Логотип Инфоурока

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Информатика Рабочие программыІнформатика 9 клас: календарне планування

Інформатика 9 клас: календарне планування

9 клас

ІНФОРМАТИКА

Усього 35 год, 1 год на тиждень.

Номер уроку


Назва теми

К-сть годин


Дата проведенняПримітка

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.)

Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год)

1

Інформатика. Інформація та її властивості

12

Інформаційні системи та інформаційні технології

13

Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифiкацiя та призначення апаратних засобiв

1
4

Принцип дії та основні характеристики: запам’ятовувальних пристроїв, принтерів, відео системи. Мультимедійне обладнання. Комунiкацiйнi пристрої


1
5

Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ. Правила технiки безпеки пiд час роботи на комп’ютерi. Практична робота № 1. Робота з клавiатурним тренажером. Комп’ютерне тестування


1Тема 3. Системне програмне забезпечення (7 год.)

6

Програмне забезпечення. Операційні системи. Основні елементи ОС Windows.

1
7

Робота з основними елементами графічного інтерфейсу операційної системи. Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної систем


1
8

Робота з об’єктами файлової системи. Використання ярликів. Використання буфера обміну. Практична робота № 3. Робота з об’єктами файлової системи


19

Пошук інформації на комп’ютері. Практична робота № 4. Пошук інформації на комп’ютері

1
10

Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів


111

Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи

1

12

Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментацiя дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи. Комбінований залік1Тема 4. Службове програмне забезпечення (3 год. )


13

Комп'ютерні віруси та антивірусні засоби. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами. Практична робота № 5. Захист комп'ютера від вірусів


1
14

Стискання та архівування даних. Архiватори та операції з архівами. Практична робота № 6. Архівування та розархівування даних


115

Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків

1Тема 5. Комп'ютерні мережі (8 год.)

5.1. Поняття про комп'ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год.)


16

Комп'ютерні комунікації та комп'ютерні мережі. Апаратне і програмне забезпечення комп'ютерних мереж. Мережні протоколи


1
17

Робоча група, домен, користувач й сеанс користувача.

Права доступу до ресурсів. Навiгацiя локальною мережею. Спільний доступ до ресурсів.


1
18

Віддалене керування комп’ютером. Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.


15.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (5 год.)


19

Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера


1
20

Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, web-сторонки та web-сайту. Всесвітня павутина та навігація нею


121

Використання та настроювання браузера.

1
22

Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування web-каталогів та пошукових систем.

Практична робота № 8. Пошук інформації в І-неті


123

Комбінований залік з теми «Комп’ютенi мережі»

1Тема 6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 год.)


24

Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. Основи роботи з текстовим процесором.


1

25

Введення й редагування тексту. Виділяння фрагментів тексту. Перевірка правопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Практична робота № 9. Робота з текстовими фрагментами126

Форматування шрифтів i абзаців. Практична робота № 10. Введення, редагування й форматування тексту

127

Робота з кількома документами. Комбінований залік

1Тема 7. Комп'ютерна графіка (7 год.)

7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год.)28

Поняття комп'ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів17.2. Основи растрової графіки (3 год.)


29

Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень


130

Робота в середовищі редактора растрової графіки.

1
31

Створення текстових написів. Настроювання кольору.

Практична робота № 11. Створення растрових зображень


17.3. Основи векторної графіки (3 год.)

32

Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора. Основні дії з графічними об'єктами.

133

Створення малюнків з кривих i ламаних. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Практична робота № 12. Створення векторних зображень

134

Комбінований залік з теми «Комп’ютерна графіка»

135

Повторення та узагальнення матеріалу

1
Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал

Краткое описание документа:

Календарне планування з інформатики для 9 класу.

Тематика 

Інформація. Інформаційні процеси та системи Поняття про інформацію та способи її подання. Вимірювання обсягу даних. Інформаційні процеси. Об’єкти та їх властивості Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Інформатика як наука та галузь діяльності людини
Апаратне забезпечення інформаційних систем Типова архітектура персонального комп’ютера. Принцип дії та основні характеристики запам’ятовуючих пристроїв. Класифікація та основні характеристики принтерів. Відеосистема комп’ютера. Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої. Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.Практична робота. Робота з клавіатурним тренажером. Тематична атестація з теми «Інформація. Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Системне програмне забезпечення Загальні відомості про програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Різновиди інтерфейсу користувача. Поняття файлової системи. Поняття файлу, каталогу. Імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, шлях до файлу. Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування.Практична робота Робота з інтерфейсом користувача операційної системи. Робота з об’єктами файлової системи. Використання ярликів. Використання буфера обміну. Практична робота Робота з об’єктами файлової системи. Пошук інформації на комп’ютері. Практична робота Пошук інформації на комп’ютері Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів (Завдання) Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи. Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи.
Службове програмне забезпечення Поняття комп’ютерного вірусу. Практична робота. Захист комп’ютера від вірусів. Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами. Практична робота Архівування та розархівування даних. Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків. Тематична атестація з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення» Комп'ютерні мережі Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи. (див. презентаціюдокумент) Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі. (див. презентацію завдання) Віддалене керування комп’ютером. Практична робота. Спільне використання ресурсів локальної мережі. (див. завдання) Основи Інтернету (див. презентацію) Використання Web-браузера (див. презентацію) Пошук інформації в InterNet (див. презентацію завдання) Тематична атестація з теми "Комп'ютерні мережі"   Основи роботи з текстовою інформацією Основи роботи з текстовою інформацією. Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Перевірка правопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів
(Завдання) Форматування шрифтів і абзаців. Практична робота "Введення, редагування й форматування тексту" Робота з кількома документами. (Завдання)   Комп’ютерна графіка Засоби перегляду й перетворення графічної інформації Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів.(Завдання) Основи растрової графіки Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень.(Завдання) Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, використання інструментів малювання, виділення фрагментів малюнку, їх переміщення та копіювання (Завдання) Створення текстових написів. Настроювання кольору. Практична робота Створення растрових зображень. Основи векторної графіки Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами. (Завдання) Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Практична робота. Створення векторних зображень.

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 503 237 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 08.05.2015 1120
  • DOCX 19.3 кбайт
  • 1 скачивание
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Цехмійстер Василь Анатолійович. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Пожаловаться на материал
 • Автор материала

  • На сайте: 6 лет и 8 месяцев
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 6184
  • Всего материалов: 5