб.
Подробнее