Инфоурок / Директору, завучу / Другие методич. материалы / «Інноваційні підходи до управління процесом упровадження до профільного та профільного навчання в гімназії»

«Інноваційні підходи до управління процесом упровадження до профільного та профільного навчання в гімназії»


библиотека
материалов

З досвіду роботи Комсомольської гімназії № 2


«Інноваційні підходи до управління процесом упровадження до профільного та профільного навчання в гімназії»


Гімназія існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого обертаються всі системи шкільної галактики.

Головним завданням гімназії є розвиток творчої особистості, створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального та духовного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

Орієнтація гімназії на можливості й потреби учнів, на виявлення і розвиток інтересів, нахилів і здібностей кожної дитини забезпечується впровадженням профілізації навчання, удосконаленням навчально-виховного процесу та змісту освіти.

В освіти ніколи не було й не буде готових формул. Це завжди пошук, завжди шлях, де відомий тільки напрям. Саме з напрямами впровадження допрофільного та профільного навчання в гімназії ми хочемо вас познайомити.

Вирішення завдань профільного навчання потребує інноваційного управління, мета якого у переведенні школи на більш високий рівень, забезпечення її розвитку та оновлення.

Основними напрямками інноваційної управлінської діяльності є:

 • концептуальність в управлінні школою;

 • цільовий підхід до управління;

 • моделювання структури управління;

 • приведення функцій управління у відповідність до завдань гімназії;

 • управління якістю;

 • вироблення нових підходів до визначення ефективності педагогічного процесу;

 • технологізація управлінської діяльності.

Інноваційне управління включає:

 • вивчення мотивів, цінностей вчителів, можливостей стимулювання інноваційної, експериментальної діяльності;

 • аналіз колективу з визначенням ролі в ньому кожного вчителя;

 • оцінювання роботи вчителів з точки зору досягнутих ними результатів;

 • розробка програми розвитку, розробка цільових проектів, прогнозування та проектування розвитку гімназії та її підсистем;

 • залучення колективу до складання планів, програми розвитку, цільових проектів.

Основні задачі управлінської діяльності в гімназії з питань допрофільного та профільного навчання:

 • науковий аналіз і прогнозування діяльності педколективу та кожного вчителя;

 • конкретне реальне планування, організація, координація;

 • організація ефективної педагогічної діяльності працівників гімназії з допрофільного і профільного навчання;

 • управління оновленням змісту освіти і виховання;

 • мобілізація всіх можливостей, інтеграція зусиль усіх педпрацівників, учнів і батьків на рішення завдань, поставлених перед гімназією в організації допрофільного та профільного навчання.

12 років ми існуємо як заклад нового типу – гімназія і за цей час створили

умови щодо впровадження профільного навчання в практику навчально-виховного процесу:

 • враховуються освітні потреби і природні нахили гімназистів (діагностика, анкетування учнів та їх батьків);

 • сплановано перспективне здобуття подальшої освіти випускниками гімназії;

 • підібраний якісний кадровий склад педагогічних працівників;

 • проаналізовано стан соціально-культурного середовища;

 • створена матеріально-технічна база гімназії;

 • здійснено навчально-методичне та нормативне забезпечення навчально-виховного процесу.

Чітко дотримуємося педагогічних принципів від яких залежить ефективна організація профільного навчання:

 • культуровідповідності (реалізує предметний підхід у конструюванні навчальних планів і програм, навчально-методичному забезпеченні;

 • природовідповідності (виявляється в гармонізуванні запитів, природних здібностей дитини з соціально-економічним, культурним, виробничим замовленням у суспільстві;

 • особистісного діяльнісного підходу (попереджує формальний підхід в реалізації гуманістичних педагогічних ідей в освітній практиці);

 • гуманізації навчально-виховного процесу (визначається суб’єктивна повноцінність партнерів – учасників в організації профільного навчання.

Для забезпечення профільності навчання проводимо такі організаційно-методичні заходи:

 • вивчаємо та апробуємо наявне програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу та приводимо його у відповідність до потреб реалізації профільного навчання (підручники, методична література, довідники, програми, методичні рекомендації МОН України тощо);

 • створюємо і поповнюємо матеріально-технічну базу гімназії з профільного навчання;

 • апробуємо навчальні плани фізико-математичного, інформаційно-технологічного та економічного профілів;

 • впроваджуємо профільні предмети та спецкурси;

 • проводимо анкетування учнів, учителів, батьків щодо прогнозування розвитку впровадження профільного навчання;

 • враховуємо принципи особистісно зорієнтованого підходу на рівні «учень – учень», «учень – учитель», «учитель –адміністрація»;

 • вивчаємо перспективний педагогічний досвід роботи гімназій України;

 • застосовуємо інтерактивні технології в організації навчально-виховного процесу;

 • беремо участь у районних, обласних семінарах з проблем впровадження в практику роботи профільного навчання;

 • проводимо значний обсяг роботи із забезпечення майбутнього вибору учнями профілів навчання (анкетування, опитування, тестування, психологічна діагностика, бесіди з учнями, батьками);

 • підвищуємо кваліфікацію вчителів шляхом проведення ефективних методичних заходів у гімназії (педради, семінари, засідання м/о, творчих груп, педконсіліуми, майстер-класи) та забезпечуємо курсову підготовку.

Структура профільного навчання в гімназії

hello_html_m11af7941.gifhello_html_m5d241291.gifМодель організації профільного навчання в гімназії

hello_html_m569dee45.gifметодичні об’єднання

творчі групи

педагогічна рада

методичні семінари

методичні тижні

науково-методична рада


зв’язок з ВНЗ

психологічна діагностика

позакласна робота

література

інформаційно-комп’ютерна підтримка


Розробили ми і циклограму впровадження допрофільного та профільного навчання


Термін

Зміст роботи

Серпень

Створення класів із поглибленим вивченням предметів (5-і кл) та профільних класів (10-ті кл).

Вересень

Забезпечення профільних класів методичною літературою, навчальними програмами, спеціалізованими підручниками.

Жовтень

Класно-узагальнюючий контроль профільних 10-х класів.

Мета: готовність випускників 9-х класів до подальшого навчання в старшій школі.

Листопад

Підготовка та участь учнів гімназійних та профільних класів в олімпіадах з основ наук, у МАН, турнірах.

Грудень

Вивчення роботи факультативів, спецкурсів.

Січень

Роз’яснювально-інформаційна робота з батьками учнів 4-х, 9-х класів із питання подальшого навчання їхніх дітей.

Лютий

Анкетування учнів 4, 9-х класів щодо визначення їхнього подальшого навчання в гімназії і профільних класах, а також вивчення додаткових спецкурсів і факультативів.

Березень

Збір і аналіз заяв про подальше навчання учнів.

Квітень

Тестування учнів 9-х класів із математики, інформатики, географії.

Травень

 • Перевірка готовності учнів профільних 11-х класів до державних атестацій.

 • Попередній відбір за результатами тестування в класи з поглибленим вивченням предметів .

Червень

 • Вивчення результативності державних атестацій.

 • Набір випускників основної школи до профільних 10-х класів.

 • Конкурсні випробування учнів 4 класів.

Липень

Моніторинг вступу випускників 9, 11-х класів до ВНЗ різних ступенів акредитації.В роботі ми використовуємо такі форми профільного навчання:

 • проведення діагностичних досліджень з метою виявлення відповідності профільного навчання освітнім потребам учнів;

 • узагальнення підсумків впровадження профільного навчання, виявлення позитивних тенденцій і невирішених проблем, розробка рекомендацій щодо подальшого розвитку профільного навчання;

 • створення умов для застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі;

 • участь гімназистів у Інтернет-олімпіадах, конкурсах, турнірах;

 • удосконалення матеріально-технічної бази гімназії з профільного навчання;

 • підвищення професійної майстерності вчителів;

 • розвиток творчого потенціалу гімназистів як пріоритетного напряму профільного навчання;

 • налагодження конструктивних зв’язків між гімназією і ВНЗ;

 • вивчення запитів батьків, потреб учнів щодо необхідності введення поглибленого вивчення предметів у межах профільного навчання;

 • здійснення постійного зв’язку з Центром зайнятості населення з метою вивчення потреб та перспектив національного та регіонального ринків праці;

 • розробка та апробація науково-обгрунтованої системи профорієнтації учнів.

Сьогодні профільне навчання ставить серйозні завдання перед керівниками навчальних закладів щодо підбору кадрового потенціалу та організації управління ним. У гімназії працюють 50 педагогів, яким притаманні глибокі знання предмета і творчий підхід до навчання, виховання, вміння вносити корективи в зміст і методику навчального процесу, високий рівень загальної культури, інтелігентність, доброзичливе ставлення до дітей, уміння впливати на духовно-моральний стан і розвиток особистості учня. Сьогодні ця проблема успішно вирішується в гімназії. Серед вчителів 4 переможця, 12 призерів районних конкурсів «Учитель року», 2 Лауреата обласного конкурсу «Учитель року», учитель англійської мови, який отримав сертифікат МОНУ та Посольства США в Україні «За краще викладання англійської мови». За чотири роки 25 вчителів гімназії нагороджені дипломами Харківської обласної виставки-ярмарку педагогічних ідей та технологій. Половина нагород за роботи з профільного навчання. Гімназія – переможець обласного конкурсу «Школа року» в номінації «Вчитель школи ХХІ століття», Лауреат Всеукраїнської виставки-презентації «Інноваційні технології навчання». До роботи з гімназистами успішно залучається спеціаліст з Корпусу миру в Україні, спілкування з яким підвищує мотивацію учнів до вивчення англійської мови.

Основою всіх перетворень є реальне знання потенційних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості.

Профільна підготовка гімназистів здійснюється через:

 • «профільні загальноосвітні предмети та курси за вибором»;

 • «інтегровану систему навчання»;

 • «ознайомлення з професіями»;

 • «систему позакласної та позашкільної роботи».

hello_html_427e549d.gifhello_html_m3a13ce47.gif

hello_html_m212a4317.gif


Ми використовуємо модель внутрішньошкільної профілізації, яка орієнтована на конкретний профіль


Профільні предмети

Курси за вибором

Інформаційно-технологічний профіль

Інформатика

Основи створення комп’ютерних презентацій

Основи Інтернету

Основи комп’ютерної графіки

Основи веб-дизайну

Основи ділового спілкування англійською мовою

Економічний профіль

Економіка

Географія

Основи споживчих знань

Безпека харчування

Споживання і здоров’я

Практична економіка

Основи Інтернету

Фізико-математичний профіль

Математика

Фізика

Розв’язання задач підвищеної складності

Математика

Методи розв’язування фізичних задач

Основи Інтернету

Основи веб-дизайну

Основи ділового спілкування англійською мовою


Інтегрована система навчання включає інтеграції профільного предмету з іншими навчальними предметами, які вчителі гімназії використовують у своїй роботі, наприклад економічний профіль

Інтегрована система навчання

Навчальні предмети

Зміст інтегрованого навчального матеріалу економіки з іншими навчальними предметами

Українська мова та література

Правила написання економічних термінів. Опрацювання текстів економічного змісту. Написання економічних есе.

Іноземні мови

Вивчення економічних термінів, текстів, аудіо- і відео сюжетів економічного змісту, формування і вдосконалення вмінь спілкуватися сучасною мовою бізнесу.

Інформатика

Обробка, збереження і передача економічної інформації. Побудова статистичних і розрахункових таблиць та діаграм до них.

Математика

Розв’язання задач економічного змісту.

Природознавство

Нормативно-правові акти, які регулюють економічні відносини.

Історія

Економічна історія країни світу. Економічна основа історичних подій. Зв’язок економіки і політики. Історія економічної думки.

Географія

Економічні регіони. Природні ресурси. Паливно-енергетичний комплекс. Розміщення виробництв. Міграція трудових ресурсів. Міжгалузеві й зовнішньоекономічні зв’язки. Особливості економічного розвитку деяких країн світу.

Фізика

Виробничі технології та екологічні проблеми їх використання. НТП та його значення для економічного зростання.

Хімія

Технологія виробництва металів та сплавів, полімерних матеріалів, добрив. Хімічна та нафтохімічна. Металургійна промисловість.


Ознайомлення з професіями передбачає знайомство гімназистів із широким аспектом професій різних напрямів упродовж навчання в гімназії. Учителями розроблений перелік професій для ознайомлення учнів 5-11-х класів згідно з їх віковими особливостями.

Система позакласної та позашкільної роботи включає виховні заходи, зустрічі з представниками різних професій, проведення екскурсій, знайомство з ВНЗ тощо.

Велику психодіагностичну роботу з вивчення особистості, її схильності, професійної спрямованості, рис характеру, темпераменту, стану здоров’я проводить практичний психолог.

Для тестування молодших школярів використовується такий психологічний інструментарій:

 • Анкета: математичні здібності;

 • Анкета: здібності до природничих наук;

 • Анкета: лінгвістичні здібності;

 • Вивчення самооцінки (проективна методика «Сходинки»).

Показники здібностей учнів 4-х класів дають змогу підібрати потрібні профілі, факультативи, спрямувати роботу за бажанням дітей та їхніх батьків.

Для тестування старших школярів використовується психологічний інструментарій.

Психологічний інструментарій

Методика «Мотивація успіху та страх перед невдачею (А.А.Реан).

Анкета «Ставлення до навчання та навчальних предметів».

Тест «Самооцінка».

Методика «Карта інтересів».

Методика «Ціннісні орієнтації».

Анкета «Моя школа».

Класифікатор професій і опитувальник «Вибір професії» Холланда.

Методика «Професійна спрямованість».

Тест «Ваші інтереси».

Тест Айзенка.

Методика Мюнстерберга.

Гhello_html_m16bb1988.pngоловним критерієм оцінки діяльності будь-якої школи є те, чого досягають її учні, випускники.


Моніторинг вступу до ВНЗ за роки впровадження профільного навчанняhello_html_5559ff0b.pngУ кожної держави є свій золотий запас в золоті, валюті, корисних копалинах. Наша гімназія – це маленька держава, але у нас є свій золотий фонд – учні і вчителі. Ми пишаємось тим, що наші вчителі не тільки дають глибокі знання своїм учням, але й вчать їх самостійно здобувати протягом життя. А успіхи наших учнів відомі не тільки в районі і області, але й в усій Україні.

В минулому навчальному році 10 учнів гімназії були нагороджені золотими та срібними медалями.

В минулому навчальному році учні гімназії показали добрі результати в II та III турах Всеукраїнських олімпіад:

призерами обласних предметних олімпіад стали 8 учнів,

переможцями районних олімпіад стали – 16 учнів, призерами – 28.

165 учнів показали відмінні та добрі результати в Міжнародному конкурсі юних математиків «Кенгуру»,

34 - у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня».

16 – у Всеукраїнському конкурсі юних інформатиків «Бобер»,

19 учнів нагороджені дипломами І,ІІ,ІІІ ступеня у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека-2014».

55 учнів- у Всеукраїнському конкурсі «Колосок»,

53 учні - у Всеукраїнському конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова».

Умови, створені в гімназії для профільного навчання забезпечують позитивне ставлення учнів до навчання, розвивають індивідуальні можливості кожної дитини, забезпечують свідомий вибір майбутньої професії.


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

З досвіду роботи Комсомольської гімназії № 2

 

 «Інноваційні підходи до управління процесом упровадження до профільного та профільного навчання в гімназії»

 

     Гімназія існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого обертаються всі системи шкільної галактики.

     Головним завданням гімназії

Структура профільного навчання в гімназії

Модель організації профільного навчання в гімназії

Циклограма впровадження допрофільного та профільного навчання

Форми профільного навчання

Психологічний інструментарій

Моніторинг вступу до ВНЗ за роки впровадження профільного навчання

 

 

 

 

 

Общая информация

Номер материала: 406787

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG