Инфоурок / Другое / Рабочие программы / 7нчыесыйныф өчен татар теленнән эш программасы (рус группасы)

7нчыесыйныф өчен татар теленнән эш программасы (рус группасы)


библиотека
материалов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Сокольская средняя общеобразовательная школа»

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан


Рассмотрено Согласовано Утверждаю

на заседании ШМО Заместитель директора Директор МБОУ

Руководитель ШМО школы по УР «Сокольская СОШ»

__________________ _________________ ________________

А.Ф.Садыкова Л.Н.Хабибуллина Н.Ю.Тихонова

Протокол №1 от Приказ №72 от

«24» августа 2015 г. «01» сентября 2015 г.
Рабочая программа

по татарскому языку

для 7 класса

учителя татарского языка и литературы

Галиевой Гузель Газинуровны

Рассмотрено и принято на

заседании педагогического совета

протокол №1 от «26»августа 2015 г.


2015г.


Татар теленнән эш программасы

7 нчы сыйныф

Барлык сәгатьләр саны – 105

Атналык сәгатьләр саны - 3

Аңлатма язуы

Эш программасы статусы

Программа “коммуникатив технология нигезендә рус телле балаларга татар теле һәм әдәбият укыту программасы” низегендә төзелде.( Р.З. Хәйдәрова, Р.Л.Малафеева)

Тематик план 2015-2016 нче уку елына МБОУ “Сокольская СОШ” укыту планы буенча төзелгән.

Эш программасы структурасы

Татар теленең эш программасы өч өлештән тора: аңлатма язуыннан, төп бүлекләрне, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән.


Эш программасының эчтәлеге

Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле буенча системалы фәнни белем бирү, аларны ирекле аралашуга өйрәтү, татар дөньясы турында күпкырлы мәгълүмат җиткерү төп максат итеп билгеләнә. Бу максатка ирешү өчен, түбәндәге бурычларны хәл итү сорала:

  1. татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү;

  2. татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалогик сөйләм оештырырга өйрәтү;

  3. программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача монологик сөйләм булдыруга ирешү;

  4. карап чыгу, танышу, өйршнү. Эзләнү максаты белән уку төрләрен кулланып, төрле ңанрдагы текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү;

  5. тәъдим ителгән текстларны яттан өйрәнү;

  6. фразеологик берәмлекләрнең, мәкальләрнең рус эквивалентларын табарга һәм чагыштырырга өйрәтү;

  7. татар телендәге сөйләмне фонетик, лексик, грамматик яктан дөрес төзергә күнектерү;

  8. татар халкының фән, мәгариф, сәнгать, мәдәният өлкәсендәге казанышлары, күренекле шәхесләре белән таныштыруны дәвам итү;

  9. халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү.

Санап чыккан бурычларны хәл итү нәтиҗәсендә укучы балалар тел(лингвистик) һәм сөйләм(коммуникатив) компетенциясенә ия булырга, ягъни белемнәрен һәм күнекмәләрен төрле аралашу ситуацияләрендә кулланырга тиешләр.

Укучыларга татар теленең фонетик, лексик, грамматик катламнары турында төп мәгълүмәт бирелә. Укучыларда фонетик күнекмәләр булдыру өчен, түбәндәгеләргә игътибар ителә: татар теленә генә хас булган авазларның әйтелешен үзләштерү; татар һәм рус телләрендә уртак булган, ләкин әйтелешләре белән аерылган авазларны чагыштырып өйрәнү; авазларны сүзләрдә, сүзтезмә, җөмләләрдә, бәйләнешле сөйләмдә дөрес әөтүгә ирешү; сөйләмне , синтагмаларга бүлеп, интонацион яктан дөрес оештырырга күнектерү. Бу төр күнекмәләр булдыру акцентсыз сөйләүгә ирешүгә һәм укучыларның сөйләмендәге фонетик хаталарны бетерергә мөмкинлек бирә.

Укучыларның лексик күнекмәләрен үстерү өчен, сүзләрнең әйтелешен, язылышын, ясалышын, башка сүзләр белән бәйләнешен, сөйләмдә кулланышын үзләштерү шарт. Моның белән беррәттән, татар һәм рус сүзләренең мәгънә ягыннан аермаларын күрсәтеп барыла, рус телендә эквивалентлары булмаган сүзләр аңлатыла. Татар телендә күпмәгънәлелек күренешенең аеруча киң таралуын истә тотып, сүзләрнең тиешле мәгънәсен контесттан чыгып сайлап алына.

Укучыларның грамматик күнекмәләрен үстерү –төрле сүз төркемнәренең морфологик формалары, ясалышлары белән таныштыру, сүзләрнең җөмләдә үзара бәйләнеш чараларын үзләштерү һәм кагыйдәләрен белү дигән сүз. Лексик-грамматик материалны синтаксик нигездә үзләштерү принцибына таяныла, чөнки сүзләр башка сүзләр белән бәйләнештә булганда гына, җөмлә, гомумән, сөйләм барлыкка килә.

Коммуникатив технология нигезендә төзелгән дәреслекләрнең төп үзенчәлеге текстның эчтәлеген үзләштерү цикллылыкка корылган булуында. Цикл – текстны укып, аның эчтәлеген диалогик, монологик, ягъни мөстәкыйль сөйләм дәрәҗәсенә җиткерү өчен кирәк булшан дәресләр саны. Текстны өйрәнү өч этаптан тора: текст алды, текст этабы һәм тексттан соңгы этап. 1 нче этапта укучылар текстны лингвистик яктан кабул итәргә әзерләнәләр. Дәрес тибы буенча бу дәресләр лексик күнекмәләр формалаштыру дәресләре(ЛКФ) һәм грамматик

Тикшерү характерындагы язма эшләрнең саны:

-язма эшләр - 4; контроль эшләр -4.


Белем бирү эчтәлегенең мәҗбүри минимумы


Тыңлап аңлау. Эчтәлеге һәм күләме ягыннан укучыларның яшь үзенчәлекләренә туры килгән бәйләнешле текстны тыңлап аңлау, эчтәлеге буенча укытучының сорауларына җавап бирү; дәрес барышында җанлы сөйләмне аңлап аралаша белү.

Диалогик һәм монологик сөйләм. Коммуникатив максатларны аңлап, сорау һәм җавап репликаларын дөрес кулланып, әңгәмә төзи белү; тәкъдим ителгән ситуация буенча сөйләшү үткәрү (һәр укучының репликалар саны тугыздан ким булмаска тиеш); лексик тема буенча бәйләнешле текст төзеп сөйләү (җөмләләр саны уннан ким булмаска тиеш).

Уку. Татар теленең әйтелеш нормаларын үтәп, аерым җөмләләрне диалогик һәм монологик текстларны сәнгатьле итеп һәм аңлап уку, укылган текстның эчтәлеген кыскача сөйләп бирү.

Язу. Лексик темага караган һәм актив үзләштерелгән сүзләрнең язылышын истә калдыру, лексик тема буенча хикәя яза алу, укылган текстның эчтәлеге буенча сорауларга язмача җавап бирү яки сңйләү, диктантлар язу.7 нчы сыйныфны тәмамлаган рус телендә сөйләшүче балалар үзләштерергә тиешле белем-күнекмәләр


- сөйләм этикеты үрнәкләрен урынлы куллануга ирешү, сөйләмне орфоэпик һәм орфографик яктан дөрес оештыра белү;

- авазларны сүзләрдә, сүзтезмәләрдә, җөмләләрдә дөрес әйтүгә ирешү һәм сингармонизм законының асылына төшенү;

- коммуникатив максатларны аңлап, диалогик аралашуда катнашу;

- төрле аралашу сфераларыннан чыгып, телдән яки язмача үз фикерләрен белдерүгә ирешү

- тәкъдим ителгән тема буенча эзлекле монологик сөйләм төзи алу;

- тамыр, ясалма, кушма, парлы сүзләрнең әйтелешен һәм язылышын белү;

- антонимнар, синонимнар, фразеологик һәм башка төр сүзлекләрдән файдалана белү;

- тиешле (1400 сүз) күләмдә татар сүзләрен яттан белү;Укыту программасының үзләштерелүен тикшерү


1. Дәреслектәге «Белемегезне тикшерегез» биремнәре

2. «Татарча да яхшы бел». Р.Нигъмәтуллина. Контроль текстлар һәм тестлар. Рус телендә урта гомуми белеем бирүче мәктәп укучылары өен ярдәмлек. Казан. Мәгариф, 2006

3 Мәгариф журналындагы контроль эшләр һәм тестлар.


Тематик план


Тема

Сәгать саны

Контроль эшләр саны

Язма эшләр саны

1

Белем һәм тормыш

152

Син һәм синең яшьтәшләрең.

15

1


3

Безнең ял.

10


1

4

Өлкәннәр һәм без.

7

1


5

Табигать һәм кеше.

11


1

6

Минем дусларым.

10


1

7

Татарстанның уллары һәм кызлары.

12

1


8

Беркем дә, бернәрсә дә онытылмый.

8


1

9

Светофор - минем дустым

11

1


10

Кабатлау

Резерв дәресләр

3

3Барлыгы


105

4

4


\

Сәгать саны

Дәрес темасы

Үткәрү вакыты

Искәрмә

План

Факт


Белем һәм тормыш (15 с.)


1


1

Хуш килдең, беренче сентябрь!

2.092

1

Билгеле үткән заман хикәя фигыль

4.093-4


2

Хәл фигыль

7.09

9.095

1

Җөмләнең баш кисәкләре

11.096

1

Кереш контроль эш

14.097

1

Без нинди укучы?

16.098-9

2

Сүзләргә кушымчалар ялгану тәртибе

18.09

21.0910

1

З.Туфайлова. “Самат” шигырендәге лексик-грамматик материал

23.0911

1

Ш.Маннур биографиясендәге лексик-грамматик материал

25.0912

1

Ш.Маннур “Киңәш” әсәренең лексик-грамматик материал

28.0913

1

М.Мәһдиев “Рус теле дәресендә” әсәрендәге лексик-грамматик материал

30.0914

1

М.Мәһдиев “Рус теле дәресендә”

2.1015

1

Билгеләү алмашлыклары

5.1016

1

Сан

7.1017

1

Белем һәм тормыш” темасы буенча кабатлау дәресе

9.10
Син һәм синен яшьтәшләрең (15 с)

181

Аралашу серләре” хикәясендәге лексик-грамматик материал

12.1019

1

Шарт фигыль

14.1020

2

Алынма сүзләр

16.1021


Контроль тест №1

19.1022
1

Кешеләр белән бик авыр аралашсагыз” текстындагы лексик-грамматик материал

21.1023

1

Исем фигыль

23.1024

1

Н.Фәттахның “Велосипедлы Мөнир” хикәясендәге лексик-грамматик материал

26.1025


1

Тезмә фигыльләр

28.1026

1

Җөмләнең иярчен кисәкләре

30.1027

1

Аергыч

9.1128

1

Минем төсем – яшел. Ә синеке?” текстындагы лексик-грамматик материал

11.1129

1

Тәмамлык

13.1130-31

1

Х.Гарданов хикәяләрендәге лексик-грамматик материал

16.11

18.11321


Син һәм синең яшьтәшләрең” темасы буенча кабатлау дәресе


20.11

Безнең ял (10 с)

33

1

Котроль эш № 1.

23.1134

1

Аныклагыч

25.1135

1

Үз фикереңне белдерү формалары

27.1136

1

Циркта” текстандагы лексик- грамматик материал

30.1137

1

Музыка дөньясында

2.12
38-39

2

Сыйфат фигыль

4.12

7.1240

1

Безнең музейларыбыз” текстындагы лексик-грамматик материал

9.12
41

1

Кабатлау дәресе.

11.1242

1

Контроль эш №2

14.12Өлкәннәр һәм без (7 с)

43

1

Хаталар өстендә эш. Исем фигыльнең килеш белән төрләнеше

16.1244

1

Хәл

18.1245

1

Тәрбиялелек турында

21.1246

1

Билгеле Һәм билгесез үткән заман хикәя фигыль

23.12

47

1

Фатих Хөсни. “Сөйләнмәгән хикәя” (2 өзек)

25.1248

1

Кабатлау дәресләре

11.0149

1

Язма эш: "Өлкәннәрне хөрмәт итү- тәрбиялелек билгесе"

13.01Табигать һәм кеше (11 с)

50

1

Ия белән хәбәр арасында сызык

15.0151

1

Син табигать баласы” тексты өстендә эш

18.0152-53

2

Теләк фигыль һәм теләкне булдыручы фигыльләр

20.01

22.0154

1

Теркәгечләр

25.0155

1

Исемнәр ясалышы

27.0156

1

Табигать һәм без тексты”

29.0157

1

Табигать серләре

1.0258-59

2

Кабатлау дәресләре

3.02

5.0260

1

Язма эш

8.02Минем дусларым (10 с)

61

1

Һ.Такташ “Караборынның дусты” әсәрендәге лексик-грамматик материал

10.0262

1

Һади Такташ турында белешмә

12.0263-64

2

Тәмамланмаган үткән заман хикәя фигыль.

Барлык-юклык формасы.

15.02

17.0265

1

Караборын шәһәргә бармады” әсәрендәге лексик-грамматик материал

19.0266

1

Юлдаш” хикәясе өстендә эш

22.0267-68

2

Дүрт аяклы дусларыбыз

24.02

26.0269

2

Кабатлау дәресе

29.0270


Контроль эш №3

2.03Татарстанның уллары һәм кызлары (12 с)

71

1

Теләк фигыль

4.0372

1

Татарстан Республикасы турында сөйләшү

7.0373

1

Туган ягым-татарстан” әсәрендәге лексик-грамматик материал

9.0374

1

Сүз ясагыч кушымчалар

11.0375

1

Сара Садыйкова. “Үз илемдә”.

14.0376

1

Илһам Шакиров” хикәясендәге лексик-грамматик материал

16.0377

1

Ирек Мөхәммәдев”хикәясендәге лексик-грамматик материал

18.0378

1

Ирек Мөхәммәдев

1.0479

1

Харис Якупов иҗаты

4.0480-81

2

Кабатлау дәресләре

6.04

8.0482

1

Язма эш

11.04Беркем дә, бернәрсә дә онытылмый (8 с)

83

1

Бөек Ватан сугышы турында мәгълүматлар

13.0484

1

Л.Ихсанованың “Лачын кыз” хикәясендәге лексик-грамматик материал

15.0485

1

Л.Ихсанова. “Лачын кыз

18.0486

1

Ф.Кәримнең биографиясендәге лексик-грамматик материал

20.0487

1

Ф.Кәримнең “Ватан өчен” шигырендәге лексик-грамматик материал

22.0488-89

2

Кабатлау дәресләре

25.04

27.0490

1

Язма эш

29.04Светофор- минем дустым (11 с)

91

1

Бәйлек һәм бәйлек сүзләр

2.0592-93

2

Светофорның матур кызга күзе төшкән” хикәясендәге лексик-грамматик материал

4.05

6.0594

1

Светофорның матур кызга күзе төшкән” хикәясе

9.0595-96

2

Шарт фигыль

11.05

13.0597-98

2

Солтания белән күбәләк” хикәясендәге лексик-грамматик материал.

Солтания белән күбәләк” хикәясе

16.05

18.0599

1

Контроль эш №4

20.05100-103

3

Кабатлау дәресләре

23.05

25.05

27.05104-105

2

Резерв дәресләр

30.05
Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-401764

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG